Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky, CZK
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Do 1 roku včetně, CZK
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Do 1 roku včetně
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok, CZK
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, CZK
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Do 1 roku včetně, CZK
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Do 1 roku včetně
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 1 rok do 2 let
31.12.2023 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Čtvrtletní, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 1 rok do 2 let
31.12.2022 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Masttrichtský dluh, Všechny původní splatnosti se zbývající splatností nad 1 rok a do 5 let, Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
31.12.2022 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Masttrichtský dluh z toho pohyblivá úroková sazba (GFS koncept), Dlouhodobá původní splatnost (nad 1 rok), Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 1 rok do 2 let
31.12.2023 Úvěry hypoteční: Čtvrtletní, Stav (zůstatek), Úrokové sazby, Nad 1 rok a do 5 let včetně
31.12.2023 Úvěry hypoteční: Čtvrtletní, Nový obchod, Úrokové sazby, Nad 1 rok a do 5 let včetně
31.12.2023 Úvěry hypoteční: Čtvrtletní, Nový obchod, Úrokové sazby, Floating a do 1 roku včetně
31.12.2023 Úvěry hypoteční: Čtvrtletní, Stav (zůstatek), Úrokové sazby, Floating a do 1 roku včetně

Graf hodnot, Úvěry domácnostem (stavy) - CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.03.2015 187 432.00
Max 31.12.2013 347 794.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 203 962.00 207 047.00 -3 085.00 -1.49% 201 930.00 2 032.00 1.01%
31.03.2023 207 047.00 212 816.00 -5 769.00 -2.71% 204 209.00 2 838.00 1.39%
31.12.2022 212 816.00 208 361.00 4 455.00 2.14% 206 138.00 6 678.00 3.24%
30.09.2022 208 361.00 201 930.00 6 431.00 3.18% 208 421.00 -60.00 -0.03%
30.06.2022 201 930.00 204 209.00 -2 279.00 -1.12% 211 554.00 -9 624.00 -4.55%
31.03.2022 204 209.00 206 138.00 -1 929.00 -0.94% 214 618.00 -10 409.00 -4.85%
31.12.2021 206 138.00 208 421.00 -2 283.00 -1.10% 215 705.00 -9 567.00 -4.44%
30.09.2021 208 421.00 211 554.00 -3 133.00 -1.48% 220 599.00 -12 178.00 -5.52%
30.06.2021 211 554.00 214 618.00 -3 064.00 -1.43% 238 331.00 -26 777.00 -11.24%
31.03.2021 214 618.00 215 705.00 -1 087.00 -0.50% 230 503.00 -15 885.00 -6.89%
31.12.2020 215 705.00 220 599.00 -4 894.00 -2.22% 218 549.00 -2 844.00 -1.30%
30.09.2020 220 599.00 238 331.00 -17 732.00 -7.44% 215 035.00 5 564.00 2.59%
30.06.2020 238 331.00 230 503.00 7 828.00 3.40% 211 872.00 26 459.00 12.49%
31.03.2020 230 503.00 218 549.00 11 954.00 5.47% 205 170.00 25 333.00 12.35%
31.12.2019 218 549.00 215 035.00 3 514.00 1.63% 200 903.00 17 646.00 8.78%
30.09.2019 215 035.00 211 872.00 3 163.00 1.49% 203 239.00 11 796.00 5.80%
30.06.2019 211 872.00 205 170.00 6 702.00 3.27% 207 934.00 3 938.00 1.89%
31.03.2019 205 170.00 200 903.00 4 267.00 2.12% 216 522.00 -11 352.00 -5.24%
31.12.2018 200 903.00 203 239.00 -2 336.00 -1.15% 225 430.00 -24 527.00 -10.88%
30.09.2018 203 239.00 207 934.00 -4 695.00 -2.26% 236 034.00 -32 795.00 -13.89%
30.06.2018 207 934.00 216 522.00 -8 588.00 -3.97% 228 905.00 -20 971.00 -9.16%
31.03.2018 216 522.00 225 430.00 -8 908.00 -3.95% 217 943.00 -1 421.00 -0.65%
31.12.2017 225 430.00 236 034.00 -10 604.00 -4.49% 216 714.00 8 716.00 4.02%
30.09.2017 236 034.00 228 905.00 7 129.00 3.11% 215 278.00 20 756.00 9.64%
30.06.2017 228 905.00 217 943.00 10 962.00 5.03% 213 641.00 15 264.00 7.14%
31.03.2017 217 943.00 216 714.00 1 229.00 0.57% 211 530.00 6 413.00 3.03%
31.12.2016 216 714.00 215 278.00 1 436.00 0.67% 198 751.00 17 963.00 9.04%
30.09.2016 215 278.00 213 641.00 1 637.00 0.77% 188 047.00 27 231.00 14.48%
30.06.2016 213 641.00 211 530.00 2 111.00 1.00% 192 857.00 20 784.00 10.78%
31.03.2016 211 530.00 198 751.00 12 779.00 6.43% 187 432.00 24 098.00 12.86%
31.12.2015 198 751.00 188 047.00 10 704.00 5.69% 200 045.00 -1 294.00 -0.65%
30.09.2015 188 047.00 192 857.00 -4 810.00 -2.49% 203 459.00 -15 412.00 -7.57%
30.06.2015 192 857.00 187 432.00 5 425.00 2.89% 205 051.00 -12 194.00 -5.95%
31.03.2015 187 432.00 200 045.00 -12 613.00 -6.30% 206 133.00 -18 701.00 -9.07%
31.12.2014 200 045.00 203 459.00 -3 414.00 -1.68% 347 794.00 - 147 749.00 -42.48%
30.09.2014 203 459.00 205 051.00 -1 592.00 -0.78% 345 610.00 - 142 151.00 -41.13%
30.06.2014 205 051.00 206 133.00 -1 082.00 -0.52% 346 084.00 - 141 033.00 -40.75%
31.03.2014 206 133.00 347 794.00 - 141 661.00 -40.73% 344 830.00 - 138 697.00 -40.22%
31.12.2013 347 794.00 345 610.00 2 184.00 0.63% 333 594.00 14 200.00 4.26%
30.09.2013 345 610.00 346 084.00 - 474.00 -0.14% 327 545.00 18 065.00 5.52%
30.06.2013 346 084.00 344 830.00 1 254.00 0.36% 312 065.00 34 019.00 10.90%
31.03.2013 344 830.00 333 594.00 11 236.00 3.37% 295 058.00 49 772.00 16.87%
31.12.2012 333 594.00 327 545.00 6 049.00 1.85% 277 125.00 56 469.00 20.38%
30.09.2012 327 545.00 312 065.00 15 480.00 4.96% 266 683.00 60 862.00 22.82%
30.06.2012 312 065.00 295 058.00 17 007.00 5.76% 259 487.00 52 578.00 20.26%
31.03.2012 295 058.00 277 125.00 17 933.00 6.47% 257 204.00 37 854.00 14.72%
31.12.2011 277 125.00 266 683.00 10 442.00 3.92% 255 783.00 21 342.00 8.34%
30.09.2011 266 683.00 259 487.00 7 196.00 2.77% 255 778.00 10 905.00 4.26%
30.06.2011 259 487.00 257 204.00 2 283.00 0.89% 264 509.00 -5 022.00 -1.90%
31.03.2011 257 204.00 255 783.00 1 421.00 0.56% 268 104.00 -10 900.00 -4.07%
31.12.2010 255 783.00 255 778.00 5.00 0.00% - - -
30.09.2010 255 778.00 264 509.00 -8 731.00 -3.30% - - -
30.06.2010 264 509.00 268 104.00 -3 595.00 -1.34% - - -
31.03.2010 268 104.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating (Úvěry nefinančním podnikům (stavy) - CZK)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M3 - Debt securities up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.