Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost do 1 roku včetně - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost do 1 roku včetně v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Na spotřebu
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Na bydlení
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Ostatní
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na spotřebu
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na bydlení
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Ostatní
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Na spotřebu
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Na bydlení
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Ostatní
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na spotřebu
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na bydlení
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Ostatní
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok, CZK
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Roční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)

Graf hodnot, Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost do 1 roku včetně - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.07.2015 57 481.80
Min 31.01.2002 13 038.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 37 878.80 38 256.90 - 378.10 -0.99% 40 679.00 -2 800.20 -6.88%
31.05.2019 38 256.90 38 406.80 - 149.90 -0.39% 41 244.90 -2 988.00 -7.24%
30.04.2019 38 406.80 38 538.60 - 131.80 -0.34% 41 211.00 -2 804.20 -6.80%
31.03.2019 38 538.60 38 760.70 - 222.10 -0.57% 42 152.60 -3 614.00 -8.57%
28.02.2019 38 760.70 39 064.40 - 303.70 -0.78% 42 211.20 -3 450.50 -8.17%
31.01.2019 39 064.40 41 039.60 -1 975.20 -4.81% 43 187.30 -4 122.90 -9.55%
31.12.2018 41 039.60 40 358.70 680.90 1.69% 44 210.90 -3 171.30 -7.17%
30.11.2018 40 358.70 40 911.10 - 552.40 -1.35% 44 146.00 -3 787.30 -8.58%
31.10.2018 40 911.10 40 428.70 482.40 1.19% 44 408.20 -3 497.10 -7.87%
30.09.2018 40 428.70 40 909.10 - 480.40 -1.17% 44 201.10 -3 772.40 -8.53%
31.08.2018 40 909.10 41 110.80 - 201.70 -0.49% 46 444.80 -5 535.70 -11.92%
31.07.2018 41 110.80 40 679.00 431.80 1.06% 46 581.60 -5 470.80 -11.74%
30.06.2018 40 679.00 41 244.90 - 565.90 -1.37% 46 354.70 -5 675.70 -12.24%
31.05.2018 41 244.90 41 211.00 33.90 0.08% 47 004.50 -5 759.60 -12.25%
30.04.2018 41 211.00 42 152.60 - 941.60 -2.23% 47 198.20 -5 987.20 -12.69%
31.03.2018 42 152.60 42 211.20 -58.60 -0.14% 48 518.30 -6 365.70 -13.12%
28.02.2018 42 211.20 43 187.30 - 976.10 -2.26% 48 260.50 -6 049.30 -12.53%
31.01.2018 43 187.30 44 210.90 -1 023.60 -2.32% 49 090.70 -5 903.40 -12.03%
31.12.2017 44 210.90 44 146.00 64.90 0.15% 50 671.80 -6 460.90 -12.75%
30.11.2017 44 146.00 44 408.20 - 262.20 -0.59% 50 511.80 -6 365.80 -12.60%
31.10.2017 44 408.20 44 201.10 207.10 0.47% 50 602.50 -6 194.30 -12.24%
30.09.2017 44 201.10 46 444.80 -2 243.70 -4.83% 50 507.00 -6 305.90 -12.49%
31.08.2017 46 444.80 46 581.60 - 136.80 -0.29% 50 828.90 -4 384.10 -8.63%
31.07.2017 46 581.60 46 354.70 226.90 0.49% 50 881.80 -4 300.20 -8.45%
30.06.2017 46 354.70 47 004.50 - 649.80 -1.38% 50 717.00 -4 362.30 -8.60%
31.05.2017 47 004.50 47 198.20 - 193.70 -0.41% 50 974.10 -3 969.60 -7.79%
30.04.2017 47 198.20 48 518.30 -1 320.10 -2.72% 50 870.40 -3 672.20 -7.22%
31.03.2017 48 518.30 48 260.50 257.80 0.53% 52 123.50 -3 605.20 -6.92%
28.02.2017 48 260.50 49 090.70 - 830.20 -1.69% 53 770.10 -5 509.60 -10.25%
31.01.2017 49 090.70 50 671.80 -1 581.10 -3.12% 54 864.10 -5 773.40 -10.52%
31.12.2016 50 671.80 50 511.80 160.00 0.32% 56 484.00 -5 812.20 -10.29%
30.11.2016 50 511.80 50 602.50 -90.70 -0.18% 56 034.70 -5 522.90 -9.86%
31.10.2016 50 602.50 50 507.00 95.50 0.19% 56 800.00 -6 197.50 -10.91%
30.09.2016 50 507.00 50 828.90 - 321.90 -0.63% 56 907.90 -6 400.90 -11.25%
31.08.2016 50 828.90 50 881.80 -52.90 -0.10% 56 884.80 -6 055.90 -10.65%
31.07.2016 50 881.80 50 717.00 164.80 0.32% 57 481.80 -6 600.00 -11.48%
30.06.2016 50 717.00 50 974.10 - 257.10 -0.50% 57 450.90 -6 733.90 -11.72%
31.05.2016 50 974.10 50 870.40 103.70 0.20% 47 382.70 3 591.40 7.58%
30.04.2016 50 870.40 52 123.50 -1 253.10 -2.40% 47 296.10 3 574.30 7.56%
31.03.2016 52 123.50 53 770.10 -1 646.60 -3.06% 47 330.70 4 792.80 10.13%
29.02.2016 53 770.10 54 864.10 -1 094.00 -1.99% 46 971.60 6 798.50 14.47%
31.01.2016 54 864.10 56 484.00 -1 619.90 -2.87% 46 997.90 7 866.20 16.74%
31.12.2015 56 484.00 56 034.70 449.30 0.80% 48 306.10 8 177.90 16.93%
30.11.2015 56 034.70 56 800.00 - 765.30 -1.35% 47 444.60 8 590.10 18.11%
31.10.2015 56 800.00 56 907.90 - 107.90 -0.19% 48 362.10 8 437.90 17.45%
30.09.2015 56 907.90 56 884.80 23.10 0.04% 49 633.00 7 274.90 14.66%
31.08.2015 56 884.80 57 481.80 - 597.00 -1.04% 49 476.30 7 408.50 14.97%
31.07.2015 57 481.80 57 450.90 30.90 0.05% 49 770.50 7 711.30 15.49%
30.06.2015 57 450.90 47 382.70 10 068.20 21.25% 49 894.70 7 556.20 15.14%
31.05.2015 47 382.70 47 296.10 86.60 0.18% 49 962.30 -2 579.60 -5.16%
30.04.2015 47 296.10 47 330.70 -34.60 -0.07% 49 794.50 -2 498.40 -5.02%
31.03.2015 47 330.70 46 971.60 359.10 0.76% 54 129.70 -6 799.00 -12.56%
28.02.2015 46 971.60 46 997.90 -26.30 -0.06% 53 673.50 -6 701.90 -12.49%
31.01.2015 46 997.90 48 306.10 -1 308.20 -2.71% 54 601.10 -7 603.20 -13.92%
31.12.2014 48 306.10 47 444.60 861.50 1.82% 55 477.00 -7 170.90 -12.93%
30.11.2014 47 444.60 48 362.10 - 917.50 -1.90% 54 851.20 -7 406.60 -13.50%
31.10.2014 48 362.10 49 633.00 -1 270.90 -2.56% 55 438.20 -7 076.10 -12.76%
30.09.2014 49 633.00 49 476.30 156.70 0.32% 55 426.80 -5 793.80 -10.45%
31.08.2014 49 476.30 49 770.50 - 294.20 -0.59% 55 474.50 -5 998.20 -10.81%
31.07.2014 49 770.50 49 894.70 - 124.20 -0.25% 55 641.50 -5 871.00 -10.55%
30.06.2014 49 894.70 49 962.30 -67.60 -0.14% 54 884.60 -4 989.90 -9.09%
31.05.2014 49 962.30 49 794.50 167.80 0.34% 55 386.40 -5 424.10 -9.79%
30.04.2014 49 794.50 54 129.70 -4 335.20 -8.01% 54 363.60 -4 569.10 -8.40%
31.03.2014 54 129.70 53 673.50 456.20 0.85% 54 879.60 - 749.90 -1.37%
28.02.2014 53 673.50 54 601.10 - 927.60 -1.70% 53 795.70 - 122.20 -0.23%
31.01.2014 54 601.10 55 477.00 - 875.90 -1.58% 54 372.10 229.00 0.42%
31.12.2013 55 477.00 54 851.20 625.80 1.14% 57 333.90 -1 856.90 -3.24%
30.11.2013 54 851.20 55 438.20 - 587.00 -1.06% 56 296.00 -1 444.80 -2.57%
31.10.2013 55 438.20 55 426.80 11.40 0.02% 57 294.70 -1 856.50 -3.24%
30.09.2013 55 426.80 55 474.50 -47.70 -0.09% 57 023.40 -1 596.60 -2.80%
31.08.2013 55 474.50 55 641.50 - 167.00 -0.30% 56 800.40 -1 325.90 -2.33%
31.07.2013 55 641.50 54 884.60 756.90 1.38% 56 697.00 -1 055.50 -1.86%
30.06.2013 54 884.60 55 386.40 - 501.80 -0.91% 55 579.10 - 694.50 -1.25%
31.05.2013 55 386.40 54 363.60 1 022.80 1.88% 55 811.20 - 424.80 -0.76%
30.04.2013 54 363.60 54 879.60 - 516.00 -0.94% 55 657.60 -1 294.00 -2.32%
31.03.2013 54 879.60 53 795.70 1 083.90 2.01% 55 969.30 -1 089.70 -1.95%
28.02.2013 53 795.70 54 372.10 - 576.40 -1.06% 55 377.30 -1 581.60 -2.86%
31.01.2013 54 372.10 57 333.90 -2 961.80 -5.17% 55 454.30 -1 082.20 -1.95%
31.12.2012 57 333.90 56 296.00 1 037.90 1.84% 55 585.20 1 748.70 3.15%
30.11.2012 56 296.00 57 294.70 - 998.70 -1.74% 55 440.40 855.60 1.54%
31.10.2012 57 294.70 57 023.40 271.30 0.48% 55 441.70 1 853.00 3.34%
30.09.2012 57 023.40 56 800.40 223.00 0.39% 54 966.70 2 056.70 3.74%
31.08.2012 56 800.40 56 697.00 103.40 0.18% 54 778.30 2 022.10 3.69%
31.07.2012 56 697.00 55 579.10 1 117.90 2.01% 54 659.10 2 037.90 3.73%
30.06.2012 55 579.10 55 811.20 - 232.10 -0.42% 53 407.00 2 172.10 4.07%
31.05.2012 55 811.20 55 657.60 153.60 0.28% 53 424.20 2 387.00 4.47%
30.04.2012 55 657.60 55 969.30 - 311.70 -0.56% 52 783.90 2 873.70 5.44%
31.03.2012 55 969.30 55 377.30 592.00 1.07% 53 324.80 2 644.50 4.96%
29.02.2012 55 377.30 55 454.30 -77.00 -0.14% 52 470.50 2 906.80 5.54%
31.01.2012 55 454.30 55 585.20 - 130.90 -0.24% 51 312.80 4 141.50 8.07%
31.12.2011 55 585.20 55 440.40 144.80 0.26% 52 529.80 3 055.40 5.82%
30.11.2011 55 440.40 55 441.70 -1.30 -0.00% 52 150.30 3 290.10 6.31%
31.10.2011 55 441.70 54 966.70 475.00 0.86% 51 831.50 3 610.20 6.97%
30.09.2011 54 966.70 54 778.30 188.40 0.34% 51 356.30 3 610.40 7.03%
31.08.2011 54 778.30 54 659.10 119.20 0.22% 45 958.70 8 819.60 19.19%
31.07.2011 54 659.10 53 407.00 1 252.10 2.34% 45 814.70 8 844.40 19.30%
30.06.2011 53 407.00 53 424.20 -17.20 -0.03% 45 146.90 8 260.10 18.30%
31.05.2011 53 424.20 52 783.90 640.30 1.21% 43 895.30 9 528.90 21.71%
30.04.2011 52 783.90 53 324.80 - 540.90 -1.01% 44 112.60 8 671.30 19.66%
31.03.2011 53 324.80 52 470.50 854.30 1.63% 45 408.60 7 916.20 17.43%
28.02.2011 52 470.50 51 312.80 1 157.70 2.26% 44 943.80 7 526.70 16.75%
31.01.2011 51 312.80 52 529.80 -1 217.00 -2.32% 44 816.20 6 496.60 14.50%
31.12.2010 52 529.80 52 150.30 379.50 0.73% 45 873.60 6 656.20 14.51%
30.11.2010 52 150.30 51 831.50 318.80 0.61% 45 468.20 6 682.10 14.70%
31.10.2010 51 831.50 51 356.30 475.20 0.93% 45 960.50 5 871.00 12.77%
30.09.2010 51 356.30 45 958.70 5 397.60 11.74% 45 799.10 5 557.20 12.13%
31.08.2010 45 958.70 45 814.70 144.00 0.31% 45 413.20 545.50 1.20%
31.07.2010 45 814.70 45 146.90 667.80 1.48% 45 383.40 431.30 0.95%
30.06.2010 45 146.90 43 895.30 1 251.60 2.85% 44 812.60 334.30 0.75%
31.05.2010 43 895.30 44 112.60 - 217.30 -0.49% 44 421.60 - 526.30 -1.18%
30.04.2010 44 112.60 45 408.60 -1 296.00 -2.85% 43 538.00 574.60 1.32%
31.03.2010 45 408.60 44 943.80 464.80 1.03% 43 760.80 1 647.80 3.77%
28.02.2010 44 943.80 44 816.20 127.60 0.28% 43 516.40 1 427.40 3.28%
31.01.2010 44 816.20 45 873.60 -1 057.40 -2.31% 43 356.40 1 459.80 3.37%
31.12.2009 45 873.60 45 468.20 405.40 0.89% 44 079.90 1 793.70 4.07%
30.11.2009 45 468.20 45 960.50 - 492.30 -1.07% 43 605.50 1 862.70 4.27%
31.10.2009 45 960.50 45 799.10 161.40 0.35% 43 879.90 2 080.60 4.74%
30.09.2009 45 799.10 45 413.20 385.90 0.85% 46 412.00 - 612.90 -1.32%
31.08.2009 45 413.20 45 383.40 29.80 0.07% 45 816.40 - 403.20 -0.88%
31.07.2009 45 383.40 44 812.60 570.80 1.27% 45 427.00 -43.60 -0.10%
30.06.2009 44 812.60 44 421.60 391.00 0.88% 44 442.00 370.60 0.83%
31.05.2009 44 421.60 43 538.00 883.60 2.03% 43 818.60 603.00 1.38%
30.04.2009 43 538.00 43 760.80 - 222.80 -0.51% 42 695.90 842.10 1.97%
31.03.2009 43 760.80 43 516.40 244.40 0.56% 43 323.60 437.20 1.01%
28.02.2009 43 516.40 43 356.40 160.00 0.37% 42 448.60 1 067.80 2.52%
31.01.2009 43 356.40 44 079.90 - 723.50 -1.64% 41 878.20 1 478.20 3.53%
31.12.2008 44 079.90 43 605.50 474.40 1.09% 41 737.40 2 342.50 5.61%
30.11.2008 43 605.50 43 879.90 - 274.40 -0.63% 40 152.00 3 453.50 8.60%
31.10.2008 43 879.90 46 412.00 -2 532.10 -5.46% 39 526.70 4 353.20 11.01%
30.09.2008 46 412.00 45 816.40 595.60 1.30% 38 841.00 7 571.00 19.49%
31.08.2008 45 816.40 45 427.00 389.40 0.86% 37 619.80 8 196.60 21.79%
31.07.2008 45 427.00 44 442.00 985.00 2.22% 37 270.00 8 157.00 21.89%
30.06.2008 44 442.00 43 818.60 623.40 1.42% 38 386.30 6 055.70 15.78%
31.05.2008 43 818.60 42 695.90 1 122.70 2.63% 37 592.80 6 225.80 16.56%
30.04.2008 42 695.90 43 323.60 - 627.70 -1.45% 37 210.00 5 485.90 14.74%
31.03.2008 43 323.60 42 448.60 875.00 2.06% 37 570.40 5 753.20 15.31%
29.02.2008 42 448.60 41 878.20 570.40 1.36% 36 500.10 5 948.50 16.30%
31.01.2008 41 878.20 41 737.40 140.80 0.34% 36 425.40 5 452.80 14.97%
31.12.2007 41 737.40 40 152.00 1 585.40 3.95% 36 676.70 5 060.70 13.80%
30.11.2007 40 152.00 39 526.70 625.30 1.58% 34 778.30 5 373.70 15.45%
31.10.2007 39 526.70 38 841.00 685.70 1.77% 35 152.90 4 373.80 12.44%
30.09.2007 38 841.00 37 619.80 1 221.20 3.25% 35 749.40 3 091.60 8.65%
31.08.2007 37 619.80 37 270.00 349.80 0.94% 34 177.50 3 442.30 10.07%
31.07.2007 37 270.00 38 386.30 -1 116.30 -2.91% 34 067.80 3 202.20 9.40%
30.06.2007 38 386.30 37 592.80 793.50 2.11% 32 818.20 5 568.10 16.97%
31.05.2007 37 592.80 37 210.00 382.80 1.03% 32 742.90 4 849.90 14.81%
30.04.2007 37 210.00 37 570.40 - 360.40 -0.96% 32 391.40 4 818.60 14.88%
31.03.2007 37 570.40 36 500.10 1 070.30 2.93% 32 343.40 5 227.00 16.16%
28.02.2007 36 500.10 36 425.40 74.70 0.20% 31 740.40 4 759.70 15.00%
31.01.2007 36 425.40 36 676.70 - 251.30 -0.69% 32 031.70 4 393.70 13.72%
31.12.2006 36 676.70 34 778.30 1 898.40 5.46% 32 804.20 3 872.50 11.80%
30.11.2006 34 778.30 35 152.90 - 374.60 -1.07% 30 319.40 4 458.90 14.71%
31.10.2006 35 152.90 35 749.40 - 596.50 -1.67% 30 561.40 4 591.50 15.02%
30.09.2006 35 749.40 34 177.50 1 571.90 4.60% 29 202.50 6 546.90 22.42%
31.08.2006 34 177.50 34 067.80 109.70 0.32% 28 083.60 6 093.90 21.70%
31.07.2006 34 067.80 32 818.20 1 249.60 3.81% 27 667.30 6 400.50 23.13%
30.06.2006 32 818.20 32 742.90 75.30 0.23% 27 321.20 5 497.00 20.12%
31.05.2006 32 742.90 32 391.40 351.50 1.09% 26 252.80 6 490.10 24.72%
30.04.2006 32 391.40 32 343.40 48.00 0.15% 26 451.90 5 939.50 22.45%
31.03.2006 32 343.40 31 740.40 603.00 1.90% 26 659.50 5 683.90 21.32%
28.02.2006 31 740.40 32 031.70 - 291.30 -0.91% 25 455.40 6 285.00 24.69%
31.01.2006 32 031.70 32 804.20 - 772.50 -2.35% 25 638.00 6 393.70 24.94%
31.12.2005 32 804.20 30 319.40 2 484.80 8.20% 27 510.00 5 294.20 19.24%
30.11.2005 30 319.40 30 561.40 - 242.00 -0.79% 25 346.10 4 973.30 19.62%
31.10.2005 30 561.40 29 202.50 1 358.90 4.65% 24 867.20 5 694.20 22.90%
30.09.2005 29 202.50 28 083.60 1 118.90 3.98% 23 942.30 5 260.20 21.97%
31.08.2005 28 083.60 27 667.30 416.30 1.50% 23 332.70 4 750.90 20.36%
31.07.2005 27 667.30 27 321.20 346.10 1.27% 23 090.20 4 577.10 19.82%
30.06.2005 27 321.20 26 252.80 1 068.40 4.07% 22 337.30 4 983.90 22.31%
31.05.2005 26 252.80 26 451.90 - 199.10 -0.75% 21 192.80 5 060.00 23.88%
30.04.2005 26 451.90 26 659.50 - 207.60 -0.78% 20 932.90 5 519.00 26.37%
31.03.2005 26 659.50 25 455.40 1 204.10 4.73% 20 651.30 6 008.20 29.09%
28.02.2005 25 455.40 25 638.00 - 182.60 -0.71% 21 058.10 4 397.30 20.88%
31.01.2005 25 638.00 27 510.00 -1 872.00 -6.80% 21 122.20 4 515.80 21.38%
31.12.2004 27 510.00 25 346.10 2 163.90 8.54% 22 954.10 4 555.90 19.85%
30.11.2004 25 346.10 24 867.20 478.90 1.93% 20 779.70 4 566.40 21.98%
31.10.2004 24 867.20 23 942.30 924.90 3.86% 22 734.80 2 132.40 9.38%
30.09.2004 23 942.30 23 332.70 609.60 2.61% 18 954.40 4 987.90 26.32%
31.08.2004 23 332.70 23 090.20 242.50 1.05% 19 217.10 4 115.60 21.42%
31.07.2004 23 090.20 22 337.30 752.90 3.37% 18 635.60 4 454.60 23.90%
30.06.2004 22 337.30 21 192.80 1 144.50 5.40% 17 705.80 4 631.50 26.16%
31.05.2004 21 192.80 20 932.90 259.90 1.24% 17 373.00 3 819.80 21.99%
30.04.2004 20 932.90 20 651.30 281.60 1.36% 17 304.50 3 628.40 20.97%
31.03.2004 20 651.30 21 058.10 - 406.80 -1.93% 18 353.50 2 297.80 12.52%
29.02.2004 21 058.10 21 122.20 -64.10 -0.30% 18 570.20 2 487.90 13.40%
31.01.2004 21 122.20 22 954.10 -1 831.90 -7.98% 18 208.30 2 913.90 16.00%
31.12.2003 22 954.10 20 779.70 2 174.40 10.46% 18 517.30 4 436.80 23.96%
30.11.2003 20 779.70 22 734.80 -1 955.10 -8.60% 17 181.00 3 598.70 20.95%
31.10.2003 22 734.80 18 954.40 3 780.40 19.94% 16 772.20 5 962.60 35.55%
30.09.2003 18 954.40 19 217.10 - 262.70 -1.37% 17 182.60 1 771.80 10.31%
31.08.2003 19 217.10 18 635.60 581.50 3.12% 15 714.10 3 503.00 22.29%
31.07.2003 18 635.60 17 705.80 929.80 5.25% 15 389.70 3 245.90 21.09%
30.06.2003 17 705.80 17 373.00 332.80 1.92% 15 363.00 2 342.80 15.25%
31.05.2003 17 373.00 17 304.50 68.50 0.40% 14 264.60 3 108.40 21.79%
30.04.2003 17 304.50 18 353.50 -1 049.00 -5.72% 14 235.10 3 069.40 21.56%
31.03.2003 18 353.50 18 570.20 - 216.70 -1.17% 13 211.70 5 141.80 38.92%
28.02.2003 18 570.20 18 208.30 361.90 1.99% 13 946.20 4 624.00 33.16%
31.01.2003 18 208.30 18 517.30 - 309.00 -1.67% 13 038.30 5 170.00 39.65%
31.12.2002 18 517.30 17 181.00 1 336.30 7.78% - - -
30.11.2002 17 181.00 16 772.20 408.80 2.44% - - -
31.10.2002 16 772.20 17 182.60 - 410.40 -2.39% - - -
30.09.2002 17 182.60 15 714.10 1 468.50 9.35% - - -
31.08.2002 15 714.10 15 389.70 324.40 2.11% - - -
31.07.2002 15 389.70 15 363.00 26.70 0.17% - - -
30.06.2002 15 363.00 14 264.60 1 098.40 7.70% - - -
31.05.2002 14 264.60 14 235.10 29.50 0.21% - - -
30.04.2002 14 235.10 13 211.70 1 023.40 7.75% - - -
31.03.2002 13 211.70 13 946.20 - 734.50 -5.27% - - -
28.02.2002 13 946.20 13 038.30 907.90 6.96% - - -
31.01.2002 13 038.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost do 1 roku včetně - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost do 1 roku včetně (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost do 1 roku včetně (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost do 1 roku včetně (.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost do 1 roku včetně (Objemy pro B2.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Non-financial corporations - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - consumer credit - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - consumer credit - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.