Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Klientské úvěry podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1162)
- Klientské vklady podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1167)
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle druhu - Úsporné vklady
- Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle druhu - Vklady ve stavebním spoření
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
- Neživotní pojištění podle odvětví
- Životní pojištění podle odvětví
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle druhu - Ostatní vklady a přijaté úvěry
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, Standardní, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Všechny cizí měny, Sledované, Stav (zůstatek)

Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna) - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ODVĚTVÍ CELKEM 530 952.90 523 457.40 1.43% 471 923.70 12.51%
UK2 A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 1 177.20 1 173.20 0.34% 2 027.10 -41.93%
UK3 B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 14 421.40 14 435.90 -0.10% 16 489.00 -12.54%
UK4 C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 105 642.50 102 905.50 2.66% 91 780.10 15.10%
UK5 D,E. VÝR.A ROZVOD ELEKT.,PLYNU,TEPLA,VZDUCHU,VODY;ODPADNÍ VODY 68 830.40 68 094.50 1.08% 73 456.10 -6.30%
UK6 F. STAVEBNICTVÍ 8 629.70 8 621.80 0.09% 12 945.80 -33.34%
UK7 G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 24 170.50 23 960.10 0.88% 26 819.30 -9.88%
UK8 H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 11 501.20 11 459.10 0.37% 8 801.60 30.67%
UK9 I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ 3 888.20 3 847.20 1.07% 3 727.40 4.31%
UK10 K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 91 976.60 93 775.80 -1.92% 73 199.30 25.65%
UK11 L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 127 259.60 123 381.80 3.14% 95 795.80 32.84%
UK12 M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI 29 917.60 29 206.10 2.44% 21 433.80 39.58%
UK13 O. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 27 389.80 27 225.40 0.60% 30 260.20 -9.49%
UK14 P. VZDĚLÁVÁNÍ 24.60 24.80 -0.81% 13.80 78.26%
UK15 Q. ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 2 497.50 2 513.50 -0.64% 2 944.50 -15.18%
UK16 R,S. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI 8 371.10 8 526.10 -1.82% 7 201.10 16.25%
UK17 T. ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. 2 986.20 2 935.10 1.74% 2 956.00 1.02%
UK18 U. ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ 2 293.30 1 396.20 64.25% 2 027.90 13.09%

ODVĚTVÍ CELKEM

ObdobíHodnota
30.11.2015 530 952.90
31.10.2015 523 457.40
30.09.2015 514 629.30
31.08.2015 495 202.50
31.07.2015 495 479.90
30.06.2015 479 793.80
31.05.2015 481 407.20
30.04.2015 484 507.30
31.03.2015 484 627.70
28.02.2015 483 159.20
Další »
ODVĚTVÍ  CELKEM,Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

ObdobíHodnota
30.11.2015 1 177.20
31.10.2015 1 173.20
30.09.2015 1 192.60
31.08.2015 1 180.40
31.07.2015 1 262.00
30.06.2015 1 238.30
31.05.2015 1 196.80
30.04.2015 1 278.40
31.03.2015 1 532.40
28.02.2015 1 599.00
Další »
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ,Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ

ObdobíHodnota
30.11.2015 14 421.40
31.10.2015 14 435.90
30.09.2015 15 030.70
31.08.2015 14 327.30
31.07.2015 13 817.90
30.06.2015 11 122.60
31.05.2015 11 092.30
30.04.2015 10 645.20
31.03.2015 11 219.60
28.02.2015 11 678.90
Další »
TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ,Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

ObdobíHodnota
30.11.2015 105 642.50
31.10.2015 102 905.50
30.09.2015 100 910.60
31.08.2015 100 748.30
31.07.2015 101 018.40
30.06.2015 102 114.70
31.05.2015 100 940.80
30.04.2015 101 251.80
31.03.2015 101 735.10
28.02.2015 101 068.40
Další »
ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL,Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

VÝR.A ROZVOD ELEKT.,PLYNU,TEPLA,VZDUCHU,VODY;ODPADNÍ VODY

ObdobíHodnota
30.11.2015 68 830.40
31.10.2015 68 094.50
30.09.2015 70 513.10
31.08.2015 70 381.80
31.07.2015 70 733.70
30.06.2015 70 986.40
31.05.2015 72 619.00
30.04.2015 73 918.50
31.03.2015 73 920.40
28.02.2015 74 288.30
Další »
VÝR.A ROZVOD ELEKT.,PLYNU,TEPLA,VZDUCHU,VODY;ODPADNÍ VODY,Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

STAVEBNICTVÍ

ObdobíHodnota
30.11.2015 8 629.70
31.10.2015 8 621.80
30.09.2015 8 307.40
31.08.2015 8 337.50
31.07.2015 9 574.80
30.06.2015 9 485.40
31.05.2015 10 011.80
30.04.2015 9 708.70
31.03.2015 10 088.60
28.02.2015 12 258.50
Další »
STAVEBNICTVÍ,Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL

ObdobíHodnota
30.11.2015 24 170.50
31.10.2015 23 960.10
30.09.2015 24 612.70
31.08.2015 27 220.30
31.07.2015 27 974.70
30.06.2015 26 314.80
31.05.2015 28 002.80
30.04.2015 27 929.90
31.03.2015 27 878.40
28.02.2015 28 498.40
Další »
VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL,Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

ObdobíHodnota
30.11.2015 11 501.20
31.10.2015 11 459.10
30.09.2015 11 503.70
31.08.2015 11 392.90
31.07.2015 11 047.70
30.06.2015 9 309.90
31.05.2015 10 684.10
30.04.2015 10 465.60
31.03.2015 10 298.70
28.02.2015 10 041.00
Další »
DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ,Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ

ObdobíHodnota
30.11.2015 3 888.20
31.10.2015 3 847.20
30.09.2015 3 838.00
31.08.2015 3 876.60
31.07.2015 3 906.30
30.06.2015 3 983.40
31.05.2015 4 109.20
30.04.2015 4 076.70
31.03.2015 4 057.90
28.02.2015 4 032.90
Další »
UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ,Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ

ObdobíHodnota
30.11.2015 91 976.60
31.10.2015 93 775.80
30.09.2015 90 812.00
31.08.2015 77 831.10
31.07.2015 77 146.30
30.06.2015 76 159.70
31.05.2015 75 010.90
30.04.2015 76 283.20
31.03.2015 72 973.70
28.02.2015 71 457.70
Další »
PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ,Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ

ObdobíHodnota
30.11.2015 127 259.60
31.10.2015 123 381.80
30.09.2015 115 109.00
31.08.2015 109 530.70
31.07.2015 107 157.70
30.06.2015 102 334.80
31.05.2015 100 973.50
30.04.2015 101 322.10
31.03.2015 102 282.70
28.02.2015 99 221.50
Další »
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ,Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI

ObdobíHodnota
30.11.2015 29 917.60
31.10.2015 29 206.10
30.09.2015 28 191.60
31.08.2015 27 976.10
31.07.2015 29 516.50
30.06.2015 22 519.10
31.05.2015 22 653.40
30.04.2015 23 398.50
31.03.2015 23 119.60
28.02.2015 23 862.60
Další »
M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI,Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

ObdobíHodnota
30.11.2015 27 389.80
31.10.2015 27 225.40
30.09.2015 28 001.40
31.08.2015 27 819.10
31.07.2015 27 710.70
30.06.2015 28 464.80
31.05.2015 28 635.00
30.04.2015 28 769.40
31.03.2015 29 471.80
28.02.2015 29 320.80
Další »
VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ,Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

VZDĚLÁVÁNÍ

ObdobíHodnota
31.07.2015 24.60
30.06.2015 24.80
31.05.2015 21.40
30.04.2015 12.00
31.03.2015 60.70
28.02.2015 60.40
31.01.2015 61.50
31.12.2014 61.40
30.11.2014 58.40
31.10.2014 33.70
Další »
VZDĚLÁVÁNÍ,Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

ObdobíHodnota
30.11.2015 2 497.50
31.10.2015 2 513.50
30.09.2015 2 539.50
31.08.2015 2 564.00
31.07.2015 2 498.50
30.06.2015 2 512.90
31.05.2015 2 573.20
30.04.2015 2 278.40
31.03.2015 2 766.80
28.02.2015 2 778.10
Další »
ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE,Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI

ObdobíHodnota
30.11.2015 8 371.10
31.10.2015 8 526.10
30.09.2015 9 209.30
31.08.2015 7 086.90
31.07.2015 7 133.50
30.06.2015 8 605.50
31.05.2015 7 884.60
30.04.2015 8 167.60
31.03.2015 8 985.90
28.02.2015 8 896.90
Další »
KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI,Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ.

ObdobíHodnota
30.11.2015 2 986.20
31.10.2015 2 935.10
30.09.2015 2 789.90
31.08.2015 2 746.10
31.07.2015 2 734.70
30.06.2015 2 730.20
31.05.2015 2 520.90
30.04.2015 2 600.60
31.03.2015 2 603.10
28.02.2015 2 520.60
Další »
ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ.,Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ

ObdobíHodnota
30.11.2015 2 293.30
31.10.2015 1 396.20
30.09.2015 2 067.50
31.08.2015 2 183.20
31.07.2015 2 221.90
30.06.2015 1 886.30
31.05.2015 2 477.30
30.04.2015 2 400.60
31.03.2015 1 632.40
28.02.2015 1 574.70
Další »
ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ,Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna) (Podle odvětvového hlediska)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Loans to non-financial corporations broken down by industry - CZ-NACE rev. 2 (Levels)
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr -od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - nad 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.