Metodika 2015 (Spotřebitelské ceny - data ČSÚ) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Metodika 2015 (Spotřebitelské ceny - data ČSÚ) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.04.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2015, Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), 06 ZDRAVÍ
30.04.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2015, Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), 07 DOPRAVA
30.04.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2015, Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE
30.04.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2015, Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), 09 REKREACE A KULTURA
30.04.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2015, Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), 10 VZDĚLÁVÁNÍ
30.04.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2015, Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ
30.04.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2015, Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY
30.04.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2015, Průměr bazického roku = 100, 0 ÚHRN
30.04.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2015, Průměr bazického roku = 100, 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
30.04.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2015, Průměr bazického roku = 100, 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK
30.04.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2015, Průměr bazického roku = 100, 03 ODÍVÁNÍ A OBUV
30.04.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2015, Průměr bazického roku = 100, 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA
30.04.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2015, Průměr bazického roku = 100, 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY
30.04.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2015, Průměr bazického roku = 100, 06 ZDRAVÍ
30.04.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2015, Průměr bazického roku = 100, 07 DOPRAVA
30.04.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2015, Průměr bazického roku = 100, 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE
30.04.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2015, Průměr bazického roku = 100, 09 REKREACE A KULTURA
30.04.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2015, Průměr bazického roku = 100, 10 VZDĚLÁVÁNÍ
30.04.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2015, Průměr bazického roku = 100, 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ
30.04.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2015, Průměr bazického roku = 100, 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 100.30 100.30 0.00 101.60 -1.28%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 100.00 100.90 -0.89% 102.20 -2.15%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 100.60 101.00 -0.40% 100.60 0.00
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 99.90 100.60 -0.70% 100.70 -0.79%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 100.20 100.20 0.00 101.80 -1.57%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 99.40 99.90 -0.50% 100.90 -1.49%
UK7 06 ZDRAVÍ 100.30 101.30 -0.99% 100.90 -0.59%
UK8 07 DOPRAVA 100.20 98.90 1.31% 101.80 -1.57%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 100.00 100.10 -0.10% 100.00 0.00
UK10 09 REKREACE A KULTURA 102.20 99.60 2.61% 103.20 -0.97%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 100.10 100.00 0.10% 100.10 0.00
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 100.70 100.80 -0.10% 101.80 -1.08%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 100.30 99.60 0.70% 100.70 -0.40%

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 109.70 111.10 -1.26% 117.20 -6.40%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 112.00 114.50 -2.18% 118.00 -5.08%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 106.50 106.50 0.00 106.40 0.09%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 111.20 112.10 -0.80% 119.90 -7.26%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 114.40 116.10 -1.46% 122.80 -6.84%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 108.70 110.40 -1.54% 112.40 -3.29%
UK7 06 ZDRAVÍ 109.00 109.60 -0.55% 108.90 0.09%
UK8 07 DOPRAVA 94.20 95.60 -1.46% 124.00 -24.03%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 103.90 103.90 0.00 100.00 3.90%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 110.60 111.70 -0.98% 112.60 -1.78%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 107.20 107.20 0.00 102.00 5.10%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 113.80 115.00 -1.04% 123.10 -7.55%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 110.40 110.80 -0.36% 110.10 0.27%

2015=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 148.10 147.60 0.34% 135.00 9.70%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 150.80 150.80 0.00 134.60 12.04%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 147.70 146.80 0.61% 138.70 6.49%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 144.50 144.60 -0.07% 129.90 11.24%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 163.20 162.80 0.25% 142.70 14.37%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 132.20 133.00 -0.60% 121.60 8.72%
UK7 06 ZDRAVÍ 143.90 143.40 0.35% 132.00 9.02%
UK8 07 DOPRAVA 131.10 130.80 0.23% 139.20 -5.82%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 95.10 95.10 0.00 91.50 3.93%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 135.60 132.70 2.19% 122.60 10.60%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 124.80 124.70 0.08% 116.40 7.22%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 175.70 174.40 0.75% 154.40 13.80%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 141.50 141.10 0.28% 128.20 10.37%

Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 115.10 115.80 -0.60% 109.40 5.21%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 120.90 121.50 -0.49% 106.30 13.73%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 106.40 106.40 0.00 106.70 -0.28%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 116.00 116.80 -0.68% 114.40 1.40%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 119.10 119.90 -0.67% 111.70 6.62%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 112.40 112.80 -0.35% 107.70 4.36%
UK7 06 ZDRAVÍ 109.40 109.40 0.00 105.60 3.60%
UK8 07 DOPRAVA 107.70 110.30 -2.36% 115.50 -6.75%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 102.30 102.00 0.29% 99.70 2.61%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 112.90 113.10 -0.18% 107.10 5.42%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 106.50 106.00 0.47% 101.90 4.51%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 121.70 122.50 -0.65% 111.30 9.34%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 112.20 112.20 0.00 106.10 5.75%

SOPR=100, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 111.10 116.40 -4.55% 115.80 -4.06%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 114.60 124.10 -7.66% 114.60 0.00
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 106.50 106.80 -0.28% 105.60 0.85%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 112.20 115.30 -2.69% 120.00 -6.50%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 116.00 122.20 -5.07% 121.40 -4.45%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 110.40 112.60 -1.95% 111.70 -1.16%
UK7 06 ZDRAVÍ 109.50 109.50 0.00 108.40 1.01%
UK8 07 DOPRAVA 96.00 104.50 -8.13% 122.70 -21.76%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 103.90 102.50 1.37% 99.90 4.00%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 111.70 114.00 -2.02% 111.30 0.36%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 107.20 107.30 -0.09% 102.00 5.10%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 115.40 122.40 -5.72% 121.40 -4.94%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 111.20 113.50 -2.03% 109.70 1.37%

2015=100, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 147.60 147.10 0.34% 132.80 11.14%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 150.30 151.20 -0.60% 131.20 14.56%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 146.60 146.00 0.41% 137.60 6.54%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 144.30 141.20 2.20% 128.70 12.12%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 162.80 162.50 0.18% 140.30 16.04%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 132.80 130.70 1.61% 120.30 10.39%
UK7 06 ZDRAVÍ 143.00 138.70 3.10% 130.60 9.49%
UK8 07 DOPRAVA 131.40 132.50 -0.83% 136.90 -4.02%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 95.10 93.80 1.39% 91.50 3.93%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 133.80 134.20 -0.30% 119.80 11.69%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 124.70 124.50 0.16% 116.30 7.22%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 174.40 169.80 2.71% 151.10 15.42%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 141.40 139.50 1.36% 127.20 11.16%

Průměrný měsíční index ve čtvrtletí, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 100.10 102.20 -2.05% 101.70 -1.57%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 99.80 101.60 -1.77% 103.00 -3.11%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 100.20 101.70 -1.47% 100.20 0.00
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 100.50 100.10 0.40% 101.50 -0.99%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 100.20 105.00 -4.57% 101.90 -1.67%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 100.20 100.80 -0.60% 101.10 -0.89%
UK7 06 ZDRAVÍ 100.90 101.40 -0.49% 101.00 -0.10%
UK8 07 DOPRAVA 99.60 100.10 -0.50% 101.40 -1.78%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 100.30 100.30 0.00 100.00 0.30%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 100.20 101.80 -1.57% 101.30 -1.09%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 100.10 100.10 0.00 100.10 0.00
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 100.80 101.10 -0.30% 102.90 -2.04%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 100.20 101.40 -1.18% 101.10 -0.89%

SOPR=100, roční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 115.10 103.80 10.89% 103.80 10.89%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 116.70 100.80 15.77% 100.80 15.77%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 106.20 108.40 -2.03% 108.40 -2.03%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 118.60 106.50 11.36% 106.50 11.36%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 119.00 102.80 15.76% 102.80 15.76%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 112.00 103.50 8.21% 103.50 8.21%
UK7 06 ZDRAVÍ 108.50 103.60 4.73% 103.60 4.73%
UK8 07 DOPRAVA 118.10 108.40 8.95% 108.40 8.95%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 100.70 99.40 1.31% 99.40 1.31%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 111.40 103.00 8.16% 103.00 8.16%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 103.80 102.30 1.47% 102.30 1.47%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 121.00 104.30 16.01% 104.30 16.01%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 110.10 103.50 6.38% 103.50 6.38%

2015=100, roční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 133.60 116.10 15.07% 116.10 15.07%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 133.50 114.40 16.70% 114.40 16.70%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 138.60 130.40 6.29% 130.40 6.29%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 130.70 110.20 18.60% 110.20 18.60%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 139.50 117.30 18.93% 117.30 18.93%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 122.40 109.30 11.99% 109.30 11.99%
UK7 06 ZDRAVÍ 130.90 120.70 8.45% 120.70 8.45%
UK8 07 DOPRAVA 134.20 113.60 18.13% 113.60 18.13%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 92.10 91.50 0.66% 91.50 0.66%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 123.20 110.50 11.49% 110.50 11.49%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 118.90 114.50 3.84% 114.50 3.84%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 153.50 126.80 21.06% 126.80 21.06%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 128.80 116.90 10.18% 116.90 10.18%

Průměrný měsíční index v roce, roční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 101.20 100.50 0.70% 100.50 0.70%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 101.90 100.30 1.60% 100.30 1.60%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 100.50 100.50 0.00 100.50 0.00
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 101.40 101.20 0.20% 101.20 0.20%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 101.30 100.40 0.90% 100.40 0.90%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 101.00 100.60 0.40% 100.60 0.40%
UK7 06 ZDRAVÍ 100.80 100.40 0.40% 100.40 0.40%
UK8 07 DOPRAVA 100.70 101.10 -0.40% 101.10 -0.40%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 100.20 100.00 0.20% 100.00 0.20%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 101.10 100.50 0.60% 100.50 0.60%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 100.60 100.10 0.50% 100.10 0.50%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 101.90 100.60 1.29% 100.60 1.29%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 101.00 100.40 0.60% 100.40 0.60%
SOPR=100, měsíční data
ÚHRN (78 hodnot, 30.06.2023)
POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE (78 hodnot, 30.06.2023)
ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK (78 hodnot, 30.06.2023)
ODÍVÁNÍ A OBUV (78 hodnot, 30.06.2023)
BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA (78 hodnot, 30.06.2023)
BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY (78 hodnot, 30.06.2023)
ZDRAVÍ (78 hodnot, 30.06.2023)
DOPRAVA (78 hodnot, 30.06.2023)
POŠTY A TELEKOMUNIKACE (78 hodnot, 30.06.2023)
REKREACE A KULTURA (78 hodnot, 30.06.2023)
VZDĚLÁVÁNÍ (78 hodnot, 30.06.2023)
STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ (78 hodnot, 30.06.2023)
OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY (78 hodnot, 30.06.2023)
2015=100, měsíční data
ÚHRN (78 hodnot, 30.06.2023)
POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE (78 hodnot, 30.06.2023)
ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK (78 hodnot, 30.06.2023)
ODÍVÁNÍ A OBUV (78 hodnot, 30.06.2023)
BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA (78 hodnot, 30.06.2023)
BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY (78 hodnot, 30.06.2023)
ZDRAVÍ (78 hodnot, 30.06.2023)
DOPRAVA (78 hodnot, 30.06.2023)
POŠTY A TELEKOMUNIKACE (78 hodnot, 30.06.2023)
REKREACE A KULTURA (78 hodnot, 30.06.2023)
VZDĚLÁVÁNÍ (78 hodnot, 30.06.2023)
STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ (78 hodnot, 30.06.2023)
OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY (78 hodnot, 30.06.2023)
Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), měsíční data
ÚHRN (78 hodnot, 30.06.2023)
POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE (78 hodnot, 30.06.2023)
ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK (78 hodnot, 30.06.2023)
ODÍVÁNÍ A OBUV (78 hodnot, 30.06.2023)
BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA (78 hodnot, 30.06.2023)
BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY (78 hodnot, 30.06.2023)
ZDRAVÍ (78 hodnot, 30.06.2023)
DOPRAVA (78 hodnot, 30.06.2023)
POŠTY A TELEKOMUNIKACE (78 hodnot, 30.06.2023)
REKREACE A KULTURA (78 hodnot, 30.06.2023)
VZDĚLÁVÁNÍ (78 hodnot, 30.06.2023)
STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ (78 hodnot, 30.06.2023)
OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY (78 hodnot, 30.06.2023)
Předchozí období=100, měsíční data
ÚHRN (78 hodnot, 30.06.2023)
POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE (78 hodnot, 30.06.2023)
ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK (78 hodnot, 30.06.2023)
ODÍVÁNÍ A OBUV (78 hodnot, 30.06.2023)
BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA (78 hodnot, 30.06.2023)
BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY (78 hodnot, 30.06.2023)
ZDRAVÍ (78 hodnot, 30.06.2023)
DOPRAVA (78 hodnot, 30.06.2023)
POŠTY A TELEKOMUNIKACE (78 hodnot, 30.06.2023)
REKREACE A KULTURA (78 hodnot, 30.06.2023)
VZDĚLÁVÁNÍ (78 hodnot, 30.06.2023)
STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ (78 hodnot, 30.06.2023)
OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY (78 hodnot, 30.06.2023)
SOPR=100, čtvrtletní data
ÚHRN (26 hodnot, 30.06.2023)
POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE (26 hodnot, 30.06.2023)
ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK (26 hodnot, 30.06.2023)
ODÍVÁNÍ A OBUV (26 hodnot, 30.06.2023)
BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA (26 hodnot, 30.06.2023)
BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY (26 hodnot, 30.06.2023)
ZDRAVÍ (26 hodnot, 30.06.2023)
DOPRAVA (26 hodnot, 30.06.2023)
POŠTY A TELEKOMUNIKACE (26 hodnot, 30.06.2023)
REKREACE A KULTURA (26 hodnot, 30.06.2023)
VZDĚLÁVÁNÍ (26 hodnot, 30.06.2023)
STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ (26 hodnot, 30.06.2023)
OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY (26 hodnot, 30.06.2023)
2015=100, čtvrtletní data
ÚHRN (26 hodnot, 30.06.2023)
POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE (26 hodnot, 30.06.2023)
ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK (26 hodnot, 30.06.2023)
ODÍVÁNÍ A OBUV (26 hodnot, 30.06.2023)
BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA (26 hodnot, 30.06.2023)
BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY (26 hodnot, 30.06.2023)
ZDRAVÍ (26 hodnot, 30.06.2023)
DOPRAVA (26 hodnot, 30.06.2023)
POŠTY A TELEKOMUNIKACE (26 hodnot, 30.06.2023)
REKREACE A KULTURA (26 hodnot, 30.06.2023)
VZDĚLÁVÁNÍ (26 hodnot, 30.06.2023)
STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ (26 hodnot, 30.06.2023)
OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY (26 hodnot, 30.06.2023)
Průměrný měsíční index ve čtvrtletí, čtvrtletní data
ÚHRN (26 hodnot, 30.06.2023)
POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE (26 hodnot, 30.06.2023)
ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK (26 hodnot, 30.06.2023)
ODÍVÁNÍ A OBUV (26 hodnot, 30.06.2023)
BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA (26 hodnot, 30.06.2023)
BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY (26 hodnot, 30.06.2023)
ZDRAVÍ (26 hodnot, 30.06.2023)
DOPRAVA (26 hodnot, 30.06.2023)
POŠTY A TELEKOMUNIKACE (26 hodnot, 30.06.2023)
REKREACE A KULTURA (26 hodnot, 30.06.2023)
VZDĚLÁVÁNÍ (26 hodnot, 30.06.2023)
STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ (26 hodnot, 30.06.2023)
OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY (26 hodnot, 30.06.2023)
SOPR=100, roční data
ÚHRN (6 hodnot, 31.12.2022)
POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE (6 hodnot, 31.12.2022)
ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK (6 hodnot, 31.12.2022)
ODÍVÁNÍ A OBUV (6 hodnot, 31.12.2022)
BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA (6 hodnot, 31.12.2022)
BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY (6 hodnot, 31.12.2022)
ZDRAVÍ (6 hodnot, 31.12.2022)
DOPRAVA (6 hodnot, 31.12.2022)
POŠTY A TELEKOMUNIKACE (6 hodnot, 31.12.2022)
REKREACE A KULTURA (6 hodnot, 31.12.2022)
VZDĚLÁVÁNÍ (6 hodnot, 31.12.2022)
STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ (6 hodnot, 31.12.2022)
OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY (6 hodnot, 31.12.2022)
Průměrný měsíční index v roce, roční data
ÚHRN (6 hodnot, 31.12.2022)
POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE (6 hodnot, 31.12.2022)
ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK (6 hodnot, 31.12.2022)
ODÍVÁNÍ A OBUV (6 hodnot, 31.12.2022)
BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA (6 hodnot, 31.12.2022)
BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY (6 hodnot, 31.12.2022)
ZDRAVÍ (6 hodnot, 31.12.2022)
DOPRAVA (6 hodnot, 31.12.2022)
POŠTY A TELEKOMUNIKACE (6 hodnot, 31.12.2022)
REKREACE A KULTURA (6 hodnot, 31.12.2022)
VZDĚLÁVÁNÍ (6 hodnot, 31.12.2022)
STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ (6 hodnot, 31.12.2022)
OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY (6 hodnot, 31.12.2022)
2015=100, roční data
ÚHRN (6 hodnot, 31.12.2022)
POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE (6 hodnot, 31.12.2022)
ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK (6 hodnot, 31.12.2022)
ODÍVÁNÍ A OBUV (6 hodnot, 31.12.2022)
BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA (6 hodnot, 31.12.2022)
BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY (6 hodnot, 31.12.2022)
ZDRAVÍ (6 hodnot, 31.12.2022)
DOPRAVA (6 hodnot, 31.12.2022)
POŠTY A TELEKOMUNIKACE (6 hodnot, 31.12.2022)
REKREACE A KULTURA (6 hodnot, 31.12.2022)
VZDĚLÁVÁNÍ (6 hodnot, 31.12.2022)
STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ (6 hodnot, 31.12.2022)
OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY (6 hodnot, 31.12.2022)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Metodika 2015 (Spotřebitelské ceny - data ČSÚ)
Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13) (Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13))
Methodology 2015 (Consumer Prices - CZSO data)
průměr roku 2015 = 100 (Index spotřebitelských cen (CPI))
průměr roku 2015 = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2))
Nominal effective exchange rate CZK (2015=100) monthly (Monthly)
Weight: foreign trade turnover, year 2015=100 (%) (Nominal effective exchange rate CZK (2015=100) monthly)
Weight: foreign trade turnover in groups 5 - 8 SITC, year 2015=100 (%) (Nominal effective exchange rate CZK (2015=100) monthly)
Nominal effective exchange rate CZK (2015=100) yearly (Yearly)
REER deflated by unit labour cost index (ULCT); whole economy ; weights: overall trade turnover in 2015; % (Real effective exchange rate of CZK deflated by Unit Labour Cost Index)
REER deflated by unit labour cost index (ULCT); whole economy ; weights: trade turnover in SITC 5-8 in 2015; % (Real effective exchange rate of CZK deflated by Unit Labour Cost Index)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.