ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti v oblasti nemovitostí, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ, Nevýkonné, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ, Stav (zůstatek)
- Klientské úvěry podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1162)
- Klientské vklady podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1167)
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti v oblasti nemovitostí
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, EUR, L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti v oblasti informačních technologií, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti vedení podniků, poradenství v oblasti řízení, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti v oblasti pronájmu a oper.leasingu, Stav (zůstatek)
- Neživotní pojištění podle odvětví
- Životní pojištění podle odvětví
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti vedení podniků, poradenství v oblasti řízení
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti v oblasti pronájmu a oper.leasingu

Graf hodnot, Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 28.02.2013 218 779.60
Min 31.08.2002 15 251.50

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2015 204 630.90 203 988.70 642.20 0.31% 210 033.70 -5 402.80 -2.57%
31.10.2015 203 988.70 204 873.80 - 885.10 -0.43% 208 650.80 -4 662.10 -2.23%
30.09.2015 204 873.80 204 067.30 806.50 0.40% 208 489.40 -3 615.60 -1.73%
31.08.2015 204 067.30 207 105.60 -3 038.30 -1.47% 206 348.80 -2 281.50 -1.11%
31.07.2015 207 105.60 206 313.00 792.60 0.38% 205 973.60 1 132.00 0.55%
30.06.2015 206 313.00 205 292.80 1 020.20 0.50% 206 873.90 - 560.90 -0.27%
31.05.2015 205 292.80 205 022.90 269.90 0.13% 209 133.50 -3 840.70 -1.84%
30.04.2015 205 022.90 205 097.00 -74.10 -0.04% 211 917.20 -6 894.30 -3.25%
31.03.2015 205 097.00 205 863.80 - 766.80 -0.37% 208 848.00 -3 751.00 -1.80%
28.02.2015 205 863.80 207 699.40 -1 835.60 -0.88% 209 729.50 -3 865.70 -1.84%
31.01.2015 207 699.40 211 081.90 -3 382.50 -1.60% 210 265.50 -2 566.10 -1.22%
31.12.2014 211 081.90 210 033.70 1 048.20 0.50% 209 592.30 1 489.60 0.71%
30.11.2014 210 033.70 208 650.80 1 382.90 0.66% 209 581.10 452.60 0.22%
31.10.2014 208 650.80 208 489.40 161.40 0.08% 208 456.10 194.70 0.09%
30.09.2014 208 489.40 206 348.80 2 140.60 1.04% 207 749.30 740.10 0.36%
31.08.2014 206 348.80 205 973.60 375.20 0.18% 209 870.60 -3 521.80 -1.68%
31.07.2014 205 973.60 206 873.90 - 900.30 -0.44% 206 569.40 - 595.80 -0.29%
30.06.2014 206 873.90 209 133.50 -2 259.60 -1.08% 210 730.00 -3 856.10 -1.83%
31.05.2014 209 133.50 211 917.20 -2 783.70 -1.31% 210 406.50 -1 273.00 -0.60%
30.04.2014 211 917.20 208 848.00 3 069.20 1.47% 217 361.80 -5 444.60 -2.50%
31.03.2014 208 848.00 209 729.50 - 881.50 -0.42% 218 439.20 -9 591.20 -4.39%
28.02.2014 209 729.50 210 265.50 - 536.00 -0.25% 218 779.60 -9 050.10 -4.14%
31.01.2014 210 265.50 209 592.30 673.20 0.32% 218 641.90 -8 376.40 -3.83%
31.12.2013 209 592.30 209 581.10 11.20 0.01% 213 761.20 -4 168.90 -1.95%
30.11.2013 209 581.10 208 456.10 1 125.00 0.54% 213 359.90 -3 778.80 -1.77%
31.10.2013 208 456.10 207 749.30 706.80 0.34% 209 422.70 - 966.60 -0.46%
30.09.2013 207 749.30 209 870.60 -2 121.30 -1.01% 208 802.30 -1 053.00 -0.50%
31.08.2013 209 870.60 206 569.40 3 301.20 1.60% 208 903.20 967.40 0.46%
31.07.2013 206 569.40 210 730.00 -4 160.60 -1.97% 209 690.90 -3 121.50 -1.49%
30.06.2013 210 730.00 210 406.50 323.50 0.15% 209 816.30 913.70 0.44%
31.05.2013 210 406.50 217 361.80 -6 955.30 -3.20% 208 810.20 1 596.30 0.76%
30.04.2013 217 361.80 218 439.20 -1 077.40 -0.49% 208 179.80 9 182.00 4.41%
31.03.2013 218 439.20 218 779.60 - 340.40 -0.16% 209 387.20 9 052.00 4.32%
28.02.2013 218 779.60 218 641.90 137.70 0.06% 209 833.30 8 946.30 4.26%
31.01.2013 218 641.90 213 761.20 4 880.70 2.28% 207 678.00 10 963.90 5.28%
31.12.2012 213 761.20 213 359.90 401.30 0.19% 209 011.00 4 750.20 2.27%
30.11.2012 213 359.90 209 422.70 3 937.20 1.88% 206 512.50 6 847.40 3.32%
31.10.2012 209 422.70 208 802.30 620.40 0.30% 205 647.10 3 775.60 1.84%
30.09.2012 208 802.30 208 903.20 - 100.90 -0.05% 207 104.90 1 697.40 0.82%
31.08.2012 208 903.20 209 690.90 - 787.70 -0.38% 203 099.30 5 803.90 2.86%
31.07.2012 209 690.90 209 816.30 - 125.40 -0.06% 203 232.00 6 458.90 3.18%
30.06.2012 209 816.30 208 810.20 1 006.10 0.48% 201 536.80 8 279.50 4.11%
31.05.2012 208 810.20 208 179.80 630.40 0.30% 199 289.00 9 521.20 4.78%
30.04.2012 208 179.80 209 387.20 -1 207.40 -0.58% 199 322.60 8 857.20 4.44%
31.03.2012 209 387.20 209 833.30 - 446.10 -0.21% 200 060.60 9 326.60 4.66%
29.02.2012 209 833.30 207 678.00 2 155.30 1.04% 200 926.60 8 906.70 4.43%
31.01.2012 207 678.00 209 011.00 -1 333.00 -0.64% 199 144.60 8 533.40 4.29%
31.12.2011 209 011.00 206 512.50 2 498.50 1.21% 199 234.80 9 776.20 4.91%
30.11.2011 206 512.50 205 647.10 865.40 0.42% 196 497.50 10 015.00 5.10%
31.10.2011 205 647.10 207 104.90 -1 457.80 -0.70% 196 608.10 9 039.00 4.60%
30.09.2011 207 104.90 203 099.30 4 005.60 1.97% 194 186.80 12 918.10 6.65%
31.08.2011 203 099.30 203 232.00 - 132.70 -0.07% 192 959.40 10 139.90 5.25%
31.07.2011 203 232.00 201 536.80 1 695.20 0.84% 190 441.90 12 790.10 6.72%
30.06.2011 201 536.80 199 289.00 2 247.80 1.13% 187 024.60 14 512.20 7.76%
31.05.2011 199 289.00 199 322.60 -33.60 -0.02% 185 330.40 13 958.60 7.53%
30.04.2011 199 322.60 200 060.60 - 738.00 -0.37% 186 121.80 13 200.80 7.09%
31.03.2011 200 060.60 200 926.60 - 866.00 -0.43% 185 886.40 14 174.20 7.63%
28.02.2011 200 926.60 199 144.60 1 782.00 0.89% 185 570.20 15 356.40 8.28%
31.01.2011 199 144.60 199 234.80 -90.20 -0.05% 186 075.80 13 068.80 7.02%
31.12.2010 199 234.80 196 497.50 2 737.30 1.39% 188 300.30 10 934.50 5.81%
30.11.2010 196 497.50 196 608.10 - 110.60 -0.06% 185 717.10 10 780.40 5.80%
31.10.2010 196 608.10 194 186.80 2 421.30 1.25% 182 097.10 14 511.00 7.97%
30.09.2010 194 186.80 192 959.40 1 227.40 0.64% 182 444.60 11 742.20 6.44%
31.08.2010 192 959.40 190 441.90 2 517.50 1.32% 182 414.60 10 544.80 5.78%
31.07.2010 190 441.90 187 024.60 3 417.30 1.83% 182 132.70 8 309.20 4.56%
30.06.2010 187 024.60 185 330.40 1 694.20 0.91% 181 284.80 5 739.80 3.17%
31.05.2010 185 330.40 186 121.80 - 791.40 -0.43% 180 894.20 4 436.20 2.45%
30.04.2010 186 121.80 185 886.40 235.40 0.13% 179 247.80 6 874.00 3.83%
31.03.2010 185 886.40 185 570.20 316.20 0.17% 179 628.60 6 257.80 3.48%
28.02.2010 185 570.20 186 075.80 - 505.60 -0.27% 178 871.40 6 698.80 3.75%
31.01.2010 186 075.80 188 300.30 -2 224.50 -1.18% 177 177.90 8 897.90 5.02%
31.12.2009 188 300.30 185 717.10 2 583.20 1.39% 190 920.40 -2 620.10 -1.37%
30.11.2009 185 717.10 182 097.10 3 620.00 1.99% 191 561.60 -5 844.50 -3.05%
31.10.2009 182 097.10 182 444.60 - 347.50 -0.19% 190 077.40 -7 980.30 -4.20%
30.09.2009 182 444.60 182 414.60 30.00 0.02% 183 955.80 -1 511.20 -0.82%
31.08.2009 182 414.60 182 132.70 281.90 0.15% 178 877.80 3 536.80 1.98%
31.07.2009 182 132.70 181 284.80 847.90 0.47% 175 797.80 6 334.90 3.60%
30.06.2009 181 284.80 180 894.20 390.60 0.22% 170 518.30 10 766.50 6.31%
31.05.2009 180 894.20 179 247.80 1 646.40 0.92% 164 238.70 16 655.50 10.14%
30.04.2009 179 247.80 179 628.60 - 380.80 -0.21% 158 781.90 20 465.90 12.89%
31.03.2009 179 628.60 178 871.40 757.20 0.42% 156 709.60 22 919.00 14.63%
28.02.2009 178 871.40 177 177.90 1 693.50 0.96% 154 708.30 24 163.10 15.62%
31.01.2009 177 177.90 190 920.40 -13 742.50 -7.20% 151 257.40 25 920.50 17.14%
31.12.2008 190 920.40 191 561.60 - 641.20 -0.33% 151 644.90 39 275.50 25.90%
30.11.2008 191 561.60 190 077.40 1 484.20 0.78% 146 002.00 45 559.60 31.20%
31.10.2008 190 077.40 183 955.80 6 121.60 3.33% 142 715.00 47 362.40 33.19%
30.09.2008 183 955.80 178 877.80 5 078.00 2.84% 136 714.50 47 241.30 34.55%
31.08.2008 178 877.80 175 797.80 3 080.00 1.75% 131 485.20 47 392.60 36.04%
31.07.2008 175 797.80 170 518.30 5 279.50 3.10% 126 411.10 49 386.70 39.07%
30.06.2008 170 518.30 164 238.70 6 279.60 3.82% 117 001.30 53 517.00 45.74%
31.05.2008 164 238.70 158 781.90 5 456.80 3.44% 114 970.90 49 267.80 42.85%
30.04.2008 158 781.90 156 709.60 2 072.30 1.32% 109 457.30 49 324.60 45.06%
31.03.2008 156 709.60 154 708.30 2 001.30 1.29% 106 739.60 49 970.00 46.81%
29.02.2008 154 708.30 151 257.40 3 450.90 2.28% 105 639.60 49 068.70 46.45%
31.01.2008 151 257.40 151 644.90 - 387.50 -0.26% 103 758.00 47 499.40 45.78%
31.12.2007 151 644.90 146 002.00 5 642.90 3.86% 100 860.70 50 784.20 50.35%
30.11.2007 146 002.00 142 715.00 3 287.00 2.30% 96 539.00 49 463.00 51.24%
31.10.2007 142 715.00 136 714.50 6 000.50 4.39% 92 763.00 49 952.00 53.85%
30.09.2007 136 714.50 131 485.20 5 229.30 3.98% 89 519.60 47 194.90 52.72%
31.08.2007 131 485.20 126 411.10 5 074.10 4.01% 84 932.30 46 552.90 54.81%
31.07.2007 126 411.10 117 001.30 9 409.80 8.04% 82 243.60 44 167.50 53.70%
30.06.2007 117 001.30 114 970.90 2 030.40 1.77% 80 590.60 36 410.70 45.18%
31.05.2007 114 970.90 109 457.30 5 513.60 5.04% 77 725.50 37 245.40 47.92%
30.04.2007 109 457.30 106 739.60 2 717.70 2.55% 74 115.20 35 342.10 47.69%
31.03.2007 106 739.60 105 639.60 1 100.00 1.04% 71 447.30 35 292.30 49.40%
28.02.2007 105 639.60 103 758.00 1 881.60 1.81% 72 925.90 32 713.70 44.86%
31.01.2007 103 758.00 100 860.70 2 897.30 2.87% 71 018.60 32 739.40 46.10%
31.12.2006 100 860.70 96 539.00 4 321.70 4.48% 68 641.60 32 219.10 46.94%
30.11.2006 96 539.00 92 763.00 3 776.00 4.07% 66 768.30 29 770.70 44.59%
31.10.2006 92 763.00 89 519.60 3 243.40 3.62% 62 111.10 30 651.90 49.35%
30.09.2006 89 519.60 84 932.30 4 587.30 5.40% 58 891.60 30 628.00 52.01%
31.08.2006 84 932.30 82 243.60 2 688.70 3.27% 57 830.90 27 101.40 46.86%
31.07.2006 82 243.60 80 590.60 1 653.00 2.05% 54 215.10 28 028.50 51.70%
30.06.2006 80 590.60 77 725.50 2 865.10 3.69% 51 739.60 28 851.00 55.76%
31.05.2006 77 725.50 74 115.20 3 610.30 4.87% 50 563.20 27 162.30 53.72%
30.04.2006 74 115.20 71 447.30 2 667.90 3.73% 48 508.50 25 606.70 52.79%
31.03.2006 71 447.30 72 925.90 -1 478.60 -2.03% 47 777.60 23 669.70 49.54%
28.02.2006 72 925.90 71 018.60 1 907.30 2.69% 46 979.20 25 946.70 55.23%
31.01.2006 71 018.60 68 641.60 2 377.00 3.46% 45 635.50 25 383.10 55.62%
31.12.2005 68 641.60 66 768.30 1 873.30 2.81% 44 976.40 23 665.20 52.62%
30.11.2005 66 768.30 62 111.10 4 657.20 7.50% 45 191.80 21 576.50 47.74%
31.10.2005 62 111.10 58 891.60 3 219.50 5.47% 44 459.00 17 652.10 39.70%
30.09.2005 58 891.60 57 830.90 1 060.70 1.83% 43 626.60 15 265.00 34.99%
31.08.2005 57 830.90 54 215.10 3 615.80 6.67% 41 984.30 15 846.60 37.74%
31.07.2005 54 215.10 51 739.60 2 475.50 4.78% 35 735.60 18 479.50 51.71%
30.06.2005 51 739.60 50 563.20 1 176.40 2.33% 34 517.20 17 222.40 49.90%
31.05.2005 50 563.20 48 508.50 2 054.70 4.24% 28 407.70 22 155.50 77.99%
30.04.2005 48 508.50 47 777.60 730.90 1.53% 27 047.60 21 460.90 79.34%
31.03.2005 47 777.60 46 979.20 798.40 1.70% 26 376.00 21 401.60 81.14%
28.02.2005 46 979.20 45 635.50 1 343.70 2.94% 26 669.00 20 310.20 76.16%
31.01.2005 45 635.50 44 976.40 659.10 1.47% 22 700.30 22 935.20 101.03%
31.12.2004 44 976.40 45 191.80 - 215.40 -0.48% 24 595.40 20 381.00 82.86%
30.11.2004 45 191.80 44 459.00 732.80 1.65% 24 010.20 21 181.60 88.22%
31.10.2004 44 459.00 43 626.60 832.40 1.91% 23 611.70 20 847.30 88.29%
30.09.2004 43 626.60 41 984.30 1 642.30 3.91% 23 448.30 20 178.30 86.05%
31.08.2004 41 984.30 35 735.60 6 248.70 17.49% 22 143.90 19 840.40 89.60%
31.07.2004 35 735.60 34 517.20 1 218.40 3.53% 21 444.00 14 291.60 66.65%
30.06.2004 34 517.20 28 407.70 6 109.50 21.51% 20 769.50 13 747.70 66.19%
31.05.2004 28 407.70 27 047.60 1 360.10 5.03% 19 426.40 8 981.30 46.23%
30.04.2004 27 047.60 26 376.00 671.60 2.55% 19 891.80 7 155.80 35.97%
31.03.2004 26 376.00 26 669.00 - 293.00 -1.10% 19 373.00 7 003.00 36.15%
29.02.2004 26 669.00 22 700.30 3 968.70 17.48% 19 646.80 7 022.20 35.74%
31.01.2004 22 700.30 24 595.40 -1 895.10 -7.71% 20 124.70 2 575.60 12.80%
31.12.2003 24 595.40 24 010.20 585.20 2.44% 18 994.30 5 601.10 29.49%
30.11.2003 24 010.20 23 611.70 398.50 1.69% 18 889.10 5 121.10 27.11%
31.10.2003 23 611.70 23 448.30 163.40 0.70% 18 649.30 4 962.40 26.61%
30.09.2003 23 448.30 22 143.90 1 304.40 5.89% 16 893.70 6 554.60 38.80%
31.08.2003 22 143.90 21 444.00 699.90 3.26% 15 251.50 6 892.40 45.19%
31.07.2003 21 444.00 20 769.50 674.50 3.25% 16 295.40 5 148.60 31.60%
30.06.2003 20 769.50 19 426.40 1 343.10 6.91% 18 358.40 2 411.10 13.13%
31.05.2003 19 426.40 19 891.80 - 465.40 -2.34% 18 629.30 797.10 4.28%
30.04.2003 19 891.80 19 373.00 518.80 2.68% 18 873.70 1 018.10 5.39%
31.03.2003 19 373.00 19 646.80 - 273.80 -1.39% 20 771.80 -1 398.80 -6.73%
28.02.2003 19 646.80 20 124.70 - 477.90 -2.37% 21 950.10 -2 303.30 -10.49%
31.01.2003 20 124.70 18 994.30 1 130.40 5.95% 21 457.20 -1 332.50 -6.21%
31.12.2002 18 994.30 18 889.10 105.20 0.56% 23 545.30 -4 551.00 -19.33%
30.11.2002 18 889.10 18 649.30 239.80 1.29% 21 680.80 -2 791.70 -12.88%
31.10.2002 18 649.30 16 893.70 1 755.60 10.39% 21 786.60 -3 137.30 -14.40%
30.09.2002 16 893.70 15 251.50 1 642.20 10.77% 22 328.50 -5 434.80 -24.34%
31.08.2002 15 251.50 16 295.40 -1 043.90 -6.41% 39 304.80 -24 053.30 -61.20%
31.07.2002 16 295.40 18 358.40 -2 063.00 -11.24% 38 946.40 -22 651.00 -58.16%
30.06.2002 18 358.40 18 629.30 - 270.90 -1.45% 36 829.40 -18 471.00 -50.15%
31.05.2002 18 629.30 18 873.70 - 244.40 -1.29% 37 290.70 -18 661.40 -50.04%
30.04.2002 18 873.70 20 771.80 -1 898.10 -9.14% 36 287.90 -17 414.20 -47.99%
31.03.2002 20 771.80 21 950.10 -1 178.30 -5.37% 36 073.20 -15 301.40 -42.42%
28.02.2002 21 950.10 21 457.20 492.90 2.30% 37 437.00 -15 486.90 -41.37%
31.01.2002 21 457.20 23 545.30 -2 088.10 -8.87% 38 551.20 -17 094.00 -44.34%
31.12.2001 23 545.30 21 680.80 1 864.50 8.60% 36 953.80 -13 408.50 -36.28%
30.11.2001 21 680.80 21 786.60 - 105.80 -0.49% 37 851.60 -16 170.80 -42.72%
31.10.2001 21 786.60 22 328.50 - 541.90 -2.43% 37 949.60 -16 163.00 -42.59%
30.09.2001 22 328.50 39 304.80 -16 976.30 -43.19% 37 916.30 -15 587.80 -41.11%
31.08.2001 39 304.80 38 946.40 358.40 0.92% 37 447.20 1 857.60 4.96%
31.07.2001 38 946.40 36 829.40 2 117.00 5.75% 37 034.10 1 912.30 5.16%
30.06.2001 36 829.40 37 290.70 - 461.30 -1.24% 39 130.10 -2 300.70 -5.88%
31.05.2001 37 290.70 36 287.90 1 002.80 2.76% 39 809.10 -2 518.40 -6.33%
30.04.2001 36 287.90 36 073.20 214.70 0.60% 44 255.70 -7 967.80 -18.00%
31.03.2001 36 073.20 37 437.00 -1 363.80 -3.64% 41 955.60 -5 882.40 -14.02%
28.02.2001 37 437.00 38 551.20 -1 114.20 -2.89% 43 466.40 -6 029.40 -13.87%
31.01.2001 38 551.20 36 953.80 1 597.40 4.32% 40 618.20 -2 067.00 -5.09%
31.12.2000 36 953.80 37 851.60 - 897.80 -2.37% - - -
30.11.2000 37 851.60 37 949.60 -98.00 -0.26% - - -
31.10.2000 37 949.60 37 916.30 33.30 0.09% - - -
30.09.2000 37 916.30 37 447.20 469.10 1.25% - - -
31.08.2000 37 447.20 37 034.10 413.10 1.12% - - -
31.07.2000 37 034.10 39 130.10 -2 096.00 -5.36% - - -
30.06.2000 39 130.10 39 809.10 - 679.00 -1.71% - - -
31.05.2000 39 809.10 44 255.70 -4 446.60 -10.05% - - -
30.04.2000 44 255.70 41 955.60 2 300.10 5.48% - - -
31.03.2000 41 955.60 43 466.40 -1 510.80 -3.48% - - -
29.02.2000 43 466.40 40 618.20 2 848.20 7.01% - - -
31.01.2000 40 618.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
Činnosti v oblasti nemovitostí (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
Činnosti v oblasti nemovitostí (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup bytových nemovitostí - celkem (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost do 1 roku včetně (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost nad 5 let (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
Čistá zahraniční aktiva - roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky (Aktiva, hlavní položky, celkem)
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky (Aktiva, hlavní položky, celkem)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.