Monetary survey - historical data (National monetary statistics) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Monetary survey - historical data (National monetary statistics) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), 06 ZDRAVÍ
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), 07 DOPRAVA
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), 09 REKREACE A KULTURA
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), 10 VZDĚLÁVÁNÍ
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 0 ÚHRN
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 03 ODÍVÁNÍ A OBUV
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 06 ZDRAVÍ
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 07 DOPRAVA
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 09 REKREACE A KULTURA
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 10 VZDĚLÁVÁNÍ
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Monetary Survey (historical data up to December 2016) - assets

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Net foreign assets (NFA) 2 538 050.30 2 652 659.30 -4.32% 2 249 286.20 12.84%
IND2 NFA CNB 3 401 295.10 3 524 970.40 -3.51% 3 311 615.10 2.71%
IND3 NFA OMFI - 863 244.70 - 872 311.10 -1.04% -1 062 329.00 -18.74%
IND4 Net domestic assets 2 552 964.60 2 390 073.20 6.82% 2 437 276.00 4.75%
IND5 Domestic credits 3 130 280.10 3 096 349.80 1.10% 3 011 536.70 3.94%
IND6 Net credit to the government sector -89 117.60 - 120 969.60 -26.33% -83 560.40 6.65%
IND7 Net credit to the central government 183 764.70 150 391.80 22.19% 179 335.90 2.47%
IND8 Net credit to the other government - 272 882.30 - 271 361.50 0.56% - 262 896.30 3.80%
IND9 Loans to businesses and households 3 219 397.70 3 217 319.50 0.06% 3 095 097.10 4.02%
IND10 Loans to businesses 1 410 333.40 1 421 069.70 -0.76% 1 391 492.70 1.35%
IND11 Loans to households 1 809 064.30 1 796 249.80 0.71% 1 703 604.40 6.19%
IND12 Other items net (incl.securities and capital) - 577 315.60 - 706 276.60 -18.26% - 574 260.60 0.53%
IND13 Capital and reserves - 709 872.20 - 835 384.40 -15.02% - 620 961.30 14.32%
IND14 Holdings of securities 27 812.70 26 609.50 4.52% 24 352.90 14.21%
IND15 Securities issued -87 145.30 -90 108.70 -3.29% - 117 860.10 -26.06%
IND16 Other 191 889.20 192 607.10 -0.37% 140 208.00 36.86%

Monetary Survey (historical data up to December 2016) - liabilities

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 M2 5 091 019.40 5 042 737.00 0.96% 4 686 562.20 8.63%
IND2 M1 4 340 067.20 4 286 396.90 1.25% 3 796 744.60 14.31%
IND3 Currency in circulation 643 010.50 642 221.40 0.12% 584 848.60 9.94%
IND4 Overnight deposits 3 697 056.60 3 644 175.50 1.45% 3 211 895.90 15.11%
IND5 Overnight deposits - households 2 495 713.60 2 464 498.00 1.27% 2 186 487.30 14.14%
IND6 Overnight deposits - businesses 1 201 343.00 1 179 677.50 1.84% 1 025 408.60 17.16%
IND7 M2-M1 (quasi money) 750 952.30 756 340.10 -0.71% 889 817.70 -15.61%
IND8 Deposits with agreed maturity 427 608.40 438 917.30 -2.58% 538 117.40 -20.54%
IND9 Deposits with agreed maturity - households 285 879.20 292 049.60 -2.11% 326 509.20 -12.44%
IND10 Deposits with agreed maturity - businesses 141 729.20 146 867.70 -3.50% 211 608.20 -33.02%
IND11 Deposits redeemable at notice 216 389.20 220 654.20 -1.93% 211 932.10 2.10%
IND12 Deposits redeemable at notice - households 204 378.80 206 940.90 -1.24% 198 410.80 3.01%
IND13 Deposits redeemable at notice - businesses 12 010.40 13 713.30 -12.42% 13 521.30 -11.17%
IND14 Repurchase agreements 106 954.60 96 768.70 10.53% 139 768.30 -23.48%

Monetary Survey (historical data up to December 2016) - year-on-year changes (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 M1 14.30 13.10 9.16% 4.60 210.87%
IND2 M2 8.60 7.90 8.86% 6.50 32.31%
IND3 Loans to businesses and households 4.00 4.50 -11.11% 4.50 -11.11%
IND4 M2-M1 (deposits) -15.60 -14.40 8.33% 15.40 - 201.30%

Monetary Survey (historical data up to December 2016) - annual growth rate (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 M1 14.10 12.60 11.90% 4.60 206.52%
IND2 M2 8.50 7.50 13.33% 6.40 32.81%
IND3 Loans to businesses and households 4.00 4.00 0.00 4.90 -18.37%
IND4 M2-M1 (deposits) -15.60 -14.60 6.85% 14.70 - 206.12%

Monetary survey (historical data up to March 2004) - part I. - Assets - CZK bn

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2004 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 TOTAL ASSETS 1 756.00 1 761.70 -0.32% 1 621.80 8.27%
IND2 Net foreign assets 904.80 849.80 6.47% 906.00 -0.13%
IND3 - assets 1 101.70 1 062.40 3.70% 1 121.10 -1.73%
IND4 - liabilities 196.90 212.60 -7.38% 215.10 -8.46%
IND5 Net domestic assets 851.20 911.90 -6.66% 715.80 18.92%
IND6 Domestic credits 1 062.10 1 090.90 -2.64% 909.20 16.82%
IND7 Net credit to the government sector 268.20 302.50 -11.34% 180.20 48.83%
IND8 - net credit to government 277.40 313.80 -11.60% 197.20 40.67%
IND9 - net credit to NPF -9.20 -11.30 -18.58% -17.00 -45.88%
IND10 Client credits of commercial banks and CNB 793.90 788.40 0.70% 729.00 8.90%
IND11 CZK credits 695.30 690.20 0.74% 636.00 9.32%
IND12 - businesses 451.80 449.90 0.42% 449.60 0.49%
IND13 - households 243.50 240.30 1.33% 186.40 30.63%
IND14 Foreign currency credits 98.60 98.20 0.41% 93.00 6.02%
IND15 - businesses 97.60 97.20 0.41% 91.80 6.32%
IND16 - households 1.00 1.00 0.00 1.20 -16.67%
IND17 Other net items - 210.90 - 179.00 17.82% - 193.40 9.05%

Monetary survey (historical data up to March 2004) - part II. - Liabilities - CZK bn

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2004 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Monetary aggregate M2 (M2 = M1 + quasi money) 1 756.00 1 761.70 -0.32% 1 621.80 8.27%
IND2 Monetary aggregate M1 (M1 = Currency in circulation + CZK demand deposits) 791.20 796.60 -0.68% 683.60 15.74%
IND3 Currency in circulation 224.10 223.80 0.13% 205.90 8.84%
IND4 CZK demand deposits 567.10 572.80 -1.00% 477.70 18.71%
IND5 - households 347.70 350.60 -0.83% 295.20 17.78%
IND6 - businesses 211.90 213.20 -0.61% 180.60 17.33%
IND7 - insurance companies 7.50 9.00 -16.67% 1.90 294.74%
IND8 Quasi money 964.80 965.10 -0.03% 938.20 2.84%
IND9 CZK time deposits 703.90 715.20 -1.58% 717.10 -1.84%
IND10 - households 558.10 560.60 -0.45% 561.30 -0.57%
IND11 - businesses 113.40 119.40 -5.03% 134.70 -15.81%
IND12 - insurance companies 32.40 35.20 -7.95% 21.10 53.55%
IND13 Certificates of deposit, deposit bills of exchange and other bonds 118.20 112.40 5.16% 79.60 48.49%
IND14 Foreign currency deposits 142.70 137.50 3.78% 141.50 0.85%
IND15 - households 73.90 73.10 1.09% 77.80 -5.01%
IND16 - businesses 68.80 64.40 6.83% 63.70 8.01%
IND17 Monetary aggregate L (L = M2 + T-bills and CNB bill in the portfolio of domestic nonbank institutions) 1 788.90 1 790.20 -0.07% 1 658.60 7.86%

Monetary survey (historical data up to March 2004) - part III. - Year-on-year changes in %

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2004 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 M1 15.70 15.60 0.64% 20.20 -22.28%
IND2 M2 8.30 7.20 15.28% 2.50 232.00%
IND3 L 7.90 6.40 23.44% 1.00 690.00%
IND4 Client credits of commercial banks and CNB 8.90 8.60 3.49% -3.30 - 369.70%
IND5 Client deposits banks (CZK deposits + foreign currency deposits) 5.80 4.80 20.83% 2.90 100.00%
Monetary Survey (historical data up to December 2016) - liabilities
M2 (331 hodnota, 31.07.2020)
M1 (331 hodnota, 31.07.2020)
Currency in circulation (331 hodnota, 31.07.2020)
Overnight deposits (223 hodnoty, 31.07.2020)
Overnight deposits - households (223 hodnoty, 31.07.2020)
Overnight deposits - businesses (223 hodnoty, 31.07.2020)
M2-M1 (quasi money) (331 hodnota, 31.07.2020)
Deposits with agreed maturity (223 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits with agreed maturity - households (223 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits with agreed maturity - businesses (223 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits redeemable at notice (223 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits redeemable at notice - households (223 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits redeemable at notice - businesses (223 hodnoty, 31.07.2020)
Repurchase agreements (223 hodnoty, 31.07.2020)
Monetary Survey (historical data up to December 2016) - assets
Net foreign assets (NFA) (331 hodnota, 31.07.2020)
NFA CNB (223 hodnoty, 31.07.2020)
NFA OMFI (223 hodnoty, 31.07.2020)
Net domestic assets (331 hodnota, 31.07.2020)
Domestic credits (331 hodnota, 31.07.2020)
Net credit to the government sector (331 hodnota, 31.07.2020)
Net credit to the central government (223 hodnoty, 31.07.2020)
Net credit to the other government (223 hodnoty, 31.07.2020)
Loans to businesses and households (331 hodnota, 31.07.2020)
Loans to businesses (331 hodnota, 31.07.2020)
Loans to households (331 hodnota, 31.07.2020)
Other items net (incl.securities and capital) (331 hodnota, 31.07.2020)
Capital and reserves (223 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings of securities (223 hodnoty, 31.07.2020)
Securities issued (223 hodnoty, 31.07.2020)
Other (223 hodnoty, 31.07.2020)
Monetary Survey (historical data up to December 2016) - annual growth rate (%)
M1 (211 hodnot, 31.07.2020)
M2 (211 hodnot, 31.07.2020)
Loans to businesses and households (211 hodnot, 31.07.2020)
M2-M1 (deposits) (211 hodnot, 31.07.2020)
Monetary survey (historical data up to March 2004) - part I. - Assets - CZK bn
TOTAL ASSETS (135 hodnot, 31.03.2004)
Net foreign assets (135 hodnot, 31.03.2004)
- assets (135 hodnot, 31.03.2004)
- liabilities (135 hodnot, 31.03.2004)
Net domestic assets (135 hodnot, 31.03.2004)
Domestic credits (135 hodnot, 31.03.2004)
Net credit to the government sector (135 hodnot, 31.03.2004)
- net credit to government (135 hodnot, 31.03.2004)
- net credit to NPF (135 hodnot, 31.03.2004)
Client credits of commercial banks and CNB (135 hodnot, 31.03.2004)
CZK credits (135 hodnot, 31.03.2004)
- businesses (135 hodnot, 31.03.2004)
- households (135 hodnot, 31.03.2004)
Foreign currency credits (135 hodnot, 31.03.2004)
- businesses (135 hodnot, 31.03.2004)
- households (87 hodnot, 31.03.2004)
Other net items (135 hodnot, 31.03.2004)
Monetary survey (historical data up to March 2004) - part II. - Liabilities - CZK bn
Monetary aggregate M2 (M2 = M1 + quasi money) (135 hodnot, 31.03.2004)
Monetary aggregate M1 (M1 = Currency in circulation + CZK demand deposits) (135 hodnot, 31.03.2004)
Currency in circulation (135 hodnot, 31.03.2004)
CZK demand deposits (135 hodnot, 31.03.2004)
- households (135 hodnot, 31.03.2004)
- businesses (135 hodnot, 31.03.2004)
- insurance companies (135 hodnot, 31.03.2004)
Quasi money (135 hodnot, 31.03.2004)
CZK time deposits (135 hodnot, 31.03.2004)
- households (135 hodnot, 31.03.2004)
- businesses (135 hodnot, 31.03.2004)
- insurance companies (135 hodnot, 31.03.2004)
Certificates of deposit, deposit bills of exchange and other bonds (75 hodnot, 31.03.2004)
Foreign currency deposits (135 hodnot, 31.03.2004)
- households (135 hodnot, 31.03.2004)
- businesses (135 hodnot, 31.03.2004)
Monetary aggregate L (L = M2 + T-bills and CNB bill in the portfolio of domestic nonbank institutions) (135 hodnot, 31.03.2004)
Monetary survey (historical data up to March 2004) - part III. - Year-on-year changes in %
M1 (123 hodnoty, 31.03.2004)
M2 (123 hodnoty, 31.03.2004)
L (123 hodnoty, 31.03.2004)
Client credits of commercial banks and CNB (123 hodnoty, 31.03.2004)
Client deposits banks (CZK deposits + foreign currency deposits) (123 hodnoty, 31.03.2004)
Monetary Survey (historical data up to December 2016) - year-on-year changes (%)
M1 (319 hodnot, 31.07.2020)
M2 (319 hodnot, 31.07.2020)
Loans to businesses and households (319 hodnot, 31.07.2020)
M2-M1 (deposits) (319 hodnot, 31.07.2020)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Monetary survey - historical data (National monetary statistics)
Statistical data (Time series database - ARAD)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Monetary statistics (Monetary and financial statistics)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
National monetary statistics (Monetary statistics)
Monetary survey - historical data (National monetary statistics)
Monetary base (National monetary statistics)
Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (levels) (Levels)
Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels) (Levels)
Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows) (Flows)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.