Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT) - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Aktiva 596 765.00 588 624.00 1.38% 512 902.00 16.35%
UK2 (1.1) Vklady 78 477.00 78 750.00 -0.35% 59 056.00 32.89%
UK3 (1.2) Dluhové cenné papíry 125 290.00 122 044.00 2.66% 106 069.00 18.12%
UK4 (1.2.1) Dluhové cenné papíry - Rezidenti 73 800.00 71 490.00 3.23% 53 870.00 37.00%
UK5 (1.2.2) Dluhové cenné papíry - Nerezidenti 51 489.00 50 555.00 1.85% 52 199.00 -1.36%
UK6 (1.3) Akcie 136 735.00 133 728.00 2.25% 117 685.00 16.19%
UK7 (1.3.1) Akcie - Rezidenti 49 300.00 49 041.00 0.53% 41 549.00 18.66%
UK8 (1.3.2) Akcie - Nerezidenti 87 434.00 84 687.00 3.24% 76 136.00 14.84%
UK9 (1.4) Podílové listy fondů kolektivního investování 114 479.00 112 066.00 2.15% 108 574.00 5.44%
UK10 (1.4.1) Podílové listy fondů kolektivního investování - Rezidenti 25 375.00 24 936.00 1.76% 22 536.00 12.60%
UK11 (1.4.2) Podílové listy fondů kolektivního investování - Nerezidenti 89 103.00 87 130.00 2.26% 86 038.00 3.56%
UK12 (1.5) Ostatní aktiva 141 785.00 142 035.00 -0.18% 121 518.00 16.68%
UK13 (2) Pasiva 596 765.00 588 624.00 1.38% 512 902.00 16.35%
UK14 (2.1) Přijaté úvěry 21 926.00 22 076.00 -0.68% 25 830.00 -15.11%
UK15 (2.2) Emitované akcie/podílové listy FKI 553 672.00 544 708.00 1.65% 464 788.00 19.12%
UK16 (2.3) Ostatní pasiva 21 167.00 21 840.00 -3.08% 22 285.00 -5.02%

Aktiva

ObdobíHodnota
30.11.2019 596 765.00
31.10.2019 588 624.00
30.09.2019 580 952.00
31.08.2019 573 173.00
31.07.2019 573 234.00
30.06.2019 564 704.00
31.05.2019 551 814.00
30.04.2019 552 892.00
31.03.2019 549 279.00
28.02.2019 537 831.00
Další »
Aktiva,Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT)

Vklady

ObdobíHodnota
30.11.2019 78 477.00
31.10.2019 78 750.00
30.09.2019 74 833.00
31.08.2019 74 084.00
31.07.2019 71 307.00
30.06.2019 70 869.00
31.05.2019 68 188.00
30.04.2019 71 216.00
31.03.2019 66 628.00
28.02.2019 65 778.00
Další »
Vklady,Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT)

Dluhové cenné papíry

ObdobíHodnota
30.11.2019 125 290.00
31.10.2019 122 044.00
30.09.2019 120 708.00
31.08.2019 119 350.00
31.07.2019 119 950.00
30.06.2019 117 154.00
31.05.2019 116 816.00
30.04.2019 112 242.00
31.03.2019 115 637.00
28.02.2019 110 959.00
Další »
Dluhové cenné papíry,Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT)

Dluhové cenné papíry - Rezidenti

ObdobíHodnota
30.11.2019 73 800.00
31.10.2019 71 490.00
30.09.2019 71 164.00
31.08.2019 70 015.00
31.07.2019 71 101.00
30.06.2019 69 224.00
31.05.2019 68 294.00
30.04.2019 63 619.00
31.03.2019 64 085.00
28.02.2019 60 574.00
Další »
Dluhové cenné papíry - Rezidenti,Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT)

Dluhové cenné papíry - Nerezidenti

ObdobíHodnota
30.11.2019 51 489.00
31.10.2019 50 555.00
30.09.2019 49 543.00
31.08.2019 49 335.00
31.07.2019 48 850.00
30.06.2019 47 930.00
31.05.2019 48 522.00
30.04.2019 48 623.00
31.03.2019 51 551.00
28.02.2019 50 385.00
Další »
Dluhové cenné papíry - Nerezidenti,Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT)

Akcie

ObdobíHodnota
30.11.2019 136 735.00
31.10.2019 133 728.00
30.09.2019 132 718.00
31.08.2019 128 663.00
31.07.2019 130 050.00
30.06.2019 127 630.00
31.05.2019 124 247.00
30.04.2019 127 096.00
31.03.2019 126 393.00
28.02.2019 124 367.00
Další »
Akcie,Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT)

Akcie - Rezidenti

ObdobíHodnota
30.11.2019 49 300.00
31.10.2019 49 041.00
30.09.2019 48 453.00
31.08.2019 47 294.00
31.07.2019 46 750.00
30.06.2019 45 825.00
31.05.2019 45 225.00
30.04.2019 44 745.00
31.03.2019 44 647.00
28.02.2019 43 485.00
Další »
Akcie - Rezidenti,Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT)

Akcie - Nerezidenti

ObdobíHodnota
30.11.2019 87 434.00
31.10.2019 84 687.00
30.09.2019 84 265.00
31.08.2019 81 369.00
31.07.2019 83 300.00
30.06.2019 81 804.00
31.05.2019 79 023.00
30.04.2019 82 352.00
31.03.2019 81 747.00
28.02.2019 80 883.00
Další »
Akcie - Nerezidenti,Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT)

Podílové listy fondů kolektivního investování

ObdobíHodnota
30.11.2019 114 479.00
31.10.2019 112 066.00
30.09.2019 110 884.00
31.08.2019 109 052.00
31.07.2019 111 088.00
30.06.2019 108 499.00
31.05.2019 106 309.00
30.04.2019 108 719.00
31.03.2019 107 822.00
28.02.2019 107 247.00
Další »
Podílové listy fondů kolektivního investování,Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT)

Podílové listy fondů kolektivního investování - Rezidenti

ObdobíHodnota
30.11.2019 25 375.00
31.10.2019 24 936.00
30.09.2019 23 930.00
31.08.2019 22 910.00
31.07.2019 24 225.00
30.06.2019 24 100.00
31.05.2019 22 768.00
30.04.2019 23 119.00
31.03.2019 23 160.00
28.02.2019 23 009.00
Další »
Podílové listy fondů kolektivního investování - Rezidenti,Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT)

Podílové listy fondů kolektivního investování - Nerezidenti

ObdobíHodnota
30.11.2019 89 103.00
31.10.2019 87 130.00
30.09.2019 86 953.00
31.08.2019 86 142.00
31.07.2019 86 863.00
30.06.2019 84 400.00
31.05.2019 83 541.00
30.04.2019 85 600.00
31.03.2019 84 662.00
28.02.2019 84 238.00
Další »
Podílové listy fondů kolektivního investování - Nerezidenti,Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT)

Ostatní aktiva

ObdobíHodnota
30.11.2019 141 785.00
31.10.2019 142 035.00
30.09.2019 141 809.00
31.08.2019 142 023.00
31.07.2019 140 840.00
30.06.2019 140 552.00
31.05.2019 136 253.00
30.04.2019 133 618.00
31.03.2019 132 799.00
28.02.2019 129 480.00
Další »
Ostatní aktiva,Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT)

Pasiva

ObdobíHodnota
30.11.2019 596 765.00
31.10.2019 588 624.00
30.09.2019 580 952.00
31.08.2019 573 173.00
31.07.2019 573 234.00
30.06.2019 564 704.00
31.05.2019 551 814.00
30.04.2019 552 892.00
31.03.2019 549 279.00
28.02.2019 537 831.00
Další »
Pasiva,Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT)

Přijaté úvěry

ObdobíHodnota
30.11.2019 21 926.00
31.10.2019 22 076.00
30.09.2019 21 464.00
31.08.2019 21 680.00
31.07.2019 23 249.00
30.06.2019 23 361.00
31.05.2019 22 734.00
30.04.2019 22 316.00
31.03.2019 22 828.00
28.02.2019 21 878.00
Další »
Přijaté úvěry,Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT)

Emitované akcie/podílové listy FKI

ObdobíHodnota
30.11.2019 553 672.00
31.10.2019 544 708.00
30.09.2019 537 306.00
31.08.2019 528 913.00
31.07.2019 528 493.00
30.06.2019 521 024.00
31.05.2019 508 924.00
30.04.2019 509 607.00
31.03.2019 502 834.00
28.02.2019 495 376.00
Další »
Emitované akcie/podílové listy FKI,Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT)

Ostatní pasiva

ObdobíHodnota
30.11.2019 21 167.00
31.10.2019 21 840.00
30.09.2019 22 182.00
31.08.2019 22 580.00
31.07.2019 21 493.00
30.06.2019 20 318.00
31.05.2019 20 156.00
30.04.2019 20 970.00
31.03.2019 23 617.00
28.02.2019 20 576.00
Další »
Ostatní pasiva,Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT) (Publikace Měnová statistika)
Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - objem (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Karty celkem (bez ohledu na počet jejich funkcí) (Platební karty a akceptační zařízení (počet karet v tisicích))
Fondy sociálního zabezpečení (S1314) (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies