M1 (Monetary Survey (historical data up to December 2016) - liabilities) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat M1 (Monetary Survey (historical data up to December 2016) - liabilities) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2-M1 (quasi peníze)
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Meziroční změny, M1
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Meziroční změny, M2-M1 (quasi peníze)
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Vklady s dohodnutou splatností
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Vklady se splatností - domácnosti
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Vklady se splatností - podniky
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Vklady s výpovědní lhůtou
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Oběživo
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Jednodenní vklady
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Jednodenní vklady - domácnosti
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Jednodenní vklady - podniky
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Repo operace
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Meziroční změny, M2
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - protipoložky: Měsíční, Stavy (zůstatek), Čistá domácí aktiva
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - protipoložky: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácí úvěry
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - protipoložky: Měsíční, Stavy (zůstatek), Čistá zahraniční aktiva
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - protipoložky: Měsíční, Stavy (zůstatek), Čistá zahraniční aktiva ČNB
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - protipoložky: Měsíční, Stavy (zůstatek), Úvěry podnikům (bez cenných papírů)

Graf hodnot, Monetary Survey (historical data up to December 2016) - liabilities

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Monetary Survey (historical data up to December 2016) - liabilities - M1 - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.07.2020 4 340 067.20
Min 31.03.1993 251 000.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 4 340 067.20 4 286 396.90 53 670.30 1.25% 3 796 744.60 543 322.60 14.31%
30.06.2020 4 286 396.90 4 238 157.10 48 239.80 1.14% 3 788 498.50 497 898.40 13.14%
31.05.2020 4 238 157.10 4 148 436.40 89 720.70 2.16% 3 816 482.60 421 674.50 11.05%
30.04.2020 4 148 436.40 4 071 121.50 77 314.90 1.90% 3 770 190.10 378 246.30 10.03%
31.03.2020 4 071 121.50 3 953 137.40 117 984.10 2.98% 3 725 441.70 345 679.80 9.28%
29.02.2020 3 953 137.40 3 904 805.00 48 332.40 1.24% 3 741 942.00 211 195.40 5.64%
31.01.2020 3 904 805.00 3 926 974.40 -22 169.40 -0.56% 3 702 582.90 202 222.10 5.46%
31.12.2019 3 926 974.40 3 870 927.20 56 047.20 1.45% 3 763 447.60 163 526.80 4.35%
30.11.2019 3 870 927.20 3 838 862.90 32 064.30 0.84% 3 707 867.00 163 060.20 4.40%
31.10.2019 3 838 862.90 3 809 222.60 29 640.30 0.78% 3 673 950.40 164 912.50 4.49%
30.09.2019 3 809 222.60 3 825 018.80 -15 796.20 -0.41% 3 644 759.10 164 463.50 4.51%
31.08.2019 3 825 018.80 3 796 744.60 28 274.20 0.74% 3 664 261.80 160 757.00 4.39%
31.07.2019 3 796 744.60 3 788 498.50 8 246.10 0.22% 3 628 843.20 167 901.40 4.63%
30.06.2019 3 788 498.50 3 816 482.60 -27 984.10 -0.73% 3 625 603.50 162 895.00 4.49%
31.05.2019 3 816 482.60 3 770 190.10 46 292.50 1.23% 3 634 732.10 181 750.50 5.00%
30.04.2019 3 770 190.10 3 725 441.70 44 748.40 1.20% 3 586 086.80 184 103.30 5.13%
31.03.2019 3 725 441.70 3 741 942.00 -16 500.30 -0.44% 3 556 713.10 168 728.60 4.74%
28.02.2019 3 741 942.00 3 702 582.90 39 359.10 1.06% 3 569 242.00 172 700.00 4.84%
31.01.2019 3 702 582.90 3 763 447.60 -60 864.70 -1.62% 3 547 833.80 154 749.10 4.36%
31.12.2018 3 763 447.60 3 707 867.00 55 580.60 1.50% 3 567 410.90 196 036.70 5.50%
30.11.2018 3 707 867.00 3 673 950.40 33 916.60 0.92% 3 518 456.30 189 410.70 5.38%
31.10.2018 3 673 950.40 3 644 759.10 29 191.30 0.80% 3 486 272.30 187 678.10 5.38%
30.09.2018 3 644 759.10 3 664 261.80 -19 502.70 -0.53% 3 495 550.40 149 208.70 4.27%
31.08.2018 3 664 261.80 3 628 843.20 35 418.60 0.98% 3 489 817.60 174 444.20 5.00%
31.07.2018 3 628 843.20 3 625 603.50 3 239.70 0.09% 3 469 948.10 158 895.10 4.58%
30.06.2018 3 625 603.50 3 634 732.10 -9 128.60 -0.25% 3 459 109.00 166 494.50 4.81%
31.05.2018 3 634 732.10 3 586 086.80 48 645.30 1.36% 3 488 435.20 146 296.90 4.19%
30.04.2018 3 586 086.80 3 556 713.10 29 373.70 0.83% 3 465 151.40 120 935.40 3.49%
31.03.2018 3 556 713.10 3 569 242.00 -12 528.90 -0.35% 3 412 756.20 143 956.90 4.22%
28.02.2018 3 569 242.00 3 547 833.80 21 408.20 0.60% 3 355 668.30 213 573.70 6.36%
31.01.2018 3 547 833.80 3 567 410.90 -19 577.10 -0.55% 3 301 441.30 246 392.50 7.46%
31.12.2017 3 567 410.90 3 518 456.30 48 954.60 1.39% 3 244 629.80 322 781.10 9.95%
30.11.2017 3 518 456.30 3 486 272.30 32 184.00 0.92% 3 236 600.80 281 855.50 8.71%
31.10.2017 3 486 272.30 3 495 550.40 -9 278.10 -0.27% 3 167 995.40 318 276.90 10.05%
30.09.2017 3 495 550.40 3 489 817.60 5 732.80 0.16% 3 131 102.60 364 447.80 11.64%
31.08.2017 3 489 817.60 3 469 948.10 19 869.50 0.57% 3 125 044.00 364 773.60 11.67%
31.07.2017 3 469 948.10 3 459 109.00 10 839.10 0.31% 3 086 796.40 383 151.70 12.41%
30.06.2017 3 459 109.00 3 488 435.20 -29 326.20 -0.84% 3 068 700.00 390 409.00 12.72%
31.05.2017 3 488 435.20 3 465 151.40 23 283.80 0.67% 3 065 945.30 422 489.90 13.78%
30.04.2017 3 465 151.40 3 412 756.20 52 395.20 1.54% 3 017 221.90 447 929.50 14.85%
31.03.2017 3 412 756.20 3 355 668.30 57 087.90 1.70% 2 979 408.10 433 348.10 14.54%
28.02.2017 3 355 668.30 3 301 441.30 54 227.00 1.64% 2 975 021.40 380 646.90 12.79%
31.01.2017 3 301 441.30 3 244 629.80 56 811.50 1.75% 2 949 729.00 351 712.30 11.92%
31.12.2016 3 244 629.80 3 236 600.80 8 029.00 0.25% 2 951 547.00 293 082.80 9.93%
30.11.2016 3 236 600.80 3 167 995.40 68 605.40 2.17% 2 914 919.00 321 681.80 11.04%
31.10.2016 3 167 995.40 3 131 102.60 36 892.80 1.18% 2 857 505.10 310 490.30 10.87%
30.09.2016 3 131 102.60 3 125 044.00 6 058.60 0.19% 2 818 534.00 312 568.60 11.09%
31.08.2016 3 125 044.00 3 086 796.40 38 247.60 1.24% 2 790 454.70 334 589.30 11.99%
31.07.2016 3 086 796.40 3 068 700.00 18 096.40 0.59% 2 755 281.80 331 514.60 12.03%
30.06.2016 3 068 700.00 3 065 945.30 2 754.70 0.09% 2 722 922.00 345 778.00 12.70%
31.05.2016 3 065 945.30 3 017 221.90 48 723.40 1.61% 2 734 007.40 331 937.90 12.14%
30.04.2016 3 017 221.90 2 979 408.10 37 813.80 1.27% 2 695 922.40 321 299.50 11.92%
31.03.2016 2 979 408.10 2 975 021.40 4 386.70 0.15% 2 666 107.70 313 300.40 11.75%
29.02.2016 2 975 021.40 2 949 729.00 25 292.40 0.86% 2 659 667.60 315 353.80 11.86%
31.01.2016 2 949 729.00 2 951 547.00 -1 818.00 -0.06% 2 625 882.20 323 846.80 12.33%
31.12.2015 2 951 547.00 2 914 919.00 36 628.00 1.26% 2 654 072.70 297 474.30 11.21%
30.11.2015 2 914 919.00 2 857 505.10 57 413.90 2.01% 2 581 540.90 333 378.10 12.91%
31.10.2015 2 857 505.10 2 818 534.00 38 971.10 1.38% 2 556 980.80 300 524.30 11.75%
30.09.2015 2 818 534.00 2 790 454.70 28 079.30 1.01% 2 506 266.30 312 267.70 12.46%
31.08.2015 2 790 454.70 2 755 281.80 35 172.90 1.28% 2 497 523.40 292 931.30 11.73%
31.07.2015 2 755 281.80 2 722 922.00 32 359.80 1.19% 2 471 474.40 283 807.40 11.48%
30.06.2015 2 722 922.00 2 734 007.40 -11 085.40 -0.41% 2 439 019.80 283 902.20 11.64%
31.05.2015 2 734 007.40 2 695 922.40 38 085.00 1.41% 2 438 907.40 295 100.00 12.10%
30.04.2015 2 695 922.40 2 666 107.70 29 814.70 1.12% 2 413 869.60 282 052.80 11.68%
31.03.2015 2 666 107.70 2 659 667.60 6 440.10 0.24% 2 389 409.70 276 698.00 11.58%
28.02.2015 2 659 667.60 2 625 882.20 33 785.40 1.29% 2 379 158.10 280 509.50 11.79%
31.01.2015 2 625 882.20 2 654 072.70 -28 190.50 -1.06% 2 371 303.70 254 578.50 10.74%
31.12.2014 2 654 072.70 2 581 540.90 72 531.80 2.81% 2 380 255.10 273 817.60 11.50%
30.11.2014 2 581 540.90 2 556 980.80 24 560.10 0.96% 2 344 886.50 236 654.40 10.09%
31.10.2014 2 556 980.80 2 506 266.30 50 714.50 2.02% 2 309 837.00 247 143.80 10.70%
30.09.2014 2 506 266.30 2 497 523.40 8 742.90 0.35% 2 282 725.80 223 540.50 9.79%
31.08.2014 2 497 523.40 2 471 474.40 26 049.00 1.05% 2 283 158.50 214 364.90 9.39%
31.07.2014 2 471 474.40 2 439 019.80 32 454.60 1.33% 2 285 389.80 186 084.60 8.14%
30.06.2014 2 439 019.80 2 438 907.40 112.40 0.00% 2 252 403.00 186 616.80 8.29%
31.05.2014 2 438 907.40 2 413 869.60 25 037.80 1.04% 2 255 066.10 183 841.30 8.15%
30.04.2014 2 413 869.60 2 389 409.70 24 459.90 1.02% 2 250 621.20 163 248.40 7.25%
31.03.2014 2 389 409.70 2 379 158.10 10 251.60 0.43% 2 210 307.50 179 102.20 8.10%
28.02.2014 2 379 158.10 2 371 303.70 7 854.40 0.33% 2 211 151.70 168 006.40 7.60%
31.01.2014 2 371 303.70 2 380 255.10 -8 951.40 -0.38% 2 211 124.10 160 179.60 7.24%
31.12.2013 2 380 255.10 2 344 886.50 35 368.60 1.51% 2 212 771.80 167 483.30 7.57%
30.11.2013 2 344 886.50 2 309 837.00 35 049.50 1.52% 2 161 859.50 183 027.00 8.47%
31.10.2013 2 309 837.00 2 282 725.80 27 111.20 1.19% 2 145 558.20 164 278.80 7.66%
30.09.2013 2 282 725.80 2 283 158.50 - 432.70 -0.02% 2 100 012.90 182 712.90 8.70%
31.08.2013 2 283 158.50 2 285 389.80 -2 231.30 -0.10% 2 112 806.40 170 352.10 8.06%
31.07.2013 2 285 389.80 2 252 403.00 32 986.80 1.46% 2 123 523.90 161 865.90 7.62%
30.06.2013 2 252 403.00 2 255 066.10 -2 663.10 -0.12% 2 080 148.30 172 254.70 8.28%
31.05.2013 2 255 066.10 2 250 621.20 4 444.90 0.20% 2 090 810.00 164 256.10 7.86%
30.04.2013 2 250 621.20 2 210 307.50 40 313.70 1.82% 2 060 260.90 190 360.30 9.24%
31.03.2013 2 210 307.50 2 211 151.70 - 844.20 -0.04% 2 035 280.60 175 026.90 8.60%
28.02.2013 2 211 151.70 2 211 124.10 27.60 0.00% 2 056 923.30 154 228.40 7.50%
31.01.2013 2 211 124.10 2 212 771.80 -1 647.70 -0.07% 2 039 846.70 171 277.40 8.40%
31.12.2012 2 212 771.80 2 161 859.50 50 912.30 2.35% 2 041 534.80 171 237.00 8.39%
30.11.2012 2 161 859.50 2 145 558.20 16 301.30 0.76% 1 996 110.40 165 749.10 8.30%
31.10.2012 2 145 558.20 2 100 012.90 45 545.30 2.17% 1 965 648.50 179 909.70 9.15%
30.09.2012 2 100 012.90 2 112 806.40 -12 793.50 -0.61% 1 945 873.90 154 139.00 7.92%
31.08.2012 2 112 806.40 2 123 523.90 -10 717.50 -0.50% 1 945 172.20 167 634.20 8.62%
31.07.2012 2 123 523.90 2 080 148.30 43 375.60 2.09% 1 921 635.90 201 888.00 10.51%
30.06.2012 2 080 148.30 2 090 810.00 -10 661.70 -0.51% 1 918 468.70 161 679.60 8.43%
31.05.2012 2 090 810.00 2 060 260.90 30 549.10 1.48% 1 940 211.60 150 598.40 7.76%
30.04.2012 2 060 260.90 2 035 280.60 24 980.30 1.23% 1 910 217.10 150 043.80 7.85%
31.03.2012 2 035 280.60 2 056 923.30 -21 642.70 -1.05% 1 903 066.00 132 214.60 6.95%
29.02.2012 2 056 923.30 2 039 846.70 17 076.60 0.84% 1 898 221.30 158 702.00 8.36%
31.01.2012 2 039 846.70 2 041 534.80 -1 688.10 -0.08% 1 892 988.40 146 858.30 7.76%
31.12.2011 2 041 534.80 1 996 110.40 45 424.40 2.28% 1 911 242.90 130 291.90 6.82%
30.11.2011 1 996 110.40 1 965 648.50 30 461.90 1.55% 1 871 252.80 124 857.60 6.67%
31.10.2011 1 965 648.50 1 945 873.90 19 774.60 1.02% 1 840 207.20 125 441.30 6.82%
30.09.2011 1 945 873.90 1 945 172.20 701.70 0.04% 1 835 046.70 110 827.20 6.04%
31.08.2011 1 945 172.20 1 921 635.90 23 536.30 1.22% 1 830 270.40 114 901.80 6.28%
31.07.2011 1 921 635.90 1 918 468.70 3 167.20 0.17% 1 787 569.30 134 066.60 7.50%
30.06.2011 1 918 468.70 1 940 211.60 -21 742.90 -1.12% 1 764 545.20 153 923.50 8.72%
31.05.2011 1 940 211.60 1 910 217.10 29 994.50 1.57% 1 759 297.60 180 914.00 10.28%
30.04.2011 1 910 217.10 1 903 066.00 7 151.10 0.38% 1 666 544.20 243 672.90 14.62%
31.03.2011 1 903 066.00 1 898 221.30 4 844.70 0.26% 1 661 373.60 241 692.40 14.55%
28.02.2011 1 898 221.30 1 892 988.40 5 232.90 0.28% 1 647 523.60 250 697.70 15.22%
31.01.2011 1 892 988.40 1 911 242.90 -18 254.50 -0.96% 1 635 100.80 257 887.60 15.77%
31.12.2010 1 911 242.90 1 871 252.80 39 990.10 2.14% 1 662 261.70 248 981.20 14.98%
30.11.2010 1 871 252.80 1 840 207.20 31 045.60 1.69% 1 653 362.70 217 890.10 13.18%
31.10.2010 1 840 207.20 1 835 046.70 5 160.50 0.28% 1 594 426.70 245 780.50 15.41%
30.09.2010 1 835 046.70 1 830 270.40 4 776.30 0.26% 1 591 536.80 243 509.90 15.30%
31.08.2010 1 830 270.40 1 787 569.30 42 701.10 2.39% 1 594 834.30 235 436.10 14.76%
31.07.2010 1 787 569.30 1 764 545.20 23 024.10 1.30% 1 554 998.40 232 570.90 14.96%
30.06.2010 1 764 545.20 1 759 297.60 5 247.60 0.30% 1 564 393.90 200 151.30 12.79%
31.05.2010 1 759 297.60 1 666 544.20 92 753.40 5.57% 1 538 160.00 221 137.60 14.38%
30.04.2010 1 666 544.20 1 661 373.60 5 170.60 0.31% 1 532 894.00 133 650.20 8.72%
31.03.2010 1 661 373.60 1 647 523.60 13 850.00 0.84% 1 549 341.50 112 032.10 7.23%
28.02.2010 1 647 523.60 1 635 100.80 12 422.80 0.76% 1 531 661.00 115 862.60 7.56%
31.01.2010 1 635 100.80 1 662 261.70 -27 160.90 -1.63% 1 517 347.50 117 753.30 7.76%
31.12.2009 1 662 261.70 1 653 362.70 8 899.00 0.54% 1 545 267.60 116 994.10 7.57%
30.11.2009 1 653 362.70 1 594 426.70 58 936.00 3.70% 1 495 887.40 157 475.30 10.53%
31.10.2009 1 594 426.70 1 591 536.80 2 889.90 0.18% 1 475 283.50 119 143.20 8.08%
30.09.2009 1 591 536.80 1 594 834.30 -3 297.50 -0.21% 1 469 512.70 122 024.10 8.30%
31.08.2009 1 594 834.30 1 554 998.40 39 835.90 2.56% 1 447 160.30 147 674.00 10.20%
31.07.2009 1 554 998.40 1 564 393.90 -9 395.50 -0.60% 1 452 485.00 102 513.40 7.06%
30.06.2009 1 564 393.90 1 538 160.00 26 233.90 1.71% 1 439 575.50 124 818.40 8.67%
31.05.2009 1 538 160.00 1 532 894.00 5 266.00 0.34% 1 419 844.40 118 315.60 8.33%
30.04.2009 1 532 894.00 1 549 341.50 -16 447.50 -1.06% 1 398 102.50 134 791.50 9.64%
31.03.2009 1 549 341.50 1 531 661.00 17 680.50 1.15% 1 407 302.80 142 038.70 10.09%
28.02.2009 1 531 661.00 1 517 347.50 14 313.50 0.94% 1 391 761.00 139 900.00 10.05%
31.01.2009 1 517 347.50 1 545 267.60 -27 920.10 -1.81% 1 423 059.40 94 288.10 6.63%
31.12.2008 1 545 267.60 1 495 887.40 49 380.20 3.30% 1 438 650.90 106 616.70 7.41%
30.11.2008 1 495 887.40 1 475 283.50 20 603.90 1.40% 1 383 269.30 112 618.10 8.14%
31.10.2008 1 475 283.50 1 469 512.70 5 770.80 0.39% 1 384 662.40 90 621.10 6.54%
30.09.2008 1 469 512.70 1 447 160.30 22 352.40 1.54% 1 336 447.50 133 065.20 9.96%
31.08.2008 1 447 160.30 1 452 485.00 -5 324.70 -0.37% 1 346 237.60 100 922.70 7.50%
31.07.2008 1 452 485.00 1 439 575.50 12 909.50 0.90% 1 359 377.90 93 107.10 6.85%
30.06.2008 1 439 575.50 1 419 844.40 19 731.10 1.39% 1 312 604.30 126 971.20 9.67%
31.05.2008 1 419 844.40 1 398 102.50 21 741.90 1.56% 1 338 476.40 81 368.00 6.08%
30.04.2008 1 398 102.50 1 407 302.80 -9 200.30 -0.65% 1 278 180.40 119 922.10 9.38%
31.03.2008 1 407 302.80 1 391 761.00 15 541.80 1.12% 1 239 093.20 168 209.60 13.58%
29.02.2008 1 391 761.00 1 423 059.40 -31 298.40 -2.20% 1 266 920.50 124 840.50 9.85%
31.01.2008 1 423 059.40 1 438 650.90 -15 591.50 -1.08% 1 256 778.30 166 281.10 13.23%
31.12.2007 1 438 650.90 1 383 269.30 55 381.60 4.00% 1 239 805.30 198 845.60 16.04%
30.11.2007 1 383 269.30 1 384 662.40 -1 393.10 -0.10% 1 241 926.10 141 343.20 11.38%
31.10.2007 1 384 662.40 1 336 447.50 48 214.90 3.61% 1 220 339.60 164 322.80 13.47%
30.09.2007 1 336 447.50 1 346 237.60 -9 790.10 -0.73% 1 180 820.90 155 626.60 13.18%
31.08.2007 1 346 237.60 1 359 377.90 -13 140.30 -0.97% 1 192 958.80 153 278.80 12.85%
31.07.2007 1 359 377.90 1 312 604.30 46 773.60 3.56% 1 177 802.90 181 575.00 15.42%
30.06.2007 1 312 604.30 1 338 476.40 -25 872.10 -1.93% 1 141 267.50 171 336.80 15.01%
31.05.2007 1 338 476.40 1 278 180.40 60 296.00 4.72% 1 160 742.30 177 734.10 15.31%
30.04.2007 1 278 180.40 1 239 093.20 39 087.20 3.15% 1 110 964.50 167 215.90 15.05%
31.03.2007 1 239 093.20 1 266 920.50 -27 827.30 -2.20% 1 085 986.10 153 107.10 14.10%
28.02.2007 1 266 920.50 1 256 778.30 10 142.20 0.81% 1 103 522.00 163 398.50 14.81%
31.01.2007 1 256 778.30 1 239 805.30 16 973.00 1.37% 1 099 889.20 156 889.10 14.26%
31.12.2006 1 239 805.30 1 241 926.10 -2 120.80 -0.17% 1 087 312.80 152 492.50 14.02%
30.11.2006 1 241 926.10 1 220 339.60 21 586.50 1.77% 1 078 197.20 163 728.90 15.19%
31.10.2006 1 220 339.60 1 180 820.90 39 518.70 3.35% 1 048 491.40 171 848.20 16.39%
30.09.2006 1 180 820.90 1 192 958.80 -12 137.90 -1.02% 1 015 213.50 165 607.40 16.31%
31.08.2006 1 192 958.80 1 177 802.90 15 155.90 1.29% 1 028 228.10 164 730.70 16.02%
31.07.2006 1 177 802.90 1 141 267.50 36 535.40 3.20% 1 004 195.90 173 607.00 17.29%
30.06.2006 1 141 267.50 1 160 742.30 -19 474.80 -1.68% 1 003 977.70 137 289.80 13.67%
31.05.2006 1 160 742.30 1 110 964.50 49 777.80 4.48% 1 007 711.10 153 031.20 15.19%
30.04.2006 1 110 964.50 1 085 986.10 24 978.40 2.30% 965 460.40 145 504.10 15.07%
31.03.2006 1 085 986.10 1 103 522.00 -17 535.90 -1.59% 972 684.80 113 301.30 11.65%
28.02.2006 1 103 522.00 1 099 889.20 3 632.80 0.33% 963 544.30 139 977.70 14.53%
31.01.2006 1 099 889.20 1 087 312.80 12 576.40 1.16% 965 466.20 134 423.00 13.92%
31.12.2005 1 087 312.80 1 078 197.20 9 115.60 0.85% 962 348.50 124 964.30 12.99%
30.11.2005 1 078 197.20 1 048 491.40 29 705.80 2.83% 975 848.00 102 349.20 10.49%
31.10.2005 1 048 491.40 1 015 213.50 33 277.90 3.28% 953 445.30 95 046.10 9.97%
30.09.2005 1 015 213.50 1 028 228.10 -13 014.60 -1.27% 965 918.50 49 295.00 5.10%
31.08.2005 1 028 228.10 1 004 195.90 24 032.20 2.39% 965 934.00 62 294.10 6.45%
31.07.2005 1 004 195.90 1 003 977.70 218.20 0.02% 933 477.90 70 718.00 7.58%
30.06.2005 1 003 977.70 1 007 711.10 -3 733.40 -0.37% 945 594.20 58 383.50 6.17%
31.05.2005 1 007 711.10 965 460.40 42 250.70 4.38% 936 190.50 71 520.60 7.64%
30.04.2005 965 460.40 972 684.80 -7 224.40 -0.74% 901 752.60 63 707.80 7.06%
31.03.2005 972 684.80 963 544.30 9 140.50 0.95% 893 274.80 79 410.00 8.89%
28.02.2005 963 544.30 965 466.20 -1 921.90 -0.20% 888 772.70 74 771.60 8.41%
31.01.2005 965 466.20 962 348.50 3 117.70 0.32% 885 294.00 80 172.20 9.06%
31.12.2004 962 348.50 975 848.00 -13 499.50 -1.38% 902 781.80 59 566.70 6.60%
30.11.2004 975 848.00 953 445.30 22 402.70 2.35% 887 702.40 88 145.60 9.93%
31.10.2004 953 445.30 965 918.50 -12 473.20 -1.29% 865 528.00 87 917.30 10.16%
30.09.2004 965 918.50 965 934.00 -15.50 -0.00% 864 555.50 101 363.00 11.72%
31.08.2004 965 934.00 933 477.90 32 456.10 3.48% 839 007.10 126 926.90 15.13%
31.07.2004 933 477.90 945 594.20 -12 116.30 -1.28% 838 851.60 94 626.30 11.28%
30.06.2004 945 594.20 936 190.50 9 403.70 1.00% 821 876.80 123 717.40 15.05%
31.05.2004 936 190.50 901 752.60 34 437.90 3.82% 802 081.10 134 109.40 16.72%
30.04.2004 901 752.60 893 274.80 8 477.80 0.95% 785 838.00 115 914.60 14.75%
31.03.2004 893 274.80 888 772.70 4 502.10 0.51% 783 745.30 109 529.50 13.98%
29.02.2004 888 772.70 885 294.00 3 478.70 0.39% 779 162.90 109 609.80 14.07%
31.01.2004 885 294.00 902 781.80 -17 487.80 -1.94% 762 788.10 122 505.90 16.06%
31.12.2003 902 781.80 887 702.40 15 079.40 1.70% 787 676.00 115 105.80 14.61%
30.11.2003 887 702.40 865 528.00 22 174.40 2.56% 761 724.00 125 978.40 16.54%
31.10.2003 865 528.00 864 555.50 972.50 0.11% 771 281.10 94 246.90 12.22%
30.09.2003 864 555.50 839 007.10 25 548.40 3.04% 745 600.60 118 954.90 15.95%
31.08.2003 839 007.10 838 851.60 155.50 0.02% 732 389.40 106 617.70 14.56%
31.07.2003 838 851.60 821 876.80 16 974.80 2.07% 721 615.20 117 236.40 16.25%
30.06.2003 821 876.80 802 081.10 19 795.70 2.47% 697 813.50 124 063.30 17.78%
31.05.2003 802 081.10 785 838.00 16 243.10 2.07% 700 662.90 101 418.20 14.47%
30.04.2003 785 838.00 783 745.30 2 092.70 0.27% 671 791.90 114 046.10 16.98%
31.03.2003 783 745.30 779 162.90 4 582.40 0.59% 655 255.40 128 489.90 19.61%
28.02.2003 779 162.90 762 788.10 16 374.80 2.15% 672 605.50 106 557.40 15.84%
31.01.2003 762 788.10 787 676.00 -24 887.90 -3.16% 680 498.40 82 289.70 12.09%
31.12.2002 787 676.00 761 724.00 25 952.00 3.41% 583 600.00 204 076.00 34.97%
30.11.2002 761 724.00 771 281.10 -9 557.10 -1.24% 566 700.00 195 024.00 34.41%
31.10.2002 771 281.10 745 600.60 25 680.50 3.44% 553 100.00 218 181.10 39.45%
30.09.2002 745 600.60 732 389.40 13 211.20 1.80% 556 500.00 189 100.60 33.98%
31.08.2002 732 389.40 721 615.20 10 774.20 1.49% 552 300.00 180 089.40 32.61%
31.07.2002 721 615.20 697 813.50 23 801.70 3.41% 546 700.00 174 915.20 31.99%
30.06.2002 697 813.50 700 662.90 -2 849.40 -0.41% 544 100.00 153 713.50 28.25%
31.05.2002 700 662.90 671 791.90 28 871.00 4.30% 538 000.00 162 662.90 30.23%
30.04.2002 671 791.90 655 255.40 16 536.50 2.52% 519 900.00 151 891.90 29.22%
31.03.2002 655 255.40 672 605.50 -17 350.10 -2.58% 510 400.00 144 855.40 28.38%
28.02.2002 672 605.50 680 498.40 -7 892.90 -1.16% 507 900.00 164 705.50 32.43%
31.01.2002 680 498.40 583 600.00 96 898.40 16.60% 505 600.00 174 898.40 34.59%
31.12.2001 583 600.00 566 700.00 16 900.00 2.98% 497 700.00 85 900.00 17.26%
30.11.2001 566 700.00 553 100.00 13 600.00 2.46% 505 900.00 60 800.00 12.02%
31.10.2001 553 100.00 556 500.00 -3 400.00 -0.61% 493 300.00 59 800.00 12.12%
30.09.2001 556 500.00 552 300.00 4 200.00 0.76% 497 700.00 58 800.00 11.81%
31.08.2001 552 300.00 546 700.00 5 600.00 1.02% 492 500.00 59 800.00 12.14%
31.07.2001 546 700.00 544 100.00 2 600.00 0.48% 488 500.00 58 200.00 11.91%
30.06.2001 544 100.00 538 000.00 6 100.00 1.13% 483 500.00 60 600.00 12.53%
31.05.2001 538 000.00 519 900.00 18 100.00 3.48% 469 700.00 68 300.00 14.54%
30.04.2001 519 900.00 510 400.00 9 500.00 1.86% 460 300.00 59 600.00 12.95%
31.03.2001 510 400.00 507 900.00 2 500.00 0.49% 452 800.00 57 600.00 12.72%
28.02.2001 507 900.00 505 600.00 2 300.00 0.45% 456 800.00 51 100.00 11.19%
31.01.2001 505 600.00 497 700.00 7 900.00 1.59% 452 900.00 52 700.00 11.64%
31.12.2000 497 700.00 505 900.00 -8 200.00 -1.62% 447 800.00 49 900.00 11.14%
30.11.2000 505 900.00 493 300.00 12 600.00 2.55% 453 800.00 52 100.00 11.48%
31.10.2000 493 300.00 497 700.00 -4 400.00 -0.88% 442 300.00 51 000.00 11.53%
30.09.2000 497 700.00 492 500.00 5 200.00 1.06% 435 000.00 62 700.00 14.41%
31.08.2000 492 500.00 488 500.00 4 000.00 0.82% 426 700.00 65 800.00 15.42%
31.07.2000 488 500.00 483 500.00 5 000.00 1.03% 414 600.00 73 900.00 17.82%
30.06.2000 483 500.00 469 700.00 13 800.00 2.94% 415 900.00 67 600.00 16.25%
31.05.2000 469 700.00 460 300.00 9 400.00 2.04% 403 700.00 66 000.00 16.35%
30.04.2000 460 300.00 452 800.00 7 500.00 1.66% 395 200.00 65 100.00 16.47%
31.03.2000 452 800.00 456 800.00 -4 000.00 -0.88% 389 800.00 63 000.00 16.16%
29.02.2000 456 800.00 452 900.00 3 900.00 0.86% 389 600.00 67 200.00 17.25%
31.01.2000 452 900.00 447 800.00 5 100.00 1.14% 384 200.00 68 700.00 17.88%
31.12.1999 447 800.00 453 800.00 -6 000.00 -1.32% 404 000.00 43 800.00 10.84%
30.11.1999 453 800.00 442 300.00 11 500.00 2.60% 390 100.00 63 700.00 16.33%
31.10.1999 442 300.00 435 000.00 7 300.00 1.68% 379 500.00 62 800.00 16.55%
30.09.1999 435 000.00 426 700.00 8 300.00 1.95% 380 000.00 55 000.00 14.47%
31.08.1999 426 700.00 414 600.00 12 100.00 2.92% 390 400.00 36 300.00 9.30%
31.07.1999 414 600.00 415 900.00 -1 300.00 -0.31% 374 800.00 39 800.00 10.62%
30.06.1999 415 900.00 403 700.00 12 200.00 3.02% 381 300.00 34 600.00 9.07%
31.05.1999 403 700.00 395 200.00 8 500.00 2.15% 379 300.00 24 400.00 6.43%
30.04.1999 395 200.00 389 800.00 5 400.00 1.39% 368 200.00 27 000.00 7.33%
31.03.1999 389 800.00 389 600.00 200.00 0.05% 369 100.00 20 700.00 5.61%
28.02.1999 389 600.00 384 200.00 5 400.00 1.41% 371 300.00 18 300.00 4.93%
31.01.1999 384 200.00 404 000.00 -19 800.00 -4.90% 374 400.00 9 800.00 2.62%
31.12.1998 404 000.00 390 100.00 13 900.00 3.56% 418 900.00 -14 900.00 -3.56%
30.11.1998 390 100.00 379 500.00 10 600.00 2.79% 402 600.00 -12 500.00 -3.10%
31.10.1998 379 500.00 380 000.00 - 500.00 -0.13% 398 900.00 -19 400.00 -4.86%
30.09.1998 380 000.00 390 400.00 -10 400.00 -2.66% 390 700.00 -10 700.00 -2.74%
31.08.1998 390 400.00 374 800.00 15 600.00 4.16% 396 900.00 -6 500.00 -1.64%
31.07.1998 374 800.00 381 300.00 -6 500.00 -1.70% 382 200.00 -7 400.00 -1.94%
30.06.1998 381 300.00 379 300.00 2 000.00 0.53% 375 800.00 5 500.00 1.46%
31.05.1998 379 300.00 368 200.00 11 100.00 3.01% 392 700.00 -13 400.00 -3.41%
30.04.1998 368 200.00 369 100.00 - 900.00 -0.24% 413 300.00 -45 100.00 -10.91%
31.03.1998 369 100.00 371 300.00 -2 200.00 -0.59% 408 100.00 -39 000.00 -9.56%
28.02.1998 371 300.00 374 400.00 -3 100.00 -0.83% 414 300.00 -43 000.00 -10.38%
31.01.1998 374 400.00 418 900.00 -44 500.00 -10.62% 413 700.00 -39 300.00 -9.50%
31.12.1997 418 900.00 402 600.00 16 300.00 4.05% 447 100.00 -28 200.00 -6.31%
30.11.1997 402 600.00 398 900.00 3 700.00 0.93% 434 600.00 -32 000.00 -7.36%
31.10.1997 398 900.00 390 700.00 8 200.00 2.10% 426 300.00 -27 400.00 -6.43%
30.09.1997 390 700.00 396 900.00 -6 200.00 -1.56% 425 000.00 -34 300.00 -8.07%
31.08.1997 396 900.00 382 200.00 14 700.00 3.85% 428 200.00 -31 300.00 -7.31%
31.07.1997 382 200.00 375 800.00 6 400.00 1.70% 426 400.00 -44 200.00 -10.37%
30.06.1997 375 800.00 392 700.00 -16 900.00 -4.30% 420 400.00 -44 600.00 -10.61%
31.05.1997 392 700.00 413 300.00 -20 600.00 -4.98% 419 600.00 -26 900.00 -6.41%
30.04.1997 413 300.00 408 100.00 5 200.00 1.27% 410 800.00 2 500.00 0.61%
31.03.1997 408 100.00 414 300.00 -6 200.00 -1.50% 402 100.00 6 000.00 1.49%
28.02.1997 414 300.00 413 700.00 600.00 0.14% 413 600.00 700.00 0.17%
31.01.1997 413 700.00 447 100.00 -33 400.00 -7.47% 409 300.00 4 400.00 1.07%
31.12.1996 447 100.00 434 600.00 12 500.00 2.88% 424 900.00 22 200.00 5.22%
30.11.1996 434 600.00 426 300.00 8 300.00 1.95% 418 100.00 16 500.00 3.95%
31.10.1996 426 300.00 425 000.00 1 300.00 0.31% 405 800.00 20 500.00 5.05%
30.09.1996 425 000.00 428 200.00 -3 200.00 -0.75% 393 200.00 31 800.00 8.09%
31.08.1996 428 200.00 426 400.00 1 800.00 0.42% 391 800.00 36 400.00 9.29%
31.07.1996 426 400.00 420 400.00 6 000.00 1.43% 390 100.00 36 300.00 9.31%
30.06.1996 420 400.00 419 600.00 800.00 0.19% 375 700.00 44 700.00 11.90%
31.05.1996 419 600.00 410 800.00 8 800.00 2.14% 380 200.00 39 400.00 10.36%
30.04.1996 410 800.00 402 100.00 8 700.00 2.16% 372 600.00 38 200.00 10.25%
31.03.1996 402 100.00 413 600.00 -11 500.00 -2.78% 363 000.00 39 100.00 10.77%
29.02.1996 413 600.00 409 300.00 4 300.00 1.05% 376 100.00 37 500.00 9.97%
31.01.1996 409 300.00 424 900.00 -15 600.00 -3.67% 372 800.00 36 500.00 9.79%
31.12.1995 424 900.00 418 100.00 6 800.00 1.63% 371 500.00 53 400.00 14.37%
30.11.1995 418 100.00 405 800.00 12 300.00 3.03% 371 200.00 46 900.00 12.63%
31.10.1995 405 800.00 393 200.00 12 600.00 3.20% 359 500.00 46 300.00 12.88%
30.09.1995 393 200.00 391 800.00 1 400.00 0.36% 357 000.00 36 200.00 10.14%
31.08.1995 391 800.00 390 100.00 1 700.00 0.44% 359 300.00 32 500.00 9.05%
31.07.1995 390 100.00 375 700.00 14 400.00 3.83% 359 100.00 31 000.00 8.63%
30.06.1995 375 700.00 380 200.00 -4 500.00 -1.18% 354 400.00 21 300.00 6.01%
31.05.1995 380 200.00 372 600.00 7 600.00 2.04% 345 400.00 34 800.00 10.08%
30.04.1995 372 600.00 363 000.00 9 600.00 2.64% 337 700.00 34 900.00 10.33%
31.03.1995 363 000.00 376 100.00 -13 100.00 -3.48% 325 800.00 37 200.00 11.42%
28.02.1995 376 100.00 372 800.00 3 300.00 0.89% 327 500.00 48 600.00 14.84%
31.01.1995 372 800.00 371 500.00 1 300.00 0.35% 322 200.00 50 600.00 15.70%
31.12.1994 371 500.00 371 200.00 300.00 0.08% 322 800.00 48 700.00 15.09%
30.11.1994 371 200.00 359 500.00 11 700.00 3.25% 317 100.00 54 100.00 17.06%
31.10.1994 359 500.00 357 000.00 2 500.00 0.70% 304 800.00 54 700.00 17.95%
30.09.1994 357 000.00 359 300.00 -2 300.00 -0.64% 297 600.00 59 400.00 19.96%
31.08.1994 359 300.00 359 100.00 200.00 0.06% 294 500.00 64 800.00 22.00%
31.07.1994 359 100.00 354 400.00 4 700.00 1.33% 283 300.00 75 800.00 26.76%
30.06.1994 354 400.00 345 400.00 9 000.00 2.61% 275 500.00 78 900.00 28.64%
31.05.1994 345 400.00 337 700.00 7 700.00 2.28% 267 200.00 78 200.00 29.27%
30.04.1994 337 700.00 325 800.00 11 900.00 3.65% 261 100.00 76 600.00 29.34%
31.03.1994 325 800.00 327 500.00 -1 700.00 -0.52% 251 000.00 74 800.00 29.80%
28.02.1994 327 500.00 322 200.00 5 300.00 1.64% 255 200.00 72 300.00 28.33%
31.01.1994 322 200.00 322 800.00 - 600.00 -0.19% 265 600.00 56 600.00 21.31%
31.12.1993 322 800.00 317 100.00 5 700.00 1.80% - - -
30.11.1993 317 100.00 304 800.00 12 300.00 4.04% - - -
31.10.1993 304 800.00 297 600.00 7 200.00 2.42% - - -
30.09.1993 297 600.00 294 500.00 3 100.00 1.05% - - -
31.08.1993 294 500.00 283 300.00 11 200.00 3.95% - - -
31.07.1993 283 300.00 275 500.00 7 800.00 2.83% - - -
30.06.1993 275 500.00 267 200.00 8 300.00 3.11% - - -
31.05.1993 267 200.00 261 100.00 6 100.00 2.34% - - -
30.04.1993 261 100.00 251 000.00 10 100.00 4.02% - - -
31.03.1993 251 000.00 255 200.00 -4 200.00 -1.65% - - -
28.02.1993 255 200.00 265 600.00 -10 400.00 -3.92% - - -
31.01.1993 265 600.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

M1 - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
M1 (Contributions to annual growth of M3 (% points))
M1 (Monetary Survey (historical data up to December 2016) - liabilities)
M1 (Monetary Survey (historical data up to December 2016) - year-on-year changes (%))
M1 (Monetary Survey (historical data up to December 2016) - annual growth rate (%))
M1 (Příspěvky k roční míře růstu M3 (v p.b.))
M1 (Monetary survey (historical data up to March 2004) - part III. - Year-on-year changes in %)
M1 - Currency in circulation (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M1 - Overnight deposits (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M1 - total (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M1 - Currency in circulation (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
M1 - Overnight deposits (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
M1 - total (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
M2-M1 (quasi money) (Monetary Survey (historical data up to December 2016) - liabilities)
M2-M1 (deposits) (Monetary Survey (historical data up to December 2016) - year-on-year changes (%))
M2-M1 (deposits) (Monetary Survey (historical data up to December 2016) - annual growth rate (%))
M1 (items 1.1 and 1.2) - Outstanding amounts (Monetary aggregates - Components of M3)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD


Příbuzné stránky

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.