VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle druhu - Úsporné vklady
- Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle druhu - Vklady ve stavebním spoření
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
- Klientské vklady podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1167)
- Klientské úvěry podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1162)
- Neživotní pojištění podle odvětví
- Životní pojištění podle odvětví
31.03.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.03.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.03.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.03.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.12.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Celkem, podle produktů a sektorů, Náklady na vklady ostatní klienti
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle způsobu ukončení - Vklady s výpovědní lhůtou
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle druhu - Ostatní vklady a přijaté úvěry
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle druhu - Termínové vklady včetně vkladových certifikátů
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Meziroční změny, Vklady klientů u bank (Korunové vklady + vklady v cizí měně)
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, Termínované vklady celkem
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Netermínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, Netermínované vklady celkem
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady krátkodobé celkem, Celkem, Všechny cizí měny, Termínované vklady celkem
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady střednědobé celkem, Celkem, Všechny cizí měny, Termínované vklady celkem

Graf hodnot, Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna) - VZDĚLÁVÁNÍ - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.05.2015 61 786.40
Min 31.01.2002 9 738.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2015 52 901.00 50 611.30 2 289.70 4.52% 57 252.80 -4 351.80 -7.60%
31.10.2015 50 611.30 57 617.40 -7 006.10 -12.16% 52 788.00 -2 176.70 -4.12%
30.09.2015 57 617.40 52 271.90 5 345.50 10.23% 57 949.50 - 332.10 -0.57%
31.08.2015 52 271.90 59 905.70 -7 633.80 -12.74% 52 516.80 - 244.90 -0.47%
31.07.2015 59 905.70 60 487.00 - 581.30 -0.96% 57 710.70 2 195.00 3.80%
30.06.2015 60 487.00 61 786.40 -1 299.40 -2.10% 57 615.70 2 871.30 4.98%
31.05.2015 61 786.40 55 813.50 5 972.90 10.70% 59 718.10 2 068.30 3.46%
30.04.2015 55 813.50 61 590.20 -5 776.70 -9.38% 53 297.70 2 515.80 4.72%
31.03.2015 61 590.20 53 095.50 8 494.70 16.00% 57 104.80 4 485.40 7.85%
28.02.2015 53 095.50 41 903.40 11 192.10 26.71% 49 473.70 3 621.80 7.32%
31.01.2015 41 903.40 45 519.40 -3 616.00 -7.94% 43 328.20 -1 424.80 -3.29%
31.12.2014 45 519.40 57 252.80 -11 733.40 -20.49% 45 368.10 151.30 0.33%
30.11.2014 57 252.80 52 788.00 4 464.80 8.46% 54 994.90 2 257.90 4.11%
31.10.2014 52 788.00 57 949.50 -5 161.50 -8.91% 50 009.30 2 778.70 5.56%
30.09.2014 57 949.50 52 516.80 5 432.70 10.34% 56 541.50 1 408.00 2.49%
31.08.2014 52 516.80 57 710.70 -5 193.90 -9.00% 51 837.40 679.40 1.31%
31.07.2014 57 710.70 57 615.70 95.00 0.16% 58 564.00 - 853.30 -1.46%
30.06.2014 57 615.70 59 718.10 -2 102.40 -3.52% 56 541.00 1 074.70 1.90%
31.05.2014 59 718.10 53 297.70 6 420.40 12.05% 58 315.60 1 402.50 2.40%
30.04.2014 53 297.70 57 104.80 -3 807.10 -6.67% 51 799.70 1 498.00 2.89%
31.03.2014 57 104.80 49 473.70 7 631.10 15.42% 57 705.70 - 600.90 -1.04%
28.02.2014 49 473.70 43 328.20 6 145.50 14.18% 49 640.30 - 166.60 -0.34%
31.01.2014 43 328.20 45 368.10 -2 039.90 -4.50% 44 873.60 -1 545.40 -3.44%
31.12.2013 45 368.10 54 994.90 -9 626.80 -17.50% 44 690.80 677.30 1.52%
30.11.2013 54 994.90 50 009.30 4 985.60 9.97% 54 383.20 611.70 1.12%
31.10.2013 50 009.30 56 541.50 -6 532.20 -11.55% 49 131.80 877.50 1.79%
30.09.2013 56 541.50 51 837.40 4 704.10 9.07% 52 953.90 3 587.60 6.77%
31.08.2013 51 837.40 58 564.00 -6 726.60 -11.49% 50 308.80 1 528.60 3.04%
31.07.2013 58 564.00 56 541.00 2 023.00 3.58% 56 246.50 2 317.50 4.12%
30.06.2013 56 541.00 58 315.60 -1 774.60 -3.04% 60 998.40 -4 457.40 -7.31%
31.05.2013 58 315.60 51 799.70 6 515.90 12.58% 55 584.10 2 731.50 4.91%
30.04.2013 51 799.70 57 705.70 -5 906.00 -10.23% 48 850.50 2 949.20 6.04%
31.03.2013 57 705.70 49 640.30 8 065.40 16.25% 54 065.50 3 640.20 6.73%
28.02.2013 49 640.30 44 873.60 4 766.70 10.62% 47 790.80 1 849.50 3.87%
31.01.2013 44 873.60 44 690.80 182.80 0.41% 34 246.00 10 627.60 31.03%
31.12.2012 44 690.80 54 383.20 -9 692.40 -17.82% 40 559.00 4 131.80 10.19%
30.11.2012 54 383.20 49 131.80 5 251.40 10.69% 48 149.80 6 233.40 12.95%
31.10.2012 49 131.80 52 953.90 -3 822.10 -7.22% 50 345.40 -1 213.60 -2.41%
30.09.2012 52 953.90 50 308.80 2 645.10 5.26% 43 619.60 9 334.30 21.40%
31.08.2012 50 308.80 56 246.50 -5 937.70 -10.56% 49 693.30 615.50 1.24%
31.07.2012 56 246.50 60 998.40 -4 751.90 -7.79% 49 010.70 7 235.80 14.76%
30.06.2012 60 998.40 55 584.10 5 414.30 9.74% 45 482.90 15 515.50 34.11%
31.05.2012 55 584.10 48 850.50 6 733.60 13.78% 47 743.50 7 840.60 16.42%
30.04.2012 48 850.50 54 065.50 -5 215.00 -9.65% 52 136.10 -3 285.60 -6.30%
31.03.2012 54 065.50 47 790.80 6 274.70 13.13% 40 208.50 13 857.00 34.46%
29.02.2012 47 790.80 34 246.00 13 544.80 39.55% 39 814.60 7 976.20 20.03%
31.01.2012 34 246.00 40 559.00 -6 313.00 -15.56% 35 393.60 -1 147.60 -3.24%
31.12.2011 40 559.00 48 149.80 -7 590.80 -15.76% 33 467.40 7 091.60 21.19%
30.11.2011 48 149.80 50 345.40 -2 195.60 -4.36% 39 748.70 8 401.10 21.14%
31.10.2011 50 345.40 43 619.60 6 725.80 15.42% 42 552.20 7 793.20 18.31%
30.09.2011 43 619.60 49 693.30 -6 073.70 -12.22% 33 785.90 9 833.70 29.11%
31.08.2011 49 693.30 49 010.70 682.60 1.39% 39 693.50 9 999.80 25.19%
31.07.2011 49 010.70 45 482.90 3 527.80 7.76% 40 896.00 8 114.70 19.84%
30.06.2011 45 482.90 47 743.50 -2 260.60 -4.73% 38 314.40 7 168.50 18.71%
31.05.2011 47 743.50 52 136.10 -4 392.60 -8.43% 43 272.70 4 470.80 10.33%
30.04.2011 52 136.10 40 208.50 11 927.60 29.66% 43 692.80 8 443.30 19.32%
31.03.2011 40 208.50 39 814.60 393.90 0.99% 35 284.90 4 923.60 13.95%
28.02.2011 39 814.60 35 393.60 4 421.00 12.49% 35 991.00 3 823.60 10.62%
31.01.2011 35 393.60 33 467.40 1 926.20 5.76% 24 671.30 10 722.30 43.46%
31.12.2010 33 467.40 39 748.70 -6 281.30 -15.80% 30 092.20 3 375.20 11.22%
30.11.2010 39 748.70 42 552.20 -2 803.50 -6.59% 40 416.00 - 667.30 -1.65%
31.10.2010 42 552.20 33 785.90 8 766.30 25.95% 41 396.20 1 156.00 2.79%
30.09.2010 33 785.90 39 693.50 -5 907.60 -14.88% 34 338.10 - 552.20 -1.61%
31.08.2010 39 693.50 40 896.00 -1 202.50 -2.94% 39 151.40 542.10 1.38%
31.07.2010 40 896.00 38 314.40 2 581.60 6.74% 34 825.70 6 070.30 17.43%
30.06.2010 38 314.40 43 272.70 -4 958.30 -11.46% 29 606.10 8 708.30 29.41%
31.05.2010 43 272.70 43 692.80 - 420.10 -0.96% 20 043.60 23 229.10 115.89%
30.04.2010 43 692.80 35 284.90 8 407.90 23.83% 21 508.00 22 184.80 103.15%
31.03.2010 35 284.90 35 991.00 - 706.10 -1.96% 15 395.40 19 889.50 129.19%
28.02.2010 35 991.00 24 671.30 11 319.70 45.88% 34 397.20 1 593.80 4.63%
31.01.2010 24 671.30 30 092.20 -5 420.90 -18.01% 25 790.30 -1 119.00 -4.34%
31.12.2009 30 092.20 40 416.00 -10 323.80 -25.54% 25 201.60 4 890.60 19.41%
30.11.2009 40 416.00 41 396.20 - 980.20 -2.37% 34 951.90 5 464.10 15.63%
31.10.2009 41 396.20 34 338.10 7 058.10 20.55% 37 203.10 4 193.10 11.27%
30.09.2009 34 338.10 39 151.40 -4 813.30 -12.29% 30 127.90 4 210.20 13.97%
31.08.2009 39 151.40 34 825.70 4 325.70 12.42% 34 982.70 4 168.70 11.92%
31.07.2009 34 825.70 29 606.10 5 219.60 17.63% 40 003.10 -5 177.40 -12.94%
30.06.2009 29 606.10 20 043.60 9 562.50 47.71% 32 363.00 -2 756.90 -8.52%
31.05.2009 20 043.60 21 508.00 -1 464.40 -6.81% 37 480.50 -17 436.90 -46.52%
30.04.2009 21 508.00 15 395.40 6 112.60 39.70% 40 012.00 -18 504.00 -46.25%
31.03.2009 15 395.40 34 397.20 -19 001.80 -55.24% 28 386.50 -12 991.10 -45.77%
28.02.2009 34 397.20 25 790.30 8 606.90 33.37% 30 644.40 3 752.80 12.25%
31.01.2009 25 790.30 25 201.60 588.70 2.34% 23 427.10 2 363.20 10.09%
31.12.2008 25 201.60 34 951.90 -9 750.30 -27.90% 22 926.70 2 274.90 9.92%
30.11.2008 34 951.90 37 203.10 -2 251.20 -6.05% 31 682.70 3 269.20 10.32%
31.10.2008 37 203.10 30 127.90 7 075.20 23.48% 34 318.80 2 884.30 8.40%
30.09.2008 30 127.90 34 982.70 -4 854.80 -13.88% 27 410.70 2 717.20 9.91%
31.08.2008 34 982.70 40 003.10 -5 020.40 -12.55% 34 259.10 723.60 2.11%
31.07.2008 40 003.10 32 363.00 7 640.10 23.61% 37 858.40 2 144.70 5.67%
30.06.2008 32 363.00 37 480.50 -5 117.50 -13.65% 30 316.20 2 046.80 6.75%
31.05.2008 37 480.50 40 012.00 -2 531.50 -6.33% 33 454.20 4 026.30 12.04%
30.04.2008 40 012.00 28 386.50 11 625.50 40.95% 37 338.70 2 673.30 7.16%
31.03.2008 28 386.50 30 644.40 -2 257.90 -7.37% 26 306.20 2 080.30 7.91%
29.02.2008 30 644.40 23 427.10 7 217.30 30.81% 27 842.60 2 801.80 10.06%
31.01.2008 23 427.10 22 926.70 500.40 2.18% 23 227.80 199.30 0.86%
31.12.2007 22 926.70 31 682.70 -8 756.00 -27.64% 20 648.60 2 278.10 11.03%
30.11.2007 31 682.70 34 318.80 -2 636.10 -7.68% 29 292.40 2 390.30 8.16%
31.10.2007 34 318.80 27 410.70 6 908.10 25.20% 30 683.20 3 635.60 11.85%
30.09.2007 27 410.70 34 259.10 -6 848.40 -19.99% 24 320.50 3 090.20 12.71%
31.08.2007 34 259.10 37 858.40 -3 599.30 -9.51% 28 591.40 5 667.70 19.82%
31.07.2007 37 858.40 30 316.20 7 542.20 24.88% 33 933.40 3 925.00 11.57%
30.06.2007 30 316.20 33 454.20 -3 138.00 -9.38% 26 218.10 4 098.10 15.63%
31.05.2007 33 454.20 37 338.70 -3 884.50 -10.40% 29 302.80 4 151.40 14.17%
30.04.2007 37 338.70 26 306.20 11 032.50 41.94% 33 370.00 3 968.70 11.89%
31.03.2007 26 306.20 27 842.60 -1 536.40 -5.52% 23 567.40 2 738.80 11.62%
28.02.2007 27 842.60 23 227.80 4 614.80 19.87% 27 296.20 546.40 2.00%
31.01.2007 23 227.80 20 648.60 2 579.20 12.49% 21 982.80 1 245.00 5.66%
31.12.2006 20 648.60 29 292.40 -8 643.80 -29.51% 18 628.20 2 020.40 10.85%
30.11.2006 29 292.40 30 683.20 -1 390.80 -4.53% 23 755.60 5 536.80 23.31%
31.10.2006 30 683.20 24 320.50 6 362.70 26.16% 27 224.60 3 458.60 12.70%
30.09.2006 24 320.50 28 591.40 -4 270.90 -14.94% 23 623.80 696.70 2.95%
31.08.2006 28 591.40 33 933.40 -5 342.00 -15.74% 26 657.50 1 933.90 7.25%
31.07.2006 33 933.40 26 218.10 7 715.30 29.43% 26 016.20 7 917.20 30.43%
30.06.2006 26 218.10 29 302.80 -3 084.70 -10.53% 25 756.00 462.10 1.79%
31.05.2006 29 302.80 33 370.00 -4 067.20 -12.19% 25 869.90 3 432.90 13.27%
30.04.2006 33 370.00 23 567.40 9 802.60 41.59% 26 171.40 7 198.60 27.51%
31.03.2006 23 567.40 27 296.20 -3 728.80 -13.66% 20 792.90 2 774.50 13.34%
28.02.2006 27 296.20 21 982.80 5 313.40 24.17% 18 182.60 9 113.60 50.12%
31.01.2006 21 982.80 18 628.20 3 354.60 18.01% 14 821.00 7 161.80 48.32%
31.12.2005 18 628.20 23 755.60 -5 127.40 -21.58% 16 655.40 1 972.80 11.84%
30.11.2005 23 755.60 27 224.60 -3 469.00 -12.74% 21 916.80 1 838.80 8.39%
31.10.2005 27 224.60 23 623.80 3 600.80 15.24% 22 001.70 5 222.90 23.74%
30.09.2005 23 623.80 26 657.50 -3 033.70 -11.38% 21 174.70 2 449.10 11.57%
31.08.2005 26 657.50 26 016.20 641.30 2.46% 22 125.50 4 532.00 20.48%
31.07.2005 26 016.20 25 756.00 260.20 1.01% 22 165.80 3 850.40 17.37%
30.06.2005 25 756.00 25 869.90 - 113.90 -0.44% 22 525.70 3 230.30 14.34%
31.05.2005 25 869.90 26 171.40 - 301.50 -1.15% 21 898.90 3 971.00 18.13%
30.04.2005 26 171.40 20 792.90 5 378.50 25.87% 19 854.70 6 316.70 31.81%
31.03.2005 20 792.90 18 182.60 2 610.30 14.36% 19 908.70 884.20 4.44%
28.02.2005 18 182.60 14 821.00 3 361.60 22.68% 16 956.00 1 226.60 7.23%
31.01.2005 14 821.00 16 655.40 -1 834.40 -11.01% 16 141.10 -1 320.10 -8.18%
31.12.2004 16 655.40 21 916.80 -5 261.40 -24.01% 15 310.30 1 345.10 8.79%
30.11.2004 21 916.80 22 001.70 -84.90 -0.39% 20 823.70 1 093.10 5.25%
31.10.2004 22 001.70 21 174.70 827.00 3.91% 22 425.70 - 424.00 -1.89%
30.09.2004 21 174.70 22 125.50 - 950.80 -4.30% 19 340.30 1 834.40 9.48%
31.08.2004 22 125.50 22 165.80 -40.30 -0.18% 21 070.90 1 054.60 5.00%
31.07.2004 22 165.80 22 525.70 - 359.90 -1.60% 21 293.70 872.10 4.10%
30.06.2004 22 525.70 21 898.90 626.80 2.86% 20 091.20 2 434.50 12.12%
31.05.2004 21 898.90 19 854.70 2 044.20 10.30% 21 879.10 19.80 0.09%
30.04.2004 19 854.70 19 908.70 -54.00 -0.27% 22 601.30 -2 746.60 -12.15%
31.03.2004 19 908.70 16 956.00 2 952.70 17.41% 16 972.70 2 936.00 17.30%
29.02.2004 16 956.00 16 141.10 814.90 5.05% 15 045.80 1 910.20 12.70%
31.01.2004 16 141.10 15 310.30 830.80 5.43% 13 122.00 3 019.10 23.01%
31.12.2003 15 310.30 20 823.70 -5 513.40 -26.48% 12 302.10 3 008.20 24.45%
30.11.2003 20 823.70 22 425.70 -1 602.00 -7.14% 14 065.40 6 758.30 48.05%
31.10.2003 22 425.70 19 340.30 3 085.40 15.95% 15 290.50 7 135.20 46.66%
30.09.2003 19 340.30 21 070.90 -1 730.60 -8.21% 13 414.00 5 926.30 44.18%
31.08.2003 21 070.90 21 293.70 - 222.80 -1.05% 13 305.90 7 765.00 58.36%
31.07.2003 21 293.70 20 091.20 1 202.50 5.99% 15 340.70 5 953.00 38.81%
30.06.2003 20 091.20 21 879.10 -1 787.90 -8.17% 15 864.60 4 226.60 26.64%
31.05.2003 21 879.10 22 601.30 - 722.20 -3.20% 14 914.80 6 964.30 46.69%
30.04.2003 22 601.30 16 972.70 5 628.60 33.16% 13 923.50 8 677.80 62.32%
31.03.2003 16 972.70 15 045.80 1 926.90 12.81% 11 738.80 5 233.90 44.59%
28.02.2003 15 045.80 13 122.00 1 923.80 14.66% 12 117.70 2 928.10 24.16%
31.01.2003 13 122.00 12 302.10 819.90 6.66% 9 738.40 3 383.60 34.74%
31.12.2002 12 302.10 14 065.40 -1 763.30 -12.54% - - -
30.11.2002 14 065.40 15 290.50 -1 225.10 -8.01% - - -
31.10.2002 15 290.50 13 414.00 1 876.50 13.99% - - -
30.09.2002 13 414.00 13 305.90 108.10 0.81% - - -
31.08.2002 13 305.90 15 340.70 -2 034.80 -13.26% - - -
31.07.2002 15 340.70 15 864.60 - 523.90 -3.30% - - -
30.06.2002 15 864.60 14 914.80 949.80 6.37% - - -
31.05.2002 14 914.80 13 923.50 991.30 7.12% - - -
30.04.2002 13 923.50 11 738.80 2 184.70 18.61% - - -
31.03.2002 11 738.80 12 117.70 - 378.90 -3.13% - - -
28.02.2002 12 117.70 9 738.40 2 379.30 24.43% - - -
31.01.2002 9 738.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

VZDĚLÁVÁNÍ - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
VZDĚLÁVÁNÍ (SOPR=100, měsíční data)
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
VZDĚLÁVÁNÍ (Předchozí období=100, měsíční data)
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
Vzdělávání (částečné navázání) (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (SE SELHÁNÍM) (Klientské úvěry se selháním podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
Vzdělávání (částečné navázání) (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.