Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok (do 2 let) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok (do 2 let) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Do 1 roku včetně
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 1 rok do 2 let
31.12.2023 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Čtvrtletní, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 1 rok do 2 let
31.12.2023 Úvěry hypoteční: Čtvrtletní, Stav (zůstatek), Úrokové sazby, Nad 1 rok a do 5 let včetně
31.12.2023 Úvěry hypoteční: Čtvrtletní, Nový obchod, Úrokové sazby, Nad 1 rok a do 5 let včetně
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně, Celkem, Termínované vklady celkem
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 1 rok do 2 let
31.12.2022 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Masttrichtský dluh, Všechny původní splatnosti se zbývající splatností nad 1 rok a do 5 let, Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně, Celkem, Termínované vklady celkem
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok
31.12.2023 Úvěry hypoteční: Čtvrtletní, Nový obchod, Objemy, Nad 1 rok a do 5 let včetně
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Malé a střední banky, Stav (zůstatek)
31.12.2023 Úvěry hypoteční: Čtvrtletní, Stav (zůstatek), Objemy, Nad 1 rok a do 5 let včetně
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na spotřebu
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na bydlení
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Ostatní
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na spotřebu
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na bydlení

Graf hodnot, Úvěry domácnostem (stavy) - CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok (do 2 let) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2017 25 543.00
Min 31.03.2010 11 995.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 14 547.00 14 341.00 206.00 1.44% 13 499.00 1 048.00 7.76%
31.03.2023 14 341.00 15 683.00 -1 342.00 -8.56% 13 559.00 782.00 5.77%
31.12.2022 15 683.00 15 715.00 -32.00 -0.20% 13 896.00 1 787.00 12.86%
30.09.2022 15 715.00 13 499.00 2 216.00 16.42% 14 404.00 1 311.00 9.10%
30.06.2022 13 499.00 13 559.00 -60.00 -0.44% 14 865.00 -1 366.00 -9.19%
31.03.2022 13 559.00 13 896.00 - 337.00 -2.43% 15 386.00 -1 827.00 -11.87%
31.12.2021 13 896.00 14 404.00 - 508.00 -3.53% 15 906.00 -2 010.00 -12.64%
30.09.2021 14 404.00 14 865.00 - 461.00 -3.10% 15 825.00 -1 421.00 -8.98%
30.06.2021 14 865.00 15 386.00 - 521.00 -3.39% 15 662.00 - 797.00 -5.09%
31.03.2021 15 386.00 15 906.00 - 520.00 -3.27% 16 030.00 - 644.00 -4.02%
31.12.2020 15 906.00 15 825.00 81.00 0.51% 16 114.00 - 208.00 -1.29%
30.09.2020 15 825.00 15 662.00 163.00 1.04% 16 751.00 - 926.00 -5.53%
30.06.2020 15 662.00 16 030.00 - 368.00 -2.30% 19 202.00 -3 540.00 -18.44%
31.03.2020 16 030.00 16 114.00 -84.00 -0.52% 19 061.00 -3 031.00 -15.90%
31.12.2019 16 114.00 16 751.00 - 637.00 -3.80% 19 083.00 -2 969.00 -15.56%
30.09.2019 16 751.00 19 202.00 -2 451.00 -12.76% 18 616.00 -1 865.00 -10.02%
30.06.2019 19 202.00 19 061.00 141.00 0.74% 18 820.00 382.00 2.03%
31.03.2019 19 061.00 19 083.00 -22.00 -0.12% 18 716.00 345.00 1.84%
31.12.2018 19 083.00 18 616.00 467.00 2.51% 18 382.00 701.00 3.81%
30.09.2018 18 616.00 18 820.00 - 204.00 -1.08% 25 543.00 -6 927.00 -27.12%
30.06.2018 18 820.00 18 716.00 104.00 0.56% 24 793.00 -5 973.00 -24.09%
31.03.2018 18 716.00 18 382.00 334.00 1.82% 23 552.00 -4 836.00 -20.53%
31.12.2017 18 382.00 25 543.00 -7 161.00 -28.04% 23 126.00 -4 744.00 -20.51%
30.09.2017 25 543.00 24 793.00 750.00 3.02% 21 294.00 4 249.00 19.95%
30.06.2017 24 793.00 23 552.00 1 241.00 5.27% 18 449.00 6 344.00 34.39%
31.03.2017 23 552.00 23 126.00 426.00 1.84% 17 806.00 5 746.00 32.27%
31.12.2016 23 126.00 21 294.00 1 832.00 8.60% 17 332.00 5 794.00 33.43%
30.09.2016 21 294.00 18 449.00 2 845.00 15.42% 17 394.00 3 900.00 22.42%
30.06.2016 18 449.00 17 806.00 643.00 3.61% 17 071.00 1 378.00 8.07%
31.03.2016 17 806.00 17 332.00 474.00 2.73% 16 215.00 1 591.00 9.81%
31.12.2015 17 332.00 17 394.00 -62.00 -0.36% 17 487.00 - 155.00 -0.89%
30.09.2015 17 394.00 17 071.00 323.00 1.89% 17 564.00 - 170.00 -0.97%
30.06.2015 17 071.00 16 215.00 856.00 5.28% 17 656.00 - 585.00 -3.31%
31.03.2015 16 215.00 17 487.00 -1 272.00 -7.27% 17 278.00 -1 063.00 -6.15%
31.12.2014 17 487.00 17 564.00 -77.00 -0.44% 16 827.00 660.00 3.92%
30.09.2014 17 564.00 17 656.00 -92.00 -0.52% 16 592.00 972.00 5.86%
30.06.2014 17 656.00 17 278.00 378.00 2.19% 16 191.00 1 465.00 9.05%
31.03.2014 17 278.00 16 827.00 451.00 2.68% 15 484.00 1 794.00 11.59%
31.12.2013 16 827.00 16 592.00 235.00 1.42% 14 505.00 2 322.00 16.01%
30.09.2013 16 592.00 16 191.00 401.00 2.48% 13 428.00 3 164.00 23.56%
30.06.2013 16 191.00 15 484.00 707.00 4.57% 14 401.00 1 790.00 12.43%
31.03.2013 15 484.00 14 505.00 979.00 6.75% 14 053.00 1 431.00 10.18%
31.12.2012 14 505.00 13 428.00 1 077.00 8.02% 12 663.00 1 842.00 14.55%
30.09.2012 13 428.00 14 401.00 - 973.00 -6.76% 12 344.00 1 084.00 8.78%
30.06.2012 14 401.00 14 053.00 348.00 2.48% 12 525.00 1 876.00 14.98%
31.03.2012 14 053.00 12 663.00 1 390.00 10.98% 12 716.00 1 337.00 10.51%
31.12.2011 12 663.00 12 344.00 319.00 2.58% 15 171.00 -2 508.00 -16.53%
30.09.2011 12 344.00 12 525.00 - 181.00 -1.45% 15 526.00 -3 182.00 -20.49%
30.06.2011 12 525.00 12 716.00 - 191.00 -1.50% 14 294.00 -1 769.00 -12.38%
31.03.2011 12 716.00 15 171.00 -2 455.00 -16.18% 11 995.00 721.00 6.01%
31.12.2010 15 171.00 15 526.00 - 355.00 -2.29% - - -
30.09.2010 15 526.00 14 294.00 1 232.00 8.62% - - -
30.06.2010 14 294.00 11 995.00 2 299.00 19.17% - - -
31.03.2010 11 995.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok (do 2 let) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok (do 2 let) (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok (do 2 let) (Úvěry nefinančním podnikům (stavy) - CZK)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M3 - Debt securities up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.