M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months - ekonomika ČNB

Aktualizace dat M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
29.02.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců
29.02.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Toky, M2 - Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců
29.02.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Měsíční míry růstu, M2 - Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců
29.02.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Roční míry růstu, M2 - Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Meziroční změny, Peněžní agregát M2 (M2 = M1 + quasi peníze)
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Peněžní agregát M2 (M2 = M1 + quasi peníze)
29.02.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2-M1 (quasi peníze)
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Meziroční změny, M2
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Meziroční změny, M2-M1 (quasi peníze)
29.02.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Měsíční míry růstu, M2 - Celkem
29.02.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Roční míry růstu, M2 - Vklady s dohodnutou splatností do 2 let
29.02.2024 Příspěvky k roční míře růstu M3: Měsíční, Příspěvky, M2 - Krátkodobé vklady
29.02.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Vklady s dohodnutou splatností do 2 let
29.02.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Toky, M2 - Celkem
29.02.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady
29.02.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Měsíční míry růstu, M2 - Vklady s dohodnutou splatností do 2 let
29.02.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Celkem
29.02.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Krátkodobé vklady

Graf hodnot, Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.05.2016 -15 076.80
Max 31.12.2008 66 554.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.10.2018 -1 122.40 -1 032.80 -89.60 8.68% -2 439.10 1 316.70 -53.98%
30.09.2018 -1 032.80 - 401.80 - 631.00 157.04% -1 218.90 186.10 -15.27%
31.08.2018 - 401.80 -2 853.10 2 451.30 -85.92% -2 396.20 1 994.40 -83.23%
31.07.2018 -2 853.10 -2 175.00 - 678.10 31.18% -1 857.70 - 995.40 53.58%
30.06.2018 -2 175.00 -2 356.10 181.10 -7.69% -3 029.60 854.60 -28.21%
31.05.2018 -2 356.10 -1 658.60 - 697.50 42.05% -2 239.70 - 116.40 5.20%
30.04.2018 -1 658.60 - 869.70 - 788.90 90.71% - 647.70 -1 010.90 156.08%
31.03.2018 - 869.70 -1 189.70 320.00 -26.90% - 744.00 - 125.70 16.90%
28.02.2018 -1 189.70 - 168.00 -1 021.70 608.15% -3 499.70 2 310.00 -66.01%
31.01.2018 - 168.00 4 490.30 -4 658.30 - 103.74% -3 125.80 2 957.80 -94.63%
31.12.2017 4 490.30 -51.00 4 541.30 -8 904.51% 2 495.60 1 994.70 79.93%
30.11.2017 -51.00 -2 439.10 2 388.10 -97.91% - 763.40 712.40 -93.32%
31.10.2017 -2 439.10 -1 218.90 -1 220.20 100.11% -2 576.30 137.20 -5.33%
30.09.2017 -1 218.90 -2 396.20 1 177.30 -49.13% -2 769.80 1 550.90 -55.99%
31.08.2017 -2 396.20 -1 857.70 - 538.50 28.99% -4 156.80 1 760.60 -42.35%
31.07.2017 -1 857.70 -3 029.60 1 171.90 -38.68% -4 627.00 2 769.30 -59.85%
30.06.2017 -3 029.60 -2 239.70 - 789.90 35.27% -8 243.40 5 213.80 -63.25%
31.05.2017 -2 239.70 - 647.70 -1 592.00 245.79% -15 076.80 12 837.10 -85.14%
30.04.2017 - 647.70 - 744.00 96.30 -12.94% -1 869.70 1 222.00 -65.36%
31.03.2017 - 744.00 -3 499.70 2 755.70 -78.74% -2 400.40 1 656.40 -69.01%
28.02.2017 -3 499.70 -3 125.80 - 373.90 11.96% -2 732.20 - 767.50 28.09%
31.01.2017 -3 125.80 2 495.60 -5 621.40 - 225.25% - 302.30 -2 823.50 934.01%
31.12.2016 2 495.60 - 763.40 3 259.00 - 426.91% 8 073.90 -5 578.30 -69.09%
30.11.2016 - 763.40 -2 576.30 1 812.90 -70.37% 2 470.50 -3 233.90 - 130.90%
31.10.2016 -2 576.30 -2 769.80 193.50 -6.99% -61.90 -2 514.40 4 062.04%
30.09.2016 -2 769.80 -4 156.80 1 387.00 -33.37% -2 296.60 - 473.20 20.60%
31.08.2016 -4 156.80 -4 627.00 470.20 -10.16% -5 007.40 850.60 -16.99%
31.07.2016 -4 627.00 -8 243.40 3 616.40 -43.87% -5 241.20 614.20 -11.72%
30.06.2016 -8 243.40 -15 076.80 6 833.40 -45.32% -9 239.50 996.10 -10.78%
31.05.2016 -15 076.80 -1 869.70 -13 207.10 706.38% -7 524.20 -7 552.60 100.38%
30.04.2016 -1 869.70 -2 400.40 530.70 -22.11% -4 819.70 2 950.00 -61.21%
31.03.2016 -2 400.40 -2 732.20 331.80 -12.14% -5 075.90 2 675.50 -52.71%
29.02.2016 -2 732.20 - 302.30 -2 429.90 803.80% -4 939.80 2 207.60 -44.69%
31.01.2016 - 302.30 8 073.90 -8 376.20 - 103.74% 549.20 - 851.50 - 155.04%
31.12.2015 8 073.90 2 470.50 5 603.40 226.81% 7 056.90 1 017.00 14.41%
30.11.2015 2 470.50 -61.90 2 532.40 -4 091.11% -1 419.60 3 890.10 - 274.03%
31.10.2015 -61.90 -2 296.60 2 234.70 -97.30% -4 224.20 4 162.30 -98.53%
30.09.2015 -2 296.60 -5 007.40 2 710.80 -54.14% - 394.20 -1 902.40 482.60%
31.08.2015 -5 007.40 -5 241.20 233.80 -4.46% -4 780.70 - 226.70 4.74%
31.07.2015 -5 241.20 -9 239.50 3 998.30 -43.27% -4 979.90 - 261.30 5.25%
30.06.2015 -9 239.50 -7 524.20 -1 715.30 22.80% -4 079.60 -5 159.90 126.48%
31.05.2015 -7 524.20 -4 819.70 -2 704.50 56.11% -3 418.20 -4 106.00 120.12%
30.04.2015 -4 819.70 -5 075.90 256.20 -5.05% -2 957.40 -1 862.30 62.97%
31.03.2015 -5 075.90 -4 939.80 - 136.10 2.76% -4 643.10 - 432.80 9.32%
28.02.2015 -4 939.80 549.20 -5 489.00 - 999.45% -1 696.80 -3 243.00 191.12%
31.01.2015 549.20 7 056.90 -6 507.70 -92.22% 1 889.40 -1 340.20 -70.93%
31.12.2014 7 056.90 -1 419.60 8 476.50 - 597.10% 8 867.00 -1 810.10 -20.41%
30.11.2014 -1 419.60 -4 224.20 2 804.60 -66.39% 1 881.90 -3 301.50 - 175.43%
31.10.2014 -4 224.20 - 394.20 -3 830.00 971.59% 1 227.30 -5 451.50 - 444.19%
30.09.2014 - 394.20 -4 780.70 4 386.50 -91.75% - 489.20 95.00 -19.42%
31.08.2014 -4 780.70 -4 979.90 199.20 -4.00% -2 121.30 -2 659.40 125.37%
31.07.2014 -4 979.90 -4 079.60 - 900.30 22.07% -1 719.60 -3 260.30 189.60%
30.06.2014 -4 079.60 -3 418.20 - 661.40 19.35% - 933.30 -3 146.30 337.12%
31.05.2014 -3 418.20 -2 957.40 - 460.80 15.58% -2 301.20 -1 117.00 48.54%
30.04.2014 -2 957.40 -4 643.10 1 685.70 -36.31% 2 040.10 -4 997.50 - 244.96%
31.03.2014 -4 643.10 -1 696.80 -2 946.30 173.64% 1 636.20 -6 279.30 - 383.77%
28.02.2014 -1 696.80 1 889.40 -3 586.20 - 189.81% 275.40 -1 972.20 - 716.12%
31.01.2014 1 889.40 8 867.00 -6 977.60 -78.69% 1 728.20 161.20 9.33%
31.12.2013 8 867.00 1 881.90 6 985.10 371.17% 12 156.10 -3 289.10 -27.06%
30.11.2013 1 881.90 1 227.30 654.60 53.34% 525.40 1 356.50 258.18%
31.10.2013 1 227.30 - 489.20 1 716.50 - 350.88% 2 615.30 -1 388.00 -53.07%
30.09.2013 - 489.20 -2 121.30 1 632.10 -76.94% -44.60 - 444.60 996.86%
31.08.2013 -2 121.30 -1 719.60 - 401.70 23.36% - 267.90 -1 853.40 691.83%
31.07.2013 -1 719.60 - 933.30 - 786.30 84.25% 1 270.70 -2 990.30 - 235.33%
30.06.2013 - 933.30 -2 301.20 1 367.90 -59.44% -2 356.70 1 423.40 -60.40%
31.05.2013 -2 301.20 2 040.10 -4 341.30 - 212.80% -1 833.00 - 468.20 25.54%
30.04.2013 2 040.10 1 636.20 403.90 24.69% 176.80 1 863.30 1 053.90%
31.03.2013 1 636.20 275.40 1 360.80 494.12% -1 646.10 3 282.30 - 199.40%
28.02.2013 275.40 1 728.20 -1 452.80 -84.06% - 271.10 546.50 - 201.59%
31.01.2013 1 728.20 12 156.10 -10 427.90 -85.78% -1 378.60 3 106.80 - 225.36%
31.12.2012 12 156.10 525.40 11 630.70 2 213.68% 10 321.80 1 834.30 17.77%
30.11.2012 525.40 2 615.30 -2 089.90 -79.91% 1 562.70 -1 037.30 -66.38%
31.10.2012 2 615.30 -44.60 2 659.90 -5 963.90% - 448.00 3 063.30 - 683.77%
30.09.2012 -44.60 - 267.90 223.30 -83.35% -1 383.90 1 339.30 -96.78%
31.08.2012 - 267.90 1 270.70 -1 538.60 - 121.08% -1 939.20 1 671.30 -86.19%
31.07.2012 1 270.70 -2 356.70 3 627.40 - 153.92% -2 118.30 3 389.00 - 159.99%
30.06.2012 -2 356.70 -1 833.00 - 523.70 28.57% -2 604.70 248.00 -9.52%
31.05.2012 -1 833.00 176.80 -2 009.80 -1 136.76% -1 159.50 - 673.50 58.09%
30.04.2012 176.80 -1 646.10 1 822.90 - 110.74% - 878.20 1 055.00 - 120.13%
31.03.2012 -1 646.10 - 271.10 -1 375.00 507.19% -2 879.20 1 233.10 -42.83%
29.02.2012 - 271.10 -1 378.60 1 107.50 -80.34% -2 720.50 2 449.40 -90.03%
31.01.2012 -1 378.60 10 321.80 -11 700.40 - 113.36% -3 284.80 1 906.20 -58.03%
31.12.2011 10 321.80 1 562.70 8 759.10 560.51% 4 259.60 6 062.20 142.32%
30.11.2011 1 562.70 - 448.00 2 010.70 - 448.82% -3 212.50 4 775.20 - 148.64%
31.10.2011 - 448.00 -1 383.90 935.90 -67.63% -3 010.80 2 562.80 -85.12%
30.09.2011 -1 383.90 -1 939.20 555.30 -28.64% -3 197.70 1 813.80 -56.72%
31.08.2011 -1 939.20 -2 118.30 179.10 -8.45% -3 650.80 1 711.60 -46.88%
31.07.2011 -2 118.30 -2 604.70 486.40 -18.67% -2 637.30 519.00 -19.68%
30.06.2011 -2 604.70 -1 159.50 -1 445.20 124.64% -4 303.60 1 698.90 -39.48%
31.05.2011 -1 159.50 - 878.20 - 281.30 32.03% -2 857.20 1 697.70 -59.42%
30.04.2011 - 878.20 -2 879.20 2 001.00 -69.50% 3 656.00 -4 534.20 - 124.02%
31.03.2011 -2 879.20 -2 720.50 - 158.70 5.83% -2 246.70 - 632.50 28.15%
28.02.2011 -2 720.50 -3 284.80 564.30 -17.18% -11 240.80 8 520.30 -75.80%
31.01.2011 -3 284.80 4 259.60 -7 544.40 - 177.12% -2 665.10 - 619.70 23.25%
31.12.2010 4 259.60 -3 212.50 7 472.10 - 232.59% 11 755.90 -7 496.30 -63.77%
30.11.2010 -3 212.50 -3 010.80 - 201.70 6.70% 284.10 -3 496.60 -1 230.76%
31.10.2010 -3 010.80 -3 197.70 186.90 -5.84% -1 167.30 -1 843.50 157.93%
30.09.2010 -3 197.70 -3 650.80 453.10 -12.41% -5 379.90 2 182.20 -40.56%
31.08.2010 -3 650.80 -2 637.30 -1 013.50 38.43% -3 157.30 - 493.50 15.63%
31.07.2010 -2 637.30 -4 303.60 1 666.30 -38.72% -5 032.60 2 395.30 -47.60%
30.06.2010 -4 303.60 -2 857.20 -1 446.40 50.62% -10 693.60 6 390.00 -59.76%
31.05.2010 -2 857.20 3 656.00 -6 513.20 - 178.15% -2 527.70 - 329.50 13.04%
30.04.2010 3 656.00 -2 246.70 5 902.70 - 262.73% 3 792.90 - 136.90 -3.61%
31.03.2010 -2 246.70 -11 240.80 8 994.10 -80.01% - 263.60 -1 983.10 752.31%
28.02.2010 -11 240.80 -2 665.10 -8 575.70 321.78% 5 090.30 -16 331.10 - 320.83%
31.01.2010 -2 665.10 11 755.90 -14 421.00 - 122.67% 918.70 -3 583.80 - 390.09%
31.12.2009 11 755.90 284.10 11 471.80 4 037.94% 66 554.60 -54 798.70 -82.34%
30.11.2009 284.10 -1 167.30 1 451.40 - 124.34% 20 723.40 -20 439.30 -98.63%
31.10.2009 -1 167.30 -5 379.90 4 212.60 -78.30% 12 559.60 -13 726.90 - 109.29%
30.09.2009 -5 379.90 -3 157.30 -2 222.60 70.40% 10 412.50 -15 792.40 - 151.67%
31.08.2009 -3 157.30 -5 032.60 1 875.30 -37.26% 6 256.30 -9 413.60 - 150.47%
31.07.2009 -5 032.60 -10 693.60 5 661.00 -52.94% 5 868.40 -10 901.00 - 185.76%
30.06.2009 -10 693.60 -2 527.70 -8 165.90 323.06% 3 463.30 -14 156.90 - 408.77%
31.05.2009 -2 527.70 3 792.90 -6 320.60 - 166.64% 2 253.30 -4 781.00 - 212.18%
30.04.2009 3 792.90 - 263.60 4 056.50 -1 538.88% 9 078.30 -5 285.40 -58.22%
31.03.2009 - 263.60 5 090.30 -5 353.90 - 105.18% 5 184.00 -5 447.60 - 105.08%
28.02.2009 5 090.30 918.70 4 171.60 454.08% 4 357.50 732.80 16.82%
31.01.2009 918.70 66 554.60 -65 635.90 -98.62% 4 705.00 -3 786.30 -80.47%
31.12.2008 66 554.60 20 723.40 45 831.20 221.16% 20 264.40 46 290.20 228.43%
30.11.2008 20 723.40 12 559.60 8 163.80 65.00% 8 521.70 12 201.70 143.18%
31.10.2008 12 559.60 10 412.50 2 147.10 20.62% 8 835.80 3 723.80 42.14%
30.09.2008 10 412.50 6 256.30 4 156.20 66.43% 4 104.80 6 307.70 153.67%
31.08.2008 6 256.30 5 868.40 387.90 6.61% 3 276.40 2 979.90 90.95%
31.07.2008 5 868.40 3 463.30 2 405.10 69.45% 1 705.00 4 163.40 244.19%
30.06.2008 3 463.30 2 253.30 1 210.00 53.70% 1 562.00 1 901.30 121.72%
31.05.2008 2 253.30 9 078.30 -6 825.00 -75.18% 1 234.80 1 018.50 82.48%
30.04.2008 9 078.30 5 184.00 3 894.30 75.12% 4 640.50 4 437.80 95.63%
31.03.2008 5 184.00 4 357.50 826.50 18.97% 118.80 5 065.20 4 263.64%
29.02.2008 4 357.50 4 705.00 - 347.50 -7.39% 1 222.90 3 134.60 256.33%
31.01.2008 4 705.00 20 264.40 -15 559.40 -76.78% 1 551.00 3 154.00 203.35%
31.12.2007 20 264.40 8 521.70 11 742.70 137.80% 17 467.90 2 796.50 16.01%
30.11.2007 8 521.70 8 835.80 - 314.10 -3.55% 5 621.70 2 900.00 51.59%
31.10.2007 8 835.80 4 104.80 4 731.00 115.26% 3 422.80 5 413.00 158.15%
30.09.2007 4 104.80 3 276.40 828.40 25.28% -2 169.00 6 273.80 - 289.25%
31.08.2007 3 276.40 1 705.00 1 571.40 92.16% 6 935.40 -3 659.00 -52.76%
31.07.2007 1 705.00 1 562.00 143.00 9.15% 1 569.80 135.20 8.61%
30.06.2007 1 562.00 1 234.80 327.20 26.50% 4 326.80 -2 764.80 -63.90%
31.05.2007 1 234.80 4 640.50 -3 405.70 -73.39% 269.30 965.50 358.52%
30.04.2007 4 640.50 118.80 4 521.70 3 806.14% 4 481.60 158.90 3.55%
31.03.2007 118.80 1 222.90 -1 104.10 -90.29% -63.90 182.70 - 285.92%
28.02.2007 1 222.90 1 551.00 - 328.10 -21.15% 818.90 404.00 49.33%
31.01.2007 1 551.00 17 467.90 -15 916.90 -91.12% 11 011.20 -9 460.20 -85.91%
31.12.2006 17 467.90 5 621.70 11 846.20 210.72% 16 944.40 523.50 3.09%
30.11.2006 5 621.70 3 422.80 2 198.90 64.24% 6 422.40 - 800.70 -12.47%
31.10.2006 3 422.80 -2 169.00 5 591.80 - 257.81% 3 125.20 297.60 9.52%
30.09.2006 -2 169.00 6 935.40 -9 104.40 - 131.27% 1 337.00 -3 506.00 - 262.23%
31.08.2006 6 935.40 1 569.80 5 365.60 341.80% 880.80 6 054.60 687.40%
31.07.2006 1 569.80 4 326.80 -2 757.00 -63.72% 724.90 844.90 116.55%
30.06.2006 4 326.80 269.30 4 057.50 1 506.68% 836.20 3 490.60 417.44%
31.05.2006 269.30 4 481.60 -4 212.30 -93.99% 617.70 - 348.40 -56.40%
30.04.2006 4 481.60 -63.90 4 545.50 -7 113.46% 1 315.70 3 165.90 240.62%
31.03.2006 -63.90 818.90 - 882.80 - 107.80% 863.20 - 927.10 - 107.40%
28.02.2006 818.90 11 011.20 -10 192.30 -92.56% 495.40 323.50 65.30%
31.01.2006 11 011.20 16 944.40 -5 933.20 -35.02% 2 610.50 8 400.70 321.80%
31.12.2005 16 944.40 6 422.40 10 522.00 163.83% 12 994.40 3 950.00 30.40%
30.11.2005 6 422.40 3 125.20 3 297.20 105.50% 4 126.70 2 295.70 55.63%
31.10.2005 3 125.20 1 337.00 1 788.20 133.75% 2 774.30 350.90 12.65%
30.09.2005 1 337.00 880.80 456.20 51.79% 1 994.20 - 657.20 -32.96%
31.08.2005 880.80 724.90 155.90 21.51% 852.00 28.80 3.38%
31.07.2005 724.90 836.20 - 111.30 -13.31% 544.00 180.90 33.25%
30.06.2005 836.20 617.70 218.50 35.37% 512.00 324.20 63.32%
31.05.2005 617.70 1 315.70 - 698.00 -53.05% 299.20 318.50 106.45%
30.04.2005 1 315.70 863.20 452.50 52.42% 554.70 761.00 137.19%
31.03.2005 863.20 495.40 367.80 74.24% 105.10 758.10 721.31%
28.02.2005 495.40 2 610.50 -2 115.10 -81.02% 247.50 247.90 100.16%
31.01.2005 2 610.50 12 994.40 -10 383.90 -79.91% 397.20 2 213.30 557.23%
31.12.2004 12 994.40 4 126.70 8 867.70 214.89% 7 085.30 5 909.10 83.40%
30.11.2004 4 126.70 2 774.30 1 352.40 48.75% 876.60 3 250.10 370.76%
31.10.2004 2 774.30 1 994.20 780.10 39.12% - 177.10 2 951.40 -1 666.52%
30.09.2004 1 994.20 852.00 1 142.20 134.06% 104.40 1 889.80 1 810.15%
31.08.2004 852.00 544.00 308.00 56.62% - 150.90 1 002.90 - 664.61%
31.07.2004 544.00 512.00 32.00 6.25% - 228.20 772.20 - 338.39%
30.06.2004 512.00 299.20 212.80 71.12% - 654.00 1 166.00 - 178.29%
31.05.2004 299.20 554.70 - 255.50 -46.06% 642.00 - 342.80 -53.40%
30.04.2004 554.70 105.10 449.60 427.78% 1 397.50 - 842.80 -60.31%
31.03.2004 105.10 247.50 - 142.40 -57.54% -1 939.20 2 044.30 - 105.42%
29.02.2004 247.50 397.20 - 149.70 -37.69% - 581.80 829.30 - 142.54%
31.01.2004 397.20 7 085.30 -6 688.10 -94.39% 434.40 -37.20 -8.56%
31.12.2003 7 085.30 876.60 6 208.70 708.27% 4 315.40 2 769.90 64.19%
30.11.2003 876.60 - 177.10 1 053.70 - 594.97% 4 198.60 -3 322.00 -79.12%
31.10.2003 - 177.10 104.40 - 281.50 - 269.64% -14.40 - 162.70 1 129.86%
30.09.2003 104.40 - 150.90 255.30 - 169.18% 9 281.30 -9 176.90 -98.88%
31.08.2003 - 150.90 - 228.20 77.30 -33.87% 578.00 - 728.90 - 126.11%
31.07.2003 - 228.20 - 654.00 425.80 -65.11% 326.50 - 554.70 - 169.89%
30.06.2003 - 654.00 642.00 -1 296.00 - 201.87% 1 305.20 -1 959.20 - 150.11%
31.05.2003 642.00 1 397.50 - 755.50 -54.06% 212.70 429.30 201.83%
30.04.2003 1 397.50 -1 939.20 3 336.70 - 172.07% 115.00 1 282.50 1 115.22%
31.03.2003 -1 939.20 - 581.80 -1 357.40 233.31% -5 838.20 3 899.00 -66.78%
28.02.2003 - 581.80 434.40 -1 016.20 - 233.93% 4 215.70 -4 797.50 - 113.80%
31.01.2003 434.40 4 315.40 -3 881.00 -89.93% - - -
31.12.2002 4 315.40 4 198.60 116.80 2.78% - - -
30.11.2002 4 198.60 -14.40 4 213.00 -29 256.94% - - -
31.10.2002 -14.40 9 281.30 -9 295.70 - 100.16% - - -
30.09.2002 9 281.30 578.00 8 703.30 1 505.76% - - -
31.08.2002 578.00 326.50 251.50 77.03% - - -
31.07.2002 326.50 1 305.20 - 978.70 -74.98% - - -
30.06.2002 1 305.20 212.70 1 092.50 513.63% - - -
31.05.2002 212.70 115.00 97.70 84.96% - - -
30.04.2002 115.00 -5 838.20 5 953.20 - 101.97% - - -
31.03.2002 -5 838.20 4 215.70 -10 053.90 - 238.49% - - -
28.02.2002 4 215.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (annual growth rates) %)
M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (levels))
M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (levels))
M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (annual growth rates) %)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.