Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT) - Ostatní aktiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.08.2019 142 023.00
Min 30.04.2009 4 555.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2019 141 658.00 142 023.00 - 365.00 -0.26% 123 979.00 17 679.00 14.26%
31.08.2019 142 023.00 140 840.00 1 183.00 0.84% 120 050.00 21 973.00 18.30%
31.07.2019 140 840.00 140 552.00 288.00 0.20% 119 843.00 20 997.00 17.52%
30.06.2019 140 552.00 136 253.00 4 299.00 3.16% 117 349.00 23 203.00 19.77%
31.05.2019 136 253.00 133 618.00 2 635.00 1.97% 115 392.00 20 861.00 18.08%
30.04.2019 133 618.00 132 799.00 819.00 0.62% 109 075.00 24 543.00 22.50%
31.03.2019 132 799.00 129 480.00 3 319.00 2.56% 110 625.00 22 174.00 20.04%
28.02.2019 129 480.00 126 093.00 3 387.00 2.69% 109 791.00 19 689.00 17.93%
31.01.2019 126 093.00 119 985.00 6 108.00 5.09% 106 638.00 19 455.00 18.24%
31.12.2018 119 985.00 121 518.00 -1 533.00 -1.26% 100 818.00 19 167.00 19.01%
30.11.2018 121 518.00 123 825.00 -2 307.00 -1.86% 97 940.00 23 578.00 24.07%
31.10.2018 123 825.00 123 979.00 - 154.00 -0.12% 96 559.00 27 266.00 28.24%
30.09.2018 123 979.00 120 050.00 3 929.00 3.27% 95 252.00 28 727.00 30.16%
31.08.2018 120 050.00 119 843.00 207.00 0.17% 91 798.00 28 252.00 30.78%
31.07.2018 119 843.00 117 349.00 2 494.00 2.13% 88 370.00 31 473.00 35.62%
30.06.2018 117 349.00 115 392.00 1 957.00 1.70% 89 089.00 28 260.00 31.72%
31.05.2018 115 392.00 109 075.00 6 317.00 5.79% 84 861.00 30 531.00 35.98%
30.04.2018 109 075.00 110 625.00 -1 550.00 -1.40% 86 466.00 22 609.00 26.15%
31.03.2018 110 625.00 109 791.00 834.00 0.76% 85 408.00 25 217.00 29.53%
28.02.2018 109 791.00 106 638.00 3 153.00 2.96% 83 749.00 26 042.00 31.10%
31.01.2018 106 638.00 100 818.00 5 820.00 5.77% 84 246.00 22 392.00 26.58%
31.12.2017 100 818.00 97 940.00 2 878.00 2.94% 87 123.00 13 695.00 15.72%
30.11.2017 97 940.00 96 559.00 1 381.00 1.43% 89 779.00 8 161.00 9.09%
31.10.2017 96 559.00 95 252.00 1 307.00 1.37% 88 190.00 8 369.00 9.49%
30.09.2017 95 252.00 91 798.00 3 454.00 3.76% 86 817.00 8 435.00 9.72%
31.08.2017 91 798.00 88 370.00 3 428.00 3.88% 83 814.00 7 984.00 9.53%
31.07.2017 88 370.00 89 089.00 - 719.00 -0.81% 82 771.00 5 599.00 6.76%
30.06.2017 89 089.00 84 861.00 4 228.00 4.98% 81 083.00 8 006.00 9.87%
31.05.2017 84 861.00 86 466.00 -1 605.00 -1.86% 78 801.00 6 060.00 7.69%
30.04.2017 86 466.00 85 408.00 1 058.00 1.24% 78 730.00 7 736.00 9.83%
31.03.2017 85 408.00 83 749.00 1 659.00 1.98% 78 705.00 6 703.00 8.52%
28.02.2017 83 749.00 84 246.00 - 497.00 -0.59% 76 225.00 7 524.00 9.87%
31.01.2017 84 246.00 87 123.00 -2 877.00 -3.30% 76 468.00 7 778.00 10.17%
31.12.2016 87 123.00 89 779.00 -2 656.00 -2.96% 78 728.00 8 395.00 10.66%
30.11.2016 89 779.00 88 190.00 1 589.00 1.80% 77 607.00 12 172.00 15.68%
31.10.2016 88 190.00 86 817.00 1 373.00 1.58% 76 173.00 12 017.00 15.78%
30.09.2016 86 817.00 83 814.00 3 003.00 3.58% 75 816.00 11 001.00 14.51%
31.08.2016 83 814.00 82 771.00 1 043.00 1.26% 79 586.00 4 228.00 5.31%
31.07.2016 82 771.00 81 083.00 1 688.00 2.08% 77 745.00 5 026.00 6.46%
30.06.2016 81 083.00 78 801.00 2 282.00 2.90% 78 674.00 2 409.00 3.06%
31.05.2016 78 801.00 78 730.00 71.00 0.09% 75 491.00 3 310.00 4.38%
30.04.2016 78 730.00 78 705.00 25.00 0.03% 75 957.00 2 773.00 3.65%
31.03.2016 78 705.00 76 225.00 2 480.00 3.25% 76 054.00 2 651.00 3.49%
29.02.2016 76 225.00 76 468.00 - 243.00 -0.32% 75 934.00 291.00 0.38%
31.01.2016 76 468.00 78 728.00 -2 260.00 -2.87% 75 681.00 787.00 1.04%
31.12.2015 78 728.00 77 607.00 1 121.00 1.44% 78 008.00 720.00 0.92%
30.11.2015 77 607.00 76 173.00 1 434.00 1.88% 81 012.00 -3 405.00 -4.20%
31.10.2015 76 173.00 75 816.00 357.00 0.47% 77 440.00 -1 267.00 -1.64%
30.09.2015 75 816.00 79 586.00 -3 770.00 -4.74% 78 450.00 -2 634.00 -3.36%
31.08.2015 79 586.00 77 745.00 1 841.00 2.37% 76 181.00 3 405.00 4.47%
31.07.2015 77 745.00 78 674.00 - 929.00 -1.18% 74 812.00 2 933.00 3.92%
30.06.2015 78 674.00 75 491.00 3 183.00 4.22% 74 162.00 4 512.00 6.08%
31.05.2015 75 491.00 75 957.00 - 466.00 -0.61% 73 535.00 1 956.00 2.66%
30.04.2015 75 957.00 76 054.00 -97.00 -0.13% 72 178.00 3 779.00 5.24%
31.03.2015 76 054.00 75 934.00 120.00 0.16% 71 684.00 4 370.00 6.10%
28.02.2015 75 934.00 75 681.00 253.00 0.33% 70 960.00 4 974.00 7.01%
31.01.2015 75 681.00 78 008.00 -2 327.00 -2.98% 70 780.00 4 901.00 6.92%
31.12.2014 78 008.00 81 012.00 -3 004.00 -3.71% 70 547.00 7 461.00 10.58%
30.11.2014 81 012.00 77 440.00 3 572.00 4.61% 68 036.00 12 976.00 19.07%
31.10.2014 77 440.00 78 450.00 -1 010.00 -1.29% 67 500.00 9 940.00 14.73%
30.09.2014 78 450.00 76 181.00 2 269.00 2.98% 68 030.00 10 420.00 15.32%
31.08.2014 76 181.00 74 812.00 1 369.00 1.83% 67 949.00 8 232.00 12.11%
31.07.2014 74 812.00 74 162.00 650.00 0.88% 66 816.00 7 996.00 11.97%
30.06.2014 74 162.00 73 535.00 627.00 0.85% 66 208.00 7 954.00 12.01%
31.05.2014 73 535.00 72 178.00 1 357.00 1.88% 62 118.00 11 417.00 18.38%
30.04.2014 72 178.00 71 684.00 494.00 0.69% 61 729.00 10 449.00 16.93%
31.03.2014 71 684.00 70 960.00 724.00 1.02% 62 344.00 9 340.00 14.98%
28.02.2014 70 960.00 70 780.00 180.00 0.25% 62 297.00 8 663.00 13.91%
31.01.2014 70 780.00 70 547.00 233.00 0.33% 62 294.00 8 486.00 13.62%
31.12.2013 70 547.00 68 036.00 2 511.00 3.69% 62 491.00 8 056.00 12.89%
30.11.2013 68 036.00 67 500.00 536.00 0.79% 64 090.00 3 946.00 6.16%
31.10.2013 67 500.00 68 030.00 - 530.00 -0.78% 44 173.00 23 327.00 52.81%
30.09.2013 68 030.00 67 949.00 81.00 0.12% 41 752.00 26 278.00 62.94%
31.08.2013 67 949.00 66 816.00 1 133.00 1.70% 40 316.00 27 633.00 68.54%
31.07.2013 66 816.00 66 208.00 608.00 0.92% 36 059.00 30 757.00 85.30%
30.06.2013 66 208.00 62 118.00 4 090.00 6.58% 33 041.00 33 167.00 100.38%
31.05.2013 62 118.00 61 729.00 389.00 0.63% 31 611.00 30 507.00 96.51%
30.04.2013 61 729.00 62 344.00 - 615.00 -0.99% 30 761.00 30 968.00 100.67%
31.03.2013 62 344.00 62 297.00 47.00 0.08% 31 372.00 30 972.00 98.72%
28.02.2013 62 297.00 62 294.00 3.00 0.00% 30 007.00 32 290.00 107.61%
31.01.2013 62 294.00 62 491.00 - 197.00 -0.32% 30 330.00 31 964.00 105.39%
31.12.2012 62 491.00 64 090.00 -1 599.00 -2.49% 28 500.00 33 991.00 119.27%
30.11.2012 64 090.00 44 173.00 19 917.00 45.09% 26 852.00 37 238.00 138.68%
31.10.2012 44 173.00 41 752.00 2 421.00 5.80% 26 393.00 17 780.00 67.37%
30.09.2012 41 752.00 40 316.00 1 436.00 3.56% 25 593.00 16 159.00 63.14%
31.08.2012 40 316.00 36 059.00 4 257.00 11.81% 25 335.00 14 981.00 59.13%
31.07.2012 36 059.00 33 041.00 3 018.00 9.13% 23 964.00 12 095.00 50.47%
30.06.2012 33 041.00 31 611.00 1 430.00 4.52% 22 783.00 10 258.00 45.02%
31.05.2012 31 611.00 30 761.00 850.00 2.76% 20 314.00 11 297.00 55.61%
30.04.2012 30 761.00 31 372.00 - 611.00 -1.95% 19 919.00 10 842.00 54.43%
31.03.2012 31 372.00 30 007.00 1 365.00 4.55% 19 116.00 12 256.00 64.11%
29.02.2012 30 007.00 30 330.00 - 323.00 -1.06% 18 209.00 11 798.00 64.79%
31.01.2012 30 330.00 28 500.00 1 830.00 6.42% 18 695.00 11 635.00 62.24%
31.12.2011 28 500.00 26 852.00 1 648.00 6.14% 17 474.00 11 026.00 63.10%
30.11.2011 26 852.00 26 393.00 459.00 1.74% 14 189.00 12 663.00 89.25%
31.10.2011 26 393.00 25 593.00 800.00 3.13% 13 991.00 12 402.00 88.64%
30.09.2011 25 593.00 25 335.00 258.00 1.02% 14 003.00 11 590.00 82.77%
31.08.2011 25 335.00 23 964.00 1 371.00 5.72% 12 862.00 12 473.00 96.98%
31.07.2011 23 964.00 22 783.00 1 181.00 5.18% 11 477.00 12 487.00 108.80%
30.06.2011 22 783.00 20 314.00 2 469.00 12.15% 10 202.00 12 581.00 123.32%
31.05.2011 20 314.00 19 919.00 395.00 1.98% 9 745.00 10 569.00 108.46%
30.04.2011 19 919.00 19 116.00 803.00 4.20% 8 620.00 11 299.00 131.08%
31.03.2011 19 116.00 18 209.00 907.00 4.98% 8 321.00 10 795.00 129.73%
28.02.2011 18 209.00 18 695.00 - 486.00 -2.60% 7 623.00 10 586.00 138.87%
31.01.2011 18 695.00 17 474.00 1 221.00 6.99% 7 401.00 11 294.00 152.60%
31.12.2010 17 474.00 14 189.00 3 285.00 23.15% 6 798.00 10 676.00 157.05%
30.11.2010 14 189.00 13 991.00 198.00 1.42% 6 671.00 7 518.00 112.70%
31.10.2010 13 991.00 14 003.00 -12.00 -0.09% 5 686.00 8 305.00 146.06%
30.09.2010 14 003.00 12 862.00 1 141.00 8.87% 5 553.00 8 450.00 152.17%
31.08.2010 12 862.00 11 477.00 1 385.00 12.07% 5 724.00 7 138.00 124.70%
31.07.2010 11 477.00 10 202.00 1 275.00 12.50% 5 457.00 6 020.00 110.32%
30.06.2010 10 202.00 9 745.00 457.00 4.69% 5 015.00 5 187.00 103.43%
31.05.2010 9 745.00 8 620.00 1 125.00 13.05% 5 019.00 4 726.00 94.16%
30.04.2010 8 620.00 8 321.00 299.00 3.59% 4 555.00 4 065.00 89.24%
31.03.2010 8 321.00 7 623.00 698.00 9.16% 4 951.00 3 370.00 68.07%
28.02.2010 7 623.00 7 401.00 222.00 3.00% 5 211.00 2 412.00 46.29%
31.01.2010 7 401.00 6 798.00 603.00 8.87% 5 007.00 2 394.00 47.81%
31.12.2009 6 798.00 6 671.00 127.00 1.90% 4 640.00 2 158.00 46.51%
30.11.2009 6 671.00 5 686.00 985.00 17.32% - - -
31.10.2009 5 686.00 5 553.00 133.00 2.40% - - -
30.09.2009 5 553.00 5 724.00 - 171.00 -2.99% - - -
31.08.2009 5 724.00 5 457.00 267.00 4.89% - - -
31.07.2009 5 457.00 5 015.00 442.00 8.81% - - -
30.06.2009 5 015.00 5 019.00 -4.00 -0.08% - - -
31.05.2009 5 019.00 4 555.00 464.00 10.19% - - -
30.04.2009 4 555.00 4 951.00 - 396.00 -8.00% - - -
31.03.2009 4 951.00 5 211.00 - 260.00 -4.99% - - -
28.02.2009 5 211.00 5 007.00 204.00 4.07% - - -
31.01.2009 5 007.00 4 640.00 367.00 7.91% - - -
31.12.2008 4 640.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Ostatní aktiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Ostatní aktiva (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Ostatní aktiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Ostatní aktiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Ostatní aktiva (Tuzemské pojišťovny (v tis. Kč))
Ostatní aktiva (Aktiva (v tis. Kč))
Ostatní aktiva (OCP celkem (v tis. Kč))
Ostatní aktiva (OCP nebanky (v tis. Kč))
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet institucí (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet jednodenních vkladů v držení non-MFI (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - objem jednodenních vkladů (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet účtů elektronických peněz (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - nesplacená hodnota uložených elektronických peněz (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní daně z výroby (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Čistá zahraniční aktiva (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))
Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR (Refinancované úvěry v CZK)
v tom: ostatní - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies