M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI - ekonomika ČNB

Aktualizace dat M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, Nevýkonné, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, EUR, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, EUR, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI, Nevýkonné, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti, Stav (zůstatek)

Graf hodnot, Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2000 136 205.40
Min 31.03.1995 35 439.50

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2015 116 503.90 116 139.30 364.60 0.31% 89 345.60 27 158.30 30.40%
31.10.2015 116 139.30 115 889.00 250.30 0.22% 91 527.90 24 611.40 26.89%
30.09.2015 115 889.00 116 116.70 - 227.70 -0.20% 83 787.90 32 101.10 38.31%
31.08.2015 116 116.70 105 762.80 10 353.90 9.79% 83 464.70 32 652.00 39.12%
31.07.2015 105 762.80 99 066.30 6 696.50 6.76% 83 035.00 22 727.80 27.37%
30.06.2015 99 066.30 95 138.20 3 928.10 4.13% 85 532.50 13 533.80 15.82%
31.05.2015 95 138.20 95 360.50 - 222.30 -0.23% 77 698.70 17 439.50 22.45%
30.04.2015 95 360.50 94 549.10 811.40 0.86% 80 071.20 15 289.30 19.09%
31.03.2015 94 549.10 92 806.10 1 743.00 1.88% 78 829.10 15 720.00 19.94%
28.02.2015 92 806.10 92 785.50 20.60 0.02% 79 453.40 13 352.70 16.81%
31.01.2015 92 785.50 94 235.40 -1 449.90 -1.54% 87 937.70 4 847.80 5.51%
31.12.2014 94 235.40 89 345.60 4 889.80 5.47% 81 181.50 13 053.90 16.08%
30.11.2014 89 345.60 91 527.90 -2 182.30 -2.38% 84 625.80 4 719.80 5.58%
31.10.2014 91 527.90 83 787.90 7 740.00 9.24% 82 464.90 9 063.00 10.99%
30.09.2014 83 787.90 83 464.70 323.20 0.39% 79 363.80 4 424.10 5.57%
31.08.2014 83 464.70 83 035.00 429.70 0.52% 78 214.20 5 250.50 6.71%
31.07.2014 83 035.00 85 532.50 -2 497.50 -2.92% 75 786.30 7 248.70 9.56%
30.06.2014 85 532.50 77 698.70 7 833.80 10.08% 80 260.10 5 272.40 6.57%
31.05.2014 77 698.70 80 071.20 -2 372.50 -2.96% 79 332.30 -1 633.60 -2.06%
30.04.2014 80 071.20 78 829.10 1 242.10 1.58% 78 728.50 1 342.70 1.71%
31.03.2014 78 829.10 79 453.40 - 624.30 -0.79% 78 295.80 533.30 0.68%
28.02.2014 79 453.40 87 937.70 -8 484.30 -9.65% 78 505.90 947.50 1.21%
31.01.2014 87 937.70 81 181.50 6 756.20 8.32% 76 845.10 11 092.60 14.44%
31.12.2013 81 181.50 84 625.80 -3 444.30 -4.07% 97 527.20 -16 345.70 -16.76%
30.11.2013 84 625.80 82 464.90 2 160.90 2.62% 97 201.30 -12 575.50 -12.94%
31.10.2013 82 464.90 79 363.80 3 101.10 3.91% 99 775.10 -17 310.20 -17.35%
30.09.2013 79 363.80 78 214.20 1 149.60 1.47% 99 226.60 -19 862.80 -20.02%
31.08.2013 78 214.20 75 786.30 2 427.90 3.20% 97 970.50 -19 756.30 -20.17%
31.07.2013 75 786.30 80 260.10 -4 473.80 -5.57% 95 402.50 -19 616.20 -20.56%
30.06.2013 80 260.10 79 332.30 927.80 1.17% 91 610.90 -11 350.80 -12.39%
31.05.2013 79 332.30 78 728.50 603.80 0.77% 90 965.70 -11 633.40 -12.79%
30.04.2013 78 728.50 78 295.80 432.70 0.55% 88 432.30 -9 703.80 -10.97%
31.03.2013 78 295.80 78 505.90 - 210.10 -0.27% 86 973.00 -8 677.20 -9.98%
28.02.2013 78 505.90 76 845.10 1 660.80 2.16% 86 856.40 -8 350.50 -9.61%
31.01.2013 76 845.10 97 527.20 -20 682.10 -21.21% 83 090.20 -6 245.10 -7.52%
31.12.2012 97 527.20 97 201.30 325.90 0.34% 83 081.50 14 445.70 17.39%
30.11.2012 97 201.30 99 775.10 -2 573.80 -2.58% 74 564.20 22 637.10 30.36%
31.10.2012 99 775.10 99 226.60 548.50 0.55% 72 922.50 26 852.60 36.82%
30.09.2012 99 226.60 97 970.50 1 256.10 1.28% 71 342.10 27 884.50 39.09%
31.08.2012 97 970.50 95 402.50 2 568.00 2.69% 72 148.70 25 821.80 35.79%
31.07.2012 95 402.50 91 610.90 3 791.60 4.14% 72 640.50 22 762.00 31.34%
30.06.2012 91 610.90 90 965.70 645.20 0.71% 71 656.50 19 954.40 27.85%
31.05.2012 90 965.70 88 432.30 2 533.40 2.86% 74 443.30 16 522.40 22.19%
30.04.2012 88 432.30 86 973.00 1 459.30 1.68% 73 288.10 15 144.20 20.66%
31.03.2012 86 973.00 86 856.40 116.60 0.13% 73 502.70 13 470.30 18.33%
29.02.2012 86 856.40 83 090.20 3 766.20 4.53% 72 748.90 14 107.50 19.39%
31.01.2012 83 090.20 83 081.50 8.70 0.01% 72 280.10 10 810.10 14.96%
31.12.2011 83 081.50 74 564.20 8 517.30 11.42% 71 958.40 11 123.10 15.46%
30.11.2011 74 564.20 72 922.50 1 641.70 2.25% 72 573.20 1 991.00 2.74%
31.10.2011 72 922.50 71 342.10 1 580.40 2.22% 69 948.30 2 974.20 4.25%
30.09.2011 71 342.10 72 148.70 - 806.60 -1.12% 71 021.40 320.70 0.45%
31.08.2011 72 148.70 72 640.50 - 491.80 -0.68% 72 277.20 - 128.50 -0.18%
31.07.2011 72 640.50 71 656.50 984.00 1.37% 70 952.10 1 688.40 2.38%
30.06.2011 71 656.50 74 443.30 -2 786.80 -3.74% 71 306.00 350.50 0.49%
31.05.2011 74 443.30 73 288.10 1 155.20 1.58% 72 770.80 1 672.50 2.30%
30.04.2011 73 288.10 73 502.70 - 214.60 -0.29% 71 603.60 1 684.50 2.35%
31.03.2011 73 502.70 72 748.90 753.80 1.04% 73 357.00 145.70 0.20%
28.02.2011 72 748.90 72 280.10 468.80 0.65% 74 336.20 -1 587.30 -2.14%
31.01.2011 72 280.10 71 958.40 321.70 0.45% 73 611.10 -1 331.00 -1.81%
31.12.2010 71 958.40 72 573.20 - 614.80 -0.85% 71 786.30 172.10 0.24%
30.11.2010 72 573.20 69 948.30 2 624.90 3.75% 74 228.80 -1 655.60 -2.23%
31.10.2010 69 948.30 71 021.40 -1 073.10 -1.51% 75 368.70 -5 420.40 -7.19%
30.09.2010 71 021.40 72 277.20 -1 255.80 -1.74% 73 379.20 -2 357.80 -3.21%
31.08.2010 72 277.20 70 952.10 1 325.10 1.87% 73 523.90 -1 246.70 -1.70%
31.07.2010 70 952.10 71 306.00 - 353.90 -0.50% 76 067.00 -5 114.90 -6.72%
30.06.2010 71 306.00 72 770.80 -1 464.80 -2.01% 77 695.90 -6 389.90 -8.22%
31.05.2010 72 770.80 71 603.60 1 167.20 1.63% 76 404.40 -3 633.60 -4.76%
30.04.2010 71 603.60 73 357.00 -1 753.40 -2.39% 77 523.80 -5 920.20 -7.64%
31.03.2010 73 357.00 74 336.20 - 979.20 -1.32% 77 644.80 -4 287.80 -5.52%
28.02.2010 74 336.20 73 611.10 725.10 0.98% 78 159.90 -3 823.70 -4.89%
31.01.2010 73 611.10 71 786.30 1 824.80 2.54% 76 689.70 -3 078.60 -4.01%
31.12.2009 71 786.30 74 228.80 -2 442.50 -3.29% 81 068.20 -9 281.90 -11.45%
30.11.2009 74 228.80 75 368.70 -1 139.90 -1.51% 83 069.20 -8 840.40 -10.64%
31.10.2009 75 368.70 73 379.20 1 989.50 2.71% 82 891.90 -7 523.20 -9.08%
30.09.2009 73 379.20 73 523.90 - 144.70 -0.20% 82 004.00 -8 624.80 -10.52%
31.08.2009 73 523.90 76 067.00 -2 543.10 -3.34% 81 286.20 -7 762.30 -9.55%
31.07.2009 76 067.00 77 695.90 -1 628.90 -2.10% 80 093.60 -4 026.60 -5.03%
30.06.2009 77 695.90 76 404.40 1 291.50 1.69% 78 572.40 - 876.50 -1.12%
31.05.2009 76 404.40 77 523.80 -1 119.40 -1.44% 77 136.50 - 732.10 -0.95%
30.04.2009 77 523.80 77 644.80 - 121.00 -0.16% 74 259.70 3 264.10 4.40%
31.03.2009 77 644.80 78 159.90 - 515.10 -0.66% 72 418.30 5 226.50 7.22%
28.02.2009 78 159.90 76 689.70 1 470.20 1.92% 71 579.10 6 580.80 9.19%
31.01.2009 76 689.70 81 068.20 -4 378.50 -5.40% 71 604.20 5 085.50 7.10%
31.12.2008 81 068.20 83 069.20 -2 001.00 -2.41% 69 832.70 11 235.50 16.09%
30.11.2008 83 069.20 82 891.90 177.30 0.21% 72 526.20 10 543.00 14.54%
31.10.2008 82 891.90 82 004.00 887.90 1.08% 75 618.60 7 273.30 9.62%
30.09.2008 82 004.00 81 286.20 717.80 0.88% 74 173.20 7 830.80 10.56%
31.08.2008 81 286.20 80 093.60 1 192.60 1.49% 71 274.40 10 011.80 14.05%
31.07.2008 80 093.60 78 572.40 1 521.20 1.94% 69 441.10 10 652.50 15.34%
30.06.2008 78 572.40 77 136.50 1 435.90 1.86% 68 938.20 9 634.20 13.98%
31.05.2008 77 136.50 74 259.70 2 876.80 3.87% 67 242.70 9 893.80 14.71%
30.04.2008 74 259.70 72 418.30 1 841.40 2.54% 64 708.40 9 551.30 14.76%
31.03.2008 72 418.30 71 579.10 839.20 1.17% 64 114.40 8 303.90 12.95%
29.02.2008 71 579.10 71 604.20 -25.10 -0.04% 63 388.90 8 190.20 12.92%
31.01.2008 71 604.20 69 832.70 1 771.50 2.54% 71 577.00 27.20 0.04%
31.12.2007 69 832.70 72 526.20 -2 693.50 -3.71% 66 098.70 3 734.00 5.65%
30.11.2007 72 526.20 75 618.60 -3 092.40 -4.09% 65 619.60 6 906.60 10.53%
31.10.2007 75 618.60 74 173.20 1 445.40 1.95% 65 260.30 10 358.30 15.87%
30.09.2007 74 173.20 71 274.40 2 898.80 4.07% 68 043.80 6 129.40 9.01%
31.08.2007 71 274.40 69 441.10 1 833.30 2.64% 65 382.70 5 891.70 9.01%
31.07.2007 69 441.10 68 938.20 502.90 0.73% 61 506.10 7 935.00 12.90%
30.06.2007 68 938.20 67 242.70 1 695.50 2.52% 61 201.40 7 736.80 12.64%
31.05.2007 67 242.70 64 708.40 2 534.30 3.92% 60 263.90 6 978.80 11.58%
30.04.2007 64 708.40 64 114.40 594.00 0.93% 58 441.50 6 266.90 10.72%
31.03.2007 64 114.40 63 388.90 725.50 1.14% 57 294.30 6 820.10 11.90%
28.02.2007 63 388.90 71 577.00 -8 188.10 -11.44% 57 675.40 5 713.50 9.91%
31.01.2007 71 577.00 66 098.70 5 478.30 8.29% 56 789.90 14 787.10 26.04%
31.12.2006 66 098.70 65 619.60 479.10 0.73% 57 663.60 8 435.10 14.63%
30.11.2006 65 619.60 65 260.30 359.30 0.55% 56 211.40 9 408.20 16.74%
31.10.2006 65 260.30 68 043.80 -2 783.50 -4.09% 57 393.90 7 866.40 13.71%
30.09.2006 68 043.80 65 382.70 2 661.10 4.07% 60 119.20 7 924.60 13.18%
31.08.2006 65 382.70 61 506.10 3 876.60 6.30% 58 635.80 6 746.90 11.51%
31.07.2006 61 506.10 61 201.40 304.70 0.50% 59 099.80 2 406.30 4.07%
30.06.2006 61 201.40 60 263.90 937.50 1.56% 58 784.70 2 416.70 4.11%
31.05.2006 60 263.90 58 441.50 1 822.40 3.12% 58 961.90 1 302.00 2.21%
30.04.2006 58 441.50 57 294.30 1 147.20 2.00% 58 872.30 - 430.80 -0.73%
31.03.2006 57 294.30 57 675.40 - 381.10 -0.66% 58 575.00 -1 280.70 -2.19%
28.02.2006 57 675.40 56 789.90 885.50 1.56% 57 868.80 - 193.40 -0.33%
31.01.2006 56 789.90 57 663.60 - 873.70 -1.52% 55 041.20 1 748.70 3.18%
31.12.2005 57 663.60 56 211.40 1 452.20 2.58% 57 810.00 - 146.40 -0.25%
30.11.2005 56 211.40 57 393.90 -1 182.50 -2.06% 56 639.30 - 427.90 -0.76%
31.10.2005 57 393.90 60 119.20 -2 725.30 -4.53% 57 895.10 - 501.20 -0.87%
30.09.2005 60 119.20 58 635.80 1 483.40 2.53% 56 512.30 3 606.90 6.38%
31.08.2005 58 635.80 59 099.80 - 464.00 -0.79% 55 706.20 2 929.60 5.26%
31.07.2005 59 099.80 58 784.70 315.10 0.54% 57 513.20 1 586.60 2.76%
30.06.2005 58 784.70 58 961.90 - 177.20 -0.30% 60 227.30 -1 442.60 -2.40%
31.05.2005 58 961.90 58 872.30 89.60 0.15% 58 315.70 646.20 1.11%
30.04.2005 58 872.30 58 575.00 297.30 0.51% 56 168.80 2 703.50 4.81%
31.03.2005 58 575.00 57 868.80 706.20 1.22% 55 501.70 3 073.30 5.54%
28.02.2005 57 868.80 55 041.20 2 827.60 5.14% 54 872.90 2 995.90 5.46%
31.01.2005 55 041.20 57 810.00 -2 768.80 -4.79% 55 809.60 - 768.40 -1.38%
31.12.2004 57 810.00 56 639.30 1 170.70 2.07% 56 030.60 1 779.40 3.18%
30.11.2004 56 639.30 57 895.10 -1 255.80 -2.17% 54 466.60 2 172.70 3.99%
31.10.2004 57 895.10 56 512.30 1 382.80 2.45% 54 567.80 3 327.30 6.10%
30.09.2004 56 512.30 55 706.20 806.10 1.45% 52 808.50 3 703.80 7.01%
31.08.2004 55 706.20 57 513.20 -1 807.00 -3.14% 53 511.40 2 194.80 4.10%
31.07.2004 57 513.20 60 227.30 -2 714.10 -4.51% 53 771.60 3 741.60 6.96%
30.06.2004 60 227.30 58 315.70 1 911.60 3.28% 52 889.90 7 337.40 13.87%
31.05.2004 58 315.70 56 168.80 2 146.90 3.82% 51 741.30 6 574.40 12.71%
30.04.2004 56 168.80 55 501.70 667.10 1.20% 53 836.00 2 332.80 4.33%
31.03.2004 55 501.70 54 872.90 628.80 1.15% 53 152.30 2 349.40 4.42%
29.02.2004 54 872.90 55 809.60 - 936.70 -1.68% 55 184.40 - 311.50 -0.56%
31.01.2004 55 809.60 56 030.60 - 221.00 -0.39% 56 877.70 -1 068.10 -1.88%
31.12.2003 56 030.60 54 466.60 1 564.00 2.87% 57 047.20 -1 016.60 -1.78%
30.11.2003 54 466.60 54 567.80 - 101.20 -0.19% 58 368.50 -3 901.90 -6.68%
31.10.2003 54 567.80 52 808.50 1 759.30 3.33% 57 037.80 -2 470.00 -4.33%
30.09.2003 52 808.50 53 511.40 - 702.90 -1.31% 55 033.70 -2 225.20 -4.04%
31.08.2003 53 511.40 53 771.60 - 260.20 -0.48% 53 637.30 - 125.90 -0.23%
31.07.2003 53 771.60 52 889.90 881.70 1.67% 52 873.10 898.50 1.70%
30.06.2003 52 889.90 51 741.30 1 148.60 2.22% 53 430.90 - 541.00 -1.01%
31.05.2003 51 741.30 53 836.00 -2 094.70 -3.89% 53 793.20 -2 051.90 -3.81%
30.04.2003 53 836.00 53 152.30 683.70 1.29% 56 141.00 -2 305.00 -4.11%
31.03.2003 53 152.30 55 184.40 -2 032.10 -3.68% 67 258.20 -14 105.90 -20.97%
28.02.2003 55 184.40 56 877.70 -1 693.30 -2.98% 66 559.30 -11 374.90 -17.09%
31.01.2003 56 877.70 57 047.20 - 169.50 -0.30% 68 487.10 -11 609.40 -16.95%
31.12.2002 57 047.20 58 368.50 -1 321.30 -2.26% 80 033.60 -22 986.40 -28.72%
30.11.2002 58 368.50 57 037.80 1 330.70 2.33% 81 616.80 -23 248.30 -28.48%
31.10.2002 57 037.80 55 033.70 2 004.10 3.64% 83 636.70 -26 598.90 -31.80%
30.09.2002 55 033.70 53 637.30 1 396.40 2.60% 91 203.70 -36 170.00 -39.66%
31.08.2002 53 637.30 52 873.10 764.20 1.45% 119 268.00 -65 630.70 -55.03%
31.07.2002 52 873.10 53 430.90 - 557.80 -1.04% 119 193.70 -66 320.60 -55.64%
30.06.2002 53 430.90 53 793.20 - 362.30 -0.67% 120 696.40 -67 265.50 -55.73%
31.05.2002 53 793.20 56 141.00 -2 347.80 -4.18% 119 759.10 -65 965.90 -55.08%
30.04.2002 56 141.00 67 258.20 -11 117.20 -16.53% 119 090.60 -62 949.60 -52.86%
31.03.2002 67 258.20 66 559.30 698.90 1.05% 117 534.40 -50 276.20 -42.78%
28.02.2002 66 559.30 68 487.10 -1 927.80 -2.81% 115 783.80 -49 224.50 -42.51%
31.01.2002 68 487.10 80 033.60 -11 546.50 -14.43% 124 386.60 -55 899.50 -44.94%
31.12.2001 80 033.60 81 616.80 -1 583.20 -1.94% 136 205.40 -56 171.80 -41.24%
30.11.2001 81 616.80 83 636.70 -2 019.90 -2.42% 134 881.00 -53 264.20 -39.49%
31.10.2001 83 636.70 91 203.70 -7 567.00 -8.30% 134 553.40 -50 916.70 -37.84%
30.09.2001 91 203.70 119 268.00 -28 064.30 -23.53% 126 576.40 -35 372.70 -27.95%
31.08.2001 119 268.00 119 193.70 74.30 0.06% 127 061.60 -7 793.60 -6.13%
31.07.2001 119 193.70 120 696.40 -1 502.70 -1.25% 109 595.20 9 598.50 8.76%
30.06.2001 120 696.40 119 759.10 937.30 0.78% 109 314.80 11 381.60 10.41%
31.05.2001 119 759.10 119 090.60 668.50 0.56% 101 379.10 18 380.00 18.13%
30.04.2001 119 090.60 117 534.40 1 556.20 1.32% 104 094.00 14 996.60 14.41%
31.03.2001 117 534.40 115 783.80 1 750.60 1.51% 109 271.10 8 263.30 7.56%
28.02.2001 115 783.80 124 386.60 -8 602.80 -6.92% 109 833.10 5 950.70 5.42%
31.01.2001 124 386.60 136 205.40 -11 818.80 -8.68% 109 487.20 14 899.40 13.61%
31.12.2000 136 205.40 134 881.00 1 324.40 0.98% 87 898.30 48 307.10 54.96%
30.11.2000 134 881.00 134 553.40 327.60 0.24% 90 299.80 44 581.20 49.37%
31.10.2000 134 553.40 126 576.40 7 977.00 6.30% 95 232.10 39 321.30 41.29%
30.09.2000 126 576.40 127 061.60 - 485.20 -0.38% 94 680.60 31 895.80 33.69%
31.08.2000 127 061.60 109 595.20 17 466.40 15.94% 92 290.30 34 771.30 37.68%
31.07.2000 109 595.20 109 314.80 280.40 0.26% 93 349.40 16 245.80 17.40%
30.06.2000 109 314.80 101 379.10 7 935.70 7.83% 92 605.90 16 708.90 18.04%
31.05.2000 101 379.10 104 094.00 -2 714.90 -2.61% 99 055.70 2 323.40 2.35%
30.04.2000 104 094.00 109 271.10 -5 177.10 -4.74% 103 301.40 792.60 0.77%
31.03.2000 109 271.10 109 833.10 - 562.00 -0.51% 101 319.20 7 951.90 7.85%
29.02.2000 109 833.10 109 487.20 345.90 0.32% 99 343.70 10 489.40 10.56%
31.01.2000 109 487.20 87 898.30 21 588.90 24.56% 101 228.60 8 258.60 8.16%
31.12.1999 87 898.30 90 299.80 -2 401.50 -2.66% 97 055.40 -9 157.10 -9.43%
30.11.1999 90 299.80 95 232.10 -4 932.30 -5.18% 104 757.30 -14 457.50 -13.80%
31.10.1999 95 232.10 94 680.60 551.50 0.58% 103 923.10 -8 691.00 -8.36%
30.09.1999 94 680.60 92 290.30 2 390.30 2.59% 102 793.90 -8 113.30 -7.89%
31.08.1999 92 290.30 93 349.40 -1 059.10 -1.13% 122 906.90 -30 616.60 -24.91%
31.07.1999 93 349.40 92 605.90 743.50 0.80% 102 756.80 -9 407.40 -9.15%
30.06.1999 92 605.90 99 055.70 -6 449.80 -6.51% 112 903.10 -20 297.20 -17.98%
31.05.1999 99 055.70 103 301.40 -4 245.70 -4.11% 116 542.80 -17 487.10 -15.00%
30.04.1999 103 301.40 101 319.20 1 982.20 1.96% 109 187.10 -5 885.70 -5.39%
31.03.1999 101 319.20 99 343.70 1 975.50 1.99% 97 034.10 4 285.10 4.42%
28.02.1999 99 343.70 101 228.60 -1 884.90 -1.86% 96 550.30 2 793.40 2.89%
31.01.1999 101 228.60 97 055.40 4 173.20 4.30% 96 981.00 4 247.60 4.38%
31.12.1998 97 055.40 104 757.30 -7 701.90 -7.35% 92 557.40 4 498.00 4.86%
30.11.1998 104 757.30 103 923.10 834.20 0.80% 89 663.90 15 093.40 16.83%
31.10.1998 103 923.10 102 793.90 1 129.20 1.10% 92 565.70 11 357.40 12.27%
30.09.1998 102 793.90 122 906.90 -20 113.00 -16.36% 85 392.10 17 401.80 20.38%
31.08.1998 122 906.90 102 756.80 20 150.10 19.61% 85 226.00 37 680.90 44.21%
31.07.1998 102 756.80 112 903.10 -10 146.30 -8.99% 83 753.30 19 003.50 22.69%
30.06.1998 112 903.10 116 542.80 -3 639.70 -3.12% 87 541.10 25 362.00 28.97%
31.05.1998 116 542.80 109 187.10 7 355.70 6.74% 83 379.00 33 163.80 39.77%
30.04.1998 109 187.10 97 034.10 12 153.00 12.52% 78 331.60 30 855.50 39.39%
31.03.1998 97 034.10 96 550.30 483.80 0.50% 75 155.20 21 878.90 29.11%
28.02.1998 96 550.30 96 981.00 - 430.70 -0.44% 75 193.60 21 356.70 28.40%
31.01.1998 96 981.00 92 557.40 4 423.60 4.78% 73 903.80 23 077.20 31.23%
31.12.1997 92 557.40 89 663.90 2 893.50 3.23% 70 603.80 21 953.60 31.09%
30.11.1997 89 663.90 92 565.70 -2 901.80 -3.13% 71 398.70 18 265.20 25.58%
31.10.1997 92 565.70 85 392.10 7 173.60 8.40% 70 752.40 21 813.30 30.83%
30.09.1997 85 392.10 85 226.00 166.10 0.19% 70 647.50 14 744.60 20.87%
31.08.1997 85 226.00 83 753.30 1 472.70 1.76% 71 087.50 14 138.50 19.89%
31.07.1997 83 753.30 87 541.10 -3 787.80 -4.33% 70 725.30 13 028.00 18.42%
30.06.1997 87 541.10 83 379.00 4 162.10 4.99% 50 827.40 36 713.70 72.23%
31.05.1997 83 379.00 78 331.60 5 047.40 6.44% 74 782.50 8 596.50 11.50%
30.04.1997 78 331.60 75 155.20 3 176.40 4.23% 76 003.80 2 327.80 3.06%
31.03.1997 75 155.20 75 193.60 -38.40 -0.05% 47 173.20 27 982.00 59.32%
28.02.1997 75 193.60 73 903.80 1 289.80 1.75% 46 553.00 28 640.60 61.52%
31.01.1997 73 903.80 70 603.80 3 300.00 4.67% 45 117.10 28 786.70 63.80%
31.12.1996 70 603.80 71 398.70 - 794.90 -1.11% 45 282.00 25 321.80 55.92%
30.11.1996 71 398.70 70 752.40 646.30 0.91% 45 586.90 25 811.80 56.62%
31.10.1996 70 752.40 70 647.50 104.90 0.15% 46 055.50 24 696.90 53.62%
30.09.1996 70 647.50 71 087.50 - 440.00 -0.62% 44 150.00 26 497.50 60.02%
31.08.1996 71 087.50 70 725.30 362.20 0.51% 42 183.80 28 903.70 68.52%
31.07.1996 70 725.30 50 827.40 19 897.90 39.15% 42 108.10 28 617.20 67.96%
30.06.1996 50 827.40 74 782.50 -23 955.10 -32.03% 40 022.60 10 804.80 27.00%
31.05.1996 74 782.50 76 003.80 -1 221.30 -1.61% 38 653.40 36 129.10 93.47%
30.04.1996 76 003.80 47 173.20 28 830.60 61.12% 37 299.10 38 704.70 103.77%
31.03.1996 47 173.20 46 553.00 620.20 1.33% 35 439.50 11 733.70 33.11%
29.02.1996 46 553.00 45 117.10 1 435.90 3.18% 35 856.90 10 696.10 29.83%
31.01.1996 45 117.10 45 282.00 - 164.90 -0.36% 41 854.80 3 262.30 7.79%
31.12.1995 45 282.00 45 586.90 - 304.90 -0.67% - - -
30.11.1995 45 586.90 46 055.50 - 468.60 -1.02% - - -
31.10.1995 46 055.50 44 150.00 1 905.50 4.32% - - -
30.09.1995 44 150.00 42 183.80 1 966.20 4.66% - - -
31.08.1995 42 183.80 42 108.10 75.70 0.18% - - -
31.07.1995 42 108.10 40 022.60 2 085.50 5.21% - - -
30.06.1995 40 022.60 38 653.40 1 369.20 3.54% - - -
31.05.1995 38 653.40 37 299.10 1 354.30 3.63% - - -
30.04.1995 37 299.10 35 439.50 1 859.60 5.25% - - -
31.03.1995 35 439.50 35 856.90 - 417.40 -1.16% - - -
28.02.1995 35 856.90 41 854.80 -5 997.90 -14.33% - - -
31.01.1995 41 854.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
Komerční služby (J+L+M+N) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
2.2. O/N deposit (MONETARY BASE (end of month, CZK in bn))
2.2. O/N deposit (MONETARY BASE (monthly average, CZK in bn))
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.