Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2019 250 717.30
Min 28.02.2002 30 718.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 250 717.30 249 801.10 916.20 0.37% 236 926.60 13 790.70 5.82%
31.05.2019 249 801.10 247 440.10 2 361.00 0.95% 235 502.40 14 298.70 6.07%
30.04.2019 247 440.10 245 643.90 1 796.20 0.73% 233 065.50 14 374.60 6.17%
31.03.2019 245 643.90 243 890.30 1 753.60 0.72% 231 862.30 13 781.60 5.94%
28.02.2019 243 890.30 243 333.40 556.90 0.23% 230 356.70 13 533.60 5.88%
31.01.2019 243 333.40 244 986.60 -1 653.20 -0.67% 230 123.60 13 209.80 5.74%
31.12.2018 244 986.60 244 409.10 577.50 0.24% 230 571.00 14 415.60 6.25%
30.11.2018 244 409.10 243 031.30 1 377.80 0.57% 229 846.80 14 562.30 6.34%
31.10.2018 243 031.30 240 960.10 2 071.20 0.86% 227 906.50 15 124.80 6.64%
30.09.2018 240 960.10 240 311.00 649.10 0.27% 226 207.20 14 752.90 6.52%
31.08.2018 240 311.00 238 782.10 1 528.90 0.64% 227 655.60 12 655.40 5.56%
31.07.2018 238 782.10 236 926.60 1 855.50 0.78% 226 124.80 12 657.30 5.60%
30.06.2018 236 926.60 235 502.40 1 424.20 0.60% 224 763.20 12 163.40 5.41%
31.05.2018 235 502.40 233 065.50 2 436.90 1.05% 223 773.20 11 729.20 5.24%
30.04.2018 233 065.50 231 862.30 1 203.20 0.52% 221 695.80 11 369.70 5.13%
31.03.2018 231 862.30 230 356.70 1 505.60 0.65% 221 610.70 10 251.60 4.63%
28.02.2018 230 356.70 230 123.60 233.10 0.10% 221 216.70 9 140.00 4.13%
31.01.2018 230 123.60 230 571.00 - 447.40 -0.19% 220 633.00 9 490.60 4.30%
31.12.2017 230 571.00 229 846.80 724.20 0.32% 222 110.20 8 460.80 3.81%
30.11.2017 229 846.80 227 906.50 1 940.30 0.85% 221 161.10 8 685.70 3.93%
31.10.2017 227 906.50 226 207.20 1 699.30 0.75% 219 538.30 8 368.20 3.81%
30.09.2017 226 207.20 227 655.60 -1 448.40 -0.64% 217 824.00 8 383.20 3.85%
31.08.2017 227 655.60 226 124.80 1 530.80 0.68% 217 104.20 10 551.40 4.86%
31.07.2017 226 124.80 224 763.20 1 361.60 0.61% 216 051.20 10 073.60 4.66%
30.06.2017 224 763.20 223 773.20 990.00 0.44% 215 028.00 9 735.20 4.53%
31.05.2017 223 773.20 221 695.80 2 077.40 0.94% 213 750.10 10 023.10 4.69%
30.04.2017 221 695.80 221 610.70 85.10 0.04% 211 720.80 9 975.00 4.71%
31.03.2017 221 610.70 221 216.70 394.00 0.18% 211 534.50 10 076.20 4.76%
28.02.2017 221 216.70 220 633.00 583.70 0.26% 213 203.60 8 013.10 3.76%
31.01.2017 220 633.00 222 110.20 -1 477.20 -0.67% 211 102.50 9 530.50 4.51%
31.12.2016 222 110.20 221 161.10 949.10 0.43% 212 287.00 9 823.20 4.63%
30.11.2016 221 161.10 219 538.30 1 622.80 0.74% 211 676.10 9 485.00 4.48%
31.10.2016 219 538.30 217 824.00 1 714.30 0.79% 212 130.90 7 407.40 3.49%
30.09.2016 217 824.00 217 104.20 719.80 0.33% 212 150.30 5 673.70 2.67%
31.08.2016 217 104.20 216 051.20 1 053.00 0.49% 211 515.70 5 588.50 2.64%
31.07.2016 216 051.20 215 028.00 1 023.20 0.48% 211 646.80 4 404.40 2.08%
30.06.2016 215 028.00 213 750.10 1 277.90 0.60% 211 169.40 3 858.60 1.83%
31.05.2016 213 750.10 211 720.80 2 029.30 0.96% 192 987.40 20 762.70 10.76%
30.04.2016 211 720.80 211 534.50 186.30 0.09% 192 220.60 19 500.20 10.14%
31.03.2016 211 534.50 213 203.60 -1 669.10 -0.78% 192 872.70 18 661.80 9.68%
29.02.2016 213 203.60 211 102.50 2 101.10 1.00% 192 039.30 21 164.30 11.02%
31.01.2016 211 102.50 212 287.00 -1 184.50 -0.56% 193 304.70 17 797.80 9.21%
31.12.2015 212 287.00 211 676.10 610.90 0.29% 194 759.60 17 527.40 9.00%
30.11.2015 211 676.10 212 130.90 - 454.80 -0.21% 194 367.10 17 309.00 8.91%
31.10.2015 212 130.90 212 150.30 -19.40 -0.01% 194 781.20 17 349.70 8.91%
30.09.2015 212 150.30 211 515.70 634.60 0.30% 197 296.60 14 853.70 7.53%
31.08.2015 211 515.70 211 646.80 - 131.10 -0.06% 196 952.80 14 562.90 7.39%
31.07.2015 211 646.80 211 169.40 477.40 0.23% 196 888.00 14 758.80 7.50%
30.06.2015 211 169.40 192 987.40 18 182.00 9.42% 196 218.80 14 950.60 7.62%
31.05.2015 192 987.40 192 220.60 766.80 0.40% 196 445.80 -3 458.40 -1.76%
30.04.2015 192 220.60 192 872.70 - 652.10 -0.34% 195 896.70 -3 676.10 -1.88%
31.03.2015 192 872.70 192 039.30 833.40 0.43% 197 877.90 -5 005.20 -2.53%
28.02.2015 192 039.30 193 304.70 -1 265.40 -0.65% 197 023.70 -4 984.40 -2.53%
31.01.2015 193 304.70 194 759.60 -1 454.90 -0.75% 197 496.50 -4 191.80 -2.12%
31.12.2014 194 759.60 194 367.10 392.50 0.20% 199 046.80 -4 287.20 -2.15%
30.11.2014 194 367.10 194 781.20 - 414.10 -0.21% 200 361.80 -5 994.70 -2.99%
31.10.2014 194 781.20 197 296.60 -2 515.40 -1.27% 200 004.20 -5 223.00 -2.61%
30.09.2014 197 296.60 196 952.80 343.80 0.17% 199 453.00 -2 156.40 -1.08%
31.08.2014 196 952.80 196 888.00 64.80 0.03% 198 935.70 -1 982.90 -1.00%
31.07.2014 196 888.00 196 218.80 669.20 0.34% 198 650.50 -1 762.50 -0.89%
30.06.2014 196 218.80 196 445.80 - 227.00 -0.12% 197 418.10 -1 199.30 -0.61%
31.05.2014 196 445.80 195 896.70 549.10 0.28% 198 353.60 -1 907.80 -0.96%
30.04.2014 195 896.70 197 877.90 -1 981.20 -1.00% 197 287.50 -1 390.80 -0.70%
31.03.2014 197 877.90 197 023.70 854.20 0.43% 197 145.30 732.60 0.37%
28.02.2014 197 023.70 197 496.50 - 472.80 -0.24% 196 416.10 607.60 0.31%
31.01.2014 197 496.50 199 046.80 -1 550.30 -0.78% 197 403.40 93.10 0.05%
31.12.2013 199 046.80 200 361.80 -1 315.00 -0.66% 199 440.40 - 393.60 -0.20%
30.11.2013 200 361.80 200 004.20 357.60 0.18% 198 960.00 1 401.80 0.70%
31.10.2013 200 004.20 199 453.00 551.20 0.28% 199 248.30 755.90 0.38%
30.09.2013 199 453.00 198 935.70 517.30 0.26% 198 610.30 842.70 0.42%
31.08.2013 198 935.70 198 650.50 285.20 0.14% 198 758.70 177.00 0.09%
31.07.2013 198 650.50 197 418.10 1 232.40 0.62% 198 553.40 97.10 0.05%
30.06.2013 197 418.10 198 353.60 - 935.50 -0.47% 198 530.20 -1 112.10 -0.56%
31.05.2013 198 353.60 197 287.50 1 066.10 0.54% 198 730.60 - 377.00 -0.19%
30.04.2013 197 287.50 197 145.30 142.20 0.07% 197 418.30 - 130.80 -0.07%
31.03.2013 197 145.30 196 416.10 729.20 0.37% 198 425.30 -1 280.00 -0.65%
28.02.2013 196 416.10 197 403.40 - 987.30 -0.50% 198 097.80 -1 681.70 -0.85%
31.01.2013 197 403.40 199 440.40 -2 037.00 -1.02% 198 417.90 -1 014.50 -0.51%
31.12.2012 199 440.40 198 960.00 480.40 0.24% 199 465.80 -25.40 -0.01%
30.11.2012 198 960.00 199 248.30 - 288.30 -0.14% 200 776.40 -1 816.40 -0.90%
31.10.2012 199 248.30 198 610.30 638.00 0.32% 200 527.70 -1 279.40 -0.64%
30.09.2012 198 610.30 198 758.70 - 148.40 -0.07% 200 864.30 -2 254.00 -1.12%
31.08.2012 198 758.70 198 553.40 205.30 0.10% 201 290.40 -2 531.70 -1.26%
31.07.2012 198 553.40 198 530.20 23.20 0.01% 200 784.60 -2 231.20 -1.11%
30.06.2012 198 530.20 198 730.60 - 200.40 -0.10% 200 692.10 -2 161.90 -1.08%
31.05.2012 198 730.60 197 418.30 1 312.30 0.66% 200 682.00 -1 951.40 -0.97%
30.04.2012 197 418.30 198 425.30 -1 007.00 -0.51% 200 116.50 -2 698.20 -1.35%
31.03.2012 198 425.30 198 097.80 327.50 0.17% 200 897.40 -2 472.10 -1.23%
29.02.2012 198 097.80 198 417.90 - 320.10 -0.16% 199 966.10 -1 868.30 -0.93%
31.01.2012 198 417.90 199 465.80 -1 047.90 -0.53% 200 394.20 -1 976.30 -0.99%
31.12.2011 199 465.80 200 776.40 -1 310.60 -0.65% 201 532.80 -2 067.00 -1.03%
30.11.2011 200 776.40 200 527.70 248.70 0.12% 202 632.20 -1 855.80 -0.92%
31.10.2011 200 527.70 200 864.30 - 336.60 -0.17% 202 187.10 -1 659.40 -0.82%
30.09.2011 200 864.30 201 290.40 - 426.10 -0.21% 201 766.20 - 901.90 -0.45%
31.08.2011 201 290.40 200 784.60 505.80 0.25% 190 783.20 10 507.20 5.51%
31.07.2011 200 784.60 200 692.10 92.50 0.05% 190 786.20 9 998.40 5.24%
30.06.2011 200 692.10 200 682.00 10.10 0.01% 189 871.60 10 820.50 5.70%
31.05.2011 200 682.00 200 116.50 565.50 0.28% 189 035.70 11 646.30 6.16%
30.04.2011 200 116.50 200 897.40 - 780.90 -0.39% 187 590.90 12 525.60 6.68%
31.03.2011 200 897.40 199 966.10 931.30 0.47% 187 884.30 13 013.10 6.93%
28.02.2011 199 966.10 200 394.20 - 428.10 -0.21% 186 193.70 13 772.40 7.40%
31.01.2011 200 394.20 201 532.80 -1 138.60 -0.56% 186 024.90 14 369.30 7.72%
31.12.2010 201 532.80 202 632.20 -1 099.40 -0.54% 187 083.00 14 449.80 7.72%
30.11.2010 202 632.20 202 187.10 445.10 0.22% 186 482.10 16 150.10 8.66%
31.10.2010 202 187.10 201 766.20 420.90 0.21% 186 244.20 15 942.90 8.56%
30.09.2010 201 766.20 190 783.20 10 983.00 5.76% 185 027.10 16 739.10 9.05%
31.08.2010 190 783.20 190 786.20 -3.00 -0.00% 183 763.80 7 019.40 3.82%
31.07.2010 190 786.20 189 871.60 914.60 0.48% 182 463.30 8 322.90 4.56%
30.06.2010 189 871.60 189 035.70 835.90 0.44% 180 356.70 9 514.90 5.28%
31.05.2010 189 035.70 187 590.90 1 444.80 0.77% 178 326.70 10 709.00 6.01%
30.04.2010 187 590.90 187 884.30 - 293.40 -0.16% 176 210.00 11 380.90 6.46%
31.03.2010 187 884.30 186 193.70 1 690.60 0.91% 174 604.60 13 279.70 7.61%
28.02.2010 186 193.70 186 024.90 168.80 0.09% 171 336.70 14 857.00 8.67%
31.01.2010 186 024.90 187 083.00 -1 058.10 -0.57% 170 258.40 15 766.50 9.26%
31.12.2009 187 083.00 186 482.10 600.90 0.32% 170 318.70 16 764.30 9.84%
30.11.2009 186 482.10 186 244.20 237.90 0.13% 167 271.60 19 210.50 11.48%
31.10.2009 186 244.20 185 027.10 1 217.10 0.66% 165 117.00 21 127.20 12.80%
30.09.2009 185 027.10 183 763.80 1 263.30 0.69% 163 274.40 21 752.70 13.32%
31.08.2009 183 763.80 182 463.30 1 300.50 0.71% 160 494.10 23 269.70 14.50%
31.07.2009 182 463.30 180 356.70 2 106.60 1.17% 158 055.00 24 408.30 15.44%
30.06.2009 180 356.70 178 326.70 2 030.00 1.14% 154 931.00 25 425.70 16.41%
31.05.2009 178 326.70 176 210.00 2 116.70 1.20% 151 700.20 26 626.50 17.55%
30.04.2009 176 210.00 174 604.60 1 605.40 0.92% 148 064.20 28 145.80 19.01%
31.03.2009 174 604.60 171 336.70 3 267.90 1.91% 145 103.20 29 501.40 20.33%
28.02.2009 171 336.70 170 258.40 1 078.30 0.63% 142 115.10 29 221.60 20.56%
31.01.2009 170 258.40 170 318.70 -60.30 -0.04% 140 093.40 30 165.00 21.53%
31.12.2008 170 318.70 167 271.60 3 047.10 1.82% 138 653.90 31 664.80 22.84%
30.11.2008 167 271.60 165 117.00 2 154.60 1.30% 136 177.70 31 093.90 22.83%
31.10.2008 165 117.00 163 274.40 1 842.60 1.13% 132 468.90 32 648.10 24.65%
30.09.2008 163 274.40 160 494.10 2 780.30 1.73% 130 313.40 32 961.00 25.29%
31.08.2008 160 494.10 158 055.00 2 439.10 1.54% 128 500.80 31 993.30 24.90%
31.07.2008 158 055.00 154 931.00 3 124.00 2.02% 125 625.80 32 429.20 25.81%
30.06.2008 154 931.00 151 700.20 3 230.80 2.13% 123 278.60 31 652.40 25.68%
31.05.2008 151 700.20 148 064.20 3 636.00 2.46% 120 022.60 31 677.60 26.39%
30.04.2008 148 064.20 145 103.20 2 961.00 2.04% 116 517.70 31 546.50 27.07%
31.03.2008 145 103.20 142 115.10 2 988.10 2.10% 114 112.30 30 990.90 27.16%
29.02.2008 142 115.10 140 093.40 2 021.70 1.44% 111 205.70 30 909.40 27.79%
31.01.2008 140 093.40 138 653.90 1 439.50 1.04% 110 182.60 29 910.80 27.15%
31.12.2007 138 653.90 136 177.70 2 476.20 1.82% 110 045.10 28 608.80 26.00%
30.11.2007 136 177.70 132 468.90 3 708.80 2.80% 106 684.40 29 493.30 27.65%
31.10.2007 132 468.90 130 313.40 2 155.50 1.65% 104 049.80 28 419.10 27.31%
30.09.2007 130 313.40 128 500.80 1 812.60 1.41% 101 921.10 28 392.30 27.86%
31.08.2007 128 500.80 125 625.80 2 875.00 2.29% 100 361.10 28 139.70 28.04%
31.07.2007 125 625.80 123 278.60 2 347.20 1.90% 98 723.40 26 902.40 27.25%
30.06.2007 123 278.60 120 022.60 3 256.00 2.71% 97 064.20 26 214.40 27.01%
31.05.2007 120 022.60 116 517.70 3 504.90 3.01% 95 055.10 24 967.50 26.27%
30.04.2007 116 517.70 114 112.30 2 405.40 2.11% 92 719.00 23 798.70 25.67%
31.03.2007 114 112.30 111 205.70 2 906.60 2.61% 91 765.80 22 346.50 24.35%
28.02.2007 111 205.70 110 182.60 1 023.10 0.93% 89 516.60 21 689.10 24.23%
31.01.2007 110 182.60 110 045.10 137.50 0.12% 89 392.60 20 790.00 23.26%
31.12.2006 110 045.10 106 684.40 3 360.70 3.15% 89 473.70 20 571.40 22.99%
30.11.2006 106 684.40 104 049.80 2 634.60 2.53% 84 801.10 21 883.30 25.81%
31.10.2006 104 049.80 101 921.10 2 128.70 2.09% 81 970.10 22 079.70 26.94%
30.09.2006 101 921.10 100 361.10 1 560.00 1.55% 80 339.70 21 581.40 26.86%
31.08.2006 100 361.10 98 723.40 1 637.70 1.66% 78 942.50 21 418.60 27.13%
31.07.2006 98 723.40 97 064.20 1 659.20 1.71% 76 855.20 21 868.20 28.45%
30.06.2006 97 064.20 95 055.10 2 009.10 2.11% 75 918.00 21 146.20 27.85%
31.05.2006 95 055.10 92 719.00 2 336.10 2.52% 74 312.20 20 742.90 27.91%
30.04.2006 92 719.00 91 765.80 953.20 1.04% 71 328.70 21 390.30 29.99%
31.03.2006 91 765.80 89 516.60 2 249.20 2.51% 69 427.90 22 337.90 32.17%
28.02.2006 89 516.60 89 392.60 124.00 0.14% 67 162.60 22 354.00 33.28%
31.01.2006 89 392.60 89 473.70 -81.10 -0.09% 67 220.60 22 172.00 32.98%
31.12.2005 89 473.70 84 801.10 4 672.60 5.51% 68 243.90 21 229.80 31.11%
30.11.2005 84 801.10 81 970.10 2 831.00 3.45% 64 042.90 20 758.20 32.41%
31.10.2005 81 970.10 80 339.70 1 630.40 2.03% 62 483.90 19 486.20 31.19%
30.09.2005 80 339.70 78 942.50 1 397.20 1.77% 60 716.40 19 623.30 32.32%
31.08.2005 78 942.50 76 855.20 2 087.30 2.72% 59 462.60 19 479.90 32.76%
31.07.2005 76 855.20 75 918.00 937.20 1.23% 58 531.60 18 323.60 31.31%
30.06.2005 75 918.00 74 312.20 1 605.80 2.16% 57 382.40 18 535.60 32.30%
31.05.2005 74 312.20 71 328.70 2 983.50 4.18% 56 121.50 18 190.70 32.41%
30.04.2005 71 328.70 69 427.90 1 900.80 2.74% 55 367.90 15 960.80 28.83%
31.03.2005 69 427.90 67 162.60 2 265.30 3.37% 54 467.30 14 960.60 27.47%
28.02.2005 67 162.60 67 220.60 -58.00 -0.09% 54 427.80 12 734.80 23.40%
31.01.2005 67 220.60 68 243.90 -1 023.30 -1.50% 54 226.30 12 994.30 23.96%
31.12.2004 68 243.90 64 042.90 4 201.00 6.56% 53 926.00 14 317.90 26.55%
30.11.2004 64 042.90 62 483.90 1 559.00 2.50% 50 801.60 13 241.30 26.06%
31.10.2004 62 483.90 60 716.40 1 767.50 2.91% 52 032.90 10 451.00 20.09%
30.09.2004 60 716.40 59 462.60 1 253.80 2.11% 49 177.10 11 539.30 23.46%
31.08.2004 59 462.60 58 531.60 931.00 1.59% 48 723.00 10 739.60 22.04%
31.07.2004 58 531.60 57 382.40 1 149.20 2.00% 48 012.30 10 519.30 21.91%
30.06.2004 57 382.40 56 121.50 1 260.90 2.25% 48 123.50 9 258.90 19.24%
31.05.2004 56 121.50 55 367.90 753.60 1.36% 47 084.80 9 036.70 19.19%
30.04.2004 55 367.90 54 467.30 900.60 1.65% 46 390.50 8 977.40 19.35%
31.03.2004 54 467.30 54 427.80 39.50 0.07% 45 687.80 8 779.50 19.22%
29.02.2004 54 427.80 54 226.30 201.50 0.37% 44 701.30 9 726.50 21.76%
31.01.2004 54 226.30 53 926.00 300.30 0.56% 44 133.20 10 093.10 22.87%
31.12.2003 53 926.00 50 801.60 3 124.40 6.15% 43 814.90 10 111.10 23.08%
30.11.2003 50 801.60 52 032.90 -1 231.30 -2.37% 40 181.40 10 620.20 26.43%
31.10.2003 52 032.90 49 177.10 2 855.80 5.81% 38 018.30 14 014.60 36.86%
30.09.2003 49 177.10 48 723.00 454.10 0.93% 37 690.10 11 487.00 30.48%
31.08.2003 48 723.00 48 012.30 710.70 1.48% 36 302.40 12 420.60 34.21%
31.07.2003 48 012.30 48 123.50 - 111.20 -0.23% 35 613.10 12 399.20 34.82%
30.06.2003 48 123.50 47 084.80 1 038.70 2.21% 34 577.70 13 545.80 39.17%
31.05.2003 47 084.80 46 390.50 694.30 1.50% 33 376.60 13 708.20 41.07%
30.04.2003 46 390.50 45 687.80 702.70 1.54% 32 177.70 14 212.80 44.17%
31.03.2003 45 687.80 44 701.30 986.50 2.21% 31 091.40 14 596.40 46.95%
28.02.2003 44 701.30 44 133.20 568.10 1.29% 30 718.80 13 982.50 45.52%
31.01.2003 44 133.20 43 814.90 318.30 0.73% 32 918.40 11 214.80 34.07%
31.12.2002 43 814.90 40 181.40 3 633.50 9.04% - - -
30.11.2002 40 181.40 38 018.30 2 163.10 5.69% - - -
31.10.2002 38 018.30 37 690.10 328.20 0.87% - - -
30.09.2002 37 690.10 36 302.40 1 387.70 3.82% - - -
31.08.2002 36 302.40 35 613.10 689.30 1.94% - - -
31.07.2002 35 613.10 34 577.70 1 035.40 2.99% - - -
30.06.2002 34 577.70 33 376.60 1 201.10 3.60% - - -
31.05.2002 33 376.60 32 177.70 1 198.90 3.73% - - -
30.04.2002 32 177.70 31 091.40 1 086.30 3.49% - - -
31.03.2002 31 091.40 30 718.80 372.60 1.21% - - -
28.02.2002 30 718.80 32 918.40 -2 199.60 -6.68% - - -
31.01.2002 32 918.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem - Graf
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem (Čtvrtletní úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem (Objemy pro B1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem (.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem (.2Q: Čtvrtletní úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem (Objemy pro B1.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem (.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem (Objemy pro B2.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
ODVĚTVÍ CELKEM (NEVÝKONNÉ) (Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
P3 Výdaje na konečnou spotřebu (Výdaje na HDP, mil.Kč)
B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data, kalendářně očištěná)
.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Na spotřebu (.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody (Objemy obchodů (harmonizované))
Na spotřebu (Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody)
Zahraniční zadluženost celkem (Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. CZK)
Banky celkem (Rizikové expozice)
Rizikové expozice celkem (Banky celkem)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.