Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok do 2 let - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok do 2 let v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Do 1 roku včetně
31.12.2023 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Čtvrtletní, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 1 rok do 2 let
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 1 rok do 2 let
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 1 rok do 2 let
31.12.2022 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Masttrichtský dluh, Všechny původní splatnosti se zbývající splatností nad 1 rok a do 5 let, Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
31.12.2023 Úvěry hypoteční: Čtvrtletní, Stav (zůstatek), Úrokové sazby, Nad 1 rok a do 5 let včetně
31.12.2023 Úvěry hypoteční: Čtvrtletní, Nový obchod, Úrokové sazby, Nad 1 rok a do 5 let včetně
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně, Celkem, Termínované vklady celkem
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Do 1 roku včetně
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně, Celkem, Termínované vklady celkem
31.03.2024 Výnosy státních dluhopisů: Měsíční, Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 2 roky, měsíční průměr
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na spotřebu
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na bydlení
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Ostatní

Graf hodnot, Úvěry domácnostem (stavy) - CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok do 2 let - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2020 225 508.00
Min 30.09.2010 70 559.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 188 328.00 181 702.00 6 626.00 3.65% 189 404.00 -1 076.00 -0.57%
31.03.2023 181 702.00 178 635.00 3 067.00 1.72% 202 194.00 -20 492.00 -10.13%
31.12.2022 178 635.00 183 940.00 -5 305.00 -2.88% 213 440.00 -34 805.00 -16.31%
30.09.2022 183 940.00 189 404.00 -5 464.00 -2.88% 215 620.00 -31 680.00 -14.69%
30.06.2022 189 404.00 202 194.00 -12 790.00 -6.33% 215 050.00 -25 646.00 -11.93%
31.03.2022 202 194.00 213 440.00 -11 246.00 -5.27% 220 923.00 -18 729.00 -8.48%
31.12.2021 213 440.00 215 620.00 -2 180.00 -1.01% 225 508.00 -12 068.00 -5.35%
30.09.2021 215 620.00 215 050.00 570.00 0.27% 222 211.00 -6 591.00 -2.97%
30.06.2021 215 050.00 220 923.00 -5 873.00 -2.66% 216 239.00 -1 189.00 -0.55%
31.03.2021 220 923.00 225 508.00 -4 585.00 -2.03% 208 380.00 12 543.00 6.02%
31.12.2020 225 508.00 222 211.00 3 297.00 1.48% 206 564.00 18 944.00 9.17%
30.09.2020 222 211.00 216 239.00 5 972.00 2.76% 204 284.00 17 927.00 8.78%
30.06.2020 216 239.00 208 380.00 7 859.00 3.77% 206 945.00 9 294.00 4.49%
31.03.2020 208 380.00 206 564.00 1 816.00 0.88% 206 407.00 1 973.00 0.96%
31.12.2019 206 564.00 204 284.00 2 280.00 1.12% 203 701.00 2 863.00 1.41%
30.09.2019 204 284.00 206 945.00 -2 661.00 -1.29% 197 048.00 7 236.00 3.67%
30.06.2019 206 945.00 206 407.00 538.00 0.26% 190 467.00 16 478.00 8.65%
31.03.2019 206 407.00 203 701.00 2 706.00 1.33% 183 576.00 22 831.00 12.44%
31.12.2018 203 701.00 197 048.00 6 653.00 3.38% 177 187.00 26 514.00 14.96%
30.09.2018 197 048.00 190 467.00 6 581.00 3.46% 174 091.00 22 957.00 13.19%
30.06.2018 190 467.00 183 576.00 6 891.00 3.75% 178 911.00 11 556.00 6.46%
31.03.2018 183 576.00 177 187.00 6 389.00 3.61% 188 006.00 -4 430.00 -2.36%
31.12.2017 177 187.00 174 091.00 3 096.00 1.78% 196 457.00 -19 270.00 -9.81%
30.09.2017 174 091.00 178 911.00 -4 820.00 -2.69% 205 281.00 -31 190.00 -15.19%
30.06.2017 178 911.00 188 006.00 -9 095.00 -4.84% 196 299.00 -17 388.00 -8.86%
31.03.2017 188 006.00 196 457.00 -8 451.00 -4.30% 183 414.00 4 592.00 2.50%
31.12.2016 196 457.00 205 281.00 -8 824.00 -4.30% 164 708.00 31 749.00 19.28%
30.09.2016 205 281.00 196 299.00 8 982.00 4.58% 159 021.00 46 260.00 29.09%
30.06.2016 196 299.00 183 414.00 12 885.00 7.03% 156 534.00 39 765.00 25.40%
31.03.2016 183 414.00 164 708.00 18 706.00 11.36% 150 025.00 33 389.00 22.26%
31.12.2015 164 708.00 159 021.00 5 687.00 3.58% 138 743.00 25 965.00 18.71%
30.09.2015 159 021.00 156 534.00 2 487.00 1.59% 124 040.00 34 981.00 28.20%
30.06.2015 156 534.00 150 025.00 6 509.00 4.34% 118 403.00 38 131.00 32.20%
31.03.2015 150 025.00 138 743.00 11 282.00 8.13% 115 834.00 34 191.00 29.52%
31.12.2014 138 743.00 124 040.00 14 703.00 11.85% 96 746.00 41 997.00 43.41%
30.09.2014 124 040.00 118 403.00 5 637.00 4.76% 100 343.00 23 697.00 23.62%
30.06.2014 118 403.00 115 834.00 2 569.00 2.22% 103 146.00 15 257.00 14.79%
31.03.2014 115 834.00 96 746.00 19 088.00 19.73% 105 139.00 10 695.00 10.17%
31.12.2013 96 746.00 100 343.00 -3 597.00 -3.58% 111 381.00 -14 635.00 -13.14%
30.09.2013 100 343.00 103 146.00 -2 803.00 -2.72% 119 899.00 -19 556.00 -16.31%
30.06.2013 103 146.00 105 139.00 -1 993.00 -1.90% 127 273.00 -24 127.00 -18.96%
31.03.2013 105 139.00 111 381.00 -6 242.00 -5.60% 134 008.00 -28 869.00 -21.54%
31.12.2012 111 381.00 119 899.00 -8 518.00 -7.10% 127 583.00 -16 202.00 -12.70%
30.09.2012 119 899.00 127 273.00 -7 374.00 -5.79% 121 328.00 -1 429.00 -1.18%
30.06.2012 127 273.00 134 008.00 -6 735.00 -5.03% 106 482.00 20 791.00 19.53%
31.03.2012 134 008.00 127 583.00 6 425.00 5.04% 89 987.00 44 021.00 48.92%
31.12.2011 127 583.00 121 328.00 6 255.00 5.16% 78 389.00 49 194.00 62.76%
30.09.2011 121 328.00 106 482.00 14 846.00 13.94% 70 559.00 50 769.00 71.95%
30.06.2011 106 482.00 89 987.00 16 495.00 18.33% 74 232.00 32 250.00 43.44%
31.03.2011 89 987.00 78 389.00 11 598.00 14.80% 76 481.00 13 506.00 17.66%
31.12.2010 78 389.00 70 559.00 7 830.00 11.10% - - -
30.09.2010 70 559.00 74 232.00 -3 673.00 -4.95% - - -
30.06.2010 74 232.00 76 481.00 -2 249.00 -2.94% - - -
31.03.2010 76 481.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok do 2 let - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok do 2 let (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok do 2 let (Úvěry nefinančním podnikům (stavy) - CZK)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M3 - Debt securities up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.