M2 (Monetary Survey (historical data up to December 2016) - liabilities) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat M2 (Monetary Survey (historical data up to December 2016) - liabilities) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Meziroční změny, M2-M1 (quasi peníze)
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2-M1 (quasi peníze)
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Meziroční změny, M2
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Meziroční změny, M1
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Vklady s dohodnutou splatností
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Vklady se splatností - domácnosti
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Vklady se splatností - podniky
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Vklady s výpovědní lhůtou
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Repo operace
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Oběživo
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Jednodenní vklady
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Jednodenní vklady - domácnosti
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Jednodenní vklady - podniky
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - protipoložky: Měsíční, Stavy (zůstatek), Čistá zahraniční aktiva
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - protipoložky: Měsíční, Stavy (zůstatek), Čistá zahraniční aktiva ČNB
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - protipoložky: Měsíční, Stavy (zůstatek), Úvěry podnikům (bez cenných papírů)
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - protipoložky: Měsíční, Stavy (zůstatek), Úvěry domácnostem (bez cenných papírů)
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - protipoložky: Měsíční, Stavy (zůstatek), Kapitál a rezervy

Graf hodnot, Monetary Survey (historical data up to December 2016) - liabilities

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Monetary Survey (historical data up to December 2016) - liabilities - M2 - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.07.2020 5 091 019.40
Min 31.03.1993 563 900.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 5 091 019.40 5 042 737.00 48 282.40 0.96% 4 686 562.20 404 457.20 8.63%
30.06.2020 5 042 737.00 5 040 214.30 2 522.70 0.05% 4 672 305.20 370 431.80 7.93%
31.05.2020 5 040 214.30 5 006 515.10 33 699.20 0.67% 4 697 299.70 342 914.60 7.30%
30.04.2020 5 006 515.10 4 972 006.40 34 508.70 0.69% 4 644 727.50 361 787.60 7.79%
31.03.2020 4 972 006.40 4 905 669.70 66 336.70 1.35% 4 564 899.40 407 107.00 8.92%
29.02.2020 4 905 669.70 4 849 011.80 56 657.90 1.17% 4 573 764.10 331 905.60 7.26%
31.01.2020 4 849 011.80 4 796 141.70 52 870.10 1.10% 4 525 202.70 323 809.10 7.16%
31.12.2019 4 796 141.70 4 783 576.00 12 565.70 0.26% 4 519 948.70 276 193.00 6.11%
30.11.2019 4 783 576.00 4 762 023.70 21 552.30 0.45% 4 526 029.70 257 546.30 5.69%
31.10.2019 4 762 023.70 4 716 460.60 45 563.10 0.97% 4 474 615.40 287 408.30 6.42%
30.09.2019 4 716 460.60 4 731 925.30 -15 464.70 -0.33% 4 427 534.80 288 925.80 6.53%
31.08.2019 4 731 925.30 4 686 562.20 45 363.10 0.97% 4 449 604.30 282 321.00 6.34%
31.07.2019 4 686 562.20 4 672 305.20 14 257.00 0.31% 4 399 876.10 286 686.10 6.52%
30.06.2019 4 672 305.20 4 697 299.70 -24 994.50 -0.53% 4 384 946.90 287 358.30 6.55%
31.05.2019 4 697 299.70 4 644 727.50 52 572.20 1.13% 4 416 007.60 281 292.10 6.37%
30.04.2019 4 644 727.50 4 564 899.40 79 828.10 1.75% 4 378 110.40 266 617.10 6.09%
31.03.2019 4 564 899.40 4 573 764.10 -8 864.70 -0.19% 4 331 703.50 233 195.90 5.38%
28.02.2019 4 573 764.10 4 525 202.70 48 561.40 1.07% 4 331 726.00 242 038.10 5.59%
31.01.2019 4 525 202.70 4 519 948.70 5 254.00 0.12% 4 284 408.80 240 793.90 5.62%
31.12.2018 4 519 948.70 4 526 029.70 -6 081.00 -0.13% 4 255 640.50 264 308.20 6.21%
30.11.2018 4 526 029.70 4 474 615.40 51 414.30 1.15% 4 250 697.80 275 331.90 6.48%
31.10.2018 4 474 615.40 4 427 534.80 47 080.60 1.06% 4 233 845.80 240 769.60 5.69%
30.09.2018 4 427 534.80 4 449 604.30 -22 069.50 -0.50% 4 235 043.60 192 491.20 4.55%
31.08.2018 4 449 604.30 4 399 876.10 49 728.20 1.13% 4 239 932.90 209 671.40 4.95%
31.07.2018 4 399 876.10 4 384 946.90 14 929.20 0.34% 4 207 063.50 192 812.60 4.58%
30.06.2018 4 384 946.90 4 416 007.60 -31 060.70 -0.70% 4 165 055.50 219 891.40 5.28%
31.05.2018 4 416 007.60 4 378 110.40 37 897.20 0.87% 4 206 388.10 209 619.50 4.98%
30.04.2018 4 378 110.40 4 331 703.50 46 406.90 1.07% 4 197 925.10 180 185.30 4.29%
31.03.2018 4 331 703.50 4 331 726.00 -22.50 -0.00% 4 114 095.60 217 607.90 5.29%
28.02.2018 4 331 726.00 4 284 408.80 47 317.20 1.10% 4 035 027.60 296 698.40 7.35%
31.01.2018 4 284 408.80 4 255 640.50 28 768.30 0.68% 3 975 014.90 309 393.90 7.78%
31.12.2017 4 255 640.50 4 250 697.80 4 942.70 0.12% 3 882 787.10 372 853.40 9.60%
30.11.2017 4 250 697.80 4 233 845.80 16 852.00 0.40% 3 881 750.60 368 947.20 9.50%
31.10.2017 4 233 845.80 4 235 043.60 -1 197.80 -0.03% 3 821 815.40 412 030.40 10.78%
30.09.2017 4 235 043.60 4 239 932.90 -4 889.30 -0.12% 3 783 220.10 451 823.50 11.94%
31.08.2017 4 239 932.90 4 207 063.50 32 869.40 0.78% 3 777 260.90 462 672.00 12.25%
31.07.2017 4 207 063.50 4 165 055.50 42 008.00 1.01% 3 754 248.60 452 814.90 12.06%
30.06.2017 4 165 055.50 4 206 388.10 -41 332.60 -0.98% 3 727 233.90 437 821.60 11.75%
31.05.2017 4 206 388.10 4 197 925.10 8 463.00 0.20% 3 746 357.10 460 031.00 12.28%
30.04.2017 4 197 925.10 4 114 095.60 83 829.50 2.04% 3 724 424.90 473 500.20 12.71%
31.03.2017 4 114 095.60 4 035 027.60 79 068.00 1.96% 3 684 234.30 429 861.30 11.67%
28.02.2017 4 035 027.60 3 975 014.90 60 012.70 1.51% 3 688 362.80 346 664.80 9.40%
31.01.2017 3 975 014.90 3 882 787.10 92 227.80 2.38% 3 678 048.20 296 966.70 8.07%
31.12.2016 3 882 787.10 3 881 750.60 1 036.50 0.03% 3 667 739.80 215 047.30 5.86%
30.11.2016 3 881 750.60 3 821 815.40 59 935.20 1.57% 3 639 688.70 242 061.90 6.65%
31.10.2016 3 821 815.40 3 783 220.10 38 595.30 1.02% 3 596 110.00 225 705.40 6.28%
30.09.2016 3 783 220.10 3 777 260.90 5 959.20 0.16% 3 546 771.20 236 448.90 6.67%
31.08.2016 3 777 260.90 3 754 248.60 23 012.30 0.61% 3 511 093.90 266 167.00 7.58%
31.07.2016 3 754 248.60 3 727 233.90 27 014.70 0.72% 3 505 355.60 248 893.00 7.10%
30.06.2016 3 727 233.90 3 746 357.10 -19 123.20 -0.51% 3 461 197.90 266 036.00 7.69%
31.05.2016 3 746 357.10 3 724 424.90 21 932.20 0.59% 3 481 271.60 265 085.50 7.61%
30.04.2016 3 724 424.90 3 684 234.30 40 190.60 1.09% 3 467 916.50 256 508.40 7.40%
31.03.2016 3 684 234.30 3 688 362.80 -4 128.50 -0.11% 3 422 823.50 261 410.80 7.64%
29.02.2016 3 688 362.80 3 678 048.20 10 314.60 0.28% 3 427 732.00 260 630.80 7.60%
31.01.2016 3 678 048.20 3 667 739.80 10 308.40 0.28% 3 409 918.60 268 129.60 7.86%
31.12.2015 3 667 739.80 3 639 688.70 28 051.10 0.77% 3 429 895.20 237 844.60 6.93%
30.11.2015 3 639 688.70 3 596 110.00 43 578.70 1.21% 3 352 666.40 287 022.30 8.56%
31.10.2015 3 596 110.00 3 546 771.20 49 338.80 1.39% 3 324 766.20 271 343.80 8.16%
30.09.2015 3 546 771.20 3 511 093.90 35 677.30 1.02% 3 292 493.60 254 277.60 7.72%
31.08.2015 3 511 093.90 3 505 355.60 5 738.30 0.16% 3 299 829.80 211 264.10 6.40%
31.07.2015 3 505 355.60 3 461 197.90 44 157.70 1.28% 3 292 583.50 212 772.10 6.46%
30.06.2015 3 461 197.90 3 481 271.60 -20 073.70 -0.58% 3 270 805.20 190 392.70 5.82%
31.05.2015 3 481 271.60 3 467 916.50 13 355.10 0.39% 3 305 072.20 176 199.40 5.33%
30.04.2015 3 467 916.50 3 422 823.50 45 093.00 1.32% 3 301 499.40 166 417.10 5.04%
31.03.2015 3 422 823.50 3 427 732.00 -4 908.50 -0.14% 3 271 767.60 151 055.90 4.62%
28.02.2015 3 427 732.00 3 409 918.60 17 813.40 0.52% 3 261 214.20 166 517.80 5.11%
31.01.2015 3 409 918.60 3 429 895.20 -19 976.60 -0.58% 3 250 781.60 159 137.00 4.90%
31.12.2014 3 429 895.20 3 352 666.40 77 228.80 2.30% 3 278 654.60 151 240.60 4.61%
30.11.2014 3 352 666.40 3 324 766.20 27 900.20 0.84% 3 227 342.70 125 323.70 3.88%
31.10.2014 3 324 766.20 3 292 493.60 32 272.60 0.98% 3 195 471.20 129 295.00 4.05%
30.09.2014 3 292 493.60 3 299 829.80 -7 336.20 -0.22% 3 176 667.70 115 825.90 3.65%
31.08.2014 3 299 829.80 3 292 583.50 7 246.30 0.22% 3 181 760.60 118 069.20 3.71%
31.07.2014 3 292 583.50 3 270 805.20 21 778.30 0.67% 3 186 086.80 106 496.70 3.34%
30.06.2014 3 270 805.20 3 305 072.20 -34 267.00 -1.04% 3 147 626.00 123 179.20 3.91%
31.05.2014 3 305 072.20 3 301 499.40 3 572.80 0.11% 3 147 939.40 157 132.80 4.99%
30.04.2014 3 301 499.40 3 271 767.60 29 731.80 0.91% 3 149 739.40 151 760.00 4.82%
31.03.2014 3 271 767.60 3 261 214.20 10 553.40 0.32% 3 112 846.10 158 921.50 5.11%
28.02.2014 3 261 214.20 3 250 781.60 10 432.60 0.32% 3 114 944.00 146 270.20 4.70%
31.01.2014 3 250 781.60 3 278 654.60 -27 873.00 -0.85% 3 110 490.30 140 291.30 4.51%
31.12.2013 3 278 654.60 3 227 342.70 51 311.90 1.59% 3 129 476.50 149 178.10 4.77%
30.11.2013 3 227 342.70 3 195 471.20 31 871.50 1.00% 3 064 163.80 163 178.90 5.33%
31.10.2013 3 195 471.20 3 176 667.70 18 803.50 0.59% 3 054 123.70 141 347.50 4.63%
30.09.2013 3 176 667.70 3 181 760.60 -5 092.90 -0.16% 3 022 593.80 154 073.90 5.10%
31.08.2013 3 181 760.60 3 186 086.80 -4 326.20 -0.14% 3 033 999.30 147 761.30 4.87%
31.07.2013 3 186 086.80 3 147 626.00 38 460.80 1.22% 3 030 593.20 155 493.60 5.13%
30.06.2013 3 147 626.00 3 147 939.40 - 313.40 -0.01% 3 018 751.30 128 874.70 4.27%
31.05.2013 3 147 939.40 3 149 739.40 -1 800.00 -0.06% 3 033 848.40 114 091.00 3.76%
30.04.2013 3 149 739.40 3 112 846.10 36 893.30 1.19% 3 017 848.30 131 891.10 4.37%
31.03.2013 3 112 846.10 3 114 944.00 -2 097.90 -0.07% 2 978 484.40 134 361.70 4.51%
28.02.2013 3 114 944.00 3 110 490.30 4 453.70 0.14% 2 992 771.00 122 173.00 4.08%
31.01.2013 3 110 490.30 3 129 476.50 -18 986.20 -0.61% 2 972 869.00 137 621.30 4.63%
31.12.2012 3 129 476.50 3 064 163.80 65 312.70 2.13% 2 994 093.50 135 383.00 4.52%
30.11.2012 3 064 163.80 3 054 123.70 10 040.10 0.33% 2 918 191.60 145 972.20 5.00%
31.10.2012 3 054 123.70 3 022 593.80 31 529.90 1.04% 2 886 958.10 167 165.60 5.79%
30.09.2012 3 022 593.80 3 033 999.30 -11 405.50 -0.38% 2 868 907.00 153 686.80 5.36%
31.08.2012 3 033 999.30 3 030 593.20 3 406.10 0.11% 2 843 916.60 190 082.70 6.68%
31.07.2012 3 030 593.20 3 018 751.30 11 841.90 0.39% 2 848 840.80 181 752.40 6.38%
30.06.2012 3 018 751.30 3 033 848.40 -15 097.10 -0.50% 2 834 101.50 184 649.80 6.52%
31.05.2012 3 033 848.40 3 017 848.30 16 000.10 0.53% 2 859 215.30 174 633.10 6.11%
30.04.2012 3 017 848.30 2 978 484.40 39 363.90 1.32% 2 833 688.50 184 159.80 6.50%
31.03.2012 2 978 484.40 2 992 771.00 -14 286.60 -0.48% 2 797 754.30 180 730.10 6.46%
29.02.2012 2 992 771.00 2 972 869.00 19 902.00 0.67% 2 802 262.10 190 508.90 6.80%
31.01.2012 2 972 869.00 2 994 093.50 -21 224.50 -0.71% 2 805 196.90 167 672.10 5.98%
31.12.2011 2 994 093.50 2 918 191.60 75 901.90 2.60% 2 844 951.80 149 141.70 5.24%
30.11.2011 2 918 191.60 2 886 958.10 31 233.50 1.08% 2 773 973.30 144 218.30 5.20%
31.10.2011 2 886 958.10 2 868 907.00 18 051.10 0.63% 2 766 151.20 120 806.90 4.37%
30.09.2011 2 868 907.00 2 843 916.60 24 990.40 0.88% 2 746 112.50 122 794.50 4.47%
31.08.2011 2 843 916.60 2 848 840.80 -4 924.20 -0.17% 2 757 630.70 86 285.90 3.13%
31.07.2011 2 848 840.80 2 834 101.50 14 739.30 0.52% 2 763 350.30 85 490.50 3.09%
30.06.2011 2 834 101.50 2 859 215.30 -25 113.80 -0.88% 2 771 129.90 62 971.60 2.27%
31.05.2011 2 859 215.30 2 833 688.50 25 526.80 0.90% 2 786 758.30 72 457.00 2.60%
30.04.2011 2 833 688.50 2 797 754.30 35 934.20 1.28% 2 800 018.40 33 670.10 1.20%
31.03.2011 2 797 754.30 2 802 262.10 -4 507.80 -0.16% 2 730 110.50 67 643.80 2.48%
28.02.2011 2 802 262.10 2 805 196.90 -2 934.80 -0.10% 2 725 069.10 77 193.00 2.83%
31.01.2011 2 805 196.90 2 844 951.80 -39 754.90 -1.40% 2 706 380.60 98 816.30 3.65%
31.12.2010 2 844 951.80 2 773 973.30 70 978.50 2.56% 2 753 145.00 91 806.80 3.33%
30.11.2010 2 773 973.30 2 766 151.20 7 822.10 0.28% 2 676 794.70 97 178.60 3.63%
31.10.2010 2 766 151.20 2 746 112.50 20 038.70 0.73% 2 648 748.20 117 403.00 4.43%
30.09.2010 2 746 112.50 2 757 630.70 -11 518.20 -0.42% 2 622 597.60 123 514.90 4.71%
31.08.2010 2 757 630.70 2 763 350.30 -5 719.60 -0.21% 2 635 966.00 121 664.70 4.62%
31.07.2010 2 763 350.30 2 771 129.90 -7 779.60 -0.28% 2 635 645.40 127 704.90 4.85%
30.06.2010 2 771 129.90 2 786 758.30 -15 628.40 -0.56% 2 633 533.90 137 596.00 5.22%
31.05.2010 2 786 758.30 2 800 018.40 -13 260.10 -0.47% 2 678 625.20 108 133.10 4.04%
30.04.2010 2 800 018.40 2 730 110.50 69 907.90 2.56% 2 663 773.80 136 244.60 5.11%
31.03.2010 2 730 110.50 2 725 069.10 5 041.40 0.18% 2 644 520.10 85 590.40 3.24%
28.02.2010 2 725 069.10 2 706 380.60 18 688.50 0.69% 2 652 296.60 72 772.50 2.74%
31.01.2010 2 706 380.60 2 753 145.00 -46 764.40 -1.70% 2 642 401.80 63 978.80 2.42%
31.12.2009 2 753 145.00 2 676 794.70 76 350.30 2.85% 2 641 123.20 112 021.80 4.24%
30.11.2009 2 676 794.70 2 648 748.20 28 046.50 1.06% 2 572 555.00 104 239.70 4.05%
31.10.2009 2 648 748.20 2 622 597.60 26 150.60 1.00% 2 544 565.50 104 182.70 4.09%
30.09.2009 2 622 597.60 2 635 966.00 -13 368.40 -0.51% 2 514 140.00 108 457.60 4.31%
31.08.2009 2 635 966.00 2 635 645.40 320.60 0.01% 2 533 834.00 102 132.00 4.03%
31.07.2009 2 635 645.40 2 633 533.90 2 111.50 0.08% 2 502 374.10 133 271.30 5.33%
30.06.2009 2 633 533.90 2 678 625.20 -45 091.30 -1.68% 2 458 769.80 174 764.10 7.11%
31.05.2009 2 678 625.20 2 663 773.80 14 851.40 0.56% 2 495 815.00 182 810.20 7.32%
30.04.2009 2 663 773.80 2 644 520.10 19 253.70 0.73% 2 467 840.40 195 933.40 7.94%
31.03.2009 2 644 520.10 2 652 296.60 -7 776.50 -0.29% 2 421 551.70 222 968.40 9.21%
28.02.2009 2 652 296.60 2 642 401.80 9 894.80 0.37% 2 441 873.90 210 422.70 8.62%
31.01.2009 2 642 401.80 2 641 123.20 1 278.60 0.05% 2 431 973.40 210 428.40 8.65%
31.12.2008 2 641 123.20 2 572 555.00 68 568.20 2.67% 2 478 335.70 162 787.50 6.57%
30.11.2008 2 572 555.00 2 544 565.50 27 989.50 1.10% 2 384 328.20 188 226.80 7.89%
31.10.2008 2 544 565.50 2 514 140.00 30 425.50 1.21% 2 349 249.00 195 316.50 8.31%
30.09.2008 2 514 140.00 2 533 834.00 -19 694.00 -0.78% 2 324 641.70 189 498.30 8.15%
31.08.2008 2 533 834.00 2 502 374.10 31 459.90 1.26% 2 339 013.60 194 820.40 8.33%
31.07.2008 2 502 374.10 2 458 769.80 43 604.30 1.77% 2 308 640.50 193 733.60 8.39%
30.06.2008 2 458 769.80 2 495 815.00 -37 045.20 -1.48% 2 305 348.20 153 421.60 6.66%
31.05.2008 2 495 815.00 2 467 840.40 27 974.60 1.13% 2 311 142.10 184 672.90 7.99%
30.04.2008 2 467 840.40 2 421 551.70 46 288.70 1.91% 2 282 567.30 185 273.10 8.12%
31.03.2008 2 421 551.70 2 441 873.90 -20 322.20 -0.83% 2 222 078.70 199 473.00 8.98%
29.02.2008 2 441 873.90 2 431 973.40 9 900.50 0.41% 2 214 755.80 227 118.10 10.25%
31.01.2008 2 431 973.40 2 478 335.70 -46 362.30 -1.87% 2 191 027.00 240 946.40 11.00%
31.12.2007 2 478 335.70 2 384 328.20 94 007.50 3.94% 2 188 657.20 289 678.50 13.24%
30.11.2007 2 384 328.20 2 349 249.00 35 079.20 1.49% 2 142 416.00 241 912.20 11.29%
31.10.2007 2 349 249.00 2 324 641.70 24 607.30 1.06% 2 124 362.50 224 886.50 10.59%
30.09.2007 2 324 641.70 2 339 013.60 -14 371.90 -0.61% 2 094 890.30 229 751.40 10.97%
31.08.2007 2 339 013.60 2 308 640.50 30 373.10 1.32% 2 099 708.20 239 305.40 11.40%
31.07.2007 2 308 640.50 2 305 348.20 3 292.30 0.14% 2 073 162.70 235 477.80 11.36%
30.06.2007 2 305 348.20 2 311 142.10 -5 793.90 -0.25% 2 072 243.50 233 104.70 11.25%
31.05.2007 2 311 142.10 2 282 567.30 28 574.80 1.25% 2 061 513.40 249 628.70 12.11%
30.04.2007 2 282 567.30 2 222 078.70 60 488.60 2.72% 2 049 349.90 233 217.40 11.38%
31.03.2007 2 222 078.70 2 214 755.80 7 322.90 0.33% 2 008 750.30 213 328.40 10.62%
28.02.2007 2 214 755.80 2 191 027.00 23 728.80 1.08% 2 002 249.10 212 506.70 10.61%
31.01.2007 2 191 027.00 2 188 657.20 2 369.80 0.11% 1 989 646.50 201 380.50 10.12%
31.12.2006 2 188 657.20 2 142 416.00 46 241.20 2.16% 1 992 131.50 196 525.70 9.87%
30.11.2006 2 142 416.00 2 124 362.50 18 053.50 0.85% 1 965 568.40 176 847.60 9.00%
31.10.2006 2 124 362.50 2 094 890.30 29 472.20 1.41% 1 933 863.80 190 498.70 9.85%
30.09.2006 2 094 890.30 2 099 708.20 -4 817.90 -0.23% 1 919 212.40 175 677.90 9.15%
31.08.2006 2 099 708.20 2 073 162.70 26 545.50 1.28% 1 920 459.90 179 248.30 9.33%
31.07.2006 2 073 162.70 2 072 243.50 919.20 0.04% 1 908 279.80 164 882.90 8.64%
30.06.2006 2 072 243.50 2 061 513.40 10 730.10 0.52% 1 913 003.70 159 239.80 8.32%
31.05.2006 2 061 513.40 2 049 349.90 12 163.50 0.59% 1 912 110.90 149 402.50 7.81%
30.04.2006 2 049 349.90 2 008 750.30 40 599.60 2.02% 1 882 175.70 167 174.20 8.88%
31.03.2006 2 008 750.30 2 002 249.10 6 501.20 0.32% 1 844 894.80 163 855.50 8.88%
28.02.2006 2 002 249.10 1 989 646.50 12 602.60 0.63% 1 844 460.10 157 789.00 8.55%
31.01.2006 1 989 646.50 1 992 131.50 -2 485.00 -0.12% 1 827 487.60 162 158.90 8.87%
31.12.2005 1 992 131.50 1 965 568.40 26 563.10 1.35% 1 844 110.70 148 020.80 8.03%
30.11.2005 1 965 568.40 1 933 863.80 31 704.60 1.64% 1 840 490.70 125 077.70 6.80%
31.10.2005 1 933 863.80 1 919 212.40 14 651.40 0.76% 1 840 968.60 92 895.20 5.05%
30.09.2005 1 919 212.40 1 920 459.90 -1 247.50 -0.06% 1 841 050.50 78 161.90 4.25%
31.08.2005 1 920 459.90 1 908 279.80 12 180.10 0.64% 1 835 508.70 84 951.20 4.63%
31.07.2005 1 908 279.80 1 913 003.70 -4 723.90 -0.25% 1 821 346.90 86 932.90 4.77%
30.06.2005 1 913 003.70 1 912 110.90 892.80 0.05% 1 817 865.40 95 138.30 5.23%
31.05.2005 1 912 110.90 1 882 175.70 29 935.20 1.59% 1 814 043.80 98 067.10 5.41%
30.04.2005 1 882 175.70 1 844 894.80 37 280.90 2.02% 1 797 666.50 84 509.20 4.70%
31.03.2005 1 844 894.80 1 844 460.10 434.70 0.02% 1 751 603.40 93 291.40 5.33%
28.02.2005 1 844 460.10 1 827 487.60 16 972.50 0.93% 1 760 798.50 83 661.60 4.75%
31.01.2005 1 827 487.60 1 844 110.70 -16 623.10 -0.90% 1 753 785.80 73 701.80 4.20%
31.12.2004 1 844 110.70 1 840 490.70 3 620.00 0.20% 1 766 053.70 78 057.00 4.42%
30.11.2004 1 840 490.70 1 840 968.60 - 477.90 -0.03% 1 726 009.00 114 481.70 6.63%
31.10.2004 1 840 968.60 1 841 050.50 -81.90 -0.00% 1 707 297.20 133 671.40 7.83%
30.09.2004 1 841 050.50 1 835 508.70 5 541.80 0.30% 1 695 655.10 145 395.40 8.57%
31.08.2004 1 835 508.70 1 821 346.90 14 161.80 0.78% 1 707 684.10 127 824.60 7.49%
31.07.2004 1 821 346.90 1 817 865.40 3 481.50 0.19% 1 686 024.50 135 322.40 8.03%
30.06.2004 1 817 865.40 1 814 043.80 3 821.60 0.21% 1 648 565.20 169 300.20 10.27%
31.05.2004 1 814 043.80 1 797 666.50 16 377.30 0.91% 1 660 916.10 153 127.70 9.22%
30.04.2004 1 797 666.50 1 751 603.40 46 063.10 2.63% 1 658 992.40 138 674.10 8.36%
31.03.2004 1 751 603.40 1 760 798.50 -9 195.10 -0.52% 1 624 235.00 127 368.40 7.84%
29.02.2004 1 760 798.50 1 753 785.80 7 012.70 0.40% 1 646 121.00 114 677.50 6.97%
31.01.2004 1 753 785.80 1 766 053.70 -12 267.90 -0.69% 1 645 823.80 107 962.00 6.56%
31.12.2003 1 766 053.70 1 726 009.00 40 044.70 2.32% 1 651 814.20 114 239.50 6.92%
30.11.2003 1 726 009.00 1 707 297.20 18 711.80 1.10% 1 650 196.20 75 812.80 4.59%
31.10.2003 1 707 297.20 1 695 655.10 11 642.10 0.69% 1 639 221.60 68 075.60 4.15%
30.09.2003 1 695 655.10 1 707 684.10 -12 029.00 -0.70% 1 608 965.70 86 689.40 5.39%
31.08.2003 1 707 684.10 1 686 024.50 21 659.60 1.28% 1 625 961.00 81 723.10 5.03%
31.07.2003 1 686 024.50 1 648 565.20 37 459.30 2.27% 1 598 161.70 87 862.80 5.50%
30.06.2003 1 648 565.20 1 660 916.10 -12 350.90 -0.74% 1 584 418.30 64 146.90 4.05%
31.05.2003 1 660 916.10 1 658 992.40 1 923.70 0.12% 1 629 057.90 31 858.20 1.96%
30.04.2003 1 658 992.40 1 624 235.00 34 757.40 2.14% 1 610 910.80 48 081.60 2.98%
31.03.2003 1 624 235.00 1 646 121.00 -21 886.00 -1.33% 1 585 749.90 38 485.10 2.43%
28.02.2003 1 646 121.00 1 645 823.80 297.20 0.02% 1 589 103.60 57 017.40 3.59%
31.01.2003 1 645 823.80 1 651 814.20 -5 990.40 -0.36% 1 594 652.80 51 171.00 3.21%
31.12.2002 1 651 814.20 1 650 196.20 1 618.00 0.10% 1 596 000.00 55 814.20 3.50%
30.11.2002 1 650 196.20 1 639 221.60 10 974.60 0.67% 1 564 800.00 85 396.20 5.46%
31.10.2002 1 639 221.60 1 608 965.70 30 255.90 1.88% 1 540 500.00 98 721.60 6.41%
30.09.2002 1 608 965.70 1 625 961.00 -16 995.30 -1.05% 1 532 500.00 76 465.70 4.99%
31.08.2002 1 625 961.00 1 598 161.70 27 799.30 1.74% 1 547 900.00 78 061.00 5.04%
31.07.2002 1 598 161.70 1 584 418.30 13 743.40 0.87% 1 528 700.00 69 461.70 4.54%
30.06.2002 1 584 418.30 1 629 057.90 -44 639.60 -2.74% 1 514 100.00 70 318.30 4.64%
31.05.2002 1 629 057.90 1 610 910.80 18 147.10 1.13% 1 512 600.00 116 457.90 7.70%
30.04.2002 1 610 910.80 1 585 749.90 25 160.90 1.59% 1 466 600.00 144 310.80 9.84%
31.03.2002 1 585 749.90 1 589 103.60 -3 353.70 -0.21% 1 440 600.00 145 149.90 10.08%
28.02.2002 1 589 103.60 1 594 652.80 -5 549.20 -0.35% 1 438 000.00 151 103.60 10.51%
31.01.2002 1 594 652.80 1 596 000.00 -1 347.20 -0.08% 1 432 100.00 162 552.80 11.35%
31.12.2001 1 596 000.00 1 564 800.00 31 200.00 1.99% 1 412 300.00 183 700.00 13.01%
30.11.2001 1 564 800.00 1 540 500.00 24 300.00 1.58% 1 391 300.00 173 500.00 12.47%
31.10.2001 1 540 500.00 1 532 500.00 8 000.00 0.52% 1 373 200.00 167 300.00 12.18%
30.09.2001 1 532 500.00 1 547 900.00 -15 400.00 -0.99% 1 369 400.00 163 100.00 11.91%
31.08.2001 1 547 900.00 1 528 700.00 19 200.00 1.26% 1 368 500.00 179 400.00 13.11%
31.07.2001 1 528 700.00 1 514 100.00 14 600.00 0.96% 1 346 300.00 182 400.00 13.55%
30.06.2001 1 514 100.00 1 512 600.00 1 500.00 0.10% 1 336 700.00 177 400.00 13.27%
31.05.2001 1 512 600.00 1 466 600.00 46 000.00 3.14% 1 354 300.00 158 300.00 11.69%
30.04.2001 1 466 600.00 1 440 600.00 26 000.00 1.80% 1 341 700.00 124 900.00 9.31%
31.03.2001 1 440 600.00 1 438 000.00 2 600.00 0.18% 1 340 400.00 100 200.00 7.48%
28.02.2001 1 438 000.00 1 432 100.00 5 900.00 0.41% 1 341 100.00 96 900.00 7.23%
31.01.2001 1 432 100.00 1 412 300.00 19 800.00 1.40% 1 322 300.00 109 800.00 8.30%
31.12.2000 1 412 300.00 1 391 300.00 21 000.00 1.51% 1 337 500.00 74 800.00 5.59%
30.11.2000 1 391 300.00 1 373 200.00 18 100.00 1.32% 1 304 100.00 87 200.00 6.69%
31.10.2000 1 373 200.00 1 369 400.00 3 800.00 0.28% 1 298 800.00 74 400.00 5.73%
30.09.2000 1 369 400.00 1 368 500.00 900.00 0.07% 1 288 500.00 80 900.00 6.28%
31.08.2000 1 368 500.00 1 346 300.00 22 200.00 1.65% 1 283 600.00 84 900.00 6.61%
31.07.2000 1 346 300.00 1 336 700.00 9 600.00 0.72% 1 269 100.00 77 200.00 6.08%
30.06.2000 1 336 700.00 1 354 300.00 -17 600.00 -1.30% 1 272 400.00 64 300.00 5.05%
31.05.2000 1 354 300.00 1 341 700.00 12 600.00 0.94% 1 271 900.00 82 400.00 6.48%
30.04.2000 1 341 700.00 1 340 400.00 1 300.00 0.10% 1 261 500.00 80 200.00 6.36%
31.03.2000 1 340 400.00 1 341 100.00 - 700.00 -0.05% 1 247 900.00 92 500.00 7.41%
29.02.2000 1 341 100.00 1 322 300.00 18 800.00 1.42% 1 247 400.00 93 700.00 7.51%
31.01.2000 1 322 300.00 1 337 500.00 -15 200.00 -1.14% 1 229 700.00 92 600.00 7.53%
31.12.1999 1 337 500.00 1 304 100.00 33 400.00 2.56% 1 241 400.00 96 100.00 7.74%
30.11.1999 1 304 100.00 1 298 800.00 5 300.00 0.41% 1 195 900.00 108 200.00 9.05%
31.10.1999 1 298 800.00 1 288 500.00 10 300.00 0.80% 1 187 400.00 111 400.00 9.38%
30.09.1999 1 288 500.00 1 283 600.00 4 900.00 0.38% 1 195 200.00 93 300.00 7.81%
31.08.1999 1 283 600.00 1 269 100.00 14 500.00 1.14% 1 199 500.00 84 100.00 7.01%
31.07.1999 1 269 100.00 1 272 400.00 -3 300.00 -0.26% 1 177 000.00 92 100.00 7.82%
30.06.1999 1 272 400.00 1 271 900.00 500.00 0.04% 1 172 700.00 99 700.00 8.50%
31.05.1999 1 271 900.00 1 261 500.00 10 400.00 0.82% 1 156 300.00 115 600.00 10.00%
30.04.1999 1 261 500.00 1 247 900.00 13 600.00 1.09% 1 133 800.00 127 700.00 11.26%
31.03.1999 1 247 900.00 1 247 400.00 500.00 0.04% 1 135 000.00 112 900.00 9.95%
28.02.1999 1 247 400.00 1 229 700.00 17 700.00 1.44% 1 125 300.00 122 100.00 10.85%
31.01.1999 1 229 700.00 1 241 400.00 -11 700.00 -0.94% 1 130 300.00 99 400.00 8.79%
31.12.1998 1 241 400.00 1 195 900.00 45 500.00 3.80% 1 177 800.00 63 600.00 5.40%
30.11.1998 1 195 900.00 1 187 400.00 8 500.00 0.72% 1 131 800.00 64 100.00 5.66%
31.10.1998 1 187 400.00 1 195 200.00 -7 800.00 -0.65% 1 125 000.00 62 400.00 5.55%
30.09.1998 1 195 200.00 1 199 500.00 -4 300.00 -0.36% 1 115 400.00 79 800.00 7.15%
31.08.1998 1 199 500.00 1 177 000.00 22 500.00 1.91% 1 131 600.00 67 900.00 6.00%
31.07.1998 1 177 000.00 1 172 700.00 4 300.00 0.37% 1 114 200.00 62 800.00 5.64%
30.06.1998 1 172 700.00 1 156 300.00 16 400.00 1.42% 1 094 000.00 78 700.00 7.19%
31.05.1998 1 156 300.00 1 133 800.00 22 500.00 1.98% 1 099 300.00 57 000.00 5.19%
30.04.1998 1 133 800.00 1 135 000.00 -1 200.00 -0.11% 1 074 100.00 59 700.00 5.56%
31.03.1998 1 135 000.00 1 125 300.00 9 700.00 0.86% 1 060 800.00 74 200.00 6.99%
28.02.1998 1 125 300.00 1 130 300.00 -5 000.00 -0.44% 1 066 600.00 58 700.00 5.50%
31.01.1998 1 130 300.00 1 177 800.00 -47 500.00 -4.03% 1 058 200.00 72 100.00 6.81%
31.12.1997 1 177 800.00 1 131 800.00 46 000.00 4.06% 1 078 100.00 99 700.00 9.25%
30.11.1997 1 131 800.00 1 125 000.00 6 800.00 0.60% 1 060 300.00 71 500.00 6.74%
31.10.1997 1 125 000.00 1 115 400.00 9 600.00 0.86% 1 042 600.00 82 400.00 7.90%
30.09.1997 1 115 400.00 1 131 600.00 -16 200.00 -1.43% 1 032 400.00 83 000.00 8.04%
31.08.1997 1 131 600.00 1 114 200.00 17 400.00 1.56% 1 047 000.00 84 600.00 8.08%
31.07.1997 1 114 200.00 1 094 000.00 20 200.00 1.85% 1 043 100.00 71 100.00 6.82%
30.06.1997 1 094 000.00 1 099 300.00 -5 300.00 -0.48% 1 038 000.00 56 000.00 5.39%
31.05.1997 1 099 300.00 1 074 100.00 25 200.00 2.35% 1 037 600.00 61 700.00 5.95%
30.04.1997 1 074 100.00 1 060 800.00 13 300.00 1.25% 1 019 700.00 54 400.00 5.33%
31.03.1997 1 060 800.00 1 066 600.00 -5 800.00 -0.54% 1 001 500.00 59 300.00 5.92%
28.02.1997 1 066 600.00 1 058 200.00 8 400.00 0.79% 1 010 100.00 56 500.00 5.59%
31.01.1997 1 058 200.00 1 078 100.00 -19 900.00 -1.85% 991 000.00 67 200.00 6.78%
31.12.1996 1 078 100.00 1 060 300.00 17 800.00 1.68% 1 002 400.00 75 700.00 7.55%
30.11.1996 1 060 300.00 1 042 600.00 17 700.00 1.70% 963 200.00 97 100.00 10.08%
31.10.1996 1 042 600.00 1 032 400.00 10 200.00 0.99% 948 800.00 93 800.00 9.89%
30.09.1996 1 032 400.00 1 047 000.00 -14 600.00 -1.39% 926 700.00 105 700.00 11.41%
31.08.1996 1 047 000.00 1 043 100.00 3 900.00 0.37% 926 700.00 120 300.00 12.98%
31.07.1996 1 043 100.00 1 038 000.00 5 100.00 0.49% 886 230.00 156 870.00 17.70%
30.06.1996 1 038 000.00 1 037 600.00 400.00 0.04% 856 700.00 181 300.00 21.16%
31.05.1996 1 037 600.00 1 019 700.00 17 900.00 1.76% 854 200.00 183 400.00 21.47%
30.04.1996 1 019 700.00 1 001 500.00 18 200.00 1.82% 837 800.00 181 900.00 21.71%
31.03.1996 1 001 500.00 1 010 100.00 -8 600.00 -0.85% 823 800.00 177 700.00 21.57%
29.02.1996 1 010 100.00 991 000.00 19 100.00 1.93% 826 100.00 184 000.00 22.27%
31.01.1996 991 000.00 1 002 400.00 -11 400.00 -1.14% 815 000.00 176 000.00 21.59%
31.12.1995 1 002 400.00 963 200.00 39 200.00 4.07% 810 300.00 192 100.00 23.71%
30.11.1995 963 200.00 948 800.00 14 400.00 1.52% 785 500.00 177 700.00 22.62%
31.10.1995 948 800.00 926 700.00 22 100.00 2.38% 768 800.00 180 000.00 23.41%
30.09.1995 926 700.00 926 700.00 0.00 0.00 757 500.00 169 200.00 22.34%
31.08.1995 926 700.00 886 230.00 40 470.00 4.57% 753 600.00 173 100.00 22.97%
31.07.1995 886 230.00 856 700.00 29 530.00 3.45% 746 900.00 139 330.00 18.65%
30.06.1995 856 700.00 854 200.00 2 500.00 0.29% 737 500.00 119 200.00 16.16%
31.05.1995 854 200.00 837 800.00 16 400.00 1.96% 730 600.00 123 600.00 16.92%
30.04.1995 837 800.00 823 800.00 14 000.00 1.70% 717 700.00 120 100.00 16.73%
31.03.1995 823 800.00 826 100.00 -2 300.00 -0.28% 700 400.00 123 400.00 17.62%
28.02.1995 826 100.00 815 000.00 11 100.00 1.36% 696 900.00 129 200.00 18.54%
31.01.1995 815 000.00 810 300.00 4 700.00 0.58% 681 400.00 133 600.00 19.61%
31.12.1994 810 300.00 785 500.00 24 800.00 3.16% 671 500.00 138 800.00 20.67%
30.11.1994 785 500.00 768 800.00 16 700.00 2.17% 648 700.00 136 800.00 21.09%
31.10.1994 768 800.00 757 500.00 11 300.00 1.49% 636 000.00 132 800.00 20.88%
30.09.1994 757 500.00 753 600.00 3 900.00 0.52% 628 300.00 129 200.00 20.56%
31.08.1994 753 600.00 746 900.00 6 700.00 0.90% 629 700.00 123 900.00 19.68%
31.07.1994 746 900.00 737 500.00 9 400.00 1.27% 615 200.00 131 700.00 21.41%
30.06.1994 737 500.00 730 600.00 6 900.00 0.94% 599 900.00 137 600.00 22.94%
31.05.1994 730 600.00 717 700.00 12 900.00 1.80% 585 400.00 145 200.00 24.80%
30.04.1994 717 700.00 700 400.00 17 300.00 2.47% 581 200.00 136 500.00 23.49%
31.03.1994 700 400.00 696 900.00 3 500.00 0.50% 563 900.00 136 500.00 24.21%
28.02.1994 696 900.00 681 400.00 15 500.00 2.27% 565 900.00 131 000.00 23.15%
31.01.1994 681 400.00 671 500.00 9 900.00 1.47% 572 600.00 108 800.00 19.00%
31.12.1993 671 500.00 648 700.00 22 800.00 3.51% - - -
30.11.1993 648 700.00 636 000.00 12 700.00 2.00% - - -
31.10.1993 636 000.00 628 300.00 7 700.00 1.23% - - -
30.09.1993 628 300.00 629 700.00 -1 400.00 -0.22% - - -
31.08.1993 629 700.00 615 200.00 14 500.00 2.36% - - -
31.07.1993 615 200.00 599 900.00 15 300.00 2.55% - - -
30.06.1993 599 900.00 585 400.00 14 500.00 2.48% - - -
31.05.1993 585 400.00 581 200.00 4 200.00 0.72% - - -
30.04.1993 581 200.00 563 900.00 17 300.00 3.07% - - -
31.03.1993 563 900.00 565 900.00 -2 000.00 -0.35% - - -
28.02.1993 565 900.00 572 600.00 -6 700.00 -1.17% - - -
31.01.1993 572 600.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

M2 - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
M2 (Monetary Survey (historical data up to December 2016) - liabilities)
M2 (Monetary Survey (historical data up to December 2016) - year-on-year changes (%))
M2 (Monetary Survey (historical data up to December 2016) - annual growth rate (%))
M2 (Monetary survey (historical data up to March 2004) - part III. - Year-on-year changes in %)
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M2 - total (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
M2 - total (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
M2-M1 (quasi money) (Monetary Survey (historical data up to December 2016) - liabilities)
M2-M1 (deposits) (Monetary Survey (historical data up to December 2016) - year-on-year changes (%))
M2-M1 (deposits) (Monetary Survey (historical data up to December 2016) - annual growth rate (%))
M2 (items 1.3 and 1.6) - Outstanding amounts (Monetary aggregates - Components of M3)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD


Příbuzné stránky

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.