Podle odvětvového hlediska (Vklady»Klientské) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Podle odvětvového hlediska (Vklady»Klientské) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Klientské vklady podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1167)
- Klientské úvěry podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1162)
- Úvěry nefinančním podnikům podle odvětvového hlediska
- Klientské vklady podle sektorového hlediska (1055)
- Klientské vklady domácností (včetně NISD) podle druhového hlediska (1168)
- Klientské vklady podle časového hlediska (1165)
- Klientské vklady podle druhového hlediska (1166)
- Klientské úvěry podle časového hlediska (1160)
- Klientské úvěry podle druhového/účelového hlediska (1161)
- Klientské úvěry podle sektorového hlediska (1053)
30.04.2024 Úvěry nefinančním podnikům podle odvětvového hlediska: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácí (Česká republika), A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ, Měnové finanční instituce
30.04.2024 Úvěry nefinančním podnikům podle odvětvového hlediska: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácí (Česká republika), F. STAVEBNICTVÍ, Měnové finanční instituce
30.04.2024 Úvěry nefinančním podnikům podle odvětvového hlediska: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácí (Česká republika), H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ, Měnové finanční instituce
30.04.2024 Úvěry nefinančním podnikům podle odvětvového hlediska: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácí (Česká republika), B, C, D, E. PRŮMYSL , Měnové finanční instituce
30.04.2024 Úvěry nefinančním podnikům podle odvětvového hlediska: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácí (Česká republika), G, I. OBCHOD, OPRAVY, POHOSTINSTVÍ, UBYTOVÁNÍ , Měnové finanční instituce
30.04.2024 Úvěry nefinančním podnikům podle odvětvového hlediska: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácí (Česká republika), J, L, M, N. KOMERČNÍ SLUŽBY, Měnové finanční instituce
30.04.2024 Úvěry nefinančním podnikům podle odvětvového hlediska: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácí (Česká republika), O, P, Q, R, S, T, U. OSTATNÍ SLUŽBY , Měnové finanční instituce
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, podle druhu - Termínové vklady včetně vkladových certifikátů
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, podle druhu - Úsporné vklady
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, podle druhu - Vklady ve stavebním spoření
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ODVĚTVÍ 3 678 866.70 3 643 688.00 0.97% 3 406 306.00 8.00%
UK2 A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 43 445.70 39 474.90 10.06% 42 249.50 2.83%
UK3 B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 16 097.60 15 134.40 6.36% 18 059.40 -10.86%
UK4 C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 220 942.00 212 751.50 3.85% 183 717.40 20.26%
UK5 D,E. VÝR.A ROZVOD ELEKT.,PLYNU,TEPLA,VODY;ODPADNÍ VODY,ODPADY 68 337.40 65 773.30 3.90% 57 248.20 19.37%
UK6 F. STAVEBNICTVÍ 74 898.80 68 567.20 9.23% 65 401.20 14.52%
UK7 G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 202 341.10 192 717.90 4.99% 159 143.50 27.14%
UK8 H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 63 547.20 63 724.70 -0.28% 56 199.80 13.07%
UK9 I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ 13 853.00 13 768.80 0.61% 11 439.00 21.10%
UK10 K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 217 741.70 222 067.30 -1.95% 210 193.60 3.59%
UK11 L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 155 154.10 152 409.30 1.80% 135 856.70 14.20%
UK12 M,N,J. PROFESNÍ,VĚDECKÉ,TECH.,INF.,KOMUNIKAČNÍ,ADMIN. ČINNOSTI 201 727.30 194 799.60 3.56% 181 513.10 11.14%
UK13 O. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 322 981.40 334 329.40 -3.39% 318 816.10 1.31%
UK14 P. VZDĚLÁVÁNÍ 52 901.00 50 611.30 4.52% 57 252.80 -7.60%
UK15 Q. ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 39 325.60 40 262.20 -2.33% 37 470.00 4.95%
UK16 R,S. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ,REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI 70 075.60 68 913.30 1.69% 59 366.90 18.04%
UK17 T. ČIN.DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTN.; ČIN.I DOMÁCN. PRODUK. VÝROBKY A SLUŽBY PRO VL. POTŘEBU 1 913 449.10 1 906 517.20 0.36% 1 811 411.00 5.63%
UK18 U. ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ 2 047.90 1 865.10 9.80% 967.90 111.58%

Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ODVĚTVÍ 3 200 683.90 3 177 830.70 0.72% 2 977 056.80 7.51%
UK2 A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 41 095.00 37 182.80 10.52% 40 348.20 1.85%
UK3 B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 14 017.90 13 361.50 4.91% 16 670.30 -15.91%
UK4 C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 123 645.10 121 149.10 2.06% 106 576.10 16.02%
UK5 D,E. VÝR.A ROZVOD ELEKT.,PLYNU,TEPLA,VODY;ODPADNÍ VODY,ODPADY 58 451.30 58 153.90 0.51% 50 299.90 16.21%
UK6 F. STAVEBNICTVÍ 69 021.30 63 341.50 8.97% 58 735.70 17.51%
UK7 G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 147 238.50 139 920.50 5.23% 118 149.60 24.62%
UK8 H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 51 743.00 52 070.70 -0.63% 45 404.50 13.96%
UK9 I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ 10 530.10 10 667.40 -1.29% 8 925.20 17.98%
UK10 K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 176 073.50 185 970.80 -5.32% 158 146.30 11.34%
UK11 L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 132 888.60 131 416.00 1.12% 115 263.70 15.29%
UK12 M,N,J. PROFESNÍ,VĚDECKÉ,TECH.,INF.,KOMUNIKAČNÍ,ADMIN. ČINNOSTI 157 748.90 153 818.80 2.56% 143 612.30 9.84%
UK13 O. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 270 343.00 270 095.50 0.09% 255 818.30 5.68%
UK14 P. VZDĚLÁVÁNÍ 50 587.00 48 051.60 5.28% 55 077.70 -8.15%
UK15 Q. ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 37 035.80 38 135.70 -2.88% 35 721.30 3.68%
UK16 R,S. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ,REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI 54 593.80 54 908.60 -0.57% 47 351.40 15.29%
UK17 T. ČIN.DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTN.; ČIN.I DOMÁCN. PRODUK. VÝROBKY A SLUŽBY PRO VL. POTŘEBU 1 804 574.40 1 798 660.00 0.33% 1 720 692.40 4.87%
UK18 U. ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ 1 096.40 926.40 18.35% 263.80 315.62%

Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ODVĚTVÍ 478 182.80 465 857.30 2.65% 429 249.30 11.40%
UK2 A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 2 350.70 2 292.10 2.56% 1 901.20 23.64%
UK3 B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 2 079.70 1 772.90 17.30% 1 389.00 49.73%
UK4 C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 97 296.90 91 602.50 6.22% 77 141.30 26.13%
UK5 D,E. VÝR.A ROZVOD ELEKT.,PLYNU,TEPLA,VODY;ODPADNÍ VODY,ODPADY 9 886.10 7 619.40 29.75% 6 948.20 42.28%
UK6 F. STAVEBNICTVÍ 5 877.50 5 225.60 12.48% 6 665.60 -11.82%
UK7 G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 55 102.50 52 797.50 4.37% 40 993.80 34.42%
UK8 H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 11 804.20 11 654.00 1.29% 10 795.20 9.35%
UK9 I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ 3 322.90 3 101.30 7.15% 2 513.80 32.19%
UK10 K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 41 668.20 36 096.60 15.44% 52 047.30 -19.94%
UK11 L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 22 265.50 20 993.30 6.06% 20 593.00 8.12%
UK12 M,N,J. PROFESNÍ,VĚDECKÉ,TECH.,INF.,KOMUNIKAČNÍ,ADMIN. ČINNOSTI 43 978.30 40 980.80 7.31% 37 900.80 16.04%
UK13 O. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 52 638.40 64 234.00 -18.05% 62 997.80 -16.44%
UK14 P. VZDĚLÁVÁNÍ 2 314.00 2 559.70 -9.60% 2 175.10 6.39%
UK15 Q. ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 2 289.80 2 126.50 7.68% 1 748.70 30.94%
UK16 R,S. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ,REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI 15 481.80 14 004.80 10.55% 12 015.50 28.85%
UK17 T. ČIN.DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTN.; ČIN.I DOMÁCN. PRODUK. VÝROBKY A SLUŽBY PRO VL. POTŘEBU 108 874.70 107 857.20 0.94% 90 718.60 20.01%
UK18 U. ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ 951.50 938.60 1.37% 704.10 35.14%

Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ODVĚTVÍ 373 800.70 361 790.00 3.32% 346 904.90 7.75%
UK2 A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 2 284.70 2 214.10 3.19% 1 829.80 24.86%
UK3 B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 2 026.30 1 698.50 19.30% 1 149.90 76.22%
UK4 C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 84 631.00 78 548.00 7.74% 66 800.50 26.69%
UK5 D,E. VÝR.A ROZVOD ELEKT.,PLYNU,TEPLA,VODY;ODPADNÍ VODY,ODPADY 9 446.30 7 287.60 29.62% 6 683.50 41.34%
UK6 F. STAVEBNICTVÍ 4 986.00 4 571.20 9.07% 5 526.40 -9.78%
UK7 G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 42 092.30 39 340.60 6.99% 31 270.90 34.61%
UK8 H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 10 079.30 9 860.20 2.22% 9 852.10 2.31%
UK9 I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ 3 109.20 2 940.30 5.74% 2 401.90 29.45%
UK10 K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 30 748.90 25 578.90 20.21% 43 212.00 -28.84%
UK11 L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 19 369.40 17 862.90 8.43% 18 087.30 7.09%
UK12 M,N,J. PROFESNÍ,VĚDECKÉ,TECH.,INF.,KOMUNIKAČNÍ,ADMIN. ČINNOSTI 30 623.00 28 102.40 8.97% 27 562.80 11.10%
UK13 O. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 52 629.60 64 226.70 -18.06% 62 984.30 -16.44%
UK14 P. VZDĚLÁVÁNÍ 2 159.70 2 382.30 -9.34% 2 070.10 4.33%
UK15 Q. ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 1 906.40 1 824.80 4.47% 1 534.10 24.27%
UK16 R,S. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ,REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI 12 301.00 11 249.60 9.35% 10 106.40 21.71%
UK17 T. ČIN.DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTN.; ČIN.I DOMÁCN. PRODUK. VÝROBKY A SLUŽBY PRO VL. POTŘEBU 64 767.40 63 487.40 2.02% 55 358.30 17.00%
UK18 U. ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ 639.80 614.30 4.15% 474.70 34.78%

Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ODVĚTVÍ 3 678 866.70 3 643 688.00 0.97% 3 406 306.00 8.00%
UK2 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. 24 669.40 21 597.00 14.23% 22 025.30 12.00%
UK3 Lesnictví a těžba dřeva 18 493.40 17 614.90 4.99% 19 964.70 -7.37%
UK4 Rybolov a akvakultura 282.90 263.00 7.57% 259.50 9.02%
UK5 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí 11 200.90 10 226.40 9.53% 13 003.80 -13.86%
UK6 Těžba ropy a zemního plynu 757.50 756.60 0.12% 693.10 9.29%
UK7 Těžba a úprava rud 365.20 405.50 -9.94% 1 077.80 -66.12%
UK8 Ostatní těžba a dobývání 2 708.90 2 640.50 2.59% 2 525.50 7.26%
UK9 Podpůrné činnosti při těžbě 1 065.00 1 105.40 -3.65% 759.20 40.28%
UK10 Výroba potravinářských výrobků 10 134.20 10 058.70 0.75% 8 634.60 17.37%
UK11 Výroba nápojů 5 465.80 5 586.80 -2.17% 4 030.20 35.62%
UK12 Výroba tabákových výrobků (navázání 1:1) 207.00 53.70 285.47% 30.20 585.43%
UK13 Výroba textilií 2 501.50 2 270.60 10.17% 2 061.00 21.37%
UK14 Výroba oděvů 1 801.90 1 677.70 7.40% 1 586.20 13.60%
UK15 Výroba usní a souvisejících výrobků 386.10 447.20 -13.66% 434.50 -11.14%
UK16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku 3 455.80 3 348.90 3.19% 3 217.50 7.41%
UK17 Výroba papíru a výrobků z papíru 2 660.60 2 737.50 -2.81% 2 607.70 2.03%
UK18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů 5 058.30 4 778.30 5.86% 4 463.90 13.32%
UK19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů 5 279.20 5 379.60 -1.87% 425.40 1 141.00%
UK20 Výroba chemických látek a chemických přípravků 8 674.60 8 990.80 -3.52% 9 374.40 -7.46%
UK21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků 2 936.20 2 929.90 0.21% 2 582.90 13.68%
UK22 Výroba pryžových a plastových výrobků 12 697.60 12 192.60 4.14% 11 732.70 8.22%
UK23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 11 917.80 11 313.80 5.34% 8 099.40 47.14%
UK24 Výroba základních kovů, hutní zprac. kovů; (částečné navázání) 6 863.80 6 747.30 1.73% 5 346.00 28.39%
UK25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 30 433.30 29 423.30 3.43% 26 496.90 14.86%
UK26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 14 660.40 14 940.10 -1.87% 7 971.50 83.91%
UK27 Výroba elektrických zařízení 12 996.00 12 897.70 0.76% 13 037.60 -0.32%
UK28 Výroba strojů a zařízení j. n. 27 628.80 26 962.90 2.47% 24 822.50 11.31%
UK29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 33 841.80 30 436.00 11.19% 26 735.10 26.58%
UK30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 3 760.30 2 830.60 32.84% 3 542.20 6.16%
UK31 Výroba nábytku 2 255.20 2 169.60 3.95% 2 064.60 9.23%
UK32 Ostatní zpracovatelský průmysl 5 360.20 5 145.50 4.17% 5 149.60 4.09%
UK33 Opravy a instalace strojů a zařízení 9 965.70 9 432.50 5.65% 9 270.70 7.50%
UK34 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 47 605.40 45 079.00 5.60% 39 054.20 21.90%
UK35 Shromažďování, úprava a rozvod vody (navázání 1:1) 8 327.20 8 204.70 1.49% 5 581.00 49.21%
UK36 Činnosti související s odpadními vodami 1 359.60 1 361.10 -0.11% 2 607.00 -47.85%
UK37 Sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů (částečné navázání) 9 867.00 9 884.20 -0.17% 8 698.80 13.43%
UK38 Sanace a jiné činnosti související s odpady 1 178.20 1 244.40 -5.32% 1 307.30 -9.88%
UK39 Výstavba budov 29 373.30 27 869.10 5.40% 24 601.70 19.40%
UK40 Inženýrské stavitelství 23 761.50 19 405.30 22.45% 20 746.70 14.53%
UK41 Specializované stavební činnosti 21 764.00 21 292.80 2.21% 20 052.90 8.53%
UK42 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel 15 295.40 14 537.70 5.21% 13 538.80 12.97%
UK43 Velkoobchod, kromě motorových vozidel 146 348.50 140 972.20 3.81% 114 052.80 28.32%
UK44 Maloobchod, kromě motorových vozidel 40 697.10 37 208.00 9.38% 31 551.90 28.98%
UK45 Pozemní a potrubní doprava 33 978.90 34 020.60 -0.12% 28 435.20 19.50%
UK46 Vodní doprava 329.80 354.80 -7.05% 171.80 91.97%
UK47 Letecká doprava 2 840.40 2 497.50 13.73% 2 170.50 30.86%
UK48 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě 22 476.10 22 806.50 -1.45% 21 345.10 5.30%
UK49 Poštovní a kurýrní činnosti 3 921.90 4 045.30 -3.05% 4 077.10 -3.81%
UK50 Ubytování 6 799.70 6 897.80 -1.42% 5 660.40 20.13%
UK51 Stravování a pohostinství 7 053.30 6 871.00 2.65% 5 778.60 22.06%
UK52 Vydavatelské činnosti 8 252.00 7 571.40 8.99% 7 880.90 4.71%
UK53 Činnosti v oblasti filmů, video a TV programů, pořizování zvuk.nahrávek a hudební vydavatel. činnosti 1 760.80 1 676.60 5.02% 1 629.20 8.08%
UK54 Tvorba programů a vysílání 2 496.50 2 920.30 -14.51% 2 873.90 -13.13%
UK55 Telekomunikační činnosti 7 975.20 9 803.00 -18.65% 12 344.50 -35.39%
UK56 Činnosti v oblasti informačních technologií 16 666.50 15 649.10 6.50% 14 628.10 13.93%
UK57 Informační činnosti 5 260.40 5 152.90 2.09% 4 041.10 30.17%
UK58 Fin. zprostředk., kr. pojišť.a penz fin. (částečné navázání) 87 322.40 87 333.90 -0.01% 106 478.40 -17.99%
UK59 Pojištění, zajištění a penzijní financování (navázání 1:1) 63 494.70 71 292.30 -10.94% 68 174.50 -6.86%
UK60 Ostatní finanční činnosti (navázání 1:1) 66 924.60 63 441.10 5.49% 35 540.70 88.30%

Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Činnosti v oblasti nemovitostí 155 154.10 152 409.30 1.80% 135 856.70 14.20%
UK2 Právní a účetnické činnosti 43 036.40 41 287.20 4.24% 39 835.50 8.04%
UK3 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení 29 554.20 29 018.40 1.85% 21 038.10 40.48%
UK4 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy 23 929.00 23 399.60 2.26% 22 110.90 8.22%
UK5 Výzkum a vývoj (navázání 1:1) 11 586.00 11 569.20 0.15% 11 086.40 4.51%
UK6 Reklama a průzkum trhu 6 232.20 6 043.20 3.13% 5 353.80 16.41%
UK7 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 19 173.50 17 484.30 9.66% 15 602.00 22.89%
UK8 Veterinární činnosti 469.80 453.60 3.57% 431.60 8.85%
UK9 Činnosti v oblasti pronájmu a oper. leasingu (navázání 1:1) 3 994.20 3 813.50 4.74% 3 014.40 32.50%
UK10 Činnosti související se zaměstnáním 1 065.30 1 003.60 6.15% 831.00 28.19%
UK11 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti 3 370.40 3 572.80 -5.67% 2 999.40 12.37%
UK12 Bezpečnostní a pátrací činnosti 1 624.80 1 667.90 -2.58% 1 453.90 11.75%
UK13 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny 3 303.00 3 359.30 -1.68% 3 530.90 -6.45%
UK14 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání 11 977.10 9 353.80 28.05% 10 827.90 10.61%
UK15 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 322 981.40 334 329.40 -3.39% 318 816.10 1.31%
UK16 Vzdělávání (částečné navázání) 52 901.00 50 611.30 4.52% 57 252.80 -7.60%
UK17 Zdravotní péče 30 661.80 31 153.70 -1.58% 29 290.80 4.68%
UK18 Pobytové služby sociální péče 6 065.90 6 445.60 -5.89% 5 766.50 5.19%
UK19 Ambulantní nebo terénní sociální služby 2 597.90 2 663.00 -2.44% 2 412.80 7.67%
UK20 Tvůrčí, umělecké a zábavní čin 1 982.30 2 027.30 -2.22% 2 126.40 -6.78%
UK21 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení 3 220.40 3 378.30 -4.67% 3 032.10 6.21%
UK22 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří 12 362.90 11 954.00 3.42% 8 464.70 46.05%
UK23 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti 8 168.50 8 433.20 -3.14% 7 154.00 14.18%
UK24 Čin.org.sdruž.osoby za účelem společ.zájmů (částečné navázání) 26 999.30 27 497.30 -1.81% 21 414.10 26.08%
UK25 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 2 930.90 2 949.00 -0.61% 2 719.70 7.77%
UK26 Poskytování ostatních osobních služeb 14 411.30 12 674.30 13.70% 14 456.00 -0.31%
UK27 Čin. dom. jako zaměst. dom. personálu (navázání 1:1) 1 167 625.40 1 164 698.50 0.25% 1 144 208.20 2.05%
UK28 Čin.dom. produk. bl. neurč.výr. (částečné navázání) 745 823.70 741 818.70 0.54% 667 202.80 11.78%
UK29 Činnosti exteritor. organizací a orgánů (navázání 1:1) 2 047.90 1 865.10 9.80% 967.90 111.58%

Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ODVĚTVÍ 4 279 629.30 4 141 022.90 3.35% 3 795 635.30 12.75%
UK2 A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 41 854.30 42 411.00 -1.31% 38 694.80 8.17%
UK3 B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 19 251.80 17 944.50 7.29% 16 865.10 14.15%
UK4 C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 243 987.70 243 015.00 0.40% 221 757.70 10.02%
UK5 D,E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY 83 420.30 81 271.50 2.64% 63 079.70 32.25%
UK6 F. STAVEBNICTVÍ 85 793.60 86 190.70 -0.46% 74 453.00 15.23%
UK7 G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 210 764.70 210 220.00 0.26% 176 538.20 19.39%
UK8 H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 66 514.80 64 259.90 3.51% 60 470.10 10.00%
UK9 I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ 13 901.90 13 624.00 2.04% 12 510.20 11.12%
UK10 J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 58 676.90 56 584.70 3.70% 51 278.20 14.43%
UK11 K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 425 544.20 368 409.10 15.51% 227 033.10 87.44%
UK12 L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 185 047.50 184 603.90 0.24% 157 474.50 17.51%
UK13 M,N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI 185 521.70 189 331.10 -2.01% 164 209.70 12.98%
UK14 O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 365 291.50 313 821.40 16.40% 442 831.10 -17.51%
UK15 R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ 95 425.80 97 023.60 -1.65% 80 028.90 19.24%
UK16 T. ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU 2 198 632.80 2 172 312.60 1.21% 2 008 411.10 9.47%

Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ODVĚTVÍ 3 863 539.60 3 737 910.00 3.36% 3 339 245.30 15.70%
UK2 A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 40 311.50 41 089.50 -1.89% 36 360.00 10.87%
UK3 B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 18 406.60 17 359.20 6.03% 15 444.00 19.18%
UK4 C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 168 396.30 172 788.10 -2.54% 117 214.00 43.67%
UK5 D,E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY 75 353.30 71 168.00 5.88% 57 192.80 31.75%
UK6 F. STAVEBNICTVÍ 77 132.50 79 555.70 -3.05% 68 131.00 13.21%
UK7 G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 173 256.60 167 744.30 3.29% 128 564.00 34.76%
UK8 H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 57 025.20 54 984.50 3.71% 49 560.90 15.06%
UK9 I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ 11 946.90 11 832.40 0.97% 9 813.60 21.74%
UK10 J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 45 988.10 44 304.20 3.80% 35 918.30 28.04%
UK11 K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 371 822.40 324 866.20 14.45% 183 530.30 102.59%
UK12 L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 162 250.40 163 741.80 -0.91% 133 461.10 21.57%
UK13 M,N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI 157 554.70 160 675.60 -1.94% 133 150.50 18.33%
UK14 O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 334 874.20 285 295.60 17.38% 417 824.40 -19.85%
UK15 R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ 70 214.20 72 900.50 -3.68% 59 229.30 18.55%
UK16 T. ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU 2 099 006.90 2 069 604.60 1.42% 1 893 851.50 10.83%

Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ODVĚTVÍ 416 089.70 403 112.90 3.22% 456 390.00 -8.83%
UK2 A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 1 542.90 1 321.50 16.75% 2 334.80 -33.92%
UK3 B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 845.20 585.20 44.43% 1 421.00 -40.52%
UK4 C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 75 591.40 70 226.90 7.64% 104 543.80 -27.69%
UK5 D,E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY 8 067.00 10 103.60 -20.16% 5 886.80 37.04%
UK6 F. STAVEBNICTVÍ 8 661.00 6 635.00 30.54% 6 322.00 37.00%
UK7 G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 37 508.20 42 475.60 -11.69% 47 974.20 -21.82%
UK8 H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 9 489.60 9 275.40 2.31% 10 909.20 -13.01%
UK9 I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ 1 955.00 1 791.60 9.12% 2 696.60 -27.50%
UK10 J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 12 688.70 12 280.50 3.32% 15 359.90 -17.39%
UK11 K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 53 721.80 43 542.90 23.38% 43 502.90 23.49%
UK12 L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 22 797.10 20 862.10 9.28% 24 013.40 -5.07%
UK13 M,N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI 27 967.00 28 655.60 -2.40% 31 059.30 -9.96%
UK14 O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 30 417.30 28 525.80 6.63% 25 006.70 21.64%
UK15 R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ 25 211.60 24 123.10 4.51% 20 799.60 21.21%
UK16 T. ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU 99 625.90 102 708.00 -3.00% 114 559.60 -13.04%

Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ODVĚTVÍ 299 212.20 290 353.50 3.05% 332 967.50 -10.14%
UK2 A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 1 419.90 1 216.30 16.74% 2 279.60 -37.71%
UK3 B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 677.30 435.50 55.52% 1 362.40 -50.29%
UK4 C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 61 684.80 57 367.40 7.53% 80 234.90 -23.12%
UK5 D,E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY 7 492.10 8 796.90 -14.83% 5 579.50 34.28%
UK6 F. STAVEBNICTVÍ 7 258.20 5 326.90 36.26% 5 229.00 38.81%
UK7 G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 28 111.30 32 389.90 -13.21% 35 658.00 -21.16%
UK8 H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 8 036.00 7 978.10 0.73% 9 041.20 -11.12%
UK9 I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ 1 802.80 1 618.60 11.38% 2 457.90 -26.65%
UK10 J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 5 834.70 5 565.10 4.84% 7 494.30 -22.14%
UK11 K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 33 058.60 26 361.00 25.41% 30 053.50 10.00%
UK12 L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 18 587.40 18 077.80 2.82% 21 286.60 -12.68%
UK13 M,N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI 20 821.10 22 324.20 -6.73% 23 268.70 -10.52%
UK14 O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 29 574.80 27 619.20 7.08% 24 079.50 22.82%
UK15 R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ 18 382.60 17 412.40 5.57% 16 712.40 9.99%
UK16 T. ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU 56 470.90 57 864.30 -2.41% 68 230.00 -17.23%

Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ODVĚTVÍ 6 831 561.10 6 743 890.60 1.30% 6 340 355.60 7.75%
UK2 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. 45 956.10 49 621.50 -7.39% 41 343.50 11.16%
UK3 Lesnictví a těžba dřeva 21 379.10 25 903.10 -17.46% 19 073.10 12.09%
UK4 Rybolov a akvakultura 671.30 719.40 -6.69% 587.70 14.22%
UK5 Těžba a dobývání 24 407.80 24 602.70 -0.79% 15 885.50 53.65%
UK6 Výroba potravinářských výrobků 20 200.30 19 619.50 2.96% 16 494.90 22.46%
UK7 Výroba nápojů 4 690.90 4 991.40 -6.02% 5 838.60 -19.66%
UK8 Výroba tabákových výrobků (navázání 1:1) 1 101.50 41.70 2 541.49% 605.50 81.92%
UK9 Výroba textilií 4 832.10 5 365.10 -9.93% 3 246.10 48.86%
UK10 Výroba oděvů 2 678.30 3 071.60 -12.80% 2 659.60 0.70%
UK11 Výroba usní a souvisejících výrobků 524.70 520.90 0.73% 675.80 -22.36%
UK12 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku 8 624.30 9 139.90 -5.64% 9 681.00 -10.92%
UK13 Výroba papíru a výrobků z papíru 3 999.00 3 981.60 0.44% 3 868.10 3.38%
UK14 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů 6 141.60 6 427.10 -4.44% 4 720.10 30.12%
UK15 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů 13 972.80 16 988.30 -17.75% 3 488.00 300.60%
UK16 Výroba chemických látek a chemických přípravků 15 525.80 15 551.30 -0.16% 16 032.00 -3.16%
UK17 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků 4 969.30 5 664.30 -12.27% 5 406.00 -8.08%
UK18 Výroba pryžových a plastových výrobků 22 400.00 23 451.80 -4.48% 21 265.70 5.33%
UK19 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 12 059.50 13 346.10 -9.64% 12 849.20 -6.15%
UK20 Výroba základních kovů, hutní zprac. kovů; (částečné navázání) 6 674.20 7 520.40 -11.25% 7 071.40 -5.62%
UK21 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 55 491.70 56 873.00 -2.43% 53 128.70 4.45%
UK22 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 17 746.60 17 969.30 -1.24% 13 133.40 35.13%
UK23 Výroba elektrických zařízení 21 754.10 21 932.50 -0.81% 20 246.10 7.45%
UK24 Výroba strojů a zařízení j. n. 28 599.50 28 076.30 1.86% 26 714.80 7.05%
UK25 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 42 755.50 29 380.30 45.52% 30 356.10 40.85%
UK26 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 6 463.10 6 089.30 6.14% 7 007.00 -7.76%
UK27 Výroba nábytku 3 103.30 3 063.20 1.31% 2 935.40 5.72%
UK28 Ostatní zpracovatelský průmysl 11 954.60 12 371.30 -3.37% 7 212.40 65.75%
UK29 Opravy a instalace strojů a zařízení 16 640.40 16 197.40 2.73% 14 681.90 13.34%
UK30 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 185 521.50 168 240.90 10.27% 99 723.60 86.04%
UK31 Shromažďování, úprava a rozvod vody (navázání 1:1) 8 808.80 9 394.00 -6.23% 8 572.20 2.76%
UK32 Činnosti související s odpadními vodami 2 265.20 638.30 254.88% 570.20 297.26%
UK33 Sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů (částečné navázání) 18 235.80 19 250.90 -5.27% 18 401.60 -0.90%
UK34 Sanace a jiné činnosti související s odpady 1 074.30 1 211.80 -11.35% 734.60 46.24%
UK35 Výstavba budov 51 783.00 53 313.90 -2.87% 56 809.90 -8.85%
UK36 Inženýrské stavitelství 20 525.30 19 828.50 3.51% 14 662.50 39.98%
UK37 Specializované stavební činnosti 46 919.80 49 311.50 -4.85% 41 883.30 12.03%
UK38 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel 29 953.00 32 906.70 -8.98% 37 168.30 -19.41%
UK39 Velkoobchod, kromě motorových vozidel 184 813.40 194 613.80 -5.04% 177 997.90 3.83%
UK40 Maloobchod, kromě motorových vozidel 66 512.80 67 802.80 -1.90% 67 326.20 -1.21%
UK41 Doprava a skladování 90 698.70 92 067.30 -1.49% 83 924.80 8.07%
UK42 Ubytování 11 080.20 11 217.50 -1.22% 8 948.10 23.83%
UK43 Stravování a pohostinství 15 435.90 15 625.40 -1.21% 13 975.50 10.45%
UK44 Vydavatelské činnosti 12 792.50 8 371.20 52.82% 5 674.20 125.45%
UK45 Činnosti v oblasti filmů, video a TV programů, pořizování zvuk.nahrávek a hudební vydavatel. činnosti 4 988.40 4 568.90 9.18% 4 257.10 17.18%
UK46 Tvorba programů a vysílání 3 659.30 3 552.40 3.01% 3 260.60 12.23%
UK47 Telekomunikační činnosti 11 651.60 11 078.10 5.18% 7 692.00 51.48%
UK48 Činnosti v oblasti informačních technologií 38 807.80 51 734.80 -24.99% 45 927.50 -15.50%
UK49 Informační činnosti 6 712.80 6 991.90 -3.99% 7 127.00 -5.81%
UK50 Peněžnictví a pojišťovnictví 605 502.30 630 455.50 -3.96% 480 815.30 25.93%

Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Činnosti v oblasti nemovitostí 280 811.30 284 122.80 -1.17% 270 964.80 3.63%
UK2 Právní a účetnické činnosti 66 831.40 65 127.40 2.62% 69 837.30 -4.30%
UK3 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení 41 655.60 42 156.80 -1.19% 28 552.50 45.89%
UK4 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy 31 749.30 32 518.20 -2.36% 31 208.50 1.73%
UK5 Výzkum a vývoj (navázání 1:1) 23 787.70 24 491.80 -2.87% 26 433.70 -10.01%
UK6 Reklama a průzkum trhu 10 852.90 11 189.80 -3.01% 11 289.20 -3.86%
UK7 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 38 756.20 37 859.60 2.37% 41 149.50 -5.82%
UK8 Veterinární činnosti 1 083.00 1 070.70 1.15% 965.30 12.19%
UK9 Činnosti v oblasti pronájmu a oper. leasingu (navázání 1:1) 6 120.70 7 361.60 -16.86% 5 853.50 4.56%
UK10 Činnosti související se zaměstnáním 2 189.40 1 920.60 14.00% 1 419.80 54.20%
UK11 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti 9 359.30 10 695.60 -12.49% 9 167.40 2.09%
UK12 Bezpečnostní a pátrací činnosti 2 873.40 2 962.20 -3.00% 2 978.60 -3.53%
UK13 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny 4 997.20 4 949.30 0.97% 5 574.10 -10.35%
UK14 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání 25 459.00 19 118.40 33.16% 22 880.50 11.27%
UK15 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 758 892.80 648 544.40 17.01% 764 196.60 -0.69%
UK16 Vzdělávání (částečné navázání) 112 805.60 121 268.00 -6.98% 96 451.30 16.96%
UK17 Zdravotní péče 60 185.10 58 907.90 2.17% 54 838.30 9.75%
UK18 Pobytové služby sociální péče 17 657.40 16 918.50 4.37% 15 118.60 16.79%
UK19 Ambulantní nebo terénní sociální služby 13 063.30 12 282.00 6.36% 10 735.40 21.68%
UK20 Tvůrčí, umělecké a zábavní čin 4 559.70 4 559.80 -0.00% 3 921.30 16.28%
UK21 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení 4 412.00 4 420.20 -0.19% 3 767.30 17.11%
UK22 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří 13 142.80 10 830.10 21.35% 10 801.70 21.67%
UK23 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti 17 548.10 17 379.90 0.97% 15 454.50 13.55%
UK24 Činnosti organizací sdruž. osoby společ. zájmů (částečné navázání) 48 730.50 49 349.60 -1.25% 45 469.30 7.17%
UK25 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 4 415.60 4 493.90 -1.74% 4 570.40 -3.39%
UK26 Poskytování ostatních osobních služeb, Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů 20 284.80 19 461.10 4.23% 30 862.40 -34.27%
UK27 Čin. dom. jako zaměst. dom. personálu (navázání 1:1) 1 423 774.30 1 421 034.00 0.19% 1 362 550.50 4.49%
UK28 Čin.dom. produk. bl. neurč.výr. (částečné navázání) 1 942 503.60 1 928 240.40 0.74% 1 841 683.00 5.47%

Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ODVĚTVÍ 6 831 561.10 6 743 890.60 1.30% 6 340 355.60 7.75%
UK2 A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 68 006.50 76 244.00 -10.80% 61 004.30 11.48%
UK3 B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 24 407.80 24 602.70 -0.79% 15 885.50 53.65%
UK4 C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 332 903.00 327 633.50 1.61% 289 317.80 15.06%
UK5 D,E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY 215 905.60 198 736.00 8.64% 128 002.10 68.67%
UK6 F. STAVEBNICTVÍ 119 228.10 122 453.80 -2.63% 113 355.80 5.18%
UK7 G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 281 279.10 295 323.20 -4.76% 282 492.30 -0.43%
UK8 H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 90 698.70 92 067.30 -1.49% 83 924.80 8.07%
UK9 I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ 26 516.10 26 842.90 -1.22% 22 923.60 15.67%
UK10 J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 78 612.40 86 297.20 -8.90% 73 938.40 6.32%
UK11 K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 605 502.30 630 455.50 -3.96% 480 815.30 25.93%
UK12 L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 280 811.30 284 122.80 -1.17% 270 964.80 3.63%
UK13 M,N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI 265 714.90 261 421.90 1.64% 257 309.90 3.27%
UK14 O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 962 604.20 857 920.80 12.20% 941 340.10 2.26%
UK15 R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ 113 093.40 110 494.50 2.35% 114 846.90 -1.53%
UK16 T. ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU 3 366 277.80 3 349 274.40 0.51% 3 204 233.50 5.06%

Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ODVĚTVÍ 6 054 944.30 5 967 520.40 1.46% 5 626 475.70 7.62%
UK2 A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 60 930.70 68 741.60 -11.36% 55 276.20 10.23%
UK3 B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 23 040.80 22 793.80 1.08% 13 491.20 70.78%
UK4 C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 194 076.80 201 145.40 -3.51% 180 177.50 7.71%
UK5 D,E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY 164 410.00 167 985.80 -2.13% 101 285.60 62.32%
UK6 F. STAVEBNICTVÍ 109 432.90 111 781.30 -2.10% 105 307.60 3.92%
UK7 G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 213 538.60 219 404.00 -2.67% 209 702.30 1.83%
UK8 H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 69 636.60 69 919.10 -0.40% 66 172.20 5.24%
UK9 I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ 22 316.50 22 097.70 0.99% 20 448.00 9.14%
UK10 J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 48 672.30 55 647.50 -12.53% 49 318.30 -1.31%
UK11 K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 505 682.70 515 351.50 -1.88% 345 093.20 46.54%
UK12 L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 237 533.00 237 725.50 -0.08% 226 417.40 4.91%
UK13 M,N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI 215 055.10 212 230.10 1.33% 203 371.20 5.75%
UK14 O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 919 042.60 812 849.20 13.06% 932 471.70 -1.44%
UK15 R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ 100 086.00 98 106.40 2.02% 97 622.00 2.52%
UK16 T. ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU 3 171 489.90 3 151 741.50 0.63% 3 020 321.10 5.00%

Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ODVĚTVÍ 776 616.80 776 370.20 0.03% 713 879.90 8.79%
UK2 A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 7 075.80 7 502.40 -5.69% 5 728.10 23.53%
UK3 B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 1 367.00 1 808.90 -24.43% 2 394.40 -42.91%
UK4 C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 138 826.20 126 488.10 9.75% 109 140.30 27.20%
UK5 D,E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY 51 495.70 30 750.10 67.47% 26 716.50 92.75%
UK6 F. STAVEBNICTVÍ 9 795.20 10 672.50 -8.22% 8 048.20 21.71%
UK7 G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 67 740.60 75 919.20 -10.77% 72 790.00 -6.94%
UK8 H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 21 062.20 22 148.20 -4.90% 17 752.70 18.64%
UK9 I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ 4 199.60 4 745.20 -11.50% 2 475.60 69.64%
UK10 J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 29 940.10 30 649.80 -2.32% 24 620.10 21.61%
UK11 K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 99 819.60 115 104.00 -13.28% 135 722.10 -26.45%
UK12 L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 43 278.30 46 397.30 -6.72% 44 547.30 -2.85%
UK13 M,N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI 50 659.80 49 191.90 2.98% 53 938.70 -6.08%
UK14 O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 43 561.60 45 071.60 -3.35% 8 868.30 391.21%
UK15 R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ 13 007.30 12 388.10 5.00% 17 225.00 -24.49%
UK16 T. ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU 194 787.90 197 533.00 -1.39% 183 912.40 5.91%

Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ODVĚTVÍ 622 682.20 614 316.70 1.36% 565 799.10 10.05%
UK2 A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 6 843.30 7 249.20 -5.60% 5 526.30 23.83%
UK3 B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 1 211.00 1 530.90 -20.90% 2 168.40 -44.15%
UK4 C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 120 581.10 108 547.20 11.09% 93 318.90 29.21%
UK5 D,E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY 49 693.60 28 856.00 72.21% 24 365.20 103.95%
UK6 F. STAVEBNICTVÍ 8 051.90 8 998.00 -10.51% 7 144.30 12.70%
UK7 G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 55 244.80 61 300.80 -9.88% 59 101.00 -6.52%
UK8 H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 18 068.20 19 238.20 -6.08% 13 187.40 37.01%
UK9 I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ 3 751.60 4 315.10 -13.06% 2 194.20 70.98%
UK10 J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 18 020.80 17 521.10 2.85% 13 524.70 33.24%
UK11 K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 74 893.90 86 237.50 -13.15% 115 368.30 -35.08%
UK12 L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 40 292.10 42 838.00 -5.94% 41 108.10 -1.99%
UK13 M,N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI 38 119.70 37 253.60 2.32% 39 651.40 -3.86%
UK14 O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 42 186.10 43 719.00 -3.51% 8 045.70 424.33%
UK15 R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ 10 389.80 10 087.60 3.00% 13 575.00 -23.46%
UK16 T. ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU 135 334.40 136 624.70 -0.94% 127 520.00 6.13%
Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna)
ODVĚTVÍ (275 hodnot, 30.11.2015)
Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. (83 hodnoty, 30.11.2015)
Lesnictví a těžba dřeva (83 hodnoty, 30.11.2015)
Rybolov a akvakultura (83 hodnoty, 30.11.2015)
Těžba a úprava černého a hnědého uhlí (83 hodnoty, 30.11.2015)
Těžba ropy a zemního plynu (83 hodnoty, 30.11.2015)
Těžba a úprava rud (83 hodnoty, 30.11.2015)
Ostatní těžba a dobývání (83 hodnoty, 30.11.2015)
Podpůrné činnosti při těžbě (83 hodnoty, 30.11.2015)
Výroba potravinářských výrobků (83 hodnoty, 30.11.2015)
Výroba nápojů (83 hodnoty, 30.11.2015)
Výroba tabákových výrobků (navázání 1:1) (167 hodnot, 30.11.2015)
Výroba textilií (83 hodnoty, 30.11.2015)
Výroba oděvů (83 hodnoty, 30.11.2015)
Výroba usní a souvisejících výrobků (83 hodnoty, 30.11.2015)
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku (83 hodnoty, 30.11.2015)
Výroba papíru a výrobků z papíru (83 hodnoty, 30.11.2015)
Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (83 hodnoty, 30.11.2015)
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů (83 hodnoty, 30.11.2015)
Výroba chemických látek a chemických přípravků (83 hodnoty, 30.11.2015)
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (83 hodnoty, 30.11.2015)
Výroba pryžových a plastových výrobků (83 hodnoty, 30.11.2015)
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (83 hodnoty, 30.11.2015)
Výroba základních kovů, hutní zprac. kovů; (částečné navázání) (167 hodnot, 30.11.2015)
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení (83 hodnoty, 30.11.2015)
Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (83 hodnoty, 30.11.2015)
Výroba elektrických zařízení (83 hodnoty, 30.11.2015)
Výroba strojů a zařízení j. n. (83 hodnoty, 30.11.2015)
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů (83 hodnoty, 30.11.2015)
Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (83 hodnoty, 30.11.2015)
Výroba nábytku (83 hodnoty, 30.11.2015)
Ostatní zpracovatelský průmysl (83 hodnoty, 30.11.2015)
Opravy a instalace strojů a zařízení (83 hodnoty, 30.11.2015)
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (83 hodnoty, 30.11.2015)
Shromažďování, úprava a rozvod vody (navázání 1:1) (167 hodnot, 30.11.2015)
Činnosti související s odpadními vodami (83 hodnoty, 30.11.2015)
Sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů (částečné navázání) (167 hodnot, 30.11.2015)
Sanace a jiné činnosti související s odpady (83 hodnoty, 30.11.2015)
Výstavba budov (83 hodnoty, 30.11.2015)
Inženýrské stavitelství (83 hodnoty, 30.11.2015)
Specializované stavební činnosti (83 hodnoty, 30.11.2015)
Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (83 hodnoty, 30.11.2015)
Velkoobchod, kromě motorových vozidel (83 hodnoty, 30.11.2015)
Maloobchod, kromě motorových vozidel (83 hodnoty, 30.11.2015)
Pozemní a potrubní doprava (83 hodnoty, 30.11.2015)
Vodní doprava (83 hodnoty, 30.11.2015)
Letecká doprava (83 hodnoty, 30.11.2015)
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě (83 hodnoty, 30.11.2015)
Poštovní a kurýrní činnosti (83 hodnoty, 30.11.2015)
Ubytování (83 hodnoty, 30.11.2015)
Stravování a pohostinství (83 hodnoty, 30.11.2015)
Vydavatelské činnosti (83 hodnoty, 30.11.2015)
Činnosti v oblasti filmů, video a TV programů, pořizování zvuk.nahrávek a hudební vydavatel. činnosti (83 hodnoty, 30.11.2015)
Tvorba programů a vysílání (83 hodnoty, 30.11.2015)
Telekomunikační činnosti (83 hodnoty, 30.11.2015)
Činnosti v oblasti informačních technologií (83 hodnoty, 30.11.2015)
Informační činnosti (83 hodnoty, 30.11.2015)
zprostředk., kr. pojišť.a penz fin. (částečné navázání) (275 hodnot, 30.11.2015)
Pojištění, zajištění a penzijní financování (navázání 1:1) (167 hodnot, 30.11.2015)
Ostatní finanční činnosti (navázání 1:1) (167 hodnot, 30.11.2015)
Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna)
Činnosti v oblasti nemovitostí (83 hodnoty, 30.11.2015)
Právní a účetnické činnosti (83 hodnoty, 30.11.2015)
Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení (83 hodnoty, 30.11.2015)
Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy (83 hodnoty, 30.11.2015)
Výzkum a vývoj (navázání 1:1) (167 hodnot, 30.11.2015)
Reklama a průzkum trhu (83 hodnoty, 30.11.2015)
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (83 hodnoty, 30.11.2015)
Veterinární činnosti (83 hodnoty, 30.11.2015)
Činnosti v oblasti pronájmu a oper. leasingu (navázání 1:1) (167 hodnot, 30.11.2015)
Činnosti související se zaměstnáním (83 hodnoty, 30.11.2015)
Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti (83 hodnoty, 30.11.2015)
Bezpečnostní a pátrací činnosti (83 hodnoty, 30.11.2015)
Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (83 hodnoty, 30.11.2015)
Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání (83 hodnoty, 30.11.2015)
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení (83 hodnoty, 30.11.2015)
Vzdělávání (částečné navázání) (167 hodnot, 30.11.2015)
Zdravotní péče (83 hodnoty, 30.11.2015)
Pobytové služby sociální péče (83 hodnoty, 30.11.2015)
Ambulantní nebo terénní sociální služby (83 hodnoty, 30.11.2015)
Tvůrčí, umělecké a zábavní čin (83 hodnoty, 30.11.2015)
Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení (83 hodnoty, 30.11.2015)
Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří (83 hodnoty, 30.11.2015)
Sportovní, zábavní a rekreační činnosti (83 hodnoty, 30.11.2015)
Čin.org.sdruž.osoby za účelem společ.zájmů (částečné navázání) (167 hodnot, 30.11.2015)
Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost (83 hodnoty, 30.11.2015)
Poskytování ostatních osobních služeb (83 hodnoty, 30.11.2015)
Čin. dom. jako zaměst. dom. personálu (navázání 1:1) (167 hodnot, 30.11.2015)
Čin.dom. produk. bl. neurč.výr. (částečné navázání) (155 hodnot, 30.11.2015)
Činnosti exteritor. organizací a orgánů (navázání 1:1) (167 hodnot, 30.11.2015)
Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna)
ODVĚTVÍ (275 hodnot, 30.11.2015)
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ (275 hodnot, 30.11.2015)
TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (167 hodnot, 30.11.2015)
ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (275 hodnot, 30.11.2015)
VÝR.A ROZVOD ELEKT.,PLYNU,TEPLA,VODY;ODPADNÍ VODY,ODPADY (167 hodnot, 30.11.2015)
STAVEBNICTVÍ (167 hodnot, 30.11.2015)
VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (167 hodnot, 30.11.2015)
DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (233 hodnoty, 30.11.2015)
UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ (233 hodnoty, 30.11.2015)
PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (275 hodnot, 30.11.2015)
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (167 hodnot, 30.11.2015)
M,N,J. PROFESNÍ,VĚDECKÉ,TECH.,INF.,KOMUNIKAČNÍ,ADMIN. ČINNOSTI (252 hodnoty, 30.11.2015)
VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ (167 hodnot, 30.11.2015)
VZDĚLÁVÁNÍ (167 hodnot, 30.11.2015)
ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (167 hodnot, 30.11.2015)
KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ,REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI (167 hodnot, 30.11.2015)
ČIN.DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTN.; ČIN.I DOMÁCN. PRODUK. VÝROBKY A SLUŽBY PRO VL. POTŘEBU (167 hodnot, 30.11.2015)
ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (167 hodnot, 30.11.2015)
Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)
ODVĚTVÍ (227 hodnot, 30.11.2015)
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ (227 hodnot, 30.11.2015)
TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (167 hodnot, 30.11.2015)
ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (227 hodnot, 30.11.2015)
VÝR.A ROZVOD ELEKT.,PLYNU,TEPLA,VODY;ODPADNÍ VODY,ODPADY (167 hodnot, 30.11.2015)
STAVEBNICTVÍ (167 hodnot, 30.11.2015)
VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (167 hodnot, 30.11.2015)
DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (227 hodnot, 30.11.2015)
UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ (227 hodnot, 30.11.2015)
PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (227 hodnot, 30.11.2015)
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (167 hodnot, 30.11.2015)
M,N,J. PROFESNÍ,VĚDECKÉ,TECH.,INF.,KOMUNIKAČNÍ,ADMIN. ČINNOSTI (227 hodnot, 30.11.2015)
VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ (167 hodnot, 30.11.2015)
VZDĚLÁVÁNÍ (167 hodnot, 30.11.2015)
ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (167 hodnot, 30.11.2015)
KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ,REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI (167 hodnot, 30.11.2015)
ČIN.DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTN.; ČIN.I DOMÁCN. PRODUK. VÝROBKY A SLUŽBY PRO VL. POTŘEBU (167 hodnot, 30.11.2015)
ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (167 hodnot, 30.11.2015)
Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč)
ODVĚTVÍ (275 hodnot, 30.11.2015)
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ (275 hodnot, 30.11.2015)
TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (167 hodnot, 30.11.2015)
ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (275 hodnot, 30.11.2015)
VÝR.A ROZVOD ELEKT.,PLYNU,TEPLA,VODY;ODPADNÍ VODY,ODPADY (167 hodnot, 30.11.2015)
STAVEBNICTVÍ (167 hodnot, 30.11.2015)
VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (167 hodnot, 30.11.2015)
DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (233 hodnoty, 30.11.2015)
UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ (233 hodnoty, 30.11.2015)
PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (275 hodnot, 30.11.2015)
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (167 hodnot, 30.11.2015)
M,N,J. PROFESNÍ,VĚDECKÉ,TECH.,INF.,KOMUNIKAČNÍ,ADMIN. ČINNOSTI (252 hodnoty, 30.11.2015)
VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ (167 hodnot, 30.11.2015)
VZDĚLÁVÁNÍ (167 hodnot, 30.11.2015)
ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (167 hodnot, 30.11.2015)
KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ,REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI (167 hodnot, 30.11.2015)
ČIN.DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTN.; ČIN.I DOMÁCN. PRODUK. VÝROBKY A SLUŽBY PRO VL. POTŘEBU (167 hodnot, 30.11.2015)
ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (167 hodnot, 30.11.2015)
Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR)
ODVĚTVÍ (167 hodnot, 30.11.2015)
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ (167 hodnot, 30.11.2015)
TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (167 hodnot, 30.11.2015)
ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (167 hodnot, 30.11.2015)
VÝR.A ROZVOD ELEKT.,PLYNU,TEPLA,VODY;ODPADNÍ VODY,ODPADY (167 hodnot, 30.11.2015)
STAVEBNICTVÍ (167 hodnot, 30.11.2015)
VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (167 hodnot, 30.11.2015)
DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (167 hodnot, 30.11.2015)
UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ (167 hodnot, 30.11.2015)
PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (167 hodnot, 30.11.2015)
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (167 hodnot, 30.11.2015)
M,N,J. PROFESNÍ,VĚDECKÉ,TECH.,INF.,KOMUNIKAČNÍ,ADMIN. ČINNOSTI (167 hodnot, 30.11.2015)
VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ (167 hodnot, 30.11.2015)
VZDĚLÁVÁNÍ (167 hodnot, 30.11.2015)
ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (167 hodnot, 30.11.2015)
KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ,REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI (167 hodnot, 30.11.2015)
ČIN.DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTN.; ČIN.I DOMÁCN. PRODUK. VÝROBKY A SLUŽBY PRO VL. POTŘEBU (167 hodnot, 30.11.2015)
ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (167 hodnot, 30.11.2015)
Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR)
ODVĚTVÍ (184 hodnoty, 30.04.2017)
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ (184 hodnoty, 30.04.2017)
TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (184 hodnoty, 30.04.2017)
ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (184 hodnoty, 30.04.2017)
VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY (184 hodnoty, 30.04.2017)
STAVEBNICTVÍ (184 hodnoty, 30.04.2017)
VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (184 hodnoty, 30.04.2017)
DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (184 hodnoty, 30.04.2017)
UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ (184 hodnoty, 30.04.2017)
INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI (100 hodnot, 30.04.2017)
PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (184 hodnoty, 30.04.2017)
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (184 hodnoty, 30.04.2017)
PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (184 hodnoty, 30.04.2017)
O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (184 hodnoty, 30.04.2017)
R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (184 hodnoty, 30.04.2017)
ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU (184 hodnoty, 30.04.2017)
Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna)
ODVĚTVÍ (366 hodnot, 30.06.2023)
Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. (174 hodnoty, 30.06.2023)
Lesnictví a těžba dřeva (174 hodnoty, 30.06.2023)
Rybolov a akvakultura (174 hodnoty, 30.06.2023)
Těžba a dobývání (174 hodnoty, 30.06.2023)
Výroba potravinářských výrobků (174 hodnoty, 30.06.2023)
Výroba nápojů (174 hodnoty, 30.06.2023)
Výroba tabákových výrobků (navázání 1:1) (258 hodnot, 30.06.2023)
Výroba textilií (174 hodnoty, 30.06.2023)
Výroba oděvů (174 hodnoty, 30.06.2023)
Výroba usní a souvisejících výrobků (174 hodnoty, 30.06.2023)
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku (174 hodnoty, 30.06.2023)
Výroba papíru a výrobků z papíru (174 hodnoty, 30.06.2023)
Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (174 hodnoty, 30.06.2023)
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů (174 hodnoty, 30.06.2023)
Výroba chemických látek a chemických přípravků (174 hodnoty, 30.06.2023)
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (174 hodnoty, 30.06.2023)
Výroba pryžových a plastových výrobků (174 hodnoty, 30.06.2023)
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (174 hodnoty, 30.06.2023)
Výroba základních kovů, hutní zprac. kovů; (částečné navázání) (258 hodnot, 30.06.2023)
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení (174 hodnoty, 30.06.2023)
Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (174 hodnoty, 30.06.2023)
Výroba elektrických zařízení (174 hodnoty, 30.06.2023)
Výroba strojů a zařízení j. n. (174 hodnoty, 30.06.2023)
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů (174 hodnoty, 30.06.2023)
Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (174 hodnoty, 30.06.2023)
Výroba nábytku (174 hodnoty, 30.06.2023)
Ostatní zpracovatelský průmysl (174 hodnoty, 30.06.2023)
Opravy a instalace strojů a zařízení (174 hodnoty, 30.06.2023)
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (174 hodnoty, 30.06.2023)
Shromažďování, úprava a rozvod vody (navázání 1:1) (258 hodnot, 30.06.2023)
Činnosti související s odpadními vodami (174 hodnoty, 30.06.2023)
Sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů (částečné navázání) (258 hodnot, 30.06.2023)
Sanace a jiné činnosti související s odpady (174 hodnoty, 30.06.2023)
Výstavba budov (174 hodnoty, 30.06.2023)
Inženýrské stavitelství (174 hodnoty, 30.06.2023)
Specializované stavební činnosti (174 hodnoty, 30.06.2023)
Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (174 hodnoty, 30.06.2023)
Velkoobchod, kromě motorových vozidel (174 hodnoty, 30.06.2023)
Maloobchod, kromě motorových vozidel (174 hodnoty, 30.06.2023)
Doprava a skladování (174 hodnoty, 30.06.2023)
Ubytování (174 hodnoty, 30.06.2023)
Stravování a pohostinství (174 hodnoty, 30.06.2023)
Vydavatelské činnosti (174 hodnoty, 30.06.2023)
Činnosti v oblasti filmů, video a TV programů, pořizování zvuk.nahrávek a hudební vydavatel. činnosti (174 hodnoty, 30.06.2023)
Tvorba programů a vysílání (174 hodnoty, 30.06.2023)
Telekomunikační činnosti (174 hodnoty, 30.06.2023)
Činnosti v oblasti informačních technologií (174 hodnoty, 30.06.2023)
Informační činnosti (174 hodnoty, 30.06.2023)
Peněžnictví a pojišťovnictví (366 hodnot, 30.06.2023)
Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna)
ODVĚTVÍ (292 hodnoty, 30.04.2017)
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ (292 hodnoty, 30.04.2017)
TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (184 hodnoty, 30.04.2017)
ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (292 hodnoty, 30.04.2017)
VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY (184 hodnoty, 30.04.2017)
STAVEBNICTVÍ (184 hodnoty, 30.04.2017)
VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (184 hodnoty, 30.04.2017)
DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (250 hodnot, 30.04.2017)
UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ (250 hodnot, 30.04.2017)
INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI (100 hodnot, 30.04.2017)
PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (292 hodnoty, 30.04.2017)
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (184 hodnoty, 30.04.2017)
PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (269 hodnot, 30.04.2017)
O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (184 hodnoty, 30.04.2017)
R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (184 hodnoty, 30.04.2017)
ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU (184 hodnoty, 30.04.2017)
Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč)
ODVĚTVÍ (292 hodnoty, 30.04.2017)
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ (292 hodnoty, 30.04.2017)
TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (184 hodnoty, 30.04.2017)
ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (292 hodnoty, 30.04.2017)
VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY (184 hodnoty, 30.04.2017)
STAVEBNICTVÍ (184 hodnoty, 30.04.2017)
VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (184 hodnoty, 30.04.2017)
DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (250 hodnot, 30.04.2017)
UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ (250 hodnot, 30.04.2017)
INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI (100 hodnot, 30.04.2017)
PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (292 hodnoty, 30.04.2017)
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (184 hodnoty, 30.04.2017)
PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (269 hodnot, 30.04.2017)
O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (184 hodnoty, 30.04.2017)
R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (184 hodnoty, 30.04.2017)
ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU (184 hodnoty, 30.04.2017)
Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna)
Činnosti v oblasti nemovitostí (174 hodnoty, 30.06.2023)
Právní a účetnické činnosti (174 hodnoty, 30.06.2023)
Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení (174 hodnoty, 30.06.2023)
Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy (174 hodnoty, 30.06.2023)
Výzkum a vývoj (navázání 1:1) (258 hodnot, 30.06.2023)
Reklama a průzkum trhu (174 hodnoty, 30.06.2023)
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (174 hodnoty, 30.06.2023)
Veterinární činnosti (174 hodnoty, 30.06.2023)
Činnosti v oblasti pronájmu a oper. leasingu (navázání 1:1) (258 hodnot, 30.06.2023)
Činnosti související se zaměstnáním (174 hodnoty, 30.06.2023)
Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti (174 hodnoty, 30.06.2023)
Bezpečnostní a pátrací činnosti (174 hodnoty, 30.06.2023)
Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (174 hodnoty, 30.06.2023)
Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání (174 hodnoty, 30.06.2023)
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení (174 hodnoty, 30.06.2023)
Vzdělávání (částečné navázání) (258 hodnot, 30.06.2023)
Zdravotní péče (174 hodnoty, 30.06.2023)
Pobytové služby sociální péče (174 hodnoty, 30.06.2023)
Ambulantní nebo terénní sociální služby (174 hodnoty, 30.06.2023)
Tvůrčí, umělecké a zábavní čin (174 hodnoty, 30.06.2023)
Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení (174 hodnoty, 30.06.2023)
Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří (174 hodnoty, 30.06.2023)
Sportovní, zábavní a rekreační činnosti (174 hodnoty, 30.06.2023)
Činnosti organizací sdruž. osoby společ. zájmů (částečné navázání) (258 hodnot, 30.06.2023)
Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost (174 hodnoty, 30.06.2023)
Poskytování ostatních osobních služeb, Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů (174 hodnoty, 30.06.2023)
Čin. dom. jako zaměst. dom. personálu (navázání 1:1) (258 hodnot, 30.06.2023)
Čin.dom. produk. bl. neurč.výr. (částečné navázání) (246 hodnot, 30.06.2023)
Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)
ODVĚTVÍ (244 hodnoty, 30.04.2017)
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ (244 hodnoty, 30.04.2017)
TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (184 hodnoty, 30.04.2017)
ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (244 hodnoty, 30.04.2017)
VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY (184 hodnoty, 30.04.2017)
STAVEBNICTVÍ (184 hodnoty, 30.04.2017)
VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (184 hodnoty, 30.04.2017)
DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (244 hodnoty, 30.04.2017)
UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ (244 hodnoty, 30.04.2017)
INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI (100 hodnot, 30.04.2017)
PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (244 hodnoty, 30.04.2017)
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (184 hodnoty, 30.04.2017)
PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (244 hodnoty, 30.04.2017)
O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (184 hodnoty, 30.04.2017)
R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (184 hodnoty, 30.04.2017)
ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU (184 hodnoty, 30.04.2017)
Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč)
ODVĚTVÍ (366 hodnot, 30.06.2023)
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ (366 hodnot, 30.06.2023)
TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (258 hodnot, 30.06.2023)
ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (366 hodnot, 30.06.2023)
VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY (258 hodnot, 30.06.2023)
STAVEBNICTVÍ (366 hodnot, 30.06.2023)
VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (258 hodnot, 30.06.2023)
DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (324 hodnoty, 30.06.2023)
UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ (324 hodnoty, 30.06.2023)
INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI (174 hodnoty, 30.06.2023)
PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (366 hodnot, 30.06.2023)
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (258 hodnot, 30.06.2023)
PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (343 hodnoty, 30.06.2023)
O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (258 hodnot, 30.06.2023)
R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (258 hodnot, 30.06.2023)
ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU (258 hodnot, 30.06.2023)
Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR)
ODVĚTVÍ (258 hodnot, 30.06.2023)
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ (258 hodnot, 30.06.2023)
TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (258 hodnot, 30.06.2023)
ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (258 hodnot, 30.06.2023)
VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY (258 hodnot, 30.06.2023)
STAVEBNICTVÍ (258 hodnot, 30.06.2023)
VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (258 hodnot, 30.06.2023)
DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (258 hodnot, 30.06.2023)
UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ (258 hodnot, 30.06.2023)
INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI (174 hodnoty, 30.06.2023)
PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (258 hodnot, 30.06.2023)
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (258 hodnot, 30.06.2023)
PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (258 hodnot, 30.06.2023)
O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (258 hodnot, 30.06.2023)
R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (258 hodnot, 30.06.2023)
ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU (258 hodnot, 30.06.2023)
Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna)
ODVĚTVÍ (366 hodnot, 30.06.2023)
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ (366 hodnot, 30.06.2023)
TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (258 hodnot, 30.06.2023)
ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (366 hodnot, 30.06.2023)
VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY (258 hodnot, 30.06.2023)
STAVEBNICTVÍ (366 hodnot, 30.06.2023)
VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (258 hodnot, 30.06.2023)
DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (324 hodnoty, 30.06.2023)
UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ (324 hodnoty, 30.06.2023)
INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI (174 hodnoty, 30.06.2023)
PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (366 hodnot, 30.06.2023)
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (258 hodnot, 30.06.2023)
PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (343 hodnoty, 30.06.2023)
O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (258 hodnot, 30.06.2023)
R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (258 hodnot, 30.06.2023)
ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU (258 hodnot, 30.06.2023)
Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)
ODVĚTVÍ (318 hodnot, 30.06.2023)
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ (318 hodnot, 30.06.2023)
TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (258 hodnot, 30.06.2023)
ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (318 hodnot, 30.06.2023)
VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY (258 hodnot, 30.06.2023)
STAVEBNICTVÍ (318 hodnot, 30.06.2023)
VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (258 hodnot, 30.06.2023)
DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (318 hodnot, 30.06.2023)
UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ (318 hodnot, 30.06.2023)
INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI (174 hodnoty, 30.06.2023)
PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (318 hodnot, 30.06.2023)
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (258 hodnot, 30.06.2023)
PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (318 hodnot, 30.06.2023)
O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (258 hodnot, 30.06.2023)
R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (258 hodnot, 30.06.2023)
ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU (258 hodnot, 30.06.2023)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Podle odvětvového hlediska (Klientské)
Podle odvětvového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Podle odvětvového hlediska (Klientské)
Podle odvětvového hlediska (Klientské)
Podle sektorového hlediska (Klientské)
Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Klientské úvěry podle čas. hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Klientské úvěry podle čas. hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Podle odvětvového hlediska (Klientské)
Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna) (Podle odvětvového hlediska)
Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč) (Podle odvětvového hlediska)
Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna) (Podle odvětvového hlediska)
Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR) (Podle odvětvového hlediska)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.