Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok do 2 let - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok do 2 let v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Do 1 roku včetně
31.12.2023 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Čtvrtletní, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 1 rok do 2 let
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 1 rok do 2 let
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 1 rok do 2 let
31.12.2022 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Masttrichtský dluh, Všechny původní splatnosti se zbývající splatností nad 1 rok a do 5 let, Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
31.12.2023 Úvěry hypoteční: Čtvrtletní, Stav (zůstatek), Úrokové sazby, Nad 1 rok a do 5 let včetně
31.12.2023 Úvěry hypoteční: Čtvrtletní, Nový obchod, Úrokové sazby, Nad 1 rok a do 5 let včetně
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně, Celkem, Termínované vklady celkem
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Do 1 roku včetně
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně, Celkem, Termínované vklady celkem
31.03.2024 Výnosy státních dluhopisů: Měsíční, Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 2 roky, měsíční průměr
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na spotřebu
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na bydlení
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Ostatní

Graf hodnot, Úvěry nefinančním podnikům (stavy) - CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok do 2 let - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2023 17 034.00
Min 31.03.2013 4 918.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 17 034.00 16 648.00 386.00 2.32% 13 812.00 3 222.00 23.33%
31.03.2023 16 648.00 16 044.00 604.00 3.76% 12 897.00 3 751.00 29.08%
31.12.2022 16 044.00 14 639.00 1 405.00 9.60% 12 149.00 3 895.00 32.06%
30.09.2022 14 639.00 13 812.00 827.00 5.99% 12 783.00 1 856.00 14.52%
30.06.2022 13 812.00 12 897.00 915.00 7.09% 11 870.00 1 942.00 16.36%
31.03.2022 12 897.00 12 149.00 748.00 6.16% 11 567.00 1 330.00 11.50%
31.12.2021 12 149.00 12 783.00 - 634.00 -4.96% 12 819.00 - 670.00 -5.23%
30.09.2021 12 783.00 11 870.00 913.00 7.69% 12 486.00 297.00 2.38%
30.06.2021 11 870.00 11 567.00 303.00 2.62% 12 835.00 - 965.00 -7.52%
31.03.2021 11 567.00 12 819.00 -1 252.00 -9.77% 10 685.00 882.00 8.25%
31.12.2020 12 819.00 12 486.00 333.00 2.67% 10 697.00 2 122.00 19.84%
30.09.2020 12 486.00 12 835.00 - 349.00 -2.72% 10 202.00 2 284.00 22.39%
30.06.2020 12 835.00 10 685.00 2 150.00 20.12% 10 918.00 1 917.00 17.56%
31.03.2020 10 685.00 10 697.00 -12.00 -0.11% 11 132.00 - 447.00 -4.02%
31.12.2019 10 697.00 10 202.00 495.00 4.85% 10 619.00 78.00 0.73%
30.09.2019 10 202.00 10 918.00 - 716.00 -6.56% 11 153.00 - 951.00 -8.53%
30.06.2019 10 918.00 11 132.00 - 214.00 -1.92% 10 735.00 183.00 1.70%
31.03.2019 11 132.00 10 619.00 513.00 4.83% 10 588.00 544.00 5.14%
31.12.2018 10 619.00 11 153.00 - 534.00 -4.79% 13 278.00 -2 659.00 -20.03%
30.09.2018 11 153.00 10 735.00 418.00 3.89% 10 001.00 1 152.00 11.52%
30.06.2018 10 735.00 10 588.00 147.00 1.39% 10 333.00 402.00 3.89%
31.03.2018 10 588.00 13 278.00 -2 690.00 -20.26% 10 115.00 473.00 4.68%
31.12.2017 13 278.00 10 001.00 3 277.00 32.77% 11 456.00 1 822.00 15.90%
30.09.2017 10 001.00 10 333.00 - 332.00 -3.21% 9 740.00 261.00 2.68%
30.06.2017 10 333.00 10 115.00 218.00 2.16% 9 359.00 974.00 10.41%
31.03.2017 10 115.00 11 456.00 -1 341.00 -11.71% 9 736.00 379.00 3.89%
31.12.2016 11 456.00 9 740.00 1 716.00 17.62% 10 727.00 729.00 6.80%
30.09.2016 9 740.00 9 359.00 381.00 4.07% 10 278.00 - 538.00 -5.23%
30.06.2016 9 359.00 9 736.00 - 377.00 -3.87% 10 270.00 - 911.00 -8.87%
31.03.2016 9 736.00 10 727.00 - 991.00 -9.24% 9 440.00 296.00 3.14%
31.12.2015 10 727.00 10 278.00 449.00 4.37% 9 043.00 1 684.00 18.62%
30.09.2015 10 278.00 10 270.00 8.00 0.08% 8 494.00 1 784.00 21.00%
30.06.2015 10 270.00 9 440.00 830.00 8.79% 8 803.00 1 467.00 16.66%
31.03.2015 9 440.00 9 043.00 397.00 4.39% 7 666.00 1 774.00 23.14%
31.12.2014 9 043.00 8 494.00 549.00 6.46% 6 494.00 2 549.00 39.25%
30.09.2014 8 494.00 8 803.00 - 309.00 -3.51% 6 482.00 2 012.00 31.04%
30.06.2014 8 803.00 7 666.00 1 137.00 14.83% 5 199.00 3 604.00 69.32%
31.03.2014 7 666.00 6 494.00 1 172.00 18.05% 4 918.00 2 748.00 55.88%
31.12.2013 6 494.00 6 482.00 12.00 0.19% 5 099.00 1 395.00 27.36%
30.09.2013 6 482.00 5 199.00 1 283.00 24.68% 5 990.00 492.00 8.21%
30.06.2013 5 199.00 4 918.00 281.00 5.71% 6 206.00 -1 007.00 -16.23%
31.03.2013 4 918.00 5 099.00 - 181.00 -3.55% 6 799.00 -1 881.00 -27.67%
31.12.2012 5 099.00 5 990.00 - 891.00 -14.87% 6 299.00 -1 200.00 -19.05%
30.09.2012 5 990.00 6 206.00 - 216.00 -3.48% 5 927.00 63.00 1.06%
30.06.2012 6 206.00 6 799.00 - 593.00 -8.72% 6 162.00 44.00 0.71%
31.03.2012 6 799.00 6 299.00 500.00 7.94% 8 140.00 -1 341.00 -16.47%
31.12.2011 6 299.00 5 927.00 372.00 6.28% 7 867.00 -1 568.00 -19.93%
30.09.2011 5 927.00 6 162.00 - 235.00 -3.81% 7 923.00 -1 996.00 -25.19%
30.06.2011 6 162.00 8 140.00 -1 978.00 -24.30% 7 137.00 - 975.00 -13.66%
31.03.2011 8 140.00 7 867.00 273.00 3.47% 5 045.00 3 095.00 61.35%
31.12.2010 7 867.00 7 923.00 -56.00 -0.71% - - -
30.09.2010 7 923.00 7 137.00 786.00 11.01% - - -
30.06.2010 7 137.00 5 045.00 2 092.00 41.47% - - -
31.03.2010 5 045.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok do 2 let - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok do 2 let (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok do 2 let (Úvěry nefinančním podnikům (stavy) - CZK)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M3 - Debt securities up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.