Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby nad 2 roky - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby nad 2 roky v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Do 1 roku včetně
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 1 rok do 2 let
31.12.2023 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Čtvrtletní, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 1 rok do 2 let
31.03.2024 Výnosy státních dluhopisů: Měsíční, Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 2 roky, měsíční průměr
31.12.2023 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Čtvrtletní, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 2 roky
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 2 roky
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 2 roky
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 2 roky
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 1 rok do 2 let
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Do 1 roku včetně
31.12.2022 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Masttrichtský dluh z toho pohyblivá úroková sazba (GFS koncept), Dlouhodobá původní splatnost (nad 1 rok), Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
31.12.2022 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Masttrichtský dluh, Všechny původní splatnosti se zbývající splatností nad 1 rok a do 5 let, Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
31.12.2022 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Masttrichtský dluh, Všechny původní splatnosti s dlouhodobou zbývající splatností (nad 1 rok), Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 2 roky

Graf hodnot, Úvěry nefinančním podnikům (stavy) - CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby nad 2 roky - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2022 173 105.00
Min 31.03.2015 71 030.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 159 665.00 158 886.00 779.00 0.49% 165 915.00 -6 250.00 -3.77%
31.03.2023 158 886.00 161 385.00 -2 499.00 -1.55% 173 105.00 -14 219.00 -8.21%
31.12.2022 161 385.00 163 036.00 -1 651.00 -1.01% 168 569.00 -7 184.00 -4.26%
30.09.2022 163 036.00 165 915.00 -2 879.00 -1.74% 166 237.00 -3 201.00 -1.93%
30.06.2022 165 915.00 173 105.00 -7 190.00 -4.15% 162 010.00 3 905.00 2.41%
31.03.2022 173 105.00 168 569.00 4 536.00 2.69% 159 779.00 13 326.00 8.34%
31.12.2021 168 569.00 166 237.00 2 332.00 1.40% 154 861.00 13 708.00 8.85%
30.09.2021 166 237.00 162 010.00 4 227.00 2.61% 153 494.00 12 743.00 8.30%
30.06.2021 162 010.00 159 779.00 2 231.00 1.40% 157 519.00 4 491.00 2.85%
31.03.2021 159 779.00 154 861.00 4 918.00 3.18% 155 921.00 3 858.00 2.47%
31.12.2020 154 861.00 153 494.00 1 367.00 0.89% 150 695.00 4 166.00 2.76%
30.09.2020 153 494.00 157 519.00 -4 025.00 -2.56% 149 487.00 4 007.00 2.68%
30.06.2020 157 519.00 155 921.00 1 598.00 1.02% 143 692.00 13 827.00 9.62%
31.03.2020 155 921.00 150 695.00 5 226.00 3.47% 141 874.00 14 047.00 9.90%
31.12.2019 150 695.00 149 487.00 1 208.00 0.81% 136 128.00 14 567.00 10.70%
30.09.2019 149 487.00 143 692.00 5 795.00 4.03% 135 725.00 13 762.00 10.14%
30.06.2019 143 692.00 141 874.00 1 818.00 1.28% 131 074.00 12 618.00 9.63%
31.03.2019 141 874.00 136 128.00 5 746.00 4.22% 130 559.00 11 315.00 8.67%
31.12.2018 136 128.00 135 725.00 403.00 0.30% 128 032.00 8 096.00 6.32%
30.09.2018 135 725.00 131 074.00 4 651.00 3.55% 117 776.00 17 949.00 15.24%
30.06.2018 131 074.00 130 559.00 515.00 0.39% 119 829.00 11 245.00 9.38%
31.03.2018 130 559.00 128 032.00 2 527.00 1.97% 107 148.00 23 411.00 21.85%
31.12.2017 128 032.00 117 776.00 10 256.00 8.71% 105 319.00 22 713.00 21.57%
30.09.2017 117 776.00 119 829.00 -2 053.00 -1.71% 106 342.00 11 434.00 10.75%
30.06.2017 119 829.00 107 148.00 12 681.00 11.84% 100 403.00 19 426.00 19.35%
31.03.2017 107 148.00 105 319.00 1 829.00 1.74% 98 556.00 8 592.00 8.72%
31.12.2016 105 319.00 106 342.00 -1 023.00 -0.96% 97 562.00 7 757.00 7.95%
30.09.2016 106 342.00 100 403.00 5 939.00 5.92% 89 269.00 17 073.00 19.13%
30.06.2016 100 403.00 98 556.00 1 847.00 1.87% 80 135.00 20 268.00 25.29%
31.03.2016 98 556.00 97 562.00 994.00 1.02% 71 030.00 27 526.00 38.75%
31.12.2015 97 562.00 89 269.00 8 293.00 9.29% 84 417.00 13 145.00 15.57%
30.09.2015 89 269.00 80 135.00 9 134.00 11.40% 84 613.00 4 656.00 5.50%
30.06.2015 80 135.00 71 030.00 9 105.00 12.82% 87 018.00 -6 883.00 -7.91%
31.03.2015 71 030.00 84 417.00 -13 387.00 -15.86% 87 652.00 -16 622.00 -18.96%
31.12.2014 84 417.00 84 613.00 - 196.00 -0.23% 81 148.00 3 269.00 4.03%
30.09.2014 84 613.00 87 018.00 -2 405.00 -2.76% 80 064.00 4 549.00 5.68%
30.06.2014 87 018.00 87 652.00 - 634.00 -0.72% 80 462.00 6 556.00 8.15%
31.03.2014 87 652.00 81 148.00 6 504.00 8.01% 82 757.00 4 895.00 5.91%
31.12.2013 81 148.00 80 064.00 1 084.00 1.35% 80 664.00 484.00 0.60%
30.09.2013 80 064.00 80 462.00 - 398.00 -0.49% 82 458.00 -2 394.00 -2.90%
30.06.2013 80 462.00 82 757.00 -2 295.00 -2.77% 80 835.00 - 373.00 -0.46%
31.03.2013 82 757.00 80 664.00 2 093.00 2.59% 76 387.00 6 370.00 8.34%
31.12.2012 80 664.00 82 458.00 -1 794.00 -2.18% 79 851.00 813.00 1.02%
30.09.2012 82 458.00 80 835.00 1 623.00 2.01% 77 898.00 4 560.00 5.85%
30.06.2012 80 835.00 76 387.00 4 448.00 5.82% 77 790.00 3 045.00 3.91%
31.03.2012 76 387.00 79 851.00 -3 464.00 -4.34% 76 280.00 107.00 0.14%
31.12.2011 79 851.00 77 898.00 1 953.00 2.51% 77 544.00 2 307.00 2.98%
30.09.2011 77 898.00 77 790.00 108.00 0.14% 75 578.00 2 320.00 3.07%
30.06.2011 77 790.00 76 280.00 1 510.00 1.98% 73 584.00 4 206.00 5.72%
31.03.2011 76 280.00 77 544.00 -1 264.00 -1.63% 77 890.00 -1 610.00 -2.07%
31.12.2010 77 544.00 75 578.00 1 966.00 2.60% - - -
30.09.2010 75 578.00 73 584.00 1 994.00 2.71% - - -
30.06.2010 73 584.00 77 890.00 -4 306.00 -5.53% - - -
31.03.2010 77 890.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby nad 2 roky - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a prenastavení úrokové sazby nad 2 roky (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby nad 2 roky (Úvěry nefinančním podnikům (stavy) - CZK)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M3 - Debt securities up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.