M1 - total (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat M1 - total (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Meziroční změny, Peněžní agregát M1 (M1 = Oběživo + netermínované korunové vklady)
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Peněžní agregát M1 (M1 = Oběživo + netermínované korunové vklady)
29.02.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)
29.02.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.12.2023 Peněžní agregáty: M1, Roční míra růstu, Procenta, Měsíční
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2-M1 (quasi peníze)
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Meziroční změny, M1
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Meziroční změny, M2-M1 (quasi peníze)
29.02.2024 Příspěvky k roční míře růstu M3: Měsíční, Příspěvky, M1 - Oběživo
29.02.2024 Příspěvky k roční míře růstu M3: Měsíční, Příspěvky, M1 - Jednodenní vklady
29.02.2024 Příspěvky k roční míře růstu M3: Měsíční, Příspěvky, M1 - Celkem
29.02.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Oběživo
29.02.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Jednodenní vklady
29.02.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Celkem
29.02.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Toky, M1 - Oběživo
29.02.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady
29.02.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Toky, M1 - Celkem
29.02.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Měsíční míry růstu, M1 - Oběživo
29.02.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Měsíční míry růstu, M1 - Jednodenní vklady

Graf hodnot, Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows) - M1 - total - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2017 78 872.90
Min 31.03.2007 -32 582.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.10.2018 11 168.60 -16 383.40 27 552.00 - 168.17% -22 181.60 33 350.20 - 150.35%
30.09.2018 -16 383.40 22 707.10 -39 090.50 - 172.15% 16 653.30 -33 036.70 - 198.38%
31.08.2018 22 707.10 15 171.90 7 535.20 49.67% 15 306.60 7 400.50 48.35%
31.07.2018 15 171.90 -8 032.80 23 204.70 - 288.87% 24 243.90 -9 072.00 -37.42%
30.06.2018 -8 032.80 53 355.00 -61 387.80 - 115.06% -15 540.00 7 507.20 -48.31%
31.05.2018 53 355.00 15 146.30 38 208.70 252.26% 40 898.70 12 456.30 30.46%
30.04.2018 15 146.30 779.30 14 367.00 1 843.58% 48 178.80 -33 032.50 -68.56%
31.03.2018 779.30 23 630.20 -22 850.90 -96.70% 72 713.50 -71 934.20 -98.93%
28.02.2018 23 630.20 3 304.20 20 326.00 615.16% 51 678.50 -28 048.30 -54.27%
31.01.2018 3 304.20 27 839.90 -24 535.70 -88.13% 78 872.90 -75 568.70 -95.81%
31.12.2017 27 839.90 38 027.90 -10 188.00 -26.79% -26 158.80 53 998.70 - 206.43%
30.11.2017 38 027.90 -22 181.60 60 209.50 - 271.44% 67 175.10 -29 147.20 -43.39%
31.10.2017 -22 181.60 16 653.30 -38 834.90 - 233.20% 32 192.40 -54 374.00 - 168.90%
30.09.2017 16 653.30 15 306.60 1 346.70 8.80% 14 906.30 1 747.00 11.72%
31.08.2017 15 306.60 24 243.90 -8 937.30 -36.86% 34 130.80 -18 824.20 -55.15%
31.07.2017 24 243.90 -15 540.00 39 783.90 - 256.01% 25 950.40 -1 706.50 -6.58%
30.06.2017 -15 540.00 40 898.70 -56 438.70 - 138.00% 10 379.40 -25 919.40 - 249.72%
31.05.2017 40 898.70 48 178.80 -7 280.10 -15.11% 57 777.70 -16 879.00 -29.21%
30.04.2017 48 178.80 72 713.50 -24 534.70 -33.74% 33 085.00 15 093.80 45.62%
31.03.2017 72 713.50 51 678.50 21 035.00 40.70% 23 836.20 48 877.30 205.05%
28.02.2017 51 678.50 78 872.90 -27 194.40 -34.48% 42 539.60 9 138.90 21.48%
31.01.2017 78 872.90 -26 158.80 105 031.70 - 401.52% 10 370.90 68 502.00 660.52%
31.12.2016 -26 158.80 67 175.10 -93 333.90 - 138.94% 21 905.40 -48 064.20 - 219.42%
30.11.2016 67 175.10 32 192.40 34 982.70 108.67% 61 135.50 6 039.60 9.88%
31.10.2016 32 192.40 14 906.30 17 286.10 115.97% 28 090.30 4 102.10 14.60%
30.09.2016 14 906.30 34 130.80 -19 224.50 -56.33% 31 206.20 -16 299.90 -52.23%
31.08.2016 34 130.80 25 950.40 8 180.40 31.52% 38 002.20 -3 871.40 -10.19%
31.07.2016 25 950.40 10 379.40 15 571.00 150.02% 29 951.90 -4 001.50 -13.36%
30.06.2016 10 379.40 57 777.70 -47 398.30 -82.04% -3 726.10 14 105.50 - 378.56%
31.05.2016 57 777.70 33 085.00 24 692.70 74.63% 47 828.30 9 949.40 20.80%
30.04.2016 33 085.00 23 836.20 9 248.80 38.80% 25 022.60 8 062.40 32.22%
31.03.2016 23 836.20 42 539.60 -18 703.40 -43.97% 7 506.40 16 329.80 217.54%
29.02.2016 42 539.60 10 370.90 32 168.70 310.18% 48 101.70 -5 562.10 -11.56%
31.01.2016 10 370.90 21 905.40 -11 534.50 -52.66% -18 377.10 28 748.00 - 156.43%
31.12.2015 21 905.40 61 135.50 -39 230.10 -64.17% 57 002.40 -35 097.00 -61.57%
30.11.2015 61 135.50 28 090.30 33 045.20 117.64% 35 576.50 25 559.00 71.84%
31.10.2015 28 090.30 31 206.20 -3 115.90 -9.98% 29 428.30 -1 338.00 -4.55%
30.09.2015 31 206.20 38 002.20 -6 796.00 -17.88% 15 477.30 15 728.90 101.63%
31.08.2015 38 002.20 29 951.90 8 050.30 26.88% 20 030.30 17 971.90 89.72%
31.07.2015 29 951.90 -3 726.10 33 678.00 - 903.84% 29 985.50 -33.60 -0.11%
30.06.2015 -3 726.10 47 828.30 -51 554.40 - 107.79% 2 881.30 -6 607.40 - 229.32%
31.05.2015 47 828.30 25 022.60 22 805.70 91.14% 34 505.90 13 322.40 38.61%
30.04.2015 25 022.60 7 506.40 17 516.20 233.35% 16 372.50 8 650.10 52.83%
31.03.2015 7 506.40 48 101.70 -40 595.30 -84.39% 12 172.00 -4 665.60 -38.33%
28.02.2015 48 101.70 -18 377.10 66 478.80 - 361.75% 23 213.00 24 888.70 107.22%
31.01.2015 -18 377.10 57 002.40 -75 379.50 - 132.24% -2 780.20 -15 596.90 561.00%
31.12.2014 57 002.40 35 576.50 21 425.90 60.22% 26 692.40 30 310.00 113.55%
30.11.2014 35 576.50 29 428.30 6 148.20 20.89% 25 515.70 10 060.80 39.43%
31.10.2014 29 428.30 15 477.30 13 951.00 90.14% 23 427.30 6 001.00 25.62%
30.09.2014 15 477.30 20 030.30 -4 553.00 -22.73% 4 279.10 11 198.20 261.70%
31.08.2014 20 030.30 29 985.50 -9 955.20 -33.20% -8 031.10 28 061.40 - 349.41%
31.07.2014 29 985.50 2 881.30 27 104.20 940.69% 40 628.00 -10 642.50 -26.19%
30.06.2014 2 881.30 34 505.90 -31 624.60 -91.65% -2 262.00 5 143.30 - 227.38%
31.05.2014 34 505.90 16 372.50 18 133.40 110.76% 10 817.70 23 688.20 218.98%
30.04.2014 16 372.50 12 172.00 4 200.50 34.51% 29 333.80 -12 961.30 -44.19%
31.03.2014 12 172.00 23 213.00 -11 041.00 -47.56% -3 875.10 16 047.10 - 414.11%
28.02.2014 23 213.00 -2 780.20 25 993.20 - 934.94% 12 674.70 10 538.30 83.14%
31.01.2014 -2 780.20 26 692.40 -29 472.60 - 110.42% 5 527.80 -8 308.00 - 150.29%
31.12.2013 26 692.40 25 515.70 1 176.70 4.61% 42 493.20 -15 800.80 -37.18%
30.11.2013 25 515.70 23 427.30 2 088.40 8.91% 7 393.20 18 122.50 245.12%
31.10.2013 23 427.30 4 279.10 19 148.20 447.48% 49 146.20 -25 718.90 -52.33%
30.09.2013 4 279.10 -8 031.10 12 310.20 - 153.28% -5 857.30 10 136.40 - 173.06%
31.08.2013 -8 031.10 40 628.00 -48 659.10 - 119.77% -12 626.00 4 594.90 -36.39%
31.07.2013 40 628.00 -2 262.00 42 890.00 -1 896.11% 43 332.70 -2 704.70 -6.24%
30.06.2013 -2 262.00 10 817.70 -13 079.70 - 120.91% -3 592.70 1 330.70 -37.04%
31.05.2013 10 817.70 29 333.80 -18 516.10 -63.12% 34 136.90 -23 319.20 -68.31%
30.04.2013 29 333.80 -3 875.10 33 208.90 - 856.98% 15 386.20 13 947.60 90.65%
31.03.2013 -3 875.10 12 674.70 -16 549.80 - 130.57% -15 381.80 11 506.70 -74.81%
28.02.2013 12 674.70 5 527.80 7 146.90 129.29% 22 208.90 -9 534.20 -42.93%
31.01.2013 5 527.80 42 493.20 -36 965.40 -86.99% 15 003.30 -9 475.50 -63.16%
31.12.2012 42 493.20 7 393.20 35 100.00 474.76% 27 181.60 15 311.60 56.33%
30.11.2012 7 393.20 49 146.20 -41 753.00 -84.96% 18 934.60 -11 541.40 -60.95%
31.10.2012 49 146.20 -5 857.30 55 003.50 - 939.06% 10 888.20 38 258.00 351.37%
30.09.2012 -5 857.30 -12 626.00 6 768.70 -53.61% 2 309.20 -8 166.50 - 353.65%
31.08.2012 -12 626.00 43 332.70 -55 958.70 - 129.14% 18 760.40 -31 386.40 - 167.30%
31.07.2012 43 332.70 -3 592.70 46 925.40 -1 306.13% 14 637.10 28 695.60 196.05%
30.06.2012 -3 592.70 34 136.90 -37 729.60 - 110.52% -21 975.40 18 382.70 -83.65%
31.05.2012 34 136.90 15 386.20 18 750.70 121.87% 22 734.20 11 402.70 50.16%
30.04.2012 15 386.20 -15 381.80 30 768.00 - 200.03% 17 751.00 -2 364.80 -13.32%
31.03.2012 -15 381.80 22 208.90 -37 590.70 - 169.26% -7 468.60 -7 913.20 105.95%
29.02.2012 22 208.90 15 003.30 7 205.60 48.03% 11 682.50 10 526.40 90.10%
31.01.2012 15 003.30 27 181.60 -12 178.30 -44.80% 6 014.10 8 989.20 149.47%
31.12.2011 27 181.60 18 934.60 8 247.00 43.56% 17 901.20 9 280.40 51.84%
30.11.2011 18 934.60 10 888.20 8 046.40 73.90% 22 319.10 -3 384.50 -15.16%
31.10.2011 10 888.20 2 309.20 8 579.00 371.51% -4 165.60 15 053.80 - 361.38%
30.09.2011 2 309.20 18 760.40 -16 451.20 -87.69% 16 129.50 -13 820.30 -85.68%
31.08.2011 18 760.40 14 637.10 4 123.30 28.17% 31 146.50 -12 386.10 -39.77%
31.07.2011 14 637.10 -21 975.40 36 612.50 - 166.61% -17 206.40 31 843.50 - 185.07%
30.06.2011 -21 975.40 22 734.20 -44 709.60 - 196.66% 8 229.30 -30 204.70 - 367.04%
31.05.2011 22 734.20 17 751.00 4 983.20 28.07% 40 806.20 -18 072.00 -44.29%
30.04.2011 17 751.00 -7 468.60 25 219.60 - 337.68% -8 695.80 26 446.80 - 304.13%
31.03.2011 -7 468.60 11 682.50 -19 151.10 - 163.93% 30 793.20 -38 261.80 - 124.25%
28.02.2011 11 682.50 6 014.10 5 668.40 94.25% 11 266.00 416.50 3.70%
31.01.2011 6 014.10 17 901.20 -11 887.10 -66.40% -6 312.10 12 326.20 - 195.28%
31.12.2010 17 901.20 22 319.10 -4 417.90 -19.79% -12 487.50 30 388.70 - 243.35%
30.11.2010 22 319.10 -4 165.60 26 484.70 - 635.80% 50 870.00 -28 550.90 -56.13%
31.10.2010 -4 165.60 16 129.50 -20 295.10 - 125.83% 3 891.70 -8 057.30 - 207.04%
30.09.2010 16 129.50 31 146.50 -15 017.00 -48.21% -12 041.90 28 171.40 - 233.94%
31.08.2010 31 146.50 -17 206.40 48 352.90 - 281.02% 35 342.90 -4 196.40 -11.87%
31.07.2010 -17 206.40 8 229.30 -25 435.70 - 309.09% -19 777.80 2 571.40 -13.00%
30.06.2010 8 229.30 40 806.20 -32 576.90 -79.83% 37 123.00 -28 893.70 -77.83%
31.05.2010 40 806.20 -8 695.80 49 502.00 - 569.26% 5 949.10 34 857.10 585.92%
30.04.2010 -8 695.80 30 793.20 -39 489.00 - 128.24% -1 991.70 -6 704.10 336.60%
31.03.2010 30 793.20 11 266.00 19 527.20 173.33% 11 029.90 19 763.30 179.18%
28.02.2010 11 266.00 -6 312.10 17 578.10 - 278.48% 19 482.00 -8 216.00 -42.17%
31.01.2010 -6 312.10 -12 487.50 6 175.40 -49.45% -15 621.60 9 309.50 -59.59%
31.12.2009 -12 487.50 50 870.00 -63 357.50 - 124.55% 19 503.20 -31 990.70 - 164.03%
30.11.2009 50 870.00 3 891.70 46 978.30 1 207.14% 15 281.30 35 588.70 232.89%
31.10.2009 3 891.70 -12 041.90 15 933.60 - 132.32% 727.60 3 164.10 434.87%
30.09.2009 -12 041.90 35 342.90 -47 384.80 - 134.07% 31 466.80 -43 508.70 - 138.27%
31.08.2009 35 342.90 -19 777.80 55 120.70 - 278.70% -15 121.10 50 464.00 - 333.73%
31.07.2009 -19 777.80 37 123.00 -56 900.80 - 153.28% 11 499.10 -31 276.90 - 271.99%
30.06.2009 37 123.00 5 949.10 31 173.90 524.01% 38 344.00 -1 221.00 -3.18%
31.05.2009 5 949.10 -1 991.70 7 940.80 - 398.69% 24 092.20 -18 143.10 -75.31%
30.04.2009 -1 991.70 11 029.90 -13 021.60 - 118.06% -17 773.20 15 781.50 -88.79%
31.03.2009 11 029.90 19 482.00 -8 452.10 -43.38% 31 332.60 -20 302.70 -64.80%
28.02.2009 19 482.00 -15 621.60 35 103.60 - 224.71% -24 194.10 43 676.10 - 180.52%
31.01.2009 -15 621.60 19 503.20 -35 124.80 - 180.10% 32 793.50 -48 415.10 - 147.64%
31.12.2008 19 503.20 15 281.30 4 221.90 27.63% 12 240.70 7 262.50 59.33%
30.11.2008 15 281.30 727.60 14 553.70 2 000.23% 1 837.60 13 443.70 731.59%
31.10.2008 727.60 31 466.80 -30 739.20 -97.69% 64 029.10 -63 301.50 -98.86%
30.09.2008 31 466.80 -15 121.10 46 587.90 - 308.10% -14 831.00 46 297.80 - 312.17%
31.08.2008 -15 121.10 11 499.10 -26 620.20 - 231.50% -17 191.00 2 069.90 -12.04%
31.07.2008 11 499.10 38 344.00 -26 844.90 -70.01% 68 172.00 -56 672.90 -83.13%
30.06.2008 38 344.00 24 092.20 14 251.80 59.16% -22 307.90 60 651.90 - 271.89%
31.05.2008 24 092.20 -17 773.20 41 865.40 - 235.55% 55 150.50 -31 058.30 -56.32%
30.04.2008 -17 773.20 31 332.60 -49 105.80 - 156.72% 52 126.90 -69 900.10 - 134.10%
31.03.2008 31 332.60 -24 194.10 55 526.70 - 229.51% -32 582.70 63 915.30 - 196.16%
29.02.2008 -24 194.10 32 793.50 -56 987.60 - 173.78% 13 145.40 -37 339.50 - 284.05%
31.01.2008 32 793.50 12 240.70 20 552.80 167.91% 28 394.70 4 398.80 15.49%
31.12.2007 12 240.70 1 837.60 10 403.10 566.12% -7 679.30 19 920.00 - 259.40%
30.11.2007 1 837.60 64 029.10 -62 191.50 -97.13% 15 863.80 -14 026.20 -88.42%
31.10.2007 64 029.10 -14 831.00 78 860.10 - 531.72% 47 209.60 16 819.50 35.63%
30.09.2007 -14 831.00 -17 191.00 2 360.00 -13.73% -18 603.30 3 772.30 -20.28%
31.08.2007 -17 191.00 68 172.00 -85 363.00 - 125.22% 11 762.30 -28 953.30 - 246.15%
31.07.2007 68 172.00 -22 307.90 90 479.90 - 405.60% 46 275.50 21 896.50 47.32%
30.06.2007 -22 307.90 55 150.50 -77 458.40 - 140.45% -19 802.60 -2 505.30 12.65%
31.05.2007 55 150.50 52 126.90 3 023.60 5.80% 46 808.30 8 342.20 17.82%
30.04.2007 52 126.90 -32 582.70 84 709.60 - 259.98% 42 545.50 9 581.40 22.52%
31.03.2007 -32 582.70 13 145.40 -45 728.10 - 347.86% -28 378.10 -4 204.60 14.82%
28.02.2007 13 145.40 28 394.70 -15 249.30 -53.70% 5 480.00 7 665.40 139.88%
31.01.2007 28 394.70 -7 679.30 36 074.00 - 469.76% 28 856.00 - 461.30 -1.60%
31.12.2006 -7 679.30 15 863.80 -23 543.10 - 148.41% 791.00 -8 470.30 -1 070.83%
30.11.2006 15 863.80 47 209.60 -31 345.80 -66.40% 24 760.30 -8 896.50 -35.93%
31.10.2006 47 209.60 -18 603.30 65 812.90 - 353.77% 42 203.20 5 006.40 11.86%
30.09.2006 -18 603.30 11 762.30 -30 365.60 - 258.16% -18 509.20 -94.10 0.51%
31.08.2006 11 762.30 46 275.50 -34 513.20 -74.58% 24 020.60 -12 258.30 -51.03%
31.07.2006 46 275.50 -19 802.60 66 078.10 - 333.68% 15 659.00 30 616.50 195.52%
30.06.2006 -19 802.60 46 808.30 -66 610.90 - 142.31% -5 311.80 -14 490.80 272.80%
31.05.2006 46 808.30 42 545.50 4 262.80 10.02% 40 228.20 6 580.10 16.36%
30.04.2006 42 545.50 -28 378.10 70 923.60 - 249.92% 3 557.70 38 987.80 1 095.87%
31.03.2006 -28 378.10 5 480.00 -33 858.10 - 617.85% 1 803.80 -30 181.90 -1 673.24%
28.02.2006 5 480.00 28 856.00 -23 376.00 -81.01% 2 174.10 3 305.90 152.06%
31.01.2006 28 856.00 791.00 28 065.00 3 548.04% 6 358.20 22 497.80 353.84%
31.12.2005 791.00 24 760.30 -23 969.30 -96.81% -19 176.60 19 967.60 - 104.12%
30.11.2005 24 760.30 42 203.20 -17 442.90 -41.33% 18 242.20 6 518.10 35.73%
31.10.2005 42 203.20 -18 509.20 60 712.40 - 328.01% - 574.50 42 777.70 -7 446.07%
30.09.2005 -18 509.20 24 020.60 -42 529.80 - 177.06% -3 851.90 -14 657.30 380.52%
31.08.2005 24 020.60 15 659.00 8 361.60 53.40% 28 872.90 -4 852.30 -16.81%
31.07.2005 15 659.00 -5 311.80 20 970.80 - 394.80% -5 635.20 21 294.20 - 377.88%
30.06.2005 -5 311.80 40 228.20 -45 540.00 - 113.20% 9 346.10 -14 657.90 - 156.83%
31.05.2005 40 228.20 3 557.70 36 670.50 1 030.74% 30 943.20 9 285.00 30.01%
30.04.2005 3 557.70 1 803.80 1 753.90 97.23% 12 924.60 -9 366.90 -72.47%
31.03.2005 1 803.80 2 174.10 - 370.30 -17.03% 11 202.00 -9 398.20 -83.90%
28.02.2005 2 174.10 6 358.20 -4 184.10 -65.81% 2 952.50 - 778.40 -26.36%
31.01.2005 6 358.20 -19 176.60 25 534.80 - 133.16% -8 571.90 14 930.10 - 174.17%
31.12.2004 -19 176.60 18 242.20 -37 418.80 - 205.12% 6 032.70 -25 209.30 - 417.88%
30.11.2004 18 242.20 - 574.50 18 816.70 -3 275.32% 18 687.20 - 445.00 -2.38%
31.10.2004 - 574.50 -3 851.90 3 277.40 -85.09% -6 136.10 5 561.60 -90.64%
30.09.2004 -3 851.90 28 872.90 -32 724.80 - 113.34% 39 916.20 -43 768.10 - 109.65%
31.08.2004 28 872.90 -5 635.20 34 508.10 - 612.37% -4 317.60 33 190.50 - 768.73%
31.07.2004 -5 635.20 9 346.10 -14 981.30 - 160.29% 23 119.00 -28 754.20 - 124.37%
30.06.2004 9 346.10 30 943.20 -21 597.10 -69.80% 18 411.20 -9 065.10 -49.24%
31.05.2004 30 943.20 12 924.60 18 018.60 139.41% 20 554.20 10 389.00 50.54%
30.04.2004 12 924.60 11 202.00 1 722.60 15.38% -2 153.30 15 077.90 - 700.22%
31.03.2004 11 202.00 2 952.50 8 249.50 279.41% 18 709.80 -7 507.80 -40.13%
29.02.2004 2 952.50 -8 571.90 11 524.40 - 134.44% 11 643.80 -8 691.30 -74.64%
31.01.2004 -8 571.90 6 032.70 -14 604.60 - 242.09% -15 260.50 6 688.60 -43.83%
31.12.2003 6 032.70 18 687.20 -12 654.50 -67.72% 24 751.40 -18 718.70 -75.63%
30.11.2003 18 687.20 -6 136.10 24 823.30 - 404.55% -12 044.70 30 731.90 - 255.15%
31.10.2003 -6 136.10 39 916.20 -46 052.30 - 115.37% 27 195.90 -33 332.00 - 122.56%
30.09.2003 39 916.20 -4 317.60 44 233.80 -1 024.50% 13 995.60 25 920.60 185.21%
31.08.2003 -4 317.60 23 119.00 -27 436.60 - 118.68% 9 233.50 -13 551.10 - 146.76%
31.07.2003 23 119.00 18 411.20 4 707.80 25.57% 27 743.60 -4 624.60 -16.67%
30.06.2003 18 411.20 20 554.20 -2 143.00 -10.43% 1 008.60 17 402.60 1 725.42%
31.05.2003 20 554.20 -2 153.30 22 707.50 -1 054.54% 29 540.20 -8 986.00 -30.42%
30.04.2003 -2 153.30 18 709.80 -20 863.10 - 111.51% 23 602.50 -25 755.80 - 109.12%
31.03.2003 18 709.80 11 643.80 7 066.00 60.68% -16 083.00 34 792.80 - 216.33%
28.02.2003 11 643.80 -15 260.50 26 904.30 - 176.30% -7 738.90 19 382.70 - 250.46%
31.01.2003 -15 260.50 24 751.40 -40 011.90 - 161.66% - - -
31.12.2002 24 751.40 -12 044.70 36 796.10 - 305.50% - - -
30.11.2002 -12 044.70 27 195.90 -39 240.60 - 144.29% - - -
31.10.2002 27 195.90 13 995.60 13 200.30 94.32% - - -
30.09.2002 13 995.60 9 233.50 4 762.10 51.57% - - -
31.08.2002 9 233.50 27 743.60 -18 510.10 -66.72% - - -
31.07.2002 27 743.60 1 008.60 26 735.00 2 650.70% - - -
30.06.2002 1 008.60 29 540.20 -28 531.60 -96.59% - - -
31.05.2002 29 540.20 23 602.50 5 937.70 25.16% - - -
30.04.2002 23 602.50 -16 083.00 39 685.50 - 246.75% - - -
31.03.2002 -16 083.00 -7 738.90 -8 344.10 107.82% - - -
28.02.2002 -7 738.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

M1 - total - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
M1 - total (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M1 - total (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
M1 - total (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (annual growth rates) %)
M1 - total (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (levels))
M1 - total (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (levels))
M1 - total (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M1 - total (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
M1 - total (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (annual growth rates) %)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.