Úvěry domácnostem (stavy) - CZK (Úvěry poskytnuté měnovými finančními institucemi podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Úvěry domácnostem (stavy) - CZK (Úvěry poskytnuté měnovými finančními institucemi podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), CZK
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok, CZK
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), CZK
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Do 1 roku včetně, CZK
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, CZK
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Do 1 roku včetně, CZK
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky, CZK
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11)
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Do 1 roku včetně
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Do 1 roku včetně
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti - obyvatelstvo, Stavební spoření, CZK
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, CZK
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), CZK

Úvěry domácnostem (stavy) - CZK - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Domácnosti - celkem 2 200 381.00 2 152 949.00 2.20% 2 094 430.00 5.06%
UK2 Původní splatnost do 1 roku a neterminováno 33 494.00 32 051.00 4.50% 31 319.00 6.94%
UK3 Původní splatnost nad 1 rok - celkem 2 166 886.00 2 120 898.00 2.17% 2 063 112.00 5.03%
UK4 Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost do 1 roku 17 152.00 16 953.00 1.17% 15 984.00 7.31%
UK5 Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating 1 999.00 2 103.00 -4.95% 4 512.00 -55.70%
UK6 Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok (do 2 let) 14 547.00 14 341.00 1.44% 13 499.00 7.76%
UK7 Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating 203 962.00 207 047.00 -1.49% 201 930.00 1.01%
UK8 Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok do 2 let 188 328.00 181 702.00 3.65% 189 404.00 -0.57%
UK9 Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a prenastavení úrokové sazby nad 2 roky 1 740 899.00 1 698 752.00 2.48% 1 637 783.00 6.30%

Domácnosti - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2023 2 200 381.00
31.03.2023 2 152 949.00
31.12.2022 2 138 474.00
30.09.2022 2 118 607.00
30.06.2022 2 094 430.00
31.03.2022 2 080 883.00
31.12.2021 2 043 715.00
30.09.2021 1 991 050.00
30.06.2021 1 936 368.00
31.03.2021 1 887 426.00
Další »
Domácnosti - celkem,Úvěry domácnostem (stavy) - CZK

Původní splatnost do 1 roku a neterminováno

ObdobíHodnota
30.06.2023 33 494.00
31.03.2023 32 051.00
31.12.2022 31 795.00
30.09.2022 30 751.00
30.06.2022 31 319.00
31.03.2022 31 328.00
31.12.2021 32 831.00
30.09.2021 31 883.00
30.06.2021 31 425.00
31.03.2021 31 084.00
Další »
Původní splatnost do 1 roku a neterminováno,Úvěry domácnostem (stavy) - CZK

Původní splatnost nad 1 rok - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2023 2 166 886.00
31.03.2023 2 120 898.00
31.12.2022 2 106 678.00
30.09.2022 2 087 856.00
30.06.2022 2 063 112.00
31.03.2022 2 049 555.00
31.12.2021 2 010 884.00
30.09.2021 1 959 167.00
30.06.2021 1 904 943.00
31.03.2021 1 856 342.00
Další »
Původní splatnost nad 1 rok - celkem,Úvěry domácnostem (stavy) - CZK

Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost do 1 roku

ObdobíHodnota
30.06.2023 17 152.00
31.03.2023 16 953.00
31.12.2022 15 941.00
30.09.2022 15 910.00
30.06.2022 15 984.00
31.03.2022 16 340.00
31.12.2021 16 615.00
30.09.2021 17 203.00
30.06.2021 17 318.00
31.03.2021 17 377.00
Další »
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost do 1 roku,Úvěry domácnostem (stavy) - CZK

Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating

ObdobíHodnota
30.06.2023 1 999.00
31.03.2023 2 103.00
31.12.2022 2 815.00
30.09.2022 2 195.00
30.06.2022 4 512.00
31.03.2022 4 728.00
31.12.2021 5 137.00
30.09.2021 5 143.00
30.06.2021 5 035.00
31.03.2021 4 924.00
Další »
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating,Úvěry domácnostem (stavy) - CZK

Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok (do 2 let)

ObdobíHodnota
30.06.2023 14 547.00
31.03.2023 14 341.00
31.12.2022 15 683.00
30.09.2022 15 715.00
30.06.2022 13 499.00
31.03.2022 13 559.00
31.12.2021 13 896.00
30.09.2021 14 404.00
30.06.2021 14 865.00
31.03.2021 15 386.00
Další »
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok (do 2 let),Úvěry domácnostem (stavy) - CZK

Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating

ObdobíHodnota
30.06.2023 203 962.00
31.03.2023 207 047.00
31.12.2022 212 816.00
30.09.2022 208 361.00
30.06.2022 201 930.00
31.03.2022 204 209.00
31.12.2021 206 138.00
30.09.2021 208 421.00
30.06.2021 211 554.00
31.03.2021 214 618.00
Další »
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating,Úvěry domácnostem (stavy) - CZK

Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok do 2 let

ObdobíHodnota
30.06.2023 188 328.00
31.03.2023 181 702.00
31.12.2022 178 635.00
30.09.2022 183 940.00
30.06.2022 189 404.00
31.03.2022 202 194.00
31.12.2021 213 440.00
30.09.2021 215 620.00
30.06.2021 215 050.00
31.03.2021 220 923.00
Další »
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok do 2 let,Úvěry domácnostem (stavy) - CZK

Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a prenastavení úrokové sazby nad 2 roky

ObdobíHodnota
30.06.2023 1 740 899.00
31.03.2023 1 698 752.00
31.12.2022 1 680 789.00
30.09.2022 1 661 735.00
30.06.2022 1 637 783.00
31.03.2022 1 608 524.00
31.12.2021 1 555 659.00
30.09.2021 1 498 377.00
30.06.2021 1 441 121.00
31.03.2021 1 383 114.00
Další »
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a prenastavení úrokové sazby nad 2 roky,Úvěry domácnostem (stavy) - CZK

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Úvěry domácnostem (stavy) - CZK (Úvěry poskytnuté měnovými finančními institucemi podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr -od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - nad 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.