VZDĚLÁVÁNÍ (SE SELHÁNÍM) (Klientské úvěry se selháním podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat VZDĚLÁVÁNÍ (SE SELHÁNÍM) (Klientské úvěry se selháním podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
- Klientské úvěry podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1162)
- Klientské vklady podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1167)
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, EUR, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Rezidenti - Domácnosti, Celkem, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Rezidenti - Domácnosti, Celkem, CZK, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Rezidenti - Domácnosti - živnosti, Celkem, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, CZK, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle druhu - Úsporné vklady
- Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle druhu - Vklady ve stavebním spoření
- Platby podle typu akceptačního zařízení týkající se non-MFI (1159)
- Platby podle typu akceptačního zařízení týkající se non-MFI (1201)
- Platby v dělení podle poskytovatele platební služby týkající se jiných než MFI
31.12.2021 Platby podle typu akceptačního zařízení týkající se jiných než MFI: Roční, Vklad hotovosti, Na přepážce, Objem
31.12.2021 Platby podle typu akceptačního zařízení týkající se jiných než MFI: Roční, Vklad hotovosti, Na přepážce, Počet
31.12.2021 Platby podle typu akceptačního zařízení týkající se jiných než MFI: Roční, Výběr hotovosti, Na přepážce, Objem
31.12.2021 Platby podle typu akceptačního zařízení týkající se jiných než MFI: Roční, Výběr hotovosti, Na přepážce, Počet
- Neživotní pojištění podle odvětví

Graf hodnot, Klientské úvěry se selháním podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... VZDĚLÁVÁNÍ (SE SELHÁNÍM) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.08.2014 149.00
Min 30.09.2006 7.00
Min 31.08.2006 7.00
Min 31.07.2006 7.00
Min 30.06.2006 7.00
Min 31.05.2006 7.00
Min 30.09.2004 7.00
Min 31.08.2004 7.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2015 93.00 97.00 -4.00 -4.12% 110.00 -17.00 -15.45%
31.10.2015 97.00 96.00 1.00 1.04% 126.00 -29.00 -23.02%
30.09.2015 96.00 98.00 -2.00 -2.04% 148.00 -52.00 -35.14%
31.08.2015 98.00 94.00 4.00 4.26% 149.00 -51.00 -34.23%
31.07.2015 94.00 95.00 -1.00 -1.05% 142.00 -48.00 -33.80%
30.06.2015 95.00 97.00 -2.00 -2.06% 141.00 -46.00 -32.62%
31.05.2015 97.00 100.00 -3.00 -3.00% 140.00 -43.00 -30.71%
30.04.2015 100.00 102.00 -2.00 -1.96% 143.00 -43.00 -30.07%
31.03.2015 102.00 110.00 -8.00 -7.27% 115.00 -13.00 -11.30%
28.02.2015 110.00 109.00 1.00 0.92% 116.00 -6.00 -5.17%
31.01.2015 109.00 109.00 0.00 0.00 88.00 21.00 23.86%
31.12.2014 109.00 110.00 -1.00 -0.91% 85.00 24.00 28.24%
30.11.2014 110.00 126.00 -16.00 -12.70% 86.00 24.00 27.91%
31.10.2014 126.00 148.00 -22.00 -14.86% 98.00 28.00 28.57%
30.09.2014 148.00 149.00 -1.00 -0.67% 78.00 70.00 89.74%
31.08.2014 149.00 142.00 7.00 4.93% 76.00 73.00 96.05%
31.07.2014 142.00 141.00 1.00 0.71% 96.00 46.00 47.92%
30.06.2014 141.00 140.00 1.00 0.71% 78.00 63.00 80.77%
31.05.2014 140.00 143.00 -3.00 -2.10% 81.00 59.00 72.84%
30.04.2014 143.00 115.00 28.00 24.35% 72.00 71.00 98.61%
31.03.2014 115.00 116.00 -1.00 -0.86% 71.00 44.00 61.97%
28.02.2014 116.00 88.00 28.00 31.82% 70.00 46.00 65.71%
31.01.2014 88.00 85.00 3.00 3.53% 70.00 18.00 25.71%
31.12.2013 85.00 86.00 -1.00 -1.16% 76.00 9.00 11.84%
30.11.2013 86.00 98.00 -12.00 -12.24% 76.00 10.00 13.16%
31.10.2013 98.00 78.00 20.00 25.64% 77.00 21.00 27.27%
30.09.2013 78.00 76.00 2.00 2.63% 82.00 -4.00 -4.88%
31.08.2013 76.00 96.00 -20.00 -20.83% 85.00 -9.00 -10.59%
31.07.2013 96.00 78.00 18.00 23.08% 87.00 9.00 10.34%
30.06.2013 78.00 81.00 -3.00 -3.70% 88.00 -10.00 -11.36%
31.05.2013 81.00 72.00 9.00 12.50% 87.00 -6.00 -6.90%
30.04.2013 72.00 71.00 1.00 1.41% 81.00 -9.00 -11.11%
31.03.2013 71.00 70.00 1.00 1.43% 94.00 -23.00 -24.47%
28.02.2013 70.00 70.00 0.00 0.00 95.00 -25.00 -26.32%
31.01.2013 70.00 76.00 -6.00 -7.89% 94.00 -24.00 -25.53%
31.12.2012 76.00 76.00 0.00 0.00 91.00 -15.00 -16.48%
30.11.2012 76.00 77.00 -1.00 -1.30% 86.00 -10.00 -11.63%
31.10.2012 77.00 82.00 -5.00 -6.10% 86.00 -9.00 -10.47%
30.09.2012 82.00 85.00 -3.00 -3.53% 83.00 -1.00 -1.20%
31.08.2012 85.00 87.00 -2.00 -2.30% 86.00 -1.00 -1.16%
31.07.2012 87.00 88.00 -1.00 -1.14% 84.00 3.00 3.57%
30.06.2012 88.00 87.00 1.00 1.15% 84.00 4.00 4.76%
31.05.2012 87.00 81.00 6.00 7.41% 86.00 1.00 1.16%
30.04.2012 81.00 94.00 -13.00 -13.83% 87.00 -6.00 -6.90%
31.03.2012 94.00 95.00 -1.00 -1.05% 88.00 6.00 6.82%
29.02.2012 95.00 94.00 1.00 1.06% 88.00 7.00 7.95%
31.01.2012 94.00 91.00 3.00 3.30% 89.00 5.00 5.62%
31.12.2011 91.00 86.00 5.00 5.81% 88.00 3.00 3.41%
30.11.2011 86.00 86.00 0.00 0.00 96.00 -10.00 -10.42%
31.10.2011 86.00 83.00 3.00 3.61% 97.00 -11.00 -11.34%
30.09.2011 83.00 86.00 -3.00 -3.49% 97.00 -14.00 -14.43%
31.08.2011 86.00 84.00 2.00 2.38% 93.00 -7.00 -7.53%
31.07.2011 84.00 84.00 0.00 0.00 94.00 -10.00 -10.64%
30.06.2011 84.00 86.00 -2.00 -2.33% 90.00 -6.00 -6.67%
31.05.2011 86.00 87.00 -1.00 -1.15% 89.00 -3.00 -3.37%
30.04.2011 87.00 88.00 -1.00 -1.14% 84.00 3.00 3.57%
31.03.2011 88.00 88.00 0.00 0.00 82.00 6.00 7.32%
28.02.2011 88.00 89.00 -1.00 -1.12% 81.00 7.00 8.64%
31.01.2011 89.00 88.00 1.00 1.14% 81.00 8.00 9.88%
31.12.2010 88.00 96.00 -8.00 -8.33% 84.00 4.00 4.76%
30.11.2010 96.00 97.00 -1.00 -1.03% 83.00 13.00 15.66%
31.10.2010 97.00 97.00 0.00 0.00 71.00 26.00 36.62%
30.09.2010 97.00 93.00 4.00 4.30% 38.00 59.00 155.26%
31.08.2010 93.00 94.00 -1.00 -1.06% 48.00 45.00 93.75%
31.07.2010 94.00 90.00 4.00 4.44% 54.00 40.00 74.07%
30.06.2010 90.00 89.00 1.00 1.12% 46.00 44.00 95.65%
31.05.2010 89.00 84.00 5.00 5.95% 47.00 42.00 89.36%
30.04.2010 84.00 82.00 2.00 2.44% 36.00 48.00 133.33%
31.03.2010 82.00 81.00 1.00 1.23% 37.00 45.00 121.62%
28.02.2010 81.00 81.00 0.00 0.00 36.00 45.00 125.00%
31.01.2010 81.00 84.00 -3.00 -3.57% 37.00 44.00 118.92%
31.12.2009 84.00 83.00 1.00 1.20% 8.00 76.00 950.00%
30.11.2009 83.00 71.00 12.00 16.90% 9.00 74.00 822.22%
31.10.2009 71.00 38.00 33.00 86.84% 9.00 62.00 688.89%
30.09.2009 38.00 48.00 -10.00 -20.83% 9.00 29.00 322.22%
31.08.2009 48.00 54.00 -6.00 -11.11% 9.00 39.00 433.33%
31.07.2009 54.00 46.00 8.00 17.39% 9.00 45.00 500.00%
30.06.2009 46.00 47.00 -1.00 -2.13% 12.00 34.00 283.33%
31.05.2009 47.00 36.00 11.00 30.56% 12.00 35.00 291.67%
30.04.2009 36.00 37.00 -1.00 -2.70% 8.00 28.00 350.00%
31.03.2009 37.00 36.00 1.00 2.78% 9.00 28.00 311.11%
28.02.2009 36.00 37.00 -1.00 -2.70% 9.00 27.00 300.00%
31.01.2009 37.00 8.00 29.00 362.50% 9.00 28.00 311.11%
31.12.2008 8.00 9.00 -1.00 -11.11% 9.00 -1.00 -11.11%
30.11.2008 9.00 9.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00
31.10.2008 9.00 9.00 0.00 0.00 10.00 -1.00 -10.00%
30.09.2008 9.00 9.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00
31.08.2008 9.00 9.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00
31.07.2008 9.00 12.00 -3.00 -25.00% 9.00 0.00 0.00
30.06.2008 12.00 12.00 0.00 0.00 10.00 2.00 20.00%
31.05.2008 12.00 8.00 4.00 50.00% 11.00 1.00 9.09%
30.04.2008 8.00 9.00 -1.00 -11.11% 37.00 -29.00 -78.38%
31.03.2008 9.00 9.00 0.00 0.00 13.00 -4.00 -30.77%
29.02.2008 9.00 9.00 0.00 0.00 11.00 -2.00 -18.18%
31.01.2008 9.00 9.00 0.00 0.00 12.00 -3.00 -25.00%
31.12.2007 9.00 9.00 0.00 0.00 10.00 -1.00 -10.00%
30.11.2007 9.00 10.00 -1.00 -10.00% 9.00 0.00 0.00
31.10.2007 10.00 9.00 1.00 11.11% 10.00 0.00 0.00
30.09.2007 9.00 9.00 0.00 0.00 7.00 2.00 28.57%
31.08.2007 9.00 9.00 0.00 0.00 7.00 2.00 28.57%
31.07.2007 9.00 10.00 -1.00 -10.00% 7.00 2.00 28.57%
30.06.2007 10.00 11.00 -1.00 -9.09% 7.00 3.00 42.86%
31.05.2007 11.00 37.00 -26.00 -70.27% 7.00 4.00 57.14%
30.04.2007 37.00 13.00 24.00 184.62% 9.00 28.00 311.11%
31.03.2007 13.00 11.00 2.00 18.18% 8.00 5.00 62.50%
28.02.2007 11.00 12.00 -1.00 -8.33% 8.00 3.00 37.50%
31.01.2007 12.00 10.00 2.00 20.00% 10.00 2.00 20.00%
31.12.2006 10.00 9.00 1.00 11.11% 9.00 1.00 11.11%
30.11.2006 9.00 10.00 -1.00 -10.00% 9.00 0.00 0.00
31.10.2006 10.00 7.00 3.00 42.86% 10.00 0.00 0.00
30.09.2006 7.00 7.00 0.00 0.00 11.00 -4.00 -36.36%
31.08.2006 7.00 7.00 0.00 0.00 12.00 -5.00 -41.67%
31.07.2006 7.00 7.00 0.00 0.00 12.00 -5.00 -41.67%
30.06.2006 7.00 7.00 0.00 0.00 9.00 -2.00 -22.22%
31.05.2006 7.00 9.00 -2.00 -22.22% 12.00 -5.00 -41.67%
30.04.2006 9.00 8.00 1.00 12.50% 11.00 -2.00 -18.18%
31.03.2006 8.00 8.00 0.00 0.00 11.00 -3.00 -27.27%
28.02.2006 8.00 10.00 -2.00 -20.00% 12.00 -4.00 -33.33%
31.01.2006 10.00 9.00 1.00 11.11% 12.00 -2.00 -16.67%
31.12.2005 9.00 9.00 0.00 0.00 12.00 -3.00 -25.00%
30.11.2005 9.00 10.00 -1.00 -10.00% 15.00 -6.00 -40.00%
31.10.2005 10.00 11.00 -1.00 -9.09% 10.00 0.00 0.00
30.09.2005 11.00 12.00 -1.00 -8.33% 7.00 4.00 57.14%
31.08.2005 12.00 12.00 0.00 0.00 7.00 5.00 71.43%
31.07.2005 12.00 9.00 3.00 33.33% 9.00 3.00 33.33%
30.06.2005 9.00 12.00 -3.00 -25.00% 9.00 0.00 0.00
31.05.2005 12.00 11.00 1.00 9.09% 13.00 -1.00 -7.69%
30.04.2005 11.00 11.00 0.00 0.00 13.00 -2.00 -15.38%
31.03.2005 11.00 12.00 -1.00 -8.33% 13.00 -2.00 -15.38%
28.02.2005 12.00 12.00 0.00 0.00 22.00 -10.00 -45.45%
31.01.2005 12.00 12.00 0.00 0.00 22.00 -10.00 -45.45%
31.12.2004 12.00 15.00 -3.00 -20.00% 22.00 -10.00 -45.45%
30.11.2004 15.00 10.00 5.00 50.00% 22.00 -7.00 -31.82%
31.10.2004 10.00 7.00 3.00 42.86% 21.00 -11.00 -52.38%
30.09.2004 7.00 7.00 0.00 0.00 21.00 -14.00 -66.67%
31.08.2004 7.00 9.00 -2.00 -22.22% 26.00 -19.00 -73.08%
31.07.2004 9.00 9.00 0.00 0.00 26.00 -17.00 -65.38%
30.06.2004 9.00 13.00 -4.00 -30.77% 21.00 -12.00 -57.14%
31.05.2004 13.00 13.00 0.00 0.00 23.00 -10.00 -43.48%
30.04.2004 13.00 13.00 0.00 0.00 23.00 -10.00 -43.48%
31.03.2004 13.00 22.00 -9.00 -40.91% 24.00 -11.00 -45.83%
29.02.2004 22.00 22.00 0.00 0.00 26.00 -4.00 -15.38%
31.01.2004 22.00 22.00 0.00 0.00 26.00 -4.00 -15.38%
31.12.2003 22.00 22.00 0.00 0.00 17.00 5.00 29.41%
30.11.2003 22.00 21.00 1.00 4.76% 18.00 4.00 22.22%
31.10.2003 21.00 21.00 0.00 0.00 18.00 3.00 16.67%
30.09.2003 21.00 26.00 -5.00 -19.23% 26.00 -5.00 -19.23%
31.08.2003 26.00 26.00 0.00 0.00 19.00 7.00 36.84%
31.07.2003 26.00 21.00 5.00 23.81% 19.00 7.00 36.84%
30.06.2003 21.00 23.00 -2.00 -8.70% 19.00 2.00 10.53%
31.05.2003 23.00 23.00 0.00 0.00 23.00 0.00 0.00
30.04.2003 23.00 24.00 -1.00 -4.17% 25.00 -2.00 -8.00%
31.03.2003 24.00 26.00 -2.00 -7.69% 27.00 -3.00 -11.11%
28.02.2003 26.00 26.00 0.00 0.00 33.00 -7.00 -21.21%
31.01.2003 26.00 17.00 9.00 52.94% 36.00 -10.00 -27.78%
31.12.2002 17.00 18.00 -1.00 -5.56% - - -
30.11.2002 18.00 18.00 0.00 0.00 - - -
31.10.2002 18.00 26.00 -8.00 -30.77% - - -
30.09.2002 26.00 19.00 7.00 36.84% - - -
31.08.2002 19.00 19.00 0.00 0.00 - - -
31.07.2002 19.00 19.00 0.00 0.00 - - -
30.06.2002 19.00 23.00 -4.00 -17.39% - - -
31.05.2002 23.00 25.00 -2.00 -8.00% - - -
30.04.2002 25.00 27.00 -2.00 -7.41% - - -
31.03.2002 27.00 33.00 -6.00 -18.18% - - -
28.02.2002 33.00 36.00 -3.00 -8.33% - - -
31.01.2002 36.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

VZDĚLÁVÁNÍ (SE SELHÁNÍM) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
VZDĚLÁVÁNÍ (SE SELHÁNÍM) (Klientské úvěry se selháním podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
Činnosti související se zaměstnáním (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
Vzdělávání (částečné navázání) (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
Klientské úvěry se selháním podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna) (Podle kategorizace)
ODVĚTVÍ CELKEM (SE SELHÁNÍM) (Klientské úvěry se selháním podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ (SE SELHÁNÍM) (Klientské úvěry se selháním podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (SE SELHÁNÍM) (Klientské úvěry se selháním podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.