M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months - ekonomika ČNB

Aktualizace dat M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců
31.03.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Toky, M2 - Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců
31.03.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Měsíční míry růstu, M2 - Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců
31.03.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Roční míry růstu, M2 - Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Meziroční změny, Peněžní agregát M2 (M2 = M1 + quasi peníze)
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Peněžní agregát M2 (M2 = M1 + quasi peníze)
31.12.2023 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 7.3.1. z toho směnitelné (konvertibilní) dluhopisy
31.12.2023 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Tuzemské pojišťovny, 7.3.1. z toho směnitelné (konvertibilní) dluhopisy
31.12.2023 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 7.3.1. z toho směnitelné (konvertibilní) dluhopisy
31.12.2023 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 3.1.1. z toho provozní nemovitosti
31.12.2023 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 7.3.1. z toho dohadné položky aktivní
31.12.2023 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Tuzemské pojišťovny, 3.1.1. z toho provozní nemovitosti
31.12.2023 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Tuzemské pojišťovny, 7.3.1. z toho dohadné položky aktivní
31.12.2023 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 3.1.1. z toho provozní nemovitosti
31.12.2023 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 7.3.1. z toho dohadné položky aktivní
31.03.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2-M1 (quasi peníze)
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Meziroční změny, M2
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Meziroční změny, M2-M1 (quasi peníze)

Graf hodnot, Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (levels)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2009 411 595.60
Min 31.03.2002 53 786.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.10.2018 193 412.70 194 527.90 -1 115.20 -0.57% 202 792.50 -9 379.80 -4.63%
30.09.2018 194 527.90 195 561.20 -1 033.30 -0.53% 205 234.50 -10 706.60 -5.22%
31.08.2018 195 561.20 195 960.80 - 399.60 -0.20% 206 454.80 -10 893.60 -5.28%
31.07.2018 195 960.80 198 817.70 -2 856.90 -1.44% 208 850.90 -12 890.10 -6.17%
30.06.2018 198 817.70 200 990.70 -2 173.00 -1.08% 210 710.50 -11 892.80 -5.64%
31.05.2018 200 990.70 203 344.70 -2 354.00 -1.16% 213 743.20 -12 752.50 -5.97%
30.04.2018 203 344.70 205 002.40 -1 657.70 -0.81% 215 989.80 -12 645.10 -5.85%
31.03.2018 205 002.40 205 872.10 - 869.70 -0.42% 216 639.50 -11 637.10 -5.37%
28.02.2018 205 872.10 207 060.60 -1 188.50 -0.57% 217 383.50 -11 511.40 -5.30%
31.01.2018 207 060.60 207 230.80 - 170.20 -0.08% 220 882.90 -13 822.30 -6.26%
31.12.2017 207 230.80 202 740.10 4 490.70 2.21% 224 420.40 -17 189.60 -7.66%
30.11.2017 202 740.10 202 792.50 -52.40 -0.03% 221 925.20 -19 185.10 -8.64%
31.10.2017 202 792.50 205 234.50 -2 442.00 -1.19% 222 687.20 -19 894.70 -8.93%
30.09.2017 205 234.50 206 454.80 -1 220.30 -0.59% 225 263.00 -20 028.50 -8.89%
31.08.2017 206 454.80 208 850.90 -2 396.10 -1.15% 228 033.00 -21 578.20 -9.46%
31.07.2017 208 850.90 210 710.50 -1 859.60 -0.88% 232 189.90 -23 339.00 -10.05%
30.06.2017 210 710.50 213 743.20 -3 032.70 -1.42% 236 819.20 -26 108.70 -11.02%
31.05.2017 213 743.20 215 989.80 -2 246.60 -1.04% 245 060.00 -31 316.80 -12.78%
30.04.2017 215 989.80 216 639.50 - 649.70 -0.30% 260 136.70 -44 146.90 -16.97%
31.03.2017 216 639.50 217 383.50 - 744.00 -0.34% 262 006.90 -45 367.40 -17.32%
28.02.2017 217 383.50 220 882.90 -3 499.40 -1.58% 264 408.50 -47 025.00 -17.78%
31.01.2017 220 882.90 224 420.40 -3 537.50 -1.58% 267 139.90 -46 257.00 -17.32%
31.12.2016 224 420.40 221 925.20 2 495.20 1.12% 267 442.30 -43 021.90 -16.09%
30.11.2016 221 925.20 222 687.20 - 762.00 -0.34% 259 369.20 -37 444.00 -14.44%
31.10.2016 222 687.20 225 263.00 -2 575.80 -1.14% 256 899.00 -34 211.80 -13.32%
30.09.2016 225 263.00 228 033.00 -2 770.00 -1.21% 256 962.60 -31 699.60 -12.34%
31.08.2016 228 033.00 232 189.90 -4 156.90 -1.79% 259 255.50 -31 222.50 -12.04%
31.07.2016 232 189.90 236 819.20 -4 629.30 -1.95% 264 263.60 -32 073.70 -12.14%
30.06.2016 236 819.20 245 060.00 -8 240.80 -3.36% 269 510.00 -32 690.80 -12.13%
31.05.2016 245 060.00 260 136.70 -15 076.70 -5.80% 278 755.80 -33 695.80 -12.09%
30.04.2016 260 136.70 262 006.90 -1 870.20 -0.71% 286 280.20 -26 143.50 -9.13%
31.03.2016 262 006.90 264 408.50 -2 401.60 -0.91% 291 104.90 -29 098.00 -10.00%
29.02.2016 264 408.50 267 139.90 -2 731.40 -1.02% 296 175.50 -31 767.00 -10.73%
31.01.2016 267 139.90 267 442.30 - 302.40 -0.11% 301 126.60 -33 986.70 -11.29%
31.12.2015 267 442.30 259 369.20 8 073.10 3.11% 284 268.50 -16 826.20 -5.92%
30.11.2015 259 369.20 256 899.00 2 470.20 0.96% 277 208.80 -17 839.60 -6.44%
31.10.2015 256 899.00 256 962.60 -63.60 -0.02% 278 631.70 -21 732.70 -7.80%
30.09.2015 256 962.60 259 255.50 -2 292.90 -0.88% 290 991.40 -34 028.80 -11.69%
31.08.2015 259 255.50 264 263.60 -5 008.10 -1.90% 291 390.50 -32 135.00 -11.03%
31.07.2015 264 263.60 269 510.00 -5 246.40 -1.95% 296 166.90 -31 903.30 -10.77%
30.06.2015 269 510.00 278 755.80 -9 245.80 -3.32% 301 143.20 -31 633.20 -10.50%
31.05.2015 278 755.80 286 280.20 -7 524.40 -2.63% 306 594.20 -27 838.40 -9.08%
30.04.2015 286 280.20 291 104.90 -4 824.70 -1.66% 310 011.60 -23 731.40 -7.66%
31.03.2015 291 104.90 296 175.50 -5 070.60 -1.71% 312 968.80 -21 863.90 -6.99%
28.02.2015 296 175.50 301 126.60 -4 951.10 -1.64% 317 609.90 -21 434.40 -6.75%
31.01.2015 301 126.60 284 268.50 16 858.10 5.93% 319 310.40 -18 183.80 -5.69%
31.12.2014 284 268.50 277 208.80 7 059.70 2.55% 317 418.30 -33 149.80 -10.44%
30.11.2014 277 208.80 278 631.70 -1 422.90 -0.51% 312 045.40 -34 836.60 -11.16%
31.10.2014 278 631.70 290 991.40 -12 359.70 -4.25% 310 124.40 -31 492.70 -10.15%
30.09.2014 290 991.40 291 390.50 - 399.10 -0.14% 308 897.30 -17 905.90 -5.80%
31.08.2014 291 390.50 296 166.90 -4 776.40 -1.61% 309 387.10 -17 996.60 -5.82%
31.07.2014 296 166.90 301 143.20 -4 976.30 -1.65% 311 510.50 -15 343.60 -4.93%
30.06.2014 301 143.20 306 594.20 -5 451.00 -1.78% 313 232.20 -12 089.00 -3.86%
31.05.2014 306 594.20 310 011.60 -3 417.40 -1.10% 314 161.50 -7 567.30 -2.41%
30.04.2014 310 011.60 312 968.80 -2 957.20 -0.94% 316 464.00 -6 452.40 -2.04%
31.03.2014 312 968.80 317 609.90 -4 641.10 -1.46% 314 423.60 -1 454.80 -0.46%
28.02.2014 317 609.90 319 310.40 -1 700.50 -0.53% 312 784.90 4 825.00 1.54%
31.01.2014 319 310.40 317 418.30 1 892.10 0.60% 312 507.90 6 802.50 2.18%
31.12.2013 317 418.30 312 045.40 5 372.90 1.72% 310 773.60 6 644.70 2.14%
30.11.2013 312 045.40 310 124.40 1 921.00 0.62% 298 619.80 13 425.60 4.50%
31.10.2013 310 124.40 308 897.30 1 227.10 0.40% 298 091.60 12 032.80 4.04%
30.09.2013 308 897.30 309 387.10 - 489.80 -0.16% 295 473.80 13 423.50 4.54%
31.08.2013 309 387.10 311 510.50 -2 123.40 -0.68% 295 518.80 13 868.30 4.69%
31.07.2013 311 510.50 313 232.20 -1 721.70 -0.55% 295 793.70 15 716.80 5.31%
30.06.2013 313 232.20 314 161.50 - 929.30 -0.30% 294 527.40 18 704.80 6.35%
31.05.2013 314 161.50 316 464.00 -2 302.50 -0.73% 296 885.70 17 275.80 5.82%
30.04.2013 316 464.00 314 423.60 2 040.40 0.65% 298 703.30 17 760.70 5.95%
31.03.2013 314 423.60 312 784.90 1 638.70 0.52% 298 523.80 15 899.80 5.33%
28.02.2013 312 784.90 312 507.90 277.00 0.09% 300 171.60 12 613.30 4.20%
31.01.2013 312 507.90 310 773.60 1 734.30 0.56% 300 450.10 12 057.80 4.01%
31.12.2012 310 773.60 298 619.80 12 153.80 4.07% 301 841.40 8 932.20 2.96%
30.11.2012 298 619.80 298 091.60 528.20 0.18% 291 509.10 7 110.70 2.44%
31.10.2012 298 091.60 295 473.80 2 617.80 0.89% 289 936.10 8 155.50 2.81%
30.09.2012 295 473.80 295 518.80 -45.00 -0.02% 290 385.20 5 088.60 1.75%
31.08.2012 295 518.80 295 793.70 - 274.90 -0.09% 291 755.20 3 763.60 1.29%
31.07.2012 295 793.70 294 527.40 1 266.30 0.43% 293 696.40 2 097.30 0.71%
30.06.2012 294 527.40 296 885.70 -2 358.30 -0.79% 295 816.40 -1 289.00 -0.44%
31.05.2012 296 885.70 298 703.30 -1 817.60 -0.61% 298 424.70 -1 539.00 -0.52%
30.04.2012 298 703.30 298 523.80 179.50 0.06% 299 576.40 - 873.10 -0.29%
31.03.2012 298 523.80 300 171.60 -1 647.80 -0.55% 300 463.30 -1 939.50 -0.65%
29.02.2012 300 171.60 300 450.10 - 278.50 -0.09% 303 340.60 -3 169.00 -1.04%
31.01.2012 300 450.10 301 841.40 -1 391.30 -0.46% 306 059.50 -5 609.40 -1.83%
31.12.2011 301 841.40 291 509.10 10 332.30 3.54% 309 362.30 -7 520.90 -2.43%
30.11.2011 291 509.10 289 936.10 1 573.00 0.54% 305 101.70 -13 592.60 -4.46%
31.10.2011 289 936.10 290 385.20 - 449.10 -0.15% 308 303.10 -18 367.00 -5.96%
30.09.2011 290 385.20 291 755.20 -1 370.00 -0.47% 311 315.30 -20 930.10 -6.72%
31.08.2011 291 755.20 293 696.40 -1 941.20 -0.66% 314 529.00 -22 773.80 -7.24%
31.07.2011 293 696.40 295 816.40 -2 120.00 -0.72% 318 174.10 -24 477.70 -7.69%
30.06.2011 295 816.40 298 424.70 -2 608.30 -0.87% 365 121.40 -69 305.00 -18.98%
31.05.2011 298 424.70 299 576.40 -1 151.70 -0.38% 380 217.10 -81 792.40 -21.51%
30.04.2011 299 576.40 300 463.30 - 886.90 -0.30% 383 050.50 -83 474.10 -21.79%
31.03.2011 300 463.30 303 340.60 -2 877.30 -0.95% 379 374.60 -78 911.30 -20.80%
28.02.2011 303 340.60 306 059.50 -2 718.90 -0.89% 381 676.60 -78 336.00 -20.52%
31.01.2011 306 059.50 309 362.30 -3 302.80 -1.07% 392 939.30 -86 879.80 -22.11%
31.12.2010 309 362.30 305 101.70 4 260.60 1.40% 395 617.60 -86 255.30 -21.80%
30.11.2010 305 101.70 308 303.10 -3 201.40 -1.04% 383 806.70 -78 705.00 -20.51%
31.10.2010 308 303.10 311 315.30 -3 012.20 -0.97% 383 568.20 -75 265.10 -19.62%
30.09.2010 311 315.30 314 529.00 -3 213.70 -1.02% 384 581.80 -73 266.50 -19.05%
31.08.2010 314 529.00 318 174.10 -3 645.10 -1.15% 389 999.80 -75 470.80 -19.35%
31.07.2010 318 174.10 365 121.40 -46 947.30 -12.86% 393 186.50 -75 012.40 -19.08%
30.06.2010 365 121.40 380 217.10 -15 095.70 -3.97% 398 258.10 -33 136.70 -8.32%
31.05.2010 380 217.10 383 050.50 -2 833.40 -0.74% 409 058.90 -28 841.80 -7.05%
30.04.2010 383 050.50 379 374.60 3 675.90 0.97% 411 595.60 -28 545.10 -6.94%
31.03.2010 379 374.60 381 676.60 -2 302.00 -0.60% 407 867.60 -28 493.00 -6.99%
28.02.2010 381 676.60 392 939.30 -11 262.70 -2.87% 408 230.20 -26 553.60 -6.50%
31.01.2010 392 939.30 395 617.60 -2 678.30 -0.68% 403 112.50 -10 173.20 -2.52%
31.12.2009 395 617.60 383 806.70 11 810.90 3.08% 402 069.90 -6 452.30 -1.60%
30.11.2009 383 806.70 383 568.20 238.50 0.06% 335 404.50 48 402.20 14.43%
31.10.2009 383 568.20 384 581.80 -1 013.60 -0.26% 314 597.50 68 970.70 21.92%
30.09.2009 384 581.80 389 999.80 -5 418.00 -1.39% 302 031.20 82 550.60 27.33%
31.08.2009 389 999.80 393 186.50 -3 186.70 -0.81% 291 613.10 98 386.70 33.74%
31.07.2009 393 186.50 398 258.10 -5 071.60 -1.27% 285 269.20 107 917.30 37.83%
30.06.2009 398 258.10 409 058.90 -10 800.80 -2.64% 279 392.00 118 866.10 42.54%
31.05.2009 409 058.90 411 595.60 -2 536.70 -0.62% 276 031.90 133 027.00 48.19%
30.04.2009 411 595.60 407 867.60 3 728.00 0.91% 273 785.90 137 809.70 50.33%
31.03.2009 407 867.60 408 230.20 - 362.60 -0.09% 264 710.50 143 157.10 54.08%
28.02.2009 408 230.20 403 112.50 5 117.70 1.27% 259 533.00 148 697.20 57.29%
31.01.2009 403 112.50 402 069.90 1 042.60 0.26% 255 237.40 147 875.10 57.94%
31.12.2008 402 069.90 335 404.50 66 665.40 19.88% 250 569.20 151 500.70 60.46%
30.11.2008 335 404.50 314 597.50 20 807.00 6.61% 230 284.00 105 120.50 45.65%
31.10.2008 314 597.50 302 031.20 12 566.30 4.16% 221 815.20 92 782.30 41.83%
30.09.2008 302 031.20 291 613.10 10 418.10 3.57% 213 026.80 89 004.40 41.78%
31.08.2008 291 613.10 285 269.20 6 343.90 2.22% 208 942.90 82 670.20 39.57%
31.07.2008 285 269.20 279 392.00 5 877.20 2.10% 205 684.60 79 584.60 38.69%
30.06.2008 279 392.00 276 031.90 3 360.10 1.22% 204 023.40 75 368.60 36.94%
31.05.2008 276 031.90 273 785.90 2 246.00 0.82% 202 440.30 73 591.60 36.35%
30.04.2008 273 785.90 264 710.50 9 075.40 3.43% 201 189.70 72 596.20 36.08%
31.03.2008 264 710.50 259 533.00 5 177.50 1.99% 196 550.80 68 159.70 34.68%
29.02.2008 259 533.00 255 237.40 4 295.60 1.68% 196 452.40 63 080.60 32.11%
31.01.2008 255 237.40 250 569.20 4 668.20 1.86% 195 229.80 60 007.60 30.74%
31.12.2007 250 569.20 230 284.00 20 285.20 8.81% 193 633.00 56 936.20 29.40%
30.11.2007 230 284.00 221 815.20 8 468.80 3.82% 176 191.40 54 092.60 30.70%
31.10.2007 221 815.20 213 026.80 8 788.40 4.13% 170 601.80 51 213.40 30.02%
30.09.2007 213 026.80 208 942.90 4 083.90 1.95% 167 186.00 45 840.80 27.42%
31.08.2007 208 942.90 205 684.60 3 258.30 1.58% 169 341.50 39 601.40 23.39%
31.07.2007 205 684.60 204 023.40 1 661.20 0.81% 162 426.70 43 257.90 26.63%
30.06.2007 204 023.40 202 440.30 1 583.10 0.78% 160 856.20 43 167.20 26.84%
31.05.2007 202 440.30 201 189.70 1 250.60 0.62% 156 507.20 45 933.10 29.35%
30.04.2007 201 189.70 196 550.80 4 638.90 2.36% 156 271.50 44 918.20 28.74%
31.03.2007 196 550.80 196 452.40 98.40 0.05% 151 830.80 44 720.00 29.45%
28.02.2007 196 452.40 195 229.80 1 222.60 0.63% 151 886.80 44 565.60 29.34%
31.01.2007 195 229.80 193 633.00 1 596.80 0.82% 151 060.30 44 169.50 29.24%
31.12.2006 193 633.00 176 191.40 17 441.60 9.90% 140 127.20 53 505.80 38.18%
30.11.2006 176 191.40 170 601.80 5 589.60 3.28% 123 178.00 53 013.40 43.04%
31.10.2006 170 601.80 167 186.00 3 415.80 2.04% 116 801.80 53 800.00 46.06%
30.09.2006 167 186.00 169 341.50 -2 155.50 -1.27% 113 669.50 53 516.50 47.08%
31.08.2006 169 341.50 162 426.70 6 914.80 4.26% 112 324.20 57 017.30 50.76%
31.07.2006 162 426.70 160 856.20 1 570.50 0.98% 111 501.50 50 925.20 45.67%
30.06.2006 160 856.20 156 507.20 4 349.00 2.78% 110 768.80 50 087.40 45.22%
31.05.2006 156 507.20 156 271.50 235.70 0.15% 109 948.30 46 558.90 42.35%
30.04.2006 156 271.50 151 830.80 4 440.70 2.92% 109 305.40 46 966.10 42.97%
31.03.2006 151 830.80 151 886.80 -56.00 -0.04% 107 935.40 43 895.40 40.67%
28.02.2006 151 886.80 151 060.30 826.50 0.55% 107 038.70 44 848.10 41.90%
31.01.2006 151 060.30 140 127.20 10 933.10 7.80% 106 590.90 44 469.40 41.72%
31.12.2005 140 127.20 123 178.00 16 949.20 13.76% 103 976.20 36 151.00 34.77%
30.11.2005 123 178.00 116 801.80 6 376.20 5.46% 91 049.80 32 128.20 35.29%
31.10.2005 116 801.80 113 669.50 3 132.30 2.76% 87 004.90 29 796.90 34.25%
30.09.2005 113 669.50 112 324.20 1 345.30 1.20% 84 262.60 29 406.90 34.90%
31.08.2005 112 324.20 111 501.50 822.70 0.74% 82 309.40 30 014.80 36.47%
31.07.2005 111 501.50 110 768.80 732.70 0.66% 81 446.80 30 054.70 36.90%
30.06.2005 110 768.80 109 948.30 820.50 0.75% 80 900.90 29 867.90 36.92%
31.05.2005 109 948.30 109 305.40 642.90 0.59% 80 374.20 29 574.10 36.80%
30.04.2005 109 305.40 107 935.40 1 370.00 1.27% 80 171.80 29 133.60 36.34%
31.03.2005 107 935.40 107 038.70 896.70 0.84% 79 625.10 28 310.30 35.55%
28.02.2005 107 038.70 106 590.90 447.80 0.42% 79 470.30 27 568.40 34.69%
31.01.2005 106 590.90 103 976.20 2 614.70 2.51% 79 302.80 27 288.10 34.41%
31.12.2004 103 976.20 91 049.80 12 926.40 14.20% 78 837.00 25 139.20 31.89%
30.11.2004 91 049.80 87 004.90 4 044.90 4.65% 71 768.40 19 281.40 26.87%
31.10.2004 87 004.90 84 262.60 2 742.30 3.25% 70 914.10 16 090.80 22.69%
30.09.2004 84 262.60 82 309.40 1 953.20 2.37% 71 070.70 13 191.90 18.56%
31.08.2004 82 309.40 81 446.80 862.60 1.06% 71 081.20 11 228.20 15.80%
31.07.2004 81 446.80 80 900.90 545.90 0.67% 71 178.10 10 268.70 14.43%
30.06.2004 80 900.90 80 374.20 526.70 0.66% 71 335.00 9 565.90 13.41%
31.05.2004 80 374.20 80 171.80 202.40 0.25% 71 933.80 8 440.40 11.73%
30.04.2004 80 171.80 79 625.10 546.70 0.69% 73 227.50 6 944.30 9.48%
31.03.2004 79 625.10 79 470.30 154.80 0.19% 71 896.40 7 728.70 10.75%
29.02.2004 79 470.30 79 302.80 167.50 0.21% 73 833.90 5 636.40 7.63%
31.01.2004 79 302.80 78 837.00 465.80 0.59% 74 394.20 4 908.60 6.60%
31.12.2003 78 837.00 71 768.40 7 068.60 9.85% 73 993.20 4 843.80 6.55%
30.11.2003 71 768.40 70 914.10 854.30 1.20% 69 662.90 2 105.50 3.02%
31.10.2003 70 914.10 71 070.70 - 156.60 -0.22% 65 465.10 5 449.00 8.32%
30.09.2003 71 070.70 71 081.20 -10.50 -0.01% 65 438.50 5 632.20 8.61%
31.08.2003 71 081.20 71 178.10 -96.90 -0.14% 56 170.70 14 910.50 26.54%
31.07.2003 71 178.10 71 335.00 - 156.90 -0.22% 55 589.10 15 589.00 28.04%
30.06.2003 71 335.00 71 933.80 - 598.80 -0.83% 55 148.00 16 187.00 29.35%
31.05.2003 71 933.80 73 227.50 -1 293.70 -1.77% 53 999.40 17 934.40 33.21%
30.04.2003 73 227.50 71 896.40 1 331.10 1.85% 53 847.10 19 380.40 35.99%
31.03.2003 71 896.40 73 833.90 -1 937.50 -2.62% 53 786.40 18 110.00 33.67%
28.02.2003 73 833.90 74 394.20 - 560.30 -0.75% 59 703.80 14 130.10 23.67%
31.01.2003 74 394.20 73 993.20 401.00 0.54% 55 520.60 18 873.60 33.99%
31.12.2002 73 993.20 69 662.90 4 330.30 6.22% - - -
30.11.2002 69 662.90 65 465.10 4 197.80 6.41% - - -
31.10.2002 65 465.10 65 438.50 26.60 0.04% - - -
30.09.2002 65 438.50 56 170.70 9 267.80 16.50% - - -
31.08.2002 56 170.70 55 589.10 581.60 1.05% - - -
31.07.2002 55 589.10 55 148.00 441.10 0.80% - - -
30.06.2002 55 148.00 53 999.40 1 148.60 2.13% - - -
31.05.2002 53 999.40 53 847.10 152.30 0.28% - - -
30.04.2002 53 847.10 53 786.40 60.70 0.11% - - -
31.03.2002 53 786.40 59 703.80 -5 917.40 -9.91% - - -
28.02.2002 59 703.80 55 520.60 4 183.20 7.53% - - -
31.01.2002 55 520.60 - - - - - -

Graf jako obrázek

M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (annual growth rates) %)
M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (levels))
M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (levels))
M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (annual growth rates) %)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.