Klientské úvěry podle druhového/účelového hlediska (1161)


Klientské úvěry podle druhového/účelového hlediska (1161) - mil. CZK - detail sestavy, přehled ukazatelů v sestavě.

Název ukazatele - Údaje k 30.4.2024 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
Úvěry a pohledávky celkem 4 436 092.31 4 427 661.19 0.19 % 4 172 111.13 6.33 %
kontokorentní a debetní zůstatky na BÚ celkem 201 734.07 205 736.91 -1.95 % 196 169.53 2.84 %
pohledávky z karet celkem 17 410.59 17 171.88 1.39 % 17 165.00 1.43 %
spotřební úvěry (bez KTK,BÚ a pohl.z karet) celkem 319 053.88 314 995.95 1.29 % 293 520.92 8.70 %
úvěry na bydlení celkem 1 853 616.80 1 845 853.47 0.42 % 1 796 540.93 3.18 %
v tom: hypoteční úvěry na bytové nemovitosti celkem 1 739 554.83 1 733 118.73 0.37 % 1 688 703.81 3.01 %
standardní úvěry ze stavebního spoření celkem 39 330.27 38 448.74 2.29 % 30 020.64 31.01 %
překlenovací úvěry ze stavebního spoření celkem 61 676.27 61 605.70 0.11 % 64 292.30 -4.07 %
spotřebitelské úvěry na nemovitosti celkem 13 055.43 12 680.30 2.96 % 13 524.18 -3.47 %
hypoteční úvěry na nebytové nemovitosti celkem 127 806.07 127 331.11 0.37 % 121 767.66 4.96 %
ostatní úvěry celkem 1 916 470.92 1 916 571.85 -0.01 % 1 746 947.14 9.70 %
z toho: investiční 1 172 976.52 1 173 387.82 -0.04 % 1 039 933.58 12.79 %
oběžná aktiva, sez.nákl., export, import celkem 455 477.39 456 482.55 -0.22 % 436 352.92 4.38 %
na přechod. nedost. zdrojů celkem 30 687.61 31 032.23 -1.11 % 30 698.78 -0.04 %
ostatní (finanční a účelové) úvěry celkem 165 118.35 164 953.57 0.10 % 148 411.39 11.26 %
na obchodní pohledávky celkem 22 392.77 23 888.90 -6.26 % 27 203.37 -17.68 %
na nákup CP celkem 53 597.42 53 272.36 0.61 % 48 431.12 10.67 %
repo operace celkem 15 622.71 12 954.33 20.60 % 15 190.16 2.85 %

Úvěry a pohledávky celkem

Období Hodnota
30.04.2024 4 436 092.31
31.03.2024 4 427 661.19
29.02.2024 4 401 031.53
31.01.2024 4 365 263.99
31.12.2023 4 356 505.37
30.11.2023 4 320 975.59
31.10.2023 4 317 033.12
30.09.2023 4 289 618.40
31.08.2023 4 259 376.03
31.07.2023 4 241 422.96
Další >>

kontokorentní a debetní zůstatky na BÚ celkem

Období Hodnota
30.04.2024 201 734.07
31.03.2024 205 736.91
29.02.2024 195 437.59
31.01.2024 199 709.18
31.12.2023 194 611.34
30.11.2023 192 430.79
31.10.2023 199 462.61
30.09.2023 203 204.80
31.08.2023 190 340.98
31.07.2023 200 254.91
Další >>

pohledávky z karet celkem

Období Hodnota
30.04.2024 17 410.59
31.03.2024 17 171.88
29.02.2024 17 118.08
31.01.2024 17 284.54
31.12.2023 18 003.07
30.11.2023 18 309.01
31.10.2023 18 031.39
30.09.2023 17 762.86
31.08.2023 18 082.71
31.07.2023 17 987.55
Další >>

spotřební úvěry (bez KTK,BÚ a pohl.z karet) celkem

Období Hodnota
30.04.2024 319 053.88
31.03.2024 314 995.95
29.02.2024 312 001.09
31.01.2024 309 462.90
31.12.2023 307 668.45
30.11.2023 307 553.85
31.10.2023 305 719.74
30.09.2023 303 271.26
31.08.2023 302 180.84
31.07.2023 300 008.37
Další >>

úvěry na bydlení celkem

Období Hodnota
30.04.2024 1 853 616.80
31.03.2024 1 845 853.47
29.02.2024 1 839 530.13
31.01.2024 1 835 757.85
31.12.2023 1 832 772.11
30.11.2023 1 829 243.10
31.10.2023 1 825 391.13
30.09.2023 1 819 878.80
31.08.2023 1 815 944.31
31.07.2023 1 810 102.65
Další >>

v tom: hypoteční úvěry na bytové nemovitosti celkem

Období Hodnota
30.04.2024 1 739 554.83
31.03.2024 1 733 118.73
29.02.2024 1 727 582.81
31.01.2024 1 724 544.98
31.12.2023 1 720 820.19
30.11.2023 1 717 623.66
31.10.2023 1 713 463.60
30.09.2023 1 708 399.73
31.08.2023 1 704 558.60
31.07.2023 1 699 768.20
Další >>

standardní úvěry ze stavebního spoření celkem

Období Hodnota
30.04.2024 39 330.27
31.03.2024 38 448.74
29.02.2024 37 645.81
31.01.2024 37 037.49
31.12.2023 36 365.13
30.11.2023 35 718.67
31.10.2023 34 803.26
30.09.2023 33 930.58
31.08.2023 33 343.49
31.07.2023 32 545.63
Další >>

překlenovací úvěry ze stavebního spoření celkem

Období Hodnota
30.04.2024 61 676.27
31.03.2024 61 605.70
29.02.2024 61 857.19
31.01.2024 61 845.49
31.12.2023 62 362.66
30.11.2023 62 815.25
31.10.2023 63 276.90
30.09.2023 63 733.75
31.08.2023 64 010.81
31.07.2023 63 955.46
Další >>

spotřebitelské úvěry na nemovitosti celkem

Období Hodnota
30.04.2024 13 055.43
31.03.2024 12 680.30
29.02.2024 12 444.32
31.01.2024 12 329.89
31.12.2023 13 224.13
30.11.2023 13 085.52
31.10.2023 13 847.37
30.09.2023 13 814.74
31.08.2023 14 031.41
31.07.2023 13 833.36
Další >>

hypoteční úvěry na nebytové nemovitosti celkem

Období Hodnota
30.04.2024 127 806.07
31.03.2024 127 331.11
29.02.2024 126 958.21
31.01.2024 126 075.64
31.12.2023 125 665.01
30.11.2023 126 367.56
31.10.2023 126 652.31
30.09.2023 126 257.46
31.08.2023 124 028.57
31.07.2023 123 180.18
Další >>

ostatní úvěry celkem

Období Hodnota
30.04.2024 1 916 470.92
31.03.2024 1 916 571.85
29.02.2024 1 909 986.29
31.01.2024 1 876 973.91
31.12.2023 1 877 785.65
30.11.2023 1 847 071.29
31.10.2023 1 841 775.97
30.09.2023 1 819 243.35
31.08.2023 1 808 798.74
31.07.2023 1 789 889.21
Další >>

z toho: investiční

Období Hodnota
30.04.2024 1 172 976.52
31.03.2024 1 173 387.82
29.02.2024 1 169 859.74
31.01.2024 1 151 393.97
31.12.2023 1 146 471.85
30.11.2023 1 120 341.55
31.10.2023 1 122 870.12
30.09.2023 1 108 365.53
31.08.2023 1 100 345.22
31.07.2023 1 086 124.62
Další >>

oběžná aktiva, sez.nákl., export, import celkem

Období Hodnota
30.04.2024 455 477.39
31.03.2024 456 482.55
29.02.2024 451 954.69
31.01.2024 440 210.37
31.12.2023 445 861.25
30.11.2023 444 350.98
31.10.2023 442 945.95
30.09.2023 438 364.09
31.08.2023 437 330.50
31.07.2023 433 167.89
Další >>

na přechod. nedost. zdrojů celkem

Období Hodnota
30.04.2024 30 687.61
31.03.2024 31 032.23
29.02.2024 31 921.45
31.01.2024 32 196.81
31.12.2023 32 327.43
30.11.2023 36 918.56
31.10.2023 33 450.35
30.09.2023 32 956.39
31.08.2023 33 941.02
31.07.2023 33 127.20
Další >>

ostatní (finanční a účelové) úvěry celkem

Období Hodnota
30.04.2024 165 118.35
31.03.2024 164 953.57
29.02.2024 165 868.77
31.01.2024 163 310.31
31.12.2023 160 432.45
30.11.2023 156 708.92
31.10.2023 156 015.85
30.09.2023 154 138.67
31.08.2023 152 678.45
31.07.2023 152 827.28
Další >>

na obchodní pohledávky celkem

Období Hodnota
30.04.2024 22 392.77
31.03.2024 23 888.90
29.02.2024 24 273.42
31.01.2024 23 881.15
31.12.2023 27 052.92
30.11.2023 25 292.78
31.10.2023 25 028.41
30.09.2023 25 853.51
31.08.2023 25 696.08
31.07.2023 26 132.63
Další >>

na nákup CP celkem

Období Hodnota
30.04.2024 53 597.42
31.03.2024 53 272.36
29.02.2024 52 220.25
31.01.2024 52 580.07
31.12.2023 51 905.08
30.11.2023 46 971.65
31.10.2023 45 959.88
30.09.2023 45 572.32
31.08.2023 44 566.04
31.07.2023 46 545.61
Další >>

repo operace celkem

Období Hodnota
30.04.2024 15 622.71
31.03.2024 12 954.33
29.02.2024 13 287.21
31.01.2024 12 799.73
31.12.2023 13 129.99
30.11.2023 15 881.34
31.10.2023 14 899.50
30.09.2023 13 385.47
31.08.2023 13 629.09
31.07.2023 11 339.33
Další >>

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992.

Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.