Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha dluhopisových fondů - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.08.2011 - 901.67
Max 31.03.2011 2 042.53

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2014 1 441.88 760.54 681.34 89.59% - 198.19 1 640.07 - 827.51%
31.10.2014 760.54 49.08 711.46 1 449.47% 461.96 298.58 64.63%
30.09.2014 49.08 591.30 - 542.21 -91.70% 48.65 0.43 0.89%
31.08.2014 591.30 493.04 98.26 19.93% 183.40 407.90 222.41%
31.07.2014 493.04 986.17 - 493.14 -50.01% 345.78 147.25 42.59%
30.06.2014 986.17 603.93 382.24 63.29% 516.18 469.99 91.05%
31.05.2014 603.93 537.70 66.23 12.32% 788.24 - 184.31 -23.38%
30.04.2014 537.70 548.50 -10.81 -1.97% 72.75 464.95 639.12%
31.03.2014 548.50 523.27 25.24 4.82% 218.18 330.32 151.40%
28.02.2014 523.27 84.32 438.94 520.54% 119.82 403.45 336.72%
31.01.2014 84.32 638.74 - 554.42 -86.80% -56.11 140.44 - 250.28%
31.12.2013 638.74 - 198.19 836.94 - 422.28% 328.38 310.37 94.52%
30.11.2013 - 198.19 461.96 - 660.15 - 142.90% 229.85 - 428.04 - 186.23%
31.10.2013 461.96 48.65 413.31 849.52% -99.14 561.10 - 565.96%
30.09.2013 48.65 183.40 - 134.75 -73.47% -4.70 53.35 -1 136.25%
31.08.2013 183.40 345.78 - 162.38 -46.96% 585.41 - 402.01 -68.67%
31.07.2013 345.78 516.18 - 170.40 -33.01% -85.33 431.11 - 505.21%
30.06.2013 516.18 788.24 - 272.06 -34.51% - 297.89 814.07 - 273.28%
31.05.2013 788.24 72.75 715.49 983.51% - 480.10 1 268.34 - 264.18%
30.04.2013 72.75 218.18 - 145.43 -66.66% - 119.30 192.05 - 160.98%
31.03.2013 218.18 119.82 98.36 82.09% 120.04 98.14 81.75%
28.02.2013 119.82 -56.11 175.93 - 313.54% 343.34 - 223.52 -65.10%
31.01.2013 -56.11 328.38 - 384.49 - 117.09% 146.64 - 202.75 - 138.27%
31.12.2012 328.38 229.85 98.53 42.87% - 105.85 434.22 - 410.23%
30.11.2012 229.85 -99.14 328.99 - 331.84% - 681.92 911.76 - 133.71%
31.10.2012 -99.14 -4.70 -94.45 2 011.65% 519.34 - 618.49 - 119.09%
30.09.2012 -4.70 585.41 - 590.11 - 100.80% - 109.55 104.85 -95.71%
31.08.2012 585.41 -85.33 670.75 - 786.03% - 901.67 1 487.08 - 164.93%
31.07.2012 -85.33 - 297.89 212.56 -71.35% 315.34 - 400.68 - 127.06%
30.06.2012 - 297.89 - 480.10 182.21 -37.95% 519.90 - 817.80 - 157.30%
31.05.2012 - 480.10 - 119.30 - 360.80 302.44% 66.66 - 546.76 - 820.28%
30.04.2012 - 119.30 120.04 - 239.34 - 199.38% - 115.17 -4.13 3.59%
31.03.2012 120.04 343.34 - 223.30 -65.04% 2 042.53 -1 922.49 -94.12%
29.02.2012 343.34 146.64 196.70 134.14% -27.23 370.57 -1 360.65%
31.01.2012 146.64 - 105.85 252.48 - 238.53% 73.37 73.27 99.86%
31.12.2011 - 105.85 - 681.92 576.07 -84.48% 3.44 - 109.29 -3 176.98%
30.11.2011 - 681.92 519.34 -1 201.26 - 231.30% 96.15 - 778.07 - 809.24%
31.10.2011 519.34 - 109.55 628.89 - 574.09% 120.88 398.46 329.64%
30.09.2011 - 109.55 - 901.67 792.12 -87.85% 238.91 - 348.46 - 145.85%
31.08.2011 - 901.67 315.34 -1 217.01 - 385.93% 724.75 -1 626.41 - 224.41%
31.07.2011 315.34 519.90 - 204.56 -39.35% 88.97 226.37 254.43%
30.06.2011 519.90 66.66 453.25 679.99% 55.82 464.08 831.33%
31.05.2011 66.66 - 115.17 181.82 - 157.88% - 646.31 712.97 - 110.31%
30.04.2011 - 115.17 2 042.53 -2 157.70 - 105.64% - 242.82 127.66 -52.57%
31.03.2011 2 042.53 -27.23 2 069.76 -7 599.65% 40.75 2 001.78 4 912.34%
28.02.2011 -27.23 73.37 - 100.60 - 137.12% - 112.74 85.51 -75.84%
31.01.2011 73.37 3.44 69.93 2 032.82% 117.47 -44.11 -37.55%
31.12.2010 3.44 96.15 -92.71 -96.42% 33.28 -29.84 -89.66%
30.11.2010 96.15 120.88 -24.73 -20.46% 8.18 87.97 1 075.98%
31.10.2010 120.88 238.91 - 118.03 -49.40% 70.84 50.04 70.64%
30.09.2010 238.91 724.75 - 485.83 -67.03% 25.20 213.71 848.04%
31.08.2010 724.75 88.97 635.77 714.58% -14.53 739.27 -5 088.26%
31.07.2010 88.97 55.82 33.15 59.38% 175.92 -86.95 -49.43%
30.06.2010 55.82 - 646.31 702.14 - 108.64% - 225.11 280.93 - 124.80%
31.05.2010 - 646.31 - 242.82 - 403.49 166.16% -33.09 - 613.22 1 852.90%
30.04.2010 - 242.82 40.75 - 283.57 - 695.89% - 153.56 -89.27 58.13%
31.03.2010 40.75 - 112.74 153.49 - 136.14% - 144.19 184.94 - 128.26%
28.02.2010 - 112.74 117.47 - 230.22 - 195.97% - 358.12 245.38 -68.52%
31.01.2010 117.47 33.28 84.19 252.99% - 273.18 390.65 - 143.00%
31.12.2009 33.28 8.18 25.10 307.05% - - -
30.11.2009 8.18 70.84 -62.66 -88.46% - - -
31.10.2009 70.84 25.20 45.64 181.09% - - -
30.09.2009 25.20 -14.53 39.73 - 273.45% - - -
31.08.2009 -14.53 175.92 - 190.45 - 108.26% - - -
31.07.2009 175.92 - 225.11 401.03 - 178.15% - - -
30.06.2009 - 225.11 -33.09 - 192.01 580.18% - - -
31.05.2009 -33.09 - 153.56 120.46 -78.45% - - -
30.04.2009 - 153.56 - 144.19 -9.37 6.50% - - -
31.03.2009 - 144.19 - 358.12 213.93 -59.74% - - -
28.02.2009 - 358.12 - 273.18 -84.94 31.09% - - -
31.01.2009 - 273.18 - - - - - -

Graf jako obrázek

Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha akciových fondů - toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha akciových fondů)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha dluhopisových fondů)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha smíšených fondů)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Podílové listy/akcie FPT (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Podílové listy/akcie FPT (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
podílové fondy kvalifikovaných investorů (Počty subjektů)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.