Objemy obchodů (harmonizované) (Stavy obchodů) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Objemy obchodů (harmonizované) (Stavy obchodů) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK, Nad 5 let
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, CZK
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, CZK, Nad 5 let
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti - obyvatelstvo, Stavební spoření, CZK
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Typy celkem, CZK, Celkem
- Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Repa, CZK, Celkem
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Typy celkem, CZK, Celkem
- Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Repa, CZK, Celkem
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Pohledávky z karet, CZK
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Kontokorenty a revovingy, CZK
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Jednodenní, CZK, Celkem
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Jednodenní, CZK, Celkem
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Běžné účty, CZK, Celkem
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Běžné účty, CZK, Celkem
- Tabulka 11: Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy) (1180)
- Tabulka 10: Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy) (1190)
31.08.2023 Platební bilance: Zahraniční obchod se zbožím - bilance (národní pojetí), Objem, Měsíční
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Objemy pro B2.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem 2 603 361.40 2 593 997.40 0.36% 2 441 697.80 6.62%
UK2 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - jednodenní 2 093 068.80 2 084 500.50 0.41% 1 975 387.40 5.96%
UK3 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem 311 676.30 309 912.20 0.57% 257 580.00 21.00%
UK4 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností do 2 let včetně 89 244.30 86 685.90 2.95% 45 891.80 94.47%
UK5 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 2 roky 222 432.00 223 226.20 -0.36% 211 688.20 5.08%
UK6 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou celkem 198 616.30 199 584.70 -0.49% 208 730.40 -4.85%
UK7 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou do 3 měsíců včetně 175 021.00 175 827.30 -0.46% 187 656.80 -6.73%
UK8 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce 23 595.30 23 757.50 -0.68% 21 073.60 11.97%
UK10 Nefinanční podniky (S.11) - celkem 803 101.00 837 245.10 -4.08% 796 651.80 0.81%
UK11 Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní 682 697.60 719 791.20 -5.15% 720 786.90 -5.28%
UK12 Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností celkem 105 318.60 101 763.40 3.49% 58 734.90 79.31%
UK13 Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností do 2 let včetně 102 967.90 99 346.60 3.65% 55 740.40 84.73%
UK14 Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností nad 2 roky 2 350.70 2 416.90 -2.74% 2 994.50 -21.50%
UK15 Nefinanční podniky (S.11) - s výpovědní lhůtou celkem 10 428.30 10 533.30 -1.00% 8 684.90 20.07%

Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem 1 689 118.70 1 679 804.10 0.55% 1 585 447.80 6.54%
UK2 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost do 1 roku včetně 37 878.80 38 256.90 -0.99% 40 679.00 -6.88%
UK3 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně 51 619.00 51 832.50 -0.41% 52 854.50 -2.34%
UK4 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost nad 5 let 1 599 620.90 1 589 714.60 0.62% 1 491 914.30 7.22%
UK5 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem 250 717.30 249 801.10 0.37% 236 926.60 5.82%
UK6 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost do 1 roku včetně 25 708.50 26 223.30 -1.96% 27 802.20 -7.53%
UK7 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně 37 801.80 38 071.90 -0.71% 39 254.70 -3.70%
UK8 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 5 let 187 207.00 185 505.90 0.92% 169 869.60 10.21%
UK9 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup bytových nemovitostí - celkem 1 282 847.80 1 275 226.50 0.60% 1 195 730.10 7.29%
UK10 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost do 1 roku včetně 2 740.50 2 694.00 1.73% 2 416.80 13.39%
UK11 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně 3 451.80 3 455.00 -0.09% 3 630.70 -4.93%
UK12 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost nad 5 let 1 276 655.60 1 269 077.50 0.60% 1 189 682.60 7.31%
UK13 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - celkem 155 553.50 154 776.40 0.50% 152 791.10 1.81%
UK14 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - splatnost do 1 roku včetně 9 429.80 9 339.60 0.97% 10 460.00 -9.85%
UK15 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně 10 365.40 10 305.60 0.58% 9 969.00 3.98%
UK16 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - splatnost nad 5 let 135 758.30 135 131.20 0.46% 132 362.10 2.57%
UK17 Nefinanční podniky (S.11) - celkem 768 941.60 761 806.00 0.94% 754 578.70 1.90%
UK18 Nefinanční podniky (S.11) - splatnost do 1 roku včetně 189 185.50 182 873.10 3.45% 186 500.90 1.44%
UK19 Nefinanční podniky (S.11) - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně 148 537.70 147 864.70 0.46% 140 728.60 5.55%
UK20 Nefinanční podniky (S.11) - splatnost nad 5 let 431 218.40 431 068.20 0.03% 427 349.20 0.91%

Objemy pro B2.1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem 3 422 254.40 3 395 350.40 0.79% 3 253 573.00 5.18%
UK2 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - jednodenní 2 571 648.10 2 554 829.60 0.66% 2 582 503.80 -0.42%
UK3 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem 685 816.60 673 602.70 1.81% 476 608.80 43.90%
UK4 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností do 2 let včetně 466 191.70 456 206.30 2.19% 267 784.40 74.09%
UK5 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 2 roky 219 624.90 217 396.40 1.02% 208 824.30 5.17%
UK6 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou celkem 164 690.60 166 822.50 -1.28% 194 350.40 -15.26%
UK7 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou do 3 měsíců včetně 149 990.70 152 162.30 -1.43% 178 559.50 -16.00%
UK8 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce 14 699.90 14 660.20 0.27% 15 790.90 -6.91%
UK10 Nefinanční podniky (S.11) - celkem 1 135 678.90 1 175 952.20 -3.42% 1 026 068.40 10.68%
UK11 Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní 731 970.50 774 323.20 -5.47% 778 594.50 -5.99%
UK12 Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností celkem 298 766.60 288 912.70 3.41% 203 816.40 46.59%
UK13 Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností do 2 let včetně 297 535.50 287 724.20 3.41% 202 402.10 47.00%
UK14 Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností nad 2 roky 1 231.10 1 188.50 3.58% 1 414.30 -12.95%
UK15 Nefinanční podniky (S.11) - s výpovědní lhůtou celkem 16 053.80 15 213.60 5.52% 11 251.90 42.68%

Objemy pro B2.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem 2 200 664.10 2 192 511.40 0.37% 2 094 867.00 5.05%
UK2 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost do 1 roku včetně 33 777.90 33 675.70 0.30% 31 755.40 6.37%
UK3 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně 42 177.00 41 617.20 1.35% 44 001.70 -4.15%
UK4 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost nad 5 let 2 124 709.20 2 117 218.50 0.35% 2 019 109.90 5.23%
UK5 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem 315 234.70 313 119.00 0.68% 287 222.90 9.75%
UK6 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost do 1 roku včetně 23 985.90 24 176.90 -0.79% 21 261.80 12.81%
UK7 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně 32 018.50 31 701.50 1.00% 32 791.00 -2.36%
UK8 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 5 let 259 230.30 257 240.60 0.77% 233 170.10 11.18%
UK9 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup bytových nemovitostí - celkem 1 717 306.30 1 712 705.20 0.27% 1 638 800.80 4.79%
UK10 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost do 1 roku včetně 1 129.90 1 141.50 -1.02% 1 349.60 -16.28%
UK11 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně 2 240.70 2 213.00 1.25% 2 437.50 -8.07%
UK12 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost nad 5 let 1 713 935.60 1 709 350.70 0.27% 1 635 013.60 4.83%
UK13 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - celkem 168 123.10 166 687.20 0.86% 168 843.30 -0.43%
UK14 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - splatnost do 1 roku včetně 8 662.10 8 357.30 3.65% 9 144.10 -5.27%
UK15 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně 7 917.80 7 702.70 2.79% 8 773.10 -9.75%
UK16 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - splatnost nad 5 let 151 543.20 150 627.20 0.61% 150 926.10 0.41%
UK17 Nefinanční podniky (S.11) - celkem 678 356.10 679 316.20 -0.14% 735 041.70 -7.71%
UK18 Nefinanční podniky (S.11) - splatnost do 1 roku včetně 147 070.30 145 318.60 1.21% 169 127.20 -13.04%
UK19 Nefinanční podniky (S.11) - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně 146 506.80 148 091.20 -1.07% 157 428.70 -6.94%
UK20 Nefinanční podniky (S.11) - splatnost nad 5 let 384 779.00 385 906.50 -0.29% 408 485.80 -5.80%
Objemy pro B2.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem (210 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - jednodenní (210 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (210 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností do 2 let včetně (210 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 2 roky (210 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou celkem (210 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou do 3 měsíců včetně (210 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce (210 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - repo obchody
Nefinanční podniky (S.11) - celkem (210 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní (210 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností celkem (210 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností do 2 let včetně (210 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností nad 2 roky (210 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - s výpovědní lhůtou celkem (210 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - repo obchody
Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem (210 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost do 1 roku včetně (210 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (210 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost nad 5 let (210 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem (210 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost do 1 roku včetně (210 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (210 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 5 let (210 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup bytových nemovitostí - celkem (210 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost do 1 roku včetně (210 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (210 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost nad 5 let (210 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - celkem (210 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - splatnost do 1 roku včetně (210 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (210 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - splatnost nad 5 let (210 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - celkem (210 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - splatnost do 1 roku včetně (210 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (210 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - splatnost nad 5 let (210 hodnot, 30.06.2019)
Objemy pro B2.1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - jednodenní (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností do 2 let včetně (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 2 roky (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou celkem (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou do 3 měsíců včetně (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - repo obchody
Nefinanční podniky (S.11) - celkem (258 hodnot, 30.06.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní (258 hodnot, 30.06.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností celkem (258 hodnot, 30.06.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností do 2 let včetně (258 hodnot, 30.06.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností nad 2 roky (258 hodnot, 30.06.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - s výpovědní lhůtou celkem (258 hodnot, 30.06.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - repo obchody
Objemy pro B2.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost do 1 roku včetně (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost nad 5 let (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost do 1 roku včetně (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 5 let (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup bytových nemovitostí - celkem (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost do 1 roku včetně (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost nad 5 let (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - celkem (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - splatnost do 1 roku včetně (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - splatnost nad 5 let (258 hodnot, 30.06.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - celkem (258 hodnot, 30.06.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - splatnost do 1 roku včetně (258 hodnot, 30.06.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (258 hodnot, 30.06.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - splatnost nad 5 let (258 hodnot, 30.06.2023)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Objemy obchodů (harmonizované) (Stavy obchodů)
Objemy obchodů (harmonizované) (Nové obchody)
Obchod, opravy, pohostinství, ubytování (G+I) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Vklady domácností - objem (Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
S dohodnutou splatností celkem - objem (Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
Do 2 let včetně - objem (Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
Nad 2 roky - objem (Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
Vklady nefinančních podniků - objem (Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
S dohodnutou splatností - objem (Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
Do 2 let včetně - objem (Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
Nad 2 roky - objem (Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
Úvěry domácnostem - objem (Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.