Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost do 1 roku - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost do 1 roku v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky, CZK
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Do 1 roku včetně, CZK
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Do 1 roku včetně
31.12.2023 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Masttrichtský dluh, Všechny původní splatnosti se zbývající splatností nad 1 rok a do 5 let, Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
31.12.2023 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Masttrichtský dluh, Všechny původní splatnosti s dlouhodobou zbývající splatností (nad 1 rok), Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
31.12.2023 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Masttrichtský dluh, Všechny původní splatnosti s krátkodobou zbývající splatností (do 1 roku), Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na spotřebu
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na bydlení
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Ostatní
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na spotřebu
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na bydlení
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Ostatní
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok do 5 let včetně
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok do 5 let včetně
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Měsíční míry růstu, Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok do 5 let včetně
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Roční míry růstu, Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok do 5 let včetně
31.05.2024 Výnosy státních dluhopisů: Měsíční, Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 2 roky, měsíční průměr
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok, CZK
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok

Graf hodnot, Úvěry domácnostem (stavy) - CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost do 1 roku - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.06.2019 15 569.00
Max 31.03.2015 34 938.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 17 152.00 16 953.00 199.00 1.17% 15 984.00 1 168.00 7.31%
31.03.2023 16 953.00 15 941.00 1 012.00 6.35% 16 340.00 613.00 3.75%
31.12.2022 15 941.00 15 910.00 31.00 0.19% 16 615.00 - 674.00 -4.06%
30.09.2022 15 910.00 15 984.00 -74.00 -0.46% 17 203.00 -1 293.00 -7.52%
30.06.2022 15 984.00 16 340.00 - 356.00 -2.18% 17 318.00 -1 334.00 -7.70%
31.03.2022 16 340.00 16 615.00 - 275.00 -1.66% 17 377.00 -1 037.00 -5.97%
31.12.2021 16 615.00 17 203.00 - 588.00 -3.42% 17 488.00 - 873.00 -4.99%
30.09.2021 17 203.00 17 318.00 - 115.00 -0.66% 18 159.00 - 956.00 -5.26%
30.06.2021 17 318.00 17 377.00 -59.00 -0.34% 18 365.00 -1 047.00 -5.70%
31.03.2021 17 377.00 17 488.00 - 111.00 -0.63% 15 961.00 1 416.00 8.87%
31.12.2020 17 488.00 18 159.00 - 671.00 -3.70% 15 943.00 1 545.00 9.69%
30.09.2020 18 159.00 18 365.00 - 206.00 -1.12% 15 570.00 2 589.00 16.63%
30.06.2020 18 365.00 15 961.00 2 404.00 15.06% 15 569.00 2 796.00 17.96%
31.03.2020 15 961.00 15 943.00 18.00 0.11% 16 141.00 - 180.00 -1.12%
31.12.2019 15 943.00 15 570.00 373.00 2.40% 16 976.00 -1 033.00 -6.08%
30.09.2019 15 570.00 15 569.00 1.00 0.01% 18 922.00 -3 352.00 -17.71%
30.06.2019 15 569.00 16 141.00 - 572.00 -3.54% 19 170.00 -3 601.00 -18.78%
31.03.2019 16 141.00 16 976.00 - 835.00 -4.92% 19 408.00 -3 267.00 -16.83%
31.12.2018 16 976.00 18 922.00 -1 946.00 -10.28% 20 329.00 -3 353.00 -16.49%
30.09.2018 18 922.00 19 170.00 - 248.00 -1.29% 26 508.00 -7 586.00 -28.62%
30.06.2018 19 170.00 19 408.00 - 238.00 -1.23% 27 349.00 -8 179.00 -29.91%
31.03.2018 19 408.00 20 329.00 - 921.00 -4.53% 27 536.00 -8 128.00 -29.52%
31.12.2017 20 329.00 26 508.00 -6 179.00 -23.31% 28 520.00 -8 191.00 -28.72%
30.09.2017 26 508.00 27 349.00 - 841.00 -3.08% 29 324.00 -2 816.00 -9.60%
30.06.2017 27 349.00 27 536.00 - 187.00 -0.68% 29 668.00 -2 319.00 -7.82%
31.03.2017 27 536.00 28 520.00 - 984.00 -3.45% 30 241.00 -2 705.00 -8.94%
31.12.2016 28 520.00 29 324.00 - 804.00 -2.74% 32 669.00 -4 149.00 -12.70%
30.09.2016 29 324.00 29 668.00 - 344.00 -1.16% 33 681.00 -4 357.00 -12.94%
30.06.2016 29 668.00 30 241.00 - 573.00 -1.89% 34 011.00 -4 343.00 -12.77%
31.03.2016 30 241.00 32 669.00 -2 428.00 -7.43% 34 938.00 -4 697.00 -13.44%
31.12.2015 32 669.00 33 681.00 -1 012.00 -3.00% 30 910.00 1 759.00 5.69%
30.09.2015 33 681.00 34 011.00 - 330.00 -0.97% 31 728.00 1 953.00 6.16%
30.06.2015 34 011.00 34 938.00 - 927.00 -2.65% 30 921.00 3 090.00 9.99%
31.03.2015 34 938.00 30 910.00 4 028.00 13.03% 27 914.00 7 024.00 25.16%
31.12.2014 30 910.00 31 728.00 - 818.00 -2.58% 27 783.00 3 127.00 11.26%
30.09.2014 31 728.00 30 921.00 807.00 2.61% 27 002.00 4 726.00 17.50%
30.06.2014 30 921.00 27 914.00 3 007.00 10.77% 26 689.00 4 232.00 15.86%
31.03.2014 27 914.00 27 783.00 131.00 0.47% 26 079.00 1 835.00 7.04%
31.12.2013 27 783.00 27 002.00 781.00 2.89% 24 597.00 3 186.00 12.95%
30.09.2013 27 002.00 26 689.00 313.00 1.17% 24 123.00 2 879.00 11.93%
30.06.2013 26 689.00 26 079.00 610.00 2.34% 26 097.00 592.00 2.27%
31.03.2013 26 079.00 24 597.00 1 482.00 6.03% 25 761.00 318.00 1.23%
31.12.2012 24 597.00 24 123.00 474.00 1.96% 23 863.00 734.00 3.08%
30.09.2012 24 123.00 26 097.00 -1 974.00 -7.56% 30 243.00 -6 120.00 -20.24%
30.06.2012 26 097.00 25 761.00 336.00 1.30% 30 063.00 -3 966.00 -13.19%
31.03.2012 25 761.00 23 863.00 1 898.00 7.95% 30 145.00 -4 384.00 -14.54%
31.12.2011 23 863.00 30 243.00 -6 380.00 -21.10% 30 334.00 -6 471.00 -21.33%
30.09.2011 30 243.00 30 063.00 180.00 0.60% 29 775.00 468.00 1.57%
30.06.2011 30 063.00 30 145.00 -82.00 -0.27% 25 696.00 4 367.00 16.99%
31.03.2011 30 145.00 30 334.00 - 189.00 -0.62% 21 819.00 8 326.00 38.16%
31.12.2010 30 334.00 29 775.00 559.00 1.88% - - -
30.09.2010 29 775.00 25 696.00 4 079.00 15.87% - - -
30.06.2010 25 696.00 21 819.00 3 877.00 17.77% - - -
31.03.2010 21 819.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost do 1 roku - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost do 1 roku (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost do 1 roku (Úvěry nefinančním podnikům (stavy) - CZK)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Non-financial corporations - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - consumer credit - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - consumer credit - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.