Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Do 1 roku včetně
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 1 rok do 2 let
31.12.2023 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Čtvrtletní, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 1 rok do 2 let
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně
31.12.2023 Úvěry hypoteční: Čtvrtletní, Nový obchod, Úrokové sazby, Nad 1 rok a do 5 let včetně
31.12.2023 Úvěry hypoteční: Čtvrtletní, Stav (zůstatek), Úrokové sazby, Nad 1 rok a do 5 let včetně
31.12.2022 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Masttrichtský dluh, Všechny původní splatnosti se zbývající splatností nad 1 rok a do 5 let, Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Do 1 roku včetně
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 1 rok do 2 let
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na spotřebu
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na bydlení
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Ostatní
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na spotřebu
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na bydlení
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Ostatní
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně, Celkem, Termínované vklady celkem
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok do 5 let včetně

Graf hodnot, Úvěry domácnostem (stavy) - CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.06.2023 1 999.00
Max 30.06.2012 8 049.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 1 999.00 2 103.00 - 104.00 -4.95% 4 512.00 -2 513.00 -55.70%
31.03.2023 2 103.00 2 815.00 - 712.00 -25.29% 4 728.00 -2 625.00 -55.52%
31.12.2022 2 815.00 2 195.00 620.00 28.25% 5 137.00 -2 322.00 -45.20%
30.09.2022 2 195.00 4 512.00 -2 317.00 -51.35% 5 143.00 -2 948.00 -57.32%
30.06.2022 4 512.00 4 728.00 - 216.00 -4.57% 5 035.00 - 523.00 -10.39%
31.03.2022 4 728.00 5 137.00 - 409.00 -7.96% 4 924.00 - 196.00 -3.98%
31.12.2021 5 137.00 5 143.00 -6.00 -0.12% 5 155.00 -18.00 -0.35%
30.09.2021 5 143.00 5 035.00 108.00 2.14% 5 613.00 - 470.00 -8.37%
30.06.2021 5 035.00 4 924.00 111.00 2.25% 5 785.00 - 750.00 -12.96%
31.03.2021 4 924.00 5 155.00 - 231.00 -4.48% 5 904.00 - 980.00 -16.60%
31.12.2020 5 155.00 5 613.00 - 458.00 -8.16% 6 429.00 -1 274.00 -19.82%
30.09.2020 5 613.00 5 785.00 - 172.00 -2.97% 5 666.00 -53.00 -0.94%
30.06.2020 5 785.00 5 904.00 - 119.00 -2.02% 5 654.00 131.00 2.32%
31.03.2020 5 904.00 6 429.00 - 525.00 -8.17% 5 437.00 467.00 8.59%
31.12.2019 6 429.00 5 666.00 763.00 13.47% 5 431.00 998.00 18.38%
30.09.2019 5 666.00 5 654.00 12.00 0.21% 5 381.00 285.00 5.30%
30.06.2019 5 654.00 5 437.00 217.00 3.99% 5 084.00 570.00 11.21%
31.03.2019 5 437.00 5 431.00 6.00 0.11% 5 001.00 436.00 8.72%
31.12.2018 5 431.00 5 381.00 50.00 0.93% 5 111.00 320.00 6.26%
30.09.2018 5 381.00 5 084.00 297.00 5.84% 5 032.00 349.00 6.94%
30.06.2018 5 084.00 5 001.00 83.00 1.66% 4 971.00 113.00 2.27%
31.03.2018 5 001.00 5 111.00 - 110.00 -2.15% 4 803.00 198.00 4.12%
31.12.2017 5 111.00 5 032.00 79.00 1.57% 5 324.00 - 213.00 -4.00%
30.09.2017 5 032.00 4 971.00 61.00 1.23% 5 156.00 - 124.00 -2.40%
30.06.2017 4 971.00 4 803.00 168.00 3.50% 5 321.00 - 350.00 -6.58%
31.03.2017 4 803.00 5 324.00 - 521.00 -9.79% 5 342.00 - 539.00 -10.09%
31.12.2016 5 324.00 5 156.00 168.00 3.26% 5 010.00 314.00 6.27%
30.09.2016 5 156.00 5 321.00 - 165.00 -3.10% 5 266.00 - 110.00 -2.09%
30.06.2016 5 321.00 5 342.00 -21.00 -0.39% 5 306.00 15.00 0.28%
31.03.2016 5 342.00 5 010.00 332.00 6.63% 5 413.00 -71.00 -1.31%
31.12.2015 5 010.00 5 266.00 - 256.00 -4.86% 5 513.00 - 503.00 -9.12%
30.09.2015 5 266.00 5 306.00 -40.00 -0.75% 5 599.00 - 333.00 -5.95%
30.06.2015 5 306.00 5 413.00 - 107.00 -1.98% 5 653.00 - 347.00 -6.14%
31.03.2015 5 413.00 5 513.00 - 100.00 -1.81% 5 844.00 - 431.00 -7.38%
31.12.2014 5 513.00 5 599.00 -86.00 -1.54% 6 599.00 -1 086.00 -16.46%
30.09.2014 5 599.00 5 653.00 -54.00 -0.96% 6 753.00 -1 154.00 -17.09%
30.06.2014 5 653.00 5 844.00 - 191.00 -3.27% 6 775.00 -1 122.00 -16.56%
31.03.2014 5 844.00 6 599.00 - 755.00 -11.44% 6 911.00 -1 067.00 -15.44%
31.12.2013 6 599.00 6 753.00 - 154.00 -2.28% 7 797.00 -1 198.00 -15.36%
30.09.2013 6 753.00 6 775.00 -22.00 -0.32% 7 544.00 - 791.00 -10.49%
30.06.2013 6 775.00 6 911.00 - 136.00 -1.97% 8 049.00 -1 274.00 -15.83%
31.03.2013 6 911.00 7 797.00 - 886.00 -11.36% 7 837.00 - 926.00 -11.82%
31.12.2012 7 797.00 7 544.00 253.00 3.35% 7 884.00 -87.00 -1.10%
30.09.2012 7 544.00 8 049.00 - 505.00 -6.27% 7 677.00 - 133.00 -1.73%
30.06.2012 8 049.00 7 837.00 212.00 2.71% 8 020.00 29.00 0.36%
31.03.2012 7 837.00 7 884.00 -47.00 -0.60% 7 488.00 349.00 4.66%
31.12.2011 7 884.00 7 677.00 207.00 2.70% 7 779.00 105.00 1.35%
30.09.2011 7 677.00 8 020.00 - 343.00 -4.28% 7 624.00 53.00 0.70%
30.06.2011 8 020.00 7 488.00 532.00 7.10% 7 391.00 629.00 8.51%
31.03.2011 7 488.00 7 779.00 - 291.00 -3.74% 6 996.00 492.00 7.03%
31.12.2010 7 779.00 7 624.00 155.00 2.03% - - -
30.09.2010 7 624.00 7 391.00 233.00 3.15% - - -
30.06.2010 7 391.00 6 996.00 395.00 5.65% - - -
31.03.2010 6 996.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating (Úvěry nefinančním podnikům (stavy) - CZK)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M3 - Debt securities up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.