Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na spotřebu
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na bydlení
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na spotřebu
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na bydlení
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Ostatní
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Ostatní
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 5 let, Na spotřebu
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 5 let, Na bydlení
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 5 let, Na spotřebu
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 5 let, Na bydlení
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Na spotřebu
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Na bydlení
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Na spotřebu
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Na bydlení
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 5 let, Ostatní
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 5 let, Ostatní
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Ostatní
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Ostatní
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok

Graf hodnot, Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2018 3 433.00
Max 31.12.2003 35 890.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 3 451.80 3 455.00 -3.20 -0.09% 3 630.70 - 178.90 -4.93%
31.05.2019 3 455.00 3 465.90 -10.90 -0.31% 3 600.80 - 145.80 -4.05%
30.04.2019 3 465.90 3 513.20 -47.30 -1.35% 3 590.40 - 124.50 -3.47%
31.03.2019 3 513.20 3 647.60 - 134.40 -3.68% 3 629.50 - 116.30 -3.20%
28.02.2019 3 647.60 3 808.50 - 160.90 -4.22% 3 643.60 4.00 0.11%
31.01.2019 3 808.50 3 433.00 375.50 10.94% 3 722.50 86.00 2.31%
31.12.2018 3 433.00 3 490.80 -57.80 -1.66% 3 778.80 - 345.80 -9.15%
30.11.2018 3 490.80 3 567.60 -76.80 -2.15% 3 810.20 - 319.40 -8.38%
31.10.2018 3 567.60 3 567.30 0.30 0.01% 3 806.60 - 239.00 -6.28%
30.09.2018 3 567.30 3 579.60 -12.30 -0.34% 14 117.90 -10 550.60 -74.73%
31.08.2018 3 579.60 3 635.20 -55.60 -1.53% 14 015.50 -10 435.90 -74.46%
31.07.2018 3 635.20 3 630.70 4.50 0.12% 13 773.10 -10 137.90 -73.61%
30.06.2018 3 630.70 3 600.80 29.90 0.83% 13 675.60 -10 044.90 -73.45%
31.05.2018 3 600.80 3 590.40 10.40 0.29% 13 320.50 -9 719.70 -72.97%
30.04.2018 3 590.40 3 629.50 -39.10 -1.08% 13 386.70 -9 796.30 -73.18%
31.03.2018 3 629.50 3 643.60 -14.10 -0.39% 13 001.20 -9 371.70 -72.08%
28.02.2018 3 643.60 3 722.50 -78.90 -2.12% 12 654.30 -9 010.70 -71.21%
31.01.2018 3 722.50 3 778.80 -56.30 -1.49% 12 396.50 -8 674.00 -69.97%
31.12.2017 3 778.80 3 810.20 -31.40 -0.82% 12 301.00 -8 522.20 -69.28%
30.11.2017 3 810.20 3 806.60 3.60 0.09% 12 174.80 -8 364.60 -68.70%
31.10.2017 3 806.60 14 117.90 -10 311.30 -73.04% 12 038.20 -8 231.60 -68.38%
30.09.2017 14 117.90 14 015.50 102.40 0.73% 11 937.80 2 180.10 18.26%
31.08.2017 14 015.50 13 773.10 242.40 1.76% 11 852.50 2 163.00 18.25%
31.07.2017 13 773.10 13 675.60 97.50 0.71% 11 754.10 2 019.00 17.18%
30.06.2017 13 675.60 13 320.50 355.10 2.67% 11 804.10 1 871.50 15.85%
31.05.2017 13 320.50 13 386.70 -66.20 -0.49% 11 671.40 1 649.10 14.13%
30.04.2017 13 386.70 13 001.20 385.50 2.97% 11 556.90 1 829.80 15.83%
31.03.2017 13 001.20 12 654.30 346.90 2.74% 11 410.70 1 590.50 13.94%
28.02.2017 12 654.30 12 396.50 257.80 2.08% 11 308.60 1 345.70 11.90%
31.01.2017 12 396.50 12 301.00 95.50 0.78% 11 237.10 1 159.40 10.32%
31.12.2016 12 301.00 12 174.80 126.20 1.04% 11 118.30 1 182.70 10.64%
30.11.2016 12 174.80 12 038.20 136.60 1.13% 10 971.10 1 203.70 10.97%
31.10.2016 12 038.20 11 937.80 100.40 0.84% 10 887.30 1 150.90 10.57%
30.09.2016 11 937.80 11 852.50 85.30 0.72% 10 571.30 1 366.50 12.93%
31.08.2016 11 852.50 11 754.10 98.40 0.84% 10 458.70 1 393.80 13.33%
31.07.2016 11 754.10 11 804.10 -50.00 -0.42% 10 397.10 1 357.00 13.05%
30.06.2016 11 804.10 11 671.40 132.70 1.14% 10 495.20 1 308.90 12.47%
31.05.2016 11 671.40 11 556.90 114.50 0.99% 10 298.60 1 372.80 13.33%
30.04.2016 11 556.90 11 410.70 146.20 1.28% 10 353.00 1 203.90 11.63%
31.03.2016 11 410.70 11 308.60 102.10 0.90% 10 178.20 1 232.50 12.11%
29.02.2016 11 308.60 11 237.10 71.50 0.64% 10 098.60 1 210.00 11.98%
31.01.2016 11 237.10 11 118.30 118.80 1.07% 10 253.60 983.50 9.59%
31.12.2015 11 118.30 10 971.10 147.20 1.34% 10 329.20 789.10 7.64%
30.11.2015 10 971.10 10 887.30 83.80 0.77% 10 362.70 608.40 5.87%
31.10.2015 10 887.30 10 571.30 316.00 2.99% 10 449.00 438.30 4.19%
30.09.2015 10 571.30 10 458.70 112.60 1.08% 10 679.10 - 107.80 -1.01%
31.08.2015 10 458.70 10 397.10 61.60 0.59% 10 699.80 - 241.10 -2.25%
31.07.2015 10 397.10 10 495.20 -98.10 -0.93% 10 563.10 - 166.00 -1.57%
30.06.2015 10 495.20 10 298.60 196.60 1.91% 10 396.90 98.30 0.95%
31.05.2015 10 298.60 10 353.00 -54.40 -0.53% 10 210.70 87.90 0.86%
30.04.2015 10 353.00 10 178.20 174.80 1.72% 10 075.70 277.30 2.75%
31.03.2015 10 178.20 10 098.60 79.60 0.79% 9 950.10 228.10 2.29%
28.02.2015 10 098.60 10 253.60 - 155.00 -1.51% 9 850.30 248.30 2.52%
31.01.2015 10 253.60 10 329.20 -75.60 -0.73% 9 738.50 515.10 5.29%
31.12.2014 10 329.20 10 362.70 -33.50 -0.32% 10 348.80 -19.60 -0.19%
30.11.2014 10 362.70 10 449.00 -86.30 -0.83% 10 349.20 13.50 0.13%
31.10.2014 10 449.00 10 679.10 - 230.10 -2.15% 10 197.30 251.70 2.47%
30.09.2014 10 679.10 10 699.80 -20.70 -0.19% 10 031.40 647.70 6.46%
31.08.2014 10 699.80 10 563.10 136.70 1.29% 9 856.10 843.70 8.56%
31.07.2014 10 563.10 10 396.90 166.20 1.60% 9 718.80 844.30 8.69%
30.06.2014 10 396.90 10 210.70 186.20 1.82% 9 630.50 766.40 7.96%
31.05.2014 10 210.70 10 075.70 135.00 1.34% 9 448.90 761.80 8.06%
30.04.2014 10 075.70 9 950.10 125.60 1.26% 9 163.00 912.70 9.96%
31.03.2014 9 950.10 9 850.30 99.80 1.01% 9 033.10 917.00 10.15%
28.02.2014 9 850.30 9 738.50 111.80 1.15% 8 917.80 932.50 10.46%
31.01.2014 9 738.50 10 348.80 - 610.30 -5.90% 9 031.40 707.10 7.83%
31.12.2013 10 348.80 10 349.20 -0.40 -0.00% 8 953.70 1 395.10 15.58%
30.11.2013 10 349.20 10 197.30 151.90 1.49% 8 755.70 1 593.50 18.20%
31.10.2013 10 197.30 10 031.40 165.90 1.65% 8 580.00 1 617.30 18.85%
30.09.2013 10 031.40 9 856.10 175.30 1.78% 8 383.90 1 647.50 19.65%
31.08.2013 9 856.10 9 718.80 137.30 1.41% 8 226.90 1 629.20 19.80%
31.07.2013 9 718.80 9 630.50 88.30 0.92% 8 061.90 1 656.90 20.55%
30.06.2013 9 630.50 9 448.90 181.60 1.92% 8 229.20 1 401.30 17.03%
31.05.2013 9 448.90 9 163.00 285.90 3.12% 8 931.30 517.60 5.80%
30.04.2013 9 163.00 9 033.10 129.90 1.44% 8 882.50 280.50 3.16%
31.03.2013 9 033.10 8 917.80 115.30 1.29% 8 993.10 40.00 0.44%
28.02.2013 8 917.80 9 031.40 - 113.60 -1.26% 9 128.40 - 210.60 -2.31%
31.01.2013 9 031.40 8 953.70 77.70 0.87% 9 155.10 - 123.70 -1.35%
31.12.2012 8 953.70 8 755.70 198.00 2.26% 9 174.70 - 221.00 -2.41%
30.11.2012 8 755.70 8 580.00 175.70 2.05% 9 261.70 - 506.00 -5.46%
31.10.2012 8 580.00 8 383.90 196.10 2.34% 9 495.70 - 915.70 -9.64%
30.09.2012 8 383.90 8 226.90 157.00 1.91% 9 663.30 -1 279.40 -13.24%
31.08.2012 8 226.90 8 061.90 165.00 2.05% 9 747.70 -1 520.80 -15.60%
31.07.2012 8 061.90 8 229.20 - 167.30 -2.03% 9 769.20 -1 707.30 -17.48%
30.06.2012 8 229.20 8 931.30 - 702.10 -7.86% 9 734.90 -1 505.70 -15.47%
31.05.2012 8 931.30 8 882.50 48.80 0.55% 9 823.70 - 892.40 -9.08%
30.04.2012 8 882.50 8 993.10 - 110.60 -1.23% 9 844.30 - 961.80 -9.77%
31.03.2012 8 993.10 9 128.40 - 135.30 -1.48% 10 007.10 -1 014.00 -10.13%
29.02.2012 9 128.40 9 155.10 -26.70 -0.29% 10 577.70 -1 449.30 -13.70%
31.01.2012 9 155.10 9 174.70 -19.60 -0.21% 10 631.70 -1 476.60 -13.89%
31.12.2011 9 174.70 9 261.70 -87.00 -0.94% 10 763.10 -1 588.40 -14.76%
30.11.2011 9 261.70 9 495.70 - 234.00 -2.46% 10 863.40 -1 601.70 -14.74%
31.10.2011 9 495.70 9 663.30 - 167.60 -1.73% 10 957.20 -1 461.50 -13.34%
30.09.2011 9 663.30 9 747.70 -84.40 -0.87% 11 043.90 -1 380.60 -12.50%
31.08.2011 9 747.70 9 769.20 -21.50 -0.22% 11 061.10 -1 313.40 -11.87%
31.07.2011 9 769.20 9 734.90 34.30 0.35% 11 172.20 -1 403.00 -12.56%
30.06.2011 9 734.90 9 823.70 -88.80 -0.90% 11 216.20 -1 481.30 -13.21%
31.05.2011 9 823.70 9 844.30 -20.60 -0.21% 6 284.00 3 539.70 56.33%
30.04.2011 9 844.30 10 007.10 - 162.80 -1.63% 6 194.60 3 649.70 58.92%
31.03.2011 10 007.10 10 577.70 - 570.60 -5.39% 6 223.80 3 783.30 60.79%
28.02.2011 10 577.70 10 631.70 -54.00 -0.51% 6 290.30 4 287.40 68.16%
31.01.2011 10 631.70 10 763.10 - 131.40 -1.22% 6 136.70 4 495.00 73.25%
31.12.2010 10 763.10 10 863.40 - 100.30 -0.92% 6 291.20 4 471.90 71.08%
30.11.2010 10 863.40 10 957.20 -93.80 -0.86% 6 394.10 4 469.30 69.90%
31.10.2010 10 957.20 11 043.90 -86.70 -0.79% 6 403.60 4 553.60 71.11%
30.09.2010 11 043.90 11 061.10 -17.20 -0.16% 6 275.30 4 768.60 75.99%
31.08.2010 11 061.10 11 172.20 - 111.10 -0.99% 6 193.80 4 867.30 78.58%
31.07.2010 11 172.20 11 216.20 -44.00 -0.39% 5 999.80 5 172.40 86.21%
30.06.2010 11 216.20 6 284.00 4 932.20 78.49% 5 920.00 5 296.20 89.46%
31.05.2010 6 284.00 6 194.60 89.40 1.44% 5 898.10 385.90 6.54%
30.04.2010 6 194.60 6 223.80 -29.20 -0.47% 6 065.90 128.70 2.12%
31.03.2010 6 223.80 6 290.30 -66.50 -1.06% 6 099.50 124.30 2.04%
28.02.2010 6 290.30 6 136.70 153.60 2.50% 6 119.80 170.50 2.79%
31.01.2010 6 136.70 6 291.20 - 154.50 -2.46% 6 114.30 22.40 0.37%
31.12.2009 6 291.20 6 394.10 - 102.90 -1.61% 6 188.20 103.00 1.66%
30.11.2009 6 394.10 6 403.60 -9.50 -0.15% 6 263.90 130.20 2.08%
31.10.2009 6 403.60 6 275.30 128.30 2.04% 6 349.40 54.20 0.85%
30.09.2009 6 275.30 6 193.80 81.50 1.32% 6 376.20 - 100.90 -1.58%
31.08.2009 6 193.80 5 999.80 194.00 3.23% 6 380.50 - 186.70 -2.93%
31.07.2009 5 999.80 5 920.00 79.80 1.35% 6 417.30 - 417.50 -6.51%
30.06.2009 5 920.00 5 898.10 21.90 0.37% 6 382.90 - 462.90 -7.25%
31.05.2009 5 898.10 6 065.90 - 167.80 -2.77% 6 413.20 - 515.10 -8.03%
30.04.2009 6 065.90 6 099.50 -33.60 -0.55% 6 846.30 - 780.40 -11.40%
31.03.2009 6 099.50 6 119.80 -20.30 -0.33% 6 896.00 - 796.50 -11.55%
28.02.2009 6 119.80 6 114.30 5.50 0.09% 7 095.20 - 975.40 -13.75%
31.01.2009 6 114.30 6 188.20 -73.90 -1.19% 7 193.70 -1 079.40 -15.00%
31.12.2008 6 188.20 6 263.90 -75.70 -1.21% 7 301.70 -1 113.50 -15.25%
30.11.2008 6 263.90 6 349.40 -85.50 -1.35% 7 410.30 -1 146.40 -15.47%
31.10.2008 6 349.40 6 376.20 -26.80 -0.42% 7 620.80 -1 271.40 -16.68%
30.09.2008 6 376.20 6 380.50 -4.30 -0.07% 7 795.30 -1 419.10 -18.20%
31.08.2008 6 380.50 6 417.30 -36.80 -0.57% 8 036.90 -1 656.40 -20.61%
31.07.2008 6 417.30 6 382.90 34.40 0.54% 8 262.60 -1 845.30 -22.33%
30.06.2008 6 382.90 6 413.20 -30.30 -0.47% 8 514.80 -2 131.90 -25.04%
31.05.2008 6 413.20 6 846.30 - 433.10 -6.33% 8 780.10 -2 366.90 -26.96%
30.04.2008 6 846.30 6 896.00 -49.70 -0.72% 9 187.20 -2 340.90 -25.48%
31.03.2008 6 896.00 7 095.20 - 199.20 -2.81% 9 439.00 -2 543.00 -26.94%
29.02.2008 7 095.20 7 193.70 -98.50 -1.37% 9 686.90 -2 591.70 -26.75%
31.01.2008 7 193.70 7 301.70 - 108.00 -1.48% 9 961.60 -2 767.90 -27.79%
31.12.2007 7 301.70 7 410.30 - 108.60 -1.47% 10 178.00 -2 876.30 -28.26%
30.11.2007 7 410.30 7 620.80 - 210.50 -2.76% 10 580.90 -3 170.60 -29.97%
31.10.2007 7 620.80 7 795.30 - 174.50 -2.24% 10 908.10 -3 287.30 -30.14%
30.09.2007 7 795.30 8 036.90 - 241.60 -3.01% 11 273.90 -3 478.60 -30.86%
31.08.2007 8 036.90 8 262.60 - 225.70 -2.73% 11 646.20 -3 609.30 -30.99%
31.07.2007 8 262.60 8 514.80 - 252.20 -2.96% 11 857.40 -3 594.80 -30.32%
30.06.2007 8 514.80 8 780.10 - 265.30 -3.02% 12 042.50 -3 527.70 -29.29%
31.05.2007 8 780.10 9 187.20 - 407.10 -4.43% 12 205.10 -3 425.00 -28.06%
30.04.2007 9 187.20 9 439.00 - 251.80 -2.67% 12 466.80 -3 279.60 -26.31%
31.03.2007 9 439.00 9 686.90 - 247.90 -2.56% 12 477.70 -3 038.70 -24.35%
28.02.2007 9 686.90 9 961.60 - 274.70 -2.76% 12 435.80 -2 748.90 -22.10%
31.01.2007 9 961.60 10 178.00 - 216.40 -2.13% 12 553.50 -2 591.90 -20.65%
31.12.2006 10 178.00 10 580.90 - 402.90 -3.81% 12 749.20 -2 571.20 -20.17%
30.11.2006 10 580.90 10 908.10 - 327.20 -3.00% 12 758.90 -2 178.00 -17.07%
31.10.2006 10 908.10 11 273.90 - 365.80 -3.24% 12 460.30 -1 552.20 -12.46%
30.09.2006 11 273.90 11 646.20 - 372.30 -3.20% 12 136.80 - 862.90 -7.11%
31.08.2006 11 646.20 11 857.40 - 211.20 -1.78% 11 821.20 - 175.00 -1.48%
31.07.2006 11 857.40 12 042.50 - 185.10 -1.54% 11 499.90 357.50 3.11%
30.06.2006 12 042.50 12 205.10 - 162.60 -1.33% 11 281.40 761.10 6.75%
31.05.2006 12 205.10 12 466.80 - 261.70 -2.10% 11 004.70 1 200.40 10.91%
30.04.2006 12 466.80 12 477.70 -10.90 -0.09% 10 908.30 1 558.50 14.29%
31.03.2006 12 477.70 12 435.80 41.90 0.34% 10 733.20 1 744.50 16.25%
28.02.2006 12 435.80 12 553.50 - 117.70 -0.94% 10 604.60 1 831.20 17.27%
31.01.2006 12 553.50 12 749.20 - 195.70 -1.53% 10 470.30 2 083.20 19.90%
31.12.2005 12 749.20 12 758.90 -9.70 -0.08% 10 410.60 2 338.60 22.46%
30.11.2005 12 758.90 12 460.30 298.60 2.40% 9 901.20 2 857.70 28.86%
31.10.2005 12 460.30 12 136.80 323.50 2.67% 9 348.90 3 111.40 33.28%
30.09.2005 12 136.80 11 821.20 315.60 2.67% 15 036.30 -2 899.50 -19.28%
31.08.2005 11 821.20 11 499.90 321.30 2.79% 14 532.60 -2 711.40 -18.66%
31.07.2005 11 499.90 11 281.40 218.50 1.94% 16 754.10 -5 254.20 -31.36%
30.06.2005 11 281.40 11 004.70 276.70 2.51% 16 580.70 -5 299.30 -31.96%
31.05.2005 11 004.70 10 908.30 96.40 0.88% 16 487.10 -5 482.40 -33.25%
30.04.2005 10 908.30 10 733.20 175.10 1.63% 16 328.40 -5 420.10 -33.19%
31.03.2005 10 733.20 10 604.60 128.60 1.21% 16 148.60 -5 415.40 -33.53%
28.02.2005 10 604.60 10 470.30 134.30 1.28% 16 116.20 -5 511.60 -34.20%
31.01.2005 10 470.30 10 410.60 59.70 0.57% 16 532.70 -6 062.40 -36.67%
31.12.2004 10 410.60 9 901.20 509.40 5.14% 35 890.10 -25 479.50 -70.99%
30.11.2004 9 901.20 9 348.90 552.30 5.91% 34 600.70 -24 699.50 -71.38%
31.10.2004 9 348.90 15 036.30 -5 687.40 -37.82% 33 512.30 -24 163.40 -72.10%
30.09.2004 15 036.30 14 532.60 503.70 3.47% 31 901.30 -16 865.00 -52.87%
31.08.2004 14 532.60 16 754.10 -2 221.50 -13.26% 30 621.50 -16 088.90 -52.54%
31.07.2004 16 754.10 16 580.70 173.40 1.05% 29 842.10 -13 088.00 -43.86%
30.06.2004 16 580.70 16 487.10 93.60 0.57% 28 106.20 -11 525.50 -41.01%
31.05.2004 16 487.10 16 328.40 158.70 0.97% 27 285.40 -10 798.30 -39.58%
30.04.2004 16 328.40 16 148.60 179.80 1.11% 26 510.40 -10 182.00 -38.41%
31.03.2004 16 148.60 16 116.20 32.40 0.20% 25 377.80 -9 229.20 -36.37%
29.02.2004 16 116.20 16 532.70 - 416.50 -2.52% 24 753.10 -8 636.90 -34.89%
31.01.2004 16 532.70 35 890.10 -19 357.40 -53.94% 24 366.00 -7 833.30 -32.15%
31.12.2003 35 890.10 34 600.70 1 289.40 3.73% 23 747.90 12 142.20 51.13%
30.11.2003 34 600.70 33 512.30 1 088.40 3.25% 23 181.50 11 419.20 49.26%
31.10.2003 33 512.30 31 901.30 1 611.00 5.05% 22 362.30 11 150.00 49.86%
30.09.2003 31 901.30 30 621.50 1 279.80 4.18% 21 289.70 10 611.60 49.84%
31.08.2003 30 621.50 29 842.10 779.40 2.61% 20 692.20 9 929.30 47.99%
31.07.2003 29 842.10 28 106.20 1 735.90 6.18% 20 667.10 9 175.00 44.39%
30.06.2003 28 106.20 27 285.40 820.80 3.01% 19 848.70 8 257.50 41.60%
31.05.2003 27 285.40 26 510.40 775.00 2.92% 19 576.40 7 709.00 39.38%
30.04.2003 26 510.40 25 377.80 1 132.60 4.46% 19 188.60 7 321.80 38.16%
31.03.2003 25 377.80 24 753.10 624.70 2.52% 18 562.20 6 815.60 36.72%
28.02.2003 24 753.10 24 366.00 387.10 1.59% 18 379.50 6 373.60 34.68%
31.01.2003 24 366.00 23 747.90 618.10 2.60% 17 935.80 6 430.20 35.85%
31.12.2002 23 747.90 23 181.50 566.40 2.44% - - -
30.11.2002 23 181.50 22 362.30 819.20 3.66% - - -
31.10.2002 22 362.30 21 289.70 1 072.60 5.04% - - -
30.09.2002 21 289.70 20 692.20 597.50 2.89% - - -
31.08.2002 20 692.20 20 667.10 25.10 0.12% - - -
31.07.2002 20 667.10 19 848.70 818.40 4.12% - - -
30.06.2002 19 848.70 19 576.40 272.30 1.39% - - -
31.05.2002 19 576.40 19 188.60 387.80 2.02% - - -
30.04.2002 19 188.60 18 562.20 626.40 3.37% - - -
31.03.2002 18 562.20 18 379.50 182.70 0.99% - - -
28.02.2002 18 379.50 17 935.80 443.70 2.47% - - -
31.01.2002 17 935.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (Objemy pro B2.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Non-financial corporations - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Non-financial corporations - over 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - consumer credit - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.