Klientské vklady podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1167)


Klientské vklady podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1167) - mil. CZK - detail sestavy, přehled ukazatelů v sestavě.

Název ukazatele - Údaje k 31.3.2024 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
ODVĚTVÍ 7 196 068.69 7 122 701.59 1.03 % 6 624 990.55 8.62 %
A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 63 837.28 64 058.43 -0.35 % 72 418.40 -11.85 %
B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 19 361.76 17 244.51 12.28 % 23 806.99 -18.67 %
C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 368 511.64 367 358.33 0.31 % 316 295.74 16.51 %
D,E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY 136 416.45 133 432.97 2.24 % 174 275.44 -21.72 %
F. STAVEBNICTVÍ 140 069.65 143 874.13 -2.64 % 128 188.18 9.27 %
G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 299 357.72 301 357.52 -0.66 % 275 723.65 8.57 %
H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 94 946.08 96 198.87 -1.30 % 95 888.75 -0.98 %
I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ 27 166.17 28 243.73 -3.82 % 24 627.07 10.31 %
J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 84 046.53 85 475.93 -1.67 % 81 933.89 2.58 %
K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 647 433.46 660 700.24 -2.01 % 548 101.70 18.12 %
L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 303 779.80 312 310.49 -2.73 % 279 608.89 8.64 %
M,N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI 274 672.34 282 187.15 -2.66 % 268 350.29 2.36 %
O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 1 041 438.94 945 828.90 10.11 % 911 612.48 14.24 %
R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ 117 351.94 114 163.38 2.79 % 113 365.71 3.52 %
T. ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU 3 577 678.71 3 570 267.30 0.21 % 3 310 792.91 8.06 %

ODVĚTVÍ

Období Hodnota
31.03.2024 7 196 068.69
29.02.2024 7 122 701.59
31.01.2024 7 076 691.49
31.12.2023 6 701 167.67
30.11.2023 6 949 269.00
31.10.2023 6 905 180.27
30.09.2023 6 933 368.55
31.08.2023 6 881 372.61
31.07.2023 6 896 641.71
30.06.2023 6 831 561.08
Další >>

A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

Období Hodnota
31.03.2024 63 837.28
29.02.2024 64 058.43
31.01.2024 62 146.97
31.12.2023 54 082.03
30.11.2023 59 680.76
31.10.2023 61 175.12
30.09.2023 62 797.93
31.08.2023 66 937.67
31.07.2023 67 450.09
30.06.2023 68 006.52
Další >>

B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ

Období Hodnota
31.03.2024 19 361.76
29.02.2024 17 244.51
31.01.2024 17 548.22
31.12.2023 17 359.37
30.11.2023 23 637.13
31.10.2023 23 558.81
30.09.2023 23 070.10
31.08.2023 25 116.13
31.07.2023 24 644.95
30.06.2023 24 407.83
Další >>

C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

Období Hodnota
31.03.2024 368 511.64
29.02.2024 367 358.33
31.01.2024 355 919.83
31.12.2023 355 998.73
30.11.2023 341 683.01
31.10.2023 336 055.08
30.09.2023 334 393.83
31.08.2023 323 057.26
31.07.2023 318 301.54
30.06.2023 319 215.69
Další >>

D,E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY

Období Hodnota
31.03.2024 136 416.45
29.02.2024 133 432.97
31.01.2024 120 024.82
31.12.2023 95 160.72
30.11.2023 143 463.32
31.10.2023 122 511.42
30.09.2023 108 810.00
31.08.2023 137 650.90
31.07.2023 185 920.27
30.06.2023 215 905.64
Další >>

F. STAVEBNICTVÍ

Období Hodnota
31.03.2024 140 069.65
29.02.2024 143 874.13
31.01.2024 148 112.75
31.12.2023 152 770.39
30.11.2023 133 687.20
31.10.2023 129 034.86
30.09.2023 126 502.19
31.08.2023 126 788.21
31.07.2023 122 001.34
30.06.2023 119 228.09
Další >>

G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL

Období Hodnota
31.03.2024 299 357.72
29.02.2024 301 357.52
31.01.2024 296 504.29
31.12.2023 299 811.40
30.11.2023 301 113.73
31.10.2023 290 564.66
30.09.2023 280 093.51
31.08.2023 289 730.66
31.07.2023 278 576.16
30.06.2023 281 279.14
Další >>

H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Období Hodnota
31.03.2024 94 946.08
29.02.2024 96 198.87
31.01.2024 98 524.45
31.12.2023 91 885.59
30.11.2023 99 359.16
31.10.2023 100 673.45
30.09.2023 97 932.09
31.08.2023 95 228.31
31.07.2023 93 414.77
30.06.2023 90 698.72
Další >>

I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ

Období Hodnota
31.03.2024 27 166.17
29.02.2024 28 243.73
31.01.2024 28 179.04
31.12.2023 28 262.69
30.11.2023 29 482.67
31.10.2023 29 445.34
30.09.2023 28 592.41
31.08.2023 29 280.54
31.07.2023 28 206.82
30.06.2023 26 516.07
Další >>

J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

Období Hodnota
31.03.2024 84 046.53
29.02.2024 85 475.93
31.01.2024 80 389.54
31.12.2023 78 598.57
30.11.2023 76 968.06
31.10.2023 82 656.00
30.09.2023 79 127.67
31.08.2023 82 592.05
31.07.2023 79 597.49
30.06.2023 78 612.36
Další >>

K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ

Období Hodnota
31.03.2024 647 433.46
29.02.2024 660 700.24
31.01.2024 650 102.51
31.12.2023 639 231.66
30.11.2023 641 231.57
31.10.2023 630 817.78
30.09.2023 615 217.62
31.08.2023 616 231.06
31.07.2023 619 754.01
30.06.2023 605 502.32
Další >>

L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ

Období Hodnota
31.03.2024 303 779.80
29.02.2024 312 310.49
31.01.2024 313 175.24
31.12.2023 305 590.04
30.11.2023 300 982.77
31.10.2023 304 406.58
30.09.2023 300 715.06
31.08.2023 291 879.17
31.07.2023 285 357.89
30.06.2023 280 811.31
Další >>

M,N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI

Období Hodnota
31.03.2024 274 672.34
29.02.2024 282 187.15
31.01.2024 277 549.66
31.12.2023 275 679.72
30.11.2023 282 148.18
31.10.2023 276 517.68
30.09.2023 272 437.70
31.08.2023 282 793.39
31.07.2023 281 129.11
30.06.2023 279 402.17
Další >>

O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

Období Hodnota
31.03.2024 1 041 438.94
29.02.2024 945 828.90
31.01.2024 976 320.82
31.12.2023 695 774.56
30.11.2023 957 874.51
31.10.2023 970 752.81
30.09.2023 1 063 662.08
31.08.2023 992 666.77
31.07.2023 1 012 875.85
30.06.2023 962 604.16
Další >>

R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ

Období Hodnota
31.03.2024 117 351.94
29.02.2024 114 163.38
31.01.2024 106 736.55
31.12.2023 107 652.25
30.11.2023 109 382.39
31.10.2023 108 229.09
30.09.2023 111 880.09
31.08.2023 114 865.31
31.07.2023 112 951.68
30.06.2023 113 093.35
Další >>

T. ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU

Období Hodnota
31.03.2024 3 577 678.71
29.02.2024 3 570 267.30
31.01.2024 3 545 456.73
31.12.2023 3 503 309.90
30.11.2023 3 448 574.14
31.10.2023 3 438 781.55
30.09.2023 3 428 136.39
31.08.2023 3 406 554.90
31.07.2023 3 386 459.35
30.06.2023 3 366 277.84
Další >>

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992.

Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V