Komerční služby (J+L+M+N) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Komerční služby (J+L+M+N) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.04.2024 Úvěry nefinančním podnikům podle odvětvového hlediska: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácí (Česká republika), J, L, M, N. KOMERČNÍ SLUŽBY, Měnové finanční instituce
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, Nevýkonné, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)
30.04.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
30.04.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)
30.04.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, EUR, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky, CZK
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Syndikované úvěry
31.03.2024 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Saldo, Opravy a údržba j.n ., Kumulace

Graf hodnot, Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Komerční služby (J+L+M+N) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2023 526 745.00
Min 31.05.2003 77 992.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 526 745.00 516 365.00 10 380.00 2.01% 478 472.80 48 272.20 10.09%
31.05.2023 516 365.00 512 778.40 3 586.60 0.70% 471 829.60 44 535.40 9.44%
30.04.2023 512 778.40 509 092.20 3 686.20 0.72% 469 744.00 43 034.40 9.16%
31.03.2023 509 092.20 498 628.00 10 464.20 2.10% 475 548.90 33 543.30 7.05%
28.02.2023 498 628.00 499 481.10 - 853.10 -0.17% 485 673.80 12 954.20 2.67%
31.01.2023 499 481.10 497 082.50 2 398.60 0.48% 474 202.20 25 278.90 5.33%
31.12.2022 497 082.50 502 729.80 -5 647.30 -1.12% 471 441.50 25 641.00 5.44%
30.11.2022 502 729.80 505 424.00 -2 694.20 -0.53% 472 972.20 29 757.60 6.29%
31.10.2022 505 424.00 502 936.90 2 487.10 0.49% 466 361.00 39 063.00 8.38%
30.09.2022 502 936.90 485 241.90 17 695.00 3.65% 460 468.90 42 468.00 9.22%
31.08.2022 485 241.90 480 818.30 4 423.60 0.92% 446 802.60 38 439.30 8.60%
31.07.2022 480 818.30 478 472.80 2 345.50 0.49% 444 471.10 36 347.20 8.18%
30.06.2022 478 472.80 471 829.60 6 643.20 1.41% 442 194.60 36 278.20 8.20%
31.05.2022 471 829.60 469 744.00 2 085.60 0.44% 464 328.20 7 501.40 1.62%
30.04.2022 469 744.00 475 548.90 -5 804.90 -1.22% 463 196.40 6 547.60 1.41%
31.03.2022 475 548.90 485 673.80 -10 124.90 -2.08% 451 401.60 24 147.30 5.35%
28.02.2022 485 673.80 474 202.20 11 471.60 2.42% 454 037.90 31 635.90 6.97%
31.01.2022 474 202.20 471 441.50 2 760.70 0.59% 448 075.10 26 127.10 5.83%
31.12.2021 471 441.50 472 972.20 -1 530.70 -0.32% 450 532.20 20 909.30 4.64%
30.11.2021 472 972.20 466 361.00 6 611.20 1.42% 445 008.50 27 963.70 6.28%
31.10.2021 466 361.00 460 468.90 5 892.10 1.28% 447 069.00 19 292.00 4.32%
30.09.2021 460 468.90 446 802.60 13 666.30 3.06% 449 109.80 11 359.10 2.53%
31.08.2021 446 802.60 444 471.10 2 331.50 0.52% 450 018.20 -3 215.60 -0.71%
31.07.2021 444 471.10 442 194.60 2 276.50 0.51% 447 742.70 -3 271.60 -0.73%
30.06.2021 442 194.60 464 328.20 -22 133.60 -4.77% 451 307.90 -9 113.30 -2.02%
31.05.2021 464 328.20 463 196.40 1 131.80 0.24% 453 602.20 10 726.00 2.36%
30.04.2021 463 196.40 451 401.60 11 794.80 2.61% 454 966.00 8 230.40 1.81%
31.03.2021 451 401.60 454 037.90 -2 636.30 -0.58% 451 618.00 - 216.40 -0.05%
28.02.2021 454 037.90 448 075.10 5 962.80 1.33% 434 278.60 19 759.30 4.55%
31.01.2021 448 075.10 450 532.20 -2 457.10 -0.55% 430 567.50 17 507.60 4.07%
31.12.2020 450 532.20 445 008.50 5 523.70 1.24% 430 422.00 20 110.20 4.67%
30.11.2020 445 008.50 447 069.00 -2 060.50 -0.46% 431 337.00 13 671.50 3.17%
31.10.2020 447 069.00 449 109.80 -2 040.80 -0.45% 424 354.40 22 714.60 5.35%
30.09.2020 449 109.80 450 018.20 - 908.40 -0.20% 423 456.80 25 653.00 6.06%
31.08.2020 450 018.20 447 742.70 2 275.50 0.51% 422 808.50 27 209.70 6.44%
31.07.2020 447 742.70 451 307.90 -3 565.20 -0.79% 415 102.30 32 640.40 7.86%
30.06.2020 451 307.90 453 602.20 -2 294.30 -0.51% 409 113.40 42 194.50 10.31%
31.05.2020 453 602.20 454 966.00 -1 363.80 -0.30% 416 499.80 37 102.40 8.91%
30.04.2020 454 966.00 451 618.00 3 348.00 0.74% 410 890.60 44 075.40 10.73%
31.03.2020 451 618.00 434 278.60 17 339.40 3.99% 405 931.10 45 686.90 11.25%
29.02.2020 434 278.60 430 567.50 3 711.10 0.86% 403 008.70 31 269.90 7.76%
31.01.2020 430 567.50 430 422.00 145.50 0.03% 402 336.60 28 230.90 7.02%
31.12.2019 430 422.00 431 337.00 - 915.00 -0.21% 392 152.80 38 269.20 9.76%
30.11.2019 431 337.00 424 354.40 6 982.60 1.65% 400 667.80 30 669.20 7.65%
31.10.2019 424 354.40 423 456.80 897.60 0.21% 401 737.00 22 617.40 5.63%
30.09.2019 423 456.80 422 808.50 648.30 0.15% 399 695.80 23 761.00 5.94%
31.08.2019 422 808.50 415 102.30 7 706.20 1.86% 398 666.60 24 141.90 6.06%
31.07.2019 415 102.30 409 113.40 5 988.90 1.46% 397 425.40 17 676.90 4.45%
30.06.2019 409 113.40 416 499.80 -7 386.40 -1.77% 393 820.30 15 293.10 3.88%
31.05.2019 416 499.80 410 890.60 5 609.20 1.37% 388 265.40 28 234.40 7.27%
30.04.2019 410 890.60 405 931.10 4 959.50 1.22% 384 149.70 26 740.90 6.96%
31.03.2019 405 931.10 403 008.70 2 922.40 0.73% 380 749.80 25 181.30 6.61%
28.02.2019 403 008.70 402 336.60 672.10 0.17% 380 608.40 22 400.30 5.89%
31.01.2019 402 336.60 392 152.80 10 183.80 2.60% 373 777.20 28 559.40 7.64%
31.12.2018 392 152.80 400 667.80 -8 515.00 -2.13% 372 744.60 19 408.20 5.21%
30.11.2018 400 667.80 401 737.00 -1 069.20 -0.27% 373 661.90 27 005.90 7.23%
31.10.2018 401 737.00 399 695.80 2 041.20 0.51% 380 816.30 20 920.70 5.49%
30.09.2018 399 695.80 398 666.60 1 029.20 0.26% 398 349.60 1 346.20 0.34%
31.08.2018 398 666.60 397 425.40 1 241.20 0.31% 395 993.60 2 673.00 0.68%
31.07.2018 397 425.40 393 820.30 3 605.10 0.92% 390 691.60 6 733.80 1.72%
30.06.2018 393 820.30 388 265.40 5 554.90 1.43% 391 654.60 2 165.70 0.55%
31.05.2018 388 265.40 384 149.70 4 115.70 1.07% 402 733.10 -14 467.70 -3.59%
30.04.2018 384 149.70 380 749.80 3 399.90 0.89% 399 564.90 -15 415.20 -3.86%
31.03.2018 380 749.80 380 608.40 141.40 0.04% 389 306.20 -8 556.40 -2.20%
28.02.2018 380 608.40 373 777.20 6 831.20 1.83% 386 268.60 -5 660.20 -1.47%
31.01.2018 373 777.20 372 744.60 1 032.60 0.28% 380 787.30 -7 010.10 -1.84%
31.12.2017 372 744.60 373 661.90 - 917.30 -0.25% 372 950.10 - 205.50 -0.06%
30.11.2017 373 661.90 380 816.30 -7 154.40 -1.88% 391 948.00 -18 286.10 -4.67%
31.10.2017 380 816.30 398 349.60 -17 533.30 -4.40% 386 197.20 -5 380.90 -1.39%
30.09.2017 398 349.60 395 993.60 2 356.00 0.59% 380 902.30 17 447.30 4.58%
31.08.2017 395 993.60 390 691.60 5 302.00 1.36% 372 738.30 23 255.30 6.24%
31.07.2017 390 691.60 391 654.60 - 963.00 -0.25% 373 701.70 16 989.90 4.55%
30.06.2017 391 654.60 402 733.10 -11 078.50 -2.75% 367 830.30 23 824.30 6.48%
31.05.2017 402 733.10 399 564.90 3 168.20 0.79% 362 295.10 40 438.00 11.16%
30.04.2017 399 564.90 389 306.20 10 258.70 2.64% 367 548.00 32 016.90 8.71%
31.03.2017 389 306.20 386 268.60 3 037.60 0.79% 363 938.80 25 367.40 6.97%
28.02.2017 386 268.60 380 787.30 5 481.30 1.44% 344 204.10 42 064.50 12.22%
31.01.2017 380 787.30 372 950.10 7 837.20 2.10% 340 909.90 39 877.40 11.70%
31.12.2016 372 950.10 391 948.00 -18 997.90 -4.85% 332 621.10 40 329.00 12.12%
30.11.2016 391 948.00 386 197.20 5 750.80 1.49% 334 848.30 57 099.70 17.05%
31.10.2016 386 197.20 380 902.30 5 294.90 1.39% 336 424.20 49 773.00 14.79%
30.09.2016 380 902.30 372 738.30 8 164.00 2.19% 333 397.60 47 504.70 14.25%
31.08.2016 372 738.30 373 701.70 - 963.40 -0.26% 327 173.50 45 564.80 13.93%
31.07.2016 373 701.70 367 830.30 5 871.40 1.60% 308 811.90 64 889.80 21.01%
30.06.2016 367 830.30 362 295.10 5 535.20 1.53% 306 994.20 60 836.10 19.82%
31.05.2016 362 295.10 367 548.00 -5 252.90 -1.43% 298 041.30 64 253.80 21.56%
30.04.2016 367 548.00 363 938.80 3 609.20 0.99% 297 451.60 70 096.40 23.57%
31.03.2016 363 938.80 344 204.10 19 734.70 5.73% 297 134.30 66 804.50 22.48%
29.02.2016 344 204.10 340 909.90 3 294.20 0.97% 295 233.50 48 970.60 16.59%
31.01.2016 340 909.90 332 621.10 8 288.80 2.49% 295 339.20 45 570.70 15.43%
31.12.2015 332 621.10 334 848.30 -2 227.20 -0.67% 298 923.30 33 697.80 11.27%
30.11.2015 334 848.30 336 424.20 -1 575.90 -0.47% 291 824.40 43 023.90 14.74%
31.10.2015 336 424.20 333 397.60 3 026.60 0.91% 290 543.50 45 880.70 15.79%
30.09.2015 333 397.60 327 173.50 6 224.10 1.90% 279 429.10 53 968.50 19.31%
31.08.2015 327 173.50 308 811.90 18 361.60 5.95% 282 442.20 44 731.30 15.84%
31.07.2015 308 811.90 306 994.20 1 817.70 0.59% 282 024.20 26 787.70 9.50%
30.06.2015 306 994.20 298 041.30 8 952.90 3.00% 287 880.20 19 114.00 6.64%
31.05.2015 298 041.30 297 451.60 589.70 0.20% 284 416.50 13 624.80 4.79%
30.04.2015 297 451.60 297 134.30 317.30 0.11% 285 778.30 11 673.30 4.08%
31.03.2015 297 134.30 295 233.50 1 900.80 0.64% 281 879.00 15 255.30 5.41%
28.02.2015 295 233.50 295 339.20 - 105.70 -0.04% 284 506.20 10 727.30 3.77%
31.01.2015 295 339.20 298 923.30 -3 584.10 -1.20% 289 920.80 5 418.40 1.87%
31.12.2014 298 923.30 291 824.40 7 098.90 2.43% 289 396.00 9 527.30 3.29%
30.11.2014 291 824.40 290 543.50 1 280.90 0.44% 289 051.80 2 772.60 0.96%
31.10.2014 290 543.50 279 429.10 11 114.40 3.98% 276 075.50 14 468.00 5.24%
30.09.2014 279 429.10 282 442.20 -3 013.10 -1.07% 273 239.30 6 189.80 2.27%
31.08.2014 282 442.20 282 024.20 418.00 0.15% 274 596.90 7 845.30 2.86%
31.07.2014 282 024.20 287 880.20 -5 856.00 -2.03% 268 783.00 13 241.20 4.93%
30.06.2014 287 880.20 284 416.50 3 463.70 1.22% 273 451.20 14 429.00 5.28%
31.05.2014 284 416.50 285 778.30 -1 361.80 -0.48% 272 021.40 12 395.10 4.56%
30.04.2014 285 778.30 281 879.00 3 899.30 1.38% 278 217.00 7 561.30 2.72%
31.03.2014 281 879.00 284 506.20 -2 627.20 -0.92% 282 074.30 - 195.30 -0.07%
28.02.2014 284 506.20 289 920.80 -5 414.60 -1.87% 281 240.50 3 265.70 1.16%
31.01.2014 289 920.80 289 396.00 524.80 0.18% 279 472.60 10 448.20 3.74%
31.12.2013 289 396.00 289 051.80 344.20 0.12% 291 331.70 -1 935.70 -0.66%
30.11.2013 289 051.80 276 075.50 12 976.30 4.70% 288 430.10 621.70 0.22%
31.10.2013 276 075.50 273 239.30 2 836.20 1.04% 285 347.20 -9 271.70 -3.25%
30.09.2013 273 239.30 274 596.90 -1 357.60 -0.49% 284 681.50 -11 442.20 -4.02%
31.08.2013 274 596.90 268 783.00 5 813.90 2.16% 285 486.00 -10 889.10 -3.81%
31.07.2013 268 783.00 273 451.20 -4 668.20 -1.71% 287 647.90 -18 864.90 -6.56%
30.06.2013 273 451.20 272 021.40 1 429.80 0.53% 285 548.70 -12 097.50 -4.24%
31.05.2013 272 021.40 278 217.00 -6 195.60 -2.23% 286 568.00 -14 546.60 -5.08%
30.04.2013 278 217.00 282 074.30 -3 857.30 -1.37% 281 413.50 -3 196.50 -1.14%
31.03.2013 282 074.30 281 240.50 833.80 0.30% 280 712.40 1 361.90 0.49%
28.02.2013 281 240.50 279 472.60 1 767.90 0.63% 281 240.40 0.10 0.00
31.01.2013 279 472.60 291 331.70 -11 859.10 -4.07% 281 563.70 -2 091.10 -0.74%
31.12.2012 291 331.70 288 430.10 2 901.60 1.01% 281 808.00 9 523.70 3.38%
30.11.2012 288 430.10 285 347.20 3 082.90 1.08% 273 040.00 15 390.10 5.64%
31.10.2012 285 347.20 284 681.50 665.70 0.23% 269 326.50 16 020.70 5.95%
30.09.2012 284 681.50 285 486.00 - 804.50 -0.28% 267 849.30 16 832.20 6.28%
31.08.2012 285 486.00 287 647.90 -2 161.90 -0.75% 263 837.60 21 648.40 8.21%
31.07.2012 287 647.90 285 548.70 2 099.20 0.74% 264 614.20 23 033.70 8.70%
30.06.2012 285 548.70 286 568.00 -1 019.30 -0.36% 261 222.80 24 325.90 9.31%
31.05.2012 286 568.00 281 413.50 5 154.50 1.83% 258 434.70 28 133.30 10.89%
30.04.2012 281 413.50 280 712.40 701.10 0.25% 256 789.90 24 623.60 9.59%
31.03.2012 280 712.40 281 240.40 - 528.00 -0.19% 257 042.30 23 670.10 9.21%
29.02.2012 281 240.40 281 563.70 - 323.30 -0.11% 257 034.00 24 206.40 9.42%
31.01.2012 281 563.70 281 808.00 - 244.30 -0.09% 254 203.60 27 360.10 10.76%
31.12.2011 281 808.00 273 040.00 8 768.00 3.21% 255 891.30 25 916.70 10.13%
30.11.2011 273 040.00 269 326.50 3 713.50 1.38% 253 999.30 19 040.70 7.50%
31.10.2011 269 326.50 267 849.30 1 477.20 0.55% 252 466.30 16 860.20 6.68%
30.09.2011 267 849.30 263 837.60 4 011.70 1.52% 250 726.90 17 122.40 6.83%
31.08.2011 263 837.60 264 614.20 - 776.60 -0.29% 250 516.60 13 321.00 5.32%
31.07.2011 264 614.20 261 222.80 3 391.40 1.30% 246 083.70 18 530.50 7.53%
30.06.2011 261 222.80 258 434.70 2 788.10 1.08% 245 094.20 16 128.60 6.58%
31.05.2011 258 434.70 256 789.90 1 644.80 0.64% 245 358.00 13 076.70 5.33%
30.04.2011 256 789.90 257 042.30 - 252.40 -0.10% 247 582.70 9 207.20 3.72%
31.03.2011 257 042.30 257 034.00 8.30 0.00% 247 169.70 9 872.60 3.99%
28.02.2011 257 034.00 254 203.60 2 830.40 1.11% 247 834.30 9 199.70 3.71%
31.01.2011 254 203.60 255 891.30 -1 687.70 -0.66% 246 746.40 7 457.20 3.02%
31.12.2010 255 891.30 253 999.30 1 892.00 0.74% 247 627.40 8 263.90 3.34%
30.11.2010 253 999.30 252 466.30 1 533.00 0.61% 247 562.10 6 437.20 2.60%
31.10.2010 252 466.30 250 726.90 1 739.40 0.69% 246 030.60 6 435.70 2.62%
30.09.2010 250 726.90 250 516.60 210.30 0.08% 244 614.40 6 112.50 2.50%
31.08.2010 250 516.60 246 083.70 4 432.90 1.80% 246 265.30 4 251.30 1.73%
31.07.2010 246 083.70 245 094.20 989.50 0.40% 247 206.20 -1 122.50 -0.45%
30.06.2010 245 094.20 245 358.00 - 263.80 -0.11% 248 029.50 -2 935.30 -1.18%
31.05.2010 245 358.00 247 582.70 -2 224.70 -0.90% 249 838.20 -4 480.20 -1.79%
30.04.2010 247 582.70 247 169.70 413.00 0.17% 249 959.20 -2 376.50 -0.95%
31.03.2010 247 169.70 247 834.30 - 664.60 -0.27% 253 014.80 -5 845.10 -2.31%
28.02.2010 247 834.30 246 746.40 1 087.90 0.44% 255 058.40 -7 224.10 -2.83%
31.01.2010 246 746.40 247 627.40 - 881.00 -0.36% 259 162.30 -12 415.90 -4.79%
31.12.2009 247 627.40 247 562.10 65.30 0.03% 280 816.10 -33 188.70 -11.82%
30.11.2009 247 562.10 246 030.60 1 531.50 0.62% 285 991.90 -38 429.80 -13.44%
31.10.2009 246 030.60 244 614.40 1 416.20 0.58% 282 904.80 -36 874.20 -13.03%
30.09.2009 244 614.40 246 265.30 -1 650.90 -0.67% 277 001.20 -32 386.80 -11.69%
31.08.2009 246 265.30 247 206.20 - 940.90 -0.38% 271 303.30 -25 038.00 -9.23%
31.07.2009 247 206.20 248 029.50 - 823.30 -0.33% 266 058.00 -18 851.80 -7.09%
30.06.2009 248 029.50 249 838.20 -1 808.70 -0.72% 260 748.40 -12 718.90 -4.88%
31.05.2009 249 838.20 249 959.20 - 121.00 -0.05% 256 495.90 -6 657.70 -2.60%
30.04.2009 249 959.20 253 014.80 -3 055.60 -1.21% 247 142.60 2 816.60 1.14%
31.03.2009 253 014.80 255 058.40 -2 043.60 -0.80% 242 740.30 10 274.50 4.23%
28.02.2009 255 058.40 259 162.30 -4 103.90 -1.58% 239 614.50 15 443.90 6.45%
31.01.2009 259 162.30 280 816.10 -21 653.80 -7.71% 236 492.30 22 670.00 9.59%
31.12.2008 280 816.10 285 991.90 -5 175.80 -1.81% 233 708.40 47 107.70 20.16%
30.11.2008 285 991.90 282 904.80 3 087.10 1.09% 230 641.10 55 350.80 24.00%
31.10.2008 282 904.80 277 001.20 5 903.60 2.13% 227 085.00 55 819.80 24.58%
30.09.2008 277 001.20 271 303.30 5 697.90 2.10% 222 370.10 54 631.10 24.57%
31.08.2008 271 303.30 266 058.00 5 245.30 1.97% 217 064.90 54 238.40 24.99%
31.07.2008 266 058.00 260 748.40 5 309.60 2.04% 209 884.00 56 174.00 26.76%
30.06.2008 260 748.40 256 495.90 4 252.50 1.66% 200 417.10 60 331.30 30.10%
31.05.2008 256 495.90 247 142.60 9 353.30 3.78% 195 298.70 61 197.20 31.34%
30.04.2008 247 142.60 242 740.30 4 402.30 1.81% 187 611.80 59 530.80 31.73%
31.03.2008 242 740.30 239 614.50 3 125.80 1.30% 184 976.00 57 764.30 31.23%
29.02.2008 239 614.50 236 492.30 3 122.20 1.32% 182 223.30 57 391.20 31.49%
31.01.2008 236 492.30 233 708.40 2 783.90 1.19% 179 109.30 57 383.00 32.04%
31.12.2007 233 708.40 230 641.10 3 067.30 1.33% 183 155.90 50 552.50 27.60%
30.11.2007 230 641.10 227 085.00 3 556.10 1.57% 180 775.60 49 865.50 27.58%
31.10.2007 227 085.00 222 370.10 4 714.90 2.12% 178 311.20 48 773.80 27.35%
30.09.2007 222 370.10 217 064.90 5 305.20 2.44% 175 290.80 47 079.30 26.86%
31.08.2007 217 064.90 209 884.00 7 180.90 3.42% 169 866.40 47 198.50 27.79%
31.07.2007 209 884.00 200 417.10 9 466.90 4.72% 167 616.20 42 267.80 25.22%
30.06.2007 200 417.10 195 298.70 5 118.40 2.62% 162 719.10 37 698.00 23.17%
31.05.2007 195 298.70 187 611.80 7 686.90 4.10% 156 084.40 39 214.30 25.12%
30.04.2007 187 611.80 184 976.00 2 635.80 1.42% 152 686.60 34 925.20 22.87%
31.03.2007 184 976.00 182 223.30 2 752.70 1.51% 146 430.60 38 545.40 26.32%
28.02.2007 182 223.30 179 109.30 3 114.00 1.74% 147 071.50 35 151.80 23.90%
31.01.2007 179 109.30 183 155.90 -4 046.60 -2.21% 144 399.70 34 709.60 24.04%
31.12.2006 183 155.90 180 775.60 2 380.30 1.32% 140 309.70 42 846.20 30.54%
30.11.2006 180 775.60 178 311.20 2 464.40 1.38% 139 122.30 41 653.30 29.94%
31.10.2006 178 311.20 175 290.80 3 020.40 1.72% 135 672.30 42 638.90 31.43%
30.09.2006 175 290.80 169 866.40 5 424.40 3.19% 132 896.10 42 394.70 31.90%
31.08.2006 169 866.40 167 616.20 2 250.20 1.34% 130 652.40 39 214.00 30.01%
31.07.2006 167 616.20 162 719.10 4 897.10 3.01% 125 022.50 42 593.70 34.07%
30.06.2006 162 719.10 156 084.40 6 634.70 4.25% 128 638.60 34 080.50 26.49%
31.05.2006 156 084.40 152 686.60 3 397.80 2.23% 127 055.10 29 029.30 22.85%
30.04.2006 152 686.60 146 430.60 6 256.00 4.27% 125 340.90 27 345.70 21.82%
31.03.2006 146 430.60 147 071.50 - 640.90 -0.44% 123 709.10 22 721.50 18.37%
28.02.2006 147 071.50 144 399.70 2 671.80 1.85% 117 624.40 29 447.10 25.03%
31.01.2006 144 399.70 140 309.70 4 090.00 2.91% 115 060.10 29 339.60 25.50%
31.12.2005 140 309.70 139 122.30 1 187.40 0.85% 115 392.40 24 917.30 21.59%
30.11.2005 139 122.30 135 672.30 3 450.00 2.54% 116 615.30 22 507.00 19.30%
31.10.2005 135 672.30 132 896.10 2 776.20 2.09% 117 232.80 18 439.50 15.73%
30.09.2005 132 896.10 130 652.40 2 243.70 1.72% 115 710.50 17 185.60 14.85%
31.08.2005 130 652.40 125 022.50 5 629.90 4.50% 111 303.10 19 349.30 17.38%
31.07.2005 125 022.50 128 638.60 -3 616.10 -2.81% 103 307.50 21 715.00 21.02%
30.06.2005 128 638.60 127 055.10 1 583.50 1.25% 101 135.60 27 503.00 27.19%
31.05.2005 127 055.10 125 340.90 1 714.20 1.37% 93 124.70 33 930.40 36.44%
30.04.2005 125 340.90 123 709.10 1 631.80 1.32% 90 091.10 35 249.80 39.13%
31.03.2005 123 709.10 117 624.40 6 084.70 5.17% 86 544.70 37 164.40 42.94%
28.02.2005 117 624.40 115 060.10 2 564.30 2.23% 85 585.00 32 039.40 37.44%
31.01.2005 115 060.10 115 392.40 - 332.30 -0.29% 83 675.60 31 384.50 37.51%
31.12.2004 115 392.40 116 615.30 -1 222.90 -1.05% 88 607.90 26 784.50 30.23%
30.11.2004 116 615.30 117 232.80 - 617.50 -0.53% 87 421.30 29 194.00 33.39%
31.10.2004 117 232.80 115 710.50 1 522.30 1.32% 85 126.40 32 106.40 37.72%
30.09.2004 115 710.50 111 303.10 4 407.40 3.96% 86 008.90 29 701.60 34.53%
31.08.2004 111 303.10 103 307.50 7 995.60 7.74% 86 087.40 25 215.70 29.29%
31.07.2004 103 307.50 101 135.60 2 171.90 2.15% 84 904.70 18 402.80 21.67%
30.06.2004 101 135.60 93 124.70 8 010.90 8.60% 83 109.70 18 025.90 21.69%
31.05.2004 93 124.70 90 091.10 3 033.60 3.37% 77 992.80 15 131.90 19.40%
30.04.2004 90 091.10 86 544.70 3 546.40 4.10% 82 071.10 8 020.00 9.77%
31.03.2004 86 544.70 85 585.00 959.70 1.12% 81 591.90 4 952.80 6.07%
29.02.2004 85 585.00 83 675.60 1 909.40 2.28% 82 396.20 3 188.80 3.87%
31.01.2004 83 675.60 88 607.90 -4 932.30 -5.57% 85 291.70 -1 616.10 -1.89%
31.12.2003 88 607.90 87 421.30 1 186.60 1.36% 85 552.60 3 055.30 3.57%
30.11.2003 87 421.30 85 126.40 2 294.90 2.70% 85 093.30 2 328.00 2.74%
31.10.2003 85 126.40 86 008.90 - 882.50 -1.03% 85 146.30 -19.90 -0.02%
30.09.2003 86 008.90 86 087.40 -78.50 -0.09% 79 571.30 6 437.60 8.09%
31.08.2003 86 087.40 84 904.70 1 182.70 1.39% 78 597.80 7 489.60 9.53%
31.07.2003 84 904.70 83 109.70 1 795.00 2.16% 79 149.60 5 755.10 7.27%
30.06.2003 83 109.70 77 992.80 5 116.90 6.56% 86 786.00 -3 676.30 -4.24%
31.05.2003 77 992.80 82 071.10 -4 078.30 -4.97% 87 883.10 -9 890.30 -11.25%
30.04.2003 82 071.10 81 591.90 479.20 0.59% 85 702.10 -3 631.00 -4.24%
31.03.2003 81 591.90 82 396.20 - 804.30 -0.98% 100 421.10 -18 829.20 -18.75%
28.02.2003 82 396.20 85 291.70 -2 895.50 -3.39% 102 080.80 -19 684.60 -19.28%
31.01.2003 85 291.70 85 552.60 - 260.90 -0.30% 103 310.20 -18 018.50 -17.44%
31.12.2002 85 552.60 85 093.30 459.30 0.54% - - -
30.11.2002 85 093.30 85 146.30 -53.00 -0.06% - - -
31.10.2002 85 146.30 79 571.30 5 575.00 7.01% - - -
30.09.2002 79 571.30 78 597.80 973.50 1.24% - - -
31.08.2002 78 597.80 79 149.60 - 551.80 -0.70% - - -
31.07.2002 79 149.60 86 786.00 -7 636.40 -8.80% - - -
30.06.2002 86 786.00 87 883.10 -1 097.10 -1.25% - - -
31.05.2002 87 883.10 85 702.10 2 181.00 2.54% - - -
30.04.2002 85 702.10 100 421.10 -14 719.00 -14.66% - - -
31.03.2002 100 421.10 102 080.80 -1 659.70 -1.63% - - -
28.02.2002 102 080.80 103 310.20 -1 229.40 -1.19% - - -
31.01.2002 103 310.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

Komerční služby (J+L+M+N) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Komerční služby (J+L+M+N) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Komerční služby (J+L+M+N) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
2.2. O/N deposit (MONETARY BASE (end of month, CZK in bn))
2.2. O/N deposit (MONETARY BASE (monthly average, CZK in bn))
M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.