Klientské úvěry podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1162)


Klientské úvěry podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1162) - mil. CZK - detail sestavy, přehled ukazatelů v sestavě.

Název ukazatele - Údaje k 31.3.2024 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
ODVĚTVÍ CELKEM 4 427 661.19 4 401 031.53 0.61 % 4 117 070.84 7.54 %
A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 72 728.57 72 627.38 0.14 % 67 164.29 8.28 %
B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 4 132.76 4 024.71 2.68 % 3 787.43 9.12 %
C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 290 490.67 289 807.20 0.24 % 289 817.65 0.23 %
D,E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY 101 461.28 103 555.99 -2.02 % 99 861.45 1.60 %
F. STAVEBNICTVÍ 63 326.48 62 396.70 1.49 % 60 784.18 4.18 %
G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 237 691.80 238 425.81 -0.31 % 231 318.88 2.76 %
H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 73 992.75 72 723.03 1.75 % 70 209.15 5.39 %
I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ 32 838.99 32 340.25 1.54 % 28 733.89 14.29 %
J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 40 591.58 39 337.57 3.19 % 33 018.66 22.94 %
K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 508 089.85 498 152.96 1.99 % 446 484.07 13.80 %
L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 528 742.78 531 071.06 -0.44 % 474 970.64 11.32 %
M,N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI 144 577.81 136 300.15 6.07 % 102 171.10 41.51 %
O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 86 033.76 87 258.50 -1.40 % 82 062.69 4.84 %
R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ 33 681.43 33 520.57 0.48 % 25 332.57 32.96 %
T. ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTÍ POTŘEBU 2 209 280.73 2 199 489.34 0.45 % 2 101 353.96 5.14 %

ODVĚTVÍ CELKEM

Období Hodnota
31.03.2024 4 427 661.19
29.02.2024 4 401 031.53
31.01.2024 4 365 263.99
31.12.2023 4 356 505.37
30.11.2023 4 320 975.59
31.10.2023 4 317 033.12
30.09.2023 4 289 618.40
31.08.2023 4 259 376.03
31.07.2023 4 241 422.96
30.06.2023 4 205 778.34
Další >>

A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

Období Hodnota
31.03.2024 72 728.57
29.02.2024 72 627.38
31.01.2024 72 118.47
31.12.2023 72 860.41
30.11.2023 73 300.28
31.10.2023 72 963.56
30.09.2023 71 983.70
31.08.2023 71 121.01
31.07.2023 70 685.90
30.06.2023 69 894.80
Další >>

B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ

Období Hodnota
31.03.2024 4 132.76
29.02.2024 4 024.71
31.01.2024 4 013.04
31.12.2023 3 383.11
30.11.2023 3 870.70
31.10.2023 3 992.49
30.09.2023 4 068.98
31.08.2023 4 206.32
31.07.2023 4 191.23
30.06.2023 4 229.93
Další >>

C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

Období Hodnota
31.03.2024 290 490.67
29.02.2024 289 807.20
31.01.2024 286 534.91
31.12.2023 285 160.31
30.11.2023 290 778.23
31.10.2023 296 117.79
30.09.2023 293 794.44
31.08.2023 296 371.08
31.07.2023 295 909.22
30.06.2023 291 221.68
Další >>

D,E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY

Období Hodnota
31.03.2024 101 461.28
29.02.2024 103 555.99
31.01.2024 106 946.73
31.12.2023 104 596.96
30.11.2023 98 786.67
31.10.2023 99 195.68
30.09.2023 98 983.58
31.08.2023 98 085.14
31.07.2023 98 387.31
30.06.2023 97 121.93
Další >>

F. STAVEBNICTVÍ

Období Hodnota
31.03.2024 63 326.48
29.02.2024 62 396.70
31.01.2024 62 196.88
31.12.2023 62 272.80
30.11.2023 64 159.96
31.10.2023 64 683.47
30.09.2023 64 709.65
31.08.2023 63 789.42
31.07.2023 63 554.63
30.06.2023 63 401.37
Další >>

G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL

Období Hodnota
31.03.2024 237 691.80
29.02.2024 238 425.81
31.01.2024 232 654.75
31.12.2023 230 945.89
30.11.2023 241 001.28
31.10.2023 248 057.52
30.09.2023 246 078.59
31.08.2023 242 661.84
31.07.2023 242 172.54
30.06.2023 231 761.93
Další >>

H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Období Hodnota
31.03.2024 73 992.75
29.02.2024 72 723.03
31.01.2024 69 554.19
31.12.2023 68 865.09
30.11.2023 69 813.73
31.10.2023 70 616.00
30.09.2023 70 291.41
31.08.2023 69 154.88
31.07.2023 68 833.78
30.06.2023 69 138.79
Další >>

I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ

Období Hodnota
31.03.2024 32 838.99
29.02.2024 32 340.25
31.01.2024 31 654.06
31.12.2023 30 235.78
30.11.2023 29 660.61
31.10.2023 29 392.19
30.09.2023 28 578.43
31.08.2023 29 341.81
31.07.2023 29 592.50
30.06.2023 29 770.11
Další >>

J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

Období Hodnota
31.03.2024 40 591.58
29.02.2024 39 337.57
31.01.2024 37 361.34
31.12.2023 36 227.17
30.11.2023 36 933.91
31.10.2023 35 800.45
30.09.2023 36 130.21
31.08.2023 36 338.43
31.07.2023 36 478.03
30.06.2023 33 281.18
Další >>

K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ

Období Hodnota
31.03.2024 508 089.85
29.02.2024 498 152.96
31.01.2024 481 704.38
31.12.2023 487 259.46
30.11.2023 469 838.16
31.10.2023 458 680.44
30.09.2023 462 485.77
31.08.2023 447 365.97
31.07.2023 449 029.69
30.06.2023 445 148.31
Další >>

L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ

Období Hodnota
31.03.2024 528 742.78
29.02.2024 531 071.06
31.01.2024 531 280.29
31.12.2023 528 467.98
30.11.2023 505 813.76
31.10.2023 507 471.53
30.09.2023 500 858.01
31.08.2023 494 925.86
31.07.2023 487 106.10
30.06.2023 481 738.42
Další >>

M,N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI

Období Hodnota
31.03.2024 144 577.81
29.02.2024 136 300.15
31.01.2024 137 918.21
31.12.2023 137 304.52
30.11.2023 137 172.15
31.10.2023 140 557.25
30.09.2023 130 419.64
31.08.2023 128 421.00
31.07.2023 125 721.94
30.06.2023 123 285.03
Další >>

O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

Období Hodnota
31.03.2024 86 033.76
29.02.2024 87 258.50
31.01.2024 86 854.50
31.12.2023 86 283.03
30.11.2023 84 355.63
31.10.2023 84 164.92
30.09.2023 84 478.30
31.08.2023 86 565.16
31.07.2023 85 931.41
30.06.2023 85 773.73
Další >>

R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ

Období Hodnota
31.03.2024 33 681.43
29.02.2024 33 520.57
31.01.2024 31 480.53
31.12.2023 34 958.05
30.11.2023 31 722.05
31.10.2023 28 904.32
30.09.2023 29 721.17
31.08.2023 29 466.07
31.07.2023 30 624.60
30.06.2023 31 789.88
Další >>

T. ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTÍ POTŘEBU

Období Hodnota
31.03.2024 2 209 280.73
29.02.2024 2 199 489.34
31.01.2024 2 192 991.50
31.12.2023 2 187 684.46
30.11.2023 2 183 768.25
31.10.2023 2 176 435.11
30.09.2023 2 167 035.98
31.08.2023 2 161 561.81
31.07.2023 2 153 203.73
30.06.2023 2 148 220.87
Další >>

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992.

Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V