Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 5 let - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 5 let - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2019 187 207.00
Min 28.02.2002 4 053.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 187 207.00 185 505.90 1 701.10 0.92% 169 869.60 17 337.40 10.21%
31.05.2019 185 505.90 183 352.30 2 153.60 1.17% 168 101.90 17 404.00 10.35%
30.04.2019 183 352.30 181 358.50 1 993.80 1.10% 166 133.90 17 218.40 10.36%
31.03.2019 181 358.50 179 515.60 1 842.90 1.03% 164 550.80 16 807.70 10.21%
28.02.2019 179 515.60 178 084.30 1 431.30 0.80% 163 052.10 16 463.50 10.10%
31.01.2019 178 084.30 176 826.30 1 258.00 0.71% 161 948.50 16 135.80 9.96%
31.12.2018 176 826.30 176 439.70 386.60 0.22% 161 275.10 15 551.20 9.64%
30.11.2018 176 439.70 175 101.00 1 338.70 0.76% 160 566.80 15 872.90 9.89%
31.10.2018 175 101.00 173 840.10 1 260.90 0.73% 158 947.40 16 153.60 10.16%
30.09.2018 173 840.10 172 630.50 1 209.60 0.70% 157 664.10 16 176.00 10.26%
31.08.2018 172 630.50 171 159.40 1 471.10 0.86% 156 570.50 16 060.00 10.26%
31.07.2018 171 159.40 169 869.60 1 289.80 0.76% 155 305.70 15 853.70 10.21%
30.06.2018 169 869.60 168 101.90 1 767.70 1.05% 154 521.20 15 348.40 9.93%
31.05.2018 168 101.90 166 133.90 1 968.00 1.18% 153 476.40 14 625.50 9.53%
30.04.2018 166 133.90 164 550.80 1 583.10 0.96% 152 180.30 13 953.60 9.17%
31.03.2018 164 550.80 163 052.10 1 498.70 0.92% 151 080.90 13 469.90 8.92%
28.02.2018 163 052.10 161 948.50 1 103.60 0.68% 151 267.90 11 784.20 7.79%
31.01.2018 161 948.50 161 275.10 673.40 0.42% 150 430.60 11 517.90 7.66%
31.12.2017 161 275.10 160 566.80 708.30 0.44% 150 531.20 10 743.90 7.14%
30.11.2017 160 566.80 158 947.40 1 619.40 1.02% 149 631.40 10 935.40 7.31%
31.10.2017 158 947.40 157 664.10 1 283.30 0.81% 148 611.40 10 336.00 6.96%
30.09.2017 157 664.10 156 570.50 1 093.60 0.70% 147 324.10 10 340.00 7.02%
31.08.2017 156 570.50 155 305.70 1 264.80 0.81% 146 391.80 10 178.70 6.95%
31.07.2017 155 305.70 154 521.20 784.50 0.51% 145 391.30 9 914.40 6.82%
30.06.2017 154 521.20 153 476.40 1 044.80 0.68% 144 664.40 9 856.80 6.81%
31.05.2017 153 476.40 152 180.30 1 296.10 0.85% 143 399.60 10 076.80 7.03%
30.04.2017 152 180.30 151 080.90 1 099.40 0.73% 142 159.00 10 021.30 7.05%
31.03.2017 151 080.90 151 267.90 - 187.00 -0.12% 141 146.90 9 934.00 7.04%
28.02.2017 151 267.90 150 430.60 837.30 0.56% 139 944.10 11 323.80 8.09%
31.01.2017 150 430.60 150 531.20 - 100.60 -0.07% 139 122.00 11 308.60 8.13%
31.12.2016 150 531.20 149 631.40 899.80 0.60% 138 966.40 11 564.80 8.32%
30.11.2016 149 631.40 148 611.40 1 020.00 0.69% 138 470.30 11 161.10 8.06%
31.10.2016 148 611.40 147 324.10 1 287.30 0.87% 137 772.30 10 839.10 7.87%
30.09.2016 147 324.10 146 391.80 932.30 0.64% 137 777.70 9 546.40 6.93%
31.08.2016 146 391.80 145 391.30 1 000.50 0.69% 137 286.30 9 105.50 6.63%
31.07.2016 145 391.30 144 664.40 726.90 0.50% 137 562.20 7 829.10 5.69%
30.06.2016 144 664.40 143 399.60 1 264.80 0.88% 137 119.70 7 544.70 5.50%
31.05.2016 143 399.60 142 159.00 1 240.60 0.87% 131 132.60 12 267.00 9.35%
30.04.2016 142 159.00 141 146.90 1 012.10 0.72% 130 611.90 11 547.10 8.84%
31.03.2016 141 146.90 139 944.10 1 202.80 0.86% 135 003.40 6 143.50 4.55%
29.02.2016 139 944.10 139 122.00 822.10 0.59% 134 547.90 5 396.20 4.01%
31.01.2016 139 122.00 138 966.40 155.60 0.11% 134 905.80 4 216.20 3.13%
31.12.2015 138 966.40 138 470.30 496.10 0.36% 134 936.00 4 030.40 2.99%
30.11.2015 138 470.30 137 772.30 698.00 0.51% 135 911.60 2 558.70 1.88%
31.10.2015 137 772.30 137 777.70 -5.40 -0.00% 134 878.90 2 893.40 2.15%
30.09.2015 137 777.70 137 286.30 491.40 0.36% 136 494.00 1 283.70 0.94%
31.08.2015 137 286.30 137 562.20 - 275.90 -0.20% 136 066.70 1 219.60 0.90%
31.07.2015 137 562.20 137 119.70 442.50 0.32% 135 663.70 1 898.50 1.40%
30.06.2015 137 119.70 131 132.60 5 987.10 4.57% 134 998.10 2 121.60 1.57%
31.05.2015 131 132.60 130 611.90 520.70 0.40% 135 003.70 -3 871.10 -2.87%
30.04.2015 130 611.90 135 003.40 -4 391.50 -3.25% 134 643.00 -4 031.10 -2.99%
31.03.2015 135 003.40 134 547.90 455.50 0.34% 135 602.20 - 598.80 -0.44%
28.02.2015 134 547.90 134 905.80 - 357.90 -0.27% 135 162.30 - 614.40 -0.45%
31.01.2015 134 905.80 134 936.00 -30.20 -0.02% 134 956.40 -50.60 -0.04%
31.12.2014 134 936.00 135 911.60 - 975.60 -0.72% 135 544.00 - 608.00 -0.45%
30.11.2014 135 911.60 134 878.90 1 032.70 0.77% 136 550.00 - 638.40 -0.47%
31.10.2014 134 878.90 136 494.00 -1 615.10 -1.18% 135 773.60 - 894.70 -0.66%
30.09.2014 136 494.00 136 066.70 427.30 0.31% 135 289.10 1 204.90 0.89%
31.08.2014 136 066.70 135 663.70 403.00 0.30% 134 686.50 1 380.20 1.02%
31.07.2014 135 663.70 134 998.10 665.60 0.49% 134 193.70 1 470.00 1.10%
30.06.2014 134 998.10 135 003.70 -5.60 -0.00% 133 558.90 1 439.20 1.08%
31.05.2014 135 003.70 134 643.00 360.70 0.27% 133 634.40 1 369.30 1.02%
30.04.2014 134 643.00 135 602.20 - 959.20 -0.71% 132 840.70 1 802.30 1.36%
31.03.2014 135 602.20 135 162.30 439.90 0.33% 132 256.20 3 346.00 2.53%
28.02.2014 135 162.30 134 956.40 205.90 0.15% 132 128.90 3 033.40 2.30%
31.01.2014 134 956.40 135 544.00 - 587.60 -0.43% 132 306.80 2 649.60 2.00%
31.12.2013 135 544.00 136 550.00 -1 006.00 -0.74% 129 958.80 5 585.20 4.30%
30.11.2013 136 550.00 135 773.60 776.40 0.57% 130 242.40 6 307.60 4.84%
31.10.2013 135 773.60 135 289.10 484.50 0.36% 130 106.70 5 666.90 4.36%
30.09.2013 135 289.10 134 686.50 602.60 0.45% 129 984.70 5 304.40 4.08%
31.08.2013 134 686.50 134 193.70 492.80 0.37% 129 967.40 4 719.10 3.63%
31.07.2013 134 193.70 133 558.90 634.80 0.48% 130 113.60 4 080.10 3.14%
30.06.2013 133 558.90 133 634.40 -75.50 -0.06% 130 245.40 3 313.50 2.54%
31.05.2013 133 634.40 132 840.70 793.70 0.60% 130 482.70 3 151.70 2.42%
30.04.2013 132 840.70 132 256.20 584.50 0.44% 129 994.10 2 846.60 2.19%
31.03.2013 132 256.20 132 128.90 127.30 0.10% 130 165.50 2 090.70 1.61%
28.02.2013 132 128.90 132 306.80 - 177.90 -0.13% 130 139.70 1 989.20 1.53%
31.01.2013 132 306.80 129 958.80 2 348.00 1.81% 130 635.20 1 671.60 1.28%
31.12.2012 129 958.80 130 242.40 - 283.60 -0.22% 130 901.80 - 943.00 -0.72%
30.11.2012 130 242.40 130 106.70 135.70 0.10% 132 141.60 -1 899.20 -1.44%
31.10.2012 130 106.70 129 984.70 122.00 0.09% 131 966.30 -1 859.60 -1.41%
30.09.2012 129 984.70 129 967.40 17.30 0.01% 132 106.10 -2 121.40 -1.61%
31.08.2012 129 967.40 130 113.60 - 146.20 -0.11% 132 571.00 -2 603.60 -1.96%
31.07.2012 130 113.60 130 245.40 - 131.80 -0.10% 132 303.40 -2 189.80 -1.66%
30.06.2012 130 245.40 130 482.70 - 237.30 -0.18% 132 360.50 -2 115.10 -1.60%
31.05.2012 130 482.70 129 994.10 488.60 0.38% 132 191.60 -1 708.90 -1.29%
30.04.2012 129 994.10 130 165.50 - 171.40 -0.13% 131 916.80 -1 922.70 -1.46%
31.03.2012 130 165.50 130 139.70 25.80 0.02% 131 881.90 -1 716.40 -1.30%
29.02.2012 130 139.70 130 635.20 - 495.50 -0.38% 131 447.90 -1 308.20 -1.00%
31.01.2012 130 635.20 130 901.80 - 266.60 -0.20% 131 715.50 -1 080.30 -0.82%
31.12.2011 130 901.80 132 141.60 -1 239.80 -0.94% 131 858.20 - 956.40 -0.73%
30.11.2011 132 141.60 131 966.30 175.30 0.13% 132 963.40 - 821.80 -0.62%
31.10.2011 131 966.30 132 106.10 - 139.80 -0.11% 132 649.50 - 683.20 -0.52%
30.09.2011 132 106.10 132 571.00 - 464.90 -0.35% 132 364.60 - 258.50 -0.20%
31.08.2011 132 571.00 132 303.40 267.60 0.20% 130 669.90 1 901.10 1.45%
31.07.2011 132 303.40 132 360.50 -57.10 -0.04% 130 831.50 1 471.90 1.12%
30.06.2011 132 360.50 132 191.60 168.90 0.13% 130 432.80 1 927.70 1.48%
31.05.2011 132 191.60 131 916.80 274.80 0.21% 129 581.80 2 609.80 2.01%
30.04.2011 131 916.80 131 881.90 34.90 0.03% 128 745.50 3 171.30 2.46%
31.03.2011 131 881.90 131 447.90 434.00 0.33% 128 340.60 3 541.30 2.76%
28.02.2011 131 447.90 131 715.50 - 267.60 -0.20% 127 640.00 3 807.90 2.98%
31.01.2011 131 715.50 131 858.20 - 142.70 -0.11% 127 480.90 4 234.60 3.32%
31.12.2010 131 858.20 132 963.40 -1 105.20 -0.83% 127 033.80 4 824.40 3.80%
30.11.2010 132 963.40 132 649.50 313.90 0.24% 126 792.60 6 170.80 4.87%
31.10.2010 132 649.50 132 364.60 284.90 0.22% 126 080.20 6 569.30 5.21%
30.09.2010 132 364.60 130 669.90 1 694.70 1.30% 125 017.70 7 346.90 5.88%
31.08.2010 130 669.90 130 831.50 - 161.60 -0.12% 124 179.20 6 490.70 5.23%
31.07.2010 130 831.50 130 432.80 398.70 0.31% 122 938.30 7 893.20 6.42%
30.06.2010 130 432.80 129 581.80 851.00 0.66% 121 336.50 9 096.30 7.50%
31.05.2010 129 581.80 128 745.50 836.30 0.65% 119 454.90 10 126.90 8.48%
30.04.2010 128 745.50 128 340.60 404.90 0.32% 117 773.30 10 972.20 9.32%
31.03.2010 128 340.60 127 640.00 700.60 0.55% 115 804.50 12 536.10 10.83%
28.02.2010 127 640.00 127 480.90 159.10 0.12% 112 913.50 14 726.50 13.04%
31.01.2010 127 480.90 127 033.80 447.10 0.35% 111 666.80 15 814.10 14.16%
31.12.2009 127 033.80 126 792.60 241.20 0.19% 110 895.50 16 138.30 14.55%
30.11.2009 126 792.60 126 080.20 712.40 0.56% 108 558.40 18 234.20 16.80%
31.10.2009 126 080.20 125 017.70 1 062.50 0.85% 106 256.30 19 823.90 18.66%
30.09.2009 125 017.70 124 179.20 838.50 0.68% 103 461.10 21 556.60 20.84%
31.08.2009 124 179.20 122 938.30 1 240.90 1.01% 101 165.50 23 013.70 22.75%
31.07.2009 122 938.30 121 336.50 1 601.80 1.32% 99 398.90 23 539.40 23.68%
30.06.2009 121 336.50 119 454.90 1 881.60 1.58% 97 188.30 24 148.20 24.85%
31.05.2009 119 454.90 117 773.30 1 681.60 1.43% 94 556.00 24 898.90 26.33%
30.04.2009 117 773.30 115 804.50 1 968.80 1.70% 91 942.80 25 830.50 28.09%
31.03.2009 115 804.50 112 913.50 2 891.00 2.56% 88 877.20 26 927.30 30.30%
28.02.2009 112 913.50 111 666.80 1 246.70 1.12% 86 442.30 26 471.20 30.62%
31.01.2009 111 666.80 110 895.50 771.30 0.70% 84 833.70 26 833.10 31.63%
31.12.2008 110 895.50 108 558.40 2 337.10 2.15% 83 621.10 27 274.40 32.62%
30.11.2008 108 558.40 106 256.30 2 302.10 2.17% 81 504.20 27 054.20 33.19%
31.10.2008 106 256.30 103 461.10 2 795.20 2.70% 78 974.40 27 281.90 34.55%
30.09.2008 103 461.10 101 165.50 2 295.60 2.27% 76 980.20 26 480.90 34.40%
31.08.2008 101 165.50 99 398.90 1 766.60 1.78% 75 418.60 25 746.90 34.14%
31.07.2008 99 398.90 97 188.30 2 210.60 2.27% 73 473.40 25 925.50 35.29%
30.06.2008 97 188.30 94 556.00 2 632.30 2.78% 71 599.40 25 588.90 35.74%
31.05.2008 94 556.00 91 942.80 2 613.20 2.84% 69 132.50 25 423.50 36.77%
30.04.2008 91 942.80 88 877.20 3 065.60 3.45% 66 454.70 25 488.10 38.35%
31.03.2008 88 877.20 86 442.30 2 434.90 2.82% 64 015.90 24 861.30 38.84%
29.02.2008 86 442.30 84 833.70 1 608.60 1.90% 62 034.10 24 408.20 39.35%
31.01.2008 84 833.70 83 621.10 1 212.60 1.45% 60 820.80 24 012.90 39.48%
31.12.2007 83 621.10 81 504.20 2 116.90 2.60% 60 632.80 22 988.30 37.91%
30.11.2007 81 504.20 78 974.40 2 529.80 3.20% 58 274.50 23 229.70 39.86%
31.10.2007 78 974.40 76 980.20 1 994.20 2.59% 55 547.40 23 427.00 42.17%
30.09.2007 76 980.20 75 418.60 1 561.60 2.07% 53 222.40 23 757.80 44.64%
31.08.2007 75 418.60 73 473.40 1 945.20 2.65% 51 633.40 23 785.20 46.07%
31.07.2007 73 473.40 71 599.40 1 874.00 2.62% 50 157.70 23 315.70 46.48%
30.06.2007 71 599.40 69 132.50 2 466.90 3.57% 48 750.40 22 849.00 46.87%
31.05.2007 69 132.50 66 454.70 2 677.80 4.03% 46 390.50 22 742.00 49.02%
30.04.2007 66 454.70 64 015.90 2 438.80 3.81% 44 078.50 22 376.20 50.76%
31.03.2007 64 015.90 62 034.10 1 981.80 3.19% 42 388.50 21 627.40 51.02%
28.02.2007 62 034.10 60 820.80 1 213.30 1.99% 39 100.50 22 933.60 58.65%
31.01.2007 60 820.80 60 632.80 188.00 0.31% 38 013.20 22 807.60 60.00%
31.12.2006 60 632.80 58 274.50 2 358.30 4.05% 36 952.90 23 679.90 64.08%
30.11.2006 58 274.50 55 547.40 2 727.10 4.91% 34 365.40 23 909.10 69.57%
31.10.2006 55 547.40 53 222.40 2 325.00 4.37% 30 886.70 24 660.70 79.84%
30.09.2006 53 222.40 51 633.40 1 589.00 3.08% 28 938.50 24 283.90 83.92%
31.08.2006 51 633.40 50 157.70 1 475.70 2.94% 27 691.90 23 941.50 86.46%
31.07.2006 50 157.70 48 750.40 1 407.30 2.89% 25 301.50 24 856.20 98.24%
30.06.2006 48 750.40 46 390.50 2 359.90 5.09% 24 056.40 24 694.00 102.65%
31.05.2006 46 390.50 44 078.50 2 312.00 5.25% 22 747.50 23 643.00 103.94%
30.04.2006 44 078.50 42 388.50 1 690.00 3.99% 19 181.50 24 897.00 129.80%
31.03.2006 42 388.50 39 100.50 3 288.00 8.41% 16 454.90 25 933.60 157.60%
28.02.2006 39 100.50 38 013.20 1 087.30 2.86% 15 165.70 23 934.80 157.82%
31.01.2006 38 013.20 36 952.90 1 060.30 2.87% 14 591.90 23 421.30 160.51%
31.12.2005 36 952.90 34 365.40 2 587.50 7.53% 14 126.90 22 826.00 161.58%
30.11.2005 34 365.40 30 886.70 3 478.70 11.26% 12 591.10 21 774.30 172.93%
31.10.2005 30 886.70 28 938.50 1 948.20 6.73% 11 484.00 19 402.70 168.95%
30.09.2005 28 938.50 27 691.90 1 246.60 4.50% 10 313.70 18 624.80 180.58%
31.08.2005 27 691.90 25 301.50 2 390.40 9.45% 9 814.30 17 877.60 182.16%
31.07.2005 25 301.50 24 056.40 1 245.10 5.18% 9 547.60 15 753.90 165.00%
30.06.2005 24 056.40 22 747.50 1 308.90 5.75% 9 332.60 14 723.80 157.77%
31.05.2005 22 747.50 19 181.50 3 566.00 18.59% 9 124.40 13 623.10 149.30%
30.04.2005 19 181.50 16 454.90 2 726.60 16.57% 8 941.80 10 239.70 114.51%
31.03.2005 16 454.90 15 165.70 1 289.20 8.50% 8 818.30 7 636.60 86.60%
28.02.2005 15 165.70 14 591.90 573.80 3.93% 8 716.70 6 449.00 73.98%
31.01.2005 14 591.90 14 126.90 465.00 3.29% 8 600.80 5 991.10 69.66%
31.12.2004 14 126.90 12 591.10 1 535.80 12.20% 8 801.90 5 325.00 60.50%
30.11.2004 12 591.10 11 484.00 1 107.10 9.64% 8 104.40 4 486.70 55.36%
31.10.2004 11 484.00 10 313.70 1 170.30 11.35% 7 935.80 3 548.20 44.71%
30.09.2004 10 313.70 9 814.30 499.40 5.09% 7 824.90 2 488.80 31.81%
31.08.2004 9 814.30 9 547.60 266.70 2.79% 7 500.90 2 313.40 30.84%
31.07.2004 9 547.60 9 332.60 215.00 2.30% 7 093.20 2 454.40 34.60%
30.06.2004 9 332.60 9 124.40 208.20 2.28% 8 429.10 903.50 10.72%
31.05.2004 9 124.40 8 941.80 182.60 2.04% 7 918.60 1 205.80 15.23%
30.04.2004 8 941.80 8 818.30 123.50 1.40% 7 720.10 1 221.70 15.82%
31.03.2004 8 818.30 8 716.70 101.60 1.17% 7 414.20 1 404.10 18.94%
29.02.2004 8 716.70 8 600.80 115.90 1.35% 7 256.90 1 459.80 20.12%
31.01.2004 8 600.80 8 801.90 - 201.10 -2.28% 7 115.50 1 485.30 20.87%
31.12.2003 8 801.90 8 104.40 697.50 8.61% 6 882.10 1 919.80 27.90%
30.11.2003 8 104.40 7 935.80 168.60 2.12% 6 381.70 1 722.70 26.99%
31.10.2003 7 935.80 7 824.90 110.90 1.42% 4 855.80 3 080.00 63.43%
30.09.2003 7 824.90 7 500.90 324.00 4.32% 4 583.20 3 241.70 70.73%
31.08.2003 7 500.90 7 093.20 407.70 5.75% 4 854.10 2 646.80 54.53%
31.07.2003 7 093.20 8 429.10 -1 335.90 -15.85% 4 831.80 2 261.40 46.80%
30.06.2003 8 429.10 7 918.60 510.50 6.45% 4 673.40 3 755.70 80.36%
31.05.2003 7 918.60 7 720.10 198.50 2.57% 4 470.00 3 448.60 77.15%
30.04.2003 7 720.10 7 414.20 305.90 4.13% 4 261.00 3 459.10 81.18%
31.03.2003 7 414.20 7 256.90 157.30 2.17% 4 097.30 3 316.90 80.95%
28.02.2003 7 256.90 7 115.50 141.40 1.99% 4 053.00 3 203.90 79.05%
31.01.2003 7 115.50 6 882.10 233.40 3.39% 6 495.00 620.50 9.55%
31.12.2002 6 882.10 6 381.70 500.40 7.84% - - -
30.11.2002 6 381.70 4 855.80 1 525.90 31.42% - - -
31.10.2002 4 855.80 4 583.20 272.60 5.95% - - -
30.09.2002 4 583.20 4 854.10 - 270.90 -5.58% - - -
31.08.2002 4 854.10 4 831.80 22.30 0.46% - - -
31.07.2002 4 831.80 4 673.40 158.40 3.39% - - -
30.06.2002 4 673.40 4 470.00 203.40 4.55% - - -
31.05.2002 4 470.00 4 261.00 209.00 4.90% - - -
30.04.2002 4 261.00 4 097.30 163.70 4.00% - - -
31.03.2002 4 097.30 4 053.00 44.30 1.09% - - -
28.02.2002 4 053.00 6 495.00 -2 442.00 -37.60% - - -
31.01.2002 6 495.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 5 let - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 5 let (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 5 let (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 5 let (.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 5 let (Objemy pro B2.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Non-financial corporations - over 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - consumer credit - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
P3 Výdaje na konečnou spotřebu (Výdaje na HDP, mil.Kč)
.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Na spotřebu (.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody (Objemy obchodů (harmonizované))
Na spotřebu (Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.