ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ, Nevýkonné, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti v oblasti nemovitostí, Stav (zůstatek)
- Klientské úvěry podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1162)
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, EUR, L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti v oblasti nemovitostí
- Klientské vklady podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1167)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle druhu - Úsporné vklady
- Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle druhu - Vklady ve stavebním spoření
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

Graf hodnot, Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.2015 331 890.40
Min 31.08.2002 36 201.50

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2015 331 890.40 327 370.50 4 519.90 1.38% 305 829.40 26 061.00 8.52%
31.10.2015 327 370.50 319 982.80 7 387.70 2.31% 305 969.80 21 400.70 6.99%
30.09.2015 319 982.80 313 598.00 6 384.80 2.04% 293 932.10 26 050.70 8.86%
31.08.2015 313 598.00 314 263.20 - 665.20 -0.21% 292 857.30 20 740.70 7.08%
31.07.2015 314 263.20 308 647.80 5 615.40 1.82% 292 105.70 22 157.50 7.59%
30.06.2015 308 647.80 306 266.30 2 381.50 0.78% 296 490.20 12 157.60 4.10%
31.05.2015 306 266.30 306 345.00 -78.70 -0.03% 297 366.00 8 900.30 2.99%
30.04.2015 306 345.00 307 379.70 -1 034.70 -0.34% 297 986.70 8 358.30 2.80%
31.03.2015 307 379.70 305 085.30 2 294.40 0.75% 293 422.80 13 956.90 4.76%
28.02.2015 305 085.30 306 327.60 -1 242.30 -0.41% 296 264.30 8 821.00 2.98%
31.01.2015 306 327.60 309 657.80 -3 330.20 -1.08% 298 082.90 8 244.70 2.77%
31.12.2014 309 657.80 305 829.40 3 828.40 1.25% 298 881.90 10 775.90 3.61%
30.11.2014 305 829.40 305 969.80 - 140.40 -0.05% 295 810.80 10 018.60 3.39%
31.10.2014 305 969.80 293 932.10 12 037.70 4.10% 283 995.50 21 974.30 7.74%
30.09.2014 293 932.10 292 857.30 1 074.80 0.37% 282 770.30 11 161.80 3.95%
31.08.2014 292 857.30 292 105.70 751.60 0.26% 284 960.30 7 897.00 2.77%
31.07.2014 292 105.70 296 490.20 -4 384.50 -1.48% 280 599.90 11 505.80 4.10%
30.06.2014 296 490.20 297 366.00 - 875.80 -0.29% 285 327.00 11 163.20 3.91%
31.05.2014 297 366.00 297 986.70 - 620.70 -0.21% 282 752.00 14 614.00 5.17%
30.04.2014 297 986.70 293 422.80 4 563.90 1.56% 289 311.70 8 675.00 3.00%
31.03.2014 293 422.80 296 264.30 -2 841.50 -0.96% 292 536.90 885.90 0.30%
28.02.2014 296 264.30 298 082.90 -1 818.60 -0.61% 291 760.20 4 504.10 1.54%
31.01.2014 298 082.90 298 881.90 - 799.00 -0.27% 289 478.70 8 604.20 2.97%
31.12.2013 298 881.90 295 810.80 3 071.10 1.04% 281 221.30 17 660.60 6.28%
30.11.2013 295 810.80 283 995.50 11 815.30 4.16% 278 467.70 17 343.10 6.23%
31.10.2013 283 995.50 282 770.30 1 225.20 0.43% 273 763.70 10 231.80 3.74%
30.09.2013 282 770.30 284 960.30 -2 190.00 -0.77% 273 058.00 9 712.30 3.56%
31.08.2013 284 960.30 280 599.90 4 360.40 1.55% 275 765.40 9 194.90 3.33%
31.07.2013 280 599.90 285 327.00 -4 727.10 -1.66% 277 342.70 3 257.20 1.17%
30.06.2013 285 327.00 282 752.00 2 575.00 0.91% 278 816.30 6 510.70 2.34%
31.05.2013 282 752.00 289 311.70 -6 559.70 -2.27% 278 716.50 4 035.50 1.45%
30.04.2013 289 311.70 292 536.90 -3 225.20 -1.10% 275 834.90 13 476.80 4.89%
31.03.2013 292 536.90 291 760.20 776.70 0.27% 276 718.80 15 818.10 5.72%
28.02.2013 291 760.20 289 478.70 2 281.50 0.79% 277 457.40 14 302.80 5.15%
31.01.2013 289 478.70 281 221.30 8 257.40 2.94% 276 229.40 13 249.30 4.80%
31.12.2012 281 221.30 278 467.70 2 753.60 0.99% 279 211.70 2 009.60 0.72%
30.11.2012 278 467.70 273 763.70 4 704.00 1.72% 274 630.10 3 837.60 1.40%
31.10.2012 273 763.70 273 058.00 705.70 0.26% 270 747.40 3 016.30 1.11%
30.09.2012 273 058.00 275 765.40 -2 707.40 -0.98% 267 379.80 5 678.20 2.12%
31.08.2012 275 765.40 277 342.70 -1 577.30 -0.57% 260 209.10 15 556.30 5.98%
31.07.2012 277 342.70 278 816.30 -1 473.60 -0.53% 258 932.20 18 410.50 7.11%
30.06.2012 278 816.30 278 716.50 99.80 0.04% 255 568.60 23 247.70 9.10%
31.05.2012 278 716.50 275 834.90 2 881.60 1.04% 250 610.50 28 106.00 11.21%
30.04.2012 275 834.90 276 718.80 - 883.90 -0.32% 249 568.50 26 266.40 10.52%
31.03.2012 276 718.80 277 457.40 - 738.60 -0.27% 250 899.90 25 818.90 10.29%
29.02.2012 277 457.40 276 229.40 1 228.00 0.44% 251 353.40 26 104.00 10.39%
31.01.2012 276 229.40 279 211.70 -2 982.30 -1.07% 249 006.20 27 223.20 10.93%
31.12.2011 279 211.70 274 630.10 4 581.60 1.67% 250 320.80 28 890.90 11.54%
30.11.2011 274 630.10 270 747.40 3 882.70 1.43% 247 781.30 26 848.80 10.84%
31.10.2011 270 747.40 267 379.80 3 367.60 1.26% 246 732.80 24 014.60 9.73%
30.09.2011 267 379.80 260 209.10 7 170.70 2.76% 243 374.80 24 005.00 9.86%
31.08.2011 260 209.10 258 932.20 1 276.90 0.49% 242 100.10 18 109.00 7.48%
31.07.2011 258 932.20 255 568.60 3 363.60 1.32% 238 207.70 20 724.50 8.70%
30.06.2011 255 568.60 250 610.50 4 958.10 1.98% 236 664.10 18 904.50 7.99%
31.05.2011 250 610.50 249 568.50 1 042.00 0.42% 233 639.40 16 971.10 7.26%
30.04.2011 249 568.50 250 899.90 -1 331.40 -0.53% 234 643.50 14 925.00 6.36%
31.03.2011 250 899.90 251 353.40 - 453.50 -0.18% 233 254.60 17 645.30 7.56%
28.02.2011 251 353.40 249 006.20 2 347.20 0.94% 233 465.80 17 887.60 7.66%
31.01.2011 249 006.20 250 320.80 -1 314.60 -0.53% 234 607.80 14 398.40 6.14%
31.12.2010 250 320.80 247 781.30 2 539.50 1.02% 236 149.40 14 171.40 6.00%
30.11.2010 247 781.30 246 732.80 1 048.50 0.42% 232 305.30 15 476.00 6.66%
31.10.2010 246 732.80 243 374.80 3 358.00 1.38% 229 139.00 17 593.80 7.68%
30.09.2010 243 374.80 242 100.10 1 274.70 0.53% 227 293.70 16 081.10 7.08%
31.08.2010 242 100.10 238 207.70 3 892.40 1.63% 228 646.00 13 454.10 5.88%
31.07.2010 238 207.70 236 664.10 1 543.60 0.65% 228 198.90 10 008.80 4.39%
30.06.2010 236 664.10 233 639.40 3 024.70 1.29% 227 431.60 9 232.50 4.06%
31.05.2010 233 639.40 234 643.50 -1 004.10 -0.43% 229 284.60 4 354.80 1.90%
30.04.2010 234 643.50 233 254.60 1 388.90 0.60% 228 774.10 5 869.40 2.57%
31.03.2010 233 254.60 233 465.80 - 211.20 -0.09% 231 628.60 1 626.00 0.70%
28.02.2010 233 465.80 234 607.80 -1 142.00 -0.49% 233 469.10 -3.30 -0.00%
31.01.2010 234 607.80 236 149.40 -1 541.60 -0.65% 231 599.20 3 008.60 1.30%
31.12.2009 236 149.40 232 305.30 3 844.10 1.65% 251 040.00 -14 890.60 -5.93%
30.11.2009 232 305.30 229 139.00 3 166.30 1.38% 249 249.90 -16 944.60 -6.80%
31.10.2009 229 139.00 227 293.70 1 845.30 0.81% 246 249.80 -17 110.80 -6.95%
30.09.2009 227 293.70 228 646.00 -1 352.30 -0.59% 239 834.20 -12 540.50 -5.23%
31.08.2009 228 646.00 228 198.90 447.10 0.20% 234 050.40 -5 404.40 -2.31%
31.07.2009 228 198.90 227 431.60 767.30 0.34% 228 606.50 - 407.60 -0.18%
30.06.2009 227 431.60 229 284.60 -1 853.00 -0.81% 222 751.60 4 680.00 2.10%
31.05.2009 229 284.60 228 774.10 510.50 0.22% 218 943.50 10 341.10 4.72%
30.04.2009 228 774.10 231 628.60 -2 854.50 -1.23% 211 151.50 17 622.60 8.35%
31.03.2009 231 628.60 233 469.10 -1 840.50 -0.79% 207 628.60 24 000.00 11.56%
28.02.2009 233 469.10 231 599.20 1 869.90 0.81% 205 036.30 28 432.80 13.87%
31.01.2009 231 599.20 251 040.00 -19 440.80 -7.74% 202 904.50 28 694.70 14.14%
31.12.2008 251 040.00 249 249.90 1 790.10 0.72% 200 052.40 50 987.60 25.49%
30.11.2008 249 249.90 246 249.80 3 000.10 1.22% 194 601.70 54 648.20 28.08%
31.10.2008 246 249.80 239 834.20 6 415.60 2.67% 190 019.40 56 230.40 29.59%
30.09.2008 239 834.20 234 050.40 5 783.80 2.47% 184 470.30 55 363.90 30.01%
31.08.2008 234 050.40 228 606.50 5 443.90 2.38% 181 386.90 52 663.50 29.03%
31.07.2008 228 606.50 222 751.60 5 854.90 2.63% 175 042.30 53 564.20 30.60%
30.06.2008 222 751.60 218 943.50 3 808.10 1.74% 165 032.00 57 719.60 34.97%
31.05.2008 218 943.50 211 151.50 7 792.00 3.69% 160 892.60 58 050.90 36.08%
30.04.2008 211 151.50 207 628.60 3 522.90 1.70% 154 605.90 56 545.60 36.57%
31.03.2008 207 628.60 205 036.30 2 592.30 1.26% 151 820.50 55 808.10 36.76%
29.02.2008 205 036.30 202 904.50 2 131.80 1.05% 149 042.90 55 993.40 37.57%
31.01.2008 202 904.50 200 052.40 2 852.10 1.43% 146 535.20 56 369.30 38.47%
31.12.2007 200 052.40 194 601.70 5 450.70 2.80% 141 746.20 58 306.20 41.13%
30.11.2007 194 601.70 190 019.40 4 582.30 2.41% 137 580.50 57 021.20 41.45%
31.10.2007 190 019.40 184 470.30 5 549.10 3.01% 134 409.30 55 610.10 41.37%
30.09.2007 184 470.30 181 386.90 3 083.40 1.70% 129 690.30 54 780.00 42.24%
31.08.2007 181 386.90 175 042.30 6 344.60 3.62% 124 103.10 57 283.80 46.16%
31.07.2007 175 042.30 165 032.00 10 010.30 6.07% 120 916.20 54 126.10 44.76%
30.06.2007 165 032.00 160 892.60 4 139.40 2.57% 119 114.90 45 917.10 38.55%
31.05.2007 160 892.60 154 605.90 6 286.70 4.07% 114 677.30 46 215.30 40.30%
30.04.2007 154 605.90 151 820.50 2 785.40 1.83% 109 901.40 44 704.50 40.68%
31.03.2007 151 820.50 149 042.90 2 777.60 1.86% 107 154.50 44 666.00 41.68%
28.02.2007 149 042.90 146 535.20 2 507.70 1.71% 107 403.40 41 639.50 38.77%
31.01.2007 146 535.20 141 746.20 4 789.00 3.38% 105 318.10 41 217.10 39.14%
31.12.2006 141 746.20 137 580.50 4 165.70 3.03% 101 603.00 40 143.20 39.51%
30.11.2006 137 580.50 134 409.30 3 171.20 2.36% 97 002.50 40 578.00 41.83%
31.10.2006 134 409.30 129 690.30 4 719.00 3.64% 94 131.30 40 278.00 42.79%
30.09.2006 129 690.30 124 103.10 5 587.20 4.50% 91 851.70 37 838.60 41.20%
31.08.2006 124 103.10 120 916.20 3 186.90 2.64% 91 004.20 33 098.90 36.37%
31.07.2006 120 916.20 119 114.90 1 801.30 1.51% 87 260.50 33 655.70 38.57%
30.06.2006 119 114.90 114 677.30 4 437.60 3.87% 84 708.20 34 406.70 40.62%
31.05.2006 114 677.30 109 901.40 4 775.90 4.35% 83 820.50 30 856.80 36.81%
30.04.2006 109 901.40 107 154.50 2 746.90 2.56% 81 834.90 28 066.50 34.30%
31.03.2006 107 154.50 107 403.40 - 248.90 -0.23% 80 531.00 26 623.50 33.06%
28.02.2006 107 403.40 105 318.10 2 085.30 1.98% 79 177.50 28 225.90 35.65%
31.01.2006 105 318.10 101 603.00 3 715.10 3.66% 77 891.90 27 426.20 35.21%
31.12.2005 101 603.00 97 002.50 4 600.50 4.74% 75 729.80 25 873.20 34.17%
30.11.2005 97 002.50 94 131.30 2 871.20 3.05% 75 931.30 21 071.20 27.75%
31.10.2005 94 131.30 91 851.70 2 279.60 2.48% 75 271.70 18 859.60 25.06%
30.09.2005 91 851.70 91 004.20 847.50 0.93% 74 884.10 16 967.60 22.66%
31.08.2005 91 004.20 87 260.50 3 743.70 4.29% 73 504.60 17 499.60 23.81%
31.07.2005 87 260.50 84 708.20 2 552.30 3.01% 67 111.00 20 149.50 30.02%
30.06.2005 84 708.20 83 820.50 887.70 1.06% 64 243.20 20 465.00 31.86%
31.05.2005 83 820.50 81 834.90 1 985.60 2.43% 57 341.70 26 478.80 46.18%
30.04.2005 81 834.90 80 531.00 1 303.90 1.62% 55 428.20 26 406.70 47.64%
31.03.2005 80 531.00 79 177.50 1 353.50 1.71% 51 495.10 29 035.90 56.39%
28.02.2005 79 177.50 77 891.90 1 285.60 1.65% 51 329.30 27 848.20 54.25%
31.01.2005 77 891.90 75 729.80 2 162.10 2.85% 48 274.90 29 617.00 61.35%
31.12.2004 75 729.80 75 931.30 - 201.50 -0.27% 49 175.50 26 554.30 54.00%
30.11.2004 75 931.30 75 271.70 659.60 0.88% 49 088.90 26 842.40 54.68%
31.10.2004 75 271.70 74 884.10 387.60 0.52% 46 562.60 28 709.10 61.66%
30.09.2004 74 884.10 73 504.60 1 379.50 1.88% 46 881.80 28 002.30 59.73%
31.08.2004 73 504.60 67 111.00 6 393.60 9.53% 46 356.70 27 147.90 58.56%
31.07.2004 67 111.00 64 243.20 2 867.80 4.46% 45 180.10 21 930.90 48.54%
30.06.2004 64 243.20 57 341.70 6 901.50 12.04% 43 943.70 20 299.50 46.19%
31.05.2004 57 341.70 55 428.20 1 913.50 3.45% 42 042.90 15 298.80 36.39%
30.04.2004 55 428.20 51 495.10 3 933.10 7.64% 43 213.80 12 214.40 28.27%
31.03.2004 51 495.10 51 329.30 165.80 0.32% 43 430.30 8 064.80 18.57%
29.02.2004 51 329.30 48 274.90 3 054.40 6.33% 43 378.40 7 950.90 18.33%
31.01.2004 48 274.90 49 175.50 - 900.60 -1.83% 44 251.10 4 023.80 9.09%
31.12.2003 49 175.50 49 088.90 86.60 0.18% 43 708.40 5 467.10 12.51%
30.11.2003 49 088.90 46 562.60 2 526.30 5.43% 40 632.90 8 456.00 20.81%
31.10.2003 46 562.60 46 881.80 - 319.20 -0.68% 39 870.30 6 692.30 16.79%
30.09.2003 46 881.80 46 356.70 525.10 1.13% 37 698.60 9 183.20 24.36%
31.08.2003 46 356.70 45 180.10 1 176.60 2.60% 36 201.50 10 155.20 28.05%
31.07.2003 45 180.10 43 943.70 1 236.40 2.81% 38 375.10 6 805.00 17.73%
30.06.2003 43 943.70 42 042.90 1 900.80 4.52% 39 363.30 4 580.40 11.64%
31.05.2003 42 042.90 43 213.80 -1 170.90 -2.71% 40 201.80 1 841.10 4.58%
30.04.2003 43 213.80 43 430.30 - 216.50 -0.50% 40 729.10 2 484.70 6.10%
31.03.2003 43 430.30 43 378.40 51.90 0.12% 43 535.80 - 105.50 -0.24%
28.02.2003 43 378.40 44 251.10 - 872.70 -1.97% 45 249.40 -1 871.00 -4.13%
31.01.2003 44 251.10 43 708.40 542.70 1.24% 44 585.10 - 334.00 -0.75%
31.12.2002 43 708.40 40 632.90 3 075.50 7.57% 46 815.00 -3 106.60 -6.64%
30.11.2002 40 632.90 39 870.30 762.60 1.91% 46 049.90 -5 417.00 -11.76%
31.10.2002 39 870.30 37 698.60 2 171.70 5.76% 46 722.30 -6 852.00 -14.67%
30.09.2002 37 698.60 36 201.50 1 497.10 4.14% 48 774.80 -11 076.20 -22.71%
31.08.2002 36 201.50 38 375.10 -2 173.60 -5.66% 65 046.70 -28 845.20 -44.35%
31.07.2002 38 375.10 39 363.30 - 988.20 -2.51% 63 816.80 -25 441.70 -39.87%
30.06.2002 39 363.30 40 201.80 - 838.50 -2.09% 61 260.70 -21 897.40 -35.74%
31.05.2002 40 201.80 40 729.10 - 527.30 -1.29% 61 294.60 -21 092.80 -34.41%
30.04.2002 40 729.10 43 535.80 -2 806.70 -6.45% 60 478.20 -19 749.10 -32.65%
31.03.2002 43 535.80 45 249.40 -1 713.60 -3.79% 60 174.70 -16 638.90 -27.65%
28.02.2002 45 249.40 44 585.10 664.30 1.49% 62 745.80 -17 496.40 -27.88%
31.01.2002 44 585.10 46 815.00 -2 229.90 -4.76% 62 479.00 -17 893.90 -28.64%
31.12.2001 46 815.00 46 049.90 765.10 1.66% 60 788.40 -13 973.40 -22.99%
30.11.2001 46 049.90 46 722.30 - 672.40 -1.44% 60 213.20 -14 163.30 -23.52%
31.10.2001 46 722.30 48 774.80 -2 052.50 -4.21% 60 217.30 -13 495.00 -22.41%
30.09.2001 48 774.80 65 046.70 -16 271.90 -25.02% 60 477.50 -11 702.70 -19.35%
31.08.2001 65 046.70 63 816.80 1 229.90 1.93% 60 020.50 5 026.20 8.37%
31.07.2001 63 816.80 61 260.70 2 556.10 4.17% 58 552.30 5 264.50 8.99%
30.06.2001 61 260.70 61 294.60 -33.90 -0.06% 60 592.20 668.50 1.10%
31.05.2001 61 294.60 60 478.20 816.40 1.35% 60 874.80 419.80 0.69%
30.04.2001 60 478.20 60 174.70 303.50 0.50% 64 792.00 -4 313.80 -6.66%
31.03.2001 60 174.70 62 745.80 -2 571.10 -4.10% 62 269.10 -2 094.40 -3.36%
28.02.2001 62 745.80 62 479.00 266.80 0.43% 63 225.60 - 479.80 -0.76%
31.01.2001 62 479.00 60 788.40 1 690.60 2.78% 62 126.30 352.70 0.57%
31.12.2000 60 788.40 60 213.20 575.20 0.96% - - -
30.11.2000 60 213.20 60 217.30 -4.10 -0.01% - - -
31.10.2000 60 217.30 60 477.50 - 260.20 -0.43% - - -
30.09.2000 60 477.50 60 020.50 457.00 0.76% - - -
31.08.2000 60 020.50 58 552.30 1 468.20 2.51% - - -
31.07.2000 58 552.30 60 592.20 -2 039.90 -3.37% - - -
30.06.2000 60 592.20 60 874.80 - 282.60 -0.46% - - -
31.05.2000 60 874.80 64 792.00 -3 917.20 -6.05% - - -
30.04.2000 64 792.00 62 269.10 2 522.90 4.05% - - -
31.03.2000 62 269.10 63 225.60 - 956.50 -1.51% - - -
29.02.2000 63 225.60 62 126.30 1 099.30 1.77% - - -
31.01.2000 62 126.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
Činnosti v oblasti nemovitostí (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
Činnosti v oblasti nemovitostí (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup bytových nemovitostí - celkem (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost do 1 roku včetně (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost nad 5 let (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
Čistá zahraniční aktiva - roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky (Aktiva, hlavní položky, celkem)
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky (Aktiva, hlavní položky, celkem)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.