Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a prenastavení úrokové sazby nad 2 roky - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a prenastavení úrokové sazby nad 2 roky v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky, CZK
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Do 1 roku včetně
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Do 1 roku včetně, CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 1 rok do 2 let
31.12.2023 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Čtvrtletní, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 1 rok do 2 let
31.12.2023 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Čtvrtletní, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 2 roky
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 2 roky
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 2 roky
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 2 roky
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok, CZK
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, CZK
31.03.2024 Výnosy státních dluhopisů: Měsíční, Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 2 roky, měsíční průměr
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 1 rok do 2 let
31.12.2022 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Masttrichtský dluh z toho pohyblivá úroková sazba (GFS koncept), Dlouhodobá původní splatnost (nad 1 rok), Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 2 roky

Graf hodnot, Úvěry domácnostem (stavy) - CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a prenastavení úrokové sazby nad 2 roky - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2023 1 740 899.00
Min 31.03.2010 561 112.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 1 740 899.00 1 698 752.00 42 147.00 2.48% 1 637 783.00 103 116.00 6.30%
31.03.2023 1 698 752.00 1 680 789.00 17 963.00 1.07% 1 608 524.00 90 228.00 5.61%
31.12.2022 1 680 789.00 1 661 735.00 19 054.00 1.15% 1 555 659.00 125 130.00 8.04%
30.09.2022 1 661 735.00 1 637 783.00 23 952.00 1.46% 1 498 377.00 163 358.00 10.90%
30.06.2022 1 637 783.00 1 608 524.00 29 259.00 1.82% 1 441 121.00 196 662.00 13.65%
31.03.2022 1 608 524.00 1 555 659.00 52 865.00 3.40% 1 383 114.00 225 410.00 16.30%
31.12.2021 1 555 659.00 1 498 377.00 57 282.00 3.82% 1 346 873.00 208 786.00 15.50%
30.09.2021 1 498 377.00 1 441 121.00 57 256.00 3.97% 1 309 399.00 188 978.00 14.43%
30.06.2021 1 441 121.00 1 383 114.00 58 007.00 4.19% 1 263 235.00 177 886.00 14.08%
31.03.2021 1 383 114.00 1 346 873.00 36 241.00 2.69% 1 254 166.00 128 948.00 10.28%
31.12.2020 1 346 873.00 1 309 399.00 37 474.00 2.86% 1 244 926.00 101 947.00 8.19%
30.09.2020 1 309 399.00 1 263 235.00 46 164.00 3.65% 1 222 224.00 87 175.00 7.13%
30.06.2020 1 263 235.00 1 254 166.00 9 069.00 0.72% 1 192 002.00 71 233.00 5.98%
31.03.2020 1 254 166.00 1 244 926.00 9 240.00 0.74% 1 170 318.00 83 848.00 7.16%
31.12.2019 1 244 926.00 1 222 224.00 22 702.00 1.86% 1 159 770.00 85 156.00 7.34%
30.09.2019 1 222 224.00 1 192 002.00 30 222.00 2.54% 1 132 844.00 89 380.00 7.89%
30.06.2019 1 192 002.00 1 170 318.00 21 684.00 1.85% 1 103 294.00 88 708.00 8.04%
31.03.2019 1 170 318.00 1 159 770.00 10 548.00 0.91% 1 067 343.00 102 975.00 9.65%
31.12.2018 1 159 770.00 1 132 844.00 26 926.00 2.38% 1 041 376.00 118 394.00 11.37%
30.09.2018 1 132 844.00 1 103 294.00 29 550.00 2.68% 990 405.00 142 439.00 14.38%
30.06.2018 1 103 294.00 1 067 343.00 35 951.00 3.37% 963 781.00 139 513.00 14.48%
31.03.2018 1 067 343.00 1 041 376.00 25 967.00 2.49% 932 376.00 134 967.00 14.48%
31.12.2017 1 041 376.00 990 405.00 50 971.00 5.15% 904 908.00 136 468.00 15.08%
30.09.2017 990 405.00 963 781.00 26 624.00 2.76% 868 516.00 121 889.00 14.03%
30.06.2017 963 781.00 932 376.00 31 405.00 3.37% 851 804.00 111 977.00 13.15%
31.03.2017 932 376.00 904 908.00 27 468.00 3.04% 836 657.00 95 719.00 11.44%
31.12.2016 904 908.00 868 516.00 36 392.00 4.19% 854 344.00 50 564.00 5.92%
30.09.2016 868 516.00 851 804.00 16 712.00 1.96% 845 278.00 23 238.00 2.75%
30.06.2016 851 804.00 836 657.00 15 147.00 1.81% 821 060.00 30 744.00 3.74%
31.03.2016 836 657.00 854 344.00 -17 687.00 -2.07% 802 925.00 33 732.00 4.20%
31.12.2015 854 344.00 845 278.00 9 066.00 1.07% 794 642.00 59 702.00 7.51%
30.09.2015 845 278.00 821 060.00 24 218.00 2.95% 803 443.00 41 835.00 5.21%
30.06.2015 821 060.00 802 925.00 18 135.00 2.26% 791 597.00 29 463.00 3.72%
31.03.2015 802 925.00 794 642.00 8 283.00 1.04% 781 086.00 21 839.00 2.80%
31.12.2014 794 642.00 803 443.00 -8 801.00 -1.10% 652 687.00 141 955.00 21.75%
30.09.2014 803 443.00 791 597.00 11 846.00 1.50% 639 916.00 163 527.00 25.55%
30.06.2014 791 597.00 781 086.00 10 511.00 1.35% 621 688.00 169 909.00 27.33%
31.03.2014 781 086.00 652 687.00 128 399.00 19.67% 608 510.00 172 576.00 28.36%
31.12.2013 652 687.00 639 916.00 12 771.00 2.00% 611 865.00 40 822.00 6.67%
30.09.2013 639 916.00 621 688.00 18 228.00 2.93% 593 204.00 46 712.00 7.87%
30.06.2013 621 688.00 608 510.00 13 178.00 2.17% 588 300.00 33 388.00 5.68%
31.03.2013 608 510.00 611 865.00 -3 355.00 -0.55% 587 321.00 21 189.00 3.61%
31.12.2012 611 865.00 593 204.00 18 661.00 3.15% 611 407.00 458.00 0.07%
30.09.2012 593 204.00 588 300.00 4 904.00 0.83% 602 832.00 -9 628.00 -1.60%
30.06.2012 588 300.00 587 321.00 979.00 0.17% 608 517.00 -20 217.00 -3.32%
31.03.2012 587 321.00 611 407.00 -24 086.00 -3.94% 611 555.00 -24 234.00 -3.96%
31.12.2011 611 407.00 602 832.00 8 575.00 1.42% 615 382.00 -3 975.00 -0.65%
30.09.2011 602 832.00 608 517.00 -5 685.00 -0.93% 605 885.00 -3 053.00 -0.50%
30.06.2011 608 517.00 611 555.00 -3 038.00 -0.50% 578 973.00 29 544.00 5.10%
31.03.2011 611 555.00 615 382.00 -3 827.00 -0.62% 561 112.00 50 443.00 8.99%
31.12.2010 615 382.00 605 885.00 9 497.00 1.57% - - -
30.09.2010 605 885.00 578 973.00 26 912.00 4.65% - - -
30.06.2010 578 973.00 561 112.00 17 861.00 3.18% - - -
31.03.2010 561 112.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a prenastavení úrokové sazby nad 2 roky - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a prenastavení úrokové sazby nad 2 roky (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby nad 2 roky (Úvěry nefinančním podnikům (stavy) - CZK)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M3 - Debt securities up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.