TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ
- Klientské úvěry podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1162)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ, Nevýkonné, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Těžba a dobývání, Stav (zůstatek)
- Klientské vklady podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1167)
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle druhu - Úsporné vklady
- Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle druhu - Vklady ve stavebním spoření
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, EUR, B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Těžba a dobývání
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ
- Neživotní pojištění podle odvětví
- Životní pojištění podle odvětví
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ, Stav (zůstatek)

Graf hodnot, Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna) - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.10.2014 17 084.60
Min 31.07.2004 376.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2015 14 421.40 14 435.90 -14.50 -0.10% 16 489.00 -2 067.60 -12.54%
31.10.2015 14 435.90 15 030.70 - 594.80 -3.96% 17 084.60 -2 648.70 -15.50%
30.09.2015 15 030.70 14 327.30 703.40 4.91% 16 339.80 -1 309.10 -8.01%
31.08.2015 14 327.30 13 817.90 509.40 3.69% 16 045.00 -1 717.70 -10.71%
31.07.2015 13 817.90 11 122.60 2 695.30 24.23% 16 859.30 -3 041.40 -18.04%
30.06.2015 11 122.60 11 092.30 30.30 0.27% 16 764.30 -5 641.70 -33.65%
31.05.2015 11 092.30 10 645.20 447.10 4.20% 14 050.80 -2 958.50 -21.06%
30.04.2015 10 645.20 11 219.60 - 574.40 -5.12% 13 793.20 -3 148.00 -22.82%
31.03.2015 11 219.60 11 678.90 - 459.30 -3.93% 14 096.40 -2 876.80 -20.41%
28.02.2015 11 678.90 12 865.30 -1 186.40 -9.22% 14 681.20 -3 002.30 -20.45%
31.01.2015 12 865.30 13 509.70 - 644.40 -4.77% 15 439.10 -2 573.80 -16.67%
31.12.2014 13 509.70 16 489.00 -2 979.30 -18.07% 15 528.00 -2 018.30 -13.00%
30.11.2014 16 489.00 17 084.60 - 595.60 -3.49% 17 069.10 - 580.10 -3.40%
31.10.2014 17 084.60 16 339.80 744.80 4.56% 14 894.60 2 190.00 14.70%
30.09.2014 16 339.80 16 045.00 294.80 1.84% 14 744.70 1 595.10 10.82%
31.08.2014 16 045.00 16 859.30 - 814.30 -4.83% 12 720.20 3 324.80 26.14%
31.07.2014 16 859.30 16 764.30 95.00 0.57% 12 600.80 4 258.50 33.80%
30.06.2014 16 764.30 14 050.80 2 713.50 19.31% 11 696.30 5 068.00 43.33%
31.05.2014 14 050.80 13 793.20 257.60 1.87% 11 651.20 2 399.60 20.60%
30.04.2014 13 793.20 14 096.40 - 303.20 -2.15% 5 059.30 8 733.90 172.63%
31.03.2014 14 096.40 14 681.20 - 584.80 -3.98% 5 671.90 8 424.50 148.53%
28.02.2014 14 681.20 15 439.10 - 757.90 -4.91% 5 818.70 8 862.50 152.31%
31.01.2014 15 439.10 15 528.00 -88.90 -0.57% 5 877.10 9 562.00 162.70%
31.12.2013 15 528.00 17 069.10 -1 541.10 -9.03% 5 023.50 10 504.50 209.11%
30.11.2013 17 069.10 14 894.60 2 174.50 14.60% 4 636.60 12 432.50 268.14%
31.10.2013 14 894.60 14 744.70 149.90 1.02% 6 454.60 8 440.00 130.76%
30.09.2013 14 744.70 12 720.20 2 024.50 15.92% 6 503.10 8 241.60 126.73%
31.08.2013 12 720.20 12 600.80 119.40 0.95% 6 568.80 6 151.40 93.65%
31.07.2013 12 600.80 11 696.30 904.50 7.73% 6 784.70 5 816.10 85.72%
30.06.2013 11 696.30 11 651.20 45.10 0.39% 6 843.50 4 852.80 70.91%
31.05.2013 11 651.20 5 059.30 6 591.90 130.29% 11 803.90 - 152.70 -1.29%
30.04.2013 5 059.30 5 671.90 - 612.60 -10.80% 11 115.20 -6 055.90 -54.48%
31.03.2013 5 671.90 5 818.70 - 146.80 -2.52% 10 895.30 -5 223.40 -47.94%
28.02.2013 5 818.70 5 877.10 -58.40 -0.99% 12 199.80 -6 381.10 -52.30%
31.01.2013 5 877.10 5 023.50 853.60 16.99% 12 177.40 -6 300.30 -51.74%
31.12.2012 5 023.50 4 636.60 386.90 8.34% 12 692.40 -7 668.90 -60.42%
30.11.2012 4 636.60 6 454.60 -1 818.00 -28.17% 11 210.30 -6 573.70 -58.64%
31.10.2012 6 454.60 6 503.10 -48.50 -0.75% 10 145.70 -3 691.10 -36.38%
30.09.2012 6 503.10 6 568.80 -65.70 -1.00% 10 467.40 -3 964.30 -37.87%
31.08.2012 6 568.80 6 784.70 - 215.90 -3.18% 9 689.10 -3 120.30 -32.20%
31.07.2012 6 784.70 6 843.50 -58.80 -0.86% 9 806.40 -3 021.70 -30.81%
30.06.2012 6 843.50 11 803.90 -4 960.40 -42.02% 9 579.50 -2 736.00 -28.56%
31.05.2012 11 803.90 11 115.20 688.70 6.20% 9 640.00 2 163.90 22.45%
30.04.2012 11 115.20 10 895.30 219.90 2.02% 9 202.30 1 912.90 20.79%
31.03.2012 10 895.30 12 199.80 -1 304.50 -10.69% 9 322.80 1 572.50 16.87%
29.02.2012 12 199.80 12 177.40 22.40 0.18% 9 368.80 2 831.00 30.22%
31.01.2012 12 177.40 12 692.40 - 515.00 -4.06% 9 226.40 2 951.00 31.98%
31.12.2011 12 692.40 11 210.30 1 482.10 13.22% 9 448.60 3 243.80 34.33%
30.11.2011 11 210.30 10 145.70 1 064.60 10.49% 9 121.80 2 088.50 22.90%
31.10.2011 10 145.70 10 467.40 - 321.70 -3.07% 8 515.10 1 630.60 19.15%
30.09.2011 10 467.40 9 689.10 778.30 8.03% 8 253.30 2 214.10 26.83%
31.08.2011 9 689.10 9 806.40 - 117.30 -1.20% 7 953.00 1 736.10 21.83%
31.07.2011 9 806.40 9 579.50 226.90 2.37% 6 905.50 2 900.90 42.01%
30.06.2011 9 579.50 9 640.00 -60.50 -0.63% 7 360.70 2 218.80 30.14%
31.05.2011 9 640.00 9 202.30 437.70 4.76% 6 435.50 3 204.50 49.79%
30.04.2011 9 202.30 9 322.80 - 120.50 -1.29% 5 706.30 3 496.00 61.27%
31.03.2011 9 322.80 9 368.80 -46.00 -0.49% 11 887.80 -2 565.00 -21.58%
28.02.2011 9 368.80 9 226.40 142.40 1.54% 12 015.10 -2 646.30 -22.02%
31.01.2011 9 226.40 9 448.60 - 222.20 -2.35% 11 120.70 -1 894.30 -17.03%
31.12.2010 9 448.60 9 121.80 326.80 3.58% 10 017.30 - 568.70 -5.68%
30.11.2010 9 121.80 8 515.10 606.70 7.12% 9 530.60 - 408.80 -4.29%
31.10.2010 8 515.10 8 253.30 261.80 3.17% 9 386.90 - 871.80 -9.29%
30.09.2010 8 253.30 7 953.00 300.30 3.78% 8 600.80 - 347.50 -4.04%
31.08.2010 7 953.00 6 905.50 1 047.50 15.17% 8 433.50 - 480.50 -5.70%
31.07.2010 6 905.50 7 360.70 - 455.20 -6.18% 8 469.00 -1 563.50 -18.46%
30.06.2010 7 360.70 6 435.50 925.20 14.38% 8 720.50 -1 359.80 -15.59%
31.05.2010 6 435.50 5 706.30 729.20 12.78% 8 461.00 -2 025.50 -23.94%
30.04.2010 5 706.30 11 887.80 -6 181.50 -52.00% 8 329.00 -2 622.70 -31.49%
31.03.2010 11 887.80 12 015.10 - 127.30 -1.06% 7 880.90 4 006.90 50.84%
28.02.2010 12 015.10 11 120.70 894.40 8.04% 8 109.00 3 906.10 48.17%
31.01.2010 11 120.70 10 017.30 1 103.40 11.01% 8 368.60 2 752.10 32.89%
31.12.2009 10 017.30 9 530.60 486.70 5.11% 7 647.70 2 369.60 30.98%
30.11.2009 9 530.60 9 386.90 143.70 1.53% 7 188.60 2 342.00 32.58%
31.10.2009 9 386.90 8 600.80 786.10 9.14% 6 765.30 2 621.60 38.75%
30.09.2009 8 600.80 8 433.50 167.30 1.98% 6 781.70 1 819.10 26.82%
31.08.2009 8 433.50 8 469.00 -35.50 -0.42% 6 771.40 1 662.10 24.55%
31.07.2009 8 469.00 8 720.50 - 251.50 -2.88% 6 475.70 1 993.30 30.78%
30.06.2009 8 720.50 8 461.00 259.50 3.07% 6 455.50 2 265.00 35.09%
31.05.2009 8 461.00 8 329.00 132.00 1.58% 6 708.50 1 752.50 26.12%
30.04.2009 8 329.00 7 880.90 448.10 5.69% 6 772.90 1 556.10 22.98%
31.03.2009 7 880.90 8 109.00 - 228.10 -2.81% 6 766.80 1 114.10 16.46%
28.02.2009 8 109.00 8 368.60 - 259.60 -3.10% 6 673.90 1 435.10 21.50%
31.01.2009 8 368.60 7 647.70 720.90 9.43% 7 185.40 1 183.20 16.47%
31.12.2008 7 647.70 7 188.60 459.10 6.39% 7 496.80 150.90 2.01%
30.11.2008 7 188.60 6 765.30 423.30 6.26% 7 429.20 - 240.60 -3.24%
31.10.2008 6 765.30 6 781.70 -16.40 -0.24% 7 202.50 - 437.20 -6.07%
30.09.2008 6 781.70 6 771.40 10.30 0.15% 7 873.60 -1 091.90 -13.87%
31.08.2008 6 771.40 6 475.70 295.70 4.57% 7 491.10 - 719.70 -9.61%
31.07.2008 6 475.70 6 455.50 20.20 0.31% 5 975.90 499.80 8.36%
30.06.2008 6 455.50 6 708.50 - 253.00 -3.77% 7 789.10 -1 333.60 -17.12%
31.05.2008 6 708.50 6 772.90 -64.40 -0.95% 7 605.00 - 896.50 -11.79%
30.04.2008 6 772.90 6 766.80 6.10 0.09% 7 508.70 - 735.80 -9.80%
31.03.2008 6 766.80 6 673.90 92.90 1.39% 7 436.90 - 670.10 -9.01%
29.02.2008 6 673.90 7 185.40 - 511.50 -7.12% 7 528.80 - 854.90 -11.36%
31.01.2008 7 185.40 7 496.80 - 311.40 -4.15% 7 933.40 - 748.00 -9.43%
31.12.2007 7 496.80 7 429.20 67.60 0.91% 7 756.20 - 259.40 -3.34%
30.11.2007 7 429.20 7 202.50 226.70 3.15% 7 973.50 - 544.30 -6.83%
31.10.2007 7 202.50 7 873.60 - 671.10 -8.52% 1 581.50 5 621.00 355.42%
30.09.2007 7 873.60 7 491.10 382.50 5.11% 1 597.10 6 276.50 392.99%
31.08.2007 7 491.10 5 975.90 1 515.20 25.36% 1 071.10 6 420.00 599.38%
31.07.2007 5 975.90 7 789.10 -1 813.20 -23.28% 1 092.60 4 883.30 446.94%
30.06.2007 7 789.10 7 605.00 184.10 2.42% 2 428.40 5 360.70 220.75%
31.05.2007 7 605.00 7 508.70 96.30 1.28% 2 447.70 5 157.30 210.70%
30.04.2007 7 508.70 7 436.90 71.80 0.97% 3 354.20 4 154.50 123.86%
31.03.2007 7 436.90 7 528.80 -91.90 -1.22% 3 723.00 3 713.90 99.76%
28.02.2007 7 528.80 7 933.40 - 404.60 -5.10% 3 689.50 3 839.30 104.06%
31.01.2007 7 933.40 7 756.20 177.20 2.28% 2 310.80 5 622.60 243.32%
31.12.2006 7 756.20 7 973.50 - 217.30 -2.73% 3 648.60 4 107.60 112.58%
30.11.2006 7 973.50 1 581.50 6 392.00 404.17% 3 648.80 4 324.70 118.52%
31.10.2006 1 581.50 1 597.10 -15.60 -0.98% 2 510.70 - 929.20 -37.01%
30.09.2006 1 597.10 1 071.10 526.00 49.11% 3 285.80 -1 688.70 -51.39%
31.08.2006 1 071.10 1 092.60 -21.50 -1.97% 3 278.90 -2 207.80 -67.33%
31.07.2006 1 092.60 2 428.40 -1 335.80 -55.01% 3 023.40 -1 930.80 -63.86%
30.06.2006 2 428.40 2 447.70 -19.30 -0.79% 2 557.90 - 129.50 -5.06%
31.05.2006 2 447.70 3 354.20 - 906.50 -27.03% 995.30 1 452.40 145.93%
30.04.2006 3 354.20 3 723.00 - 368.80 -9.91% 998.30 2 355.90 235.99%
31.03.2006 3 723.00 3 689.50 33.50 0.91% 980.90 2 742.10 279.55%
28.02.2006 3 689.50 2 310.80 1 378.70 59.66% 942.40 2 747.10 291.50%
31.01.2006 2 310.80 3 648.60 -1 337.80 -36.67% 968.40 1 342.40 138.62%
31.12.2005 3 648.60 3 648.80 -0.20 -0.01% 958.80 2 689.80 280.54%
30.11.2005 3 648.80 2 510.70 1 138.10 45.33% 983.00 2 665.80 271.19%
31.10.2005 2 510.70 3 285.80 - 775.10 -23.59% 1 018.00 1 492.70 146.63%
30.09.2005 3 285.80 3 278.90 6.90 0.21% 912.60 2 373.20 260.05%
31.08.2005 3 278.90 3 023.40 255.50 8.45% 423.60 2 855.30 674.06%
31.07.2005 3 023.40 2 557.90 465.50 18.20% 376.10 2 647.30 703.88%
30.06.2005 2 557.90 995.30 1 562.60 157.00% 414.50 2 143.40 517.10%
31.05.2005 995.30 998.30 -3.00 -0.30% 439.40 555.90 126.51%
30.04.2005 998.30 980.90 17.40 1.77% 464.00 534.30 115.15%
31.03.2005 980.90 942.40 38.50 4.09% 442.00 538.90 121.92%
28.02.2005 942.40 968.40 -26.00 -2.68% 455.90 486.50 106.71%
31.01.2005 968.40 958.80 9.60 1.00% 535.40 433.00 80.87%
31.12.2004 958.80 983.00 -24.20 -2.46% 682.20 276.60 40.55%
30.11.2004 983.00 1 018.00 -35.00 -3.44% 648.60 334.40 51.56%
31.10.2004 1 018.00 912.60 105.40 11.55% 853.90 164.10 19.22%
30.09.2004 912.60 423.60 489.00 115.44% 891.10 21.50 2.41%
31.08.2004 423.60 376.10 47.50 12.63% 1 015.40 - 591.80 -58.28%
31.07.2004 376.10 414.50 -38.40 -9.26% 1 008.80 - 632.70 -62.72%
30.06.2004 414.50 439.40 -24.90 -5.67% 1 025.40 - 610.90 -59.58%
31.05.2004 439.40 464.00 -24.60 -5.30% 1 012.80 - 573.40 -56.62%
30.04.2004 464.00 442.00 22.00 4.98% 932.80 - 468.80 -50.26%
31.03.2004 442.00 455.90 -13.90 -3.05% 934.80 - 492.80 -52.72%
29.02.2004 455.90 535.40 -79.50 -14.85% 944.90 - 489.00 -51.75%
31.01.2004 535.40 682.20 - 146.80 -21.52% 987.00 - 451.60 -45.75%
31.12.2003 682.20 648.60 33.60 5.18% 1 525.80 - 843.60 -55.29%
30.11.2003 648.60 853.90 - 205.30 -24.04% 1 252.40 - 603.80 -48.21%
31.10.2003 853.90 891.10 -37.20 -4.17% 1 194.70 - 340.80 -28.53%
30.09.2003 891.10 1 015.40 - 124.30 -12.24% 1 133.10 - 242.00 -21.36%
31.08.2003 1 015.40 1 008.80 6.60 0.65% 1 035.50 -20.10 -1.94%
31.07.2003 1 008.80 1 025.40 -16.60 -1.62% 1 025.70 -16.90 -1.65%
30.06.2003 1 025.40 1 012.80 12.60 1.24% 988.30 37.10 3.75%
31.05.2003 1 012.80 932.80 80.00 8.58% 1 053.70 -40.90 -3.88%
30.04.2003 932.80 934.80 -2.00 -0.21% 943.50 -10.70 -1.13%
31.03.2003 934.80 944.90 -10.10 -1.07% 1 006.60 -71.80 -7.13%
28.02.2003 944.90 987.00 -42.10 -4.27% 1 203.00 - 258.10 -21.45%
31.01.2003 987.00 1 525.80 - 538.80 -35.31% 1 236.50 - 249.50 -20.18%
31.12.2002 1 525.80 1 252.40 273.40 21.83% 1 365.00 160.80 11.78%
30.11.2002 1 252.40 1 194.70 57.70 4.83% 1 570.60 - 318.20 -20.26%
31.10.2002 1 194.70 1 133.10 61.60 5.44% 1 413.40 - 218.70 -15.47%
30.09.2002 1 133.10 1 035.50 97.60 9.43% 1 862.30 - 729.20 -39.16%
31.08.2002 1 035.50 1 025.70 9.80 0.96% 1 997.00 - 961.50 -48.15%
31.07.2002 1 025.70 988.30 37.40 3.78% 3 188.80 -2 163.10 -67.83%
30.06.2002 988.30 1 053.70 -65.40 -6.21% 1 687.50 - 699.20 -41.43%
31.05.2002 1 053.70 943.50 110.20 11.68% 2 527.40 -1 473.70 -58.31%
30.04.2002 943.50 1 006.60 -63.10 -6.27% 2 147.70 -1 204.20 -56.07%
31.03.2002 1 006.60 1 203.00 - 196.40 -16.33% 2 319.10 -1 312.50 -56.60%
28.02.2002 1 203.00 1 236.50 -33.50 -2.71% 2 668.70 -1 465.70 -54.92%
31.01.2002 1 236.50 1 365.00 - 128.50 -9.41% 2 442.90 -1 206.40 -49.38%
31.12.2001 1 365.00 1 570.60 - 205.60 -13.09% 2 852.30 -1 487.30 -52.14%
30.11.2001 1 570.60 1 413.40 157.20 11.12% 4 503.80 -2 933.20 -65.13%
31.10.2001 1 413.40 1 862.30 - 448.90 -24.10% 4 561.00 -3 147.60 -69.01%
30.09.2001 1 862.30 1 997.00 - 134.70 -6.75% 4 818.10 -2 955.80 -61.35%
31.08.2001 1 997.00 3 188.80 -1 191.80 -37.37% 5 012.70 -3 015.70 -60.16%
31.07.2001 3 188.80 1 687.50 1 501.30 88.97% 5 326.70 -2 137.90 -40.14%
30.06.2001 1 687.50 2 527.40 - 839.90 -33.23% 6 210.20 -4 522.70 -72.83%
31.05.2001 2 527.40 2 147.70 379.70 17.68% 6 114.30 -3 586.90 -58.66%
30.04.2001 2 147.70 2 319.10 - 171.40 -7.39% 7 346.90 -5 199.20 -70.77%
31.03.2001 2 319.10 2 668.70 - 349.60 -13.10% 7 067.10 -4 748.00 -67.18%
28.02.2001 2 668.70 2 442.90 225.80 9.24% 7 124.50 -4 455.80 -62.54%
31.01.2001 2 442.90 2 852.30 - 409.40 -14.35% 6 842.00 -4 399.10 -64.30%
31.12.2000 2 852.30 4 503.80 -1 651.50 -36.67% - - -
30.11.2000 4 503.80 4 561.00 -57.20 -1.25% - - -
31.10.2000 4 561.00 4 818.10 - 257.10 -5.34% - - -
30.09.2000 4 818.10 5 012.70 - 194.60 -3.88% - - -
31.08.2000 5 012.70 5 326.70 - 314.00 -5.89% - - -
31.07.2000 5 326.70 6 210.20 - 883.50 -14.23% - - -
30.06.2000 6 210.20 6 114.30 95.90 1.57% - - -
31.05.2000 6 114.30 7 346.90 -1 232.60 -16.78% - - -
30.04.2000 7 346.90 7 067.10 279.80 3.96% - - -
31.03.2000 7 067.10 7 124.50 -57.40 -0.81% - - -
29.02.2000 7 124.50 6 842.00 282.50 4.13% - - -
31.01.2000 6 842.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Zemědělství, lesnictví, rybolov (A) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Původní splatnost do 1 roku a neterminováno (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost do 1 roku (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok (do 2 let) (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok do 2 let (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.