Aktiva (Bankovní statistika (obchodní banky)»Bilance bank) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Aktiva (Bankovní statistika (obchodní banky)»Bilance bank) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Bankovní statistika (obchodní banky)
30.09.2023 Banky - Struktura kapitálu: Čtvrtletní, Malé banky, Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika
30.09.2023 Banky - Struktura kapitálu: Čtvrtletní, Střední banky, Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika
30.09.2023 Banky - Struktura kapitálu: Čtvrtletní, Velké banky, Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Vklady a úvěry u centrálních bank, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Vklady a úvěry u centrálních bank, Rezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Vklady a úvěry u centrálních bank, Nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Vklady a úvěry u centrálních bank, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, Rezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, Nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, Rezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, Nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.03.2024 Banky - Struktura kapitálu: Čtvrtletní, Stavební spořitelny, Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika
31.03.2024 Banky - Struktura kapitálu: Čtvrtletní, Celkem, Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Stálá aktiva, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Stálá aktiva, Rezidenti a nerezidenti, CZK
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Aktiva, hlavní položky, celkem

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva bilanční celkem 7 063 455.60 7 350 792.30 -3.91% 6 019 449.60 17.34%
UK2 Pokladna 51 867.10 48 728.50 6.44% 49 023.10 5.80%
UK3 Poskytnuté úvěry a vklady 5 690 634.90 5 911 535.50 -3.74% 4 519 622.80 25.91%
UK4 Vklady a úvěry u centrálních bank 2 292 447.60 2 407 540.80 -4.78% 1 279 495.30 79.17%
UK5 Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí 312 677.80 389 735.20 -19.77% 289 743.20 7.92%
UK6 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem 3 085 509.50 3 114 259.50 -0.92% 2 950 384.40 4.58%
UK7 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky 26 644.90 35 856.30 -25.69% 28 071.10 -5.08%
UK8 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky 874 649.30 924 531.80 -5.40% 1 005 537.70 -13.02%
UK9 Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky 110 662.60 116 421.50 -4.95% 108 996.00 1.53%
UK11 Stálá aktiva 130 357.20 125 863.40 3.57% 126 430.20 3.11%
UK12 Ostatní aktiva bilanční 178 639.60 187 855.50 -4.91% 181 768.70 -1.72%
UK13 z toho: Kladná reálná hodnota derivátů 93 008.20 97 719.30 -4.82% 104 159.80 -10.71%

Aktiva, hlavní položky, rezidenti

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva bilanční celkem, rezidenti 6 320 052.20 6 605 974.50 -4.33% 5 252 861.50 20.32%
UK2 Pokladna, rezidenti 43 238.10 40 810.30 5.95% 40 158.60 7.67%
UK3 Poskytnuté úvěry a vklady, rezidenti 5 141 620.20 5 365 134.00 -4.17% 3 966 661.30 29.62%
UK4 Vklady a úvěry u centrálních bank, rezidenti 2 290 752.30 2 407 119.50 -4.83% 1 278 903.30 79.12%
UK5 Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, rezidenti 61 352.30 140 346.00 -56.28% 55 931.00 9.69%
UK6 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, rezidenti 2 789 515.60 2 817 668.50 -1.00% 2 631 827.00 5.99%
UK7 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, rezidenti 22 321.40 31 538.20 -29.22% 24 265.40 -8.01%
UK8 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, rezidenti 779 090.60 827 553.30 -5.86% 893 713.60 -12.83%
UK9 Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, rezidenti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, rezidenti 93 852.80 98 819.40 -5.03% 91 217.20 2.89%
UK11 Stálá aktiva, rezidenti 130 355.50 125 862.30 3.57% 126 343.50 3.18%
UK12 Ostatní aktiva bilanční, rezidenti 109 573.70 116 257.00 -5.75% 110 501.80 -0.84%
UK13 z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, rezidenti 33 813.80 37 570.00 -10.00% 43 664.30 -22.56%

Aktiva, hlavní položky, nerezidenti

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva bilanční celkem, nerezidenti 743 403.40 744 817.90 -0.19% 766 588.10 -3.02%
UK2 Pokladna, nerezidenti 8 629.00 7 918.20 8.98% 8 864.50 -2.66%
UK3 Poskytnuté úvěry a vklady, nerezidenti 549 014.60 546 401.40 0.48% 552 961.50 -0.71%
UK4 Vklady a úvěry u centrálních bank, nerezidenti 1 695.30 421.20 302.49% 592.00 186.37%
UK5 Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, nerezidenti 251 325.50 249 389.20 0.78% 233 812.20 7.49%
UK6 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, nerezidenti 295 993.90 296 591.00 -0.20% 318 557.40 -7.08%
UK7 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, nerezidenti 4 323.50 4 318.00 0.13% 3 805.70 13.61%
UK8 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, nerezidenti 95 558.70 96 978.50 -1.46% 111 824.00 -14.55%
UK9 Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, nerezidenti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, nerezidenti 16 809.80 17 602.10 -4.50% 17 778.80 -5.45%
UK11 Stálá aktiva, nerezidenti 1.80 1.20 50.00% 86.70 -97.92%
UK12 Ostatní aktiva bilanční, nerezidenti 69 066.00 71 598.40 -3.54% 71 266.90 -3.09%
UK13 z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, nerezidenti 59 194.40 60 149.30 -1.59% 60 495.50 -2.15%

Aktiva, hlavní položky, CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva bilanční celkem, CZK 6 008 740.30 6 267 675.60 -4.13% 4 988 082.20 20.46%
UK2 Pokladna, CZK 43 238.10 40 810.30 5.95% 40 158.60 7.67%
UK3 Poskytnuté úvěry a vklady, CZK 4 863 936.90 5 065 470.90 -3.98% 3 734 775.90 30.23%
UK4 Vklady a úvěry u centrálních bank, CZK 2 290 752.30 2 407 119.50 -4.83% 1 278 903.30 79.12%
UK5 Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, CZK 69 743.90 145 255.40 -51.99% 83 947.30 -16.92%
UK6 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, CZK 2 503 440.70 2 513 096.00 -0.38% 2 371 925.30 5.54%
UK7 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, CZK 12 892.60 19 200.50 -32.85% 14 646.40 -11.97%
UK8 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, CZK 732 815.50 782 887.50 -6.40% 845 697.30 -13.35%
UK9 Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, CZK 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, CZK 90 963.20 95 739.60 -4.99% 87 987.00 3.38%
UK11 Stálá aktiva, CZK 130 318.60 125 791.10 3.60% 126 268.40 3.21%
UK12 Ostatní aktiva bilanční, CZK 134 575.30 137 775.80 -2.32% 138 548.60 -2.87%
UK13 z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, CZK 76 904.50 80 687.70 -4.69% 84 291.60 -8.76%

Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva bilanční celkem, všechny cizí měny 1 054 715.30 1 083 116.70 -2.62% 1 031 367.50 2.26%
UK2 Pokladna, všechny cizí měny 8 629.00 7 918.20 8.98% 8 864.50 -2.66%
UK3 Poskytnuté úvěry a vklady, všechny cizí měny 826 698.00 846 064.60 -2.29% 784 847.00 5.33%
UK4 Vklady a úvěry u centrálních bank, všechny cizí měny 1 695.30 421.20 302.49% 592.00 186.37%
UK5 Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, všechny cizí měny 242 933.90 244 479.80 -0.63% 205 795.90 18.05%
UK6 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, všechny cizí měny 582 068.80 601 163.60 -3.18% 578 459.10 0.62%
UK7 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, všechny cizí měny 13 752.30 16 655.80 -17.43% 13 424.70 2.44%
UK8 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, všechny cizí měny 141 833.70 141 644.30 0.13% 159 840.40 -11.27%
UK9 Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, všechny cizí měny 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, všechny cizí měny 19 699.40 20 681.90 -4.75% 21 009.00 -6.23%
UK11 Stálá aktiva, všechny cizí měny 38.60 72.30 -46.61% 161.80 -76.14%
UK12 Ostatní aktiva bilanční, všechny cizí měny 44 064.30 50 079.70 -12.01% 43 220.10 1.95%
UK13 z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, všechny cizí měny 16 103.60 17 031.60 -5.45% 19 868.20 -18.95%

Aktiva, hlavní položky, EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva bilanční celkem, EUR 946 441.40 955 928.10 -0.99% 918 964.00 2.99%
UK2 Pokladna, EUR 4 973.20 4 379.40 13.56% 4 916.30 1.16%
UK3 Poskytnuté úvěry a vklady, EUR 759 062.80 759 682.30 -0.08% 715 671.70 6.06%
UK4 Vklady a úvěry u centrálních bank, EUR 737.20 313.60 135.08% 592.00 24.53%
UK5 Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, EUR 219 589.30 211 899.20 3.63% 178 772.20 22.83%
UK6 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, EUR 538 736.30 547 469.60 -1.60% 536 307.60 0.45%
UK7 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, EUR 13 667.20 16 580.50 -17.57% 13 424.70 1.81%
UK8 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, EUR 119 832.60 119 849.20 -0.01% 136 360.10 -12.12%
UK9 Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, EUR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, EUR 13 325.90 14 448.50 -7.77% 14 542.90 -8.37%
UK11 Stálá aktiva, EUR 36.70 69.70 -47.35% 132.40 -72.28%
UK12 Ostatní aktiva bilanční, EUR 35 543.20 40 918.50 -13.14% 33 916.00 4.80%
UK13 z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, EUR 14 471.90 15 422.00 -6.16% 17 015.90 -14.95%

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - jednodenní 0.35 0.37 -5.41% 0.49 -28.57%
UK2 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem 1.14 0.92 23.91% 1.27 -10.24%
UK3 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně 0.81 0.62 30.65% 0.96 -15.62%
UK4 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 1 rok do 2 let včetně 2.07 2.03 1.97% 2.57 -19.46%
UK5 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 2 roky 2.09 1.82 14.84% 1.77 18.08%
UK6 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou celkem 1.74 1.77 -1.69% 1.97 -11.68%
UK7 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou do 3 měsíců včetně 1.89 1.90 -0.53% 2.12 -10.85%
UK8 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce 0.38 0.56 -32.14% 0.61 -37.70%
UK10 Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní 0.17 0.17 0.00 0.24 -29.17%
UK11 Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností celkem 0.41 0.21 95.24% 0.68 -39.71%
UK12 z toho: Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně 0.39 0.20 95.00% 0.67 -41.79%
UK13 Nefinanční podniky (S.11) - s výpovědní lhůtou celkem 0.99 1.01 -1.98% 1.33 -25.56%

Aktiva, hlavní položky, celkem

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva bilanční celkem 7 678 370.60 7 629 733.70 0.64% 7 275 277.60 5.54%
UK2 Pokladna 48 418.70 46 375.30 4.41% 45 120.60 7.31%
UK3 Poskytnuté úvěry a vklady 6 196 213.50 6 159 145.50 0.60% 5 853 214.30 5.86%
UK4 Vklady a úvěry u centrálních bank 2 467 453.70 2 454 461.70 0.53% 2 365 505.40 4.31%
UK5 Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí 384 501.50 376 911.00 2.01% 359 879.80 6.84%
UK6 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem 3 344 258.40 3 327 772.80 0.50% 3 127 829.00 6.92%
UK7 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky 37 911.00 35 382.30 7.15% 35 038.80 8.20%
UK8 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky 937 384.80 943 518.60 -0.65% 919 676.00 1.93%
UK9 Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky 118 941.90 119 874.50 -0.78% 116 915.30 1.73%
UK11 Stálá aktiva 133 832.70 133 118.10 0.54% 125 714.10 6.46%
UK12 Ostatní aktiva bilanční 205 667.90 192 319.50 6.94% 179 598.70 14.52%
UK13 z toho: Kladná reálná hodnota derivátů 128 538.10 112 017.30 14.75% 95 154.00 35.08%

Aktiva, hlavní položky, rezidenti

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva bilanční celkem, rezidenti 6 903 853.30 6 863 066.30 0.59% 6 536 763.50 5.62%
UK2 Pokladna, rezidenti 38 956.80 37 896.90 2.80% 37 097.00 5.01%
UK3 Poskytnuté úvěry a vklady, rezidenti 5 615 409.00 5 582 394.90 0.59% 5 313 249.70 5.69%
UK4 Vklady a úvěry u centrálních bank, rezidenti 2 466 317.50 2 452 903.60 0.55% 2 364 957.10 4.29%
UK5 Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, rezidenti 119 162.00 114 145.40 4.39% 123 540.30 -3.54%
UK6 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, rezidenti 3 029 929.50 3 015 346.00 0.48% 2 824 752.40 7.26%
UK7 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, rezidenti 36 298.90 33 768.10 7.49% 30 703.40 18.22%
UK8 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, rezidenti 852 055.60 857 097.00 -0.59% 820 299.50 3.87%
UK9 Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, rezidenti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, rezidenti 98 485.30 98 463.70 0.02% 99 300.60 -0.82%
UK11 Stálá aktiva, rezidenti 133 832.70 133 118.10 0.54% 125 713.50 6.46%
UK12 Ostatní aktiva bilanční, rezidenti 128 815.10 120 327.70 7.05% 110 399.80 16.68%
UK13 z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, rezidenti 61 139.00 49 444.40 23.65% 36 561.90 67.22%

Aktiva, hlavní položky, nerezidenti

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva bilanční celkem, nerezidenti 774 517.30 766 667.40 1.02% 738 514.20 4.88%
UK2 Pokladna, nerezidenti 9 461.90 8 478.40 11.60% 8 023.60 17.93%
UK3 Poskytnuté úvěry a vklady, nerezidenti 580 804.50 576 750.50 0.70% 539 964.50 7.56%
UK4 Vklady a úvěry u centrálních bank, nerezidenti 1 136.20 1 558.10 -27.08% 548.40 107.18%
UK5 Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, nerezidenti 265 339.50 262 765.60 0.98% 236 339.50 12.27%
UK6 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, nerezidenti 314 328.80 312 426.80 0.61% 303 076.70 3.71%
UK7 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, nerezidenti 1 612.20 1 614.20 -0.12% 4 335.40 -62.81%
UK8 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, nerezidenti 85 329.30 86 421.60 -1.26% 99 376.40 -14.14%
UK9 Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, nerezidenti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, nerezidenti 20 456.70 21 410.80 -4.46% 17 614.70 16.13%
UK11 Stálá aktiva, nerezidenti 0.00 0.00 - 0.60 -
UK12 Ostatní aktiva bilanční, nerezidenti 76 852.80 71 991.90 6.75% 69 198.90 11.06%
UK13 z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, nerezidenti 67 399.10 62 572.90 7.71% 58 592.10 15.03%

Aktiva, hlavní položky, CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva bilanční celkem, CZK 6 530 350.60 6 486 448.00 0.68% 6 182 079.80 5.63%
UK2 Pokladna, CZK 38 956.80 37 896.90 2.80% 37 097.00 5.01%
UK3 Poskytnuté úvěry a vklady, CZK 5 274 068.10 5 238 617.30 0.68% 4 997 622.50 5.53%
UK4 Vklady a úvěry u centrálních bank, CZK 2 466 317.50 2 452 903.60 0.55% 2 364 957.10 4.29%
UK5 Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, CZK 147 452.00 142 316.20 3.61% 132 616.30 11.19%
UK6 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, CZK 2 660 298.70 2 643 397.50 0.64% 2 500 049.10 6.41%
UK7 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, CZK 18 770.80 18 390.10 2.07% 18 697.80 0.39%
UK8 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, CZK 809 788.10 813 337.20 -0.44% 773 697.00 4.66%
UK9 Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, CZK 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, CZK 96 755.70 96 724.80 0.03% 96 131.10 0.65%
UK11 Stálá aktiva, CZK 133 808.00 133 097.00 0.53% 125 640.40 6.50%
UK12 Ostatní aktiva bilanční, CZK 158 203.10 148 384.80 6.62% 133 194.00 18.78%
UK13 z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, CZK 109 515.60 95 469.80 14.71% 77 689.00 40.97%

Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva bilanční celkem, všechny cizí měny 1 148 020.00 1 143 285.70 0.41% 1 093 197.90 5.01%
UK2 Pokladna, všechny cizí měny 9 461.90 8 478.40 11.60% 8 023.60 17.93%
UK3 Poskytnuté úvěry a vklady, všechny cizí měny 922 145.30 920 528.20 0.18% 855 591.80 7.78%
UK4 Vklady a úvěry u centrálních bank, všechny cizí měny 1 136.20 1 558.10 -27.08% 548.40 107.18%
UK5 Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, všechny cizí měny 237 049.50 234 594.70 1.05% 227 263.50 4.31%
UK6 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, všechny cizí měny 683 959.70 684 375.30 -0.06% 627 779.90 8.95%
UK7 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, všechny cizí měny 19 140.20 16 992.20 12.64% 16 341.00 17.13%
UK8 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, všechny cizí měny 127 596.80 130 181.40 -1.99% 145 979.00 -12.59%
UK9 Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, všechny cizí měny 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, všechny cizí měny 22 186.20 23 149.70 -4.16% 20 784.20 6.75%
UK11 Stálá aktiva, všechny cizí měny 24.70 21.00 17.62% 73.70 -66.49%
UK12 Ostatní aktiva bilanční, všechny cizí měny 47 464.80 43 934.80 8.03% 46 404.70 2.28%
UK13 z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, všechny cizí měny 19 022.50 16 547.50 14.96% 17 465.10 8.92%

Aktiva, hlavní položky, EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva bilanční celkem, EUR 1 005 786.60 997 387.80 0.84% 961 684.20 4.59%
UK2 Pokladna, EUR 5 634.00 4 744.20 18.76% 4 513.80 24.82%
UK3 Poskytnuté úvěry a vklady, EUR 823 943.30 816 506.40 0.91% 765 262.00 7.67%
UK4 Vklady a úvěry u centrálních bank, EUR 998.80 1 558.10 -35.90% 548.40 82.13%
UK5 Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, EUR 209 474.50 206 365.40 1.51% 198 072.40 5.76%
UK6 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, EUR 613 470.00 608 582.90 0.80% 566 641.30 8.26%
UK7 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, EUR 18 979.90 16 838.50 12.72% 16 263.80 16.70%
UK8 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, EUR 105 366.80 108 096.90 -2.53% 123 494.90 -14.68%
UK9 Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, EUR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, EUR 15 006.90 15 728.20 -4.59% 14 426.50 4.02%
UK11 Stálá aktiva, EUR 24.00 19.80 21.21% 71.80 -66.57%
UK12 Ostatní aktiva bilanční, EUR 36 831.60 35 453.80 3.89% 37 651.20 -2.18%
UK13 z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, EUR 15 817.00 14 778.70 7.03% 15 547.50 1.73%

Aktiva, hlavní položky, celkem

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva bilanční celkem 10 030 378.40 9 903 005.60 1.29% 9 661 907.30 3.81%
UK2 Pokladna 35 274.90 33 748.20 4.52% 40 393.70 -12.67%
UK3 Poskytnuté úvěry a vklady 7 385 823.70 7 267 367.50 1.63% 7 185 699.70 2.79%
UK4 Vklady a úvěry u centrálních bank 2 703 227.90 2 666 671.50 1.37% 2 773 831.40 -2.55%
UK5 Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí 476 885.20 411 046.70 16.02% 453 723.50 5.10%
UK6 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem 4 205 710.60 4 189 649.30 0.38% 3 958 144.90 6.25%
UK7 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky 65 492.00 64 906.80 0.90% 64 669.80 1.27%
UK8 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky 1 784 607.10 1 765 022.80 1.11% 1 585 155.50 12.58%
UK9 Akcie a majetkové účasti v držení banky 172 734.80 170 173.30 1.51% 153 502.50 12.53%
UK10 Stálá aktiva 187 177.00 186 214.90 0.52% 177 205.70 5.63%
UK11 Ostatní aktiva bilanční 399 268.90 415 572.00 -3.92% 455 280.40 -12.30%
UK12 z toho: Kladná reálná hodnota derivátů 316 402.60 334 810.70 -5.50% 396 136.80 -20.13%

Aktiva, hlavní položky, rezidenti

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva bilanční celkem, rezidenti 9 033 872.30 8 946 424.80 0.98% 8 662 808.80 4.28%
UK2 Pokladna, rezidenti 29 688.20 27 553.20 7.75% 33 675.40 -11.84%
UK3 Poskytnuté úvěry a vklady, rezidenti 6 730 739.30 6 662 561.00 1.02% 6 548 880.00 2.78%
UK4 Vklady a úvěry u centrálních bank, rezidenti 2 701 157.00 2 664 823.20 1.36% 2 751 325.50 -1.82%
UK5 Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, rezidenti 173 874.00 169 903.60 2.34% 162 413.30 7.06%
UK6 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, rezidenti 3 855 708.30 3 827 834.10 0.73% 3 635 141.20 6.07%
UK7 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, rezidenti 54 801.00 54 429.10 0.68% 53 155.50 3.10%
UK8 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, rezidenti 1 713 018.70 1 694 969.20 1.06% 1 528 012.70 12.11%
UK9 Akcie a majetkové účasti v držení banky, rezidenti 160 177.20 157 620.10 1.62% 139 072.70 15.18%
UK10 Stálá aktiva, rezidenti 187 177.00 186 214.90 0.52% 177 205.70 5.63%
UK11 Ostatní aktiva bilanční, rezidenti 158 271.10 163 077.20 -2.95% 182 806.70 -13.42%
UK12 z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, rezidenti 84 191.60 92 328.50 -8.81% 131 910.10 -36.17%

Aktiva, hlavní položky, nerezidenti

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva bilanční celkem, nerezidenti 996 506.10 956 580.80 4.17% 999 098.50 -0.26%
UK2 Pokladna, nerezidenti 5 586.70 6 195.00 -9.82% 6 718.30 -16.84%
UK3 Poskytnuté úvěry a vklady, nerezidenti 655 084.40 604 806.50 8.31% 636 819.70 2.87%
UK4 Vklady a úvěry u centrálních bank, nerezidenti 2 070.90 1 848.30 12.04% 22 505.90 -90.80%
UK5 Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, nerezidenti 303 011.20 241 143.10 25.66% 291 310.10 4.02%
UK6 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, nerezidenti 350 002.30 361 815.20 -3.26% 323 003.70 8.36%
UK7 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, nerezidenti 10 691.10 10 477.70 2.04% 11 514.40 -7.15%
UK8 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, nerezidenti 71 588.50 70 053.60 2.19% 57 142.80 25.28%
UK9 Akcie a majetkové účasti v držení banky, nerezidenti 12 557.70 12 553.20 0.04% 14 429.70 -12.97%
UK10 Stálá aktiva, nerezidenti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 Ostatní aktiva bilanční, nerezidenti 240 997.80 252 494.80 -4.55% 272 473.70 -11.55%
UK12 z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, nerezidenti 232 211.00 242 482.20 -4.24% 264 226.70 -12.12%

Aktiva, hlavní položky, CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva bilanční celkem, CZK 8 479 034.00 8 404 584.00 0.89% 8 320 917.00 1.90%
UK2 Pokladna, CZK 29 688.20 27 553.20 7.75% 33 675.40 -11.84%
UK3 Poskytnuté úvěry a vklady, CZK 6 065 796.30 5 999 563.80 1.10% 6 022 794.00 0.71%
UK4 Vklady a úvěry u centrálních bank, CZK 2 701 157.00 2 664 652.90 1.37% 2 746 556.50 -1.65%
UK5 Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, CZK 199 154.70 185 069.20 7.61% 178 134.80 11.80%
UK6 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, CZK 3 165 484.70 3 149 841.70 0.50% 3 098 102.60 2.17%
UK7 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, CZK 32 875.80 32 907.40 -0.10% 38 756.80 -15.17%
UK8 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, CZK 1 662 894.00 1 643 924.50 1.15% 1 505 000.30 10.49%
UK9 Akcie a majetkové účasti v držení banky, CZK 153 746.70 151 365.60 1.57% 136 437.80 12.69%
UK10 Stálá aktiva, CZK 186 716.70 185 665.20 0.57% 176 786.80 5.62%
UK11 Ostatní aktiva bilanční, CZK 347 316.30 363 604.30 -4.48% 407 465.90 -14.76%
UK12 z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, CZK 282 192.10 299 957.20 -5.92% 372 657.60 -24.28%

Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva bilanční celkem, všechny cizí měny 1 551 344.40 1 498 421.60 3.53% 1 340 990.30 15.69%
UK2 Pokladna, všechny cizí měny 5 586.70 6 195.00 -9.82% 6 718.30 -16.84%
UK3 Poskytnuté úvěry a vklady, všechny cizí měny 1 320 027.40 1 267 803.70 4.12% 1 162 905.70 13.51%
UK4 Vklady a úvěry u centrálních bank, všechny cizí měny 2 070.90 2 018.60 2.59% 27 274.90 -92.41%
UK5 Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, všechny cizí měny 277 730.60 225 977.50 22.90% 275 588.60 0.78%
UK6 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, všechny cizí měny 1 040 225.80 1 039 807.60 0.04% 860 042.20 20.95%
UK7 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, všechny cizí měny 32 616.20 31 999.40 1.93% 25 913.00 25.87%
UK8 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, všechny cizí měny 121 713.10 121 098.40 0.51% 80 155.20 51.85%
UK9 Akcie a majetkové účasti v držení banky, všechny cizí měny 18 988.20 18 807.70 0.96% 17 064.70 11.27%
UK10 Stálá aktiva, všechny cizí měny 460.30 549.70 -16.26% 418.90 9.88%
UK11 Ostatní aktiva bilanční, všechny cizí měny 51 952.60 51 967.70 -0.03% 47 814.50 8.65%
UK12 z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, všechny cizí měny 34 210.50 34 853.50 -1.84% 23 479.20 45.71%

Aktiva, hlavní položky, EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva bilanční celkem, EUR 1 449 047.50 1 384 959.00 4.63% 1 217 808.70 18.99%
UK2 Pokladna, EUR 2 988.70 3 413.30 -12.44% 3 426.30 -12.77%
UK3 Poskytnuté úvěry a vklady, EUR 1 240 347.00 1 178 272.40 5.27% 1 062 059.00 16.79%
UK4 Vklady a úvěry u centrálních bank, EUR 2 070.90 2 018.60 2.59% 27 274.90 -92.41%
UK5 Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, EUR 247 039.90 192 975.60 28.02% 237 710.50 3.92%
UK6 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, EUR 991 236.20 983 278.20 0.81% 797 073.60 24.36%
UK7 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, EUR 32 616.20 31 999.40 1.93% 25 630.20 27.26%
UK8 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, EUR 113 861.10 113 136.60 0.64% 74 139.00 53.58%
UK9 Akcie a majetkové účasti v držení banky, EUR 14 235.20 14 125.30 0.78% 12 331.00 15.44%
UK10 Stálá aktiva, EUR 385.10 474.60 -18.86% 348.30 10.57%
UK11 Ostatní aktiva bilanční, EUR 44 614.10 43 537.50 2.47% 39 874.90 11.89%
UK12 z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, EUR 32 120.40 31 821.50 0.94% 20 470.50 56.91%
Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - jednodenní (128 hodnot, 31.08.2014)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (128 hodnot, 31.08.2014)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně (128 hodnot, 31.08.2014)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 1 rok do 2 let včetně (128 hodnot, 31.08.2014)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 2 roky (128 hodnot, 31.08.2014)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou celkem (128 hodnot, 31.08.2014)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou do 3 měsíců včetně (128 hodnot, 31.08.2014)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce (128 hodnot, 31.08.2014)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - repo obchody
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní (128 hodnot, 31.08.2014)
Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností celkem (128 hodnot, 31.08.2014)
z toho: Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně (128 hodnot, 31.08.2014)
Nefinanční podniky (S.11) - s výpovědní lhůtou celkem (128 hodnot, 31.08.2014)
Nefinanční podniky (S.11) - repo obchody
Aktiva, hlavní položky, CZK
Aktiva bilanční celkem, CZK (300 hodnot, 31.12.2017)
Pokladna, CZK (300 hodnot, 31.12.2017)
Poskytnuté úvěry a vklady, CZK (192 hodnoty, 31.12.2017)
Vklady a úvěry u centrálních bank, CZK (300 hodnot, 31.12.2017)
Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, CZK (192 hodnoty, 31.12.2017)
Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, CZK (192 hodnoty, 31.12.2017)
Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, CZK (300 hodnot, 31.12.2017)
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, CZK (192 hodnoty, 31.12.2017)
Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, CZK (177 hodnot, 31.12.2017)
Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, CZK (192 hodnoty, 31.12.2017)
Stálá aktiva, CZK (192 hodnoty, 31.12.2017)
Ostatní aktiva bilanční, CZK (192 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, CZK (300 hodnot, 31.12.2017)
Aktiva, hlavní položky, EUR
Aktiva bilanční celkem, EUR (192 hodnoty, 31.12.2017)
Pokladna, EUR (192 hodnoty, 31.12.2017)
Poskytnuté úvěry a vklady, EUR (192 hodnoty, 31.12.2017)
Vklady a úvěry u centrálních bank, EUR (186 hodnot, 31.12.2017)
Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, EUR (192 hodnoty, 31.12.2017)
Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, EUR (192 hodnoty, 31.12.2017)
Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, EUR (192 hodnoty, 31.12.2017)
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, EUR (192 hodnoty, 31.12.2017)
Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, EUR (170 hodnot, 31.12.2017)
Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, EUR (192 hodnoty, 31.12.2017)
Stálá aktiva, EUR (182 hodnoty, 31.12.2017)
Ostatní aktiva bilanční, EUR (192 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, EUR (192 hodnoty, 31.12.2017)
Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny
Aktiva bilanční celkem, všechny cizí měny (300 hodnot, 31.12.2017)
Pokladna, všechny cizí měny (300 hodnot, 31.12.2017)
Poskytnuté úvěry a vklady, všechny cizí měny (192 hodnoty, 31.12.2017)
Vklady a úvěry u centrálních bank, všechny cizí měny (240 hodnot, 31.12.2017)
Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, všechny cizí měny (192 hodnoty, 31.12.2017)
Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, všechny cizí měny (192 hodnoty, 31.12.2017)
Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, všechny cizí měny (300 hodnot, 31.12.2017)
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, všechny cizí měny (192 hodnoty, 31.12.2017)
Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, všechny cizí měny (171 hodnota, 31.12.2017)
Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, všechny cizí měny (192 hodnoty, 31.12.2017)
Stálá aktiva, všechny cizí měny (190 hodnot, 31.12.2017)
Ostatní aktiva bilanční, všechny cizí měny (192 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, všechny cizí měny (300 hodnot, 31.12.2017)
Aktiva, hlavní položky, rezidenti
Aktiva bilanční celkem, rezidenti (300 hodnot, 31.12.2017)
Pokladna, rezidenti (300 hodnot, 31.12.2017)
Poskytnuté úvěry a vklady, rezidenti (192 hodnoty, 31.12.2017)
Vklady a úvěry u centrálních bank, rezidenti (300 hodnot, 31.12.2017)
Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, rezidenti (192 hodnoty, 31.12.2017)
Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, rezidenti (192 hodnoty, 31.12.2017)
Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, rezidenti (300 hodnot, 31.12.2017)
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, rezidenti (192 hodnoty, 31.12.2017)
Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, rezidenti (174 hodnoty, 31.12.2017)
Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, rezidenti (192 hodnoty, 31.12.2017)
Stálá aktiva, rezidenti (192 hodnoty, 31.12.2017)
Ostatní aktiva bilanční, rezidenti (192 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, rezidenti (300 hodnot, 31.12.2017)
Aktiva, hlavní položky, nerezidenti
Aktiva bilanční celkem, nerezidenti (300 hodnot, 31.12.2017)
Pokladna, nerezidenti (300 hodnot, 31.12.2017)
Poskytnuté úvěry a vklady, nerezidenti (192 hodnoty, 31.12.2017)
Vklady a úvěry u centrálních bank, nerezidenti (222 hodnoty, 31.12.2017)
Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, nerezidenti (192 hodnoty, 31.12.2017)
Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, nerezidenti (192 hodnoty, 31.12.2017)
Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, nerezidenti (300 hodnot, 31.12.2017)
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, nerezidenti (192 hodnoty, 31.12.2017)
Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, nerezidenti (175 hodnot, 31.12.2017)
Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, nerezidenti (192 hodnoty, 31.12.2017)
Stálá aktiva, nerezidenti (99 hodnot, 31.12.2017)
Ostatní aktiva bilanční, nerezidenti (192 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, nerezidenti (299 hodnot, 31.12.2017)
Aktiva, hlavní položky, celkem
Aktiva bilanční celkem (300 hodnot, 31.12.2017)
Pokladna (300 hodnot, 31.12.2017)
Poskytnuté úvěry a vklady (192 hodnoty, 31.12.2017)
Vklady a úvěry u centrálních bank (300 hodnot, 31.12.2017)
Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí (192 hodnoty, 31.12.2017)
Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem (192 hodnoty, 31.12.2017)
Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky (300 hodnot, 31.12.2017)
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky (192 hodnoty, 31.12.2017)
Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu (177 hodnot, 31.12.2017)
Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky (192 hodnoty, 31.12.2017)
Stálá aktiva (192 hodnoty, 31.12.2017)
Ostatní aktiva bilanční (192 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů (300 hodnot, 31.12.2017)
Aktiva, hlavní položky, celkem
Aktiva bilanční celkem (310 hodnot, 31.10.2018)
Pokladna (310 hodnot, 31.10.2018)
Poskytnuté úvěry a vklady (202 hodnoty, 31.10.2018)
Vklady a úvěry u centrálních bank (310 hodnot, 31.10.2018)
Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí (202 hodnoty, 31.10.2018)
Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem (202 hodnoty, 31.10.2018)
Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky (310 hodnot, 31.10.2018)
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky (202 hodnoty, 31.10.2018)
Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu (187 hodnot, 31.10.2018)
Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky (202 hodnoty, 31.10.2018)
Stálá aktiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní aktiva bilanční (202 hodnoty, 31.10.2018)
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů (310 hodnot, 31.10.2018)
Aktiva, hlavní položky, rezidenti
Aktiva bilanční celkem, rezidenti (310 hodnot, 31.10.2018)
Pokladna, rezidenti (310 hodnot, 31.10.2018)
Poskytnuté úvěry a vklady, rezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Vklady a úvěry u centrálních bank, rezidenti (310 hodnot, 31.10.2018)
Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, rezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, rezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, rezidenti (310 hodnot, 31.10.2018)
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, rezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, rezidenti (184 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, rezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Stálá aktiva, rezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní aktiva bilanční, rezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, rezidenti (310 hodnot, 31.10.2018)
Aktiva, hlavní položky, nerezidenti
Aktiva bilanční celkem, nerezidenti (310 hodnot, 31.10.2018)
Pokladna, nerezidenti (310 hodnot, 31.10.2018)
Poskytnuté úvěry a vklady, nerezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Vklady a úvěry u centrálních bank, nerezidenti (232 hodnoty, 31.10.2018)
Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, nerezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, nerezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, nerezidenti (310 hodnot, 31.10.2018)
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, nerezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, nerezidenti (185 hodnot, 31.10.2018)
Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, nerezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Stálá aktiva, nerezidenti (109 hodnot, 31.10.2018)
Ostatní aktiva bilanční, nerezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, nerezidenti (309 hodnot, 31.10.2018)
Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny
Aktiva bilanční celkem, všechny cizí měny (310 hodnot, 31.10.2018)
Pokladna, všechny cizí měny (310 hodnot, 31.10.2018)
Poskytnuté úvěry a vklady, všechny cizí měny (202 hodnoty, 31.10.2018)
Vklady a úvěry u centrálních bank, všechny cizí měny (250 hodnot, 31.10.2018)
Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, všechny cizí měny (202 hodnoty, 31.10.2018)
Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, všechny cizí měny (202 hodnoty, 31.10.2018)
Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, všechny cizí měny (310 hodnot, 31.10.2018)
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, všechny cizí měny (202 hodnoty, 31.10.2018)
Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, všechny cizí měny (181 hodnota, 31.10.2018)
Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, všechny cizí měny (202 hodnoty, 31.10.2018)
Stálá aktiva, všechny cizí měny (200 hodnot, 31.10.2018)
Ostatní aktiva bilanční, všechny cizí měny (202 hodnoty, 31.10.2018)
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, všechny cizí měny (310 hodnot, 31.10.2018)
Aktiva, hlavní položky, CZK
Aktiva bilanční celkem, CZK (310 hodnot, 31.10.2018)
Pokladna, CZK (310 hodnot, 31.10.2018)
Poskytnuté úvěry a vklady, CZK (202 hodnoty, 31.10.2018)
Vklady a úvěry u centrálních bank, CZK (310 hodnot, 31.10.2018)
Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, CZK (202 hodnoty, 31.10.2018)
Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, CZK (202 hodnoty, 31.10.2018)
Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, CZK (310 hodnot, 31.10.2018)
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, CZK (202 hodnoty, 31.10.2018)
Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, CZK (187 hodnot, 31.10.2018)
Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, CZK (202 hodnoty, 31.10.2018)
Stálá aktiva, CZK (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní aktiva bilanční, CZK (202 hodnoty, 31.10.2018)
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, CZK (310 hodnot, 31.10.2018)
Aktiva, hlavní položky, EUR
Aktiva bilanční celkem, EUR (202 hodnoty, 31.10.2018)
Pokladna, EUR (202 hodnoty, 31.10.2018)
Poskytnuté úvěry a vklady, EUR (202 hodnoty, 31.10.2018)
Vklady a úvěry u centrálních bank, EUR (196 hodnot, 31.10.2018)
Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, EUR (202 hodnoty, 31.10.2018)
Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, EUR (202 hodnoty, 31.10.2018)
Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, EUR (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, EUR (202 hodnoty, 31.10.2018)
Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, EUR (180 hodnot, 31.10.2018)
Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, EUR (202 hodnoty, 31.10.2018)
Stálá aktiva, EUR (192 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní aktiva bilanční, EUR (202 hodnoty, 31.10.2018)
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, EUR (202 hodnoty, 31.10.2018)
Aktiva, hlavní položky, celkem
Aktiva bilanční celkem (366 hodnot, 30.06.2023)
Pokladna (366 hodnot, 30.06.2023)
Poskytnuté úvěry a vklady (258 hodnot, 30.06.2023)
Vklady a úvěry u centrálních bank (366 hodnot, 30.06.2023)
Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí (258 hodnot, 30.06.2023)
Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem (258 hodnot, 30.06.2023)
Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky (366 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky (258 hodnot, 30.06.2023)
Akcie a majetkové účasti v držení banky (258 hodnot, 30.06.2023)
Stálá aktiva (258 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní aktiva bilanční (258 hodnot, 30.06.2023)
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů (366 hodnot, 30.06.2023)
Aktiva, hlavní položky, nerezidenti
Aktiva bilanční celkem, nerezidenti (366 hodnot, 30.06.2023)
Pokladna, nerezidenti (366 hodnot, 30.06.2023)
Poskytnuté úvěry a vklady, nerezidenti (258 hodnot, 30.06.2023)
Vklady a úvěry u centrálních bank, nerezidenti (288 hodnot, 30.06.2023)
Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, nerezidenti (258 hodnot, 30.06.2023)
Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, nerezidenti (258 hodnot, 30.06.2023)
Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, nerezidenti (366 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, nerezidenti (258 hodnot, 30.06.2023)
Akcie a majetkové účasti v držení banky, nerezidenti (258 hodnot, 30.06.2023)
Stálá aktiva, nerezidenti (165 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní aktiva bilanční, nerezidenti (258 hodnot, 30.06.2023)
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, nerezidenti (365 hodnot, 30.06.2023)
Aktiva, hlavní položky, CZK
Aktiva bilanční celkem, CZK (366 hodnot, 30.06.2023)
Pokladna, CZK (366 hodnot, 30.06.2023)
Poskytnuté úvěry a vklady, CZK (258 hodnot, 30.06.2023)
Vklady a úvěry u centrálních bank, CZK (366 hodnot, 30.06.2023)
Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, CZK (258 hodnot, 30.06.2023)
Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, CZK (258 hodnot, 30.06.2023)
Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, CZK (366 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, CZK (258 hodnot, 30.06.2023)
Akcie a majetkové účasti v držení banky, CZK (258 hodnot, 30.06.2023)
Stálá aktiva, CZK (258 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní aktiva bilanční, CZK (258 hodnot, 30.06.2023)
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, CZK (366 hodnot, 30.06.2023)
Aktiva, hlavní položky, EUR
Aktiva bilanční celkem, EUR (258 hodnot, 30.06.2023)
Pokladna, EUR (258 hodnot, 30.06.2023)
Poskytnuté úvěry a vklady, EUR (258 hodnot, 30.06.2023)
Vklady a úvěry u centrálních bank, EUR (252 hodnoty, 30.06.2023)
Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, EUR (258 hodnot, 30.06.2023)
Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, EUR (258 hodnot, 30.06.2023)
Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, EUR (258 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, EUR (258 hodnot, 30.06.2023)
Akcie a majetkové účasti v držení banky, EUR (258 hodnot, 30.06.2023)
Stálá aktiva, EUR (248 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní aktiva bilanční, EUR (258 hodnot, 30.06.2023)
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, EUR (258 hodnot, 30.06.2023)
Aktiva, hlavní položky, rezidenti
Aktiva bilanční celkem, rezidenti (366 hodnot, 30.06.2023)
Pokladna, rezidenti (366 hodnot, 30.06.2023)
Poskytnuté úvěry a vklady, rezidenti (258 hodnot, 30.06.2023)
Vklady a úvěry u centrálních bank, rezidenti (366 hodnot, 30.06.2023)
Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, rezidenti (258 hodnot, 30.06.2023)
Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, rezidenti (258 hodnot, 30.06.2023)
Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, rezidenti (366 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, rezidenti (258 hodnot, 30.06.2023)
Akcie a majetkové účasti v držení banky, rezidenti (258 hodnot, 30.06.2023)
Stálá aktiva, rezidenti (258 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní aktiva bilanční, rezidenti (258 hodnot, 30.06.2023)
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, rezidenti (366 hodnot, 30.06.2023)
Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny
Aktiva bilanční celkem, všechny cizí měny (366 hodnot, 30.06.2023)
Pokladna, všechny cizí měny (366 hodnot, 30.06.2023)
Poskytnuté úvěry a vklady, všechny cizí měny (258 hodnot, 30.06.2023)
Vklady a úvěry u centrálních bank, všechny cizí měny (306 hodnot, 30.06.2023)
Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, všechny cizí měny (258 hodnot, 30.06.2023)
Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, všechny cizí měny (258 hodnot, 30.06.2023)
Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, všechny cizí měny (366 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, všechny cizí měny (258 hodnot, 30.06.2023)
Akcie a majetkové účasti v držení banky, všechny cizí měny (258 hodnot, 30.06.2023)
Stálá aktiva, všechny cizí měny (256 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní aktiva bilanční, všechny cizí měny (258 hodnot, 30.06.2023)
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, všechny cizí měny (366 hodnot, 30.06.2023)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Aktiva (Státní rozpočet a daně)
Aktiva (Bilance bank)
Aktiva (Agregovaná rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
Aktiva (Banky)
Aktiva (Obchodníci s CP)
Aktiva (Investiční společnosti)
Aktiva (Investiční fondy)
Aktiva (Fondy penzijních společností)
Aktiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Aktiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Aktiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha akciových fondů - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.