Podle odvětvového hlediska (Úvěry»Klientské) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Podle odvětvového hlediska (Úvěry»Klientské) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Klientské úvěry podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1162)
- Klientské vklady podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1167)
- Úvěry nefinančním podnikům podle odvětvového hlediska
- Klientské úvěry podle sektorového hlediska (1053)
- Klientské úvěry podle časového hlediska (1160)
- Klientské úvěry podle druhového/účelového hlediska (1161)
31.03.2024 Úvěry nefinančním podnikům podle odvětvového hlediska: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácí (Česká republika), A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ, Měnové finanční instituce
31.03.2024 Úvěry nefinančním podnikům podle odvětvového hlediska: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácí (Česká republika), F. STAVEBNICTVÍ, Měnové finanční instituce
31.03.2024 Úvěry nefinančním podnikům podle odvětvového hlediska: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácí (Česká republika), H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ, Měnové finanční instituce
31.03.2024 Úvěry nefinančním podnikům podle odvětvového hlediska: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácí (Česká republika), B, C, D, E. PRŮMYSL , Měnové finanční instituce
31.03.2024 Úvěry nefinančním podnikům podle odvětvového hlediska: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácí (Česká republika), G, I. OBCHOD, OPRAVY, POHOSTINSTVÍ, UBYTOVÁNÍ , Měnové finanční instituce
31.03.2024 Úvěry nefinančním podnikům podle odvětvového hlediska: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácí (Česká republika), J, L, M, N. KOMERČNÍ SLUŽBY, Měnové finanční instituce
31.03.2024 Úvěry nefinančním podnikům podle odvětvového hlediska: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácí (Česká republika), O, P, Q, R, S, T, U. OSTATNÍ SLUŽBY , Měnové finanční instituce
- Klientské vklady domácností (včetně NISD) podle druhového hlediska (1168)
- Klientské vklady podle časového hlediska (1165)
- Klientské vklady podle druhového hlediska (1166)
- Klientské vklady podle sektorového hlediska (1055)
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, podle druhu - Ostatní vklady a přijaté úvěry
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, CZK, podle druhu - Ostatní vklady a přijaté úvěry
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, EUR, podle druhu - Ostatní vklady a přijaté úvěry
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ODVĚTVÍ CELKEM 2 814 337.80 2 794 228.10 0.72% 2 621 602.40 7.35%
UK2 A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 49 682.80 50 178.70 -0.99% 48 888.30 1.63%
UK3 B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 21 338.90 21 353.30 -0.07% 24 895.80 -14.29%
UK4 C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 254 899.30 252 008.30 1.15% 234 192.10 8.84%
UK5 D,E. VÝR.A ROZVOD ELEKT.,PLYNU,TEPLA,VZDUCHU,VODY;ODPADNÍ VODY 158 844.10 155 820.80 1.94% 153 588.80 3.42%
UK6 F. STAVEBNICTVÍ 46 192.00 47 367.60 -2.48% 52 568.50 -12.13%
UK7 G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 187 541.20 190 519.10 -1.56% 181 883.40 3.11%
UK8 H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 39 756.60 37 189.50 6.90% 33 207.00 19.72%
UK9 I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ 15 696.70 15 572.00 0.80% 15 611.10 0.55%
UK10 K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 217 525.30 214 328.70 1.49% 202 795.90 7.26%
UK11 L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 331 890.40 327 370.50 1.38% 305 829.40 8.52%
UK12 M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI 116 503.90 116 139.30 0.31% 89 345.60 30.40%
UK13 O. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 89 161.80 89 517.70 -0.40% 86 709.60 2.83%
UK14 P. VZDĚLÁVÁNÍ 1 568.00 1 457.20 7.60% 1 362.90 15.05%
UK15 Q. ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 13 357.10 13 096.90 1.99% 11 937.70 11.89%
UK16 R,S. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI 24 050.20 23 299.60 3.22% 24 505.20 -1.86%
UK17 T. ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. 1 244 036.00 1 237 510.40 0.53% 1 152 250.00 7.97%
UK18 U. ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ 2 293.30 1 498.40 53.05% 2 030.80 12.93%

Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ODVĚTVÍ CELKEM 2 283 384.90 2 270 770.70 0.56% 2 149 678.70 6.22%
UK2 A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 48 505.60 49 005.40 -1.02% 46 861.20 3.51%
UK3 B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 6 917.50 6 917.40 0.00% 8 406.70 -17.71%
UK4 C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 149 256.80 149 102.80 0.10% 142 412.10 4.81%
UK5 D,E. VÝR.A ROZVOD ELEKT.,PLYNU,TEPLA,VZDUCHU,VODY;ODPADNÍ VODY 90 013.70 87 726.40 2.61% 80 132.70 12.33%
UK6 F. STAVEBNICTVÍ 37 562.30 38 745.80 -3.05% 39 622.70 -5.20%
UK7 G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 163 370.70 166 559.00 -1.91% 155 064.10 5.36%
UK8 H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 28 255.40 25 730.50 9.81% 24 405.40 15.78%
UK9 I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ 11 808.50 11 724.80 0.71% 11 883.60 -0.63%
UK10 K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 125 548.80 120 553.00 4.14% 129 596.60 -3.12%
UK11 L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 204 630.90 203 988.70 0.31% 210 033.70 -2.57%
UK12 M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI 86 586.30 86 933.20 -0.40% 67 911.80 27.50%
UK13 O. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 61 772.00 62 292.30 -0.84% 56 449.50 9.43%
UK14 P. VZDĚLÁVÁNÍ 1 568.00 1 457.20 7.60% 1 304.40 20.21%
UK15 Q. ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 10 859.60 10 583.30 2.61% 8 993.30 20.75%
UK16 R,S. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI 15 679.10 14 773.50 6.13% 17 304.10 -9.39%
UK17 T. ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. 1 241 049.80 1 234 575.30 0.52% 1 149 294.00 7.98%
UK18 U. ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ 0.00 102.30 - 2.90 -

Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ODVĚTVÍ CELKEM 530 952.90 523 457.40 1.43% 471 923.70 12.51%
UK2 A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 1 177.20 1 173.20 0.34% 2 027.10 -41.93%
UK3 B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 14 421.40 14 435.90 -0.10% 16 489.00 -12.54%
UK4 C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 105 642.50 102 905.50 2.66% 91 780.10 15.10%
UK5 D,E. VÝR.A ROZVOD ELEKT.,PLYNU,TEPLA,VZDUCHU,VODY;ODPADNÍ VODY 68 830.40 68 094.50 1.08% 73 456.10 -6.30%
UK6 F. STAVEBNICTVÍ 8 629.70 8 621.80 0.09% 12 945.80 -33.34%
UK7 G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 24 170.50 23 960.10 0.88% 26 819.30 -9.88%
UK8 H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 11 501.20 11 459.10 0.37% 8 801.60 30.67%
UK9 I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ 3 888.20 3 847.20 1.07% 3 727.40 4.31%
UK10 K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 91 976.60 93 775.80 -1.92% 73 199.30 25.65%
UK11 L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 127 259.60 123 381.80 3.14% 95 795.80 32.84%
UK12 M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI 29 917.60 29 206.10 2.44% 21 433.80 39.58%
UK13 O. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 27 389.80 27 225.40 0.60% 30 260.20 -9.49%
UK14 P. VZDĚLÁVÁNÍ 24.60 24.80 -0.81% 13.80 78.26%
UK15 Q. ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 2 497.50 2 513.50 -0.64% 2 944.50 -15.18%
UK16 R,S. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI 8 371.10 8 526.10 -1.82% 7 201.10 16.25%
UK17 T. ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. 2 986.20 2 935.10 1.74% 2 956.00 1.02%
UK18 U. ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ 2 293.30 1 396.20 64.25% 2 027.90 13.09%

Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ODVĚTVÍ CELKEM 481 090.80 474 983.40 1.29% 420 685.40 14.36%
UK2 A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 1 127.40 1 125.30 0.19% 2 025.50 -44.34%
UK3 B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 14 211.80 14 234.10 -0.16% 16 048.70 -11.45%
UK4 C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 98 304.10 96 353.50 2.02% 84 321.80 16.58%
UK5 D,E. VÝR.A ROZVOD ELEKT.,PLYNU,TEPLA,VZDUCHU,VODY;ODPADNÍ VODY 65 256.00 64 610.70 1.00% 70 832.70 -7.87%
UK6 F. STAVEBNICTVÍ 6 485.80 6 538.60 -0.81% 10 785.40 -39.87%
UK7 G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 20 212.00 20 303.60 -0.45% 20 188.80 0.11%
UK8 H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 10 516.90 10 539.60 -0.22% 7 870.60 33.62%
UK9 I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ 2 755.20 2 755.30 -0.00% 2 593.10 6.25%
UK10 K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 77 823.00 79 033.70 -1.53% 58 358.80 33.35%
UK11 L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 122 159.60 118 001.00 3.52% 93 244.30 31.01%
UK12 M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI 27 359.80 27 374.40 -0.05% 17 912.90 52.74%
UK13 O. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 21 587.50 21 510.10 0.36% 23 686.10 -8.86%
UK14 P. VZDĚLÁVÁNÍ 24.60 24.80 -0.81% 13.60 80.88%
UK15 Q. ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 2 202.80 2 217.70 -0.67% 2 540.40 -13.29%
UK16 R,S. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI 7 029.40 7 171.70 -1.98% 6 193.60 13.49%
UK17 T. ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. 2 021.10 2 051.10 -1.46% 2 196.20 -7.97%
UK18 U. ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ 2 038.40 1 163.00 75.27% 1 828.10 11.50%

Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ODVĚTVÍ CELKEM 2 814 337.80 2 794 228.10 0.72% 2 621 602.40 7.35%
UK2 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. 47 209.60 47 661.40 -0.95% 46 987.80 0.47%
UK3 Lesnictví a těžba dřeva 2 314.10 2 359.60 -1.93% 1 740.70 32.94%
UK4 Rybolov a akvakultura 159.10 157.80 0.82% 159.80 -0.44%
UK5 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí 4 597.60 4 486.60 2.47% 7 014.90 -34.46%
UK6 Těžba ropy a zemního plynu 13 099.10 13 095.20 0.03% 13 336.80 -1.78%
UK7 Těžba a úprava rud 309.60 301.80 2.58% 343.40 -9.84%
UK8 Ostatní těžba a dobývání 2 348.10 2 507.50 -6.36% 2 890.80 -18.77%
UK9 Podpůrné činnosti při těžbě 984.40 962.20 2.31% 1 309.90 -24.85%
UK10 Výroba potravinářských výrobků 23 016.00 22 806.80 0.92% 19 903.00 15.64%
UK11 Výroba nápojů 8 331.80 7 694.80 8.28% 5 009.60 66.32%
UK12 Výroba tabákových výrobků (navázání 1:1) 0.80 0.80 0.00 7.20 -88.89%
UK13 Výroba textilií 5 694.20 5 342.10 6.59% 7 017.60 -18.86%
UK14 Výroba oděvů 1 411.10 1 426.00 -1.04% 1 426.90 -1.11%
UK15 Výroba usní a souvisejících výrobků 908.20 933.90 -2.75% 608.90 49.15%
UK16 Zprac.dřeva, výroba dřev., kork., prout. a slam. výrobků, kr.nábytku 9 461.60 9 633.20 -1.78% 9 365.80 1.02%
UK17 Výroba papíru a výrobků z papíru 4 326.00 4 273.90 1.22% 4 097.70 5.57%
UK18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů 2 907.10 2 894.60 0.43% 3 369.40 -13.72%
UK19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů 2 851.40 4 347.90 -34.42% 2 272.70 25.46%
UK20 Výroba chemických látek a chemických přípravků 11 672.60 11 734.90 -0.53% 10 712.60 8.96%
UK21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků 2 332.00 2 373.60 -1.75% 2 329.90 0.09%
UK22 Výroba pryžových a plastových výrobků 14 838.10 14 937.00 -0.66% 14 925.40 -0.58%
UK23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 13 073.50 13 460.80 -2.88% 15 094.80 -13.39%
UK24 Výroba zákl. kovů, hutní zprac kovů; (částečné navázání) 18 813.00 18 939.80 -0.67% 19 926.20 -5.59%
UK25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 31 557.50 30 313.80 4.10% 26 812.00 17.70%
UK26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 3 742.50 3 817.30 -1.96% 3 472.90 7.76%
UK27 Výroba elektrických zařízení 9 994.30 10 252.40 -2.52% 9 487.60 5.34%
UK28 Výroba strojů a zařízení j. n. 30 892.10 31 089.90 -0.64% 31 659.80 -2.42%
UK29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 29 295.90 25 828.50 13.42% 19 419.60 50.86%
UK30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 15 720.80 15 713.00 0.05% 13 615.20 15.46%
UK31 Výroba nábytku 3 089.30 3 216.00 -3.94% 3 367.80 -8.27%
UK32 Ostatní zpracovatelský průmysl 3 248.70 3 250.70 -0.06% 3 465.60 -6.26%
UK33 Opravy a instalace strojů a zařízení 7 720.90 7 726.60 -0.07% 6 823.70 13.15%
UK34 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 148 036.40 144 860.50 2.19% 140 981.00 5.00%
UK35 Shromažďování, úprava a rozvod vody (navázání 1:1) 3 994.10 3 892.80 2.60% 5 311.40 -24.80%
UK36 Činnosti související s odpadními vodami 457.20 450.10 1.58% 584.10 -21.73%
UK37 Shromažďování,odstraňování, úprava odpadů (částečné navázání) 6 260.40 6 518.30 -3.96% 6 664.30 -6.06%
UK38 Sanace a jiné činnosti související s odpady 96.10 99.20 -3.12% 48.00 100.21%
UK39 Výstavba budov 24 051.90 24 582.40 -2.16% 29 631.80 -18.83%
UK40 Inženýrské stavitelství 10 492.90 11 390.20 -7.88% 10 971.70 -4.36%
UK41 Specializované stavební činnosti 11 647.20 11 395.10 2.21% 11 965.00 -2.66%
UK42 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel 14 190.90 14 489.70 -2.06% 13 100.20 8.33%
UK43 Velkoobchod, kromě motorových vozidel 128 426.60 131 228.40 -2.13% 127 111.70 1.03%
UK44 Maloobchod, kromě motorových vozidel 44 923.80 44 801.10 0.27% 41 671.50 7.80%
UK45 Pozemní a potrubní doprava 25 472.60 23 652.70 7.69% 23 684.20 7.55%
UK46 Vodní doprava 269.30 266.00 1.24% 80.70 233.71%
UK47 Letecká doprava 2 241.00 1 924.40 16.45% 2 012.70 11.34%
UK48 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě 11 494.60 11 213.10 2.51% 7 374.90 55.86%
UK49 Poštovní a kurýrní činnosti 279.20 133.50 109.14% 54.40 413.24%
UK50 Ubytování 10 931.80 10 770.70 1.50% 9 744.00 12.19%
UK51 Stravování a pohostinství 4 764.90 4 801.30 -0.76% 5 867.10 -18.79%
UK52 Vydavatelské činnosti 1 552.30 1 550.00 0.15% 2 213.50 -29.87%
UK53 Činnosti v obl.filmů, videozázn. TV programů, pořiz.zvuk. nahr., hudební vydavatel. činnosti 315.70 329.40 -4.16% 498.30 -36.64%
UK54 Tvorba programů a vysílání 202.90 237.60 -14.60% 647.00 -68.64%
UK55 Telekomunikační činnosti 35 235.60 37 658.30 -6.43% 13 662.90 157.89%
UK56 Činnosti v oblasti informačních technologií 3 747.90 2 790.80 34.29% 2 677.50 39.98%
UK57 Informační činnosti 667.30 633.20 5.39% 396.60 68.26%
UK58 Finanční zprostřed.,kr.pojišť. a penzijního financ.(částečné navázání) 168 456.50 164 415.80 2.46% 161 025.60 4.61%
UK59 Pojištění, zajištění a penzijní financování (navázání 1:1) 4 105.50 4 460.80 -7.96% 2 133.30 92.45%
UK60 Ostatní finanční činnosti (navázání 1:1) 44 963.40 45 452.20 -1.08% 39 637.10 13.44%

Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Činnosti v oblasti nemovitostí 331 890.40 327 370.50 1.38% 305 829.40 8.52%
UK2 Právní a účetnické činnosti 3 793.10 3 192.00 18.83% 2 986.50 27.01%
UK3 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení 18 121.00 17 243.20 5.09% 20 187.40 -10.24%
UK4 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy 8 111.20 7 867.20 3.10% 7 792.30 4.09%
UK5 Výzkum a vývoj (navázání 1:1) 900.30 877.90 2.55% 947.70 -5.00%
UK6 Reklama a průzkum trhu 2 393.60 2 417.90 -1.00% 2 344.70 2.09%
UK7 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 13 604.60 13 763.30 -1.15% 12 047.40 12.93%
UK8 Veterinární činnosti 218.00 217.40 0.28% 216.10 0.88%
UK9 Činnosti v oblasti pronájmu a oper.leasingu (navázání 1:1) 14 172.60 13 991.30 1.30% 11 934.70 18.75%
UK10 Činnosti související se zaměstnáním 662.30 598.40 10.68% 485.80 36.33%
UK11 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti 1 110.90 1 071.10 3.72% 1 234.80 -10.03%
UK12 Bezpečnostní a pátrací činnosti 743.30 721.10 3.08% 719.70 3.28%
UK13 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny 1 374.50 1 671.80 -17.78% 1 700.80 -19.18%
UK14 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání 9 576.90 9 307.70 2.89% 6 652.10 43.97%
UK15 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 89 161.80 89 517.70 -0.40% 86 709.60 2.83%
UK16 Vzdělávání (částečné navázání) 1 568.00 1 457.20 7.60% 1 362.90 15.05%
UK17 Zdravotní péče 12 582.40 12 399.90 1.47% 11 551.20 8.93%
UK18 Pobytové služby sociální péče 610.70 542.50 12.57% 288.50 111.68%
UK19 Ambulantní nebo terénní sociální služby 164.10 154.50 6.21% 98.10 67.28%
UK20 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti 158.80 162.40 -2.22% 186.80 -14.99%
UK21 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení 74.40 70.70 5.23% 44.20 68.33%
UK22 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří 7 952.60 8 043.10 -1.13% 8 881.20 -10.46%
UK23 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti 4 664.40 4 645.30 0.41% 2 589.10 80.16%
UK24 Činnosti organizací sdruž. osoby společ.zájmů (částečné navázání) 2 837.00 2 694.50 5.29% 2 870.80 -1.18%
UK25 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 430.50 415.70 3.56% 621.60 -30.74%
UK26 Poskytování ostatních osobních služeb 7 932.50 7 268.00 9.14% 9 311.50 -14.81%
UK27 Činnosti domácn. jako zaměst. dom. personálu (navázání 1:1) 871 166.30 866 056.90 0.59% 874 150.30 -0.34%
UK28 Čin. dom. produk. blíže neurč. výr. pro vl. potř.(částečné navázání) 372 869.80 371 453.50 0.38% 278 099.70 34.08%
UK29 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů (navázání 1:1) 2 293.30 1 498.40 53.05% 2 030.80 12.93%

Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ODVĚTVÍ CELKEM 3 086 969.40 3 041 122.20 1.51% 2 847 473.80 8.41%
UK2 A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 52 476.30 52 311.40 0.32% 49 650.80 5.69%
UK3 B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 19 666.10 19 791.80 -0.64% 19 611.20 0.28%
UK4 C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 263 315.40 261 551.90 0.67% 251 718.20 4.61%
UK5 D,E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY 141 962.70 139 658.00 1.65% 149 605.70 -5.11%
UK6 F. STAVEBNICTVÍ 44 004.50 42 939.80 2.48% 45 550.30 -3.39%
UK7 G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 186 504.40 182 730.50 2.07% 184 008.50 1.36%
UK8 H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 42 658.70 41 978.60 1.62% 39 680.10 7.51%
UK9 I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ 20 994.30 20 766.30 1.10% 16 464.90 27.51%
UK10 J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 42 334.20 40 884.70 3.55% 46 577.70 -9.11%
UK11 K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 296 708.70 291 724.60 1.71% 218 907.20 35.54%
UK12 L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 388 438.80 380 095.70 2.19% 347 024.80 11.93%
UK13 M,N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI 83 758.30 82 245.30 1.84% 84 541.90 -0.93%
UK14 O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 83 882.80 73 288.60 14.46% 87 077.20 -3.67%
UK15 R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ 35 265.80 34 247.10 2.97% 30 420.80 15.93%
UK16 T. ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTÍ POTŘEBU 1 384 998.10 1 376 907.80 0.59% 1 276 634.10 8.49%

Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ODVĚTVÍ CELKEM 2 411 176.30 2 378 007.00 1.39% 2 301 894.60 4.75%
UK2 A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 51 252.10 51 115.40 0.27% 48 532.50 5.60%
UK3 B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 3 041.40 2 897.10 4.98% 6 535.00 -53.46%
UK4 C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 131 196.00 129 666.90 1.18% 140 138.90 -6.38%
UK5 D,E. VÝROBA A ROZVOD ELEKT., PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY 81 851.70 81 882.40 -0.04% 86 244.60 -5.09%
UK6 F. STAVEBNICTVÍ 37 674.80 36 438.00 3.39% 36 410.80 3.47%
UK7 G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 148 227.00 145 624.50 1.79% 157 186.00 -5.70%
UK8 H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 25 840.00 25 624.40 0.84% 27 588.10 -6.34%
UK9 I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ 14 947.80 14 921.90 0.17% 12 268.10 21.84%
UK10 J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 30 233.90 28 818.40 4.91% 44 249.90 -31.67%
UK11 K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 153 145.40 149 303.60 2.57% 128 260.20 19.40%
UK12 L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 224 719.60 224 295.50 0.19% 208 402.40 7.83%
UK13 M,N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI 50 864.60 49 361.20 3.05% 53 917.70 -5.66%
UK14 O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 62 349.30 50 049.00 24.58% 60 404.70 3.22%
UK15 R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ 14 773.40 14 783.00 -0.06% 17 862.10 -17.29%
UK16 T. ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU 1 381 059.20 1 373 225.80 0.57% 1 273 893.60 8.41%

Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ODVĚTVÍ CELKEM 675 793.10 663 115.30 1.91% 545 579.30 23.87%
UK2 A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 1 224.10 1 196.00 2.35% 1 118.40 9.45%
UK3 B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 16 624.70 16 894.70 -1.60% 13 076.20 27.14%
UK4 C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 132 119.40 131 885.00 0.18% 111 579.30 18.41%
UK5 D,E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY 60 111.00 57 775.60 4.04% 63 361.20 -5.13%
UK6 F. STAVEBNICTVÍ 6 329.70 6 501.90 -2.65% 9 139.40 -30.74%
UK7 G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 38 277.40 37 106.00 3.16% 26 822.50 42.71%
UK8 H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 16 818.70 16 354.20 2.84% 12 092.00 39.09%
UK9 I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ 6 046.50 5 844.40 3.46% 4 196.80 44.07%
UK10 J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 12 100.30 12 066.40 0.28% 2 327.80 419.82%
UK11 K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 143 563.30 142 420.90 0.80% 90 647.00 58.38%
UK12 L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 163 719.20 155 800.10 5.08% 138 622.40 18.10%
UK13 M,N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI 32 893.70 32 884.00 0.03% 30 624.20 7.41%
UK14 O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 21 533.50 23 239.70 -7.34% 26 672.50 -19.27%
UK15 R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ 20 492.40 19 464.10 5.28% 12 558.70 63.17%
UK16 T. ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU 3 938.90 3 682.00 6.98% 2 740.50 43.73%

Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ODVĚTVÍ CELKEM 613 584.60 600 042.20 2.26% 504 073.60 21.73%
UK2 A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 1 179.70 1 150.40 2.55% 1 064.70 10.80%
UK3 B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 16 624.70 16 894.70 -1.60% 12 881.60 29.06%
UK4 C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 126 572.20 126 456.40 0.09% 103 745.80 22.00%
UK5 D,E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY 56 343.10 53 898.40 4.54% 59 589.50 -5.45%
UK6 F. STAVEBNICTVÍ 4 660.00 4 747.20 -1.84% 7 247.00 -35.70%
UK7 G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 32 499.60 31 851.40 2.04% 22 919.20 41.80%
UK8 H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 15 934.40 15 440.80 3.20% 11 122.10 43.27%
UK9 I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ 4 861.60 4 628.20 5.04% 2 982.60 63.00%
UK10 J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 8 279.40 8 158.10 1.49% 1 149.00 620.57%
UK11 K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 116 833.50 114 417.50 2.11% 82 972.80 40.81%
UK12 L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 159 344.50 152 554.60 4.45% 135 323.60 17.75%
UK13 M,N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI 30 450.20 30 127.20 1.07% 28 168.40 8.10%
UK14 O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 18 189.50 19 359.60 -6.04% 21 883.90 -16.88%
UK15 R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ 18 885.10 17 819.70 5.98% 11 075.70 70.51%
UK16 T. ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU 2 927.10 2 537.90 15.34% 1 947.70 50.28%

Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ODVĚTVÍ CELKEM 4 205 710.60 4 189 649.30 0.38% 3 958 144.90 6.25%
UK2 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. 66 945.60 66 468.90 0.72% 59 735.60 12.07%
UK3 Lesnictví a těžba dřeva 2 798.90 2 806.90 -0.28% 2 668.60 4.88%
UK4 Rybolov a akvakultura 150.30 132.60 13.35% 148.50 1.21%
UK5 Těžba a dobývání 4 229.90 4 194.70 0.84% 2 962.20 42.80%
UK6 Výroba potravinářských výrobků 25 709.90 26 573.00 -3.25% 25 535.30 0.68%
UK7 Výroba nápojů 11 260.50 10 731.60 4.93% 10 443.10 7.83%
UK8 Výroba tabákových výrobků (navázání 1:1) 0.70 0.60 16.67% 2.90 -75.86%
UK9 Výroba textilií 3 276.10 3 394.80 -3.50% 4 432.90 -26.10%
UK10 Výroba oděvů 3 250.50 3 402.30 -4.46% 3 754.60 -13.43%
UK11 Výroba usní a souvisejících výrobků 486.40 489.60 -0.65% 2 308.80 -78.93%
UK12 Zprac.dřeva, výroba dřev., kork., prout. a slam. výrobků, kr.nábytku 12 669.90 12 689.00 -0.15% 12 055.00 5.10%
UK13 Výroba papíru a výrobků z papíru 4 673.90 4 782.60 -2.27% 4 742.80 -1.45%
UK14 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů 4 084.30 4 214.90 -3.10% 4 394.80 -7.07%
UK15 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů 2 357.10 2 412.80 -2.31% 2 627.50 -10.29%
UK16 Výroba chemických látek a chemických přípravků 11 349.20 11 320.70 0.25% 14 431.50 -21.36%
UK17 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků 1 538.70 1 468.30 4.79% 829.80 85.43%
UK18 Výroba pryžových a plastových výrobků 24 531.10 23 968.00 2.35% 22 181.50 10.59%
UK19 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 9 288.50 9 254.20 0.37% 9 062.70 2.49%
UK20 Výroba zákl. kovů, hutní zprac kovů; (částečné navázání) 12 099.80 13 866.20 -12.74% 17 885.90 -32.35%
UK21 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 48 304.40 48 704.40 -0.82% 54 051.80 -10.63%
UK22 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 12 805.60 13 617.60 -5.96% 10 545.50 21.43%
UK23 Výroba elektrických zařízení 13 273.10 13 063.40 1.61% 12 693.30 4.57%
UK24 Výroba strojů a zařízení j. n. 28 132.40 28 743.00 -2.12% 26 065.90 7.93%
UK25 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 27 939.50 29 614.50 -5.66% 25 501.60 9.56%
UK26 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 14 712.70 13 331.60 10.36% 6 650.70 121.22%
UK27 Výroba nábytku 2 737.80 2 771.30 -1.21% 2 782.10 -1.59%
UK28 Ostatní zpracovatelský průmysl 4 897.00 4 871.70 0.52% 4 884.20 0.26%
UK29 Opravy a instalace strojů a zařízení 11 842.70 11 337.30 4.46% 9 614.40 23.18%
UK30 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 84 343.50 90 822.00 -7.13% 64 241.90 31.29%
UK31 Shromažďování, úprava a rozvod vody (navázání 1:1) 3 924.70 3 749.30 4.68% 3 527.50 11.26%
UK32 Činnosti související s odpadními vodami 399.60 378.10 5.69% 515.50 -22.48%
UK33 Sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů (částečné navázání) 8 171.10 8 258.90 -1.06% 8 866.00 -7.84%
UK34 Sanace a jiné činnosti související s odpady 283.00 271.20 4.35% 296.70 -4.62%
UK35 Výstavba budov 27 340.10 27 856.60 -1.85% 29 312.70 -6.73%
UK36 Inženýrské stavitelství 9 123.50 8 443.60 8.05% 4 968.60 83.62%
UK37 Specializované stavební činnosti 26 937.70 26 240.90 2.66% 22 077.50 22.01%
UK38 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel 21 504.40 21 612.50 -0.50% 18 791.60 14.44%
UK39 Velkoobchod, kromě motorových vozidel 149 330.90 151 579.60 -1.48% 147 112.50 1.51%
UK40 Maloobchod, kromě motorových vozidel 60 858.80 62 394.50 -2.46% 64 290.40 -5.34%
UK41 Doprava a skladování 69 138.80 69 938.00 -1.14% 83 794.80 -17.49%
UK42 Ubytování 18 432.20 18 592.50 -0.86% 18 418.10 0.08%
UK43 Stravování a pohostinství 11 338.00 11 341.20 -0.03% 11 536.90 -1.72%
UK44 Vydavatelské činnosti 2 221.60 2 213.50 0.37% 2 578.50 -13.84%
UK45 Činnosti v obl.filmů, videozázn. TV programů, pořiz.zvuk. nahr., hudební vydavatel. činnosti 915.80 917.60 -0.20% 870.40 5.22%
UK46 Tvorba programů a vysílání 2 321.70 2 388.30 -2.79% 2 469.80 -6.00%
UK47 Telekomunikační činnosti 16 608.90 17 000.60 -2.30% 16 657.60 -0.29%
UK48 Činnosti v oblasti informačních technologií 8 794.70 8 669.80 1.44% 8 993.50 -2.21%
UK49 Informační činnosti 2 418.40 2 396.90 0.90% 2 499.20 -3.23%
UK50 Peněžnictví a pojišťovnictví 453 415.70 448 083.70 1.19% 391 853.70 15.71%

Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Činnosti v oblasti nemovitostí 481 738.40 483 971.20 -0.46% 442 261.20 8.93%
UK2 Právní a účetnické činnosti 6 956.40 7 088.90 -1.87% 6 655.80 4.52%
UK3 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení 35 461.90 24 149.10 46.85% 19 174.60 84.94%
UK4 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy 9 057.40 9 644.20 -6.08% 8 588.60 5.46%
UK5 Výzkum a vývoj (navázání 1:1) 1 192.50 1 163.40 2.50% 1 333.20 -10.55%
UK6 Reklama a průzkum trhu 7 046.60 7 296.60 -3.43% 7 021.00 0.36%
UK7 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 14 369.10 17 550.40 -18.13% 20 568.50 -30.14%
UK8 Veterinární činnosti 310.10 301.10 2.99% 274.70 12.89%
UK9 Činnosti v oblasti pronájmu a oper.leasingu (navázání 1:1) 20 871.80 20 401.90 2.30% 17 987.90 16.03%
UK10 Činnosti související se zaměstnáním 614.40 577.40 6.41% 581.90 5.59%
UK11 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti 1 374.70 1 309.90 4.95% 1 295.30 6.13%
UK12 Bezpečnostní a pátrací činnosti 884.80 902.90 -2.00% 1 057.80 -16.35%
UK13 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny 1 547.10 1 517.90 1.92% 1 980.50 -21.88%
UK14 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání 15 331.00 12 679.10 20.92% 15 077.60 1.68%
UK15 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 66 307.00 63 390.30 4.60% 57 100.90 16.12%
UK16 Vzdělávání (částečné navázání) 2 058.50 2 247.90 -8.43% 2 508.60 -17.94%
UK17 Zdravotní péče 15 841.90 15 262.60 3.80% 13 792.80 14.86%
UK18 Pobytové služby sociální péče 939.40 905.60 3.73% 913.70 2.81%
UK19 Ambulantní nebo terénní sociální služby 627.00 589.80 6.31% 551.70 13.65%
UK20 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti 1 079.40 559.90 92.78% 751.00 43.73%
UK21 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení 219.00 225.40 -2.84% 124.70 75.62%
UK22 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří 7 744.00 6 655.60 16.35% 5 296.80 46.20%
UK23 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti 8 031.70 7 387.90 8.71% 6 277.80 27.94%
UK24 Činnosti organizací sdruž. osoby společ. zájmů (částečné navázání) 2 870.00 2 700.60 6.27% 4 088.40 -29.80%
UK25 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 1 002.10 1 026.30 -2.36% 1 012.60 -1.04%
UK26 Poskytování ostatních osobních služeb, Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů 10 843.70 8 034.90 34.96% 27 520.70 -60.60%
UK27 Činnosti domácn. jako zaměst. dom. personálu (navázání 1:1) 1 153 269.20 1 149 852.50 0.30% 1 117 816.00 3.17%
UK28 Čin. dom. produk. blíže neurč. výr. pro vl. potř.(částečné navázání) 994 951.70 990 880.10 0.41% 919 864.00 8.16%

Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ODVĚTVÍ CELKEM 4 205 710.60 4 189 649.30 0.38% 3 958 144.90 6.25%
UK2 A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 69 894.80 69 408.30 0.70% 62 552.70 11.74%
UK3 B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 4 229.90 4 194.70 0.84% 2 962.20 42.80%
UK4 C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 291 221.70 294 623.10 -1.15% 287 478.30 1.30%
UK5 D,E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY 97 121.90 103 479.60 -6.14% 77 447.60 25.40%
UK6 F. STAVEBNICTVÍ 63 401.40 62 541.10 1.38% 56 358.80 12.50%
UK7 G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 231 694.20 235 586.50 -1.65% 230 194.50 0.65%
UK8 H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 69 138.80 69 938.00 -1.14% 83 794.80 -17.49%
UK9 I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ 29 770.10 29 933.70 -0.55% 29 954.90 -0.62%
UK10 J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 33 281.20 33 586.70 -0.91% 34 069.00 -2.31%
UK11 K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 453 415.70 448 083.70 1.19% 391 853.70 15.71%
UK12 L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 481 738.40 483 971.20 -0.46% 442 261.20 8.93%
UK13 M,N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI 115 017.60 104 582.90 9.98% 101 597.30 13.21%
UK14 O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 85 773.70 82 396.10 4.10% 74 867.70 14.57%
UK15 R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ 31 789.90 26 590.70 19.55% 45 072.00 -29.47%
UK16 T. ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTÍ POTŘEBU 2 148 220.90 2 140 732.60 0.35% 2 037 680.00 5.42%

Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ODVĚTVÍ CELKEM 3 165 484.70 3 149 841.70 0.50% 3 098 102.60 2.17%
UK2 A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 53 644.10 53 376.70 0.50% 54 071.90 -0.79%
UK3 B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 494.80 490.10 0.96% 675.50 -26.75%
UK4 C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 97 962.50 100 205.60 -2.24% 115 642.60 -15.29%
UK5 D,E. VÝROBA A ROZVOD ELEKT., PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY 49 530.20 50 238.10 -1.41% 45 443.30 8.99%
UK6 F. STAVEBNICTVÍ 51 532.40 51 072.50 0.90% 49 085.60 4.98%
UK7 G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 134 235.60 132 442.40 1.35% 145 974.70 -8.04%
UK8 H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 50 324.70 50 691.70 -0.72% 65 985.40 -23.73%
UK9 I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ 17 022.90 17 181.90 -0.93% 16 662.10 2.17%
UK10 J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 21 372.30 21 748.50 -1.73% 22 919.60 -6.75%
UK11 K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 188 300.60 181 888.60 3.53% 179 050.20 5.17%
UK12 L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 216 241.60 215 629.70 0.28% 229 901.30 -5.94%
UK13 M,N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI 53 858.70 56 716.20 -5.04% 60 206.30 -10.54%
UK14 O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 74 646.20 70 806.70 5.42% 65 845.70 13.37%
UK15 R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ 14 472.40 13 248.80 9.24% 14 262.40 1.47%
UK16 T. ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU 2 141 845.70 2 134 104.30 0.36% 2 032 375.90 5.39%

Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ODVĚTVÍ CELKEM 1 040 225.90 1 039 807.50 0.04% 860 042.20 20.95%
UK2 A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 16 250.70 16 031.60 1.37% 8 480.70 91.62%
UK3 B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 3 735.20 3 704.50 0.83% 2 286.70 63.34%
UK4 C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 193 259.20 194 417.50 -0.60% 171 835.80 12.47%
UK5 D,E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY 47 591.80 53 241.50 -10.61% 32 004.30 48.70%
UK6 F. STAVEBNICTVÍ 11 869.00 11 468.60 3.49% 7 273.20 63.19%
UK7 G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 97 458.60 103 144.10 -5.51% 84 219.80 15.72%
UK8 H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 18 814.10 19 246.30 -2.25% 17 809.30 5.64%
UK9 I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ 12 747.20 12 751.80 -0.04% 13 292.80 -4.10%
UK10 J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 11 908.90 11 838.20 0.60% 11 149.40 6.81%
UK11 K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 265 115.20 266 195.10 -0.41% 212 803.50 24.58%
UK12 L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 265 496.80 268 341.50 -1.06% 212 359.90 25.02%
UK13 M,N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI 61 158.90 47 866.70 27.77% 41 391.00 47.76%
UK14 O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 11 127.60 11 589.50 -3.99% 9 022.00 23.34%
UK15 R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ 17 317.50 13 342.00 29.80% 30 809.60 -43.79%
UK16 T. ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU 6 375.10 6 628.30 -3.82% 5 304.20 20.19%

Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ODVĚTVÍ CELKEM 991 236.20 983 278.20 0.81% 797 073.60 24.36%
UK2 A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 16 250.50 16 031.50 1.37% 8 480.70 91.62%
UK3 B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 1 843.10 1 704.80 8.11% 2 283.00 -19.27%
UK4 C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 185 770.50 183 700.30 1.13% 156 325.00 18.84%
UK5 D,E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY 47 198.60 52 785.00 -10.58% 31 539.20 49.65%
UK6 F. STAVEBNICTVÍ 11 786.10 11 393.90 3.44% 7 229.90 63.02%
UK7 G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 92 453.60 97 899.10 -5.56% 76 249.80 21.25%
UK8 H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 18 660.20 19 089.50 -2.25% 17 522.50 6.49%
UK9 I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ 11 724.90 11 716.60 0.07% 12 282.60 -4.54%
UK10 J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 11 800.30 11 723.90 0.65% 10 703.70 10.24%
UK11 K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 244 616.60 242 552.10 0.85% 186 899.40 30.88%
UK12 L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 261 972.00 263 273.50 -0.49% 209 782.80 24.88%
UK13 M,N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI 57 067.30 44 890.70 27.12% 39 132.80 45.83%
UK14 O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 8 950.00 9 279.70 -3.55% 6 244.50 43.33%
UK15 R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ 16 236.70 12 279.80 32.22% 28 485.90 -43.00%
UK16 T. ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU 4 905.80 4 957.60 -1.04% 3 912.10 25.40%
Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna)
ODVĚTVÍ CELKEM (275 hodnot, 30.11.2015)
Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. (83 hodnoty, 30.11.2015)
Lesnictví a těžba dřeva (83 hodnoty, 30.11.2015)
Rybolov a akvakultura (83 hodnoty, 30.11.2015)
Těžba a úprava černého a hnědého uhlí (83 hodnoty, 30.11.2015)
Těžba ropy a zemního plynu (83 hodnoty, 30.11.2015)
Těžba a úprava rud (83 hodnoty, 30.11.2015)
Ostatní těžba a dobývání (83 hodnoty, 30.11.2015)
Podpůrné činnosti při těžbě (83 hodnoty, 30.11.2015)
Výroba potravinářských výrobků (83 hodnoty, 30.11.2015)
Výroba nápojů (83 hodnoty, 30.11.2015)
Výroba tabákových výrobků (navázání 1:1) (191 hodnota, 30.11.2015)
Výroba textilií (83 hodnoty, 30.11.2015)
Výroba oděvů (83 hodnoty, 30.11.2015)
Výroba usní a souvisejících výrobků (83 hodnoty, 30.11.2015)
dřeva, výroba dřev., kork., prout. a slam. výrobků, kr.nábytku (83 hodnoty, 30.11.2015)
Výroba papíru a výrobků z papíru (83 hodnoty, 30.11.2015)
Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (83 hodnoty, 30.11.2015)
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů (83 hodnoty, 30.11.2015)
Výroba chemických látek a chemických přípravků (83 hodnoty, 30.11.2015)
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (83 hodnoty, 30.11.2015)
Výroba pryžových a plastových výrobků (83 hodnoty, 30.11.2015)
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (83 hodnoty, 30.11.2015)
Výroba zákl. kovů, hutní zprac kovů; (částečné navázání) (191 hodnota, 30.11.2015)
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení (83 hodnoty, 30.11.2015)
Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (83 hodnoty, 30.11.2015)
Výroba elektrických zařízení (83 hodnoty, 30.11.2015)
Výroba strojů a zařízení j. n. (83 hodnoty, 30.11.2015)
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů (83 hodnoty, 30.11.2015)
Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (83 hodnoty, 30.11.2015)
Výroba nábytku (83 hodnoty, 30.11.2015)
Ostatní zpracovatelský průmysl (83 hodnoty, 30.11.2015)
Opravy a instalace strojů a zařízení (83 hodnoty, 30.11.2015)
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (83 hodnoty, 30.11.2015)
Shromažďování, úprava a rozvod vody (navázání 1:1) (191 hodnota, 30.11.2015)
Činnosti související s odpadními vodami (83 hodnoty, 30.11.2015)
Shromažďování,odstraňování, úprava odpadů (částečné navázání) (191 hodnota, 30.11.2015)
Sanace a jiné činnosti související s odpady (83 hodnoty, 30.11.2015)
Výstavba budov (83 hodnoty, 30.11.2015)
Inženýrské stavitelství (83 hodnoty, 30.11.2015)
Specializované stavební činnosti (83 hodnoty, 30.11.2015)
Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (83 hodnoty, 30.11.2015)
Velkoobchod, kromě motorových vozidel (83 hodnoty, 30.11.2015)
Maloobchod, kromě motorových vozidel (83 hodnoty, 30.11.2015)
Pozemní a potrubní doprava (83 hodnoty, 30.11.2015)
Vodní doprava (83 hodnoty, 30.11.2015)
Letecká doprava (83 hodnoty, 30.11.2015)
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě (83 hodnoty, 30.11.2015)
Poštovní a kurýrní činnosti (83 hodnoty, 30.11.2015)
Ubytování (83 hodnoty, 30.11.2015)
Stravování a pohostinství (83 hodnoty, 30.11.2015)
Vydavatelské činnosti (83 hodnoty, 30.11.2015)
Činnosti v obl.filmů, videozázn. TV programů, pořiz.zvuk. nahr., hudební vydavatel. činnosti (83 hodnoty, 30.11.2015)
Tvorba programů a vysílání (83 hodnoty, 30.11.2015)
Telekomunikační činnosti (83 hodnoty, 30.11.2015)
Činnosti v oblasti informačních technologií (83 hodnoty, 30.11.2015)
Informační činnosti (83 hodnoty, 30.11.2015)
Finanční zprostřed.,kr.pojišť. a penzijního financ.(částečné navázání) (275 hodnot, 30.11.2015)
Pojištění, zajištění a penzijní financování (navázání 1:1) (191 hodnota, 30.11.2015)
Ostatní finanční činnosti (navázání 1:1) (191 hodnota, 30.11.2015)
Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna)
Činnosti v oblasti nemovitostí (83 hodnoty, 30.11.2015)
Právní a účetnické činnosti (83 hodnoty, 30.11.2015)
Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení (83 hodnoty, 30.11.2015)
Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy (83 hodnoty, 30.11.2015)
Výzkum a vývoj (navázání 1:1) (191 hodnota, 30.11.2015)
Reklama a průzkum trhu (83 hodnoty, 30.11.2015)
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (83 hodnoty, 30.11.2015)
Veterinární činnosti (83 hodnoty, 30.11.2015)
Činnosti v oblasti pronájmu a oper.leasingu (navázání 1:1) (191 hodnota, 30.11.2015)
Činnosti související se zaměstnáním (83 hodnoty, 30.11.2015)
Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti (83 hodnoty, 30.11.2015)
Bezpečnostní a pátrací činnosti (83 hodnoty, 30.11.2015)
Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (83 hodnoty, 30.11.2015)
Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání (83 hodnoty, 30.11.2015)
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení (83 hodnoty, 30.11.2015)
Vzdělávání (částečné navázání) (191 hodnota, 30.11.2015)
Zdravotní péče (83 hodnoty, 30.11.2015)
Pobytové služby sociální péče (83 hodnoty, 30.11.2015)
Ambulantní nebo terénní sociální služby (83 hodnoty, 30.11.2015)
Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti (83 hodnoty, 30.11.2015)
Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení (83 hodnoty, 30.11.2015)
Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří (83 hodnoty, 30.11.2015)
Sportovní, zábavní a rekreační činnosti (83 hodnoty, 30.11.2015)
Činnosti organizací sdruž. osoby společ.zájmů (částečné navázání) (191 hodnota, 30.11.2015)
Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost (83 hodnoty, 30.11.2015)
Poskytování ostatních osobních služeb (83 hodnoty, 30.11.2015)
Činnosti domácn. jako zaměst. dom. personálu (navázání 1:1) (191 hodnota, 30.11.2015)
Čin. dom. produk. blíže neurč. výr. pro vl. potř.(částečné navázání) (155 hodnot, 30.11.2015)
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů (navázání 1:1) (191 hodnota, 30.11.2015)
Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna)
ODVĚTVÍ CELKEM (275 hodnot, 30.11.2015)
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ (275 hodnot, 30.11.2015)
TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (191 hodnota, 30.11.2015)
ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (275 hodnot, 30.11.2015)
VÝR.A ROZVOD ELEKT.,PLYNU,TEPLA,VZDUCHU,VODY;ODPADNÍ VODY (191 hodnota, 30.11.2015)
STAVEBNICTVÍ (191 hodnota, 30.11.2015)
VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (191 hodnota, 30.11.2015)
DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (233 hodnoty, 30.11.2015)
UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ (233 hodnoty, 30.11.2015)
PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (275 hodnot, 30.11.2015)
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (191 hodnota, 30.11.2015)
M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (251 hodnota, 30.11.2015)
VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ (191 hodnota, 30.11.2015)
VZDĚLÁVÁNÍ (191 hodnota, 30.11.2015)
ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (191 hodnota, 30.11.2015)
KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI (191 hodnota, 30.11.2015)
ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. (191 hodnota, 30.11.2015)
ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (191 hodnota, 30.11.2015)
Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)
ODVĚTVÍ CELKEM (227 hodnot, 30.11.2015)
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ (227 hodnot, 30.11.2015)
TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (191 hodnota, 30.11.2015)
ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (227 hodnot, 30.11.2015)
VÝR.A ROZVOD ELEKT.,PLYNU,TEPLA,VZDUCHU,VODY;ODPADNÍ VODY (191 hodnota, 30.11.2015)
STAVEBNICTVÍ (191 hodnota, 30.11.2015)
VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (191 hodnota, 30.11.2015)
DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (227 hodnot, 30.11.2015)
UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ (227 hodnot, 30.11.2015)
PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (227 hodnot, 30.11.2015)
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (191 hodnota, 30.11.2015)
M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (227 hodnot, 30.11.2015)
VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ (191 hodnota, 30.11.2015)
VZDĚLÁVÁNÍ (187 hodnot, 31.07.2015)
ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (191 hodnota, 30.11.2015)
KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI (191 hodnota, 30.11.2015)
ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. (191 hodnota, 30.11.2015)
ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (191 hodnota, 30.11.2015)
Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč)
ODVĚTVÍ CELKEM (275 hodnot, 30.11.2015)
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ (275 hodnot, 30.11.2015)
TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (191 hodnota, 30.11.2015)
ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (275 hodnot, 30.11.2015)
VÝR.A ROZVOD ELEKT.,PLYNU,TEPLA,VZDUCHU,VODY;ODPADNÍ VODY (191 hodnota, 30.11.2015)
STAVEBNICTVÍ (191 hodnota, 30.11.2015)
VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (191 hodnota, 30.11.2015)
DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (233 hodnoty, 30.11.2015)
UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ (233 hodnoty, 30.11.2015)
PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (275 hodnot, 30.11.2015)
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (191 hodnota, 30.11.2015)
M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (251 hodnota, 30.11.2015)
VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ (191 hodnota, 30.11.2015)
VZDĚLÁVÁNÍ (191 hodnota, 30.11.2015)
ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (191 hodnota, 30.11.2015)
KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI (191 hodnota, 30.11.2015)
ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. (191 hodnota, 30.11.2015)
ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (191 hodnota, 30.11.2015)
Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR)
ODVĚTVÍ CELKEM (191 hodnota, 30.11.2015)
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ (191 hodnota, 30.11.2015)
TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (191 hodnota, 30.11.2015)
ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (191 hodnota, 30.11.2015)
VÝR.A ROZVOD ELEKT.,PLYNU,TEPLA,VZDUCHU,VODY;ODPADNÍ VODY (191 hodnota, 30.11.2015)
STAVEBNICTVÍ (191 hodnota, 30.11.2015)
VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (191 hodnota, 30.11.2015)
DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (191 hodnota, 30.11.2015)
UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ (191 hodnota, 30.11.2015)
PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (191 hodnota, 30.11.2015)
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (191 hodnota, 30.11.2015)
M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (191 hodnota, 30.11.2015)
VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ (191 hodnota, 30.11.2015)
VZDĚLÁVÁNÍ (171 hodnota, 31.07.2015)
ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (191 hodnota, 30.11.2015)
KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI (191 hodnota, 30.11.2015)
ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. (191 hodnota, 30.11.2015)
ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (191 hodnota, 30.11.2015)
Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)
ODVĚTVÍ CELKEM (244 hodnoty, 30.04.2017)
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ (244 hodnoty, 30.04.2017)
TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (208 hodnot, 30.04.2017)
ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (244 hodnoty, 30.04.2017)
VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY (208 hodnot, 30.04.2017)
STAVEBNICTVÍ (208 hodnot, 30.04.2017)
VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (208 hodnot, 30.04.2017)
DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (244 hodnoty, 30.04.2017)
UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ (244 hodnoty, 30.04.2017)
INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI (100 hodnot, 30.04.2017)
PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (244 hodnoty, 30.04.2017)
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (208 hodnot, 30.04.2017)
PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (244 hodnoty, 30.04.2017)
O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (208 hodnot, 30.04.2017)
R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (208 hodnot, 30.04.2017)
ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU (208 hodnot, 30.04.2017)
Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna)
ODVĚTVÍ CELKEM (366 hodnot, 30.06.2023)
Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. (174 hodnoty, 30.06.2023)
Lesnictví a těžba dřeva (174 hodnoty, 30.06.2023)
Rybolov a akvakultura (174 hodnoty, 30.06.2023)
Těžba a dobývání (174 hodnoty, 30.06.2023)
Výroba potravinářských výrobků (174 hodnoty, 30.06.2023)
Výroba nápojů (174 hodnoty, 30.06.2023)
Výroba tabákových výrobků (navázání 1:1) (282 hodnoty, 30.06.2023)
Výroba textilií (174 hodnoty, 30.06.2023)
Výroba oděvů (174 hodnoty, 30.06.2023)
Výroba usní a souvisejících výrobků (174 hodnoty, 30.06.2023)
dřeva, výroba dřev., kork., prout. a slam. výrobků, kr.nábytku (174 hodnoty, 30.06.2023)
Výroba papíru a výrobků z papíru (174 hodnoty, 30.06.2023)
Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (174 hodnoty, 30.06.2023)
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů (174 hodnoty, 30.06.2023)
Výroba chemických látek a chemických přípravků (174 hodnoty, 30.06.2023)
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (174 hodnoty, 30.06.2023)
Výroba pryžových a plastových výrobků (174 hodnoty, 30.06.2023)
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (174 hodnoty, 30.06.2023)
Výroba zákl. kovů, hutní zprac kovů; (částečné navázání) (282 hodnoty, 30.06.2023)
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení (174 hodnoty, 30.06.2023)
Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (174 hodnoty, 30.06.2023)
Výroba elektrických zařízení (174 hodnoty, 30.06.2023)
Výroba strojů a zařízení j. n. (174 hodnoty, 30.06.2023)
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů (174 hodnoty, 30.06.2023)
Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (174 hodnoty, 30.06.2023)
Výroba nábytku (174 hodnoty, 30.06.2023)
Ostatní zpracovatelský průmysl (174 hodnoty, 30.06.2023)
Opravy a instalace strojů a zařízení (174 hodnoty, 30.06.2023)
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (174 hodnoty, 30.06.2023)
Shromažďování, úprava a rozvod vody (navázání 1:1) (282 hodnoty, 30.06.2023)
Činnosti související s odpadními vodami (174 hodnoty, 30.06.2023)
Sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů (částečné navázání) (282 hodnoty, 30.06.2023)
Sanace a jiné činnosti související s odpady (174 hodnoty, 30.06.2023)
Výstavba budov (174 hodnoty, 30.06.2023)
Inženýrské stavitelství (174 hodnoty, 30.06.2023)
Specializované stavební činnosti (174 hodnoty, 30.06.2023)
Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (174 hodnoty, 30.06.2023)
Velkoobchod, kromě motorových vozidel (174 hodnoty, 30.06.2023)
Maloobchod, kromě motorových vozidel (174 hodnoty, 30.06.2023)
Doprava a skladování (174 hodnoty, 30.06.2023)
Ubytování (174 hodnoty, 30.06.2023)
Stravování a pohostinství (174 hodnoty, 30.06.2023)
Vydavatelské činnosti (174 hodnoty, 30.06.2023)
Činnosti v obl.filmů, videozázn. TV programů, pořiz.zvuk. nahr., hudební vydavatel. činnosti (174 hodnoty, 30.06.2023)
Tvorba programů a vysílání (174 hodnoty, 30.06.2023)
Telekomunikační činnosti (174 hodnoty, 30.06.2023)
Činnosti v oblasti informačních technologií (174 hodnoty, 30.06.2023)
Informační činnosti (174 hodnoty, 30.06.2023)
Peněžnictví a pojišťovnictví (366 hodnot, 30.06.2023)
Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna)
Činnosti v oblasti nemovitostí (174 hodnoty, 30.06.2023)
Právní a účetnické činnosti (174 hodnoty, 30.06.2023)
Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení (174 hodnoty, 30.06.2023)
Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy (174 hodnoty, 30.06.2023)
Výzkum a vývoj (navázání 1:1) (282 hodnoty, 30.06.2023)
Reklama a průzkum trhu (174 hodnoty, 30.06.2023)
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (174 hodnoty, 30.06.2023)
Veterinární činnosti (174 hodnoty, 30.06.2023)
Činnosti v oblasti pronájmu a oper.leasingu (navázání 1:1) (282 hodnoty, 30.06.2023)
Činnosti související se zaměstnáním (174 hodnoty, 30.06.2023)
Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti (174 hodnoty, 30.06.2023)
Bezpečnostní a pátrací činnosti (174 hodnoty, 30.06.2023)
Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (174 hodnoty, 30.06.2023)
Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání (174 hodnoty, 30.06.2023)
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení (174 hodnoty, 30.06.2023)
Vzdělávání (částečné navázání) (282 hodnoty, 30.06.2023)
Zdravotní péče (174 hodnoty, 30.06.2023)
Pobytové služby sociální péče (174 hodnoty, 30.06.2023)
Ambulantní nebo terénní sociální služby (174 hodnoty, 30.06.2023)
Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti (174 hodnoty, 30.06.2023)
Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení (174 hodnoty, 30.06.2023)
Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří (174 hodnoty, 30.06.2023)
Sportovní, zábavní a rekreační činnosti (174 hodnoty, 30.06.2023)
Činnosti organizací sdruž. osoby společ. zájmů (částečné navázání) (282 hodnoty, 30.06.2023)
Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost (174 hodnoty, 30.06.2023)
Poskytování ostatních osobních služeb, Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů (174 hodnoty, 30.06.2023)
Činnosti domácn. jako zaměst. dom. personálu (navázání 1:1) (282 hodnoty, 30.06.2023)
Čin. dom. produk. blíže neurč. výr. pro vl. potř.(částečné navázání) (246 hodnot, 30.06.2023)
Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč)
ODVĚTVÍ CELKEM (292 hodnoty, 30.04.2017)
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ (292 hodnoty, 30.04.2017)
TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (208 hodnot, 30.04.2017)
ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (292 hodnoty, 30.04.2017)
VÝROBA A ROZVOD ELEKT., PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY (208 hodnot, 30.04.2017)
STAVEBNICTVÍ (208 hodnot, 30.04.2017)
VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (208 hodnot, 30.04.2017)
DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (250 hodnot, 30.04.2017)
UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ (250 hodnot, 30.04.2017)
INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI (100 hodnot, 30.04.2017)
PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (292 hodnoty, 30.04.2017)
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (208 hodnot, 30.04.2017)
PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (268 hodnot, 30.04.2017)
O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (208 hodnot, 30.04.2017)
R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (208 hodnot, 30.04.2017)
ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU (208 hodnot, 30.04.2017)
Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna)
ODVĚTVÍ CELKEM (292 hodnoty, 30.04.2017)
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ (292 hodnoty, 30.04.2017)
TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (208 hodnot, 30.04.2017)
ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (292 hodnoty, 30.04.2017)
VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY (208 hodnot, 30.04.2017)
STAVEBNICTVÍ (208 hodnot, 30.04.2017)
VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (208 hodnot, 30.04.2017)
DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (250 hodnot, 30.04.2017)
UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ (250 hodnot, 30.04.2017)
INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI (100 hodnot, 30.04.2017)
PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (292 hodnoty, 30.04.2017)
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (208 hodnot, 30.04.2017)
PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (268 hodnot, 30.04.2017)
O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (208 hodnot, 30.04.2017)
R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (208 hodnot, 30.04.2017)
ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTÍ POTŘEBU (208 hodnot, 30.04.2017)
Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR)
ODVĚTVÍ CELKEM (208 hodnot, 30.04.2017)
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ (208 hodnot, 30.04.2017)
TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (208 hodnot, 30.04.2017)
ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (208 hodnot, 30.04.2017)
VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY (208 hodnot, 30.04.2017)
STAVEBNICTVÍ (208 hodnot, 30.04.2017)
VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (208 hodnot, 30.04.2017)
DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (208 hodnot, 30.04.2017)
UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ (208 hodnot, 30.04.2017)
INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI (100 hodnot, 30.04.2017)
PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (208 hodnot, 30.04.2017)
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (208 hodnot, 30.04.2017)
PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (208 hodnot, 30.04.2017)
O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (208 hodnot, 30.04.2017)
R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (208 hodnot, 30.04.2017)
ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU (208 hodnot, 30.04.2017)
Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna)
ODVĚTVÍ CELKEM (366 hodnot, 30.06.2023)
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ (366 hodnot, 30.06.2023)
TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (282 hodnoty, 30.06.2023)
ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (366 hodnot, 30.06.2023)
VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY (282 hodnoty, 30.06.2023)
STAVEBNICTVÍ (366 hodnot, 30.06.2023)
VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (282 hodnoty, 30.06.2023)
DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (324 hodnoty, 30.06.2023)
UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ (324 hodnoty, 30.06.2023)
INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI (174 hodnoty, 30.06.2023)
PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (366 hodnot, 30.06.2023)
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (282 hodnoty, 30.06.2023)
PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (342 hodnoty, 30.06.2023)
O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (282 hodnoty, 30.06.2023)
R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (282 hodnoty, 30.06.2023)
ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTÍ POTŘEBU (282 hodnoty, 30.06.2023)
Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)
ODVĚTVÍ CELKEM (318 hodnot, 30.06.2023)
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ (318 hodnot, 30.06.2023)
TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (282 hodnoty, 30.06.2023)
ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (318 hodnot, 30.06.2023)
VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY (282 hodnoty, 30.06.2023)
STAVEBNICTVÍ (318 hodnot, 30.06.2023)
VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (282 hodnoty, 30.06.2023)
DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (318 hodnot, 30.06.2023)
UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ (318 hodnot, 30.06.2023)
INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI (174 hodnoty, 30.06.2023)
PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (318 hodnot, 30.06.2023)
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (282 hodnoty, 30.06.2023)
PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (318 hodnot, 30.06.2023)
O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (282 hodnoty, 30.06.2023)
R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (282 hodnoty, 30.06.2023)
ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU (282 hodnoty, 30.06.2023)
Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR)
ODVĚTVÍ CELKEM (282 hodnoty, 30.06.2023)
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ (282 hodnoty, 30.06.2023)
TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (282 hodnoty, 30.06.2023)
ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (282 hodnoty, 30.06.2023)
VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY (282 hodnoty, 30.06.2023)
STAVEBNICTVÍ (282 hodnoty, 30.06.2023)
VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (282 hodnoty, 30.06.2023)
DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (282 hodnoty, 30.06.2023)
UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ (282 hodnoty, 30.06.2023)
INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI (174 hodnoty, 30.06.2023)
PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (282 hodnoty, 30.06.2023)
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (282 hodnoty, 30.06.2023)
PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (282 hodnoty, 30.06.2023)
O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (282 hodnoty, 30.06.2023)
R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (282 hodnoty, 30.06.2023)
ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU (282 hodnoty, 30.06.2023)
Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč)
ODVĚTVÍ CELKEM (366 hodnot, 30.06.2023)
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ (366 hodnot, 30.06.2023)
TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (282 hodnoty, 30.06.2023)
ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (366 hodnot, 30.06.2023)
VÝROBA A ROZVOD ELEKT., PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY (282 hodnoty, 30.06.2023)
STAVEBNICTVÍ (366 hodnot, 30.06.2023)
VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (282 hodnoty, 30.06.2023)
DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (324 hodnoty, 30.06.2023)
UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ (324 hodnoty, 30.06.2023)
INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI (174 hodnoty, 30.06.2023)
PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (366 hodnot, 30.06.2023)
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (282 hodnoty, 30.06.2023)
PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (342 hodnoty, 30.06.2023)
O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (282 hodnoty, 30.06.2023)
R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (282 hodnoty, 30.06.2023)
ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU (282 hodnoty, 30.06.2023)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Podle odvětvového hlediska (Klientské)
Podle odvětvového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Podle odvětvového hlediska (Klientské)
Podle odvětvového hlediska (Klientské)
Podle sektorového hlediska (Klientské)
Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Klientské úvěry podle čas. hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Klientské úvěry podle čas. hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Podle odvětvového hlediska (Klientské)
Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna) (Podle odvětvového hlediska)
Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč) (Podle odvětvového hlediska)
Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna) (Podle odvětvového hlediska)
Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR) (Podle odvětvového hlediska)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.