Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2008 48 356.70
Min 31.05.2004 11 923.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2020 30 171.10 29 474.40 696.70 2.36% 29 615.90 555.20 1.87%
31.08.2020 29 474.40 28 523.60 950.80 3.33% 29 412.30 62.10 0.21%
31.07.2020 28 523.60 28 143.00 380.60 1.35% 28 752.50 - 228.90 -0.80%
30.06.2020 28 143.00 29 155.00 -1 012.00 -3.47% 27 850.80 292.20 1.05%
31.05.2020 29 155.00 29 075.70 79.30 0.27% 27 813.30 1 341.70 4.82%
30.04.2020 29 075.70 28 074.80 1 000.90 3.57% 29 301.10 - 225.40 -0.77%
31.03.2020 28 074.80 27 931.10 143.70 0.51% 29 199.50 -1 124.70 -3.85%
29.02.2020 27 931.10 29 653.30 -1 722.20 -5.81% 29 789.80 -1 858.70 -6.24%
31.01.2020 29 653.30 30 098.60 - 445.30 -1.48% 29 201.50 451.80 1.55%
31.12.2019 30 098.60 29 703.00 395.60 1.33% 28 881.60 1 217.00 4.21%
30.11.2019 29 703.00 30 870.50 -1 167.50 -3.78% 28 213.60 1 489.40 5.28%
31.10.2019 30 870.50 29 615.90 1 254.60 4.24% 29 022.10 1 848.40 6.37%
30.09.2019 29 615.90 29 412.30 203.60 0.69% 28 369.40 1 246.50 4.39%
31.08.2019 29 412.30 28 752.50 659.80 2.29% 29 162.80 249.50 0.86%
31.07.2019 28 752.50 27 850.80 901.70 3.24% 28 973.20 - 220.70 -0.76%
30.06.2019 27 850.80 27 813.30 37.50 0.13% 26 981.00 869.80 3.22%
31.05.2019 27 813.30 29 301.10 -1 487.80 -5.08% 26 662.70 1 150.60 4.32%
30.04.2019 29 301.10 29 199.50 101.60 0.35% 26 325.30 2 975.80 11.30%
31.03.2019 29 199.50 29 789.80 - 590.30 -1.98% 26 579.40 2 620.10 9.86%
28.02.2019 29 789.80 29 201.50 588.30 2.01% 26 419.70 3 370.10 12.76%
31.01.2019 29 201.50 28 881.60 319.90 1.11% 26 034.50 3 167.00 12.16%
31.12.2018 28 881.60 28 213.60 668.00 2.37% 26 793.10 2 088.50 7.79%
30.11.2018 28 213.60 29 022.10 - 808.50 -2.79% 27 014.10 1 199.50 4.44%
31.10.2018 29 022.10 28 369.40 652.70 2.30% 26 970.60 2 051.50 7.61%
30.09.2018 28 369.40 29 162.80 - 793.40 -2.72% 26 650.90 1 718.50 6.45%
31.08.2018 29 162.80 28 973.20 189.60 0.65% 26 902.90 2 259.90 8.40%
31.07.2018 28 973.20 26 981.00 1 992.20 7.38% 26 596.00 2 377.20 8.94%
30.06.2018 26 981.00 26 662.70 318.30 1.19% 26 792.60 188.40 0.70%
31.05.2018 26 662.70 26 325.30 337.40 1.28% 26 193.30 469.40 1.79%
30.04.2018 26 325.30 26 579.40 - 254.10 -0.96% 22 812.70 3 512.60 15.40%
31.03.2018 26 579.40 26 419.70 159.70 0.60% 23 698.60 2 880.80 12.16%
28.02.2018 26 419.70 26 034.50 385.20 1.48% 23 683.30 2 736.40 11.55%
31.01.2018 26 034.50 26 793.10 - 758.60 -2.83% 23 555.90 2 478.60 10.52%
31.12.2017 26 793.10 27 014.10 - 221.00 -0.82% 23 391.80 3 401.30 14.54%
30.11.2017 27 014.10 26 970.60 43.50 0.16% 23 735.60 3 278.50 13.81%
31.10.2017 26 970.60 26 650.90 319.70 1.20% 21 889.00 5 081.60 23.22%
30.09.2017 26 650.90 26 902.90 - 252.00 -0.94% 22 632.20 4 018.70 17.76%
31.08.2017 26 902.90 26 596.00 306.90 1.15% 21 930.00 4 972.90 22.68%
31.07.2017 26 596.00 26 792.60 - 196.60 -0.73% 21 942.20 4 653.80 21.21%
30.06.2017 26 792.60 26 193.30 599.30 2.29% 21 652.20 5 140.40 23.74%
31.05.2017 26 193.30 22 812.70 3 380.60 14.82% 21 704.20 4 489.10 20.68%
30.04.2017 22 812.70 23 698.60 - 885.90 -3.74% 20 262.20 2 550.50 12.59%
31.03.2017 23 698.60 23 683.30 15.30 0.06% 21 031.00 2 667.60 12.68%
28.02.2017 23 683.30 23 555.90 127.40 0.54% 22 653.60 1 029.70 4.55%
31.01.2017 23 555.90 23 391.80 164.10 0.70% 24 357.80 - 801.90 -3.29%
31.12.2016 23 391.80 23 735.60 - 343.80 -1.45% 24 871.30 -1 479.50 -5.95%
30.11.2016 23 735.60 21 889.00 1 846.60 8.44% 23 831.20 -95.60 -0.40%
31.10.2016 21 889.00 22 632.20 - 743.20 -3.28% 23 823.10 -1 934.10 -8.12%
30.09.2016 22 632.20 21 930.00 702.20 3.20% 24 117.90 -1 485.70 -6.16%
31.08.2016 21 930.00 21 942.20 -12.20 -0.06% 23 953.30 -2 023.30 -8.45%
31.07.2016 21 942.20 21 652.20 290.00 1.34% 24 045.30 -2 103.10 -8.75%
30.06.2016 21 652.20 21 704.20 -52.00 -0.24% 23 617.30 -1 965.10 -8.32%
31.05.2016 21 704.20 20 262.20 1 442.00 7.12% 23 720.80 -2 016.60 -8.50%
30.04.2016 20 262.20 21 031.00 - 768.80 -3.66% 23 121.80 -2 859.60 -12.37%
31.03.2016 21 031.00 22 653.60 -1 622.60 -7.16% 23 039.80 -2 008.80 -8.72%
29.02.2016 22 653.60 24 357.80 -1 704.20 -7.00% 23 387.30 - 733.70 -3.14%
31.01.2016 24 357.80 24 871.30 - 513.50 -2.06% 23 313.30 1 044.50 4.48%
31.12.2015 24 871.30 23 831.20 1 040.10 4.36% 23 432.50 1 438.80 6.14%
30.11.2015 23 831.20 23 823.10 8.10 0.03% 23 882.70 -51.50 -0.22%
31.10.2015 23 823.10 24 117.90 - 294.80 -1.22% 23 208.10 615.00 2.65%
30.09.2015 24 117.90 23 953.30 164.60 0.69% 20 137.90 3 980.00 19.76%
31.08.2015 23 953.30 24 045.30 -92.00 -0.38% 21 507.80 2 445.50 11.37%
31.07.2015 24 045.30 23 617.30 428.00 1.81% 20 700.00 3 345.30 16.16%
30.06.2015 23 617.30 23 720.80 - 103.50 -0.44% 20 950.00 2 667.30 12.73%
31.05.2015 23 720.80 23 121.80 599.00 2.59% 21 790.20 1 930.60 8.86%
30.04.2015 23 121.80 23 039.80 82.00 0.36% 21 938.80 1 183.00 5.39%
31.03.2015 23 039.80 23 387.30 - 347.50 -1.49% 21 685.30 1 354.50 6.25%
28.02.2015 23 387.30 23 313.30 74.00 0.32% 21 959.50 1 427.80 6.50%
31.01.2015 23 313.30 23 432.50 - 119.20 -0.51% 21 997.70 1 315.60 5.98%
31.12.2014 23 432.50 23 882.70 - 450.20 -1.89% 21 290.60 2 141.90 10.06%
30.11.2014 23 882.70 23 208.10 674.60 2.91% 22 192.30 1 690.40 7.62%
31.10.2014 23 208.10 20 137.90 3 070.20 15.25% 21 188.60 2 019.50 9.53%
30.09.2014 20 137.90 21 507.80 -1 369.90 -6.37% 21 930.80 -1 792.90 -8.18%
31.08.2014 21 507.80 20 700.00 807.80 3.90% 20 658.10 849.70 4.11%
31.07.2014 20 700.00 20 950.00 - 250.00 -1.19% 20 556.80 143.20 0.70%
30.06.2014 20 950.00 21 790.20 - 840.20 -3.86% 19 810.40 1 139.60 5.75%
31.05.2014 21 790.20 21 938.80 - 148.60 -0.68% 19 037.10 2 753.10 14.46%
30.04.2014 21 938.80 21 685.30 253.50 1.17% 19 640.70 2 298.10 11.70%
31.03.2014 21 685.30 21 959.50 - 274.20 -1.25% 19 060.50 2 624.80 13.77%
28.02.2014 21 959.50 21 997.70 -38.20 -0.17% 19 334.80 2 624.70 13.57%
31.01.2014 21 997.70 21 290.60 707.10 3.32% 20 158.30 1 839.40 9.12%
31.12.2013 21 290.60 22 192.30 - 901.70 -4.06% 19 878.70 1 411.90 7.10%
30.11.2013 22 192.30 21 188.60 1 003.70 4.74% 18 893.50 3 298.80 17.46%
31.10.2013 21 188.60 21 930.80 - 742.20 -3.38% 17 961.10 3 227.50 17.97%
30.09.2013 21 930.80 20 658.10 1 272.70 6.16% 19 491.30 2 439.50 12.52%
31.08.2013 20 658.10 20 556.80 101.30 0.49% 19 635.80 1 022.30 5.21%
31.07.2013 20 556.80 19 810.40 746.40 3.77% 18 717.20 1 839.60 9.83%
30.06.2013 19 810.40 19 037.10 773.30 4.06% 18 568.30 1 242.10 6.69%
31.05.2013 19 037.10 19 640.70 - 603.60 -3.07% 18 236.50 800.60 4.39%
30.04.2013 19 640.70 19 060.50 580.20 3.04% 16 195.40 3 445.30 21.27%
31.03.2013 19 060.50 19 334.80 - 274.30 -1.42% 17 389.80 1 670.70 9.61%
28.02.2013 19 334.80 20 158.30 - 823.50 -4.09% 17 461.00 1 873.80 10.73%
31.01.2013 20 158.30 19 878.70 279.60 1.41% 17 233.90 2 924.40 16.97%
31.12.2012 19 878.70 18 893.50 985.20 5.21% 17 257.30 2 621.40 15.19%
30.11.2012 18 893.50 17 961.10 932.40 5.19% 16 532.40 2 361.10 14.28%
31.10.2012 17 961.10 19 491.30 -1 530.20 -7.85% 16 298.80 1 662.30 10.20%
30.09.2012 19 491.30 19 635.80 - 144.50 -0.74% 16 467.90 3 023.40 18.36%
31.08.2012 19 635.80 18 717.20 918.60 4.91% 16 621.90 3 013.90 18.13%
31.07.2012 18 717.20 18 568.30 148.90 0.80% 16 187.90 2 529.30 15.62%
30.06.2012 18 568.30 18 236.50 331.80 1.82% 16 353.90 2 214.40 13.54%
31.05.2012 18 236.50 16 195.40 2 041.10 12.60% 16 190.60 2 045.90 12.64%
30.04.2012 16 195.40 17 389.80 -1 194.40 -6.87% 16 183.40 12.00 0.07%
31.03.2012 17 389.80 17 461.00 -71.20 -0.41% 16 185.00 1 204.80 7.44%
29.02.2012 17 461.00 17 233.90 227.10 1.32% 16 568.00 893.00 5.39%
31.01.2012 17 233.90 17 257.30 -23.40 -0.14% 16 158.10 1 075.80 6.66%
31.12.2011 17 257.30 16 532.40 724.90 4.38% 16 655.80 601.50 3.61%
30.11.2011 16 532.40 16 298.80 233.60 1.43% 17 815.00 -1 282.60 -7.20%
31.10.2011 16 298.80 16 467.90 - 169.10 -1.03% 18 346.70 -2 047.90 -11.16%
30.09.2011 16 467.90 16 621.90 - 154.00 -0.93% 18 396.60 -1 928.70 -10.48%
31.08.2011 16 621.90 16 187.90 434.00 2.68% 18 574.50 -1 952.60 -10.51%
31.07.2011 16 187.90 16 353.90 - 166.00 -1.01% 18 168.80 -1 980.90 -10.90%
30.06.2011 16 353.90 16 190.60 163.30 1.01% 18 196.80 -1 842.90 -10.13%
31.05.2011 16 190.60 16 183.40 7.20 0.04% 18 024.00 -1 833.40 -10.17%
30.04.2011 16 183.40 16 185.00 -1.60 -0.01% 17 776.10 -1 592.70 -8.96%
31.03.2011 16 185.00 16 568.00 - 383.00 -2.31% 18 090.90 -1 905.90 -10.54%
28.02.2011 16 568.00 16 158.10 409.90 2.54% 17 608.40 -1 040.40 -5.91%
31.01.2011 16 158.10 16 655.80 - 497.70 -2.99% 18 362.50 -2 204.40 -12.00%
31.12.2010 16 655.80 17 815.00 -1 159.20 -6.51% 18 067.40 -1 411.60 -7.81%
30.11.2010 17 815.00 18 346.70 - 531.70 -2.90% 18 243.50 - 428.50 -2.35%
31.10.2010 18 346.70 18 396.60 -49.90 -0.27% 18 119.60 227.10 1.25%
30.09.2010 18 396.60 18 574.50 - 177.90 -0.96% 18 352.30 44.30 0.24%
31.08.2010 18 574.50 18 168.80 405.70 2.23% 18 466.80 107.70 0.58%
31.07.2010 18 168.80 18 196.80 -28.00 -0.15% 20 018.30 -1 849.50 -9.24%
30.06.2010 18 196.80 18 024.00 172.80 0.96% 19 114.00 - 917.20 -4.80%
31.05.2010 18 024.00 17 776.10 247.90 1.39% 18 758.20 - 734.20 -3.91%
30.04.2010 17 776.10 18 090.90 - 314.80 -1.74% 18 172.60 - 396.50 -2.18%
31.03.2010 18 090.90 17 608.40 482.50 2.74% 20 006.90 -1 916.00 -9.58%
28.02.2010 17 608.40 18 362.50 - 754.10 -4.11% 18 920.30 -1 311.90 -6.93%
31.01.2010 18 362.50 18 067.40 295.10 1.63% 19 116.10 - 753.60 -3.94%
31.12.2009 18 067.40 18 243.50 - 176.10 -0.97% 41 942.30 -23 874.90 -56.92%
30.11.2009 18 243.50 18 119.60 123.90 0.68% 43 532.10 -25 288.60 -58.09%
31.10.2009 18 119.60 18 352.30 - 232.70 -1.27% 47 935.30 -29 815.70 -62.20%
30.09.2009 18 352.30 18 466.80 - 114.50 -0.62% 48 356.70 -30 004.40 -62.05%
31.08.2009 18 466.80 20 018.30 -1 551.50 -7.75% 48 244.30 -29 777.50 -61.72%
31.07.2009 20 018.30 19 114.00 904.30 4.73% 41 348.90 -21 330.60 -51.59%
30.06.2009 19 114.00 18 758.20 355.80 1.90% 42 385.20 -23 271.20 -54.90%
31.05.2009 18 758.20 18 172.60 585.60 3.22% 35 611.30 -16 853.10 -47.33%
30.04.2009 18 172.60 20 006.90 -1 834.30 -9.17% 36 442.50 -18 269.90 -50.13%
31.03.2009 20 006.90 18 920.30 1 086.60 5.74% 35 556.50 -15 549.60 -43.73%
28.02.2009 18 920.30 19 116.10 - 195.80 -1.02% 34 252.90 -15 332.60 -44.76%
31.01.2009 19 116.10 41 942.30 -22 826.20 -54.42% 35 524.20 -16 408.10 -46.19%
31.12.2008 41 942.30 43 532.10 -1 589.80 -3.65% 31 586.90 10 355.40 32.78%
30.11.2008 43 532.10 47 935.30 -4 403.20 -9.19% 33 400.70 10 131.40 30.33%
31.10.2008 47 935.30 48 356.70 - 421.40 -0.87% 32 245.80 15 689.50 48.66%
30.09.2008 48 356.70 48 244.30 112.40 0.23% 32 041.90 16 314.80 50.92%
31.08.2008 48 244.30 41 348.90 6 895.40 16.68% 30 829.60 17 414.70 56.49%
31.07.2008 41 348.90 42 385.20 -1 036.30 -2.44% 33 250.10 8 098.80 24.36%
30.06.2008 42 385.20 35 611.30 6 773.90 19.02% 30 180.40 12 204.80 40.44%
31.05.2008 35 611.30 36 442.50 - 831.20 -2.28% 32 816.80 2 794.50 8.52%
30.04.2008 36 442.50 35 556.50 886.00 2.49% 32 251.90 4 190.60 12.99%
31.03.2008 35 556.50 34 252.90 1 303.60 3.81% 28 483.00 7 073.50 24.83%
29.02.2008 34 252.90 35 524.20 -1 271.30 -3.58% 27 479.90 6 773.00 24.65%
31.01.2008 35 524.20 31 586.90 3 937.30 12.46% 30 669.50 4 854.70 15.83%
31.12.2007 31 586.90 33 400.70 -1 813.80 -5.43% 23 973.20 7 613.70 31.76%
30.11.2007 33 400.70 32 245.80 1 154.90 3.58% 22 153.80 11 246.90 50.77%
31.10.2007 32 245.80 32 041.90 203.90 0.64% 22 160.70 10 085.10 45.51%
30.09.2007 32 041.90 30 829.60 1 212.30 3.93% 22 414.60 9 627.30 42.95%
31.08.2007 30 829.60 33 250.10 -2 420.50 -7.28% 21 553.50 9 276.10 43.04%
31.07.2007 33 250.10 30 180.40 3 069.70 10.17% 22 676.70 10 573.40 46.63%
30.06.2007 30 180.40 32 816.80 -2 636.40 -8.03% 22 306.70 7 873.70 35.30%
31.05.2007 32 816.80 32 251.90 564.90 1.75% 21 569.10 11 247.70 52.15%
30.04.2007 32 251.90 28 483.00 3 768.90 13.23% 20 050.90 12 201.00 60.85%
31.03.2007 28 483.00 27 479.90 1 003.10 3.65% 20 452.30 8 030.70 39.27%
28.02.2007 27 479.90 30 669.50 -3 189.60 -10.40% 20 234.60 7 245.30 35.81%
31.01.2007 30 669.50 23 973.20 6 696.30 27.93% 19 099.80 11 569.70 60.57%
31.12.2006 23 973.20 22 153.80 1 819.40 8.21% 18 973.80 4 999.40 26.35%
30.11.2006 22 153.80 22 160.70 -6.90 -0.03% 17 664.90 4 488.90 25.41%
31.10.2006 22 160.70 22 414.60 - 253.90 -1.13% 17 311.90 4 848.80 28.01%
30.09.2006 22 414.60 21 553.50 861.10 4.00% 15 804.90 6 609.70 41.82%
31.08.2006 21 553.50 22 676.70 -1 123.20 -4.95% 15 456.90 6 096.60 39.44%
31.07.2006 22 676.70 22 306.70 370.00 1.66% 15 857.30 6 819.40 43.00%
30.06.2006 22 306.70 21 569.10 737.60 3.42% 16 273.70 6 033.00 37.07%
31.05.2006 21 569.10 20 050.90 1 518.20 7.57% 15 730.00 5 839.10 37.12%
30.04.2006 20 050.90 20 452.30 - 401.40 -1.96% 15 047.90 5 003.00 33.25%
31.03.2006 20 452.30 20 234.60 217.70 1.08% 14 741.00 5 711.30 38.74%
28.02.2006 20 234.60 19 099.80 1 134.80 5.94% 15 110.80 5 123.80 33.91%
31.01.2006 19 099.80 18 973.80 126.00 0.66% 14 930.20 4 169.60 27.93%
31.12.2005 18 973.80 17 664.90 1 308.90 7.41% 15 308.60 3 665.20 23.94%
30.11.2005 17 664.90 17 311.90 353.00 2.04% 14 600.30 3 064.60 20.99%
31.10.2005 17 311.90 15 804.90 1 507.00 9.54% 14 669.30 2 642.60 18.01%
30.09.2005 15 804.90 15 456.90 348.00 2.25% 13 075.00 2 729.90 20.88%
31.08.2005 15 456.90 15 857.30 - 400.40 -2.52% 12 765.50 2 691.40 21.08%
31.07.2005 15 857.30 16 273.70 - 416.40 -2.56% 13 720.80 2 136.50 15.57%
30.06.2005 16 273.70 15 730.00 543.70 3.46% 12 367.30 3 906.40 31.59%
31.05.2005 15 730.00 15 047.90 682.10 4.53% 11 923.90 3 806.10 31.92%
30.04.2005 15 047.90 14 741.00 306.90 2.08% 14 051.40 996.50 7.09%
31.03.2005 14 741.00 15 110.80 - 369.80 -2.45% 13 691.60 1 049.40 7.66%
28.02.2005 15 110.80 14 930.20 180.60 1.21% 13 655.50 1 455.30 10.66%
31.01.2005 14 930.20 15 308.60 - 378.40 -2.47% 14 764.60 165.60 1.12%
31.12.2004 15 308.60 14 600.30 708.30 4.85% 17 747.90 -2 439.30 -13.74%
30.11.2004 14 600.30 14 669.30 -69.00 -0.47% 18 971.70 -4 371.40 -23.04%
31.10.2004 14 669.30 13 075.00 1 594.30 12.19% 18 479.40 -3 810.10 -20.62%
30.09.2004 13 075.00 12 765.50 309.50 2.42% 16 505.10 -3 430.10 -20.78%
31.08.2004 12 765.50 13 720.80 - 955.30 -6.96% 18 040.00 -5 274.50 -29.24%
31.07.2004 13 720.80 12 367.30 1 353.50 10.94% 17 450.70 -3 729.90 -21.37%
30.06.2004 12 367.30 11 923.90 443.40 3.72% 15 784.70 -3 417.40 -21.65%
31.05.2004 11 923.90 14 051.40 -2 127.50 -15.14% 13 563.80 -1 639.90 -12.09%
30.04.2004 14 051.40 13 691.60 359.80 2.63% 14 241.80 - 190.40 -1.34%
31.03.2004 13 691.60 13 655.50 36.10 0.26% 14 458.90 - 767.30 -5.31%
29.02.2004 13 655.50 14 764.60 -1 109.10 -7.51% 21 599.40 -7 943.90 -36.78%
31.01.2004 14 764.60 17 747.90 -2 983.30 -16.81% 21 549.20 -6 784.60 -31.48%
31.12.2003 17 747.90 18 971.70 -1 223.80 -6.45% 14 789.10 2 958.80 20.01%
30.11.2003 18 971.70 18 479.40 492.30 2.66% 14 599.00 4 372.70 29.95%
31.10.2003 18 479.40 16 505.10 1 974.30 11.96% 14 418.70 4 060.70 28.16%
30.09.2003 16 505.10 18 040.00 -1 534.90 -8.51% 16 018.80 486.30 3.04%
31.08.2003 18 040.00 17 450.70 589.30 3.38% 24 506.10 -6 466.10 -26.39%
31.07.2003 17 450.70 15 784.70 1 666.00 10.55% 24 967.10 -7 516.40 -30.11%
30.06.2003 15 784.70 13 563.80 2 220.90 16.37% 22 461.50 -6 676.80 -29.73%
31.05.2003 13 563.80 14 241.80 - 678.00 -4.76% 23 315.50 -9 751.70 -41.82%
30.04.2003 14 241.80 14 458.90 - 217.10 -1.50% 23 662.60 -9 420.80 -39.81%
31.03.2003 14 458.90 21 599.40 -7 140.50 -33.06% 27 734.80 -13 275.90 -47.87%
28.02.2003 21 599.40 21 549.20 50.20 0.23% 28 343.70 -6 744.30 -23.79%
31.01.2003 21 549.20 14 789.10 6 760.10 45.71% 29 272.10 -7 722.90 -26.38%
31.12.2002 14 789.10 14 599.00 190.10 1.30% - - -
30.11.2002 14 599.00 14 418.70 180.30 1.25% - - -
31.10.2002 14 418.70 16 018.80 -1 600.10 -9.99% - - -
30.09.2002 16 018.80 24 506.10 -8 487.30 -34.63% - - -
31.08.2002 24 506.10 24 967.10 - 461.00 -1.85% - - -
31.07.2002 24 967.10 22 461.50 2 505.60 11.15% - - -
30.06.2002 22 461.50 23 315.50 - 854.00 -3.66% - - -
31.05.2002 23 315.50 23 662.60 - 347.10 -1.47% - - -
30.04.2002 23 662.60 27 734.80 -4 072.20 -14.68% - - -
31.03.2002 27 734.80 28 343.70 - 608.90 -2.15% - - -
28.02.2002 28 343.70 29 272.10 - 928.40 -3.17% - - -
31.01.2002 29 272.10 - - - - - -

Graf jako obrázek

Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Komerční služby (J+L+M+N) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Domácnosti - ostatní účely - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - nad 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce COVID Diskuze

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange