Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup bytových nemovitostí - celkem - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup bytových nemovitostí - celkem v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Na spotřebu
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Na bydlení
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 5 let, Na spotřebu
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 5 let, Na bydlení
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Na spotřebu
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Na bydlení
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na spotřebu
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na bydlení
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Na spotřebu
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Na bydlení
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Na spotřebu
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Na bydlení
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na spotřebu
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na bydlení
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 5 let, Na spotřebu
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 5 let, Na bydlení
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Roční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Na spotřebu
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Roční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Na bydlení
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Na spotřebu
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Na bydlení

Graf hodnot, Objemy pro B2.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup bytových nemovitostí - celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2023 1 717 306.30
Min 31.01.2002 83 299.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 1 717 306.30 1 712 705.20 4 601.10 0.27% 1 638 800.80 78 505.50 4.79%
31.05.2023 1 712 705.20 1 708 288.80 4 416.40 0.26% 1 624 755.20 87 950.00 5.41%
30.04.2023 1 708 288.80 1 683 757.10 24 531.70 1.46% 1 612 921.20 95 367.60 5.91%
31.03.2023 1 683 757.10 1 678 837.30 4 919.80 0.29% 1 628 001.80 55 755.30 3.42%
28.02.2023 1 678 837.30 1 675 414.00 3 423.30 0.20% 1 616 121.90 62 715.40 3.88%
31.01.2023 1 675 414.00 1 672 726.90 2 687.10 0.16% 1 607 045.20 68 368.80 4.25%
31.12.2022 1 672 726.90 1 668 105.50 4 621.40 0.28% 1 596 393.00 76 333.90 4.78%
30.11.2022 1 668 105.50 1 661 938.00 6 167.50 0.37% 1 581 506.40 86 599.10 5.48%
31.10.2022 1 661 938.00 1 657 255.80 4 682.20 0.28% 1 566 401.00 95 537.00 6.10%
30.09.2022 1 657 255.80 1 651 987.00 5 268.80 0.32% 1 552 207.90 105 047.90 6.77%
31.08.2022 1 651 987.00 1 645 731.40 6 255.60 0.38% 1 535 940.90 116 046.10 7.56%
31.07.2022 1 645 731.40 1 638 800.80 6 930.60 0.42% 1 520 490.30 125 241.10 8.24%
30.06.2022 1 638 800.80 1 624 755.20 14 045.60 0.86% 1 506 669.60 132 131.20 8.77%
31.05.2022 1 624 755.20 1 612 921.20 11 834.00 0.73% 1 491 068.90 133 686.30 8.97%
30.04.2022 1 612 921.20 1 628 001.80 -15 080.60 -0.93% 1 477 607.90 135 313.30 9.16%
31.03.2022 1 628 001.80 1 616 121.90 11 879.90 0.73% 1 465 648.30 162 353.50 11.08%
28.02.2022 1 616 121.90 1 607 045.20 9 076.70 0.56% 1 453 195.80 162 926.10 11.21%
31.01.2022 1 607 045.20 1 596 393.00 10 652.20 0.67% 1 443 469.10 163 576.10 11.33%
31.12.2021 1 596 393.00 1 581 506.40 14 886.60 0.94% 1 437 198.60 159 194.40 11.08%
30.11.2021 1 581 506.40 1 566 401.00 15 105.40 0.96% 1 425 460.30 156 046.10 10.95%
31.10.2021 1 566 401.00 1 552 207.90 14 193.10 0.91% 1 414 592.30 151 808.70 10.73%
30.09.2021 1 552 207.90 1 535 940.90 16 267.00 1.06% 1 404 698.70 147 509.20 10.50%
31.08.2021 1 535 940.90 1 520 490.30 15 450.60 1.02% 1 394 789.00 141 151.90 10.12%
31.07.2021 1 520 490.30 1 506 669.60 13 820.70 0.92% 1 386 018.90 134 471.40 9.70%
30.06.2021 1 506 669.60 1 491 068.90 15 600.70 1.05% 1 375 547.00 131 122.60 9.53%
31.05.2021 1 491 068.90 1 477 607.90 13 461.00 0.91% 1 365 396.60 125 672.30 9.20%
30.04.2021 1 477 607.90 1 465 648.30 11 959.60 0.82% 1 357 066.30 120 541.60 8.88%
31.03.2021 1 465 648.30 1 453 195.80 12 452.50 0.86% 1 350 312.20 115 336.10 8.54%
28.02.2021 1 453 195.80 1 443 469.10 9 726.70 0.67% 1 342 986.60 110 209.20 8.21%
31.01.2021 1 443 469.10 1 437 198.60 6 270.50 0.44% 1 336 950.10 106 519.00 7.97%
31.12.2020 1 437 198.60 1 425 460.30 11 738.30 0.82% 1 331 102.60 106 096.00 7.97%
30.11.2020 1 425 460.30 1 414 592.30 10 868.00 0.77% 1 323 959.20 101 501.10 7.67%
31.10.2020 1 414 592.30 1 404 698.70 9 893.60 0.70% 1 314 655.50 99 936.80 7.60%
30.09.2020 1 404 698.70 1 394 789.00 9 909.70 0.71% 1 306 821.70 97 877.00 7.49%
31.08.2020 1 394 789.00 1 386 018.90 8 770.10 0.63% 1 300 276.30 94 512.70 7.27%
31.07.2020 1 386 018.90 1 375 547.00 10 471.90 0.76% 1 290 563.50 95 455.40 7.40%
30.06.2020 1 375 547.00 1 365 396.60 10 150.40 0.74% 1 282 850.60 92 696.40 7.23%
31.05.2020 1 365 396.60 1 357 066.30 8 330.30 0.61% 1 275 226.50 90 170.10 7.07%
30.04.2020 1 357 066.30 1 350 312.20 6 754.10 0.50% 1 267 317.70 89 748.60 7.08%
31.03.2020 1 350 312.20 1 342 986.60 7 325.60 0.55% 1 261 374.30 88 937.90 7.05%
29.02.2020 1 342 986.60 1 336 950.10 6 036.50 0.45% 1 254 986.70 87 999.90 7.01%
31.01.2020 1 336 950.10 1 331 102.60 5 847.50 0.44% 1 250 953.40 85 996.70 6.87%
31.12.2019 1 331 102.60 1 323 959.20 7 143.40 0.54% 1 248 913.80 82 188.80 6.58%
30.11.2019 1 323 959.20 1 314 655.50 9 303.70 0.71% 1 242 745.00 81 214.20 6.54%
31.10.2019 1 314 655.50 1 306 821.70 7 833.80 0.60% 1 232 749.60 81 905.90 6.64%
30.09.2019 1 306 821.70 1 300 276.30 6 545.40 0.50% 1 221 339.00 85 482.70 7.00%
31.08.2019 1 300 276.30 1 290 563.50 9 712.80 0.75% 1 212 923.10 87 353.20 7.20%
31.07.2019 1 290 563.50 1 282 850.60 7 712.90 0.60% 1 203 361.50 87 202.00 7.25%
30.06.2019 1 282 850.60 1 275 226.50 7 624.10 0.60% 1 195 730.10 87 120.50 7.29%
31.05.2019 1 275 226.50 1 267 317.70 7 908.80 0.62% 1 186 148.20 89 078.30 7.51%
30.04.2019 1 267 317.70 1 261 374.30 5 943.40 0.47% 1 177 634.10 89 683.60 7.62%
31.03.2019 1 261 374.30 1 254 986.70 6 387.60 0.51% 1 170 037.00 91 337.30 7.81%
28.02.2019 1 254 986.70 1 250 953.40 4 033.30 0.32% 1 162 783.10 92 203.60 7.93%
31.01.2019 1 250 953.40 1 248 913.80 2 039.60 0.16% 1 157 306.40 93 647.00 8.09%
31.12.2018 1 248 913.80 1 242 745.00 6 168.80 0.50% 1 151 194.30 97 719.50 8.49%
30.11.2018 1 242 745.00 1 232 749.60 9 995.40 0.81% 1 144 204.00 98 541.00 8.61%
31.10.2018 1 232 749.60 1 221 339.00 11 410.60 0.93% 1 135 845.70 96 903.90 8.53%
30.09.2018 1 221 339.00 1 212 923.10 8 415.90 0.69% 1 127 757.10 93 581.90 8.30%
31.08.2018 1 212 923.10 1 203 361.50 9 561.60 0.79% 1 120 347.10 92 576.00 8.26%
31.07.2018 1 203 361.50 1 195 730.10 7 631.40 0.64% 1 110 857.20 92 504.30 8.33%
30.06.2018 1 195 730.10 1 186 148.20 9 581.90 0.81% 1 104 148.30 91 581.80 8.29%
31.05.2018 1 186 148.20 1 177 634.10 8 514.10 0.72% 1 093 962.80 92 185.40 8.43%
30.04.2018 1 177 634.10 1 170 037.00 7 597.10 0.65% 1 084 253.70 93 380.40 8.61%
31.03.2018 1 170 037.00 1 162 783.10 7 253.90 0.62% 1 076 856.40 93 180.60 8.65%
28.02.2018 1 162 783.10 1 157 306.40 5 476.70 0.47% 1 068 245.70 94 537.40 8.85%
31.01.2018 1 157 306.40 1 151 194.30 6 112.10 0.53% 1 062 428.60 94 877.80 8.93%
31.12.2017 1 151 194.30 1 144 204.00 6 990.30 0.61% 1 058 817.60 92 376.70 8.72%
30.11.2017 1 144 204.00 1 135 845.70 8 358.30 0.74% 1 052 813.70 91 390.30 8.68%
31.10.2017 1 135 845.70 1 127 757.10 8 088.60 0.72% 1 043 897.90 91 947.80 8.81%
30.09.2017 1 127 757.10 1 120 347.10 7 410.00 0.66% 1 034 529.20 93 227.90 9.01%
31.08.2017 1 120 347.10 1 110 857.20 9 489.90 0.85% 1 026 027.30 94 319.80 9.19%
31.07.2017 1 110 857.20 1 104 148.30 6 708.90 0.61% 1 017 254.40 93 602.80 9.20%
30.06.2017 1 104 148.30 1 093 962.80 10 185.50 0.93% 1 010 441.60 93 706.70 9.27%
31.05.2017 1 093 962.80 1 084 253.70 9 709.10 0.90% 1 001 413.70 92 549.10 9.24%
30.04.2017 1 084 253.70 1 076 856.40 7 397.30 0.69% 994 370.10 89 883.60 9.04%
31.03.2017 1 076 856.40 1 068 245.70 8 610.70 0.81% 986 902.00 89 954.40 9.11%
28.02.2017 1 068 245.70 1 062 428.60 5 817.10 0.55% 980 912.40 87 333.30 8.90%
31.01.2017 1 062 428.60 1 058 817.60 3 611.00 0.34% 976 074.10 86 354.50 8.85%
31.12.2016 1 058 817.60 1 052 813.70 6 003.90 0.57% 977 297.90 81 519.70 8.34%
30.11.2016 1 052 813.70 1 043 897.90 8 915.80 0.85% 968 266.60 84 547.10 8.73%
31.10.2016 1 043 897.90 1 034 529.20 9 368.70 0.91% 961 850.60 82 047.30 8.53%
30.09.2016 1 034 529.20 1 026 027.30 8 501.90 0.83% 955 409.50 79 119.70 8.28%
31.08.2016 1 026 027.30 1 017 254.40 8 772.90 0.86% 949 078.20 76 949.10 8.11%
31.07.2016 1 017 254.40 1 010 441.60 6 812.80 0.67% 943 258.90 73 995.50 7.84%
30.06.2016 1 010 441.60 1 001 413.70 9 027.90 0.90% 935 672.80 74 768.80 7.99%
31.05.2016 1 001 413.70 994 370.10 7 043.60 0.71% 926 971.00 74 442.70 8.03%
30.04.2016 994 370.10 986 902.00 7 468.10 0.76% 921 398.70 72 971.40 7.92%
31.03.2016 986 902.00 980 912.40 5 989.60 0.61% 915 662.80 71 239.20 7.78%
29.02.2016 980 912.40 976 074.10 4 838.30 0.50% 910 793.00 70 119.40 7.70%
31.01.2016 976 074.10 977 297.90 -1 223.80 -0.13% 908 040.00 68 034.10 7.49%
31.12.2015 977 297.90 968 266.60 9 031.30 0.93% 905 204.70 72 093.20 7.96%
30.11.2015 968 266.60 961 850.60 6 416.00 0.67% 899 641.10 68 625.50 7.63%
31.10.2015 961 850.60 955 409.50 6 441.10 0.67% 895 695.50 66 155.10 7.39%
30.09.2015 955 409.50 949 078.20 6 331.30 0.67% 901 534.00 53 875.50 5.98%
31.08.2015 949 078.20 943 258.90 5 819.30 0.62% 896 092.30 52 985.90 5.91%
31.07.2015 943 258.90 935 672.80 7 586.10 0.81% 892 098.80 51 160.10 5.73%
30.06.2015 935 672.80 926 971.00 8 701.80 0.94% 887 010.70 48 662.10 5.49%
31.05.2015 926 971.00 921 398.70 5 572.30 0.60% 883 632.50 43 338.50 4.90%
30.04.2015 921 398.70 915 662.80 5 735.90 0.63% 879 858.40 41 540.30 4.72%
31.03.2015 915 662.80 910 793.00 4 869.80 0.53% 874 912.10 40 750.70 4.66%
28.02.2015 910 793.00 908 040.00 2 753.00 0.30% 871 836.10 38 956.90 4.47%
31.01.2015 908 040.00 905 204.70 2 835.30 0.31% 870 153.20 37 886.80 4.35%
31.12.2014 905 204.70 899 641.10 5 563.60 0.62% 868 840.30 36 364.40 4.19%
30.11.2014 899 641.10 895 695.50 3 945.60 0.44% 869 251.60 30 389.50 3.50%
31.10.2014 895 695.50 901 534.00 -5 838.50 -0.65% 864 470.80 31 224.70 3.61%
30.09.2014 901 534.00 896 092.30 5 441.70 0.61% 859 324.00 42 210.00 4.91%
31.08.2014 896 092.30 892 098.80 3 993.50 0.45% 855 491.60 40 600.70 4.75%
31.07.2014 892 098.80 887 010.70 5 088.10 0.57% 851 142.10 40 956.70 4.81%
30.06.2014 887 010.70 883 632.50 3 378.20 0.38% 846 750.30 40 260.40 4.75%
31.05.2014 883 632.50 879 858.40 3 774.10 0.43% 843 479.40 40 153.10 4.76%
30.04.2014 879 858.40 874 912.10 4 946.30 0.57% 839 413.10 40 445.30 4.82%
31.03.2014 874 912.10 871 836.10 3 076.00 0.35% 835 347.30 39 564.80 4.74%
28.02.2014 871 836.10 870 153.20 1 682.90 0.19% 832 663.60 39 172.50 4.70%
31.01.2014 870 153.20 868 840.30 1 312.90 0.15% 830 976.70 39 176.50 4.71%
31.12.2013 868 840.30 869 251.60 - 411.30 -0.05% 830 193.20 38 647.10 4.66%
30.11.2013 869 251.60 864 470.80 4 780.80 0.55% 823 086.40 46 165.20 5.61%
31.10.2013 864 470.80 859 324.00 5 146.80 0.60% 818 553.50 45 917.30 5.61%
30.09.2013 859 324.00 855 491.60 3 832.40 0.45% 813 662.30 45 661.70 5.61%
31.08.2013 855 491.60 851 142.10 4 349.50 0.51% 811 397.00 44 094.60 5.43%
31.07.2013 851 142.10 846 750.30 4 391.80 0.52% 806 429.60 44 712.50 5.54%
30.06.2013 846 750.30 843 479.40 3 270.90 0.39% 803 965.10 42 785.20 5.32%
31.05.2013 843 479.40 839 413.10 4 066.30 0.48% 799 298.00 44 181.40 5.53%
30.04.2013 839 413.10 835 347.30 4 065.80 0.49% 794 804.20 44 608.90 5.61%
31.03.2013 835 347.30 832 663.60 2 683.70 0.32% 791 847.00 43 500.30 5.49%
28.02.2013 832 663.60 830 976.70 1 686.90 0.20% 790 540.40 42 123.20 5.33%
31.01.2013 830 976.70 830 193.20 783.50 0.09% 788 479.40 42 497.30 5.39%
31.12.2012 830 193.20 823 086.40 7 106.80 0.86% 786 530.10 43 663.10 5.55%
30.11.2012 823 086.40 818 553.50 4 532.90 0.55% 777 204.60 45 881.80 5.90%
31.10.2012 818 553.50 813 662.30 4 891.20 0.60% 772 765.40 45 788.10 5.93%
30.09.2012 813 662.30 811 397.00 2 265.30 0.28% 768 507.10 45 155.20 5.88%
31.08.2012 811 397.00 806 429.60 4 967.40 0.62% 763 875.30 47 521.70 6.22%
31.07.2012 806 429.60 803 965.10 2 464.50 0.31% 758 580.00 47 849.60 6.31%
30.06.2012 803 965.10 799 298.00 4 667.10 0.58% 754 416.50 49 548.60 6.57%
31.05.2012 799 298.00 794 804.20 4 493.80 0.57% 749 068.70 50 229.30 6.71%
30.04.2012 794 804.20 791 847.00 2 957.20 0.37% 743 860.60 50 943.60 6.85%
31.03.2012 791 847.00 790 540.40 1 306.60 0.17% 739 771.40 52 075.60 7.04%
29.02.2012 790 540.40 788 479.40 2 061.00 0.26% 742 211.10 48 329.30 6.51%
31.01.2012 788 479.40 786 530.10 1 949.30 0.25% 740 209.00 48 270.40 6.52%
31.12.2011 786 530.10 777 204.60 9 325.50 1.20% 736 838.80 49 691.30 6.74%
30.11.2011 777 204.60 772 765.40 4 439.20 0.57% 730 641.30 46 563.30 6.37%
31.10.2011 772 765.40 768 507.10 4 258.30 0.55% 725 951.10 46 814.30 6.45%
30.09.2011 768 507.10 763 875.30 4 631.80 0.61% 721 176.60 47 330.50 6.56%
31.08.2011 763 875.30 758 580.00 5 295.30 0.70% 716 948.80 46 926.50 6.55%
31.07.2011 758 580.00 754 416.50 4 163.50 0.55% 713 932.50 44 647.50 6.25%
30.06.2011 754 416.50 749 068.70 5 347.80 0.71% 709 913.10 44 503.40 6.27%
31.05.2011 749 068.70 743 860.60 5 208.10 0.70% 704 776.30 44 292.40 6.28%
30.04.2011 743 860.60 739 771.40 4 089.20 0.55% 700 480.60 43 380.00 6.19%
31.03.2011 739 771.40 742 211.10 -2 439.70 -0.33% 696 225.50 43 545.90 6.25%
28.02.2011 742 211.10 740 209.00 2 002.10 0.27% 693 255.70 48 955.40 7.06%
31.01.2011 740 209.00 736 838.80 3 370.20 0.46% 690 877.70 49 331.30 7.14%
31.12.2010 736 838.80 730 641.30 6 197.50 0.85% 689 957.30 46 881.50 6.79%
30.11.2010 730 641.30 725 951.10 4 690.20 0.65% 681 346.40 49 294.90 7.23%
31.10.2010 725 951.10 721 176.60 4 774.50 0.66% 675 602.10 50 349.00 7.45%
30.09.2010 721 176.60 716 948.80 4 227.80 0.59% 670 022.90 51 153.70 7.63%
31.08.2010 716 948.80 713 932.50 3 016.30 0.42% 664 240.70 52 708.10 7.93%
31.07.2010 713 932.50 709 913.10 4 019.40 0.57% 658 433.90 55 498.60 8.43%
30.06.2010 709 913.10 704 776.30 5 136.80 0.73% 652 024.50 57 888.60 8.88%
31.05.2010 704 776.30 700 480.60 4 295.70 0.61% 644 805.40 59 970.90 9.30%
30.04.2010 700 480.60 696 225.50 4 255.10 0.61% 639 330.30 61 150.30 9.56%
31.03.2010 696 225.50 693 255.70 2 969.80 0.43% 632 662.90 63 562.60 10.05%
28.02.2010 693 255.70 690 877.70 2 378.00 0.34% 626 537.10 66 718.60 10.65%
31.01.2010 690 877.70 689 957.30 920.40 0.13% 621 858.00 69 019.70 11.10%
31.12.2009 689 957.30 681 346.40 8 610.90 1.26% 618 052.90 71 904.40 11.63%
30.11.2009 681 346.40 675 602.10 5 744.30 0.85% 609 876.10 71 470.30 11.72%
31.10.2009 675 602.10 670 022.90 5 579.20 0.83% 602 250.20 73 351.90 12.18%
30.09.2009 670 022.90 664 240.70 5 782.20 0.87% 592 846.40 77 176.50 13.02%
31.08.2009 664 240.70 658 433.90 5 806.80 0.88% 583 422.40 80 818.30 13.85%
31.07.2009 658 433.90 652 024.50 6 409.40 0.98% 573 682.00 84 751.90 14.77%
30.06.2009 652 024.50 644 805.40 7 219.10 1.12% 563 176.50 88 848.00 15.78%
31.05.2009 644 805.40 639 330.30 5 475.10 0.86% 552 660.20 92 145.20 16.67%
30.04.2009 639 330.30 632 662.90 6 667.40 1.05% 544 371.50 94 958.80 17.44%
31.03.2009 632 662.90 626 537.10 6 125.80 0.98% 534 559.40 98 103.50 18.35%
28.02.2009 626 537.10 621 858.00 4 679.10 0.75% 527 670.00 98 867.10 18.74%
31.01.2009 621 858.00 618 052.90 3 805.10 0.62% 521 059.90 100 798.10 19.34%
31.12.2008 618 052.90 609 876.10 8 176.80 1.34% 514 277.50 103 775.40 20.18%
30.11.2008 609 876.10 602 250.20 7 625.90 1.27% 490 278.70 119 597.40 24.39%
31.10.2008 602 250.20 592 846.40 9 403.80 1.59% 475 642.20 126 608.00 26.62%
30.09.2008 592 846.40 583 422.40 9 424.00 1.62% 462 909.40 129 937.00 28.07%
31.08.2008 583 422.40 573 682.00 9 740.40 1.70% 452 681.30 130 741.10 28.88%
31.07.2008 573 682.00 563 176.50 10 505.50 1.87% 439 872.60 133 809.40 30.42%
30.06.2008 563 176.50 552 660.20 10 516.30 1.90% 428 475.00 134 701.50 31.44%
31.05.2008 552 660.20 544 371.50 8 288.70 1.52% 416 346.90 136 313.30 32.74%
30.04.2008 544 371.50 534 559.40 9 812.10 1.84% 405 307.80 139 063.70 34.31%
31.03.2008 534 559.40 527 670.00 6 889.40 1.31% 395 455.10 139 104.30 35.18%
29.02.2008 527 670.00 521 059.90 6 610.10 1.27% 385 869.60 141 800.40 36.75%
31.01.2008 521 059.90 514 277.50 6 782.40 1.32% 379 292.30 141 767.60 37.38%
31.12.2007 514 277.50 490 278.70 23 998.80 4.89% 373 999.60 140 277.90 37.51%
30.11.2007 490 278.70 475 642.20 14 636.50 3.08% 363 414.60 126 864.10 34.91%
31.10.2007 475 642.20 462 909.40 12 732.80 2.75% 354 491.60 121 150.60 34.18%
30.09.2007 462 909.40 452 681.30 10 228.10 2.26% 345 549.00 117 360.40 33.96%
31.08.2007 452 681.30 439 872.60 12 808.70 2.91% 337 172.70 115 508.60 34.26%
31.07.2007 439 872.60 428 475.00 11 397.60 2.66% 328 283.50 111 589.10 33.99%
30.06.2007 428 475.00 416 346.90 12 128.10 2.91% 320 536.20 107 938.80 33.67%
31.05.2007 416 346.90 405 307.80 11 039.10 2.72% 311 362.40 104 984.50 33.72%
30.04.2007 405 307.80 395 455.10 9 852.70 2.49% 303 657.10 101 650.70 33.48%
31.03.2007 395 455.10 385 869.60 9 585.50 2.48% 298 024.50 97 430.60 32.69%
28.02.2007 385 869.60 379 292.30 6 577.30 1.73% 291 463.50 94 406.10 32.39%
31.01.2007 379 292.30 373 999.60 5 292.70 1.42% 286 665.00 92 627.30 32.31%
31.12.2006 373 999.60 363 414.60 10 585.00 2.91% 281 762.80 92 236.80 32.74%
30.11.2006 363 414.60 354 491.60 8 923.00 2.52% 272 843.70 90 570.90 33.20%
31.10.2006 354 491.60 345 549.00 8 942.60 2.59% 265 705.20 88 786.40 33.42%
30.09.2006 345 549.00 337 172.70 8 376.30 2.48% 258 669.50 86 879.50 33.59%
31.08.2006 337 172.70 328 283.50 8 889.20 2.71% 252 134.60 85 038.10 33.73%
31.07.2006 328 283.50 320 536.20 7 747.30 2.42% 244 712.50 83 571.00 34.15%
30.06.2006 320 536.20 311 362.40 9 173.80 2.95% 239 244.00 81 292.20 33.98%
31.05.2006 311 362.40 303 657.10 7 705.30 2.54% 231 885.90 79 476.50 34.27%
30.04.2006 303 657.10 298 024.50 5 632.60 1.89% 225 619.70 78 037.40 34.59%
31.03.2006 298 024.50 291 463.50 6 561.00 2.25% 220 386.30 77 638.20 35.23%
28.02.2006 291 463.50 286 665.00 4 798.50 1.67% 215 819.80 75 643.70 35.05%
31.01.2006 286 665.00 281 762.80 4 902.20 1.74% 212 567.00 74 098.00 34.86%
31.12.2005 281 762.80 272 843.70 8 919.10 3.27% 209 419.00 72 343.80 34.55%
30.11.2005 272 843.70 265 705.20 7 138.50 2.69% 201 934.40 70 909.30 35.12%
31.10.2005 265 705.20 258 669.50 7 035.70 2.72% 196 121.40 69 583.80 35.48%
30.09.2005 258 669.50 252 134.60 6 534.90 2.59% 190 817.80 67 851.70 35.56%
31.08.2005 252 134.60 244 712.50 7 422.10 3.03% 185 349.40 66 785.20 36.03%
31.07.2005 244 712.50 239 244.00 5 468.50 2.29% 179 734.80 64 977.70 36.15%
30.06.2005 239 244.00 231 885.90 7 358.10 3.17% 177 539.40 61 704.60 34.76%
31.05.2005 231 885.90 225 619.70 6 266.20 2.78% 172 192.80 59 693.10 34.67%
30.04.2005 225 619.70 220 386.30 5 233.40 2.37% 167 555.10 58 064.60 34.65%
31.03.2005 220 386.30 215 819.80 4 566.50 2.12% 165 486.10 54 900.20 33.18%
28.02.2005 215 819.80 212 567.00 3 252.80 1.53% 161 484.80 54 335.00 33.65%
31.01.2005 212 567.00 209 419.00 3 148.00 1.50% 161 657.80 50 909.20 31.49%
31.12.2004 209 419.00 201 934.40 7 484.60 3.71% 154 863.40 54 555.60 35.23%
30.11.2004 201 934.40 196 121.40 5 813.00 2.96% 148 740.80 53 193.60 35.76%
31.10.2004 196 121.40 190 817.80 5 303.60 2.78% 144 938.70 51 182.70 35.31%
30.09.2004 190 817.80 185 349.40 5 468.40 2.95% 140 372.50 50 445.30 35.94%
31.08.2004 185 349.40 179 734.80 5 614.60 3.12% 136 154.10 49 195.30 36.13%
31.07.2004 179 734.80 177 539.40 2 195.40 1.24% 132 162.60 47 572.20 36.00%
30.06.2004 177 539.40 172 192.80 5 346.60 3.10% 126 411.60 51 127.80 40.45%
31.05.2004 172 192.80 167 555.10 4 637.70 2.77% 123 283.90 48 908.90 39.67%
30.04.2004 167 555.10 165 486.10 2 069.00 1.25% 120 780.20 46 774.90 38.73%
31.03.2004 165 486.10 161 484.80 4 001.30 2.48% 117 718.90 47 767.20 40.58%
29.02.2004 161 484.80 161 657.80 - 173.00 -0.11% 115 576.10 45 908.70 39.72%
31.01.2004 161 657.80 154 863.40 6 794.40 4.39% 114 018.60 47 639.20 41.78%
31.12.2003 154 863.40 148 740.80 6 122.60 4.12% 111 685.10 43 178.30 38.66%
30.11.2003 148 740.80 144 938.70 3 802.10 2.62% 107 764.60 40 976.20 38.02%
31.10.2003 144 938.70 140 372.50 4 566.20 3.25% 105 223.40 39 715.30 37.74%
30.09.2003 140 372.50 136 154.10 4 218.40 3.10% 102 195.80 38 176.70 37.36%
31.08.2003 136 154.10 132 162.60 3 991.50 3.02% 100 696.90 35 457.20 35.21%
31.07.2003 132 162.60 126 411.60 5 751.00 4.55% 99 001.60 33 161.00 33.50%
30.06.2003 126 411.60 123 283.90 3 127.70 2.54% 96 601.60 29 810.00 30.86%
31.05.2003 123 283.90 120 780.20 2 503.70 2.07% 94 412.80 28 871.10 30.58%
30.04.2003 120 780.20 117 718.90 3 061.30 2.60% 88 696.40 32 083.80 36.17%
31.03.2003 117 718.90 115 576.10 2 142.80 1.85% 87 536.50 30 182.40 34.48%
28.02.2003 115 576.10 114 018.60 1 557.50 1.37% 86 326.80 29 249.30 33.88%
31.01.2003 114 018.60 111 685.10 2 333.50 2.09% 83 299.60 30 719.00 36.88%
31.12.2002 111 685.10 107 764.60 3 920.50 3.64% - - -
30.11.2002 107 764.60 105 223.40 2 541.20 2.42% - - -
31.10.2002 105 223.40 102 195.80 3 027.60 2.96% - - -
30.09.2002 102 195.80 100 696.90 1 498.90 1.49% - - -
31.08.2002 100 696.90 99 001.60 1 695.30 1.71% - - -
31.07.2002 99 001.60 96 601.60 2 400.00 2.48% - - -
30.06.2002 96 601.60 94 412.80 2 188.80 2.32% - - -
31.05.2002 94 412.80 88 696.40 5 716.40 6.44% - - -
30.04.2002 88 696.40 87 536.50 1 159.90 1.32% - - -
31.03.2002 87 536.50 86 326.80 1 209.70 1.40% - - -
28.02.2002 86 326.80 83 299.60 3 027.20 3.63% - - -
31.01.2002 83 299.60 - - - - - -

Graf jako obrázek

Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup bytových nemovitostí - celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup bytových nemovitostí - celkem (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup bytových nemovitostí - celkem (Objemy pro B2.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.