Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha akciových fondů - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2013 3 549.47
Min 30.09.2011 - 461.19

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2014 194.60 206.72 -12.12 -5.86% -76.14 270.74 - 355.59%
31.10.2014 206.72 145.47 61.24 42.10% 71.91 134.80 187.46%
30.09.2014 145.47 169.70 -24.22 -14.27% 62.50 82.97 132.75%
31.08.2014 169.70 535.77 - 366.08 -68.33% 34.69 135.00 389.15%
31.07.2014 535.77 183.92 351.86 191.31% 36.98 498.80 1 348.98%
30.06.2014 183.92 185.46 -1.55 -0.83% 63.84 120.08 188.11%
31.05.2014 185.46 590.71 - 405.25 -68.60% 104.39 81.08 77.67%
30.04.2014 590.71 198.59 392.12 197.46% -40.81 631.52 -1 547.47%
31.03.2014 198.59 160.76 37.83 23.53% -23.82 222.41 - 933.66%
28.02.2014 160.76 -47.56 208.32 - 438.02% 26.18 134.58 514.13%
31.01.2014 -47.56 3 549.47 -3 597.03 - 101.34% -1.98 -45.58 2 297.13%
31.12.2013 3 549.47 -76.14 3 625.60 -4 761.88% 103.49 3 445.97 3 329.67%
30.11.2013 -76.14 71.91 - 148.05 - 205.88% - 202.66 126.52 -62.43%
31.10.2013 71.91 62.50 9.41 15.05% -13.78 85.69 - 621.74%
30.09.2013 62.50 34.69 27.81 80.17% 74.82 -12.32 -16.47%
31.08.2013 34.69 36.98 -2.28 -6.18% 101.09 -66.40 -65.68%
31.07.2013 36.98 63.84 -26.86 -42.08% -54.67 91.64 - 167.64%
30.06.2013 63.84 104.39 -40.55 -38.85% - 117.91 181.75 - 154.14%
31.05.2013 104.39 -40.81 145.20 - 355.79% - 427.39 531.78 - 124.42%
30.04.2013 -40.81 -23.82 -16.99 71.32% 32.08 -72.89 - 227.23%
31.03.2013 -23.82 26.18 -50.00 - 191.00% 33.74 -57.56 - 170.61%
28.02.2013 26.18 -1.98 28.16 -1 419.41% -86.37 112.55 - 130.31%
31.01.2013 -1.98 103.49 - 105.48 - 101.92% 233.47 - 235.46 - 100.85%
31.12.2012 103.49 - 202.66 306.15 - 151.07% -66.04 169.53 - 256.72%
30.11.2012 - 202.66 -13.78 - 188.88 1 370.38% - 147.41 -55.25 37.48%
31.10.2012 -13.78 74.82 -88.61 - 118.42% 221.67 - 235.45 - 106.22%
30.09.2012 74.82 101.09 -26.27 -25.99% - 461.19 536.01 - 116.22%
31.08.2012 101.09 -54.67 155.76 - 284.93% -74.72 175.82 - 235.29%
31.07.2012 -54.67 - 117.91 63.24 -53.64% 240.25 - 294.91 - 122.75%
30.06.2012 - 117.91 - 427.39 309.48 -72.41% 74.35 - 192.25 - 258.59%
31.05.2012 - 427.39 32.08 - 459.46 -1 432.38% -22.67 - 404.72 1 785.42%
30.04.2012 32.08 33.74 -1.66 -4.92% - 337.69 369.76 - 109.50%
31.03.2012 33.74 -86.37 120.11 - 139.06% - 203.18 236.91 - 116.60%
29.02.2012 -86.37 233.47 - 319.85 - 137.00% 28.23 - 114.60 - 405.97%
31.01.2012 233.47 -66.04 299.51 - 453.55% 98.72 134.75 136.51%
31.12.2011 -66.04 - 147.41 81.37 -55.20% -29.34 -36.70 125.09%
30.11.2011 - 147.41 221.67 - 369.08 - 166.50% 56.40 - 203.80 - 361.39%
31.10.2011 221.67 - 461.19 682.86 - 148.07% 126.30 95.37 75.51%
30.09.2011 - 461.19 -74.72 - 386.46 517.20% 15.31 - 476.49 -3 112.92%
31.08.2011 -74.72 240.25 - 314.97 - 131.10% 9.44 -84.16 - 891.89%
31.07.2011 240.25 74.35 165.90 223.15% 798.12 - 557.87 -69.90%
30.06.2011 74.35 -22.67 97.01 - 427.98% 21.64 52.70 243.49%
31.05.2011 -22.67 - 337.69 315.02 -93.29% -49.90 27.23 -54.57%
30.04.2011 - 337.69 - 203.18 - 134.51 66.20% 72.25 - 409.93 - 567.42%
31.03.2011 - 203.18 28.23 - 231.41 - 819.72% 75.38 - 278.55 - 369.55%
28.02.2011 28.23 98.72 -70.49 -71.40% - 125.33 153.56 - 122.53%
31.01.2011 98.72 -29.34 128.06 - 436.48% -30.36 129.08 - 425.11%
31.12.2010 -29.34 56.40 -85.73 - 152.02% 60.37 -89.71 - 148.60%
30.11.2010 56.40 126.30 -69.91 -55.35% 20.91 35.48 169.69%
31.10.2010 126.30 15.31 111.00 725.13% 36.81 89.49 243.12%
30.09.2010 15.31 9.44 5.87 62.22% 66.64 -51.34 -77.03%
31.08.2010 9.44 798.12 - 788.68 -98.82% 12.12 -2.68 -22.11%
31.07.2010 798.12 21.64 776.47 3 587.48% 39.90 758.22 1 900.20%
30.06.2010 21.64 -49.90 71.55 - 143.37% 29.12 -7.47 -25.66%
31.05.2010 -49.90 72.25 - 122.15 - 169.07% 6.19 -56.09 - 906.42%
30.04.2010 72.25 75.38 -3.13 -4.15% 18.82 53.42 283.81%
31.03.2010 75.38 - 125.33 200.70 - 160.14% 20.96 54.41 259.57%
28.02.2010 - 125.33 -30.36 -94.96 312.75% -75.74 -49.59 65.48%
31.01.2010 -30.36 60.37 -90.73 - 150.30% -4.53 -25.83 569.70%
31.12.2009 60.37 20.91 39.46 188.70% - - -
30.11.2009 20.91 36.81 -15.90 -43.19% - - -
31.10.2009 36.81 66.64 -29.84 -44.77% - - -
30.09.2009 66.64 12.12 54.53 450.10% - - -
31.08.2009 12.12 39.90 -27.79 -69.64% - - -
31.07.2009 39.90 29.12 10.79 37.04% - - -
30.06.2009 29.12 6.19 22.93 370.52% - - -
31.05.2009 6.19 18.82 -12.63 -67.13% - - -
30.04.2009 18.82 20.96 -2.14 -10.21% - - -
31.03.2009 20.96 -75.74 96.70 - 127.68% - - -
28.02.2009 -75.74 -4.53 -71.20 1 570.40% - - -
31.01.2009 -4.53 - - - - - -

Graf jako obrázek

Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha akciových fondů - toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha akciových fondů)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha dluhopisových fondů)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha smíšených fondů)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Podílové listy/akcie FPT (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Podílové listy/akcie FPT (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
podílové fondy kvalifikovaných investorů (Počty subjektů)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.