VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Klientské úvěry podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1162)
- Klientské vklady podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1167)
- Neživotní pojištění podle odvětví
- Životní pojištění podle odvětví
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, EUR, podle druhu - Ostatní vklady a přijaté úvěry
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, EUR, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, EUR, podle způsobu ukončení - Vklady s výpovědní lhůtou
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, EUR, podle druhu - Termínové vklady včetně vkladových certifikátů
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, EUR, podle druhu - Úsporné vklady
- Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, EUR, podle druhu - Vklady ve stavebním spoření
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Vzdělávání, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Rezidenti - Domácnosti, Celkem, podle druhu - Ostatní vklady a přijaté úvěry
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, podle druhu - Ostatní vklady a přijaté úvěry
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, CZK, podle druhu - Ostatní vklady a přijaté úvěry
- Klientské úvěry podle sektorového hlediska (1053)
- Klientské úvěry podle časového hlediska (1160)
- Klientské úvěry podle druhového/účelového hlediska (1161)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, O, P, Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA, POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Vzdělávání
- Klientské vklady domácností (včetně NISD) podle druhového hlediska (1168)

Graf hodnot, Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR) - VZDĚLÁVÁNÍ - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2010 1 982.70
Min 31.08.2001 0.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2015 24.60 24.80 -0.20 -0.81% 13.60 11.00 80.88%
30.06.2015 24.80 21.40 3.40 15.89% 13.50 11.30 83.70%
31.05.2015 21.40 12.00 9.40 78.33% 26.60 -5.20 -19.55%
30.04.2015 12.00 60.70 -48.70 -80.23% 26.60 -14.60 -54.89%
31.03.2015 60.70 60.40 0.30 0.50% 67.70 -7.00 -10.34%
28.02.2015 60.40 61.30 -0.90 -1.47% 51.30 9.10 17.74%
31.01.2015 61.30 61.20 0.10 0.16% 37.80 23.50 62.17%
31.12.2014 61.20 58.20 3.00 5.15% 20.30 40.90 201.48%
30.11.2014 58.20 33.50 24.70 73.73% 24.50 33.70 137.55%
31.10.2014 33.50 9.20 24.30 264.13% 18.90 14.60 77.25%
30.09.2014 9.20 13.70 -4.50 -32.85% 18.90 -9.70 -51.32%
31.08.2014 13.70 13.60 0.10 0.74% 18.90 -5.20 -27.51%
31.07.2014 13.60 13.50 0.10 0.74% 19.00 -5.40 -28.42%
30.06.2014 13.50 26.60 -13.10 -49.25% 4.30 9.20 213.95%
31.05.2014 26.60 26.60 0.00 0.00 39.40 -12.80 -32.49%
30.04.2014 26.60 67.70 -41.10 -60.71% 58.40 -31.80 -54.45%
31.03.2014 67.70 51.30 16.40 31.97% 99.50 -31.80 -31.96%
28.02.2014 51.30 37.80 13.50 35.71% 88.80 -37.50 -42.23%
31.01.2014 37.80 20.30 17.50 86.21% 83.60 -45.80 -54.78%
31.12.2013 20.30 24.50 -4.20 -17.14% 4.10 16.20 395.12%
30.11.2013 24.50 18.90 5.60 29.63% 4.20 20.30 483.33%
31.10.2013 18.90 18.90 0.00 0.00 4.10 14.80 360.98%
30.09.2013 18.90 18.90 0.00 0.00 4.10 14.80 360.98%
31.08.2013 18.90 19.00 -0.10 -0.53% 4.10 14.80 360.98%
31.07.2013 19.00 4.30 14.70 341.86% 4.10 14.90 363.41%
30.06.2013 4.30 39.40 -35.10 -89.09% 4.20 0.10 2.38%
31.05.2013 39.40 58.40 -19.00 -32.53% 4.20 35.20 838.10%
30.04.2013 58.40 99.50 -41.10 -41.31% 4.10 54.30 1 324.39%
31.03.2013 99.50 88.80 10.70 12.05% 3.80 95.70 2 518.42%
28.02.2013 88.80 83.60 5.20 6.22% 3.80 85.00 2 236.84%
31.01.2013 83.60 4.10 79.50 1 939.02% 3.90 79.70 2 043.59%
31.12.2012 4.10 4.20 -0.10 -2.38% 4.00 0.10 2.50%
30.11.2012 4.20 4.10 0.10 2.44% 4.30 -0.10 -2.33%
31.10.2012 4.10 4.10 0.00 0.00 4.30 -0.20 -4.65%
30.09.2012 4.10 4.10 0.00 0.00 4.40 -0.30 -6.82%
31.08.2012 4.10 4.10 0.00 0.00 1 843.20 -1 839.10 -99.78%
31.07.2012 4.10 4.20 -0.10 -2.38% 1 849.20 -1 845.10 -99.78%
30.06.2012 4.20 4.20 0.00 0.00 1 864.90 -1 860.70 -99.77%
31.05.2012 4.20 4.10 0.10 2.44% 1 876.50 -1 872.30 -99.78%
30.04.2012 4.10 3.80 0.30 7.89% 1 851.20 -1 847.10 -99.78%
31.03.2012 3.80 3.80 0.00 0.00 1 876.40 -1 872.60 -99.80%
29.02.2012 3.80 3.90 -0.10 -2.56% 1 862.20 -1 858.40 -99.80%
31.01.2012 3.90 4.00 -0.10 -2.50% 1 820.30 -1 816.40 -99.79%
31.12.2011 4.00 4.30 -0.30 -6.98% 1 883.00 -1 879.00 -99.79%
30.11.2011 4.30 4.30 0.00 0.00 1 877.60 -1 873.30 -99.77%
31.10.2011 4.30 4.40 -0.10 -2.27% 1 854.30 -1 850.00 -99.77%
30.09.2011 4.40 1 843.20 -1 838.80 -99.76% 1 863.70 -1 859.30 -99.76%
31.08.2011 1 843.20 1 849.20 -6.00 -0.32% 1 886.30 -43.10 -2.28%
31.07.2011 1 849.20 1 864.90 -15.70 -0.84% 1 881.60 -32.40 -1.72%
30.06.2011 1 864.90 1 876.50 -11.60 -0.62% 1 950.40 -85.50 -4.38%
31.05.2011 1 876.50 1 851.20 25.30 1.37% 1 934.70 -58.20 -3.01%
30.04.2011 1 851.20 1 876.40 -25.20 -1.34% 1 940.60 -89.40 -4.61%
31.03.2011 1 876.40 1 862.20 14.20 0.76% 1 930.40 -54.00 -2.80%
28.02.2011 1 862.20 1 820.30 41.90 2.30% 1 964.00 - 101.80 -5.18%
31.01.2011 1 820.30 1 883.00 -62.70 -3.33% 1 982.70 - 162.40 -8.19%
31.12.2010 1 883.00 1 877.60 5.40 0.29% 15.70 1 867.30 11 893.63%
30.11.2010 1 877.60 1 854.30 23.30 1.26% 16.20 1 861.40 11 490.12%
31.10.2010 1 854.30 1 863.70 -9.40 -0.50% 14.80 1 839.50 12 429.05%
30.09.2010 1 863.70 1 886.30 -22.60 -1.20% 12.90 1 850.80 14 347.29%
31.08.2010 1 886.30 1 881.60 4.70 0.25% 11.80 1 874.50 15 885.59%
31.07.2010 1 881.60 1 950.40 -68.80 -3.53% 12.00 1 869.60 15 580.00%
30.06.2010 1 950.40 1 934.70 15.70 0.81% 12.20 1 938.20 15 886.89%
31.05.2010 1 934.70 1 940.60 -5.90 -0.30% 5.60 1 929.10 34 448.21%
30.04.2010 1 940.60 1 930.40 10.20 0.53% 5.60 1 935.00 34 553.57%
31.03.2010 1 930.40 1 964.00 -33.60 -1.71% 5.70 1 924.70 33 766.67%
28.02.2010 1 964.00 1 982.70 -18.70 -0.94% 10.80 1 953.20 18 085.19%
31.01.2010 1 982.70 15.70 1 967.00 12 528.66% 10.80 1 971.90 18 258.33%
31.12.2009 15.70 16.20 -0.50 -3.09% 35.10 -19.40 -55.27%
30.11.2009 16.20 14.80 1.40 9.46% 33.20 -17.00 -51.20%
31.10.2009 14.80 12.90 1.90 14.73% 34.80 -20.00 -57.47%
30.09.2009 12.90 11.80 1.10 9.32% 15.20 -2.30 -15.13%
31.08.2009 11.80 12.00 -0.20 -1.67% 4.50 7.30 162.22%
31.07.2009 12.00 12.20 -0.20 -1.64% 4.40 7.60 172.73%
30.06.2009 12.20 5.60 6.60 117.86% 4.80 7.40 154.17%
31.05.2009 5.60 5.60 0.00 0.00 4.90 0.70 14.29%
30.04.2009 5.60 5.70 -0.10 -1.75% 5.00 0.60 12.00%
31.03.2009 5.70 10.80 -5.10 -47.22% 5.10 0.60 11.76%
28.02.2009 10.80 10.80 0.00 0.00 5.20 5.60 107.69%
31.01.2009 10.80 35.10 -24.30 -69.23% 5.50 5.30 96.36%
31.12.2008 35.10 33.20 1.90 5.72% 5.80 29.30 505.17%
30.11.2008 33.20 34.80 -1.60 -4.60% 5.80 27.40 472.41%
31.10.2008 34.80 15.20 19.60 128.95% 6.20 28.60 461.29%
30.09.2008 15.20 4.50 10.70 237.78% 6.30 8.90 141.27%
31.08.2008 4.50 4.40 0.10 2.27% 6.50 -2.00 -30.77%
31.07.2008 4.40 4.80 -0.40 -8.33% 6.70 -2.30 -34.33%
30.06.2008 4.80 4.90 -0.10 -2.04% 7.00 -2.20 -31.43%
31.05.2008 4.90 5.00 -0.10 -2.00% 7.00 -2.10 -30.00%
30.04.2008 5.00 5.10 -0.10 -1.96% 7.10 -2.10 -29.58%
31.03.2008 5.10 5.20 -0.10 -1.92% 7.20 -2.10 -29.17%
29.02.2008 5.20 5.50 -0.30 -5.45% 7.40 -2.20 -29.73%
31.01.2008 5.50 5.80 -0.30 -5.17% 7.40 -1.90 -25.68%
31.12.2007 5.80 5.80 0.00 0.00 7.40 -1.60 -21.62%
30.11.2007 5.80 6.20 -0.40 -6.45% 7.60 -1.80 -23.68%
31.10.2007 6.20 6.30 -0.10 -1.59% 7.80 -1.60 -20.51%
30.09.2007 6.30 6.50 -0.20 -3.08% 8.00 -1.70 -21.25%
31.08.2007 6.50 6.70 -0.20 -2.98% 8.10 -1.60 -19.75%
31.07.2007 6.70 7.00 -0.30 -4.29% 8.40 -1.70 -20.24%
30.06.2007 7.00 7.00 0.00 0.00 8.40 -1.40 -16.67%
31.05.2007 7.00 7.10 -0.10 -1.41% 10.50 -3.50 -33.33%
30.04.2007 7.10 7.20 -0.10 -1.39% 11.60 -4.50 -38.79%
31.03.2007 7.20 7.40 -0.20 -2.70% 11.80 -4.60 -38.98%
28.02.2007 7.40 7.40 0.00 0.00 12.00 -4.60 -38.33%
31.01.2007 7.40 7.40 0.00 0.00 12.40 -5.00 -40.32%
31.12.2006 7.40 7.60 -0.20 -2.63% 9.30 -1.90 -20.43%
30.11.2006 7.60 7.80 -0.20 -2.56% 10.00 -2.40 -24.00%
31.10.2006 7.80 8.00 -0.20 -2.50% 11.70 -3.90 -33.33%
30.09.2006 8.00 8.10 -0.10 -1.23% 17.00 -9.00 -52.94%
31.08.2006 8.10 8.40 -0.30 -3.57% 17.20 -9.10 -52.91%
31.07.2006 8.40 8.40 0.00 0.00 18.00 -9.60 -53.33%
30.06.2006 8.40 10.50 -2.10 -20.00% 18.90 -10.50 -55.56%
31.05.2006 10.50 11.60 -1.10 -9.48% 18.80 -8.30 -44.15%
30.04.2006 11.60 11.80 -0.20 -1.69% 19.70 -8.10 -41.12%
31.03.2006 11.80 12.00 -0.20 -1.67% 19.30 -7.50 -38.86%
28.02.2006 12.00 12.40 -0.40 -3.23% 19.40 -7.40 -38.14%
31.01.2006 12.40 9.30 3.10 33.33% 20.10 -7.70 -38.31%
31.12.2005 9.30 10.00 -0.70 -7.00% 20.70 -11.40 -55.07%
30.11.2005 10.00 11.70 -1.70 -14.53% 21.30 -11.30 -53.05%
31.10.2005 11.70 17.00 -5.30 -31.18% 22.10 -10.40 -47.06%
30.09.2005 17.00 17.20 -0.20 -1.16% 22.60 -5.60 -24.78%
31.08.2005 17.20 18.00 -0.80 -4.44% 23.00 -5.80 -25.22%
31.07.2005 18.00 18.90 -0.90 -4.76% 23.20 -5.20 -22.41%
30.06.2005 18.90 18.80 0.10 0.53% 23.70 -4.80 -20.25%
31.05.2005 18.80 19.70 -0.90 -4.57% 18.80 0.00 0.00
30.04.2005 19.70 19.30 0.40 2.07% 16.80 2.90 17.26%
31.03.2005 19.30 19.40 -0.10 -0.52% 15.30 4.00 26.14%
28.02.2005 19.40 20.10 -0.70 -3.48% 12.00 7.40 61.67%
31.01.2005 20.10 20.70 -0.60 -2.90% 12.60 7.50 59.52%
31.12.2004 20.70 21.30 -0.60 -2.82% 12.50 8.20 65.60%
30.11.2004 21.30 22.10 -0.80 -3.62% 45.10 -23.80 -52.77%
31.10.2004 22.10 22.60 -0.50 -2.21% 45.20 -23.10 -51.11%
30.09.2004 22.60 23.00 -0.40 -1.74% 45.10 -22.50 -49.89%
31.08.2004 23.00 23.20 -0.20 -0.86% 46.00 -23.00 -50.00%
31.07.2004 23.20 23.70 -0.50 -2.11% 45.90 -22.70 -49.46%
30.06.2004 23.70 18.80 4.90 26.06% 45.80 -22.10 -48.25%
31.05.2004 18.80 16.80 2.00 11.90% 47.10 -28.30 -60.08%
30.04.2004 16.80 15.30 1.50 9.80% 47.50 -30.70 -64.63%
31.03.2004 15.30 12.00 3.30 27.50% 48.40 -33.10 -68.39%
29.02.2004 12.00 12.60 -0.60 -4.76% 47.80 -35.80 -74.90%
31.01.2004 12.60 12.50 0.10 0.80% 48.30 -35.70 -73.91%
31.12.2003 12.50 45.10 -32.60 -72.28% 49.30 -36.80 -74.64%
30.11.2003 45.10 45.20 -0.10 -0.22% 35.50 9.60 27.04%
31.10.2003 45.20 45.10 0.10 0.22% 35.30 9.90 28.05%
30.09.2003 45.10 46.00 -0.90 -1.96% 35.60 9.50 26.69%
31.08.2003 46.00 45.90 0.10 0.22% 0.80 45.20 5 650.00%
31.07.2003 45.90 45.80 0.10 0.22% 15.90 30.00 188.68%
30.06.2003 45.80 47.10 -1.30 -2.76% 15.50 30.30 195.48%
31.05.2003 47.10 47.50 -0.40 -0.84% 16.20 30.90 190.74%
30.04.2003 47.50 48.40 -0.90 -1.86% 16.40 31.10 189.63%
31.03.2003 48.40 47.80 0.60 1.26% 17.40 31.00 178.16%
28.02.2003 47.80 48.30 -0.50 -1.04% 18.00 29.80 165.56%
31.01.2003 48.30 49.30 -1.00 -2.03% 18.50 29.80 161.08%
31.12.2002 49.30 35.50 13.80 38.87% 17.70 31.60 178.53%
30.11.2002 35.50 35.30 0.20 0.57% 18.60 16.90 90.86%
31.10.2002 35.30 35.60 -0.30 -0.84% 0.00 35.30 -
30.09.2002 35.60 0.80 34.80 4 350.00% 0.00 35.60 -
31.08.2002 0.80 15.90 -15.10 -94.97% 0.10 0.70 700.00%
31.07.2002 15.90 15.50 0.40 2.58% 0.00 15.90 -
30.06.2002 15.50 16.20 -0.70 -4.32% 0.00 15.50 -
31.05.2002 16.20 16.40 -0.20 -1.22% 0.00 16.20 -
30.04.2002 16.40 17.40 -1.00 -5.75% 0.00 16.40 -
31.03.2002 17.40 18.00 -0.60 -3.33% - - -
28.02.2002 18.00 18.50 -0.50 -2.70% - - -
31.01.2002 18.50 17.70 0.80 4.52% - - -
31.12.2001 17.70 18.60 -0.90 -4.84% - - -
30.11.2001 18.60 0.00 18.60 - - - -
30.09.2001 0.00 0.10 -0.10 - - - -
31.08.2001 0.10 0.00 0.10 - - - -
31.07.2001 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.06.2001 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.05.2001 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.04.2001 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

VZDĚLÁVÁNÍ - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
VZDĚLÁVÁNÍ (SOPR=100, měsíční data)
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
VZDĚLÁVÁNÍ (Předchozí období=100, měsíční data)
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
Vzdělávání (částečné navázání) (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (SE SELHÁNÍM) (Klientské úvěry se selháním podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
Vzdělávání (částečné navázání) (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.