Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.10 2.10 0.00 2.00 5.00%
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 0.50 0.50 0.00 0.05 900.00%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 3.90 3.80 2.63% 5.30 -26.41%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 0.46 0.19 142.11% -0.88 - 152.27%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 31 460.00 265 958.00 -88.17% 29 146.00 7.94%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 0.77 0.75 2.67% 0.28 175.00%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 078 018.20 3 150 509.70 -2.30% 2 610 226.20 17.92%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 247 150.00 311 232.00 -20.59% 247 306.00 -0.06%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 239 634.00 289 071.00 -17.10% 246 109.00 -2.63%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 7 516.00 22 161.00 -66.08% 1 197.00 527.90%
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.40 2.60 -7.69% 2.00 20.00%
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 2.33 2.24 4.02% 1.88 23.94%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.22 2.19 1.37% 1.96 13.27%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 8.70 8.73 -0.34% 10.08 -13.69%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 102.70 108.50 -5.35% 103.60 -0.87%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 96.80 101.90 -5.00% 102.60 -5.65%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 182.00 8 316.00 -1.61% 7 766.00 5.36%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 800.00 6 983.00 26.02% 8 953.00 -1.71%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 102.20 104.90 -2.57% 103.80 -1.54%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 29 050.00 29 333.00 -0.96% 27 210.00 6.76%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 4 012.30 3 992.80 0.49% 3 935.50 1.95%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 34 995.00 -28 961.00 - 220.83% -28 961.00 - 220.83%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 915 665.00 1 887 429.00 1.50% 1 887 429.00 1.50%
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 880 670.00 1 916 390.00 -1.86% 1 916 390.00 -1.86%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 111.30 109.20 1.92% 106.80 4.21%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 115.20 114.60 0.52% 111.00 3.78%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 100.40 99.50 0.90% 100.50 -0.10%
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 99.80 99.50 0.30% 101.10 -1.29%
UK3 1 Nápoje a tabák 100.30 103.30 -2.90% 100.00 0.30%
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 101.80 97.90 3.98% 101.50 0.30%
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 98.90 103.40 -4.35% 103.10 -4.07%
UK6 4 Živočišné a rostlinné oleje 102.90 100.30 2.59% 101.10 1.78%
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 101.60 99.00 2.63% 100.40 1.20%
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 100.50 99.70 0.80% 100.50 0.00
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 100.20 99.30 0.91% 100.60 -0.40%
UK10 8 Různé průmyslové výrobky 100.30 99.20 1.11% 100.10 0.20%

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 97.20 97.30 -0.10% 99.50 -2.31%
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 97.90 99.20 -1.31% 100.70 -2.78%
UK3 1 Nápoje a tabák 105.20 104.80 0.38% 94.90 10.85%
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 104.60 104.40 0.19% 102.60 1.95%
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 101.70 106.10 -4.15% 106.20 -4.24%
UK6 4 Živočišné a rostlinné oleje 92.70 91.10 1.76% 110.20 -15.88%
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 98.70 97.60 1.13% 97.30 1.44%
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 100.40 100.40 0.00 99.40 1.01%
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 95.10 95.50 -0.42% 99.30 -4.23%
UK10 8 Různé průmyslové výrobky 95.80 95.60 0.21% 100.00 -4.20%

2005=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 96.90 96.50 0.41% 99.70 -2.81%
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 105.10 105.30 -0.19% 107.40 -2.14%
UK3 1 Nápoje a tabák 132.40 132.00 0.30% 125.90 5.16%
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 137.50 135.10 1.78% 131.40 4.64%
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 105.70 106.90 -1.12% 103.90 1.73%
UK6 4 Živočišné a rostlinné oleje 117.80 114.50 2.88% 127.10 -7.32%
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 97.70 96.20 1.56% 99.00 -1.31%
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 105.70 105.20 0.48% 105.30 0.38%
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 89.80 89.60 0.22% 94.40 -4.87%
UK10 8 Různé průmyslové výrobky 97.20 96.90 0.31% 101.50 -4.24%

Meziroční klouzavý průměr, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 99.90 100.10 -0.20% 96.90 3.10%
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 102.20 102.40 -0.20% 96.80 5.58%
UK3 1 Nápoje a tabák 99.90 99.10 0.81% 101.00 -1.09%
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 110.30 110.10 0.18% 91.80 20.15%
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 116.30 116.80 -0.43% 87.00 33.68%
UK6 4 Živočišné a rostlinné oleje 102.90 104.50 -1.53% 104.40 -1.44%
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 100.70 100.60 0.10% 93.80 7.36%
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 101.70 101.60 0.10% 95.90 6.05%
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 97.80 98.10 -0.31% 98.00 -0.20%
UK10 8 Různé průmyslové výrobky 99.00 99.30 -0.30% 99.00 0.00

SOPR=100, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 97.60 98.90 -1.31% 98.70 -1.11%
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 99.20 102.40 -3.12% 99.10 0.10%
UK3 1 Nápoje a tabák 103.80 99.90 3.90% 97.60 6.35%
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 106.40 108.60 -2.03% 101.10 5.24%
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 104.50 109.60 -4.65% 98.70 5.88%
UK6 4 Živočišné a rostlinné oleje 93.10 102.20 -8.90% 109.30 -14.82%
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 98.30 99.30 -1.01% 96.60 1.76%
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 100.60 101.10 -0.49% 98.30 2.34%
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 95.60 97.00 -1.44% 98.70 -3.14%
UK10 8 Různé průmyslové výrobky 95.90 98.20 -2.34% 99.90 -4.00%

2005=100, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 96.80 97.60 -0.82% 99.20 -2.42%
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 105.40 107.40 -1.86% 106.30 -0.85%
UK3 1 Nápoje a tabák 130.70 128.70 1.55% 125.90 3.81%
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 136.90 136.20 0.51% 128.70 6.37%
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 105.30 100.80 4.46% 100.80 4.46%
UK6 4 Živočišné a rostlinné oleje 115.50 117.60 -1.79% 124.10 -6.93%
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 97.00 97.60 -0.61% 98.70 -1.72%
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 105.50 106.00 -0.47% 104.80 0.67%
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 89.90 91.00 -1.21% 94.00 -4.36%
UK10 8 Různé průmyslové výrobky 97.30 99.10 -1.82% 101.40 -4.04%

Průměrný měsíční index ve čtvrtletí, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 99.80 100.00 -0.20% 100.00 -0.20%
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 99.80 100.10 -0.30% 100.10 -0.30%
UK3 1 Nápoje a tabák 100.40 99.60 0.80% 99.60 0.80%
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 100.40 100.20 0.20% 100.20 0.20%
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 100.10 100.50 -0.40% 100.50 -0.40%
UK6 4 Živočišné a rostlinné oleje 99.40 100.80 -1.39% 100.80 -1.39%
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 99.90 99.80 0.10% 99.80 0.10%
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 99.60 99.90 -0.30% 99.90 -0.30%
UK10 8 Různé průmyslové výrobky 99.60 100.00 -0.40% 100.00 -0.40%

SOPR=100, roční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 99.90 96.90 3.10% 96.90 3.10%
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 102.20 96.80 5.58% 96.80 5.58%
UK3 1 Nápoje a tabák 99.90 101.00 -1.09% 101.00 -1.09%
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 110.30 91.80 20.15% 91.80 20.15%
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 116.30 87.00 33.68% 87.00 33.68%
UK6 4 Živočišné a rostlinné oleje 102.90 104.40 -1.44% 104.40 -1.44%
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 100.70 93.80 7.36% 93.80 7.36%
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 101.70 95.90 6.05% 95.90 6.05%
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 97.80 98.00 -0.20% 98.00 -0.20%
UK10 8 Různé průmyslové výrobky 99.00 99.00 0.00 99.00 0.00

2005=100, roční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 98.80 98.90 -0.10% 98.90 -0.10%
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 107.40 105.10 2.19% 105.10 2.19%
UK3 1 Nápoje a tabák 130.00 130.10 -0.08% 130.10 -0.08%
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 138.60 125.70 10.26% 125.70 10.26%
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 108.50 93.30 16.29% 93.30 16.29%
UK6 4 Živočišné a rostlinné oleje 120.80 117.40 2.90% 117.40 2.90%
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 99.40 98.70 0.71% 98.70 0.71%
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 106.20 104.50 1.63% 104.50 1.63%
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 92.10 94.20 -2.23% 94.20 -2.23%
UK10 8 Různé průmyslové výrobky 99.80 100.80 -0.99% 100.80 -0.99%

Průměrný měsíční index v roce, roční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 99.80 100.00 -0.20% 100.00 -0.20%
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 99.80 100.10 -0.30% 100.10 -0.30%
UK3 1 Nápoje a tabák 100.40 99.60 0.80% 99.60 0.80%
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 100.40 100.20 0.20% 100.20 0.20%
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 100.10 100.50 -0.40% 100.50 -0.40%
UK6 4 Živočišné a rostlinné oleje 99.40 100.80 -1.39% 100.80 -1.39%
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 99.90 99.80 0.10% 99.80 0.10%
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 99.60 99.90 -0.30% 99.90 -0.30%
UK10 8 Různé průmyslové výrobky 99.60 100.00 -0.40% 100.00 -0.40%

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 100.40 99.70 0.70% 101.30 -0.89%
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 101.00 98.00 3.06% 102.50 -1.46%
UK3 1 Nápoje a tabák 102.40 101.50 0.89% 100.00 2.40%
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 99.20 98.20 1.02% 103.80 -4.43%
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 101.70 104.80 -2.96% 107.00 -4.95%
UK6 4 Živočišné a rostlinné oleje 100.40 99.60 0.80% 100.10 0.30%
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 100.80 99.50 1.31% 100.10 0.70%
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 100.30 99.40 0.91% 101.60 -1.28%
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 100.10 99.20 0.91% 100.60 -0.50%
UK10 8 Různé průmyslové výrobky 99.50 99.60 -0.10% 100.30 -0.80%

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 95.80 96.70 -0.93% 101.50 -5.62%
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 95.70 97.10 -1.44% 105.60 -9.38%
UK3 1 Nápoje a tabák 102.70 100.30 2.39% 103.50 -0.77%
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 94.10 98.50 -4.47% 107.00 -12.06%
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 99.00 104.30 -5.08% 112.30 -11.84%
UK6 4 Živočišné a rostlinné oleje 92.60 92.40 0.22% 99.40 -6.84%
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 98.90 98.30 0.61% 99.40 -0.50%
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 100.70 102.10 -1.37% 102.10 -1.37%
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 92.70 93.20 -0.54% 99.60 -6.93%
UK10 8 Různé průmyslové výrobky 94.00 94.80 -0.84% 99.60 -5.62%

2005=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 96.90 96.50 0.41% 101.10 -4.15%
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 119.10 117.90 1.02% 124.40 -4.26%
UK3 1 Nápoje a tabák 121.60 118.80 2.36% 118.40 2.70%
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 110.30 111.20 -0.81% 117.20 -5.89%
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 104.00 102.30 1.66% 105.00 -0.95%
UK6 4 Živočišné a rostlinné oleje 127.60 127.10 0.39% 137.80 -7.40%
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 91.70 91.00 0.77% 92.70 -1.08%
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 108.40 108.10 0.28% 107.60 0.74%
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 87.20 87.10 0.11% 94.10 -7.33%
UK10 8 Různé průmyslové výrobky 88.10 88.50 -0.45% 93.70 -5.98%

Meziroční klouzavý průměr, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 100.90 101.40 -0.49% 96.00 5.10%
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 102.80 103.70 -0.87% 99.40 3.42%
UK3 1 Nápoje a tabák 102.50 102.60 -0.10% 100.90 1.59%
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 110.30 111.50 -1.08% 96.70 14.06%
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 113.90 115.20 -1.13% 77.40 47.16%
UK6 4 Živočišné a rostlinné oleje 97.40 98.00 -0.61% 99.60 -2.21%
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 100.90 100.90 0.00 95.60 5.54%
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 104.90 105.00 -0.10% 96.10 9.16%
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 97.10 97.70 -0.61% 98.80 -1.72%
UK10 8 Různé průmyslové výrobky 97.80 98.30 -0.51% 98.10 -0.31%

SOPR=100, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 96.80 99.10 -2.32% 99.60 -2.81%
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 97.00 102.00 -4.90% 102.80 -5.64%
UK3 1 Nápoje a tabák 100.70 101.90 -1.18% 103.30 -2.52%
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 97.90 105.40 -7.12% 103.20 -5.14%
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 101.60 105.20 -3.42% 98.50 3.15%
UK6 4 Živočišné a rostlinné oleje 93.00 96.70 -3.83% 99.30 -6.34%
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 98.70 99.40 -0.70% 98.80 -0.10%
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 102.10 103.80 -1.64% 100.10 2.00%
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 93.50 95.70 -2.30% 99.10 -5.65%
UK10 8 Různé průmyslové výrobky 94.90 96.50 -1.66% 99.30 -4.43%

2005=100, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 96.70 97.20 -0.51% 100.00 -3.30%
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 119.10 123.40 -3.48% 122.80 -3.01%
UK3 1 Nápoje a tabák 119.10 118.60 0.42% 118.30 0.68%
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 111.60 117.40 -4.94% 113.90 -2.02%
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 101.30 94.60 7.08% 99.70 1.60%
UK6 4 Živočišné a rostlinné oleje 127.40 129.20 -1.39% 137.00 -7.01%
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 91.40 91.60 -0.22% 92.60 -1.30%
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 108.40 108.60 -0.18% 106.20 2.07%
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 87.40 88.60 -1.35% 93.50 -6.52%
UK10 8 Různé průmyslové výrobky 88.50 89.20 -0.78% 93.30 -5.14%

Průměrný měsíční index ve čtvrtletí, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 99.90 99.60 0.30% 101.00 -1.09%
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 99.30 98.90 0.40% 100.90 -1.59%
UK3 1 Nápoje a tabák 100.90 99.70 1.20% 100.60 0.30%
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 98.70 96.60 2.17% 101.60 -2.85%
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 102.50 100.70 1.79% 105.10 -2.47%
UK6 4 Živočišné a rostlinné oleje 99.80 99.00 0.81% 100.60 -0.80%
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 100.00 99.50 0.50% 100.30 -0.30%
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 99.80 100.10 -0.30% 100.90 -1.09%
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 99.50 99.40 0.10% 100.60 -1.09%
UK10 8 Různé průmyslové výrobky 99.60 99.70 -0.10% 100.40 -0.80%

SOPR=100, roční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 100.90 96.00 5.10% 96.00 5.10%
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 102.80 99.40 3.42% 99.40 3.42%
UK3 1 Nápoje a tabák 102.50 100.90 1.59% 100.90 1.59%
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 110.30 96.70 14.06% 96.70 14.06%
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 113.90 77.40 47.16% 77.40 47.16%
UK6 4 Živočišné a rostlinné oleje 97.40 99.60 -2.21% 99.60 -2.21%
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 100.90 95.60 5.54% 95.60 5.54%
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 104.90 96.10 9.16% 96.10 9.16%
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 97.10 98.80 -1.72% 98.80 -1.72%
UK10 8 Různé průmyslové výrobky 97.80 98.10 -0.31% 98.10 -0.31%

2005=100, roční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 99.20 98.20 1.02% 98.20 1.02%
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 124.10 120.60 2.90% 120.60 2.90%
UK3 1 Nápoje a tabák 119.50 116.50 2.58% 116.50 2.58%
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 121.60 110.20 10.34% 110.20 10.34%
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 101.00 88.70 13.87% 88.70 13.87%
UK6 4 Živočišné a rostlinné oleje 131.50 135.00 -2.59% 135.00 -2.59%
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 93.00 92.20 0.87% 92.20 0.87%
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 109.40 104.30 4.89% 104.30 4.89%
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 90.40 93.10 -2.90% 93.10 -2.90%
UK10 8 Různé průmyslové výrobky 90.50 92.50 -2.16% 92.50 -2.16%

Průměrný měsíční index v roce, roční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 99.60 100.10 -0.50% 100.10 -0.50%
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 99.60 100.50 -0.90% 100.50 -0.90%
UK3 1 Nápoje a tabák 100.20 100.30 -0.10% 100.30 -0.10%
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 99.50 100.60 -1.09% 100.60 -1.09%
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 99.90 101.00 -1.09% 101.00 -1.09%
UK6 4 Živočišné a rostlinné oleje 99.40 100.00 -0.60% 100.00 -0.60%
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 99.90 99.90 0.00 99.90 0.00
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 100.10 100.20 -0.10% 100.20 -0.10%
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 99.40 100.00 -0.60% 100.00 -0.60%
UK10 8 Různé průmyslové výrobky 99.50 100.00 -0.50% 100.00 -0.50%

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů