ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti v oblasti nemovitostí, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ, Nevýkonné, Stav (zůstatek)
- Klientské úvěry podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1162)
- Klientské vklady podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1167)
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti v oblasti nemovitostí
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, EUR, L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle druhu - Úsporné vklady
- Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle druhu - Vklady ve stavebním spoření
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

Graf hodnot, Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.2015 127 259.60
Min 29.02.2000 19 759.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2015 127 259.60 123 381.80 3 877.80 3.14% 95 795.80 31 463.80 32.84%
31.10.2015 123 381.80 115 109.00 8 272.80 7.19% 97 319.00 26 062.80 26.78%
30.09.2015 115 109.00 109 530.70 5 578.30 5.09% 85 442.80 29 666.20 34.72%
31.08.2015 109 530.70 107 157.70 2 373.00 2.21% 86 508.50 23 022.20 26.61%
31.07.2015 107 157.70 102 334.80 4 822.90 4.71% 86 132.10 21 025.60 24.41%
30.06.2015 102 334.80 100 973.50 1 361.30 1.35% 89 616.30 12 718.50 14.19%
31.05.2015 100 973.50 101 322.10 - 348.60 -0.34% 88 232.50 12 741.00 14.44%
30.04.2015 101 322.10 102 282.70 - 960.60 -0.94% 86 069.50 15 252.60 17.72%
31.03.2015 102 282.70 99 221.50 3 061.20 3.09% 84 574.70 17 708.00 20.94%
28.02.2015 99 221.50 98 628.10 593.40 0.60% 86 534.80 12 686.70 14.66%
31.01.2015 98 628.10 98 575.90 52.20 0.05% 87 817.40 10 810.70 12.31%
31.12.2014 98 575.90 95 795.80 2 780.10 2.90% 89 289.50 9 286.40 10.40%
30.11.2014 95 795.80 97 319.00 -1 523.20 -1.57% 86 229.70 9 566.10 11.09%
31.10.2014 97 319.00 85 442.80 11 876.20 13.90% 75 539.40 21 779.60 28.83%
30.09.2014 85 442.80 86 508.50 -1 065.70 -1.23% 75 021.10 10 421.70 13.89%
31.08.2014 86 508.50 86 132.10 376.40 0.44% 75 089.70 11 418.80 15.21%
31.07.2014 86 132.10 89 616.30 -3 484.20 -3.89% 74 030.40 12 101.70 16.35%
30.06.2014 89 616.30 88 232.50 1 383.80 1.57% 74 597.00 15 019.30 20.13%
31.05.2014 88 232.50 86 069.50 2 163.00 2.51% 72 345.50 15 887.00 21.96%
30.04.2014 86 069.50 84 574.70 1 494.80 1.77% 71 949.90 14 119.60 19.62%
31.03.2014 84 574.70 86 534.80 -1 960.10 -2.27% 74 097.70 10 477.00 14.14%
28.02.2014 86 534.80 87 817.40 -1 282.60 -1.46% 72 980.60 13 554.20 18.57%
31.01.2014 87 817.40 89 289.50 -1 472.10 -1.65% 70 836.80 16 980.60 23.97%
31.12.2013 89 289.50 86 229.70 3 059.80 3.55% 67 460.10 21 829.40 32.36%
30.11.2013 86 229.70 75 539.40 10 690.30 14.15% 65 107.80 21 121.90 32.44%
31.10.2013 75 539.40 75 021.10 518.30 0.69% 64 341.00 11 198.40 17.40%
30.09.2013 75 021.10 75 089.70 -68.60 -0.09% 64 255.70 10 765.40 16.75%
31.08.2013 75 089.70 74 030.40 1 059.30 1.43% 66 862.20 8 227.50 12.31%
31.07.2013 74 030.40 74 597.00 - 566.60 -0.76% 67 651.80 6 378.60 9.43%
30.06.2013 74 597.00 72 345.50 2 251.50 3.11% 69 000.10 5 596.90 8.11%
31.05.2013 72 345.50 71 949.90 395.60 0.55% 69 906.30 2 439.20 3.49%
30.04.2013 71 949.90 74 097.70 -2 147.80 -2.90% 67 655.10 4 294.80 6.35%
31.03.2013 74 097.70 72 980.60 1 117.10 1.53% 67 331.60 6 766.10 10.05%
28.02.2013 72 980.60 70 836.80 2 143.80 3.03% 67 624.10 5 356.50 7.92%
31.01.2013 70 836.80 67 460.10 3 376.70 5.01% 68 551.40 2 285.40 3.33%
31.12.2012 67 460.10 65 107.80 2 352.30 3.61% 70 200.70 -2 740.60 -3.90%
30.11.2012 65 107.80 64 341.00 766.80 1.19% 68 117.70 -3 009.90 -4.42%
31.10.2012 64 341.00 64 255.70 85.30 0.13% 65 100.30 - 759.30 -1.17%
30.09.2012 64 255.70 66 862.20 -2 606.50 -3.90% 60 274.90 3 980.80 6.60%
31.08.2012 66 862.20 67 651.80 - 789.60 -1.17% 57 109.80 9 752.40 17.08%
31.07.2012 67 651.80 69 000.10 -1 348.30 -1.95% 55 700.20 11 951.60 21.46%
30.06.2012 69 000.10 69 906.30 - 906.20 -1.30% 54 031.80 14 968.30 27.70%
31.05.2012 69 906.30 67 655.10 2 251.20 3.33% 51 321.50 18 584.80 36.21%
30.04.2012 67 655.10 67 331.60 323.50 0.48% 50 245.90 17 409.20 34.65%
31.03.2012 67 331.60 67 624.10 - 292.50 -0.43% 50 839.30 16 492.30 32.44%
29.02.2012 67 624.10 68 551.40 - 927.30 -1.35% 50 426.80 17 197.30 34.10%
31.01.2012 68 551.40 70 200.70 -1 649.30 -2.35% 49 861.60 18 689.80 37.48%
31.12.2011 70 200.70 68 117.70 2 083.00 3.06% 51 086.00 19 114.70 37.42%
30.11.2011 68 117.70 65 100.30 3 017.40 4.63% 51 283.70 16 834.00 32.83%
31.10.2011 65 100.30 60 274.90 4 825.40 8.01% 50 124.70 14 975.60 29.88%
30.09.2011 60 274.90 57 109.80 3 165.10 5.54% 49 187.90 11 087.00 22.54%
31.08.2011 57 109.80 55 700.20 1 409.60 2.53% 49 140.70 7 969.10 16.22%
31.07.2011 55 700.20 54 031.80 1 668.40 3.09% 47 765.80 7 934.40 16.61%
30.06.2011 54 031.80 51 321.50 2 710.30 5.28% 49 639.60 4 392.20 8.85%
31.05.2011 51 321.50 50 245.90 1 075.60 2.14% 48 309.00 3 012.50 6.24%
30.04.2011 50 245.90 50 839.30 - 593.40 -1.17% 48 521.70 1 724.20 3.55%
31.03.2011 50 839.30 50 426.80 412.50 0.82% 47 368.30 3 471.00 7.33%
28.02.2011 50 426.80 49 861.60 565.20 1.13% 47 895.60 2 531.20 5.28%
31.01.2011 49 861.60 51 086.00 -1 224.40 -2.40% 48 532.00 1 329.60 2.74%
31.12.2010 51 086.00 51 283.70 - 197.70 -0.39% 47 849.10 3 236.90 6.76%
30.11.2010 51 283.70 50 124.70 1 159.00 2.31% 46 588.30 4 695.40 10.08%
31.10.2010 50 124.70 49 187.90 936.80 1.90% 47 041.90 3 082.80 6.55%
30.09.2010 49 187.90 49 140.70 47.20 0.10% 44 849.00 4 338.90 9.67%
31.08.2010 49 140.70 47 765.80 1 374.90 2.88% 46 231.40 2 909.30 6.29%
31.07.2010 47 765.80 49 639.60 -1 873.80 -3.77% 46 066.30 1 699.50 3.69%
30.06.2010 49 639.60 48 309.00 1 330.60 2.75% 46 146.90 3 492.70 7.57%
31.05.2010 48 309.00 48 521.70 - 212.70 -0.44% 48 390.40 -81.40 -0.17%
30.04.2010 48 521.70 47 368.30 1 153.40 2.43% 49 526.40 -1 004.70 -2.03%
31.03.2010 47 368.30 47 895.60 - 527.30 -1.10% 52 000.00 -4 631.70 -8.91%
28.02.2010 47 895.60 48 532.00 - 636.40 -1.31% 54 597.80 -6 702.20 -12.28%
31.01.2010 48 532.00 47 849.10 682.90 1.43% 54 421.30 -5 889.30 -10.82%
31.12.2009 47 849.10 46 588.30 1 260.80 2.71% 60 119.70 -12 270.60 -20.41%
30.11.2009 46 588.30 47 041.90 - 453.60 -0.96% 57 688.40 -11 100.10 -19.24%
31.10.2009 47 041.90 44 849.00 2 192.90 4.89% 56 172.50 -9 130.60 -16.25%
30.09.2009 44 849.00 46 231.40 -1 382.40 -2.99% 55 878.40 -11 029.40 -19.74%
31.08.2009 46 231.40 46 066.30 165.10 0.36% 55 172.60 -8 941.20 -16.21%
31.07.2009 46 066.30 46 146.90 -80.60 -0.17% 52 808.70 -6 742.40 -12.77%
30.06.2009 46 146.90 48 390.40 -2 243.50 -4.64% 52 233.30 -6 086.40 -11.65%
31.05.2009 48 390.40 49 526.40 -1 136.00 -2.29% 54 704.80 -6 314.40 -11.54%
30.04.2009 49 526.40 52 000.00 -2 473.60 -4.76% 52 369.50 -2 843.10 -5.43%
31.03.2009 52 000.00 54 597.80 -2 597.80 -4.76% 50 919.00 1 081.00 2.12%
28.02.2009 54 597.80 54 421.30 176.50 0.32% 50 328.10 4 269.70 8.48%
31.01.2009 54 421.30 60 119.70 -5 698.40 -9.48% 51 647.20 2 774.10 5.37%
31.12.2008 60 119.70 57 688.40 2 431.30 4.21% 48 407.50 11 712.20 24.20%
30.11.2008 57 688.40 56 172.50 1 515.90 2.70% 48 599.70 9 088.70 18.70%
31.10.2008 56 172.50 55 878.40 294.10 0.53% 47 304.40 8 868.10 18.75%
30.09.2008 55 878.40 55 172.60 705.80 1.28% 47 755.80 8 122.60 17.01%
31.08.2008 55 172.60 52 808.70 2 363.90 4.48% 49 901.80 5 270.80 10.56%
31.07.2008 52 808.70 52 233.30 575.40 1.10% 48 631.20 4 177.50 8.59%
30.06.2008 52 233.30 54 704.80 -2 471.50 -4.52% 48 030.80 4 202.50 8.75%
31.05.2008 54 704.80 52 369.50 2 335.30 4.46% 45 921.70 8 783.10 19.13%
30.04.2008 52 369.50 50 919.00 1 450.50 2.85% 45 148.70 7 220.80 15.99%
31.03.2008 50 919.00 50 328.10 590.90 1.17% 45 080.90 5 838.10 12.95%
29.02.2008 50 328.10 51 647.20 -1 319.10 -2.55% 43 403.20 6 924.90 15.95%
31.01.2008 51 647.20 48 407.50 3 239.70 6.69% 42 777.20 8 870.00 20.74%
31.12.2007 48 407.50 48 599.70 - 192.20 -0.40% 40 885.50 7 522.00 18.40%
30.11.2007 48 599.70 47 304.40 1 295.30 2.74% 41 041.50 7 558.20 18.42%
31.10.2007 47 304.40 47 755.80 - 451.40 -0.95% 41 646.30 5 658.10 13.59%
30.09.2007 47 755.80 49 901.80 -2 146.00 -4.30% 40 170.70 7 585.10 18.88%
31.08.2007 49 901.80 48 631.20 1 270.60 2.61% 39 170.80 10 731.00 27.40%
31.07.2007 48 631.20 48 030.80 600.40 1.25% 38 672.60 9 958.60 25.75%
30.06.2007 48 030.80 45 921.70 2 109.10 4.59% 38 524.30 9 506.50 24.68%
31.05.2007 45 921.70 45 148.70 773.00 1.71% 36 951.90 8 969.80 24.27%
30.04.2007 45 148.70 45 080.90 67.80 0.15% 35 786.20 9 362.50 26.16%
31.03.2007 45 080.90 43 403.20 1 677.70 3.87% 35 707.30 9 373.60 26.25%
28.02.2007 43 403.20 42 777.20 626.00 1.46% 34 477.50 8 925.70 25.89%
31.01.2007 42 777.20 40 885.50 1 891.70 4.63% 34 299.60 8 477.60 24.72%
31.12.2006 40 885.50 41 041.50 - 156.00 -0.38% 32 961.40 7 924.10 24.04%
30.11.2006 41 041.50 41 646.30 - 604.80 -1.45% 30 234.20 10 807.30 35.75%
31.10.2006 41 646.30 40 170.70 1 475.60 3.67% 32 020.20 9 626.10 30.06%
30.09.2006 40 170.70 39 170.80 999.90 2.55% 32 960.10 7 210.60 21.88%
31.08.2006 39 170.80 38 672.60 498.20 1.29% 33 173.30 5 997.50 18.08%
31.07.2006 38 672.60 38 524.30 148.30 0.38% 33 045.40 5 627.20 17.03%
30.06.2006 38 524.30 36 951.90 1 572.40 4.26% 32 968.60 5 555.70 16.85%
31.05.2006 36 951.90 35 786.20 1 165.70 3.26% 33 257.30 3 694.60 11.11%
30.04.2006 35 786.20 35 707.30 78.90 0.22% 33 326.40 2 459.80 7.38%
31.03.2006 35 707.30 34 477.50 1 229.80 3.57% 32 753.40 2 953.90 9.02%
28.02.2006 34 477.50 34 299.60 177.90 0.52% 32 198.30 2 279.20 7.08%
31.01.2006 34 299.60 32 961.40 1 338.20 4.06% 32 256.40 2 043.20 6.33%
31.12.2005 32 961.40 30 234.20 2 727.20 9.02% 30 753.40 2 208.00 7.18%
30.11.2005 30 234.20 32 020.20 -1 786.00 -5.58% 30 739.50 - 505.30 -1.64%
31.10.2005 32 020.20 32 960.10 - 939.90 -2.85% 30 812.70 1 207.50 3.92%
30.09.2005 32 960.10 33 173.30 - 213.20 -0.64% 31 257.50 1 702.60 5.45%
31.08.2005 33 173.30 33 045.40 127.90 0.39% 31 520.30 1 653.00 5.24%
31.07.2005 33 045.40 32 968.60 76.80 0.23% 31 375.30 1 670.10 5.32%
30.06.2005 32 968.60 33 257.30 - 288.70 -0.87% 29 726.00 3 242.60 10.91%
31.05.2005 33 257.30 33 326.40 -69.10 -0.21% 28 933.90 4 323.40 14.94%
30.04.2005 33 326.40 32 753.40 573.00 1.75% 28 380.60 4 945.80 17.43%
31.03.2005 32 753.40 32 198.30 555.10 1.72% 25 119.00 7 634.40 30.39%
28.02.2005 32 198.30 32 256.40 -58.10 -0.18% 24 660.20 7 538.10 30.57%
31.01.2005 32 256.40 30 753.40 1 503.00 4.89% 25 574.60 6 681.80 26.13%
31.12.2004 30 753.40 30 739.50 13.90 0.05% 24 580.10 6 173.30 25.11%
30.11.2004 30 739.50 30 812.70 -73.20 -0.24% 25 078.70 5 660.80 22.57%
31.10.2004 30 812.70 31 257.50 - 444.80 -1.42% 22 950.90 7 861.80 34.25%
30.09.2004 31 257.50 31 520.30 - 262.80 -0.83% 23 433.50 7 824.00 33.39%
31.08.2004 31 520.30 31 375.30 145.00 0.46% 24 212.80 7 307.50 30.18%
31.07.2004 31 375.30 29 726.00 1 649.30 5.55% 23 736.20 7 639.10 32.18%
30.06.2004 29 726.00 28 933.90 792.10 2.74% 23 174.20 6 551.80 28.27%
31.05.2004 28 933.90 28 380.60 553.30 1.95% 22 616.50 6 317.40 27.93%
30.04.2004 28 380.60 25 119.00 3 261.60 12.98% 23 322.00 5 058.60 21.69%
31.03.2004 25 119.00 24 660.20 458.80 1.86% 24 057.30 1 061.70 4.41%
29.02.2004 24 660.20 25 574.60 - 914.40 -3.58% 23 731.70 928.50 3.91%
31.01.2004 25 574.60 24 580.10 994.50 4.05% 24 126.40 1 448.20 6.00%
31.12.2003 24 580.10 25 078.70 - 498.60 -1.99% 24 714.10 - 134.00 -0.54%
30.11.2003 25 078.70 22 950.90 2 127.80 9.27% 21 743.80 3 334.90 15.34%
31.10.2003 22 950.90 23 433.50 - 482.60 -2.06% 21 221.00 1 729.90 8.15%
30.09.2003 23 433.50 24 212.80 - 779.30 -3.22% 20 804.80 2 628.70 12.63%
31.08.2003 24 212.80 23 736.20 476.60 2.01% 20 950.00 3 262.80 15.57%
31.07.2003 23 736.20 23 174.20 562.00 2.43% 22 079.70 1 656.50 7.50%
30.06.2003 23 174.20 22 616.50 557.70 2.47% 21 004.90 2 169.30 10.33%
31.05.2003 22 616.50 23 322.00 - 705.50 -3.02% 21 572.40 1 044.10 4.84%
30.04.2003 23 322.00 24 057.30 - 735.30 -3.06% 21 855.40 1 466.60 6.71%
31.03.2003 24 057.30 23 731.70 325.60 1.37% 22 764.00 1 293.30 5.68%
28.02.2003 23 731.70 24 126.40 - 394.70 -1.64% 23 299.30 432.40 1.86%
31.01.2003 24 126.40 24 714.10 - 587.70 -2.38% 23 127.90 998.50 4.32%
31.12.2002 24 714.10 21 743.80 2 970.30 13.66% 23 269.70 1 444.40 6.21%
30.11.2002 21 743.80 21 221.00 522.80 2.46% 24 369.20 -2 625.40 -10.77%
31.10.2002 21 221.00 20 804.80 416.20 2.00% 24 935.70 -3 714.70 -14.90%
30.09.2002 20 804.80 20 950.00 - 145.20 -0.69% 26 446.30 -5 641.50 -21.33%
31.08.2002 20 950.00 22 079.70 -1 129.70 -5.12% 25 741.90 -4 791.90 -18.62%
31.07.2002 22 079.70 21 004.90 1 074.80 5.12% 24 870.40 -2 790.70 -11.22%
30.06.2002 21 004.90 21 572.40 - 567.50 -2.63% 24 431.30 -3 426.40 -14.02%
31.05.2002 21 572.40 21 855.40 - 283.00 -1.29% 24 004.00 -2 431.60 -10.13%
30.04.2002 21 855.40 22 764.00 - 908.60 -3.99% 24 190.30 -2 334.90 -9.65%
31.03.2002 22 764.00 23 299.30 - 535.30 -2.30% 24 101.40 -1 337.40 -5.55%
28.02.2002 23 299.30 23 127.90 171.40 0.74% 25 308.70 -2 009.40 -7.94%
31.01.2002 23 127.90 23 269.70 - 141.80 -0.61% 23 927.70 - 799.80 -3.34%
31.12.2001 23 269.70 24 369.20 -1 099.50 -4.51% 23 834.60 - 564.90 -2.37%
30.11.2001 24 369.20 24 935.70 - 566.50 -2.27% 22 361.60 2 007.60 8.98%
31.10.2001 24 935.70 26 446.30 -1 510.60 -5.71% 22 267.70 2 668.00 11.98%
30.09.2001 26 446.30 25 741.90 704.40 2.74% 22 561.20 3 885.10 17.22%
31.08.2001 25 741.90 24 870.40 871.50 3.50% 22 573.30 3 168.60 14.04%
31.07.2001 24 870.40 24 431.30 439.10 1.80% 21 518.20 3 352.20 15.58%
30.06.2001 24 431.30 24 004.00 427.30 1.78% 21 462.20 2 969.10 13.83%
31.05.2001 24 004.00 24 190.30 - 186.30 -0.77% 21 065.60 2 938.40 13.95%
30.04.2001 24 190.30 24 101.40 88.90 0.37% 20 536.30 3 654.00 17.79%
31.03.2001 24 101.40 25 308.70 -1 207.30 -4.77% 20 313.50 3 787.90 18.65%
28.02.2001 25 308.70 23 927.70 1 381.00 5.77% 19 759.30 5 549.40 28.09%
31.01.2001 23 927.70 23 834.60 93.10 0.39% 21 508.10 2 419.60 11.25%
31.12.2000 23 834.60 22 361.60 1 473.00 6.59% - - -
30.11.2000 22 361.60 22 267.70 93.90 0.42% - - -
31.10.2000 22 267.70 22 561.20 - 293.50 -1.30% - - -
30.09.2000 22 561.20 22 573.30 -12.10 -0.05% - - -
31.08.2000 22 573.30 21 518.20 1 055.10 4.90% - - -
31.07.2000 21 518.20 21 462.20 56.00 0.26% - - -
30.06.2000 21 462.20 21 065.60 396.60 1.88% - - -
31.05.2000 21 065.60 20 536.30 529.30 2.58% - - -
30.04.2000 20 536.30 20 313.50 222.80 1.10% - - -
31.03.2000 20 313.50 19 759.30 554.20 2.80% - - -
29.02.2000 19 759.30 21 508.10 -1 748.80 -8.13% - - -
31.01.2000 21 508.10 - - - - - -

Graf jako obrázek

ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
Činnosti v oblasti nemovitostí (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
Činnosti v oblasti nemovitostí (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup bytových nemovitostí - celkem (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost do 1 roku včetně (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost nad 5 let (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
Čistá zahraniční aktiva - roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky (Aktiva, hlavní položky, celkem)
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky (Aktiva, hlavní položky, celkem)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.