Zemědělství, lesnictví, rybolov (A) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Zemědělství, lesnictví, rybolov (A) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.04.2024 Úvěry nefinančním podnikům podle odvětvového hlediska: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácí (Česká republika), A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ, Měnové finanční instituce
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ, Nevýkonné, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, EUR, A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ
30.04.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)
30.04.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
30.04.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)
30.04.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky, CZK
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Syndikované úvěry
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11)

Graf hodnot, Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Zemědělství, lesnictví, rybolov (A) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2023 56 965.00
Min 28.02.2002 15 296.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 56 965.00 56 076.70 888.30 1.58% 49 565.20 7 399.80 14.93%
31.05.2023 56 076.70 55 650.60 426.10 0.77% 49 190.70 6 886.00 14.00%
30.04.2023 55 650.60 53 986.10 1 664.50 3.08% 48 638.50 7 012.10 14.42%
31.03.2023 53 986.10 54 212.00 - 225.90 -0.42% 49 751.60 4 234.50 8.51%
28.02.2023 54 212.00 51 048.80 3 163.20 6.20% 50 471.70 3 740.30 7.41%
31.01.2023 51 048.80 51 339.10 - 290.30 -0.57% 50 761.20 287.60 0.57%
31.12.2022 51 339.10 51 675.90 - 336.80 -0.65% 51 290.40 48.70 0.09%
30.11.2022 51 675.90 50 985.80 690.10 1.35% 51 714.20 -38.30 -0.07%
31.10.2022 50 985.80 50 948.30 37.50 0.07% 51 497.20 - 511.40 -0.99%
30.09.2022 50 948.30 50 276.80 671.50 1.34% 51 491.60 - 543.30 -1.06%
31.08.2022 50 276.80 50 028.90 247.90 0.50% 50 900.80 - 624.00 -1.23%
31.07.2022 50 028.90 49 565.20 463.70 0.94% 50 368.60 - 339.70 -0.67%
30.06.2022 49 565.20 49 190.70 374.50 0.76% 50 244.40 - 679.20 -1.35%
31.05.2022 49 190.70 48 638.50 552.20 1.14% 50 056.70 - 866.00 -1.73%
30.04.2022 48 638.50 49 751.60 -1 113.10 -2.24% 49 969.40 -1 330.90 -2.66%
31.03.2022 49 751.60 50 471.70 - 720.10 -1.43% 49 454.10 297.50 0.60%
28.02.2022 50 471.70 50 761.20 - 289.50 -0.57% 49 482.70 989.00 2.00%
31.01.2022 50 761.20 51 290.40 - 529.20 -1.03% 48 718.80 2 042.40 4.19%
31.12.2021 51 290.40 51 714.20 - 423.80 -0.82% 50 706.80 583.60 1.15%
30.11.2021 51 714.20 51 497.20 217.00 0.42% 50 829.80 884.40 1.74%
31.10.2021 51 497.20 51 491.60 5.60 0.01% 51 129.30 367.90 0.72%
30.09.2021 51 491.60 50 900.80 590.80 1.16% 50 669.50 822.10 1.62%
31.08.2021 50 900.80 50 368.60 532.20 1.06% 50 014.70 886.10 1.77%
31.07.2021 50 368.60 50 244.40 124.20 0.25% 49 577.60 791.00 1.60%
30.06.2021 50 244.40 50 056.70 187.70 0.37% 49 274.90 969.50 1.97%
31.05.2021 50 056.70 49 969.40 87.30 0.17% 48 554.90 1 501.80 3.09%
30.04.2021 49 969.40 49 454.10 515.30 1.04% 48 040.10 1 929.30 4.02%
31.03.2021 49 454.10 49 482.70 -28.60 -0.06% 48 515.10 939.00 1.94%
28.02.2021 49 482.70 48 718.80 763.90 1.57% 48 079.30 1 403.40 2.92%
31.01.2021 48 718.80 50 706.80 -1 988.00 -3.92% 48 481.40 237.40 0.49%
31.12.2020 50 706.80 50 829.80 - 123.00 -0.24% 48 825.10 1 881.70 3.85%
30.11.2020 50 829.80 51 129.30 - 299.50 -0.59% 49 219.60 1 610.20 3.27%
31.10.2020 51 129.30 50 669.50 459.80 0.91% 48 844.10 2 285.20 4.68%
30.09.2020 50 669.50 50 014.70 654.80 1.31% 48 659.30 2 010.20 4.13%
31.08.2020 50 014.70 49 577.60 437.10 0.88% 47 673.00 2 341.70 4.91%
31.07.2020 49 577.60 49 274.90 302.70 0.61% 48 431.90 1 145.70 2.37%
30.06.2020 49 274.90 48 554.90 720.00 1.48% 48 084.20 1 190.70 2.48%
31.05.2020 48 554.90 48 040.10 514.80 1.07% 47 130.00 1 424.90 3.02%
30.04.2020 48 040.10 48 515.10 - 475.00 -0.98% 46 483.70 1 556.40 3.35%
31.03.2020 48 515.10 48 079.30 435.80 0.91% 46 239.20 2 275.90 4.92%
29.02.2020 48 079.30 48 481.40 - 402.10 -0.83% 46 392.20 1 687.10 3.64%
31.01.2020 48 481.40 48 825.10 - 343.70 -0.70% 46 666.70 1 814.70 3.89%
31.12.2019 48 825.10 49 219.60 - 394.50 -0.80% 47 644.80 1 180.30 2.48%
30.11.2019 49 219.60 48 844.10 375.50 0.77% 47 442.80 1 776.80 3.75%
31.10.2019 48 844.10 48 659.30 184.80 0.38% 47 529.80 1 314.30 2.77%
30.09.2019 48 659.30 47 673.00 986.30 2.07% 47 457.20 1 202.10 2.53%
31.08.2019 47 673.00 48 431.90 - 758.90 -1.57% 46 774.70 898.30 1.92%
31.07.2019 48 431.90 48 084.20 347.70 0.72% 46 434.60 1 997.30 4.30%
30.06.2019 48 084.20 47 130.00 954.20 2.02% 46 242.20 1 842.00 3.98%
31.05.2019 47 130.00 46 483.70 646.30 1.39% 46 434.40 695.60 1.50%
30.04.2019 46 483.70 46 239.20 244.50 0.53% 45 914.00 569.70 1.24%
31.03.2019 46 239.20 46 392.20 - 153.00 -0.33% 45 034.30 1 204.90 2.68%
28.02.2019 46 392.20 46 666.70 - 274.50 -0.59% 45 890.30 501.90 1.09%
31.01.2019 46 666.70 47 644.80 - 978.10 -2.05% 46 196.70 470.00 1.02%
31.12.2018 47 644.80 47 442.80 202.00 0.43% 46 197.90 1 446.90 3.13%
30.11.2018 47 442.80 47 529.80 -87.00 -0.18% 46 598.50 844.30 1.81%
31.10.2018 47 529.80 47 457.20 72.60 0.15% 46 453.80 1 076.00 2.32%
30.09.2018 47 457.20 46 774.70 682.50 1.46% 45 962.90 1 494.30 3.25%
31.08.2018 46 774.70 46 434.60 340.10 0.73% 44 578.70 2 196.00 4.93%
31.07.2018 46 434.60 46 242.20 192.40 0.42% 44 022.00 2 412.60 5.48%
30.06.2018 46 242.20 46 434.40 - 192.20 -0.41% 43 485.20 2 757.00 6.34%
31.05.2018 46 434.40 45 914.00 520.40 1.13% 42 624.20 3 810.20 8.94%
30.04.2018 45 914.00 45 034.30 879.70 1.95% 42 144.80 3 769.20 8.94%
31.03.2018 45 034.30 45 890.30 - 856.00 -1.87% 42 134.80 2 899.50 6.88%
28.02.2018 45 890.30 46 196.70 - 306.40 -0.66% 42 807.10 3 083.20 7.20%
31.01.2018 46 196.70 46 197.90 -1.20 -0.00% 43 263.00 2 933.70 6.78%
31.12.2017 46 197.90 46 598.50 - 400.60 -0.86% 43 456.40 2 741.50 6.31%
30.11.2017 46 598.50 46 453.80 144.70 0.31% 43 561.80 3 036.70 6.97%
31.10.2017 46 453.80 45 962.90 490.90 1.07% 43 347.10 3 106.70 7.17%
30.09.2017 45 962.90 44 578.70 1 384.20 3.10% 43 176.80 2 786.10 6.45%
31.08.2017 44 578.70 44 022.00 556.70 1.26% 41 646.30 2 932.40 7.04%
31.07.2017 44 022.00 43 485.20 536.80 1.23% 41 154.20 2 867.80 6.97%
30.06.2017 43 485.20 42 624.20 861.00 2.02% 40 381.80 3 103.40 7.69%
31.05.2017 42 624.20 42 144.80 479.40 1.14% 40 142.00 2 482.20 6.18%
30.04.2017 42 144.80 42 134.80 10.00 0.02% 40 228.40 1 916.40 4.76%
31.03.2017 42 134.80 42 807.10 - 672.30 -1.57% 39 732.30 2 402.50 6.05%
28.02.2017 42 807.10 43 263.00 - 455.90 -1.05% 39 342.20 3 464.90 8.81%
31.01.2017 43 263.00 43 456.40 - 193.40 -0.45% 39 791.10 3 471.90 8.73%
31.12.2016 43 456.40 43 561.80 - 105.40 -0.24% 40 276.40 3 180.00 7.90%
30.11.2016 43 561.80 43 347.10 214.70 0.50% 40 260.70 3 301.10 8.20%
31.10.2016 43 347.10 43 176.80 170.30 0.39% 40 606.30 2 740.80 6.75%
30.09.2016 43 176.80 41 646.30 1 530.50 3.67% 40 205.90 2 970.90 7.39%
31.08.2016 41 646.30 41 154.20 492.10 1.20% 40 088.80 1 557.50 3.89%
31.07.2016 41 154.20 40 381.80 772.40 1.91% 40 190.40 963.80 2.40%
30.06.2016 40 381.80 40 142.00 239.80 0.60% 40 005.90 375.90 0.94%
31.05.2016 40 142.00 40 228.40 -86.40 -0.21% 38 076.50 2 065.50 5.42%
30.04.2016 40 228.40 39 732.30 496.10 1.25% 37 710.50 2 517.90 6.68%
31.03.2016 39 732.30 39 342.20 390.10 0.99% 37 740.10 1 992.20 5.28%
29.02.2016 39 342.20 39 791.10 - 448.90 -1.13% 37 858.10 1 484.10 3.92%
31.01.2016 39 791.10 40 276.40 - 485.30 -1.20% 38 242.10 1 549.00 4.05%
31.12.2015 40 276.40 40 260.70 15.70 0.04% 38 543.30 1 733.10 4.50%
30.11.2015 40 260.70 40 606.30 - 345.60 -0.85% 39 286.10 974.60 2.48%
31.10.2015 40 606.30 40 205.90 400.40 1.00% 39 086.10 1 520.20 3.89%
30.09.2015 40 205.90 40 088.80 117.10 0.29% 38 906.80 1 299.10 3.34%
31.08.2015 40 088.80 40 190.40 - 101.60 -0.25% 38 399.60 1 689.20 4.40%
31.07.2015 40 190.40 40 005.90 184.50 0.46% 37 368.80 2 821.60 7.55%
30.06.2015 40 005.90 38 076.50 1 929.40 5.07% 37 116.40 2 889.50 7.78%
31.05.2015 38 076.50 37 710.50 366.00 0.97% 37 075.70 1 000.80 2.70%
30.04.2015 37 710.50 37 740.10 -29.60 -0.08% 36 767.30 943.20 2.57%
31.03.2015 37 740.10 37 858.10 - 118.00 -0.31% 36 697.20 1 042.90 2.84%
28.02.2015 37 858.10 38 242.10 - 384.00 -1.00% 36 844.90 1 013.20 2.75%
31.01.2015 38 242.10 38 543.30 - 301.20 -0.78% 36 984.00 1 258.10 3.40%
31.12.2014 38 543.30 39 286.10 - 742.80 -1.89% 37 488.10 1 055.20 2.81%
30.11.2014 39 286.10 39 086.10 200.00 0.51% 38 535.00 751.10 1.95%
31.10.2014 39 086.10 38 906.80 179.30 0.46% 38 351.40 734.70 1.92%
30.09.2014 38 906.80 38 399.60 507.20 1.32% 37 890.00 1 016.80 2.68%
31.08.2014 38 399.60 37 368.80 1 030.80 2.76% 37 249.40 1 150.20 3.09%
31.07.2014 37 368.80 37 116.40 252.40 0.68% 36 600.50 768.30 2.10%
30.06.2014 37 116.40 37 075.70 40.70 0.11% 36 253.40 863.00 2.38%
31.05.2014 37 075.70 36 767.30 308.40 0.84% 35 783.10 1 292.60 3.61%
30.04.2014 36 767.30 36 697.20 70.10 0.19% 35 368.40 1 398.90 3.96%
31.03.2014 36 697.20 36 844.90 - 147.70 -0.40% 35 218.20 1 479.00 4.20%
28.02.2014 36 844.90 36 984.00 - 139.10 -0.38% 34 861.60 1 983.30 5.69%
31.01.2014 36 984.00 37 488.10 - 504.10 -1.34% 34 962.40 2 021.60 5.78%
31.12.2013 37 488.10 38 535.00 -1 046.90 -2.72% 34 917.10 2 571.00 7.36%
30.11.2013 38 535.00 38 351.40 183.60 0.48% 35 246.90 3 288.10 9.33%
31.10.2013 38 351.40 37 890.00 461.40 1.22% 34 359.70 3 991.70 11.62%
30.09.2013 37 890.00 37 249.40 640.60 1.72% 33 429.70 4 460.30 13.34%
31.08.2013 37 249.40 36 600.50 648.90 1.77% 32 604.70 4 644.70 14.25%
31.07.2013 36 600.50 36 253.40 347.10 0.96% 31 303.20 5 297.30 16.92%
30.06.2013 36 253.40 35 783.10 470.30 1.31% 30 785.70 5 467.70 17.76%
31.05.2013 35 783.10 35 368.40 414.70 1.17% 29 660.30 6 122.80 20.64%
30.04.2013 35 368.40 35 218.20 150.20 0.43% 29 036.90 6 331.50 21.80%
31.03.2013 35 218.20 34 861.60 356.60 1.02% 28 587.20 6 631.00 23.20%
28.02.2013 34 861.60 34 962.40 - 100.80 -0.29% 28 642.10 6 219.50 21.71%
31.01.2013 34 962.40 34 917.10 45.30 0.13% 29 134.70 5 827.70 20.00%
31.12.2012 34 917.10 35 246.90 - 329.80 -0.94% 29 282.30 5 634.80 19.24%
30.11.2012 35 246.90 34 359.70 887.20 2.58% 30 170.20 5 076.70 16.83%
31.10.2012 34 359.70 33 429.70 930.00 2.78% 29 881.90 4 477.80 14.98%
30.09.2012 33 429.70 32 604.70 825.00 2.53% 29 567.50 3 862.20 13.06%
31.08.2012 32 604.70 31 303.20 1 301.50 4.16% 29 137.30 3 467.40 11.90%
31.07.2012 31 303.20 30 785.70 517.50 1.68% 28 698.10 2 605.10 9.08%
30.06.2012 30 785.70 29 660.30 1 125.40 3.79% 28 264.50 2 521.20 8.92%
31.05.2012 29 660.30 29 036.90 623.40 2.15% 27 393.40 2 266.90 8.28%
30.04.2012 29 036.90 28 587.20 449.70 1.57% 26 057.00 2 979.90 11.44%
31.03.2012 28 587.20 28 642.10 -54.90 -0.19% 25 068.70 3 518.50 14.04%
29.02.2012 28 642.10 29 134.70 - 492.60 -1.69% 25 095.50 3 546.60 14.13%
31.01.2012 29 134.70 29 282.30 - 147.60 -0.50% 25 352.70 3 782.00 14.92%
31.12.2011 29 282.30 30 170.20 - 887.90 -2.94% 25 705.30 3 577.00 13.92%
30.11.2011 30 170.20 29 881.90 288.30 0.96% 26 978.80 3 191.40 11.83%
31.10.2011 29 881.90 29 567.50 314.40 1.06% 26 745.80 3 136.10 11.73%
30.09.2011 29 567.50 29 137.30 430.20 1.48% 26 283.90 3 283.60 12.49%
31.08.2011 29 137.30 28 698.10 439.20 1.53% 25 787.70 3 349.60 12.99%
31.07.2011 28 698.10 28 264.50 433.60 1.53% 25 532.70 3 165.40 12.40%
30.06.2011 28 264.50 27 393.40 871.10 3.18% 25 393.90 2 870.60 11.30%
31.05.2011 27 393.40 26 057.00 1 336.40 5.13% 25 282.00 2 111.40 8.35%
30.04.2011 26 057.00 25 068.70 988.30 3.94% 24 946.10 1 110.90 4.45%
31.03.2011 25 068.70 25 095.50 -26.80 -0.11% 25 085.60 -16.90 -0.07%
28.02.2011 25 095.50 25 352.70 - 257.20 -1.01% 25 442.40 - 346.90 -1.36%
31.01.2011 25 352.70 25 705.30 - 352.60 -1.37% 25 894.30 - 541.60 -2.09%
31.12.2010 25 705.30 26 978.80 -1 273.50 -4.72% 26 605.20 - 899.90 -3.38%
30.11.2010 26 978.80 26 745.80 233.00 0.87% 27 857.00 - 878.20 -3.15%
31.10.2010 26 745.80 26 283.90 461.90 1.76% 28 271.70 -1 525.90 -5.40%
30.09.2010 26 283.90 25 787.70 496.20 1.92% 28 011.70 -1 727.80 -6.17%
31.08.2010 25 787.70 25 532.70 255.00 1.00% 27 442.60 -1 654.90 -6.03%
31.07.2010 25 532.70 25 393.90 138.80 0.55% 26 929.30 -1 396.60 -5.19%
30.06.2010 25 393.90 25 282.00 111.90 0.44% 26 431.20 -1 037.30 -3.92%
31.05.2010 25 282.00 24 946.10 335.90 1.35% 26 378.20 -1 096.20 -4.16%
30.04.2010 24 946.10 25 085.60 - 139.50 -0.56% 26 181.80 -1 235.70 -4.72%
31.03.2010 25 085.60 25 442.40 - 356.80 -1.40% 26 517.00 -1 431.40 -5.40%
28.02.2010 25 442.40 25 894.30 - 451.90 -1.75% 26 931.90 -1 489.50 -5.53%
31.01.2010 25 894.30 26 605.20 - 710.90 -2.67% 27 091.90 -1 197.60 -4.42%
31.12.2009 26 605.20 27 857.00 -1 251.80 -4.49% 29 311.30 -2 706.10 -9.23%
30.11.2009 27 857.00 28 271.70 - 414.70 -1.47% 29 904.00 -2 047.00 -6.85%
31.10.2009 28 271.70 28 011.70 260.00 0.93% 29 924.20 -1 652.50 -5.52%
30.09.2009 28 011.70 27 442.60 569.10 2.07% 28 754.00 - 742.30 -2.58%
31.08.2009 27 442.60 26 929.30 513.30 1.91% 27 757.80 - 315.20 -1.14%
31.07.2009 26 929.30 26 431.20 498.10 1.88% 26 885.30 44.00 0.16%
30.06.2009 26 431.20 26 378.20 53.00 0.20% 26 282.60 148.60 0.57%
31.05.2009 26 378.20 26 181.80 196.40 0.75% 25 411.80 966.40 3.80%
30.04.2009 26 181.80 26 517.00 - 335.20 -1.26% 24 851.80 1 330.00 5.35%
31.03.2009 26 517.00 26 931.90 - 414.90 -1.54% 24 494.20 2 022.80 8.26%
28.02.2009 26 931.90 27 091.90 - 160.00 -0.59% 24 376.20 2 555.70 10.48%
31.01.2009 27 091.90 29 311.30 -2 219.40 -7.57% 24 107.30 2 984.60 12.38%
31.12.2008 29 311.30 29 904.00 - 592.70 -1.98% 24 310.30 5 001.00 20.57%
30.11.2008 29 904.00 29 924.20 -20.20 -0.07% 25 197.60 4 706.40 18.68%
31.10.2008 29 924.20 28 754.00 1 170.20 4.07% 25 267.80 4 656.40 18.43%
30.09.2008 28 754.00 27 757.80 996.20 3.59% 25 033.20 3 720.80 14.86%
31.08.2008 27 757.80 26 885.30 872.50 3.25% 24 699.20 3 058.60 12.38%
31.07.2008 26 885.30 26 282.60 602.70 2.29% 24 258.10 2 627.20 10.83%
30.06.2008 26 282.60 25 411.80 870.80 3.43% 23 625.30 2 657.30 11.25%
31.05.2008 25 411.80 24 851.80 560.00 2.25% 22 813.10 2 598.70 11.39%
30.04.2008 24 851.80 24 494.20 357.60 1.46% 22 435.70 2 416.10 10.77%
31.03.2008 24 494.20 24 376.20 118.00 0.48% 22 200.20 2 294.00 10.33%
29.02.2008 24 376.20 24 107.30 268.90 1.12% 21 807.60 2 568.60 11.78%
31.01.2008 24 107.30 24 310.30 - 203.00 -0.83% 21 484.10 2 623.20 12.21%
31.12.2007 24 310.30 25 197.60 - 887.30 -3.52% 21 681.20 2 629.10 12.13%
30.11.2007 25 197.60 25 267.80 -70.20 -0.28% 22 871.00 2 326.60 10.17%
31.10.2007 25 267.80 25 033.20 234.60 0.94% 22 562.00 2 705.80 11.99%
30.09.2007 25 033.20 24 699.20 334.00 1.35% 21 440.80 3 592.40 16.75%
31.08.2007 24 699.20 24 258.10 441.10 1.82% 21 064.40 3 634.80 17.26%
31.07.2007 24 258.10 23 625.30 632.80 2.68% 20 564.30 3 693.80 17.96%
30.06.2007 23 625.30 22 813.10 812.20 3.56% 20 312.20 3 313.10 16.31%
31.05.2007 22 813.10 22 435.70 377.40 1.68% 19 700.40 3 112.70 15.80%
30.04.2007 22 435.70 22 200.20 235.50 1.06% 19 265.60 3 170.10 16.45%
31.03.2007 22 200.20 21 807.60 392.60 1.80% 19 047.80 3 152.40 16.55%
28.02.2007 21 807.60 21 484.10 323.50 1.51% 18 852.80 2 954.80 15.67%
31.01.2007 21 484.10 21 681.20 - 197.10 -0.91% 19 039.00 2 445.10 12.84%
31.12.2006 21 681.20 22 871.00 -1 189.80 -5.20% 19 418.90 2 262.30 11.65%
30.11.2006 22 871.00 22 562.00 309.00 1.37% 19 889.70 2 981.30 14.99%
31.10.2006 22 562.00 21 440.80 1 121.20 5.23% 19 772.20 2 789.80 14.11%
30.09.2006 21 440.80 21 064.40 376.40 1.79% 19 792.50 1 648.30 8.33%
31.08.2006 21 064.40 20 564.30 500.10 2.43% 18 985.80 2 078.60 10.95%
31.07.2006 20 564.30 20 312.20 252.10 1.24% 18 898.60 1 665.70 8.81%
30.06.2006 20 312.20 19 700.40 611.80 3.11% 18 723.60 1 588.60 8.48%
31.05.2006 19 700.40 19 265.60 434.80 2.26% 18 631.70 1 068.70 5.74%
30.04.2006 19 265.60 19 047.80 217.80 1.14% 18 177.10 1 088.50 5.99%
31.03.2006 19 047.80 18 852.80 195.00 1.03% 18 424.90 622.90 3.38%
28.02.2006 18 852.80 19 039.00 - 186.20 -0.98% 18 810.90 41.90 0.22%
31.01.2006 19 039.00 19 418.90 - 379.90 -1.96% 19 026.40 12.60 0.07%
31.12.2005 19 418.90 19 889.70 - 470.80 -2.37% 19 062.90 356.00 1.87%
30.11.2005 19 889.70 19 772.20 117.50 0.59% 19 366.40 523.30 2.70%
31.10.2005 19 772.20 19 792.50 -20.30 -0.10% 19 598.00 174.20 0.89%
30.09.2005 19 792.50 18 985.80 806.70 4.25% 19 436.40 356.10 1.83%
31.08.2005 18 985.80 18 898.60 87.20 0.46% 19 216.90 - 231.10 -1.20%
31.07.2005 18 898.60 18 723.60 175.00 0.93% 19 156.40 - 257.80 -1.35%
30.06.2005 18 723.60 18 631.70 91.90 0.49% 18 969.80 - 246.20 -1.30%
31.05.2005 18 631.70 18 177.10 454.60 2.50% 18 871.70 - 240.00 -1.27%
30.04.2005 18 177.10 18 424.90 - 247.80 -1.34% 17 590.90 586.20 3.33%
31.03.2005 18 424.90 18 810.90 - 386.00 -2.05% 16 992.50 1 432.40 8.43%
28.02.2005 18 810.90 19 026.40 - 215.50 -1.13% 17 119.00 1 691.90 9.88%
31.01.2005 19 026.40 19 062.90 -36.50 -0.19% 17 134.80 1 891.60 11.04%
31.12.2004 19 062.90 19 366.40 - 303.50 -1.57% 17 356.00 1 706.90 9.83%
30.11.2004 19 366.40 19 598.00 - 231.60 -1.18% 17 375.30 1 991.10 11.46%
31.10.2004 19 598.00 19 436.40 161.60 0.83% 17 356.40 2 241.60 12.92%
30.09.2004 19 436.40 19 216.90 219.50 1.14% 16 909.30 2 527.10 14.95%
31.08.2004 19 216.90 19 156.40 60.50 0.32% 17 026.60 2 190.30 12.86%
31.07.2004 19 156.40 18 969.80 186.60 0.98% 16 677.30 2 479.10 14.87%
30.06.2004 18 969.80 18 871.70 98.10 0.52% 16 673.40 2 296.40 13.77%
31.05.2004 18 871.70 17 590.90 1 280.80 7.28% 16 504.90 2 366.80 14.34%
30.04.2004 17 590.90 16 992.50 598.40 3.52% 16 622.40 968.50 5.83%
31.03.2004 16 992.50 17 119.00 - 126.50 -0.74% 16 437.80 554.70 3.37%
29.02.2004 17 119.00 17 134.80 -15.80 -0.09% 16 607.50 511.50 3.08%
31.01.2004 17 134.80 17 356.00 - 221.20 -1.27% 16 794.20 340.60 2.03%
31.12.2003 17 356.00 17 375.30 -19.30 -0.11% 16 756.10 599.90 3.58%
30.11.2003 17 375.30 17 356.40 18.90 0.11% 16 868.10 507.20 3.01%
31.10.2003 17 356.40 16 909.30 447.10 2.64% 17 093.00 263.40 1.54%
30.09.2003 16 909.30 17 026.60 - 117.30 -0.69% 16 673.10 236.20 1.42%
31.08.2003 17 026.60 16 677.30 349.30 2.09% 16 454.20 572.40 3.48%
31.07.2003 16 677.30 16 673.40 3.90 0.02% 16 407.30 270.00 1.65%
30.06.2003 16 673.40 16 504.90 168.50 1.02% 16 059.00 614.40 3.83%
31.05.2003 16 504.90 16 622.40 - 117.50 -0.71% 15 810.70 694.20 4.39%
30.04.2003 16 622.40 16 437.80 184.60 1.12% 15 672.00 950.40 6.06%
31.03.2003 16 437.80 16 607.50 - 169.70 -1.02% 15 312.70 1 125.10 7.35%
28.02.2003 16 607.50 16 794.20 - 186.70 -1.11% 15 296.80 1 310.70 8.57%
31.01.2003 16 794.20 16 756.10 38.10 0.23% 18 294.50 -1 500.30 -8.20%
31.12.2002 16 756.10 16 868.10 - 112.00 -0.66% - - -
30.11.2002 16 868.10 17 093.00 - 224.90 -1.32% - - -
31.10.2002 17 093.00 16 673.10 419.90 2.52% - - -
30.09.2002 16 673.10 16 454.20 218.90 1.33% - - -
31.08.2002 16 454.20 16 407.30 46.90 0.29% - - -
31.07.2002 16 407.30 16 059.00 348.30 2.17% - - -
30.06.2002 16 059.00 15 810.70 248.30 1.57% - - -
31.05.2002 15 810.70 15 672.00 138.70 0.89% - - -
30.04.2002 15 672.00 15 312.70 359.30 2.35% - - -
31.03.2002 15 312.70 15 296.80 15.90 0.10% - - -
28.02.2002 15 296.80 18 294.50 -2 997.70 -16.39% - - -
31.01.2002 18 294.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

Zemědělství, lesnictví, rybolov (A) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Zemědělství, lesnictví, rybolov (A) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Zemědělství, lesnictví, rybolov (A) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Původní splatnost do 1 roku a neterminováno (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost do 1 roku (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok (do 2 let) (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok do 2 let (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.