Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.2018 40 009.00
Min 31.01.2002 19 836.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 37 801.80 38 071.90 - 270.10 -0.71% 39 254.70 -1 452.90 -3.70%
31.05.2019 38 071.90 38 203.20 - 131.30 -0.34% 38 896.20 - 824.30 -2.12%
30.04.2019 38 203.20 38 118.00 85.20 0.22% 38 623.20 - 420.00 -1.09%
31.03.2019 38 118.00 38 062.80 55.20 0.14% 38 461.60 - 343.60 -0.89%
28.02.2019 38 062.80 38 320.50 - 257.70 -0.67% 38 256.10 - 193.30 -0.51%
31.01.2019 38 320.50 39 737.40 -1 416.90 -3.57% 38 214.40 106.10 0.28%
31.12.2018 39 737.40 40 009.00 - 271.60 -0.68% 38 701.80 1 035.60 2.68%
30.11.2018 40 009.00 39 885.70 123.30 0.31% 38 690.60 1 318.40 3.41%
31.10.2018 39 885.70 39 701.20 184.50 0.46% 38 512.50 1 373.20 3.57%
30.09.2018 39 701.20 39 646.40 54.80 0.14% 38 153.40 1 547.80 4.06%
31.08.2018 39 646.40 39 422.50 223.90 0.57% 38 485.40 1 161.00 3.02%
31.07.2018 39 422.50 39 254.70 167.80 0.43% 38 275.90 1 146.60 3.00%
30.06.2018 39 254.70 38 896.20 358.50 0.92% 37 765.40 1 489.30 3.94%
31.05.2018 38 896.20 38 623.20 273.00 0.71% 37 161.20 1 735.00 4.67%
30.04.2018 38 623.20 38 461.60 161.60 0.42% 36 314.80 2 308.40 6.36%
31.03.2018 38 461.60 38 256.10 205.50 0.54% 36 095.80 2 365.80 6.55%
28.02.2018 38 256.10 38 214.40 41.70 0.11% 35 664.10 2 592.00 7.27%
31.01.2018 38 214.40 38 701.80 - 487.40 -1.26% 35 377.80 2 836.60 8.02%
31.12.2017 38 701.80 38 690.60 11.20 0.03% 35 690.20 3 011.60 8.44%
30.11.2017 38 690.60 38 512.50 178.10 0.46% 35 544.90 3 145.70 8.85%
31.10.2017 38 512.50 38 153.40 359.10 0.94% 35 150.50 3 362.00 9.56%
30.09.2017 38 153.40 38 485.40 - 332.00 -0.86% 34 828.30 3 325.10 9.55%
31.08.2017 38 485.40 38 275.90 209.50 0.55% 34 604.50 3 880.90 11.21%
31.07.2017 38 275.90 37 765.40 510.50 1.35% 34 552.20 3 723.70 10.78%
30.06.2017 37 765.40 37 161.20 604.20 1.63% 34 239.90 3 525.50 10.30%
31.05.2017 37 161.20 36 314.80 846.40 2.33% 33 914.20 3 247.00 9.57%
30.04.2017 36 314.80 36 095.80 219.00 0.61% 33 385.40 2 929.40 8.77%
31.03.2017 36 095.80 35 664.10 431.70 1.21% 32 948.50 3 147.30 9.55%
28.02.2017 35 664.10 35 377.80 286.30 0.81% 34 231.00 1 433.10 4.19%
31.01.2017 35 377.80 35 690.20 - 312.40 -0.88% 32 300.60 3 077.20 9.53%
31.12.2016 35 690.20 35 544.90 145.30 0.41% 32 293.00 3 397.20 10.52%
30.11.2016 35 544.90 35 150.50 394.40 1.12% 32 547.00 2 997.90 9.21%
31.10.2016 35 150.50 34 828.30 322.20 0.93% 33 214.40 1 936.10 5.83%
30.09.2016 34 828.30 34 604.50 223.80 0.65% 33 123.80 1 704.50 5.15%
31.08.2016 34 604.50 34 552.20 52.30 0.15% 33 102.80 1 501.70 4.54%
31.07.2016 34 552.20 34 239.90 312.30 0.91% 32 700.30 1 851.90 5.66%
30.06.2016 34 239.90 33 914.20 325.70 0.96% 32 623.60 1 616.30 4.95%
31.05.2016 33 914.20 33 385.40 528.80 1.58% 30 045.20 3 869.00 12.88%
30.04.2016 33 385.40 32 948.50 436.90 1.33% 29 835.80 3 549.60 11.90%
31.03.2016 32 948.50 34 231.00 -1 282.50 -3.75% 26 582.80 6 365.70 23.95%
29.02.2016 34 231.00 32 300.60 1 930.40 5.98% 26 431.90 7 799.10 29.51%
31.01.2016 32 300.60 32 293.00 7.60 0.02% 27 436.10 4 864.50 17.73%
31.12.2015 32 293.00 32 547.00 - 254.00 -0.78% 27 660.50 4 632.50 16.75%
30.11.2015 32 547.00 33 214.40 - 667.40 -2.01% 27 129.70 5 417.30 19.97%
31.10.2015 33 214.40 33 123.80 90.60 0.27% 27 764.60 5 449.80 19.63%
30.09.2015 33 123.80 33 102.80 21.00 0.06% 28 044.80 5 079.00 18.11%
31.08.2015 33 102.80 32 700.30 402.50 1.23% 28 115.30 4 987.50 17.74%
31.07.2015 32 700.30 32 623.60 76.70 0.24% 28 235.50 4 464.80 15.81%
30.06.2015 32 623.60 30 045.20 2 578.40 8.58% 28 271.70 4 351.90 15.39%
31.05.2015 30 045.20 29 835.80 209.40 0.70% 28 319.60 1 725.60 6.09%
30.04.2015 29 835.80 26 582.80 3 253.00 12.24% 28 309.10 1 526.70 5.39%
31.03.2015 26 582.80 26 431.90 150.90 0.57% 28 404.00 -1 821.20 -6.41%
28.02.2015 26 431.90 27 436.10 -1 004.20 -3.66% 28 318.30 -1 886.40 -6.66%
31.01.2015 27 436.10 27 660.50 - 224.40 -0.81% 28 166.70 - 730.60 -2.59%
31.12.2014 27 660.50 27 129.70 530.80 1.96% 28 419.70 - 759.20 -2.67%
30.11.2014 27 129.70 27 764.60 - 634.90 -2.29% 28 727.20 -1 597.50 -5.56%
31.10.2014 27 764.60 28 044.80 - 280.20 -1.00% 28 598.00 - 833.40 -2.91%
30.09.2014 28 044.80 28 115.30 -70.50 -0.25% 28 656.60 - 611.80 -2.13%
31.08.2014 28 115.30 28 235.50 - 120.20 -0.43% 28 390.80 - 275.50 -0.97%
31.07.2014 28 235.50 28 271.70 -36.20 -0.13% 28 540.50 - 305.00 -1.07%
30.06.2014 28 271.70 28 319.60 -47.90 -0.17% 28 535.10 - 263.40 -0.92%
31.05.2014 28 319.60 28 309.10 10.50 0.04% 28 626.40 - 306.80 -1.07%
30.04.2014 28 309.10 28 404.00 -94.90 -0.33% 28 618.50 - 309.40 -1.08%
31.03.2014 28 404.00 28 318.30 85.70 0.30% 28 467.10 -63.10 -0.22%
28.02.2014 28 318.30 28 166.70 151.60 0.54% 28 920.80 - 602.50 -2.08%
31.01.2014 28 166.70 28 419.70 - 253.00 -0.89% 29 036.10 - 869.40 -2.99%
31.12.2013 28 419.70 28 727.20 - 307.50 -1.07% 31 922.80 -3 503.10 -10.97%
30.11.2013 28 727.20 28 598.00 129.20 0.45% 32 054.50 -3 327.30 -10.38%
31.10.2013 28 598.00 28 656.60 -58.60 -0.20% 31 784.10 -3 186.10 -10.02%
30.09.2013 28 656.60 28 390.80 265.80 0.94% 31 728.80 -3 072.20 -9.68%
31.08.2013 28 390.80 28 540.50 - 149.70 -0.52% 31 909.30 -3 518.50 -11.03%
31.07.2013 28 540.50 28 535.10 5.40 0.02% 31 917.10 -3 376.60 -10.58%
30.06.2013 28 535.10 28 626.40 -91.30 -0.32% 32 315.90 -3 780.80 -11.70%
31.05.2013 28 626.40 28 618.50 7.90 0.03% 32 086.50 -3 460.10 -10.78%
30.04.2013 28 618.50 28 467.10 151.40 0.53% 31 564.60 -2 946.10 -9.33%
31.03.2013 28 467.10 28 920.80 - 453.70 -1.57% 31 855.20 -3 388.10 -10.64%
28.02.2013 28 920.80 29 036.10 - 115.30 -0.40% 31 992.90 -3 072.10 -9.60%
31.01.2013 29 036.10 31 922.80 -2 886.70 -9.04% 31 404.00 -2 367.90 -7.54%
31.12.2012 31 922.80 32 054.50 - 131.70 -0.41% 32 692.00 - 769.20 -2.35%
30.11.2012 32 054.50 31 784.10 270.40 0.85% 32 740.10 - 685.60 -2.09%
31.10.2012 31 784.10 31 728.80 55.30 0.17% 32 853.70 -1 069.60 -3.26%
30.09.2012 31 728.80 31 909.30 - 180.50 -0.57% 33 324.00 -1 595.20 -4.79%
31.08.2012 31 909.30 31 917.10 -7.80 -0.02% 33 622.80 -1 713.50 -5.10%
31.07.2012 31 917.10 32 315.90 - 398.80 -1.23% 33 838.30 -1 921.20 -5.68%
30.06.2012 32 315.90 32 086.50 229.40 0.71% 34 268.90 -1 953.00 -5.70%
31.05.2012 32 086.50 31 564.60 521.90 1.65% 34 482.10 -2 395.60 -6.95%
30.04.2012 31 564.60 31 855.20 - 290.60 -0.91% 34 883.00 -3 318.40 -9.51%
31.03.2012 31 855.20 31 992.90 - 137.70 -0.43% 35 007.40 -3 152.20 -9.00%
29.02.2012 31 992.90 31 404.00 588.90 1.88% 35 118.30 -3 125.40 -8.90%
31.01.2012 31 404.00 32 692.00 -1 288.00 -3.94% 36 331.40 -4 927.40 -13.56%
31.12.2011 32 692.00 32 740.10 -48.10 -0.15% 36 012.00 -3 320.00 -9.22%
30.11.2011 32 740.10 32 853.70 - 113.60 -0.35% 36 390.00 -3 649.90 -10.03%
31.10.2011 32 853.70 33 324.00 - 470.30 -1.41% 36 645.30 -3 791.60 -10.35%
30.09.2011 33 324.00 33 622.80 - 298.80 -0.89% 36 863.10 -3 539.10 -9.60%
31.08.2011 33 622.80 33 838.30 - 215.50 -0.64% 32 853.60 769.20 2.34%
31.07.2011 33 838.30 34 268.90 - 430.60 -1.26% 32 511.10 1 327.20 4.08%
30.06.2011 34 268.90 34 482.10 - 213.20 -0.62% 32 492.00 1 776.90 5.47%
31.05.2011 34 482.10 34 883.00 - 400.90 -1.15% 33 617.20 864.90 2.57%
30.04.2011 34 883.00 35 007.40 - 124.40 -0.36% 32 880.50 2 002.50 6.09%
31.03.2011 35 007.40 35 118.30 - 110.90 -0.32% 32 225.40 2 782.00 8.63%
28.02.2011 35 118.30 36 331.40 -1 213.10 -3.34% 31 480.60 3 637.70 11.56%
31.01.2011 36 331.40 36 012.00 319.40 0.89% 31 718.20 4 613.20 14.54%
31.12.2010 36 012.00 36 390.00 - 378.00 -1.04% 32 020.40 3 991.60 12.47%
30.11.2010 36 390.00 36 645.30 - 255.30 -0.70% 32 090.80 4 299.20 13.40%
31.10.2010 36 645.30 36 863.10 - 217.80 -0.59% 32 553.50 4 091.80 12.57%
30.09.2010 36 863.10 32 853.60 4 009.50 12.20% 32 653.60 4 209.50 12.89%
31.08.2010 32 853.60 32 511.10 342.50 1.05% 32 658.60 195.00 0.60%
31.07.2010 32 511.10 32 492.00 19.10 0.06% 32 684.10 - 173.00 -0.53%
30.06.2010 32 492.00 33 617.20 -1 125.20 -3.35% 32 617.00 - 125.00 -0.38%
31.05.2010 33 617.20 32 880.50 736.70 2.24% 32 723.30 893.90 2.73%
30.04.2010 32 880.50 32 225.40 655.10 2.03% 33 016.80 - 136.30 -0.41%
31.03.2010 32 225.40 31 480.60 744.80 2.37% 33 095.90 - 870.50 -2.63%
28.02.2010 31 480.60 31 718.20 - 237.60 -0.75% 33 101.40 -1 620.80 -4.90%
31.01.2010 31 718.20 32 020.40 - 302.20 -0.94% 33 426.10 -1 707.90 -5.11%
31.12.2009 32 020.40 32 090.80 -70.40 -0.22% 33 907.90 -1 887.50 -5.57%
30.11.2009 32 090.80 32 553.50 - 462.70 -1.42% 33 927.20 -1 836.40 -5.41%
31.10.2009 32 553.50 32 653.60 - 100.10 -0.31% 33 932.50 -1 379.00 -4.06%
30.09.2009 32 653.60 32 658.60 -5.00 -0.02% 33 711.00 -1 057.40 -3.14%
31.08.2009 32 658.60 32 684.10 -25.50 -0.08% 33 558.00 - 899.40 -2.68%
31.07.2009 32 684.10 32 617.00 67.10 0.21% 33 308.60 - 624.50 -1.87%
30.06.2009 32 617.00 32 723.30 - 106.30 -0.32% 33 115.60 - 498.60 -1.51%
31.05.2009 32 723.30 33 016.80 - 293.50 -0.89% 32 802.10 -78.80 -0.24%
30.04.2009 33 016.80 33 095.90 -79.10 -0.24% 32 506.60 510.20 1.57%
31.03.2009 33 095.90 33 101.40 -5.50 -0.02% 31 996.00 1 099.90 3.44%
28.02.2009 33 101.40 33 426.10 - 324.70 -0.97% 31 889.70 1 211.70 3.80%
31.01.2009 33 426.10 33 907.90 - 481.80 -1.42% 31 734.80 1 691.30 5.33%
31.12.2008 33 907.90 33 927.20 -19.30 -0.06% 31 820.90 2 087.00 6.56%
30.11.2008 33 927.20 33 932.50 -5.30 -0.02% 31 659.80 2 267.40 7.16%
31.10.2008 33 932.50 33 711.00 221.50 0.66% 31 474.30 2 458.20 7.81%
30.09.2008 33 711.00 33 558.00 153.00 0.46% 31 766.10 1 944.90 6.12%
31.08.2008 33 558.00 33 308.60 249.40 0.75% 31 789.20 1 768.80 5.56%
31.07.2008 33 308.60 33 115.60 193.00 0.58% 31 804.10 1 504.50 4.73%
30.06.2008 33 115.60 32 802.10 313.50 0.96% 29 462.60 3 653.00 12.40%
31.05.2008 32 802.10 32 506.60 295.50 0.91% 29 537.60 3 264.50 11.05%
30.04.2008 32 506.60 31 996.00 510.60 1.60% 29 526.80 2 979.80 10.09%
31.03.2008 31 996.00 31 889.70 106.30 0.33% 29 277.80 2 718.20 9.28%
29.02.2008 31 889.70 31 734.80 154.90 0.49% 29 169.10 2 720.60 9.33%
31.01.2008 31 734.80 31 820.90 -86.10 -0.27% 29 337.80 2 397.00 8.17%
31.12.2007 31 820.90 31 659.80 161.10 0.51% 29 259.80 2 561.10 8.75%
30.11.2007 31 659.80 31 474.30 185.50 0.59% 29 350.00 2 309.80 7.87%
31.10.2007 31 474.30 31 766.10 - 291.80 -0.92% 29 719.40 1 754.90 5.90%
30.09.2007 31 766.10 31 789.20 -23.10 -0.07% 30 038.00 1 728.10 5.75%
31.08.2007 31 789.20 31 804.10 -14.90 -0.05% 30 419.70 1 369.50 4.50%
31.07.2007 31 804.10 29 462.60 2 341.50 7.95% 30 689.50 1 114.60 3.63%
30.06.2007 29 462.60 29 537.60 -75.00 -0.25% 31 044.90 -1 582.30 -5.10%
31.05.2007 29 537.60 29 526.80 10.80 0.04% 31 324.30 -1 786.70 -5.70%
30.04.2007 29 526.80 29 277.80 249.00 0.85% 31 524.60 -1 997.80 -6.34%
31.03.2007 29 277.80 29 169.10 108.70 0.37% 31 941.20 -2 663.40 -8.34%
28.02.2007 29 169.10 29 337.80 - 168.70 -0.57% 33 340.60 -4 171.50 -12.51%
31.01.2007 29 337.80 29 259.80 78.00 0.27% 33 940.20 -4 602.40 -13.56%
31.12.2006 29 259.80 29 350.00 -90.20 -0.31% 34 552.30 -5 292.50 -15.32%
30.11.2006 29 350.00 29 719.40 - 369.40 -1.24% 33 864.30 -4 514.30 -13.33%
31.10.2006 29 719.40 30 038.00 - 318.60 -1.06% 33 989.30 -4 269.90 -12.56%
30.09.2006 30 038.00 30 419.70 - 381.70 -1.25% 34 357.70 -4 319.70 -12.57%
31.08.2006 30 419.70 30 689.50 - 269.80 -0.88% 34 814.50 -4 394.80 -12.62%
31.07.2006 30 689.50 31 044.90 - 355.40 -1.14% 35 008.00 -4 318.50 -12.34%
30.06.2006 31 044.90 31 324.30 - 279.40 -0.89% 35 707.00 -4 662.10 -13.06%
31.05.2006 31 324.30 31 524.60 - 200.30 -0.64% 35 862.40 -4 538.10 -12.65%
30.04.2006 31 524.60 31 941.20 - 416.60 -1.30% 36 489.20 -4 964.60 -13.61%
31.03.2006 31 941.20 33 340.60 -1 399.40 -4.20% 36 978.00 -5 036.80 -13.62%
28.02.2006 33 340.60 33 940.20 - 599.60 -1.77% 36 881.60 -3 541.00 -9.60%
31.01.2006 33 940.20 34 552.30 - 612.10 -1.77% 37 251.90 -3 311.70 -8.89%
31.12.2005 34 552.30 33 864.30 688.00 2.03% 37 893.30 -3 341.00 -8.82%
30.11.2005 33 864.30 33 989.30 - 125.00 -0.37% 36 428.20 -2 563.90 -7.04%
31.10.2005 33 989.30 34 357.70 - 368.40 -1.07% 36 409.40 -2 420.10 -6.65%
30.09.2005 34 357.70 34 814.50 - 456.80 -1.31% 36 392.20 -2 034.50 -5.59%
31.08.2005 34 814.50 35 008.00 - 193.50 -0.55% 35 933.50 -1 119.00 -3.11%
31.07.2005 35 008.00 35 707.00 - 699.00 -1.96% 35 657.10 - 649.10 -1.82%
30.06.2005 35 707.00 35 862.40 - 155.40 -0.43% 35 430.30 276.70 0.78%
31.05.2005 35 862.40 36 489.20 - 626.80 -1.72% 35 057.10 805.30 2.30%
30.04.2005 36 489.20 36 978.00 - 488.80 -1.32% 34 577.90 1 911.30 5.53%
31.03.2005 36 978.00 36 881.60 96.40 0.26% 33 811.30 3 166.70 9.37%
28.02.2005 36 881.60 37 251.90 - 370.30 -0.99% 33 302.00 3 579.60 10.75%
31.01.2005 37 251.90 37 893.30 - 641.40 -1.69% 33 409.10 3 842.80 11.50%
31.12.2004 37 893.30 36 428.20 1 465.10 4.02% 33 727.80 4 165.50 12.35%
30.11.2004 36 428.20 36 409.40 18.80 0.05% 31 906.10 4 522.10 14.17%
31.10.2004 36 409.40 36 392.20 17.20 0.05% 31 057.80 5 351.60 17.23%
30.09.2004 36 392.20 35 933.50 458.70 1.28% 30 600.60 5 791.60 18.93%
31.08.2004 35 933.50 35 657.10 276.40 0.78% 30 529.00 5 404.50 17.70%
31.07.2004 35 657.10 35 430.30 226.80 0.64% 30 599.50 5 057.60 16.53%
30.06.2004 35 430.30 35 057.10 373.20 1.06% 29 785.40 5 644.90 18.95%
31.05.2004 35 057.10 34 577.90 479.20 1.39% 29 395.40 5 661.70 19.26%
30.04.2004 34 577.90 33 811.30 766.60 2.27% 29 208.00 5 369.90 18.39%
31.03.2004 33 811.30 33 302.00 509.30 1.53% 27 602.60 6 208.70 22.49%
29.02.2004 33 302.00 33 409.10 - 107.10 -0.32% 27 075.40 6 226.60 23.00%
31.01.2004 33 409.10 33 727.80 - 318.70 -0.94% 26 940.90 6 468.20 24.01%
31.12.2003 33 727.80 31 906.10 1 821.70 5.71% 26 865.30 6 862.50 25.54%
30.11.2003 31 906.10 31 057.80 848.30 2.73% 24 658.30 7 247.80 29.39%
31.10.2003 31 057.80 30 600.60 457.20 1.49% 24 136.00 6 921.80 28.68%
30.09.2003 30 600.60 30 529.00 71.60 0.23% 23 391.50 7 209.10 30.82%
31.08.2003 30 529.00 30 599.50 -70.50 -0.23% 22 740.90 7 788.10 34.25%
31.07.2003 30 599.50 29 785.40 814.10 2.73% 22 469.10 8 130.40 36.18%
30.06.2003 29 785.40 29 395.40 390.00 1.33% 22 062.40 7 723.00 35.01%
31.05.2003 29 395.40 29 208.00 187.40 0.64% 21 554.80 7 840.60 36.38%
30.04.2003 29 208.00 27 602.60 1 605.40 5.82% 20 735.30 8 472.70 40.86%
31.03.2003 27 602.60 27 075.40 527.20 1.95% 20 592.30 7 010.30 34.04%
28.02.2003 27 075.40 26 940.90 134.50 0.50% 20 229.50 6 845.90 33.84%
31.01.2003 26 940.90 26 865.30 75.60 0.28% 19 836.90 7 104.00 35.81%
31.12.2002 26 865.30 24 658.30 2 207.00 8.95% - - -
30.11.2002 24 658.30 24 136.00 522.30 2.16% - - -
31.10.2002 24 136.00 23 391.50 744.50 3.18% - - -
30.09.2002 23 391.50 22 740.90 650.60 2.86% - - -
31.08.2002 22 740.90 22 469.10 271.80 1.21% - - -
31.07.2002 22 469.10 22 062.40 406.70 1.84% - - -
30.06.2002 22 062.40 21 554.80 507.60 2.35% - - -
31.05.2002 21 554.80 20 735.30 819.50 3.95% - - -
30.04.2002 20 735.30 20 592.30 143.00 0.69% - - -
31.03.2002 20 592.30 20 229.50 362.80 1.79% - - -
28.02.2002 20 229.50 19 836.90 392.60 1.98% - - -
31.01.2002 19 836.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (Objemy pro B2.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Non-financial corporations - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) (Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti)
Platby podle typu akceptačního zařízení včetně non-MFI - počet transakcí (v milionech) (Statistika platebního styku)
P3 Výdaje na konečnou spotřebu (Výdaje na HDP, mil.Kč)
.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Na spotřebu (.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody (Objemy obchodů (harmonizované))
Na spotřebu (Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.