Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost do 1 roku včetně - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost do 1 roku včetně - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2015 41 426.00
Min 31.03.2002 6 401.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 25 708.50 26 223.30 - 514.80 -1.96% 27 802.20 -2 093.70 -7.53%
31.05.2019 26 223.30 25 884.60 338.70 1.31% 28 504.30 -2 281.00 -8.00%
30.04.2019 25 884.60 26 167.30 - 282.70 -1.08% 28 308.40 -2 423.80 -8.56%
31.03.2019 26 167.30 26 312.00 - 144.70 -0.55% 28 849.90 -2 682.60 -9.30%
28.02.2019 26 312.00 26 928.60 - 616.60 -2.29% 29 048.40 -2 736.40 -9.42%
31.01.2019 26 928.60 28 422.90 -1 494.30 -5.26% 29 960.70 -3 032.10 -10.12%
31.12.2018 28 422.90 27 960.40 462.50 1.65% 30 594.10 -2 171.20 -7.10%
30.11.2018 27 960.40 28 044.50 -84.10 -0.30% 30 589.40 -2 629.00 -8.59%
31.10.2018 28 044.50 27 418.70 625.80 2.28% 30 446.60 -2 402.10 -7.89%
30.09.2018 27 418.70 28 034.10 - 615.40 -2.20% 30 389.80 -2 971.10 -9.78%
31.08.2018 28 034.10 28 200.20 - 166.10 -0.59% 32 599.60 -4 565.50 -14.00%
31.07.2018 28 200.20 27 802.20 398.00 1.43% 32 543.20 -4 343.00 -13.35%
30.06.2018 27 802.20 28 504.30 - 702.10 -2.46% 32 476.60 -4 674.40 -14.39%
31.05.2018 28 504.30 28 308.40 195.90 0.69% 33 135.60 -4 631.30 -13.98%
30.04.2018 28 308.40 28 849.90 - 541.50 -1.88% 33 200.70 -4 892.30 -14.74%
31.03.2018 28 849.90 29 048.40 - 198.50 -0.68% 34 434.00 -5 584.10 -16.22%
28.02.2018 29 048.40 29 960.70 - 912.30 -3.04% 34 284.70 -5 236.30 -15.27%
31.01.2018 29 960.70 30 594.10 - 633.40 -2.07% 34 824.60 -4 863.90 -13.97%
31.12.2017 30 594.10 30 589.40 4.70 0.02% 35 888.80 -5 294.70 -14.75%
30.11.2017 30 589.40 30 446.60 142.80 0.47% 35 984.80 -5 395.40 -14.99%
31.10.2017 30 446.60 30 389.80 56.80 0.19% 35 776.30 -5 329.70 -14.90%
30.09.2017 30 389.80 32 599.60 -2 209.80 -6.78% 35 671.60 -5 281.80 -14.81%
31.08.2017 32 599.60 32 543.20 56.40 0.17% 36 107.90 -3 508.30 -9.72%
31.07.2017 32 543.20 32 476.60 66.60 0.20% 36 107.70 -3 564.50 -9.87%
30.06.2017 32 476.60 33 135.60 - 659.00 -1.99% 36 123.70 -3 647.10 -10.10%
31.05.2017 33 135.60 33 200.70 -65.10 -0.20% 36 436.30 -3 300.70 -9.06%
30.04.2017 33 200.70 34 434.00 -1 233.30 -3.58% 36 176.40 -2 975.70 -8.23%
31.03.2017 34 434.00 34 284.70 149.30 0.44% 37 439.10 -3 005.10 -8.03%
28.02.2017 34 284.70 34 824.60 - 539.90 -1.55% 39 028.60 -4 743.90 -12.15%
31.01.2017 34 824.60 35 888.80 -1 064.20 -2.97% 39 679.90 -4 855.30 -12.24%
31.12.2016 35 888.80 35 984.80 -96.00 -0.27% 41 027.50 -5 138.70 -12.53%
30.11.2016 35 984.80 35 776.30 208.50 0.58% 40 658.80 -4 674.00 -11.50%
31.10.2016 35 776.30 35 671.60 104.70 0.29% 41 144.10 -5 367.80 -13.05%
30.09.2016 35 671.60 36 107.90 - 436.30 -1.21% 41 248.80 -5 577.20 -13.52%
31.08.2016 36 107.90 36 107.70 0.20 0.00% 41 126.60 -5 018.70 -12.20%
31.07.2016 36 107.70 36 123.70 -16.00 -0.04% 41 384.30 -5 276.60 -12.75%
30.06.2016 36 123.70 36 436.30 - 312.60 -0.86% 41 426.00 -5 302.30 -12.80%
31.05.2016 36 436.30 36 176.40 259.90 0.72% 31 809.60 4 626.70 14.54%
30.04.2016 36 176.40 37 439.10 -1 262.70 -3.37% 31 773.00 4 403.40 13.86%
31.03.2016 37 439.10 39 028.60 -1 589.50 -4.07% 31 286.50 6 152.60 19.67%
29.02.2016 39 028.60 39 679.90 - 651.30 -1.64% 31 059.50 7 969.10 25.66%
31.01.2016 39 679.90 41 027.50 -1 347.60 -3.28% 30 962.80 8 717.10 28.15%
31.12.2015 41 027.50 40 658.80 368.70 0.91% 32 163.10 8 864.40 27.56%
30.11.2015 40 658.80 41 144.10 - 485.30 -1.18% 31 325.80 9 333.00 29.79%
31.10.2015 41 144.10 41 248.80 - 104.70 -0.25% 32 137.70 9 006.40 28.02%
30.09.2015 41 248.80 41 126.60 122.20 0.30% 32 757.80 8 491.00 25.92%
31.08.2015 41 126.60 41 384.30 - 257.70 -0.62% 32 770.80 8 355.80 25.50%
31.07.2015 41 384.30 41 426.00 -41.70 -0.10% 32 988.80 8 395.50 25.45%
30.06.2015 41 426.00 31 809.60 9 616.40 30.23% 32 949.10 8 476.90 25.73%
31.05.2015 31 809.60 31 773.00 36.60 0.12% 33 122.50 -1 312.90 -3.96%
30.04.2015 31 773.00 31 286.50 486.50 1.55% 32 944.60 -1 171.60 -3.56%
31.03.2015 31 286.50 31 059.50 227.00 0.73% 33 871.80 -2 585.30 -7.63%
28.02.2015 31 059.50 30 962.80 96.70 0.31% 33 543.20 -2 483.70 -7.40%
31.01.2015 30 962.80 32 163.10 -1 200.30 -3.73% 34 373.30 -3 410.50 -9.92%
31.12.2014 32 163.10 31 325.80 837.30 2.67% 35 083.10 -2 920.00 -8.32%
30.11.2014 31 325.80 32 137.70 - 811.90 -2.53% 35 084.60 -3 758.80 -10.71%
31.10.2014 32 137.70 32 757.80 - 620.10 -1.89% 35 632.50 -3 494.80 -9.81%
30.09.2014 32 757.80 32 770.80 -13.00 -0.04% 35 507.30 -2 749.50 -7.74%
31.08.2014 32 770.80 32 988.80 - 218.00 -0.66% 35 858.40 -3 087.60 -8.61%
31.07.2014 32 988.80 32 949.10 39.70 0.12% 35 916.40 -2 927.60 -8.15%
30.06.2014 32 949.10 33 122.50 - 173.40 -0.52% 35 324.20 -2 375.10 -6.72%
31.05.2014 33 122.50 32 944.60 177.90 0.54% 36 092.80 -2 970.30 -8.23%
30.04.2014 32 944.60 33 871.80 - 927.20 -2.74% 35 828.30 -2 883.70 -8.05%
31.03.2014 33 871.80 33 543.20 328.60 0.98% 36 421.90 -2 550.10 -7.00%
28.02.2014 33 543.20 34 373.30 - 830.10 -2.41% 35 366.40 -1 823.20 -5.16%
31.01.2014 34 373.30 35 083.10 - 709.80 -2.02% 36 060.50 -1 687.20 -4.68%
31.12.2013 35 083.10 35 084.60 -1.50 -0.00% 37 558.70 -2 475.60 -6.59%
30.11.2013 35 084.60 35 632.50 - 547.90 -1.54% 36 663.10 -1 578.50 -4.31%
31.10.2013 35 632.50 35 507.30 125.20 0.35% 37 357.50 -1 725.00 -4.62%
30.09.2013 35 507.30 35 858.40 - 351.10 -0.98% 36 896.80 -1 389.50 -3.77%
31.08.2013 35 858.40 35 916.40 -58.00 -0.16% 36 882.00 -1 023.60 -2.78%
31.07.2013 35 916.40 35 324.20 592.20 1.68% 36 522.70 - 606.30 -1.66%
30.06.2013 35 324.20 36 092.80 - 768.60 -2.13% 35 968.80 - 644.60 -1.79%
31.05.2013 36 092.80 35 828.30 264.50 0.74% 36 161.40 -68.60 -0.19%
30.04.2013 35 828.30 36 421.90 - 593.60 -1.63% 35 859.70 -31.40 -0.09%
31.03.2013 36 421.90 35 366.40 1 055.50 2.98% 36 404.60 17.30 0.05%
28.02.2013 35 366.40 36 060.50 - 694.10 -1.92% 35 965.30 - 598.90 -1.67%
31.01.2013 36 060.50 37 558.70 -1 498.20 -3.99% 36 378.60 - 318.10 -0.87%
31.12.2012 37 558.70 36 663.10 895.60 2.44% 35 872.00 1 686.70 4.70%
30.11.2012 36 663.10 37 357.50 - 694.40 -1.86% 35 894.70 768.40 2.14%
31.10.2012 37 357.50 36 896.80 460.70 1.25% 35 707.80 1 649.70 4.62%
30.09.2012 36 896.80 36 882.00 14.80 0.04% 35 434.20 1 462.60 4.13%
31.08.2012 36 882.00 36 522.70 359.30 0.98% 35 096.70 1 785.30 5.09%
31.07.2012 36 522.70 35 968.80 553.90 1.54% 34 642.90 1 879.80 5.43%
30.06.2012 35 968.80 36 161.40 - 192.60 -0.53% 34 062.60 1 906.20 5.60%
31.05.2012 36 161.40 35 859.70 301.70 0.84% 34 008.30 2 153.10 6.33%
30.04.2012 35 859.70 36 404.60 - 544.90 -1.50% 33 316.70 2 543.00 7.63%
31.03.2012 36 404.60 35 965.30 439.30 1.22% 34 008.10 2 396.50 7.05%
29.02.2012 35 965.30 36 378.60 - 413.30 -1.14% 33 399.90 2 565.40 7.68%
31.01.2012 36 378.60 35 872.00 506.60 1.41% 32 347.30 4 031.30 12.46%
31.12.2011 35 872.00 35 894.70 -22.70 -0.06% 33 662.60 2 209.40 6.56%
30.11.2011 35 894.70 35 707.80 186.90 0.52% 33 278.70 2 616.00 7.86%
31.10.2011 35 707.80 35 434.20 273.60 0.77% 32 892.30 2 815.50 8.56%
30.09.2011 35 434.20 35 096.70 337.50 0.96% 32 538.50 2 895.70 8.90%
31.08.2011 35 096.70 34 642.90 453.80 1.31% 27 259.70 7 837.00 28.75%
31.07.2011 34 642.90 34 062.60 580.30 1.70% 27 443.70 7 199.20 26.23%
30.06.2011 34 062.60 34 008.30 54.30 0.16% 26 946.80 7 115.80 26.41%
31.05.2011 34 008.30 33 316.70 691.60 2.08% 25 836.70 8 171.60 31.63%
30.04.2011 33 316.70 34 008.10 - 691.40 -2.03% 25 964.80 7 351.90 28.31%
31.03.2011 34 008.10 33 399.90 608.20 1.82% 27 318.30 6 689.80 24.49%
28.02.2011 33 399.90 32 347.30 1 052.60 3.25% 27 073.10 6 326.80 23.37%
31.01.2011 32 347.30 33 662.60 -1 315.30 -3.91% 26 825.80 5 521.50 20.58%
31.12.2010 33 662.60 33 278.70 383.90 1.15% 28 028.80 5 633.80 20.10%
30.11.2010 33 278.70 32 892.30 386.40 1.17% 27 598.70 5 680.00 20.58%
31.10.2010 32 892.30 32 538.50 353.80 1.09% 27 610.60 5 281.70 19.13%
30.09.2010 32 538.50 27 259.70 5 278.80 19.36% 27 355.80 5 182.70 18.95%
31.08.2010 27 259.70 27 443.70 - 184.00 -0.67% 26 925.90 333.80 1.24%
31.07.2010 27 443.70 26 946.80 496.90 1.84% 26 840.90 602.80 2.25%
30.06.2010 26 946.80 25 836.70 1 110.10 4.30% 26 403.20 543.60 2.06%
31.05.2010 25 836.70 25 964.80 - 128.10 -0.49% 26 148.50 - 311.80 -1.19%
30.04.2010 25 964.80 27 318.30 -1 353.50 -4.95% 25 419.90 544.90 2.14%
31.03.2010 27 318.30 27 073.10 245.20 0.91% 25 704.20 1 614.10 6.28%
28.02.2010 27 073.10 26 825.80 247.30 0.92% 25 321.80 1 751.30 6.92%
31.01.2010 26 825.80 28 028.80 -1 203.00 -4.29% 25 165.50 1 660.30 6.60%
31.12.2009 28 028.80 27 598.70 430.10 1.56% 25 515.40 2 513.40 9.85%
30.11.2009 27 598.70 27 610.60 -11.90 -0.04% 24 785.90 2 812.80 11.35%
31.10.2009 27 610.60 27 355.80 254.80 0.93% 24 928.20 2 682.40 10.76%
30.09.2009 27 355.80 26 925.90 429.90 1.60% 26 102.30 1 253.50 4.80%
31.08.2009 26 925.90 26 840.90 85.00 0.32% 25 770.50 1 155.40 4.48%
31.07.2009 26 840.90 26 403.20 437.70 1.66% 25 347.50 1 493.40 5.89%
30.06.2009 26 403.20 26 148.50 254.70 0.97% 24 627.10 1 776.10 7.21%
31.05.2009 26 148.50 25 419.90 728.60 2.87% 24 342.10 1 806.40 7.42%
30.04.2009 25 419.90 25 704.20 - 284.30 -1.11% 23 614.70 1 805.20 7.64%
31.03.2009 25 704.20 25 321.80 382.40 1.51% 24 230.10 1 474.10 6.08%
28.02.2009 25 321.80 25 165.50 156.30 0.62% 23 783.20 1 538.60 6.47%
31.01.2009 25 165.50 25 515.40 - 349.90 -1.37% 23 524.90 1 640.60 6.97%
31.12.2008 25 515.40 24 785.90 729.50 2.94% 23 211.90 2 303.50 9.92%
30.11.2008 24 785.90 24 928.20 - 142.30 -0.57% 23 013.80 1 772.10 7.70%
31.10.2008 24 928.20 26 102.30 -1 174.10 -4.50% 22 020.20 2 908.00 13.21%
30.09.2008 26 102.30 25 770.50 331.80 1.29% 21 567.10 4 535.20 21.03%
31.08.2008 25 770.50 25 347.50 423.00 1.67% 21 293.10 4 477.40 21.03%
31.07.2008 25 347.50 24 627.10 720.40 2.93% 20 348.40 4 999.10 24.57%
30.06.2008 24 627.10 24 342.10 285.00 1.17% 22 216.60 2 410.50 10.85%
31.05.2008 24 342.10 23 614.70 727.40 3.08% 21 352.50 2 989.60 14.00%
30.04.2008 23 614.70 24 230.10 - 615.40 -2.54% 20 536.20 3 078.50 14.99%
31.03.2008 24 230.10 23 783.20 446.90 1.88% 20 818.60 3 411.50 16.39%
29.02.2008 23 783.20 23 524.90 258.30 1.10% 20 002.50 3 780.70 18.90%
31.01.2008 23 524.90 23 211.90 313.00 1.35% 20 024.00 3 500.90 17.48%
31.12.2007 23 211.90 23 013.80 198.10 0.86% 20 152.50 3 059.40 15.18%
30.11.2007 23 013.80 22 020.20 993.60 4.51% 19 059.80 3 954.00 20.75%
31.10.2007 22 020.20 21 567.10 453.10 2.10% 18 783.00 3 237.20 17.23%
30.09.2007 21 567.10 21 293.10 274.00 1.29% 18 660.70 2 906.40 15.57%
31.08.2007 21 293.10 20 348.40 944.70 4.64% 18 307.90 2 985.20 16.31%
31.07.2007 20 348.40 22 216.60 -1 868.20 -8.41% 17 876.20 2 472.20 13.83%
30.06.2007 22 216.60 21 352.50 864.10 4.05% 17 268.80 4 947.80 28.65%
31.05.2007 21 352.50 20 536.20 816.30 3.97% 17 340.30 4 012.20 23.14%
30.04.2007 20 536.20 20 818.60 - 282.40 -1.36% 17 115.90 3 420.30 19.98%
31.03.2007 20 818.60 20 002.50 816.10 4.08% 17 436.10 3 382.50 19.40%
28.02.2007 20 002.50 20 024.00 -21.50 -0.11% 17 075.50 2 927.00 17.14%
31.01.2007 20 024.00 20 152.50 - 128.50 -0.64% 17 439.20 2 584.80 14.82%
31.12.2006 20 152.50 19 059.80 1 092.70 5.73% 17 968.50 2 184.00 12.15%
30.11.2006 19 059.80 18 783.00 276.80 1.47% 16 571.40 2 488.40 15.02%
31.10.2006 18 783.00 18 660.70 122.30 0.66% 17 094.10 1 688.90 9.88%
30.09.2006 18 660.70 18 307.90 352.80 1.93% 17 043.40 1 617.30 9.49%
31.08.2006 18 307.90 17 876.20 431.70 2.41% 16 436.20 1 871.70 11.39%
31.07.2006 17 876.20 17 268.80 607.40 3.52% 16 545.60 1 330.60 8.04%
30.06.2006 17 268.80 17 340.30 -71.50 -0.41% 16 154.70 1 114.10 6.90%
31.05.2006 17 340.30 17 115.90 224.40 1.31% 15 702.30 1 638.00 10.43%
30.04.2006 17 115.90 17 436.10 - 320.20 -1.84% 15 658.00 1 457.90 9.31%
31.03.2006 17 436.10 17 075.50 360.60 2.11% 15 995.00 1 441.10 9.01%
28.02.2006 17 075.50 17 439.20 - 363.70 -2.09% 15 115.30 1 960.20 12.97%
31.01.2006 17 439.20 17 968.50 - 529.30 -2.95% 15 376.80 2 062.40 13.41%
31.12.2005 17 968.50 16 571.40 1 397.10 8.43% 16 223.70 1 744.80 10.75%
30.11.2005 16 571.40 17 094.10 - 522.70 -3.06% 15 023.60 1 547.80 10.30%
31.10.2005 17 094.10 17 043.40 50.70 0.30% 14 590.50 2 503.60 17.16%
30.09.2005 17 043.40 16 436.20 607.20 3.69% 14 010.50 3 032.90 21.65%
31.08.2005 16 436.20 16 545.60 - 109.40 -0.66% 13 714.80 2 721.40 19.84%
31.07.2005 16 545.60 16 154.70 390.90 2.42% 13 326.90 3 218.70 24.15%
30.06.2005 16 154.70 15 702.30 452.40 2.88% 12 619.50 3 535.20 28.01%
31.05.2005 15 702.30 15 658.00 44.30 0.28% 11 940.00 3 762.30 31.51%
30.04.2005 15 658.00 15 995.00 - 337.00 -2.11% 11 848.20 3 809.80 32.16%
31.03.2005 15 995.00 15 115.30 879.70 5.82% 11 837.80 4 157.20 35.12%
28.02.2005 15 115.30 15 376.80 - 261.50 -1.70% 12 409.10 2 706.20 21.81%
31.01.2005 15 376.80 16 223.70 - 846.90 -5.22% 12 216.30 3 160.50 25.87%
31.12.2004 16 223.70 15 023.60 1 200.10 7.99% 11 396.30 4 827.40 42.36%
30.11.2004 15 023.60 14 590.50 433.10 2.97% 10 791.00 4 232.60 39.22%
31.10.2004 14 590.50 14 010.50 580.00 4.14% 13 039.20 1 551.30 11.90%
30.09.2004 14 010.50 13 714.80 295.70 2.16% 10 751.50 3 259.00 30.31%
31.08.2004 13 714.80 13 326.90 387.90 2.91% 10 693.10 3 021.70 28.26%
31.07.2004 13 326.90 12 619.50 707.40 5.61% 10 319.60 3 007.30 29.14%
30.06.2004 12 619.50 11 940.00 679.50 5.69% 9 909.00 2 710.50 27.35%
31.05.2004 11 940.00 11 848.20 91.80 0.77% 9 770.80 2 169.20 22.20%
30.04.2004 11 848.20 11 837.80 10.40 0.09% 9 462.40 2 385.80 25.21%
31.03.2004 11 837.80 12 409.10 - 571.30 -4.60% 10 671.00 1 166.80 10.93%
29.02.2004 12 409.10 12 216.30 192.80 1.58% 10 368.90 2 040.20 19.68%
31.01.2004 12 216.30 11 396.30 820.00 7.20% 10 076.80 2 139.50 21.23%
31.12.2003 11 396.30 10 791.00 605.30 5.61% 10 067.40 1 328.90 13.20%
30.11.2003 10 791.00 13 039.20 -2 248.20 -17.24% 9 141.40 1 649.60 18.05%
31.10.2003 13 039.20 10 751.50 2 287.70 21.28% 9 026.40 4 012.80 44.46%
30.09.2003 10 751.50 10 693.10 58.40 0.55% 9 715.50 1 036.00 10.66%
31.08.2003 10 693.10 10 319.60 373.50 3.62% 8 707.40 1 985.70 22.80%
31.07.2003 10 319.60 9 909.00 410.60 4.14% 8 312.20 2 007.40 24.15%
30.06.2003 9 909.00 9 770.80 138.20 1.41% 7 842.00 2 067.00 26.36%
31.05.2003 9 770.80 9 462.40 308.40 3.26% 7 351.80 2 419.00 32.90%
30.04.2003 9 462.40 10 671.00 -1 208.60 -11.33% 7 181.40 2 281.00 31.76%
31.03.2003 10 671.00 10 368.90 302.10 2.91% 6 401.90 4 269.10 66.68%
28.02.2003 10 368.90 10 076.80 292.10 2.90% 6 436.20 3 932.70 61.10%
31.01.2003 10 076.80 10 067.40 9.40 0.09% 6 586.50 3 490.30 52.99%
31.12.2002 10 067.40 9 141.40 926.00 10.13% - - -
30.11.2002 9 141.40 9 026.40 115.00 1.27% - - -
31.10.2002 9 026.40 9 715.50 - 689.10 -7.09% - - -
30.09.2002 9 715.50 8 707.40 1 008.10 11.58% - - -
31.08.2002 8 707.40 8 312.20 395.20 4.75% - - -
31.07.2002 8 312.20 7 842.00 470.20 6.00% - - -
30.06.2002 7 842.00 7 351.80 490.20 6.67% - - -
31.05.2002 7 351.80 7 181.40 170.40 2.37% - - -
30.04.2002 7 181.40 6 401.90 779.50 12.18% - - -
31.03.2002 6 401.90 6 436.20 -34.30 -0.53% - - -
28.02.2002 6 436.20 6 586.50 - 150.30 -2.28% - - -
31.01.2002 6 586.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost do 1 roku včetně - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost do 1 roku včetně (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost do 1 roku včetně (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost do 1 roku včetně (.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost do 1 roku včetně (Objemy pro B2.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Non-financial corporations - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) (Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti)
Platby podle typu akceptačního zařízení včetně non-MFI - počet transakcí (v milionech) (Statistika platebního styku)
P3 Výdaje na konečnou spotřebu (Výdaje na HDP, mil.Kč)
.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Na spotřebu (.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody (Objemy obchodů (harmonizované))
Na spotřebu (Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.