Vklady - Bankovní statistika (obchodní banky)


Vklady - přehled ukazatelů a sestav spadajících do sekce Vklady České národní banky.

Název ukazatele - Údaje k 31.5.2024 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
Vklady klientské: Měsíční, Celkem 7 214 657.48 7 251 117.82 -0.50 % 6 743 890.64 6.98 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 68 177.16 65 371.92 4.29 % 76 244.02 -10.58 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání 22 550.20 20 621.09 9.36 % 19 118.36 17.95 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Ambulantní nebo terénní sociální služby 12 230.93 12 068.81 1.34 % 12 282.03 -0.42 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Architektonické a inženýrské činnosti, technické zkoušky a analýzy 37 222.27 36 375.06 2.33 % 32 518.16 14.47 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 19 968.51 19 173.83 4.14 % 24 602.69 -18.84 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Bezpečnostní a pátrací činnosti 3 631.69 3 482.44 4.29 % 2 962.22 22.60 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 355 363.80 367 106.78 -3.20 % 311 111.32 14.22 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK 6 396 207.12 6 445 486.50 -0.76 % 5 967 520.44 7.18 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 62 835.63 60 171.43 4.43 % 68 741.64 -8.59 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 18 435.24 17 883.10 3.09 % 22 793.76 -19.12 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 207 477.83 209 181.97 -0.81 % 184 629.65 12.38 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, D, E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY, ODPADNÍ VODY 103 850.25 99 838.51 4.02 % 167 985.82 -38.18 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, F. STAVEBNICTVÍ 125 272.26 125 642.18 -0.29 % 111 781.27 12.07 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD, OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 236 168.12 236 810.70 -0.27 % 219 404.04 7.64 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 78 086.80 78 410.00 -0.41 % 69 919.10 11.68 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ 24 306.27 23 809.49 2.09 % 22 097.72 9.99 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 52 135.21 52 102.43 0.06 % 55 647.47 -6.31 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 569 788.83 547 219.62 4.12 % 515 351.49 10.56 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 247 630.26 246 358.67 0.52 % 237 725.53 4.17 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI 232 296.35 226 492.22 2.56 % 228 745.81 1.55 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, O, P, Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA, POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 897 879.20 988 043.99 -9.13 % 812 849.21 10.46 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, R, S, U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ 100 956.77 107 776.64 -6.33 % 98 106.44 2.91 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, T. ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ, ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTÍ POTŘEBU 3 439 088.13 3 425 745.80 0.39 % 3 151 741.48 9.12 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Čin. dom. produk. blíže neurč. výr. pro vl. potř. 2 155 493.35 2 151 348.24 0.19 % 1 928 240.44 11.79 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti 8 836.66 8 065.66 9.56 % 10 695.58 -17.38 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti domácn. jako zaměst. dom. personálu (navázání 1: 1) 1 471 319.94 1 463 968.80 0.50 % 1 421 033.99 3.54 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří 10 058.77 17 958.12 -43.99 % 10 830.12 -7.12 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení 4 841.37 4 732.11 2.31 % 4 420.15 9.53 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti organizací sdruž. osoby společ. zájmů 49 465.52 48 756.08 1.46 % 49 349.58 0.23 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti související s odpadními vodami 743.16 1 236.17 -39.88 % 638.31 16.43 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny 5 837.67 5 450.15 7.11 % 4 949.34 17.95 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti související se zaměstnáním 2 174.66 2 082.76 4.41 % 1 920.60 13.23 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti v obl.filmů, videozázn. TV programů, pořiz.zvuk. nahr., hudební vydavatel. činnosti 5 752.60 5 403.91 6.45 % 4 568.88 25.91 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti v oblasti informačních technologií 45 904.28 45 577.72 0.72 % 51 734.79 -11.27 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti v oblasti nemovitostí 297 182.00 301 386.76 -1.40 % 284 122.80 4.60 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti v oblasti pronájmu a oper.leasingu 7 097.58 6 605.18 7.45 % 7 361.62 -3.59 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti vedení podniků, poradenství v oblasti řízení 75 656.42 61 103.33 23.82 % 58 678.97 28.93 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, D, E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY, ODPADNÍ VODY 131 217.76 132 420.91 -0.91 % 198 735.96 -33.97 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Doprava a skladování 97 636.78 96 248.12 1.44 % 92 067.33 6.05 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, EUR 655 670.65 653 292.78 0.36 % 614 316.67 6.73 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, EUR, A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 5 127.67 4 968.64 3.20 % 7 249.23 -29.27 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, EUR, B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 1 414.63 1 168.62 21.05 % 1 530.94 -7.60 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, EUR, C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 124 799.01 139 205.60 -10.35 % 108 540.80 14.98 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, EUR, D, E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY, ODPADNÍ VODY 25 932.01 30 826.67 -15.88 % 28 855.95 -10.13 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, EUR, F. STAVEBNICTVÍ 8 833.44 8 922.26 -1.00 % 8 997.97 -1.83 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, EUR, G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD, OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 59 908.47 57 789.03 3.67 % 61 300.82 -2.27 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, EUR, H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 17 064.61 16 069.54 6.19 % 19 238.19 -11.30 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, EUR, I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ 4 236.90 3 849.34 10.07 % 4 315.08 -1.81 %
Vklady klientské: Měsíční, Celkem, EUR, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 18 597.36 18 387.20 1.14 % 17 521.07 6.14 %

Vklady klientské: Měsíční, Celkem

Období Hodnota
31.05.2024 7 214 657.48
30.04.2024 7 251 117.82
31.03.2024 7 196 068.69
29.02.2024 7 122 701.59
31.01.2024 7 076 691.49
31.12.2023 6 701 167.67
30.11.2023 6 949 269.00
31.10.2023 6 905 180.27
30.09.2023 6 933 368.55
31.08.2023 6 881 372.61
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

Období Hodnota
31.05.2024 68 177.16
30.04.2024 65 371.92
31.03.2024 63 837.28
29.02.2024 64 058.43
31.01.2024 62 146.97
31.12.2023 54 082.03
30.11.2023 59 680.76
31.10.2023 61 175.12
30.09.2023 62 797.93
31.08.2023 66 937.67
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání

Období Hodnota
31.05.2024 22 550.20
30.04.2024 20 621.09
31.03.2024 20 714.73
29.02.2024 18 692.98
31.01.2024 31 018.60
31.12.2023 25 948.74
30.11.2023 29 272.73
31.10.2023 28 903.32
30.09.2023 27 199.24
31.08.2023 26 546.07
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Ambulantní nebo terénní sociální služby

Období Hodnota
31.05.2024 12 230.93
30.04.2024 12 068.81
31.03.2024 11 500.06
29.02.2024 9 958.46
31.01.2024 9 418.73
31.12.2023 9 539.94
30.11.2023 10 546.39
31.10.2023 11 592.33
30.09.2023 12 528.14
31.08.2023 13 053.74
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Architektonické a inženýrské činnosti, technické zkoušky a analýzy

Období Hodnota
31.05.2024 37 222.27
30.04.2024 36 375.06
31.03.2024 35 974.07
29.02.2024 36 991.86
31.01.2024 37 192.75
31.12.2023 37 765.02
30.11.2023 35 076.16
31.10.2023 33 224.89
30.09.2023 31 878.62
31.08.2023 32 491.48
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ

Období Hodnota
31.05.2024 19 968.51
30.04.2024 19 173.83
31.03.2024 19 361.76
29.02.2024 17 244.51
31.01.2024 17 548.22
31.12.2023 17 359.37
30.11.2023 23 637.13
31.10.2023 23 558.81
30.09.2023 23 070.10
31.08.2023 25 116.13
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Bezpečnostní a pátrací činnosti

Období Hodnota
31.05.2024 3 631.69
30.04.2024 3 482.44
31.03.2024 3 460.32
29.02.2024 3 349.42
31.01.2024 3 388.55
31.12.2023 3 366.71
30.11.2023 3 437.37
31.10.2023 3 277.67
30.09.2023 3 044.39
31.08.2023 3 155.84
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

Období Hodnota
31.05.2024 355 363.80
30.04.2024 367 106.78
31.03.2024 368 511.64
29.02.2024 367 358.33
31.01.2024 355 919.83
31.12.2023 355 998.73
30.11.2023 341 683.01
31.10.2023 336 055.08
30.09.2023 334 393.83
31.08.2023 323 057.26
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK

Období Hodnota
31.05.2024 6 396 207.12
30.04.2024 6 445 486.50
31.03.2024 6 397 941.40
29.02.2024 6 342 343.60
31.01.2024 6 304 852.06
31.12.2023 5 955 584.91
30.11.2023 6 188 197.69
31.10.2023 6 161 897.12
30.09.2023 6 186 498.41
31.08.2023 6 120 999.28
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

Období Hodnota
31.05.2024 62 835.63
30.04.2024 60 171.43
31.03.2024 58 741.92
29.02.2024 58 913.70
31.01.2024 56 573.33
31.12.2023 48 660.34
30.11.2023 53 760.43
31.10.2023 55 312.83
30.09.2023 56 335.29
31.08.2023 60 179.63
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ

Období Hodnota
31.05.2024 18 435.24
30.04.2024 17 883.10
31.03.2024 17 546.42
29.02.2024 16 081.47
31.01.2024 16 217.20
31.12.2023 15 997.03
30.11.2023 21 863.34
31.10.2023 21 456.86
30.09.2023 21 528.42
31.08.2023 23 987.90
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

Období Hodnota
31.05.2024 207 477.83
30.04.2024 209 181.97
31.03.2024 208 548.88
29.02.2024 212 890.43
31.01.2024 208 211.68
31.12.2023 204 067.95
30.11.2023 197 603.21
31.10.2023 196 245.29
30.09.2023 191 259.79
31.08.2023 188 945.97
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, D, E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY, ODPADNÍ VODY

Období Hodnota
31.05.2024 103 850.25
30.04.2024 99 838.51
31.03.2024 102 865.91
29.02.2024 100 311.94
31.01.2024 85 664.91
31.12.2023 73 340.38
30.11.2023 105 138.86
31.10.2023 89 717.59
30.09.2023 75 075.68
31.08.2023 96 634.13
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, F. STAVEBNICTVÍ

Období Hodnota
31.05.2024 125 272.26
30.04.2024 125 642.18
31.03.2024 128 800.92
29.02.2024 132 868.22
31.01.2024 137 025.06
31.12.2023 142 288.35
30.11.2023 123 868.54
31.10.2023 119 163.99
30.09.2023 117 104.97
31.08.2023 114 953.21
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD, OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL

Období Hodnota
31.05.2024 236 168.12
30.04.2024 236 810.70
31.03.2024 228 462.67
29.02.2024 231 323.59
31.01.2024 222 210.22
31.12.2023 224 646.80
30.11.2023 224 849.03
31.10.2023 223 554.30
30.09.2023 213 855.64
31.08.2023 217 675.87
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Období Hodnota
31.05.2024 78 086.80
30.04.2024 78 410.00
31.03.2024 77 348.81
29.02.2024 78 655.31
31.01.2024 80 879.14
31.12.2023 75 572.16
30.11.2023 80 838.05
31.10.2023 82 275.50
30.09.2023 79 605.56
31.08.2023 74 581.96
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ

Období Hodnota
31.05.2024 24 306.27
30.04.2024 23 809.49
31.03.2024 22 737.55
29.02.2024 23 504.15
31.01.2024 23 437.09
31.12.2023 23 709.39
30.11.2023 24 510.91
31.10.2023 24 717.36
30.09.2023 24 306.30
31.08.2023 24 931.73
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

Období Hodnota
31.05.2024 52 135.21
30.04.2024 52 102.43
31.03.2024 53 259.71
29.02.2024 55 347.89
31.01.2024 52 162.79
31.12.2023 51 899.85
30.11.2023 49 921.36
31.10.2023 51 592.65
30.09.2023 49 908.54
31.08.2023 52 788.43
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ

Období Hodnota
31.05.2024 569 788.83
30.04.2024 547 219.62
31.03.2024 544 855.48
29.02.2024 563 334.08
31.01.2024 550 764.11
31.12.2023 542 968.71
30.11.2023 540 033.45
31.10.2023 529 784.65
30.09.2023 523 376.98
31.08.2023 527 445.93
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ

Období Hodnota
31.05.2024 247 630.26
30.04.2024 246 358.67
31.03.2024 245 262.33
29.02.2024 256 887.84
31.01.2024 257 476.11
31.12.2023 253 697.46
30.11.2023 255 059.72
31.10.2023 254 967.46
30.09.2023 251 644.94
31.08.2023 246 603.96
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI

Období Hodnota
31.05.2024 232 296.35
30.04.2024 226 492.22
31.03.2024 226 397.71
29.02.2024 227 475.49
31.01.2024 226 864.64
31.12.2023 222 420.18
30.11.2023 229 287.21
31.10.2023 227 736.61
30.09.2023 225 908.50
31.08.2023 234 376.65
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, O, P, Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA, POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

Období Hodnota
31.05.2024 897 879.20
30.04.2024 988 043.99
31.03.2024 993 663.47
29.02.2024 908 002.09
31.01.2024 943 451.60
31.12.2023 675 371.99
30.11.2023 932 166.88
31.10.2023 945 978.97
30.09.2023 1 028 990.52
31.08.2023 948 228.52
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, R, S, U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ

Období Hodnota
31.05.2024 100 956.77
30.04.2024 107 776.64
31.03.2024 103 504.97
29.02.2024 101 389.41
31.01.2024 94 483.76
31.12.2023 94 594.04
30.11.2023 93 441.49
31.10.2023 95 714.85
30.09.2023 97 322.37
31.08.2023 97 625.37
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, T. ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ, ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTÍ POTŘEBU

Období Hodnota
31.05.2024 3 439 088.13
30.04.2024 3 425 745.80
31.03.2024 3 385 944.60
29.02.2024 3 375 358.23
31.01.2024 3 349 430.47
31.12.2023 3 306 350.19
30.11.2023 3 255 854.98
31.10.2023 3 243 678.30
30.09.2023 3 230 274.95
31.08.2023 3 212 039.94
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Čin. dom. produk. blíže neurč. výr. pro vl. potř.

Období Hodnota
31.05.2024 2 155 493.35
30.04.2024 2 151 348.24
31.03.2024 2 115 530.02
29.02.2024 2 100 823.32
31.01.2024 2 070 444.22
31.12.2023 2 035 093.56
30.11.2023 2 005 030.93
31.10.2023 1 998 120.07
30.09.2023 1 990 507.95
31.08.2023 1 970 436.06
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti

Období Hodnota
31.05.2024 8 836.66
30.04.2024 8 065.66
31.03.2024 7 619.68
29.02.2024 8 111.29
31.01.2024 7 609.37
31.12.2023 7 230.37
30.11.2023 7 252.44
31.10.2023 7 454.25
30.09.2023 8 164.80
31.08.2023 8 973.32
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti domácn. jako zaměst. dom. personálu (navázání 1: 1)

Období Hodnota
31.05.2024 1 471 319.94
30.04.2024 1 463 968.80
31.03.2024 1 462 148.69
29.02.2024 1 469 443.98
31.01.2024 1 475 012.51
31.12.2023 1 468 216.34
30.11.2023 1 443 543.21
31.10.2023 1 440 661.48
30.09.2023 1 437 628.44
31.08.2023 1 436 118.84
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří

Období Hodnota
31.05.2024 10 058.77
30.04.2024 17 958.12
31.03.2024 19 943.00
29.02.2024 16 603.32
31.01.2024 14 736.66
31.12.2023 16 458.56
30.11.2023 15 377.84
31.10.2023 12 549.97
30.09.2023 14 583.82
31.08.2023 12 978.60
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení

Období Hodnota
31.05.2024 4 841.37
30.04.2024 4 732.11
31.03.2024 4 248.59
29.02.2024 4 304.76
31.01.2024 4 051.58
31.12.2023 4 081.50
30.11.2023 4 483.13
31.10.2023 4 697.61
30.09.2023 4 839.20
31.08.2023 4 862.80
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti organizací sdruž. osoby společ. zájmů

Období Hodnota
31.05.2024 49 465.52
30.04.2024 48 756.08
31.03.2024 47 287.69
29.02.2024 46 562.55
31.01.2024 43 253.09
31.12.2023 42 063.39
30.11.2023 41 317.70
31.10.2023 43 295.08
30.09.2023 45 136.02
31.08.2023 46 016.25
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti související s odpadními vodami

Období Hodnota
31.05.2024 743.16
30.04.2024 1 236.17
31.03.2024 1 360.21
29.02.2024 739.86
31.01.2024 838.66
31.12.2023 1 248.25
30.11.2023 660.61
31.10.2023 740.88
30.09.2023 774.16
31.08.2023 687.01
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny

Období Hodnota
31.05.2024 5 837.67
30.04.2024 5 450.15
31.03.2024 5 338.94
29.02.2024 5 696.37
31.01.2024 5 689.19
31.12.2023 5 625.19
30.11.2023 5 601.55
31.10.2023 5 447.36
30.09.2023 5 305.31
31.08.2023 5 479.12
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti související se zaměstnáním

Období Hodnota
31.05.2024 2 174.66
30.04.2024 2 082.76
31.03.2024 1 963.03
29.02.2024 2 091.44
31.01.2024 2 155.39
31.12.2023 2 130.71
30.11.2023 2 194.63
31.10.2023 2 055.15
30.09.2023 2 160.31
31.08.2023 2 200.55
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti v obl.filmů, videozázn. TV programů, pořiz.zvuk. nahr., hudební vydavatel. činnosti

Období Hodnota
31.05.2024 5 752.60
30.04.2024 5 403.91
31.03.2024 5 233.59
29.02.2024 4 810.90
31.01.2024 4 908.42
31.12.2023 4 667.06
30.11.2023 4 372.02
31.10.2023 4 013.61
30.09.2023 4 397.15
31.08.2023 5 401.49
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti v oblasti informačních technologií

Období Hodnota
31.05.2024 45 904.28
30.04.2024 45 577.72
31.03.2024 45 601.66
29.02.2024 46 524.62
31.01.2024 45 700.56
31.12.2023 44 570.16
30.11.2023 41 481.15
31.10.2023 40 153.86
30.09.2023 39 494.84
31.08.2023 40 919.46
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti v oblasti nemovitostí

Období Hodnota
31.05.2024 297 182.00
30.04.2024 301 386.76
31.03.2024 303 779.80
29.02.2024 312 310.49
31.01.2024 313 175.24
31.12.2023 305 590.04
30.11.2023 300 982.77
31.10.2023 304 406.58
30.09.2023 300 715.06
31.08.2023 291 879.17
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti v oblasti pronájmu a oper.leasingu

Období Hodnota
31.05.2024 7 097.58
30.04.2024 6 605.18
31.03.2024 7 004.48
29.02.2024 7 292.76
31.01.2024 7 239.23
31.12.2023 6 430.43
30.11.2023 6 265.62
31.10.2023 5 659.81
30.09.2023 6 007.77
31.08.2023 5 883.63
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti vedení podniků, poradenství v oblasti řízení

Období Hodnota
31.05.2024 75 656.42
30.04.2024 61 103.33
31.03.2024 46 013.43
29.02.2024 52 747.34
31.01.2024 50 496.93
31.12.2023 47 387.91
30.11.2023 55 309.41
31.10.2023 54 541.26
30.09.2023 54 458.48
31.08.2023 63 225.29
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, D, E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY, ODPADNÍ VODY

Období Hodnota
31.05.2024 131 217.76
30.04.2024 132 420.91
31.03.2024 136 416.45
29.02.2024 133 432.97
31.01.2024 120 024.82
31.12.2023 95 160.72
30.11.2023 143 463.32
31.10.2023 122 511.42
30.09.2023 108 810.00
31.08.2023 137 650.90
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Doprava a skladování

Období Hodnota
31.05.2024 97 636.78
30.04.2024 96 248.12
31.03.2024 94 946.08
29.02.2024 96 198.87
31.01.2024 98 524.45
31.12.2023 91 885.59
30.11.2023 99 359.16
31.10.2023 100 673.45
30.09.2023 97 932.09
31.08.2023 95 228.31
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, EUR

Období Hodnota
31.05.2024 655 670.65
30.04.2024 653 292.78
31.03.2024 647 118.04
29.02.2024 630 408.86
31.01.2024 613 479.37
31.12.2023 591 247.99
30.11.2023 608 862.41
31.10.2023 591 906.25
30.09.2023 601 012.02
31.08.2023 611 517.15
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, EUR, A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

Období Hodnota
31.05.2024 5 127.67
30.04.2024 4 968.64
31.03.2024 4 895.58
29.02.2024 4 952.47
31.01.2024 5 363.29
31.12.2023 5 186.40
30.11.2023 5 676.01
31.10.2023 5 607.18
30.09.2023 6 189.90
31.08.2023 6 470.27
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, EUR, B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ

Období Hodnota
31.05.2024 1 414.63
30.04.2024 1 168.62
31.03.2024 1 697.11
29.02.2024 993.59
31.01.2024 1 136.19
31.12.2023 1 132.37
30.11.2023 1 520.73
31.10.2023 1 775.63
30.09.2023 1 308.28
31.08.2023 973.13
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, EUR, C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

Období Hodnota
31.05.2024 124 799.01
30.04.2024 139 205.60
31.03.2024 141 215.14
29.02.2024 137 733.25
31.01.2024 126 843.82
31.12.2023 132 381.41
30.11.2023 124 361.20
31.10.2023 121 021.24
30.09.2023 126 233.96
31.08.2023 116 811.14
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, EUR, D, E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY, ODPADNÍ VODY

Období Hodnota
31.05.2024 25 932.01
30.04.2024 30 826.67
31.03.2024 31 334.16
29.02.2024 30 548.27
31.01.2024 31 591.94
31.12.2023 18 905.65
30.11.2023 36 952.05
31.10.2023 31 026.82
30.09.2023 32 187.67
31.08.2023 39 613.30
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, EUR, F. STAVEBNICTVÍ

Období Hodnota
31.05.2024 8 833.44
30.04.2024 8 922.26
31.03.2024 9 323.92
29.02.2024 9 066.14
31.01.2024 8 765.90
31.12.2023 8 614.10
30.11.2023 8 116.39
31.10.2023 7 967.02
30.09.2023 7 607.11
31.08.2023 10 105.99
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, EUR, G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD, OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL

Období Hodnota
31.05.2024 59 908.47
30.04.2024 57 789.03
31.03.2024 57 467.09
29.02.2024 56 770.27
31.01.2024 60 493.54
31.12.2023 63 576.05
30.11.2023 63 558.12
31.10.2023 56 245.29
30.09.2023 54 812.12
31.08.2023 59 635.23
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, EUR, H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Období Hodnota
31.05.2024 17 064.61
30.04.2024 16 069.54
31.03.2024 15 732.62
29.02.2024 15 508.06
31.01.2024 15 585.82
31.12.2023 14 741.07
30.11.2023 16 780.21
31.10.2023 16 474.27
30.09.2023 16 220.16
31.08.2023 18 647.85
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, EUR, I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ

Období Hodnota
31.05.2024 4 236.90
30.04.2024 3 849.34
31.03.2024 3 559.45
29.02.2024 3 705.98
31.01.2024 3 969.51
31.12.2023 4 109.91
30.11.2023 4 485.97
31.10.2023 4 235.60
30.09.2023 3 793.39
31.08.2023 3 838.26
Další >>

Vklady klientské: Měsíční, Celkem, EUR, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

Období Hodnota
31.05.2024 18 597.36
30.04.2024 18 387.20
31.03.2024 18 204.55
29.02.2024 17 161.64
31.01.2024 16 167.11
31.12.2023 15 008.00
30.11.2023 16 150.43
31.10.2023 18 220.06
30.09.2023 17 583.63
31.08.2023 17 816.05
Další >>
Sestavy

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992.

Zdroj dat: ČNB ARAD

Zprávy k ekonomice

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.