Původní splatnost do 1 roku a neterminováno - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Původní splatnost do 1 roku a neterminováno v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Masttrichtský dluh, Všechny původní splatnosti se zbývající splatností nad 1 rok a do 5 let, Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
31.12.2023 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Masttrichtský dluh, Všechny původní splatnosti s krátkodobou zbývající splatností (do 1 roku), Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129), Do 1 roku včetně
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127), Do 1 roku včetně
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Na spotřebu
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Na bydlení
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Ostatní
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na spotřebu
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na bydlení
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Ostatní
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129), Do 1 roku včetně
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127), Do 1 roku včetně
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Na spotřebu
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Na bydlení
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Ostatní
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na spotřebu
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na bydlení
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Ostatní
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Do 1 roku včetně
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok do 5 let včetně

Graf hodnot, Úvěry domácnostem (stavy) - CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Původní splatnost do 1 roku a neterminováno - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.09.2022 30 751.00
Max 31.12.2012 57 334.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 33 494.00 32 051.00 1 443.00 4.50% 31 319.00 2 175.00 6.94%
31.03.2023 32 051.00 31 795.00 256.00 0.81% 31 328.00 723.00 2.31%
31.12.2022 31 795.00 30 751.00 1 044.00 3.40% 32 831.00 -1 036.00 -3.16%
30.09.2022 30 751.00 31 319.00 - 568.00 -1.81% 31 883.00 -1 132.00 -3.55%
30.06.2022 31 319.00 31 328.00 -9.00 -0.03% 31 425.00 - 106.00 -0.34%
31.03.2022 31 328.00 32 831.00 -1 503.00 -4.58% 31 084.00 244.00 0.78%
31.12.2021 32 831.00 31 883.00 948.00 2.97% 33 409.00 - 578.00 -1.73%
30.09.2021 31 883.00 31 425.00 458.00 1.46% 34 024.00 -2 141.00 -6.29%
30.06.2021 31 425.00 31 084.00 341.00 1.10% 34 072.00 -2 647.00 -7.77%
31.03.2021 31 084.00 33 409.00 -2 325.00 -6.96% 35 292.00 -4 208.00 -11.92%
31.12.2020 33 409.00 34 024.00 - 615.00 -1.81% 37 936.00 -4 527.00 -11.93%
30.09.2020 34 024.00 34 072.00 -48.00 -0.14% 37 663.00 -3 639.00 -9.66%
30.06.2020 34 072.00 35 292.00 -1 220.00 -3.46% 37 377.00 -3 305.00 -8.84%
31.03.2020 35 292.00 37 936.00 -2 644.00 -6.97% 38 095.00 -2 803.00 -7.36%
31.12.2019 37 936.00 37 663.00 273.00 0.72% 40 689.00 -2 753.00 -6.77%
30.09.2019 37 663.00 37 377.00 286.00 0.77% 39 969.00 -2 306.00 -5.77%
30.06.2019 37 377.00 38 095.00 - 718.00 -1.88% 40 280.00 -2 903.00 -7.21%
31.03.2019 38 095.00 40 689.00 -2 594.00 -6.38% 41 813.00 -3 718.00 -8.89%
31.12.2018 40 689.00 39 969.00 720.00 1.80% 43 838.00 -3 149.00 -7.18%
30.09.2018 39 969.00 40 280.00 - 311.00 -0.77% 43 844.00 -3 875.00 -8.84%
30.06.2018 40 280.00 41 813.00 -1 533.00 -3.67% 46 028.00 -5 748.00 -12.49%
31.03.2018 41 813.00 43 838.00 -2 025.00 -4.62% 48 082.00 -6 269.00 -13.04%
31.12.2017 43 838.00 43 844.00 -6.00 -0.01% 50 202.00 -6 364.00 -12.68%
30.09.2017 43 844.00 46 028.00 -2 184.00 -4.74% 50 240.00 -6 396.00 -12.73%
30.06.2017 46 028.00 48 082.00 -2 054.00 -4.27% 50 495.00 -4 467.00 -8.85%
31.03.2017 48 082.00 50 202.00 -2 120.00 -4.22% 51 807.00 -3 725.00 -7.19%
31.12.2016 50 202.00 50 240.00 -38.00 -0.08% 56 107.00 -5 905.00 -10.52%
30.09.2016 50 240.00 50 495.00 - 255.00 -0.51% 56 552.00 -6 312.00 -11.16%
30.06.2016 50 495.00 51 807.00 -1 312.00 -2.53% 57 134.00 -6 639.00 -11.62%
31.03.2016 51 807.00 56 107.00 -4 300.00 -7.66% 46 727.00 5 080.00 10.87%
31.12.2015 56 107.00 56 552.00 - 445.00 -0.79% 47 960.00 8 147.00 16.99%
30.09.2015 56 552.00 57 134.00 - 582.00 -1.02% 49 254.00 7 298.00 14.82%
30.06.2015 57 134.00 46 727.00 10 407.00 22.27% 49 496.00 7 638.00 15.43%
31.03.2015 46 727.00 47 960.00 -1 233.00 -2.57% 53 755.00 -7 028.00 -13.07%
31.12.2014 47 960.00 49 254.00 -1 294.00 -2.63% 55 361.00 -7 401.00 -13.37%
30.09.2014 49 254.00 49 496.00 - 242.00 -0.49% 55 427.00 -6 173.00 -11.14%
30.06.2014 49 496.00 53 755.00 -4 259.00 -7.92% 54 885.00 -5 389.00 -9.82%
31.03.2014 53 755.00 55 361.00 -1 606.00 -2.90% 54 880.00 -1 125.00 -2.05%
31.12.2013 55 361.00 55 427.00 -66.00 -0.12% 57 334.00 -1 973.00 -3.44%
30.09.2013 55 427.00 54 885.00 542.00 0.99% 57 023.00 -1 596.00 -2.80%
30.06.2013 54 885.00 54 880.00 5.00 0.01% 55 579.00 - 694.00 -1.25%
31.03.2013 54 880.00 57 334.00 -2 454.00 -4.28% 55 969.00 -1 089.00 -1.95%
31.12.2012 57 334.00 57 023.00 311.00 0.55% 55 585.00 1 749.00 3.15%
30.09.2012 57 023.00 55 579.00 1 444.00 2.60% 54 967.00 2 056.00 3.74%
30.06.2012 55 579.00 55 969.00 - 390.00 -0.70% 53 407.00 2 172.00 4.07%
31.03.2012 55 969.00 55 585.00 384.00 0.69% 53 315.00 2 654.00 4.98%
31.12.2011 55 585.00 54 967.00 618.00 1.12% 52 520.00 3 065.00 5.84%
30.09.2011 54 967.00 53 407.00 1 560.00 2.92% 51 346.00 3 621.00 7.05%
30.06.2011 53 407.00 53 315.00 92.00 0.17% 45 137.00 8 270.00 18.32%
31.03.2011 53 315.00 52 520.00 795.00 1.51% 45 409.00 7 906.00 17.41%
31.12.2010 52 520.00 51 346.00 1 174.00 2.29% - - -
30.09.2010 51 346.00 45 137.00 6 209.00 13.76% - - -
30.06.2010 45 137.00 45 409.00 - 272.00 -0.60% - - -
31.03.2010 45 409.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Původní splatnost do 1 roku a neterminováno - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Původní splatnost do 1 roku a neterminováno (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost do 1 roku a neterminováno (Úvěry nefinančním podnikům (stavy) - CZK)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Non-financial corporations - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - consumer credit - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - consumer credit - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.