Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.04.2024 Úvěry nefinančním podnikům podle odvětvového hlediska: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácí (Česká republika), O, P, Q, R, S, T, U. OSTATNÍ SLUŽBY , Měnové finanční instituce
30.04.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)
30.04.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
30.04.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)
30.04.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
30.04.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Jednodenní
30.04.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Typy celkem
30.04.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Jednodenní
30.04.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Repo operace
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky, CZK
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Syndikované úvěry
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, O, P, Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA, POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, O, P, Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA, POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE, Nevýkonné, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, O, P, Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA, POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, O, P, Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA, POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, O, P, Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA, POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Roční míry růstu, Nefinanční podniky (S.11)

Graf hodnot, Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2008 48 356.70
Min 31.05.2004 11 923.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 30 777.30 27 313.80 3 463.50 12.68% 23 639.20 7 138.10 30.20%
31.05.2023 27 313.80 26 504.60 809.20 3.05% 24 101.10 3 212.70 13.33%
30.04.2023 26 504.60 26 002.80 501.80 1.93% 24 116.50 2 388.10 9.90%
31.03.2023 26 002.80 24 921.00 1 081.80 4.34% 25 611.30 391.50 1.53%
28.02.2023 24 921.00 24 786.40 134.60 0.54% 25 466.70 - 545.70 -2.14%
31.01.2023 24 786.40 24 105.90 680.50 2.82% 25 053.50 - 267.10 -1.07%
31.12.2022 24 105.90 24 314.50 - 208.60 -0.86% 24 434.30 - 328.40 -1.34%
30.11.2022 24 314.50 22 656.30 1 658.20 7.32% 27 574.40 -3 259.90 -11.82%
31.10.2022 22 656.30 22 432.30 224.00 1.00% 25 650.40 -2 994.10 -11.67%
30.09.2022 22 432.30 22 300.30 132.00 0.59% 25 202.40 -2 770.10 -10.99%
31.08.2022 22 300.30 23 765.90 -1 465.60 -6.17% 25 108.10 -2 807.80 -11.18%
31.07.2022 23 765.90 23 639.20 126.70 0.54% 24 991.30 -1 225.40 -4.90%
30.06.2022 23 639.20 24 101.10 - 461.90 -1.92% 25 424.10 -1 784.90 -7.02%
31.05.2022 24 101.10 24 116.50 -15.40 -0.06% 24 541.50 - 440.40 -1.79%
30.04.2022 24 116.50 25 611.30 -1 494.80 -5.84% 25 620.30 -1 503.80 -5.87%
31.03.2022 25 611.30 25 466.70 144.60 0.57% 27 321.50 -1 710.20 -6.26%
28.02.2022 25 466.70 25 053.50 413.20 1.65% 24 145.70 1 321.00 5.47%
31.01.2022 25 053.50 24 434.30 619.20 2.53% 24 783.50 270.00 1.09%
31.12.2021 24 434.30 27 574.40 -3 140.10 -11.39% 23 889.40 544.90 2.28%
30.11.2021 27 574.40 25 650.40 1 924.00 7.50% 30 118.00 -2 543.60 -8.45%
31.10.2021 25 650.40 25 202.40 448.00 1.78% 29 514.80 -3 864.40 -13.09%
30.09.2021 25 202.40 25 108.10 94.30 0.38% 30 171.00 -4 968.60 -16.47%
31.08.2021 25 108.10 24 991.30 116.80 0.47% 29 545.50 -4 437.40 -15.02%
31.07.2021 24 991.30 25 424.10 - 432.80 -1.70% 28 598.40 -3 607.10 -12.61%
30.06.2021 25 424.10 24 541.50 882.60 3.60% 28 143.00 -2 718.90 -9.66%
31.05.2021 24 541.50 25 620.30 -1 078.80 -4.21% 29 155.00 -4 613.50 -15.82%
30.04.2021 25 620.30 27 321.50 -1 701.20 -6.23% 29 075.70 -3 455.40 -11.88%
31.03.2021 27 321.50 24 145.70 3 175.80 13.15% 28 074.80 - 753.30 -2.68%
28.02.2021 24 145.70 24 783.50 - 637.80 -2.57% 27 931.10 -3 785.40 -13.55%
31.01.2021 24 783.50 23 889.40 894.10 3.74% 29 653.30 -4 869.80 -16.42%
31.12.2020 23 889.40 30 118.00 -6 228.60 -20.68% 30 098.60 -6 209.20 -20.63%
30.11.2020 30 118.00 29 514.80 603.20 2.04% 29 703.00 415.00 1.40%
31.10.2020 29 514.80 30 171.00 - 656.20 -2.17% 30 870.50 -1 355.70 -4.39%
30.09.2020 30 171.00 29 545.50 625.50 2.12% 29 615.90 555.10 1.87%
31.08.2020 29 545.50 28 598.40 947.10 3.31% 29 412.30 133.20 0.45%
31.07.2020 28 598.40 28 143.00 455.40 1.62% 28 752.50 - 154.10 -0.54%
30.06.2020 28 143.00 29 155.00 -1 012.00 -3.47% 27 850.80 292.20 1.05%
31.05.2020 29 155.00 29 075.70 79.30 0.27% 27 813.30 1 341.70 4.82%
30.04.2020 29 075.70 28 074.80 1 000.90 3.57% 29 301.10 - 225.40 -0.77%
31.03.2020 28 074.80 27 931.10 143.70 0.51% 29 199.50 -1 124.70 -3.85%
29.02.2020 27 931.10 29 653.30 -1 722.20 -5.81% 29 789.80 -1 858.70 -6.24%
31.01.2020 29 653.30 30 098.60 - 445.30 -1.48% 29 201.50 451.80 1.55%
31.12.2019 30 098.60 29 703.00 395.60 1.33% 28 881.60 1 217.00 4.21%
30.11.2019 29 703.00 30 870.50 -1 167.50 -3.78% 28 213.60 1 489.40 5.28%
31.10.2019 30 870.50 29 615.90 1 254.60 4.24% 29 022.10 1 848.40 6.37%
30.09.2019 29 615.90 29 412.30 203.60 0.69% 28 369.40 1 246.50 4.39%
31.08.2019 29 412.30 28 752.50 659.80 2.29% 29 162.80 249.50 0.86%
31.07.2019 28 752.50 27 850.80 901.70 3.24% 28 973.20 - 220.70 -0.76%
30.06.2019 27 850.80 27 813.30 37.50 0.13% 26 981.00 869.80 3.22%
31.05.2019 27 813.30 29 301.10 -1 487.80 -5.08% 26 662.70 1 150.60 4.32%
30.04.2019 29 301.10 29 199.50 101.60 0.35% 26 325.30 2 975.80 11.30%
31.03.2019 29 199.50 29 789.80 - 590.30 -1.98% 26 579.40 2 620.10 9.86%
28.02.2019 29 789.80 29 201.50 588.30 2.01% 26 419.70 3 370.10 12.76%
31.01.2019 29 201.50 28 881.60 319.90 1.11% 26 034.50 3 167.00 12.16%
31.12.2018 28 881.60 28 213.60 668.00 2.37% 26 793.10 2 088.50 7.79%
30.11.2018 28 213.60 29 022.10 - 808.50 -2.79% 27 014.10 1 199.50 4.44%
31.10.2018 29 022.10 28 369.40 652.70 2.30% 26 970.60 2 051.50 7.61%
30.09.2018 28 369.40 29 162.80 - 793.40 -2.72% 26 650.90 1 718.50 6.45%
31.08.2018 29 162.80 28 973.20 189.60 0.65% 26 902.90 2 259.90 8.40%
31.07.2018 28 973.20 26 981.00 1 992.20 7.38% 26 596.00 2 377.20 8.94%
30.06.2018 26 981.00 26 662.70 318.30 1.19% 26 792.60 188.40 0.70%
31.05.2018 26 662.70 26 325.30 337.40 1.28% 26 193.30 469.40 1.79%
30.04.2018 26 325.30 26 579.40 - 254.10 -0.96% 22 812.70 3 512.60 15.40%
31.03.2018 26 579.40 26 419.70 159.70 0.60% 23 698.60 2 880.80 12.16%
28.02.2018 26 419.70 26 034.50 385.20 1.48% 23 683.30 2 736.40 11.55%
31.01.2018 26 034.50 26 793.10 - 758.60 -2.83% 23 555.90 2 478.60 10.52%
31.12.2017 26 793.10 27 014.10 - 221.00 -0.82% 23 391.80 3 401.30 14.54%
30.11.2017 27 014.10 26 970.60 43.50 0.16% 23 735.60 3 278.50 13.81%
31.10.2017 26 970.60 26 650.90 319.70 1.20% 21 889.00 5 081.60 23.22%
30.09.2017 26 650.90 26 902.90 - 252.00 -0.94% 22 632.20 4 018.70 17.76%
31.08.2017 26 902.90 26 596.00 306.90 1.15% 21 930.00 4 972.90 22.68%
31.07.2017 26 596.00 26 792.60 - 196.60 -0.73% 21 942.20 4 653.80 21.21%
30.06.2017 26 792.60 26 193.30 599.30 2.29% 21 652.20 5 140.40 23.74%
31.05.2017 26 193.30 22 812.70 3 380.60 14.82% 21 704.20 4 489.10 20.68%
30.04.2017 22 812.70 23 698.60 - 885.90 -3.74% 20 262.20 2 550.50 12.59%
31.03.2017 23 698.60 23 683.30 15.30 0.06% 21 031.00 2 667.60 12.68%
28.02.2017 23 683.30 23 555.90 127.40 0.54% 22 653.60 1 029.70 4.55%
31.01.2017 23 555.90 23 391.80 164.10 0.70% 24 357.80 - 801.90 -3.29%
31.12.2016 23 391.80 23 735.60 - 343.80 -1.45% 24 871.30 -1 479.50 -5.95%
30.11.2016 23 735.60 21 889.00 1 846.60 8.44% 23 831.20 -95.60 -0.40%
31.10.2016 21 889.00 22 632.20 - 743.20 -3.28% 23 823.10 -1 934.10 -8.12%
30.09.2016 22 632.20 21 930.00 702.20 3.20% 24 117.90 -1 485.70 -6.16%
31.08.2016 21 930.00 21 942.20 -12.20 -0.06% 23 953.30 -2 023.30 -8.45%
31.07.2016 21 942.20 21 652.20 290.00 1.34% 24 045.30 -2 103.10 -8.75%
30.06.2016 21 652.20 21 704.20 -52.00 -0.24% 23 617.30 -1 965.10 -8.32%
31.05.2016 21 704.20 20 262.20 1 442.00 7.12% 23 720.80 -2 016.60 -8.50%
30.04.2016 20 262.20 21 031.00 - 768.80 -3.66% 23 121.80 -2 859.60 -12.37%
31.03.2016 21 031.00 22 653.60 -1 622.60 -7.16% 23 039.80 -2 008.80 -8.72%
29.02.2016 22 653.60 24 357.80 -1 704.20 -7.00% 23 387.30 - 733.70 -3.14%
31.01.2016 24 357.80 24 871.30 - 513.50 -2.06% 23 313.30 1 044.50 4.48%
31.12.2015 24 871.30 23 831.20 1 040.10 4.36% 23 432.50 1 438.80 6.14%
30.11.2015 23 831.20 23 823.10 8.10 0.03% 23 882.70 -51.50 -0.22%
31.10.2015 23 823.10 24 117.90 - 294.80 -1.22% 23 208.10 615.00 2.65%
30.09.2015 24 117.90 23 953.30 164.60 0.69% 20 137.90 3 980.00 19.76%
31.08.2015 23 953.30 24 045.30 -92.00 -0.38% 21 507.80 2 445.50 11.37%
31.07.2015 24 045.30 23 617.30 428.00 1.81% 20 700.00 3 345.30 16.16%
30.06.2015 23 617.30 23 720.80 - 103.50 -0.44% 20 950.00 2 667.30 12.73%
31.05.2015 23 720.80 23 121.80 599.00 2.59% 21 790.20 1 930.60 8.86%
30.04.2015 23 121.80 23 039.80 82.00 0.36% 21 938.80 1 183.00 5.39%
31.03.2015 23 039.80 23 387.30 - 347.50 -1.49% 21 685.30 1 354.50 6.25%
28.02.2015 23 387.30 23 313.30 74.00 0.32% 21 959.50 1 427.80 6.50%
31.01.2015 23 313.30 23 432.50 - 119.20 -0.51% 21 997.70 1 315.60 5.98%
31.12.2014 23 432.50 23 882.70 - 450.20 -1.89% 21 290.60 2 141.90 10.06%
30.11.2014 23 882.70 23 208.10 674.60 2.91% 22 192.30 1 690.40 7.62%
31.10.2014 23 208.10 20 137.90 3 070.20 15.25% 21 188.60 2 019.50 9.53%
30.09.2014 20 137.90 21 507.80 -1 369.90 -6.37% 21 930.80 -1 792.90 -8.18%
31.08.2014 21 507.80 20 700.00 807.80 3.90% 20 658.10 849.70 4.11%
31.07.2014 20 700.00 20 950.00 - 250.00 -1.19% 20 556.80 143.20 0.70%
30.06.2014 20 950.00 21 790.20 - 840.20 -3.86% 19 810.40 1 139.60 5.75%
31.05.2014 21 790.20 21 938.80 - 148.60 -0.68% 19 037.10 2 753.10 14.46%
30.04.2014 21 938.80 21 685.30 253.50 1.17% 19 640.70 2 298.10 11.70%
31.03.2014 21 685.30 21 959.50 - 274.20 -1.25% 19 060.50 2 624.80 13.77%
28.02.2014 21 959.50 21 997.70 -38.20 -0.17% 19 334.80 2 624.70 13.57%
31.01.2014 21 997.70 21 290.60 707.10 3.32% 20 158.30 1 839.40 9.12%
31.12.2013 21 290.60 22 192.30 - 901.70 -4.06% 19 878.70 1 411.90 7.10%
30.11.2013 22 192.30 21 188.60 1 003.70 4.74% 18 893.50 3 298.80 17.46%
31.10.2013 21 188.60 21 930.80 - 742.20 -3.38% 17 961.10 3 227.50 17.97%
30.09.2013 21 930.80 20 658.10 1 272.70 6.16% 19 491.30 2 439.50 12.52%
31.08.2013 20 658.10 20 556.80 101.30 0.49% 19 635.80 1 022.30 5.21%
31.07.2013 20 556.80 19 810.40 746.40 3.77% 18 717.20 1 839.60 9.83%
30.06.2013 19 810.40 19 037.10 773.30 4.06% 18 568.30 1 242.10 6.69%
31.05.2013 19 037.10 19 640.70 - 603.60 -3.07% 18 236.50 800.60 4.39%
30.04.2013 19 640.70 19 060.50 580.20 3.04% 16 195.40 3 445.30 21.27%
31.03.2013 19 060.50 19 334.80 - 274.30 -1.42% 17 389.80 1 670.70 9.61%
28.02.2013 19 334.80 20 158.30 - 823.50 -4.09% 17 461.00 1 873.80 10.73%
31.01.2013 20 158.30 19 878.70 279.60 1.41% 17 233.90 2 924.40 16.97%
31.12.2012 19 878.70 18 893.50 985.20 5.21% 17 257.30 2 621.40 15.19%
30.11.2012 18 893.50 17 961.10 932.40 5.19% 16 532.40 2 361.10 14.28%
31.10.2012 17 961.10 19 491.30 -1 530.20 -7.85% 16 298.80 1 662.30 10.20%
30.09.2012 19 491.30 19 635.80 - 144.50 -0.74% 16 467.90 3 023.40 18.36%
31.08.2012 19 635.80 18 717.20 918.60 4.91% 16 621.90 3 013.90 18.13%
31.07.2012 18 717.20 18 568.30 148.90 0.80% 16 187.90 2 529.30 15.62%
30.06.2012 18 568.30 18 236.50 331.80 1.82% 16 353.90 2 214.40 13.54%
31.05.2012 18 236.50 16 195.40 2 041.10 12.60% 16 190.60 2 045.90 12.64%
30.04.2012 16 195.40 17 389.80 -1 194.40 -6.87% 16 183.40 12.00 0.07%
31.03.2012 17 389.80 17 461.00 -71.20 -0.41% 16 185.00 1 204.80 7.44%
29.02.2012 17 461.00 17 233.90 227.10 1.32% 16 568.00 893.00 5.39%
31.01.2012 17 233.90 17 257.30 -23.40 -0.14% 16 158.10 1 075.80 6.66%
31.12.2011 17 257.30 16 532.40 724.90 4.38% 16 655.80 601.50 3.61%
30.11.2011 16 532.40 16 298.80 233.60 1.43% 17 815.00 -1 282.60 -7.20%
31.10.2011 16 298.80 16 467.90 - 169.10 -1.03% 18 346.70 -2 047.90 -11.16%
30.09.2011 16 467.90 16 621.90 - 154.00 -0.93% 18 396.60 -1 928.70 -10.48%
31.08.2011 16 621.90 16 187.90 434.00 2.68% 18 574.50 -1 952.60 -10.51%
31.07.2011 16 187.90 16 353.90 - 166.00 -1.01% 18 168.80 -1 980.90 -10.90%
30.06.2011 16 353.90 16 190.60 163.30 1.01% 18 196.80 -1 842.90 -10.13%
31.05.2011 16 190.60 16 183.40 7.20 0.04% 18 024.00 -1 833.40 -10.17%
30.04.2011 16 183.40 16 185.00 -1.60 -0.01% 17 776.10 -1 592.70 -8.96%
31.03.2011 16 185.00 16 568.00 - 383.00 -2.31% 18 090.90 -1 905.90 -10.54%
28.02.2011 16 568.00 16 158.10 409.90 2.54% 17 608.40 -1 040.40 -5.91%
31.01.2011 16 158.10 16 655.80 - 497.70 -2.99% 18 362.50 -2 204.40 -12.00%
31.12.2010 16 655.80 17 815.00 -1 159.20 -6.51% 18 067.40 -1 411.60 -7.81%
30.11.2010 17 815.00 18 346.70 - 531.70 -2.90% 18 243.50 - 428.50 -2.35%
31.10.2010 18 346.70 18 396.60 -49.90 -0.27% 18 119.60 227.10 1.25%
30.09.2010 18 396.60 18 574.50 - 177.90 -0.96% 18 352.30 44.30 0.24%
31.08.2010 18 574.50 18 168.80 405.70 2.23% 18 466.80 107.70 0.58%
31.07.2010 18 168.80 18 196.80 -28.00 -0.15% 20 018.30 -1 849.50 -9.24%
30.06.2010 18 196.80 18 024.00 172.80 0.96% 19 114.00 - 917.20 -4.80%
31.05.2010 18 024.00 17 776.10 247.90 1.39% 18 758.20 - 734.20 -3.91%
30.04.2010 17 776.10 18 090.90 - 314.80 -1.74% 18 172.60 - 396.50 -2.18%
31.03.2010 18 090.90 17 608.40 482.50 2.74% 20 006.90 -1 916.00 -9.58%
28.02.2010 17 608.40 18 362.50 - 754.10 -4.11% 18 920.30 -1 311.90 -6.93%
31.01.2010 18 362.50 18 067.40 295.10 1.63% 19 116.10 - 753.60 -3.94%
31.12.2009 18 067.40 18 243.50 - 176.10 -0.97% 41 942.30 -23 874.90 -56.92%
30.11.2009 18 243.50 18 119.60 123.90 0.68% 43 532.10 -25 288.60 -58.09%
31.10.2009 18 119.60 18 352.30 - 232.70 -1.27% 47 935.30 -29 815.70 -62.20%
30.09.2009 18 352.30 18 466.80 - 114.50 -0.62% 48 356.70 -30 004.40 -62.05%
31.08.2009 18 466.80 20 018.30 -1 551.50 -7.75% 48 244.30 -29 777.50 -61.72%
31.07.2009 20 018.30 19 114.00 904.30 4.73% 41 348.90 -21 330.60 -51.59%
30.06.2009 19 114.00 18 758.20 355.80 1.90% 42 385.20 -23 271.20 -54.90%
31.05.2009 18 758.20 18 172.60 585.60 3.22% 35 611.30 -16 853.10 -47.33%
30.04.2009 18 172.60 20 006.90 -1 834.30 -9.17% 36 442.50 -18 269.90 -50.13%
31.03.2009 20 006.90 18 920.30 1 086.60 5.74% 35 556.50 -15 549.60 -43.73%
28.02.2009 18 920.30 19 116.10 - 195.80 -1.02% 34 252.90 -15 332.60 -44.76%
31.01.2009 19 116.10 41 942.30 -22 826.20 -54.42% 35 524.20 -16 408.10 -46.19%
31.12.2008 41 942.30 43 532.10 -1 589.80 -3.65% 31 586.90 10 355.40 32.78%
30.11.2008 43 532.10 47 935.30 -4 403.20 -9.19% 33 400.70 10 131.40 30.33%
31.10.2008 47 935.30 48 356.70 - 421.40 -0.87% 32 245.80 15 689.50 48.66%
30.09.2008 48 356.70 48 244.30 112.40 0.23% 32 041.90 16 314.80 50.92%
31.08.2008 48 244.30 41 348.90 6 895.40 16.68% 30 829.60 17 414.70 56.49%
31.07.2008 41 348.90 42 385.20 -1 036.30 -2.44% 33 250.10 8 098.80 24.36%
30.06.2008 42 385.20 35 611.30 6 773.90 19.02% 30 180.40 12 204.80 40.44%
31.05.2008 35 611.30 36 442.50 - 831.20 -2.28% 32 816.80 2 794.50 8.52%
30.04.2008 36 442.50 35 556.50 886.00 2.49% 32 251.90 4 190.60 12.99%
31.03.2008 35 556.50 34 252.90 1 303.60 3.81% 28 483.00 7 073.50 24.83%
29.02.2008 34 252.90 35 524.20 -1 271.30 -3.58% 27 479.90 6 773.00 24.65%
31.01.2008 35 524.20 31 586.90 3 937.30 12.46% 30 669.50 4 854.70 15.83%
31.12.2007 31 586.90 33 400.70 -1 813.80 -5.43% 23 973.20 7 613.70 31.76%
30.11.2007 33 400.70 32 245.80 1 154.90 3.58% 22 153.80 11 246.90 50.77%
31.10.2007 32 245.80 32 041.90 203.90 0.64% 22 160.70 10 085.10 45.51%
30.09.2007 32 041.90 30 829.60 1 212.30 3.93% 22 414.60 9 627.30 42.95%
31.08.2007 30 829.60 33 250.10 -2 420.50 -7.28% 21 553.50 9 276.10 43.04%
31.07.2007 33 250.10 30 180.40 3 069.70 10.17% 22 676.70 10 573.40 46.63%
30.06.2007 30 180.40 32 816.80 -2 636.40 -8.03% 22 306.70 7 873.70 35.30%
31.05.2007 32 816.80 32 251.90 564.90 1.75% 21 569.10 11 247.70 52.15%
30.04.2007 32 251.90 28 483.00 3 768.90 13.23% 20 050.90 12 201.00 60.85%
31.03.2007 28 483.00 27 479.90 1 003.10 3.65% 20 452.30 8 030.70 39.27%
28.02.2007 27 479.90 30 669.50 -3 189.60 -10.40% 20 234.60 7 245.30 35.81%
31.01.2007 30 669.50 23 973.20 6 696.30 27.93% 19 099.80 11 569.70 60.57%
31.12.2006 23 973.20 22 153.80 1 819.40 8.21% 18 973.80 4 999.40 26.35%
30.11.2006 22 153.80 22 160.70 -6.90 -0.03% 17 664.90 4 488.90 25.41%
31.10.2006 22 160.70 22 414.60 - 253.90 -1.13% 17 311.90 4 848.80 28.01%
30.09.2006 22 414.60 21 553.50 861.10 4.00% 15 804.90 6 609.70 41.82%
31.08.2006 21 553.50 22 676.70 -1 123.20 -4.95% 15 456.90 6 096.60 39.44%
31.07.2006 22 676.70 22 306.70 370.00 1.66% 15 857.30 6 819.40 43.00%
30.06.2006 22 306.70 21 569.10 737.60 3.42% 16 273.70 6 033.00 37.07%
31.05.2006 21 569.10 20 050.90 1 518.20 7.57% 15 730.00 5 839.10 37.12%
30.04.2006 20 050.90 20 452.30 - 401.40 -1.96% 15 047.90 5 003.00 33.25%
31.03.2006 20 452.30 20 234.60 217.70 1.08% 14 741.00 5 711.30 38.74%
28.02.2006 20 234.60 19 099.80 1 134.80 5.94% 15 110.80 5 123.80 33.91%
31.01.2006 19 099.80 18 973.80 126.00 0.66% 14 930.20 4 169.60 27.93%
31.12.2005 18 973.80 17 664.90 1 308.90 7.41% 15 308.60 3 665.20 23.94%
30.11.2005 17 664.90 17 311.90 353.00 2.04% 14 600.30 3 064.60 20.99%
31.10.2005 17 311.90 15 804.90 1 507.00 9.54% 14 669.30 2 642.60 18.01%
30.09.2005 15 804.90 15 456.90 348.00 2.25% 13 075.00 2 729.90 20.88%
31.08.2005 15 456.90 15 857.30 - 400.40 -2.52% 12 765.50 2 691.40 21.08%
31.07.2005 15 857.30 16 273.70 - 416.40 -2.56% 13 720.80 2 136.50 15.57%
30.06.2005 16 273.70 15 730.00 543.70 3.46% 12 367.30 3 906.40 31.59%
31.05.2005 15 730.00 15 047.90 682.10 4.53% 11 923.90 3 806.10 31.92%
30.04.2005 15 047.90 14 741.00 306.90 2.08% 14 051.40 996.50 7.09%
31.03.2005 14 741.00 15 110.80 - 369.80 -2.45% 13 691.60 1 049.40 7.66%
28.02.2005 15 110.80 14 930.20 180.60 1.21% 13 655.50 1 455.30 10.66%
31.01.2005 14 930.20 15 308.60 - 378.40 -2.47% 14 764.60 165.60 1.12%
31.12.2004 15 308.60 14 600.30 708.30 4.85% 17 747.90 -2 439.30 -13.74%
30.11.2004 14 600.30 14 669.30 -69.00 -0.47% 18 971.70 -4 371.40 -23.04%
31.10.2004 14 669.30 13 075.00 1 594.30 12.19% 18 479.40 -3 810.10 -20.62%
30.09.2004 13 075.00 12 765.50 309.50 2.42% 16 505.10 -3 430.10 -20.78%
31.08.2004 12 765.50 13 720.80 - 955.30 -6.96% 18 040.00 -5 274.50 -29.24%
31.07.2004 13 720.80 12 367.30 1 353.50 10.94% 17 450.70 -3 729.90 -21.37%
30.06.2004 12 367.30 11 923.90 443.40 3.72% 15 784.70 -3 417.40 -21.65%
31.05.2004 11 923.90 14 051.40 -2 127.50 -15.14% 13 563.80 -1 639.90 -12.09%
30.04.2004 14 051.40 13 691.60 359.80 2.63% 14 241.80 - 190.40 -1.34%
31.03.2004 13 691.60 13 655.50 36.10 0.26% 14 458.90 - 767.30 -5.31%
29.02.2004 13 655.50 14 764.60 -1 109.10 -7.51% 21 599.40 -7 943.90 -36.78%
31.01.2004 14 764.60 17 747.90 -2 983.30 -16.81% 21 549.20 -6 784.60 -31.48%
31.12.2003 17 747.90 18 971.70 -1 223.80 -6.45% 14 789.10 2 958.80 20.01%
30.11.2003 18 971.70 18 479.40 492.30 2.66% 14 599.00 4 372.70 29.95%
31.10.2003 18 479.40 16 505.10 1 974.30 11.96% 14 418.70 4 060.70 28.16%
30.09.2003 16 505.10 18 040.00 -1 534.90 -8.51% 16 018.80 486.30 3.04%
31.08.2003 18 040.00 17 450.70 589.30 3.38% 24 506.10 -6 466.10 -26.39%
31.07.2003 17 450.70 15 784.70 1 666.00 10.55% 24 967.10 -7 516.40 -30.11%
30.06.2003 15 784.70 13 563.80 2 220.90 16.37% 22 461.50 -6 676.80 -29.73%
31.05.2003 13 563.80 14 241.80 - 678.00 -4.76% 23 315.50 -9 751.70 -41.82%
30.04.2003 14 241.80 14 458.90 - 217.10 -1.50% 23 662.60 -9 420.80 -39.81%
31.03.2003 14 458.90 21 599.40 -7 140.50 -33.06% 27 734.80 -13 275.90 -47.87%
28.02.2003 21 599.40 21 549.20 50.20 0.23% 28 343.70 -6 744.30 -23.79%
31.01.2003 21 549.20 14 789.10 6 760.10 45.71% 29 272.10 -7 722.90 -26.38%
31.12.2002 14 789.10 14 599.00 190.10 1.30% - - -
30.11.2002 14 599.00 14 418.70 180.30 1.25% - - -
31.10.2002 14 418.70 16 018.80 -1 600.10 -9.99% - - -
30.09.2002 16 018.80 24 506.10 -8 487.30 -34.63% - - -
31.08.2002 24 506.10 24 967.10 - 461.00 -1.85% - - -
31.07.2002 24 967.10 22 461.50 2 505.60 11.15% - - -
30.06.2002 22 461.50 23 315.50 - 854.00 -3.66% - - -
31.05.2002 23 315.50 23 662.60 - 347.10 -1.47% - - -
30.04.2002 23 662.60 27 734.80 -4 072.20 -14.68% - - -
31.03.2002 27 734.80 28 343.70 - 608.90 -2.15% - - -
28.02.2002 28 343.70 29 272.10 - 928.40 -3.17% - - -
31.01.2002 29 272.10 - - - - - -

Graf jako obrázek

Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Komerční služby (J+L+M+N) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Domácnosti - ostatní účely - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.