VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Klientské úvěry podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1162)
- Klientské vklady podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1167)
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle druhu - Úsporné vklady
- Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle druhu - Vklady ve stavebním spoření
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
- Neživotní pojištění podle odvětví
- Životní pojištění podle odvětví
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, O, P, Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA, POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle druhu - Ostatní vklady a přijaté úvěry
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Celkem, Všechny cizí měny, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Celkem, Všechny cizí měny, Standardní, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Celkem, Všechny cizí měny, Sledované, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Celkem, Všechny cizí měny, Nestandardní, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Celkem, Všechny cizí měny, Pochybné, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Celkem, Všechny cizí měny, Ztrátové, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, F. STAVEBNICTVÍ, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ, Stav (zůstatek)

Graf hodnot, Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna) - VZDĚLÁVÁNÍ - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.2010 4 124.80
Min 31.01.2002 142.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2015 1 568.00 1 457.20 110.80 7.60% 1 362.90 205.10 15.05%
31.10.2015 1 457.20 1 432.70 24.50 1.71% 1 360.40 96.80 7.12%
30.09.2015 1 432.70 1 373.90 58.80 4.28% 1 396.10 36.60 2.62%
31.08.2015 1 373.90 1 392.20 -18.30 -1.31% 1 385.40 -11.50 -0.83%
31.07.2015 1 392.20 1 412.20 -20.00 -1.42% 1 376.60 15.60 1.13%
30.06.2015 1 412.20 1 380.70 31.50 2.28% 1 407.50 4.70 0.33%
31.05.2015 1 380.70 1 334.10 46.60 3.49% 1 424.90 -44.20 -3.10%
30.04.2015 1 334.10 1 391.90 -57.80 -4.15% 1 417.50 -83.40 -5.88%
31.03.2015 1 391.90 1 310.00 81.90 6.25% 1 535.10 - 143.20 -9.33%
28.02.2015 1 310.00 1 336.80 -26.80 -2.00% 1 513.70 - 203.70 -13.46%
31.01.2015 1 336.80 1 361.00 -24.20 -1.78% 1 449.90 - 113.10 -7.80%
31.12.2014 1 361.00 1 362.90 -1.90 -0.14% 1 498.20 - 137.20 -9.16%
30.11.2014 1 362.90 1 360.40 2.50 0.18% 1 473.40 - 110.50 -7.50%
31.10.2014 1 360.40 1 396.10 -35.70 -2.56% 1 414.50 -54.10 -3.82%
30.09.2014 1 396.10 1 385.40 10.70 0.77% 1 386.30 9.80 0.71%
31.08.2014 1 385.40 1 376.60 8.80 0.64% 1 365.30 20.10 1.47%
31.07.2014 1 376.60 1 407.50 -30.90 -2.20% 1 390.60 -14.00 -1.01%
30.06.2014 1 407.50 1 424.90 -17.40 -1.22% 1 353.80 53.70 3.97%
31.05.2014 1 424.90 1 417.50 7.40 0.52% 1 366.90 58.00 4.24%
30.04.2014 1 417.50 1 535.10 - 117.60 -7.66% 1 372.00 45.50 3.32%
31.03.2014 1 535.10 1 513.70 21.40 1.41% 1 457.00 78.10 5.36%
28.02.2014 1 513.70 1 449.90 63.80 4.40% 1 289.80 223.90 17.36%
31.01.2014 1 449.90 1 498.20 -48.30 -3.22% 1 284.10 165.80 12.91%
31.12.2013 1 498.20 1 473.40 24.80 1.68% 1 194.10 304.10 25.47%
30.11.2013 1 473.40 1 414.50 58.90 4.16% 1 110.00 363.40 32.74%
31.10.2013 1 414.50 1 386.30 28.20 2.03% 1 141.90 272.60 23.87%
30.09.2013 1 386.30 1 365.30 21.00 1.54% 1 079.70 306.60 28.40%
31.08.2013 1 365.30 1 390.60 -25.30 -1.82% 1 067.00 298.30 27.96%
31.07.2013 1 390.60 1 353.80 36.80 2.72% 1 054.30 336.30 31.90%
30.06.2013 1 353.80 1 366.90 -13.10 -0.96% 1 033.20 320.60 31.03%
31.05.2013 1 366.90 1 372.00 -5.10 -0.37% 1 032.30 334.60 32.41%
30.04.2013 1 372.00 1 457.00 -85.00 -5.83% 1 046.50 325.50 31.10%
31.03.2013 1 457.00 1 289.80 167.20 12.96% 1 070.50 386.50 36.10%
28.02.2013 1 289.80 1 284.10 5.70 0.44% 1 092.20 197.60 18.09%
31.01.2013 1 284.10 1 194.10 90.00 7.54% 1 096.70 187.40 17.09%
31.12.2012 1 194.10 1 110.00 84.10 7.58% 1 107.40 86.70 7.83%
30.11.2012 1 110.00 1 141.90 -31.90 -2.79% 1 169.10 -59.10 -5.06%
31.10.2012 1 141.90 1 079.70 62.20 5.76% 1 178.30 -36.40 -3.09%
30.09.2012 1 079.70 1 067.00 12.70 1.19% 1 158.50 -78.80 -6.80%
31.08.2012 1 067.00 1 054.30 12.70 1.20% 4 085.30 -3 018.30 -73.88%
31.07.2012 1 054.30 1 033.20 21.10 2.04% 4 050.10 -2 995.80 -73.97%
30.06.2012 1 033.20 1 032.30 0.90 0.09% 4 046.90 -3 013.70 -74.47%
31.05.2012 1 032.30 1 046.50 -14.20 -1.36% 3 929.50 -2 897.20 -73.73%
30.04.2012 1 046.50 1 070.50 -24.00 -2.24% 3 937.20 -2 890.70 -73.42%
31.03.2012 1 070.50 1 092.20 -21.70 -1.99% 3 860.30 -2 789.80 -72.27%
29.02.2012 1 092.20 1 096.70 -4.50 -0.41% 3 845.10 -2 752.90 -71.59%
31.01.2012 1 096.70 1 107.40 -10.70 -0.97% 3 771.40 -2 674.70 -70.92%
31.12.2011 1 107.40 1 169.10 -61.70 -5.28% 3 821.00 -2 713.60 -71.02%
30.11.2011 1 169.10 1 178.30 -9.20 -0.78% 4 124.80 -2 955.70 -71.66%
31.10.2011 1 178.30 1 158.50 19.80 1.71% 4 074.60 -2 896.30 -71.08%
30.09.2011 1 158.50 4 085.30 -2 926.80 -71.64% 3 879.90 -2 721.40 -70.14%
31.08.2011 4 085.30 4 050.10 35.20 0.87% 4 063.80 21.50 0.53%
31.07.2011 4 050.10 4 046.90 3.20 0.08% 3 835.80 214.30 5.59%
30.06.2011 4 046.90 3 929.50 117.40 2.99% 3 894.80 152.10 3.91%
31.05.2011 3 929.50 3 937.20 -7.70 -0.20% 3 541.90 387.60 10.94%
30.04.2011 3 937.20 3 860.30 76.90 1.99% 3 431.90 505.30 14.72%
31.03.2011 3 860.30 3 845.10 15.20 0.40% 3 420.60 439.70 12.85%
28.02.2011 3 845.10 3 771.40 73.70 1.95% 3 431.40 413.70 12.06%
31.01.2011 3 771.40 3 821.00 -49.60 -1.30% 3 339.20 432.20 12.94%
31.12.2010 3 821.00 4 124.80 - 303.80 -7.37% 1 025.30 2 795.70 272.67%
30.11.2010 4 124.80 4 074.60 50.20 1.23% 1 042.70 3 082.10 295.59%
31.10.2010 4 074.60 3 879.90 194.70 5.02% 1 049.60 3 025.00 288.20%
30.09.2010 3 879.90 4 063.80 - 183.90 -4.53% 1 034.60 2 845.30 275.01%
31.08.2010 4 063.80 3 835.80 228.00 5.94% 1 053.00 3 010.80 285.93%
31.07.2010 3 835.80 3 894.80 -59.00 -1.51% 1 043.30 2 792.50 267.66%
30.06.2010 3 894.80 3 541.90 352.90 9.96% 1 034.30 2 860.50 276.56%
31.05.2010 3 541.90 3 431.90 110.00 3.21% 687.60 2 854.30 415.11%
30.04.2010 3 431.90 3 420.60 11.30 0.33% 760.50 2 671.40 351.27%
31.03.2010 3 420.60 3 431.40 -10.80 -0.31% 735.20 2 685.40 365.26%
28.02.2010 3 431.40 3 339.20 92.20 2.76% 976.20 2 455.20 251.51%
31.01.2010 3 339.20 1 025.30 2 313.90 225.68% 983.80 2 355.40 239.42%
31.12.2009 1 025.30 1 042.70 -17.40 -1.67% 797.70 227.60 28.53%
30.11.2009 1 042.70 1 049.60 -6.90 -0.66% 953.60 89.10 9.34%
31.10.2009 1 049.60 1 034.60 15.00 1.45% 930.30 119.30 12.82%
30.09.2009 1 034.60 1 053.00 -18.40 -1.75% 1 163.70 - 129.10 -11.09%
31.08.2009 1 053.00 1 043.30 9.70 0.93% 1 150.10 -97.10 -8.44%
31.07.2009 1 043.30 1 034.30 9.00 0.87% 1 112.50 -69.20 -6.22%
30.06.2009 1 034.30 687.60 346.70 50.42% 1 051.40 -17.10 -1.63%
31.05.2009 687.60 760.50 -72.90 -9.59% 901.00 - 213.40 -23.68%
30.04.2009 760.50 735.20 25.30 3.44% 796.30 -35.80 -4.50%
31.03.2009 735.20 976.20 - 241.00 -24.69% 821.90 -86.70 -10.55%
28.02.2009 976.20 983.80 -7.60 -0.77% 689.10 287.10 41.66%
31.01.2009 983.80 797.70 186.10 23.33% 689.40 294.40 42.70%
31.12.2008 797.70 953.60 - 155.90 -16.35% 634.90 162.80 25.64%
30.11.2008 953.60 930.30 23.30 2.50% 772.60 181.00 23.43%
31.10.2008 930.30 1 163.70 - 233.40 -20.06% 820.70 109.60 13.35%
30.09.2008 1 163.70 1 150.10 13.60 1.18% 817.60 346.10 42.33%
31.08.2008 1 150.10 1 112.50 37.60 3.38% 685.20 464.90 67.85%
31.07.2008 1 112.50 1 051.40 61.10 5.81% 643.70 468.80 72.83%
30.06.2008 1 051.40 901.00 150.40 16.69% 695.60 355.80 51.15%
31.05.2008 901.00 796.30 104.70 13.15% 707.30 193.70 27.39%
30.04.2008 796.30 821.90 -25.60 -3.11% 690.50 105.80 15.32%
31.03.2008 821.90 689.10 132.80 19.27% 696.10 125.80 18.07%
29.02.2008 689.10 689.40 -0.30 -0.04% 657.60 31.50 4.79%
31.01.2008 689.40 634.90 54.50 8.58% 642.80 46.60 7.25%
31.12.2007 634.90 772.60 - 137.70 -17.82% 644.70 -9.80 -1.52%
30.11.2007 772.60 820.70 -48.10 -5.86% 629.30 143.30 22.77%
31.10.2007 820.70 817.60 3.10 0.38% 635.70 185.00 29.10%
30.09.2007 817.60 685.20 132.40 19.32% 647.90 169.70 26.19%
31.08.2007 685.20 643.70 41.50 6.45% 638.00 47.20 7.40%
31.07.2007 643.70 695.60 -51.90 -7.46% 649.80 -6.10 -0.94%
30.06.2007 695.60 707.30 -11.70 -1.65% 637.00 58.60 9.20%
31.05.2007 707.30 690.50 16.80 2.43% 623.00 84.30 13.53%
30.04.2007 690.50 696.10 -5.60 -0.80% 636.70 53.80 8.45%
31.03.2007 696.10 657.60 38.50 5.85% 624.30 71.80 11.50%
28.02.2007 657.60 642.80 14.80 2.30% 587.70 69.90 11.89%
31.01.2007 642.80 644.70 -1.90 -0.29% 567.20 75.60 13.33%
31.12.2006 644.70 629.30 15.40 2.45% 563.20 81.50 14.47%
30.11.2006 629.30 635.70 -6.40 -1.01% 513.10 116.20 22.65%
31.10.2006 635.70 647.90 -12.20 -1.88% 533.80 101.90 19.09%
30.09.2006 647.90 638.00 9.90 1.55% 527.10 120.80 22.92%
31.08.2006 638.00 649.80 -11.80 -1.82% 471.50 166.50 35.31%
31.07.2006 649.80 637.00 12.80 2.01% 473.50 176.30 37.23%
30.06.2006 637.00 623.00 14.00 2.25% 443.90 193.10 43.50%
31.05.2006 623.00 636.70 -13.70 -2.15% 450.40 172.60 38.32%
30.04.2006 636.70 624.30 12.40 1.99% 455.10 181.60 39.90%
31.03.2006 624.30 587.70 36.60 6.23% 451.70 172.60 38.21%
28.02.2006 587.70 567.20 20.50 3.61% 433.20 154.50 35.66%
31.01.2006 567.20 563.20 4.00 0.71% 424.20 143.00 33.71%
31.12.2005 563.20 513.10 50.10 9.76% 457.70 105.50 23.05%
30.11.2005 513.10 533.80 -20.70 -3.88% 443.80 69.30 15.62%
31.10.2005 533.80 527.10 6.70 1.27% 462.70 71.10 15.37%
30.09.2005 527.10 471.50 55.60 11.79% 473.20 53.90 11.39%
31.08.2005 471.50 473.50 -2.00 -0.42% 468.40 3.10 0.66%
31.07.2005 473.50 443.90 29.60 6.67% 461.50 12.00 2.60%
30.06.2005 443.90 450.40 -6.50 -1.44% 456.10 -12.20 -2.67%
31.05.2005 450.40 455.10 -4.70 -1.03% 459.60 -9.20 -2.00%
30.04.2005 455.10 451.70 3.40 0.75% 451.50 3.60 0.80%
31.03.2005 451.70 433.20 18.50 4.27% 439.50 12.20 2.78%
28.02.2005 433.20 424.20 9.00 2.12% 455.30 -22.10 -4.85%
31.01.2005 424.20 457.70 -33.50 -7.32% 449.20 -25.00 -5.57%
31.12.2004 457.70 443.80 13.90 3.13% 454.40 3.30 0.73%
30.11.2004 443.80 462.70 -18.90 -4.08% 472.50 -28.70 -6.07%
31.10.2004 462.70 473.20 -10.50 -2.22% 486.70 -24.00 -4.93%
30.09.2004 473.20 468.40 4.80 1.02% 485.30 -12.10 -2.49%
31.08.2004 468.40 461.50 6.90 1.50% 488.40 -20.00 -4.09%
31.07.2004 461.50 456.10 5.40 1.18% 486.80 -25.30 -5.20%
30.06.2004 456.10 459.60 -3.50 -0.76% 487.30 -31.20 -6.40%
31.05.2004 459.60 451.50 8.10 1.79% 499.30 -39.70 -7.95%
30.04.2004 451.50 439.50 12.00 2.73% 500.70 -49.20 -9.83%
31.03.2004 439.50 455.30 -15.80 -3.47% 572.40 - 132.90 -23.22%
29.02.2004 455.30 449.20 6.10 1.36% 525.60 -70.30 -13.38%
31.01.2004 449.20 454.40 -5.20 -1.14% 533.10 -83.90 -15.74%
31.12.2003 454.40 472.50 -18.10 -3.83% 510.00 -55.60 -10.90%
30.11.2003 472.50 486.70 -14.20 -2.92% 605.70 - 133.20 -21.99%
31.10.2003 486.70 485.30 1.40 0.29% 598.00 - 111.30 -18.61%
30.09.2003 485.30 488.40 -3.10 -0.63% 549.80 -64.50 -11.73%
31.08.2003 488.40 486.80 1.60 0.33% 205.80 282.60 137.32%
31.07.2003 486.80 487.30 -0.50 -0.10% 172.50 314.30 182.20%
30.06.2003 487.30 499.30 -12.00 -2.40% 168.60 318.70 189.03%
31.05.2003 499.30 500.70 -1.40 -0.28% 257.40 241.90 93.98%
30.04.2003 500.70 572.40 -71.70 -12.53% 236.80 263.90 111.44%
31.03.2003 572.40 525.60 46.80 8.90% 303.70 268.70 88.48%
28.02.2003 525.60 533.10 -7.50 -1.41% 161.30 364.30 225.85%
31.01.2003 533.10 510.00 23.10 4.53% 142.30 390.80 274.63%
31.12.2002 510.00 605.70 -95.70 -15.80% 355.90 154.10 43.30%
30.11.2002 605.70 598.00 7.70 1.29% 262.00 343.70 131.18%
31.10.2002 598.00 549.80 48.20 8.77% 1 036.60 - 438.60 -42.31%
30.09.2002 549.80 205.80 344.00 167.15% 1 690.30 -1 140.50 -67.47%
31.08.2002 205.80 172.50 33.30 19.30% 1 058.60 - 852.80 -80.56%
31.07.2002 172.50 168.60 3.90 2.31% 1 042.90 - 870.40 -83.46%
30.06.2002 168.60 257.40 -88.80 -34.50% 1 114.70 - 946.10 -84.87%
31.05.2002 257.40 236.80 20.60 8.70% 1 183.20 - 925.80 -78.25%
30.04.2002 236.80 303.70 -66.90 -22.03% 796.70 - 559.90 -70.28%
31.03.2002 303.70 161.30 142.40 88.28% 778.80 - 475.10 -61.00%
28.02.2002 161.30 142.30 19.00 13.35% 618.10 - 456.80 -73.90%
31.01.2002 142.30 355.90 - 213.60 -60.02% 639.00 - 496.70 -77.73%
31.12.2001 355.90 262.00 93.90 35.84% 662.20 - 306.30 -46.25%
30.11.2001 262.00 1 036.60 - 774.60 -74.72% 674.10 - 412.10 -61.13%
31.10.2001 1 036.60 1 690.30 - 653.70 -38.67% 692.30 344.30 49.73%
30.09.2001 1 690.30 1 058.60 631.70 59.67% 216.00 1 474.30 682.55%
31.08.2001 1 058.60 1 042.90 15.70 1.51% 217.10 841.50 387.61%
31.07.2001 1 042.90 1 114.70 -71.80 -6.44% 273.40 769.50 281.46%
30.06.2001 1 114.70 1 183.20 -68.50 -5.79% 217.20 897.50 413.21%
31.05.2001 1 183.20 796.70 386.50 48.51% 219.70 963.50 438.55%
30.04.2001 796.70 778.80 17.90 2.30% 212.20 584.50 275.45%
31.03.2001 778.80 618.10 160.70 26.00% 211.80 567.00 267.71%
28.02.2001 618.10 639.00 -20.90 -3.27% 227.70 390.40 171.45%
31.01.2001 639.00 662.20 -23.20 -3.50% 227.00 412.00 181.50%
31.12.2000 662.20 674.10 -11.90 -1.77% - - -
30.11.2000 674.10 692.30 -18.20 -2.63% - - -
31.10.2000 692.30 216.00 476.30 220.51% - - -
30.09.2000 216.00 217.10 -1.10 -0.51% - - -
31.08.2000 217.10 273.40 -56.30 -20.59% - - -
31.07.2000 273.40 217.20 56.20 25.87% - - -
30.06.2000 217.20 219.70 -2.50 -1.14% - - -
31.05.2000 219.70 212.20 7.50 3.53% - - -
30.04.2000 212.20 211.80 0.40 0.19% - - -
31.03.2000 211.80 227.70 -15.90 -6.98% - - -
29.02.2000 227.70 227.00 0.70 0.31% - - -
31.01.2000 227.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

VZDĚLÁVÁNÍ - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
VZDĚLÁVÁNÍ (SOPR=100, měsíční data)
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
VZDĚLÁVÁNÍ (Předchozí období=100, měsíční data)
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
Vzdělávání (částečné navázání) (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (SE SELHÁNÍM) (Klientské úvěry se selháním podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
Vzdělávání (částečné navázání) (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.